Sunteți pe pagina 1din 52

Sănătate

şi frumuseţe
r
numeărsar din grădina
aniv
bogată
ani
şi colorată
de la a toamnei
apariţie
 www.hofigal.eu  numărul 24  August / Septembrie 2010  www.revistahofigal.ro 
SUMAR
Produse HOFIGAL
HOFIGAL - ecologic
Existenţa etică HOFIGAL
Sfaturi fitoterapeutice
 pag.2-5 de succes
Tratamentul natural al osteoporozei  pag.6
Cum să ne alimentăm corect sau diverse lucruri
pe care este bine să le cunoaştem  pag.7
Disconfortul abdominal produs de simptomele
nespecifice din cadrul afecţiunilor digestive  pag.8
Glaucomul şi produsele naturale  pag.9
Efectele benefice ale tratamentului cu Spirulina platensis
la Complexul de Terapie Naturală ”Alexandra”
din Breaza - Metodă unicat în România şi Europa  pag.10-12
Importanţa detoxifierii în cazul afecţiunilor dermatologice  pag.13
Insomnia, bat-o vina!  pag.14-15
Rolul şi locul ozonoterapiei în tratamentul
complex al diabetului zaharat  pag.16-17
Gemoderivatele în tratamentul obezităţii  pag.18
Copiii şi tratamentul natural  pag.19
Alimentaţia naturală
Alimentaţia raţională - realitate sau utopie (III):
Nutrienţi-cheie pentru sistemul imunitar  pag.20-21
Restituiri cu Ştefan Manea
Toamna - grădină bogată, colorată, pentru
sănătatea şi frumuseţea noastră  pag.22-23
Evenimente
Un parteneriat cu un numitor comun: calitatea!  pag.24
Forumul Naţional al Patronatelor Medicilor de Familie  pag.24
Participare internaţională la Workshop-ul
„Calitatea apei” din septembrie de la Bucureşti  pag.25
HOFIGAL la Conferinţa „Noutăţi în tratamentele
fitoterapeutice” - Galaţi -  pag.25
Parteneri
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Bioresurse - partener pe teme de cercetare aplicată
al Companiei HOFIGAL  pag.26
Produse HOFIGAL de succes
HOF LIPOMIN - calea către sănătate  pag.27
Centre medicale
HOFIMED – mereu pentru sănătatea dumneavoastră  pag.28-29

Deodorant

C.T.N. „Alexandra” Breaza prezintă cea mai avantajoasă
ofertă balneară de iarnă-primăvară 2010-2011  pag.30-33
Noutăţi terapeutice
DEODORANT NATURAL
pe bază de gemoderivate şi uleiuri volatile  pag.34
natural pe bază
de gemoderivate
HOFIGAL - partenerul medicului de familie
Produsele HOFIGAL - punte între
medicii de familie şi consumatorul final  pag.35

şi uleiuri volatile
Pagini din istoria farmaciei
Aromaterapia  pag.36-37
Studiu de caz
HOF LIPOMIN şi OMEGA 3 & OMEGA 6 VEGETAL
în simptomatologia coronariană şi dislipidemii  pag.38-39
Editorial
Părerea dumneavoastră contează
Cititorii întreabă, medicul răspunde
 pag.40-42
 pag.43
 pag.44-47
HOF LIPOMIN

Adrese utile  pag.48

Parteneri
Editorial

ECHINACEA
extraordinara plantă care
vindecă infecţiile, bolile
respiratorii şi cele mai
comune indispoziţii
Echinacea (lat. Echinacea purpurea) H.C.F. Meyer, un doctor de origine
face parte din aceeaşi familie cu arnica, germană, este considerat adevăratul Dipl. Ing. chim.
gălbenelele, muşeţelul: Familia Astera- părinte al echinaceei aplicate în me- ŞTEFAN MANEA
ceae. dicină. El face un suc din echinacea cu
Sunt cunoscute multe specii de Echi- hamei şi pelin şi îl prescrie pacienţilor Director General HOFIGAL
nacea, însă doar 3 dintre ele au utilizări săi pentru cele mai variate boli. „Elixi-
terapeutice: rul doctorului Meyer din Nebraska”,
Echinacea angustifolia, cu frun- denumit şi „Purificatorul de sânge al
ze înguste; este prezentă în păduri, pe lui Meyer”, a ajuns în laboratoarele din
pajişti, terenuri stâncoase dar e folosită Cincinati, din Ohio şi a fost considerat
în medicină mai puţin, pentru faptul că invenţia secolului.
este mai pretenţioasă; În Europa echinacea, plantă orna- Uleiurile volatile, flavonoidele şi al-
Echinacea pallida, este cultivată în mentală în secolul XVIII, a ajuns să fie chilamidele sunt dovedite, prin nume-
toată Europa, creşte cu uşurinţă pretu- folosită în scopuri medicinale în secolul roase studii, stimulatoare ale S.I. şi au
tindeni; XIX. În secolul XX, pentru proprietăţile ei activitate de prevenţie prin rolul lor an-
Echinacea purpurea, o găsim în curative, echinacea a început să fie folo- tiinflamator.
păduri dar şi cultivată în toată Europa, sită integral, inclusiv rădăcina. Existenţa a numeroase dovezi ştiinţi-
pentru ornament; este dovedită supe- La noi în ţară cultivarea plantei pe te- fice a evidenţiat mecanismele complexe
rioritatea sa medicală faţă de Echina- renuri ecologice îi oferă acesteia propri- (inclusiv enzimatice) de acţiune ale com-
cea angustifolia (poate şi pentru că pe etăţi deosebite. De menţionat faptul că puşilor echinaceei. Activitatea imunosti-
ea au fost făcute cele mai multe studii plantele cultivate pe terenuri tratate cu mulatoare este una din proprietăţile cele
clinice). pesticide, fungicide şi ierbicide sunt ex- mai recunoscute ale echinaceei. Ultimi-
Echinacea angustifolia este origina- trem de toxice şi strict interzise pentru le cercetări au arătat că polizaharidele
ră din Canada, nordul Mexicului şi Texas. uzul farmaceutic. Din acest motiv firma sunt responsabile de această proprieta-
Cei care au folosit planta prima dată au noastră, Hofigal, pune un accent deose- te. Faptul că echinacea previne bolile de
fost indienii. Ei au folosit-o contra intoxi- bit pe intensificarea culturilor în sistem sezon (răceli, gripe, viroze, etc) este con-
caţiilor, pentru întărirea sistemului imu- ecologic, fiind şi acreditaţi în acest sens. cluzia unui studiu simplu orb ce arată că
nitar (S.I.) sau în boli grave ca tifosul şi Echinacea conţine un principiu ac- 60% dintre persoanele cărora li s-a admi-
gonoreea. Indienii i-au găsit proprietăţi tiv numit echinacozidă (derivat poliza- nistrat echinacea sub formă de ceai, tinc-
analgezice, imunostimulatoare, antiin- haridic de acid cafeic şi cicoric - ambii tură, capsule sau alte forme asociate nu
flamatoare, antitoxice, cicatrizante, anti- cu proprietăţi antivirale incontestabile). au răcit la schimbările de anotimp.
septice, de eliminare a gazelor stomaca- Echinacozida azi este considerată una Mucoasa sistemului respirator în
le, de decongestionare la nivel glandular din substanţele cu cea mai mare activi- prezenţa echinaceei este mai producti-
şi în ultimul timp, chiar utilitatea în te- tate antibiotică. Aceasta stimulează sali- vă şi astfel intruşii – bacterii, virusuri – nu
rapia cancerului. Institutul American de vaţia, transpiraţia, cicatrizarea leziunilor pot pătrunde în organism. Că echinacea
Oncologie a întocmit un raport prin care şi întăreşte S.I. funcţionează ca cicatrizant poate con-
arată că în peste 100 de cazuri de cancer Echinacea mai conţine echinaceină, stata oricine îşi tratează rănile (plăgile)
vracii indieni au obţinut rezultate spec- rezină, uleiuri esenţiale, acizi graşi, sub- cu un unguent ce conţine echinacea.
taculoase folosind această plantă. În se- stanţe amare, inulină, betaină, acizi fe-
colul XIX au răspândit aceste practici în nolici, polizaharide, fitosterină şi com-
- continuare în pagina 40 -
toată Europa. puşi amidici.

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l August / Septembrie 2010 1


HOFIGAL - ecologic

EXISTENŢA ETICĂ HOFIGAL =


HOFIGAL-ECOLOGIC
Existenţa Etică se referă la lucrul, la schimbări ale stilului său de viaţă în vederea limitării, diminuării efec-
telor lui asupra mediului înconjurător, din care acesta este parte inte-
colaborarea cu Pământul şi în respect grantă.
pentru Mediul înconjurător, fiind
HOFIGAL CREDE că RESPONSABILITATEA unei PRACTICI ETICE
implicat şi preocupat de bunăstarea TREBUIE să “INTRE ÎN VIGOARE” într-un business de anvergură, într-un
tuturor fiinţelor - de origine animală şi business real competitiv al zilelor noastre şi mai ales, al VIITORULUI!
vegetală - şi recunoscând drepturile şi
bunăstarea fiinţelor umane. Cum “primeşte” HOFIGAL sosirea VIITORULUI ???
Munca cu Pământul înseamnă susţinerea metodelor şi sistemelor prin:
care sunt naturale în origine şi acţiune. O metodă organică de agricul-
tură este cel mai evident exemplu pentru acest mod de concepţie şi Punerea în piaţă ACUM, la dispoziţia
acţiune. şi pe măsura posibilităţilor TUTUROR
Să respecţi mediul înconjurător înseamnă să fii ECOLOGIC con-
ştient, susţinând auto-conservarea şi adoptând atitudini proactive în categoriilor de CONSUMATORI, a unui pachet
scopul reciclării, salvării energiei şi reducerii carbonului. IMPRESIONANT de SUPLIMENTE ALIMENTARE
Pentru mulţi oameni, ETIC înseamnă adoptarea de atitudini şi po-
ziţii ce promovează bunăstarea animalelor şi drepturile fiinţelor uma- ECOLOGICE (= PRODUSE BIO)!
ne, înseamnă a trăi şi a munci în condiţii decente.
Consumatorii ETICI aleg să susţină organizaţiile şi să cumpere bu-
HOFIGAL demonstrează încă odată - dacă mai era nevoie - că şi ro-
nuri şi servicii ce corespund credinţelor şi crezurilor lor.
mânii au inventivitatea, capabilitatea, pregătirea profesională şi forţa
financiară de a oferi co-naţionalilor şi nu numai, PRODUSE CURATE, de
EXISTENŢA ETICĂ este filozofia de luare de decizii privind viaţa cu-
cea mai înaltă CALITATE şi SIGURANŢĂ impuse de legislaţia internaţi-
rentă, zilnică, care ţine cont de VALORILE ETICE ŞI MORALE, în special
onală în vigoare, fabricate cu mare grijă şi respect pentru MEDIU, cu
de cele referitoare la durabilitate şi grija pentru mediul înconjurător.
mare grijă şi respect pentru CEI implicaţi responsabil în obţinerea lor.
Actual(mente) este de departe o ALEGERE PERSONALĂ şi nu o mişca-
re, un sens social organizat.
HOFIGAL este PIONIERUL care demonstrează că românii NU sunt
numai producători de materii prime ecologice pentru procesatorii
EXISTENŢA ETICĂ este un VLĂSTAR, o MLĂDIŢĂ de EXISTENŢĂ DU-
străini, ci PRODUCĂTOR AUTOHTON VERITABIL care oferă, începând
RABILĂ în care INDIVIDUL, iniţial, ia serie după serie decizii de mici
cu sfârşitul lunii SEPTEMBRIE 2010:

2 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l August / Septembrie 2010


HOFIGAL - ecologic

1. CEAIURI ECOLOGICE CERTIFICATE CEAI DE COADA ŞORICELULUI – pungă x 100 g(sau 150g)
din plante medicinale şi aromatice provenite dintr-o CEAI DE CIMBRU (herba) – pungă x 100 g (sau 150g)
Agricultură ECOLOGICĂ CERTIFICATĂ: CEAI DE ANGHINARE – pungă x 100 g (sau 150g)
CEAI DE NALBĂ DE GRĂDINĂ (herba) pungă x 100 g (sau 150g)
CEAI DE ECHINACEA – cutie x 25 plicuri x 1 g CEAI DE OBLIGEANĂ (rizom) - pungă x 100 g (sau 150g)
CEAI DE PĂTLAGINĂ – cutie x 25 plicuri x 1g CEAI DE ZMEUR (frunze)– pungă x 100 g (sau 150g)
CEAI DE PASSIFLORA – cutie x 25 plicuri x 1 g CEAI DE TALPA GÂŞTEI – pungă x 100 g (sau 150g)
CEAI DE ROINIŢĂ – cutie x 25 plicuri x 1 g CEAI DE IARBĂ MARE pungă x 100 g (sau 150g)
CEAI DE ROZMARIN – cutie x 25 plicuri x 1 g CEAI DE TOPINAMBUR (frunze) – pungă x 100 g (sau 150g)
CEAI DE SALVIE ŞI TOPINAMBUR (antibalonare) CEAI DE TOPINAMBUR (tubercul) - pungă x 100 g (sau 150g)
- cutie x 25 plicuri x 2 g CEAI DE TOPINAMBUR (frunză + tubercul)
CEAI DE URZICĂ – cutie x 25 plicuri x 1 g – pungă x 100 g (sau 150g)
CEAI DE MENTĂ – 25 plicuri x 1 g CEAI DE ANGHINARE + TOPINANBUR - pungă x 100 g (sau 150g)
CEAI DE GĂLBENELE ŞI TOPINAMBUR – cutie x 25 plicuri x 1 g CEAI DE ANGHINARE + TOPINANBUR - pungă x 100 g (sau 150g)
MELACHORD (lavandă, coada şoricelului şi melissa) cutie x CEAI DE ANGHINARE + TOPINANBUR - pungă x 100 g (sau 150g)
25 plicuri x 1 g CEAI DE COACĂZ NEGRU (frunză) - pungă x 100 g (sau 150g)
CEAI DE SALVIE – cutie x 30 plicuri x 1 g
CEAI DE SUNĂTOARE – cutie x 25 plicuri x 1 g 2. COMPRIMATE ŞI CAPSULE
GALSENA – CEAI LAXATIV(Sennae folium, Sennae fructus) + ECOLOGICE CERTIFICATE:
pulbere din rădăcină de lemn dulce (Glycyrrhiza glabra) +
pulbere de frunză de mentă (Mentha piperita) + pulbere de LEMN DULCE – comprimate
roiniţă (Melissa officinalis) - cutie x 20 plicuri x 2 g PASSIFLORA – comprimate
CEAI DE ANGELICĂ (rizom) – cutie x 25 plicuri x 1 g SOMN UŞOR – comprimate acoperite
CEAI DE COADA ŞORICELULUI – pungă x 100 g (sau 150g) URZICĂ – comprimate
CEAI DE CIMBRU (herba) – cutie x 25 plicuri x 1 g VALERIANĂ – comprimate
CEAI DE ANGHINARE – pungă x 100 g (sau 150 g) HOF IMUN FORTE (ECHINACEA-ZMEUR-LEMN DULCE) – comprimate
CEAI DE NALBĂ DE GRĂDINĂ (herba) – cutie x 25 plicuri x 1 g ECHINACEA – capsule
CEAI DE OBLIGEANĂ (rizom) - cutie x 25 plicuri x 1 g MOMORDICA -comprimate
CEAI DE ROSTOPASCĂ – pungă x 100 g (sau 150g)
CEAI DE FRUNZE DE ZMEUR – pungă x 100 g (sau 150g) 3. PICĂTURI ORALE SOLUŢIE,
CEAI DE TALPA – GÂŞTEI – pungă x 100 g (sau 150g) EXTRACTE ULEIOASE
CEAI DE IARBĂ MARE (rădăcină)- cutie x 25 plicuri x 2 g ŞI ULEIURI VOLATILE
CEAI DE TOPINAMBUR (frunze) – cutie x 25 plicuri x 1,5 g ECOLOGICE CERTIFICATE:
CEAI DE TOPINAMBUR (tubercul) - cutie x 25 plicuri x 2 g ORIGAVIR – picături orale soluţie
CEAI DE COACĂZ NEGRU (frunze) – cutie x 25 plicuri x 1 g EXTRACT ULEIOS DE BUSUIOC – flacon x 20, 100, 1000 ml
CEAI DE CRAITE, pungă x 100 g (sau 150g) EXTRACT ULEIOS DE CIMBRU – flacon x 20, 100, 1000 ml
CEAI DE HAMEI SĂLBATIC, pungă x 100 g (sau 150g) EXTRACT ULEIOS DE GĂLBENELE – flacon x 20, 100, 1000 ml
CEAI DE ALOE, cutie x 25 plicuri x 1 g EXTRACT ULEIOS DE SUNĂTOARE – flacon x 20, 100, 1000 ml
CEAI DE ECHINACEA – pungă x 100 g(sau 150g) EXTRACT ULEIOS DE URZICĂ – flacon x 20, 100, 1000 ml
CEAI DE PĂTLAGINĂ – pungă x 100 g (sau 150g) EXTRACT ULEIOS (MACERAT) DE LEVĂNŢICĂ – capsule
CEAI DE ROINIŢĂ – punga x 100 g (sau 150g) EXTRACT ULEIOS (MACERAT) DE MENTĂ – capsule
CEAI DE ROZMARIN – punga x 100 g (sau 150g) EXTRACT ULEIOS (MACERAT) DE SALVIE – capsule
CEAI DE SALVIE ŞI TOPINAMBUR (antibalonare) ULEI VOLATIL DE BUSUIOC – flacon x 20, 50,100ml
- pungă x 100 g/ 150g ULEI VOLATIL DE CIMBRU – flacon x 20, 50,100ml
CEAI DE URZICĂ – pungă x 100 g (sau 150g) ULEI VOLATIL DE LEVĂNŢICĂ – flacon x 20, 50,100ml
CEAI DE MENTĂ – pungă x 100 g (sau 150g) ULEI VOLATIL DE MENTĂ – flacon x 20, 50,100ml
CEAI DE GĂLBENELE ŞI TOPINAMBUR – pungă x 100 g (sau 150g) ULEI VOLATIL DE ROZMARIN – flacon x 20, 50,100ml
CEAI DE SALVIE – pungă x 100 g (sau 150g) ULEI VOLATIL DE ROINIŢĂ – flacon x 20, 50,100ml
CEAI DE SUNĂTOARE pungă x 100 g (sau 150g) ULEI VOLATIL DE SALVIE – flacon x 20, 50,100ml
CEAI DE ANGELICĂ (rizom) – pungă x 100 g (sau 150g) - continuare în pagina 4 -

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l August / Septembrie 2010 3


HOFIGAL - ecologic

Pe eticheta care se aplică unui produs ecologic sunt obligatorii ur-


- continuare din pagina 3 - mătoarele menţiuni:
l referirea la modul de producţie ecologic,
Dar CE ESTE AGRICULTURA ECOLOGICĂ? l sigla, numele şi codul organismului de inspecţie şi certificare
care a efectuat inspecţia şi a eliberat certificatul de produs ecologic
,,Agricultură ecologică”, termen protejat şi atribuit de U.E Româ- l Sigla ,,ae”, sigla naţională specifică produselor ecologice, alături
niei pentru definirea acestui sistem de agricultură este similar cu ter- de sigla comunitară, pot fi folosite în scopul unei mai bune vizualizări
menii ,,agricultură organică” sau ,,agricultură biologică” utilizaţi în alte de către consumatori a produselor obţinute din producţia ecologică.
state membre. Acest sistem de agricultură este un procedeu “modern”
de a cultiva plante, de a creşte animale şi de a produce alimente, care
se deosebeşte fundamental de agricultura convenţională. Rolul siste- Acesta este simbolul
mului de agricultură ecologică este de a produce hrană mult mai cu-
rată, mai potrivită metabolismului organismului uman, dar în deplină
pe care trebuie să-l
corelaţie cu conservarea şi dezvoltarea mediului în respect faţă de na- identificaţi pe un
tură şi legile ei.
Unul dintre principalele scopuri ale agriculturii ecologice este pro-
adevărat produs ecologic!
ducerea de alimente cu gust, textură şi calităţi autentice şi atractive.
Aceste alimente se obţin în etapa producţiei la fermă prin interzicerea Sigla ,,ae” proprietate a M.A.P.D.R, garantează că produsul, astfel
strictă a utilizării organismelor modificate genetic (OMG-uri şi deriva- etichetat, provine din agricultura ecologică şi este certificat de un or-
tele acestora) şi prin restricţii drastice privind folosirea fertilizanţilor şi ganism de control. Dreptul de utilizare a siglei ,,ae” pe produsele, eti-
pesticidelor de sinteză, a stimulatorilor şi regulatorilor de creştere, a chetele şi ambalajele produselor ecologice îl au producătorii, procesa-
hormonilor, antibioticelor şi sistemelor intensive de creştere a anima- torii şi importatorii înregistraţi la M.A.P.D.R şi care deţin un contract cu
lelor. un organism de control aprobat de către M.A.P.D.R.
Agricultura ecologică are o contribuţie majoră la dezvoltarea dura- Aplicarea siglei comunitare pe eticheta produselor ecologice a de-
bilă, la creşterea activităţilor economice cu o importantă valoare adău- venit obligatorie la data de 1 iulie 2010 în conformitate cu prevederile
gată şi la sporirea interesului pentru spaţiul rural. Obiectivele, principii- Regulamentului (CE) al Consiliului nr. 967/2008.
le şi normele aplicabile producţiei ecologice sunt cuprinse în legislaţia Agricultura ecologică este un sector dinamic în România, care a
comunitară şi naţională din acest domeniu. Aceste norme, alături de cunoscut în ultimii ani o evoluţie ascendentă, atât în sectorul vege-
definirea metodei de producţie în sectorul vegetal şi de creştere a ani- tal cât şi în sectorul animalier. Comercializarea produselor ecologice
malelor, reglementează şi următoarele aspecte legate de sistemul de se face numai de comercianţi înregistraţi la M.A.P.D.R, prin diferite ca-
agricultură ecologică: etichetarea, procesarea, inspecţia, marketingul nale de piaţă:
şi importurile. l vânzări de la poarta fabricii,
Prevederile privind etichetarea produselor obţinute din agricultu-
l vânzări prin magazine en-gros,
ra ecologică, stabilite în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului
privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi în l vânzări prin magazine specializate,
Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de l vânzări prin bursa on-line pentru produse ecologice
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 sunt foarte precise şi au (www.agricultura-ecologica.ro),
în vedere să ofere încredere deplină consumatorilor că produsele care l vânzări prin pieţe sezoniere
poartă eticheta de produs ecologic sau sigla comunitară, sunt obţinu- l vânzări prin depozite specializate
te în conformitate cu regulile şi principiile cuprinse în aceste regula- l vânzări prin unităţi de distribuţie en-detail
mente, sau în cazul importurilor, conform unui sistem echivalent, cu
cerinţe la fel de stricte.
Pentru obţinerea şi comercializarea produselor ecologice care SUPLIMENT ALIMENTAR ECOLOGIC, BIO, ORGANIC?
poartă eticheta şi sigla comunitară specifică modului de producţie Un supliment alimentar ecologic, bio, organic, este un produs în
ecologic, producătorii trebuie să parcurgă un proces strict ce trebu- compoziţia căruia se folosesc ingrediente care provin din agricultura
ie urmat întocmai. Astfel, înainte de a putea obţine produse agricole ecologică în proporţie de minimum 95% (conform legislaţiei europe-
ce pot fi comercializate cu menţiunea ,,produs obţinut din agricultura ne). Un produs ecologic alimentar are următoarele caracteristici:
ecologică” exploataţia trebuie mai întâi să parcurgă o perioadă de con- l nu conţine aditivi alimentari de sinteză (aşa numitele E-uri, pen-
versie, de TREI ani. Pe durata întregului lanţ de obţinere a unui produs tru îmbunătăţirea gustului, mirosului, culorii);
ecologic, operatorii trebuie să respecte permanent regulile stabilite de HOFIGAL EXPORT IMPORT NU FOLOSEŞTE CORECTORI DE
Regulamentul (CEE) nr. 834/2007 al Consiliului. Ei trebuie să-şi supună GUST, MIROS SAU CULOARE !
activitatea din exploataţie unor vizite de inspecţie, realizate de orga-
nisme de inspecţie şi certificare în scopul controlului conformităţii cu
l nu conţine alţi conservanţi decât cei permişi de legislaţia ecolo-
gică în vigoare - netoxici;
prevederile legislaţiei în vigoare privind producţia ecologică.
HOFIGAL EXPORT IMPORT NU FOLOSEŞTE CONSERVANŢI !
În SC HOFIGAL EXPORT IMPORT SA, controlul şi certificarea l ingredientele nu provin din organisme modificate genetic;
agriculturii şi produselor ecologice s-au efectuat sub monitorizarea şi l ingredientele din compoziţia lui nu provin de pe soluri tratate
coordonarea prestigiosului organism de inspecţie şi certificare Suolo cu pesticide sau îngrăşăminte chimice;
& Salute SRL. Acesta este aprobat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor l produsele nu sunt supuse procesului de iradiere ionizantă;
şi Dezvoltării Rurale, pe baza criteriilor de independenţă, imparţialita- l în cazul componentelor şi produselor de origine animala, aces-
te şi competenţă stabilite în Ordinul nr. 688/ 2007 pentru aprobarea tea provin de la animale netratate cu antibiotice sau hormoni de creş-
Regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de tere.
aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare şi de supraveghere
a activităţii organismelor de control. Aprobarea de către M.A.P.D.R a or- Un produs ecologic alimentar poate fi compus din ingrediente
ganismelor de control este precedată, în mod obligatoriu, de acredita- a căror provenienţă este 100% ecologică. Aceste produse sunt pre-
rea acestora, în conformitate cu norma europeană EN ISO 45011:1998, mium şi se plasează în topul produselor bio, având un nivel al
emisă de un organism abilitat în acest scop. calităţii şi siguranţei foarte înalt - aceasta este o caracteristică a
În urma inspecţiilor efectuate de organismul de control, SC HO- TUTUROR CEAIURILOR, EXTRACTELOR ULEIOASE ŞI ULEIURILOR
FIGAL EXPORT IMPORT SA, respectând regulile de agricultură şi VOLATILE HOFIGAL.
producţie a primit certificatul de agricultură, respectiv produs ecolo-
gic şi îşi poate eticheta produsele cu menţiunea ,,ecologic”. Particula bio îşi are originea în cuvântul grecesc bios = viaţă.
4 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l August / Septembrie 2010
HOFIGAL - ecologic

Denumirea de produs bio este un construct cultural al secolului te se fac numeroase confuzii în legătură cu sensul cuvintelor: organic
XX, care s-a impus prin teoretizarea, dezvoltarea şi aplicarea concep- / eco / bio / eco-friendly / ecologic / natural. Ecologic = bio = organic
tului de agricultură ecologică. Deşi primele tratate, primii paşi în direc- = un produs din materiale organice. Un produs este certificat organic
ţia elaborării unui plan pentru agricultura ecologică s-au făcut deja în doar dacă întreg procesul de producţie este certificat ca atare. Nu este su-
prima jumătate a secolului al XX-lea, denumirea de produs bio a prins ficient ca materia prima să provină de pe culturi certificate organic. La
rădăcini în cea de a doua jumătate a secolului şi în special începând cu preparare nu trebuiesc folosite chimicale periculoase; în mod special,
anii 90, odată cu elaborarea unui cadru legislativ detaliat. organismul imatur al bebeluşilor este mult mai vulnerabil la substan-
ţele nedorite din hrana non-organică, deoarece multe dintre funcţiile
Denumirea de produs ecologic (ecologic, organic sau biodinamic) vitale urmează să ajungă la maturitate în primul an de viaţă.
se referă la tot lanţul alimentar: de la producţia de materii prime (sol, Ca o concluzie, mâncare bio/organică/ecologică înseamnă produ-
seminţe, îngrăşăminte organice) la pregătirea, transformarea, depozi- se alimentare în cazul cărora s-a făcut selecţia atentă a fermei, departe
tarea, ambalarea şi transportarea ingredientelor şi produselor bio. Pro- de zonele industrializate, s-a făcut inspecţia solului înainte de cultiva-
ducerea şi transformarea produselor ecologice sunt reglementate prin re, seminţele folosite au fost netratate. De asemenea, pentru ca lucru-
texte legale şi sunt conforme cu prevederile din caietele de sarcini. La rile să fie cât mai sigure, înseamnă că a fost certificată absenţa orică-
nivel european există Regulamentul nr. 2092/1991 şi Regulamentul nr. ror îngrăşăminte chimice sau pesticide şi s-au folosit metode naturale
1804/1999, care se referă la modul de producere ecologică a produse- pentru intreţinerea culturii bio.
lor agricole şi animaliere. Produsele ecologice sunt sănătoase, datorită Un produs bio / organic / ecologic este echivalent cu absenţa or-
calităţilor nutriţionale superioare şi lipsei reziduurilor de toxine. ganismelor modificate genetic şi cu lipsa de reziduuri şi substanţe to-
xice.
Importanţa produselor ecologice Atenţie: Dacă identificăm în magazine produse care indică „na-
Importanţa produselor ecologice este dată de SUPERIORITATEA tural”, „pur” sau „verde”, această etichetare presupune că nu au fost
PRACTICILOR AGRICULTURII ECOLOGICE faţă de efectele practicilor aplicate toxine, coloranţi sau alte tratamente, dar nu înseamnă că sunt
şi tehnicilor agriculturii convenţionale asupra: mediului înconjurător, certificate organic.
speciilor, sănătăţii omului, astfel: pesticidele, îngrăşămintele chimice Natural înseamnă că se folosesc ingrediente ce provin din plante,
utilizate în agricultura convenţională, fiind foarte solubile, se infiltrea- dar nu sunt organice (plantele nu sunt certificate ecologic, deci pot să
ză direct în plante, contrar îngrăşămintelor organice, care trebuiesc fi suferit modificări genetice, să provină din culturi stropite).
transformate iniţial în compuşi asimilabili de către plante. În consecin- Eco-friendly sunt produsele cu impact redus asupra mediului, iar
ţă, viaţa microbiană a solului devine foarte săracă, iar stratul insufici- green este filosofia de a crea produse eco-friendly.
ent de humus, sărac în materii organice, duce la producerea de fructe
şi legume denaturate, lipsite de gust şi cu puţine vitamine. Numeroşi Este foarte dificil ca produsele să fie 100% organice, fără urme de
agenti toxici, cu efect cancerigen, cum sunt nitraţii, sunt ingeraţi de antibiotice sau hormoni de creştere, dacă li s-au adăugat alte produse
către om prin intermediul consumului de alimente produse de către de genul pesticidelor, fertilizatorilor sintetici sau cărora li s-au aplicat
agricultura convenţională. Datorită faptului că produsele ecologice radiaţii ionice pentru eficientizarea conservării. Dacă formula produ-
au un conţinut foarte redus, chiar nul, de reziduuri de pesticide, de mi- sului finit necesită de exemplu apă, atunci nu mai este 100% organic,
cotoxine, ele previn îmbătrânirea precoce şi bolile cronice şi contri- întrucât apa permite dezvoltarea bacteriilor. Pesticidele sunt substan-
buie la creşterea capacităţii de muncă fizică şi intelectuală. ţe având ca scop prevenirea, distrugerea, oprirea sau îndepărtarea dă-
unătorilor. Ingredientul activ, de obiciei singura componentă a formu-
lei menţionate pe eticheta de pesticide, este biologic şi chimic activ
împotriva unui organism dăunător ţintă, fie că este vorba de o insec-
Începe să fii resposabil !!! Consumă produse tă, buruieni sau ciuperci. Prin definiţie, aceste substanţe chimice ucid
sănătoase pentru tine şi familia ta! lucrurile vii. Mai mult, pesticidele, atunci când fac obiectul diferitelor
condiţii de mediu, se descompun în alte materiale cunoscute sub for-
ma de metaboliţi, care sunt uneori mai toxice decât materialul mama.
DE CE SĂ NE FERIM?
Alegeţi produsele care NU conţin următoarele ingrediente: Un “detectiv” OBIECTIV al calităţii de ECOLOGIC, BIO, ORGANIC
- DEA, MEA, TEA, Petrolatum, Midazolidinyl urea şi DMDM hydan- este AMARANTUL (Amaranthus sp.). Când această plantă este cultivată
toin, Isopropyl, Sodium lauryl sulphate (SLS), PVP/VA copolymer, Padi- într-un sol curat, pe rădăcina acesteia nu apar protuberanţe; când se
mate-O, Methyl, propyl, butyl şi ethyl paraben, coloranţi sintetici, talc, identifică acest fenomen, este dovada că solul este infestat, este tratat
parfumuri sintetice, extracte modificate genetic. toxic şi ca urmare, planta extrage toate “toxicele”, luptă împotriva lor
prin izolare sub formă de depozite.
Produsele ecologice, bio, organice SUNT SINGURELE PRODUSE care
nu conţin aceste ingrediente menţionate mai sus! NOI, HOFIGAL, DORIM SĂ PROPUNEM PUBLICULUI LARG
ŞI SPECIALIŞTILOR SOLUŢII PENTRU UN NOU MOD DE VIAŢĂ:
TREBUIE să ne gândim în mod aparte la sănătatea copiilor noştri; • sănătos,
trebuie să judecăm, să înţelegem şi să decidem asupra unor realităţi • dinamic,
ce ne ajută să ne protejăm micuţii, deoarece AVEM RESPONSABILI- • armonios,
TATEA SĂ CREŞTEM COPII SĂNĂTOŞI! • cât mai aproape de natură - “Natura nu minte niciodată!” (mare-
Un raport al cercetătorilor britanici a evidenţiat faptul că peste le Eminescu întelege prin Natură însăşi Divinitatea)
12% din mâncarea convenţională a bebeluşilor şi a copiilor conţine le- • fără stres,
gume şi fructe contaminate cu reziduuri de pesticide. Este aşadar foar- GÂNDIND MAI MULT ŞI MAI PROFUND PENTRU TRUPUL ŞI
te important ca micuţii să mănânce cât mai sănătos deoarece orga- SUFLETUL NOSTRU,
nismul lor trebuie să se dezvolte sănătos. În aceste condiţii, produsele LA FERICIREA SIMPLĂ A TRAIULUI CURAT şi SIGUR, LA
100% naturale trebuie să fie fabricate şi păstrate fără nici un fel de în-
grăşământ chimic concentrat sau aditiv alimentar bogat în E-uri (une-
le fiind chiar cancerigene).
HOFIGAL- ECOLOGIC!
TREBUIE să Citim eticheta!
Dr. Farm. primar Carmen Popescu
Specialiştii atrag atenţia că primul pas spre un astfel de obicei ar
Director Calitate & Management Integrat
fi acela de a citi eticheta produselor cu foarte mare atenţie. Din păca-

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l August / Septembrie 2010 5


Sfaturi fitoterapeutice

Tratamentul
natural al
osteoporozei
steoporoza, a doua boală ca Polivitamine Naturale cu Calciu Gemoderivatul din mlădiţe de
incidenţă la nivel mondial, şi Magneziu - supliment alimentar ce asi- măceş - este tonic general, vitaminizant,
înseamnă “os poros”. Boala este gură aportul antiinflamator indicat în decalcifieri osoase,
caracterizată prin reducerea de nutrienţi şi osteoporoză, postmenopauză.
densităţii osoase, asociată cu substanţe bi-
compromiterea structurii osoase, ceea oactive pen-
tru susţinerea
ce predispune osul la fractură în urma
funcţiilor me-
unui traumatism sau chiar în lipsa tabolice ale
acestuia. organismului
şi menţinerea
Factorii de risc ai osteoporozei sunt sexul stării de sănă-
feminin, menopauza precoce, vârsta peste tate.
65 ani, bolile endocrine (ex. hipertiroidism),
tratamentul cronic cu corticosteroizi, diabe- Condartroz - conţine glucozamin sulfat, Gemoderivatul din muguri de
tul zaharat, afecţiunile cronice ale intestinu- codroitin sulfat, extract de cătină. Prin com- viţă de vie - are acţiune antiinflamatoare
lui, precum şi activitatea fizică insuficientă. ponenţa sa pe aparatul osteoarticular.
Diagnosticul de certitudine al osteopo- asigură inte-
rozei se pune prin osteodensitometrie. gritatea apa-
Spre deosebire de farmacoterapie care ratului os-
dispune de medicamente stimulatoare ale teo-articular
osteogenezei (formare de ţesut osos), ori re- şi protecția
ducătoare ale pierderii de masă osoasă, fito- acestuia.
terapia dispune de remedii care reduc pier-
derea de masă osoasă şi vin cu aport de Aceste suplimente ar trebui consumate de
săruri minerale (calciu, fosfor, siliciu) şi de vi- orice persoană peste 40 de ani în completa-
tamine care favorizează fixarea lor. rea dietei şi prevenirea degradării aparatului
osteo-articular.
Coenzima Q10 în ulei de cătină - in- Gemoderivatul din mlădiţe de
tervine în toate lanţurile metabolice pe care
Gemoderivatele - mur - remediu util în fibrosclerozarea orga-
le activează, are un puternic efect antioxi- nelor la persoanele în vârstă, artroza acom-
dant, încetineş- instrumente de elită în paniată de osteoporoză la vârstnici.
te procesul de
îmbătrânire,­con- tratamentul osteoporozei
tribuie la men­­
ţinerea echi­li­ Gemoderivatul din muguri de pin
bru­lui hormonal, - regenerează şi remineralizează aparatul os-
extrem de im- teoarticular, este indicat în osteoporoză de
portant în osteo- postmenopauză, în artroze, reumatism de-
poroză. generativ, fracturi.

Spirulina cu extract total de cătină


- rezultă din asocierea între biomasa de algă Gemoderivatele sunt preparate 100%
Spirulina platensis şi extractul de cătină. Este naturale extrem de utile în tratamentul os-
un supliment ali- teoporozei deoarece intervin în reglarea dis-
mentar ecologic, ce funcţilor hormonale, ajută la refacerea osoa-
conţine peste 50 de să şi calmează durerile articulare.
principii active in-
tervenind în regla- Dr. Anamaria Alexandru - medic de familie
rea funcţiilor orga- cu competenţă în apifitoterapie
nismului. Farmacia Remedium 3 - Cluj, Tel: 0264595846

6 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l August / Septembrie 2010


Sfaturi fitoterapeutice

Cum să ne alimentăm corect


sau diverse lucruri pe care este bine să le cunoaştem
ntotdeauna oamenii s-au O altă gogoriţă pe care “am înghţit-o” şi
informat despre modul eu în copilărie este aceea cu zarzavaturile din
de alimentaţie fie de la ciorbă care conţin vitamine.
cunoscuţi, fie din diferite Vitaminele care se dizolvă în apă (hidro-
solubile - vitaminele din grupul B şi vitamina
publicaţii. Uneori infor- C) ţinute mai mult de 10 minute la o tempe-
maţia a fost corectă alteori informaţia ratură peste 60 grade Celsius se distrug.
a fost eronată şi aici am considerat că Vitaminele grase (liposolubile – A, D, E, F)
este necesar să intervin. sunt ceva mai rezistente, dar în ciorba care a
fiert mai mult de 25 minute nu prea o să mai
Nu întotdeauna ceea ce mâncăm este găsesc vitamine. O să găsesc săruri minerale
uşor de asimilat sau pur şi simplu introdu- şi doar atât.
cem în organism substanţe care au efecte di- În privinţa vitaminelor cea mai bună sur-
ferite faţă de cele fiziologice. să sunt legumele şi fructele proaspete sau sa-
O vom lua cu începutul, adică substanţe- latele de crudităţi şi salatele de fructe.
le de care fiecare organism are nevoie. Aces- Deşi pare la îndemână o să găsim persoa-
tea sunt: proteine, glucide şi lipide. Fiecare ne care nu pot să consume legume şi fructe
dintre aceste substanţe se găsesc în cantităţi în cantităţi suficiente pentru doza zilnică de
diferite în diverse alimente, iar ca mod de ex- vitamine, deoarece alimentaţia trebuie să fie
primare simplu am putea să zicem carne, za- cât mai variată, iar cantitatea de legume şi
hăr şi grăsimi, însă lucrurile nu sunt atât de fructe necesară este de aproximativ 800g zil-
simple fiindcă anumite substanţe se trans- nic. În majoritatea cazurilor cantitatea de vi-
formă în glucide, deşi nu au deloc gust dul- tamine este la limita necesarului şi tocmai de uşoare de gripă, chiar dacă zilnic îmi suflă în
ce, altele sunt proteine deşi nu sunt carne, iar aceea se pot observa din ce în ce mai multe faţă persoane care au afecţiuni contagioase.
altele sunt lipide chiar dacă nu arată deloc a persoane care depăşesc greutatea normală. În ultima vreme folosesc periodic Gemo-
grăsime. Indiferent de felul cum se prezintă Organismul compensează vitaminele in- derivatul din muguri de coacăz negru, fi-
cele trei, proteinele, glucidele şi lipidele sunt suficiente cu o cantitate mai mare de calorii, indcă din cauza aerului condiţionat se de-
asimilate de către organism în prezenţa vita- pentru a-şi acoperi necesarul de energie. De clanşează o rinită rebelă.
minelor şi a enzimelor. la un surplus de câteva calorii zilnic, în de- În cazurile în care particip la evenimente
Una dintre cele mai frecvente greşeli pe cursul unui an se poate acumula o cantita- unde sunt folosite produse culinare în exces,
care le aud este aceea că vitaminele îngra- te rezonabilă sub formă de depozit, adică o apelez la Redigest ca să preîntâmpin starea
şă. Nu este adevarat că vitaminele îngraşă, ci creştere în greutate. Cred că am vorbit destul de disconfort care ar putea să urmeze.
aportul caloric. Vitaminele au doar rolul de a despre calorii în aşa fel încât dumneavoastră În perioadele în care stau foarte mult
mări gradul în care caloriile se depun sub for- să înţelegeţi că nu este neapărat necesar să în picioare, uneori îmi simt pantofii foarte
mă de rezervă a organismului, pentru even- mănânci mult pentru a avea energie, ci este strânşi din cauza unei circulaţii venoase de-
tuale perioade de lipsă, ori au rolul de a îm- necesar să mănânci puţin şi variat. ficitare, iar seara când ajung acasă îmi fac un
bunătăţi randamentul de consum a caloriilor, Am fost întrebat adesea ce folosesc pentru amestec de Tinctură de castan şi Tinctură
pentru necesarul de energie. a mă menţine în formă fizică şi cu randament de sulfină. În decurs de câteva ore picioare-
„O căruţă de vorbe nu face nici cât o cea- intelectual. Răspunsul meu a fost invariabil ace- le îşi revin la normal şi a doua zi pot să încalţ
pă degerată” şi atunci vom face un exemplu laşi: mănânc variat şi folosesc anumite supli- pantofi de aceeaşi mărime.
teoretic pentru o înţelegere mai bună a ceea mente alimentare. Ca să am necesarul de vita- Ar fi multe de spus despre plante, mai
ce am spus. mine şi minerale asigurat folosesc Spirulină cu ales că până să apară medicamentele, plan-
Avem nevoie de energie ca să alergăm extract total de cătină, Coenzima Q10 în ulei tele au menţinut omenirea vie. Din experi-
3 Km.­ de cătină - forte, în funcţie de vârstă, până la enţa mea medicală, Tinctura de coada şori-
În acest caz avem două variante: 6-9 luni pe an, Omega 3+6 - e preferabil să fie celului le ajută pe doamne şi domnişoare în
1 - mâncăm 300 de calorii pe care le pu- folosit chiar şi în permanenţă - în perioada rece cazul durerilor menstruale.
tem obţine din diverse alimente şi atunci când colecistul (fierea) se manifestă Hof.Estronat este util în special în pe-
2 - mâncăm 200 de calorii obţinute tot mai ciudat, folosesc Mag Anghinar. rioada de premenopauză făcând trecerea
din diverse alimente + vitamine Produsele care mă ajută şi sper să vă aju- mai uşoară către menopauză.
Cantitatea de energie obţinută este ace- te şi pe dumneavoastră sunt cele naturale, Flavovit C 500 asigură un aport de vi-
eaşi deşi în cazul al doilea am consumat mai care au la bază extracte din plante obţinute tamina C, deoarece vitamina C este singura
puţine calorii. Dacă un om mănâncă cele 300 la temperaturi sub 40oC. vitamină pe care organismul uman nu poate
de calorii, de la punctul 1 şi adaugă vitami- Tinctura de afin contribuie la protec- să o păstreze sub formă de rezervă, bine ar fi
ne, acest om va consuma doar cantitatea de ţia ochilor chiar şi în timp ce scriu aceste rân- de ar fi luată la 4 ore.
200 de calorii de la punctul 2 şi va depune duri. Dacă mai aveţi întrebări nu ezitaţi să le
100 de calorii sub formă de depozit. Calculul Complet antioxidant mă ajută să mă puneţi, fiindcă întotdeauna se va găsi un răs-
este doar pentru exemplificare, însă din aces- protejez mai mult, comparativ cu alte per- puns.
ta, reiese foarte clar că o persoană ajunge să soane care respiră acelaşi aer, plin de fel de
consume mai multe calorii în lipsa vitamine- fel de radicali liberi şi noxe. Dr. Sorin Mărgineanu - medic
lor, iar atunci când adaugă vitamine constată Hof imun îl folosesc întotdeauna, pre- cu competenţă în apifitoterapie
că “vitaminele îngraşă”. Vitaminele ne ajută să ventiv, la fiecare început de toamnă. Şi sincer S.C. HOFIGAL EXPORT-IMPORT S.A.
ardem cât mai eficient puţine calorii. să fiu, în ultimii 8 ani nu am făcut decât forme Tel.0730087680

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l August / Septembrie 2010 7


Sfaturi fitoterapeutice

Disconfortul abdominal produs de simptomele


nespecifice din cadrul afecţiunilor digestive
fecţiunile digestive precum Toate aceste afecţiuni pot da simptome
esofagita, gastrita, colecistita, care se întrepătrund şi creează discomfortul
pancreatita, steatoza hepatică, abdominal. Aceste simptome pot fi: greaţă,
sindroml de intestin iritabil, balonări postprandiale, gust amar şi acid ma-
tinal, pirozis nocturn mai predominant, re-
sindromul dispeptic, diskinezia bili- gurgitaţii acide şi alimentare, eructaţii şi fla-
ară, pot produce o serie de simptome tulenţă.
nespecifice care creează disconfortul Pe lângă tratamentul alopat, regimul
abdominal. igieno-dietetic şi cel de viaţă corespunzător
există şi o serie de remedii naturale ale com-
Aceste afecţiuni sunt întreţinute de stilul paniei HOFIGAL pentru ameliorarea simp-
de viaţă al bolnavului, condiţiile de mediu şi tomelor şi chiar dispariţia lor, cum ar fi:
stres. Capsule şi comprimate: Redigest, Redi-
Astfel, o dietă echilibrată atât în vegeta- gest plus, Mag Anghinar, Reglacid, Hofisan,
le cât şi produse animale, consumate cât mai Coenzima Q10 în ulei de cătină, Ulei de cătină
puţin preparate, fără a fi prăjite, ci doar fierte, cps, HofLipomin cps, Fiamarant, Ulei de peş-
la grătar sau la cuptor, cât şi odihna, pot dimi-
nua din efectele nefavorabile ale acestor boli.
Vom enumera câteva din afecţiunile
te, Cătinofort, Se-Spirulin, Complet antioxi-
dant, Depurin, Complet detoxifiant natural.
Tincturi: Eucolon, tinctură de sunătoa-
 Pacientă în vârstă de 38 de ani diagnos-
ticată cu diskinezie biliară şi esofagită
de reflux, avea următoarele simptome: gust
menţionate mai sus, pentru ca pacienţii să re, nalbă, coada şoricelului, brusture, ienupăr, amar matinal, scaune semiconsistente şi du-
recunoască simptomele: mentă, păpădie, rostopască, soc, traista cio- reri difuze permanente la nivelul întregului
Dispepsia este o senzaţie vagă de dis- banului, urzică. abdomen. A urmat schema de tratament cu
comfort în abdomenul superior sau în piept, Gemoderivate din radicele de secară, Mag Anghinar 1-1-1 înainte de mese, Redi-
care poate fi descrisă ca senzaţie de balona- radicele de orz, mlădiţe de ienupăr, mlădiţe gest plus 1-1-1 după mese, Gemoderivat
re, gaze, plenitudine, roadere sau arsură. Du- de rozmarin, muguri de coacăz negru, mu- din muguri de coacăz negru 1-1-1 mono-
rerea poate să vină şi să treacă dar este pre- guri de tei argintiu. doze înainte de mese şi Complet antioxi-
zentă în cea mai mare parte a timpului. dant după mese, timp de 3 luni. Starea gene-
Colita ulceroasă este o inflamaţie croni- În rândurile de mai jos vă voi prezenta rală a pacientei s-a îmbunătăţit simţitor.
că a intestinului gros (colon). La pacienţii cu câteva cazuri care s-au rezolvat cu succes cu
colită ulceroasă, ulcerele şi inflamaţia mucoa- ajutorul suplimentelor alimentare de la HO-
sei interioare a colonului duc la dureri abdo- FIGAL:
minale, diaree şi sângerări rectale.
Gastritele sunt afecţiuni caracterizate
prin inflamaţia stomacului şi sunt de tipuri
şi de cauze foarte diverse. Se face un mare
 Pacient în vârstă de 56 de ani obez şi
dislipidemic, precum şi cardiac, acuză
balonări postprandiale, regurgitaţii acide şi
abuz cu termenul de gastrită, folosindu-se ca dureri în etajul abdominal superior. După un
diagnostic pentru majoritatea simptomelor tratament de 3 luni cu Redigest 2-2-2 după
dispeptice (arsuri în partea de sus a abdome- masă, Cătinofort 1-1-1 după masă, HofLi-
nului, greaţă, vărsături), dar acest diagnostic pomin 1-1-1 după masă şi Gemoderivat din
poate fi pus corect numai dacă pacientului radicele de secară 1-1-1 monodoze înainte
respectiv i s-a efectuat o endoscopie digesti- de mese, simptomele au dispărut.
vă superioară şi i s-au recoltat biopsii din sto-
mac, tocmai pentru a pune în evidentă infla-
maţia mucoasei. Sunt două categorii mari de
gastrite: acute şi cronice.
Steatoza hepatică sau ficatul gras, cum
se mai spune în popor este una dintre cele
mai răspândite boli de ficat şi constă într-
un exces de grăsime ce se depune în celule-
 Pacient în vârstă de 48 de ani diagnosti-
cat cu steatoză hepatică gradul II şi mi-
crolitiază renală bilaterală urmează o schemă
le hepatice şi le face să nu mai funcţioneze de tratament timp de 3 luni care a constat
normal. în Gemoderivat din mlădiţe de ienupăr
Diskinezia biliară este o afecţiune a ve- 1 monodoză dimineaţa, Gemoderivat din
zicii biliare (colecistului), care nu mai elimină mlădiţe de rozmarin la prânz, Gemoderi-
corespunzător bila (lichidul verzui secretat vat din radicele de secară seara, toate îna-
de ficat şi stocat la nivelul “săculeţului”) în ab- inte de mese iar după mese Hofisan 1-1-1 şi
senţa unei inflamaţii (colecistita) sau a litiazei Complet antioxidant 1-1-1. La o nouă eco-
biliare (pietre la fiere) . grafie abdominală efectuată gradul steatozei
Sindromul de intestin iritabil repre- se diminuase.
zintă o afecţiune intestinală care determi-
nă dureri sau disconfort abdominal, cram- Dr. Alice Hogea - medic de familie
pe sau borborisme, diaree sau constipaţie. cu competenţă în apifitoterapie
Este o boală cronică, dar care poate fi ame- FARM. CONVALARIA - DROBETA TURNU SEVERIN
liorată. Tel: 0252/324087

8 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l August / Septembrie 2010


Sfaturi fitoterapeutice

Glaucomul
şi produsele naturale
laucomul este o boală de ochi ce ţe cu caracter de reacţie, ridicat care rezultă
produce atrofierea nervului optic din metabolismul normal dar şi din în urma
şi îngustarea câmpului optic. expunerii organismului la anumiţi factori din
Câmpul vizual este suprafaţa mediul înconjurător, precum fumatul sau ra-
diaţiile ultraviolete. Ei dăunează celulelor,
percepută de ochi când fixăm privirea distrugând membranele acestora, proteine-
drept înainte. le şi ADN-ul, contribuind la apariţia unor pro-
bleme de sănătate precum: boli de inimă şi
Glaucomul se caracterizează prin creşte- cancer. Vitamina E este importantă în mod
rea presiunii intraoculare, dar poate exista şi special pentru protejarea celulelor sângelui,
atunci când presiunea este normală. Există o sistemului nervos, muşchilor scheletici şi reti-
serie de factori care duc la creşterea riscului nei ochiului împotriva radicalilor liberi.
de glaucom: istoricul familial, îmbătrânirea Firma HOFIGAL vă oferă o alternativă la
(peste 50 de ani), diabetul, bolile cardiovas- tratamentul alopat:
culare, miopia severă. Există două tipuri de
 Spirulină cu extract total de cătină
glaucom: cronic şi acut.
- 6 comprimate pe zi- conţine biomasă Spi-
Glaucomul cronic este cel mai frecvent,
rulina platensis, extract de cătină concen-
fiind descoperit târziu, deoarece afecţiunea
trat (Hyppophae rhamnoides). Este un produs
este asimptomatică. Presiunea intraocula-
destinat suplimentării dietei datorită calită- periferice (arteriolară şi capilară), de regene-
ră creşte lent şi pierderea câmpului vizual se
ţilor nutriţionale şi funcţionale care rezultă rare a microcirculaţiei retiniene şi de sensibi-
produce începând de la extremităţi. Trata-
din asocierea între biomasa de algă Spirulina lizare a fotoreceptorilor, de protecţie oculară
mentul constă în scăderea presiunii intraocu-
platensis şi extractul de Cătină. Se realizează împotriva radiaţiilor, cu efecte antioxidante,
lare şi nu în redarea cimpului vizual pierdut.
astfel o combinaţie armonioasă între calită- antiinflamatorii şi hipoglicemiante.
Glaucomul acut se manifestă prin creşte-
ţile nutriţionale şi bioenergetice ale Spiruli-  Tinctură de crăiţe - 10 picături pe zi,
rea presiunii intraoculare brusc, apar dureri în
nei şi proprietăţile vitaminizante şi remine- 1 lună de zile, se face pauză 1 lună şi se reia
jurul ochilor, roşeaţă în ochi, vedere înceţoşa-
ralizante ale extractului de Cătină. Produsul încă 1 lună. Tinctura de crăiţe conţine Tagetes
tă cu halouri colorate, dureri de cap violente
rezultat este un supliment alimentar ecolo- flores - Flori de Crăiţe 20 g şi alcool etilic 70%
şi uneori greaţă şi vărsături. Tratamentul este
gic care intervine în reglarea şi echilibrarea v/v pentru 100 g soluţie. Este un produs des-
chirurgical după scăderea presiunii intraocu-
principalelor funcţii metabolice şi imunolo- tinat suplimentării dietei pentru următoare-
lare prin medicaţie adecvată.
gice ale organismului. Spirulina este o sursă le proprietăţi: ameliorează procesul (viteza)
De asemenea, un factor important în
bogată de proteine, conţine o gamă largă de de adaptare oculară la întuneric şi lumină a
apariţia glaucomului este carenţa de vitami-
aminoacizi, acizi graşi saturaţi şi nesaturaţi, ochiului normal şi miop, creşte acuitatea vi-
na E şi vitamina A. Vitamina A este prima vi-
polizaharide, vitamine hidrosolubile şi lipo- zuală, este hipotensiv ocular.
tamină liposolubilă descoperită în 1913. Ea
solubile, hormoni vegetali, enzime, microe- Tratamentul durează 3 luni. După o pa-
este absorbită în organism sub formă de re-
lemente şi pigmenţi activi biologic (ficociani- uză de o lună, se reia tratamentul adăugând
tinol. Pigmenţii din plante, numiţi caroteno-
ne şi aloficocianine). Extractele din fructul de Gemoderivat din muguri de coacăz negru,
izi, sunt transformaţi în retinol şi se găsesc în
Cătină sunt o reală sursă naturală polivitami- o monodoză pe zi dimineaţa cu 15 minute
numeroase fructe şi legume. Aceşti compuşi
nică (cea mai bogată sursă de vitamine A, E, înainte de masă. Gemoderivat din muguri
sunt numiţi şi “provitamine A”, întrucât sunt
carotenoizi, vitaminele C, P şi întreg comple- de coacăz negru - o doză conţine 2.0 ml ex-
precursori ai formei active a vitaminei A. Cea
xul B), microelemente bioactive (fosfor, cal- tract glicerohidroalcoolic diluat 1 DH din mu-
mai activă formă a acestor provitamine este
ciu, fier, magneziu, potasiu) precum şi acizi guri proaspeţi de coacăz negru. Are acţiune
beta carotenul. Acest precursor al vitaminei
graşi esenţiali. de stimulare a corticosuprarenalei pentru se-
A a fost intens studiat în ultimii ani. Vitami-
na A este necesară în organism pentru pro-  Ulei de cătină - 3 capsule pe zi- con- creţia unor hormoni cu proprietăţi antiinfla-
ducerea rodopsinei, pigmentul care ne aju- ţine ulei din fructe de cătină (Hippophae matorii şi antialergice (acţiune cortizon-like),
tă să vedem în întuneric. Este deci esenţial ca oleum) ale cărui principii active sunt extrase activează catabolismul ureei, acidului uric şi
această vitamină să nu lipsească din alimen- printr-un procedeu original şi constituie un colesterolului, stimulează metabolismul pro-
taţie, chiar dacă este stocată în cantităţi mici concentrat natural alimentar. Are acţiune de tidic (normalizează valorile albuminelor, alfa2,
în ficat drept rezervă. Este un antioxidant pu- tonifiant general, antianemic, vitaminizant; beta şi gamaglobulinelor din serul sanguin),
ternic care atacă radicalii liberi, protejând ce- imunostimulator; stimulează sinteza protei- stimulează eozinofilia, reduce VSH, creşte re-
lulele împotriva îmbătrânirii premature. nelor în ficat, agent protector împotriva ciro- zistenţa la frig a persoanelor sensibile.
Studiile recente arată că vitamina A poa- zei hepatice; îmbunătăţeşte funcţia de deto- Se recomandă 3 cure pe an din aceas-
te reduce riscul apariţiei glaucomului. S-a xifiere a ficatului şi asigură troficitatea celulei ta schemă fitoterapeutică. După fiecare cură
demonstrat de asemenea că antioxidanţii, hepatice; trofic retinian. este indicat un control oftalmologic.
precum beta carotenul, pot îmbunătăţi me-  Tinctură de afin - 30 picături de 3 ori
moria şi procesul de învăţare. Vitamina E este pe zi- conţine Myrtilli fructus - fructe de afin Dr. Irinel Pavel - medic de familie
un puternic antioxidant care protejează celu- 20 g şi alcool etilic 70% v/v pentru 100 g so- cu competenţă în apifitoterapie
lele organismului de acţiunea dăunătoare a luţie. Este un produs destinat suplimentării Farmacia HYM-Malcoci Bucureşti
radicalilor liberi. Radicalii liberi sunt substan- dietei alimentare pentru protecţia circulaţiei Tel.:021/4242269

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l August / Septembrie 2010 9


Sfaturi fitoterapeutice

Efectele benefice ale tratamentului


cu Spirulina platensis la Complexul de
Terapie Naturală ”Alexandra” din Breaza
Metodă unicat în România şi Europa
timaţi cititori ai revistei Hofigal Iată de ce spirulina este recomandată de De menţionat că Spirulina platensis con-
- Natură şi Sănătate, am primit specialiştii Hofigal în scheme individualiza- ţine toţi aminoacizii necesari organismului
în ultimul timp tot mai multe te de tratament şi sportivilor de performan- uman (leucina, isoleucina, lizina, metioni-
întrebări despre spirulină, ce ţă atât în cantonament cât şi în timpul con- na, cistina, fenilalanina, tirozina, treoni-
cursurilor. na, triptofan, valina, histidina, prolina, se-
este spirulina, ce face, cu ce se mănân- rina, ARN, ADN, substanţe responsabile de
că şi precizări utile despre tratamen- transmiterea genelor şi sinteza proteinelor
tul prin împachetare corporeală cu Compoziţia chimică umane).
Spirulină. Studiată de O.M.S. (Organizaţia Mondia- Hidraţii de carbon asigură peste 80%
lă a Sănătăţii) şi F.A.O.(Organizaţia Alimenta- din substratul energetic şi compoziţia ţesu-
Zilele trecute am auzit afirmaţia unei ţiei şi Agriculturii), de diverse organisme din turilor.
foste colege de facultate care evidenţia fap- S.U.A., Japonia, Franta, Rusia sau Ucraina, Spi- Lipidele sunt reprezentate în special de
tul că trebuie insistat mai mult pe promo- rulina platensis este considerată un adevărat acidul Alfa-Linoleic, precursor al acidului Ara-
varea acestei metode unicat în România fenomen datorită conţinutului în absolut toa- hidonic care participă la sinteza Prostaglan-
şi poate în toată Europa, “Cum ? Românii te substanţele necesare organismului uman. dinelor, substanţe cu deosebită importanţă
au această metodă la Breaza şi habar nu au? Aceste studii arată că ea poate fi consu- în reglarea comportamentului sexual şi cu rol
De ce nu se face o promovare corespunză- mată de toate categoriile de vârstă, începând deosebit antiimflamator şi antialergic.
toare a împachetărilor cu spirulina ?”. Iată ce cu cea mai fragedă vârstă şi terminând cu se- Carotenoizii conţinuţi (beta carotene,
m-a determinat să scriu şi să dezvolt aceas- nectutea. luteina etc.) favorizează acuitatea vizuală şi
tă temă, având ca argumente pe de o parte Spirulina platensis conţine pe lângă 70% integritatea hormonală.
aceste semnale şi de cealaltă parte fiind ex- proteină brută şi hidraţi de carbon (16%), li- Vitaminele conţinute în Spirulina platen-
perienţa acumulată la Complexul de Terapie pide (7%), celuloză brută (max. 0,9%), clorofi- sis asigură şi ele vitalitatea şi sunt baza tutu-
Naturală”Alexandra” din Breaza, observaţiile lă (max. 1,6%), ficocianină A şi aloficocianină ror proceselor de sinteză a lanţurilor enzima-
făcute pe sute de pacienţi cu diverse afec- (max.18%), carotenoizi (max.6000 mg/kg), tice şi hormonale.
ţiuni, care au primit această metodă unică vitamine (provitamine A, B1, B2, B6, B12, E, acid Sterolii conţinuţi (colesterol, sitosterol,
de tratament şi pe care am avut onoarea de pantotemic, acid folic, acid nicotinic). dihidrocolesterol, sigmasterol) asigură inte-
a-i supraveghea clinic pe perioade mai lun-
gi de timp. Dar, pentru început, voi răspun-
de la o parte din întrebările sosite pe adresa
redacţiei Revistei.

Ce este spirulina?
Spirulina este o algă pluricelulară fila-
mentată, având mai multe forme spiralate,
dintre care cea mai cautată şi cunoscută ca
eficienţă este Spirulina platensis.

Scurt istoric
Spirulina platensis este cunoscută încă de
pe vremea Egiptului Antic şi a civilizaţiei Azte-
că şi Mayaşă. În zilele noastre spirulina se dez-
voltă în condiţii naturale în America de Sud,
Lacul Texaco, iar locuitorii acelei zone exce-
lează şi uimesc prin starea lor de sănătate. Un
mic amănunt istoric precizează că maratoniş-
tii acelor vremuri consumau în principal pâine
din spirulină şi alergau 100 mile în fiecare zi.
Datorită conţinutului bogat în proteine
(peste 70%), mai ales sub forma de albumi-
nă, uşor asimilabilă de organismul uman,
Spirulina platensis determină o vigoare de-
osebită.

10 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l August / Septembrie 2010


Sfaturi fitoterapeutice

gritatea funcţională şi structurală a articula-


ţiilor şi preîntâmpină anchilozele (osificarea
articulaţiilor) la persoanele în vârstă. De ase-
menea participă prin intermediul dihidro-
colesterolului (precursor al vitaminei D3) sub
acţiunea luminii, la formarea echilibrată a fo-
sfaţilor în organism (determină compoziţia şi
întărirea oaselor).
Compuşii minerali (calciu, fosfor, fier, so-
diu, magneziu, potasiu, mangan, zinc, sele-
niu) asigură cam 15% din biomasa de spiru-
lină. Concentraţia şi raportul specific de fier,
fosfor şi potasiu de 30 de ori mai mare decât
a sodiului asigură uşurinţa crescută a transfe-
rurilor de substanţe nutritive şi metaboliţi la
nivelul membranei celulare.

Este Spirulina platensis toxică?


Cercetătorul nipon Yoshio Uematsu adu-
ce date şi dovezi clare privind netoxicita-
tea biomasei de Spirulina platensis.
S-au realizat teste de fertilitate, gestaţie,
natalitate, dezvoltarea creierului şi inteligen-
ţei la urmaşi şi toate au concluzionat că bio-
masa de Spirulina platensis este total netoxi-
că. Edificator este consumul zilnic de 5-7 gr
de Spirulina cu efecte benefice asupra vitali-
tăţii şi longevităţii poporului japonez.

Acţiunea farmacologică elasticităţii membranei celulare, favorizând l stimulează hematopoieza, funcţia macro-
a componentelor din spirulina astfel capacitatea de transfer energetic la fagelor, activează şi stimulează acţiunea
acest nivel. citotoxică a NK (soldaţii imunităţii) şi creş-
Remarcăm că Spirulina Platensis, datori- te activitatea fagocitară a polimorfonucle-
tă compoziţiei bogate în aminoacizi, partici- arelor.
pă la producerea polipeptidelor, hormonilor Efectele benefice
cerebrali şi corectează funcţionarea sistemu- ale Spirulinei platensis l are acţiune hipolipemiantă şi hipoclestero-
lui endocrin, iar prin stimularea producerii de lemiantă, intevenind benefic în tratamen-
insulină combate apariţia diabetului. l acţionează asupra parametrilor hematolo- tul adjuvant al acestor tulburări de meta-
Spirulina Platensis este singura plantă gici ai sângelui. Creşte nivelul hemoglobi- bolism;
care depozitează glicogenul şi nu amidonul nei şi numărul eritrocitelor, normalizează l prin compoziţia crescută de retinol şi lute-
precum plantele, apropiind-o astfel de reg- timpul de coagulare sangvină. ină are efecte benefice asupra menţinerii
nul animal. Iată modul în care intervin la nivel acuităţii vizuale;
celular, unele substanţe conţinute de Spiru- l stimulează producerea de hormoni ai
lina platensis: cortexului suprarenalian (corticosteroizii). l stimulează spermatogeneza, asigură inte-
Acidul glutamic regăsit în cantităţi ne- Astfel corticosteronul şi aldosteronul, cu gritatea morfofuncţională a organelor re-
obişnuit de mari are un rol major în detoxi- rol puternic antiinflamator sunt recoman- producătoare, combate impotenţa, steri-
fierea organismului şi prin aminarea lui se daţi în afecţiuni inflamatorii ale organelor litatea şi frigiditatea;
obţine glutamina, cel mai mare inamic al de simţ şi ale sistemului osteoarticular. De l stimulează lactaţia şi asigură o compoziţie
oboselii, depresiei şi impotenţei. asemenea, intervin în depozitarea şi meta- optimă adecvată a laptelui uman;
Glicina contribuie la sinteza hemoglo- bolizarea glicogenului în ficat şi accelerea-
binei, combate anemia. Glutationul, obţinut ză scindarea grăsimilor din ţesuturile adi- l acţiune hepatoprotectoare (stimulează
din glicină, participă la formarea sărurilor bili- poase. sinteza de proteine, protejează şi regene-
are şi îmbunătăţeşte digestia. rează celula hepatică)
l participă activ la sinteza de tiroxina care
Serina participă la sinteza cefalinei şi transformată în triiodotironină participă l scade senzaţia de foame, normalizează
stingomielinei, asigurând integritatea celu- la creşterea metabolismului energetic, sti- procesele digestive;
lei nervoase. mulează catabolismul şi în particular mo- l acţiune antivirală (mai ales pe Hepes Sim-
Arginina prin derivaţii săi permite sinte- bilizează lipidele din depozite, favorizând plex, Citomegalovirus, virus rujeolos, virus
za principalilor factori de creştere. un proces natural de slăbire. urlian, virus gripal tip A)
Tirozina, precursor al triiodotironinei şi
tirozinei, combate disfuncţiile tiroidiene şi l creşte capacitatea de apărare a organis- l activitate antialergică (prin inhibarea reac-
ca precursor al adrenalinei şi noradrenalinei, mului faţă de infecţii virale, bacteriene sau ţiilor de hipersensibilitate întârziată)
contribuie la păstrarea echilibrului somato- fungice;
l acţionează sinergic cu vitamina E, Seleniu
psihic . l are rol antitoxic prin facilitarea eliminării şi Extractul de Cătină pentru prevenirea
Triptofanul participă la formarea Sero- metalelor grele, toxinelor şi radionuclizilor deteriorărilor oxidative (acţiune antioxi-
toninei, care este un bun stimulator al mus- (factori de risc în patologia neoplaziilor); dantă) ale membranelor celulare şi îmbu-
culaturii netede, un excelent neurotransmi- l previne scăderea numărului de leucocite nătăţeşte producerea de enzime antioxi-
tator al S.N.C. şi participă la normalizarea hemoleuco- dante.
Ficocianina are un rol deosebit în re- gramei, dacă este administrată persoane-
glarea proceselor metabolice şi în păstrarea lor care fac roentgenterapie. - continuare în pagina 8 -

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l August / Septembrie 2010 11


Sfaturi fitoterapeutice

- continuare din pagina 7 - cu tratament ambulatoriu, toate fiind su- recomandă un tratament specific individua-
puse împachetărilor corporale cu Spiruli- lizat cu suplimente Hofigal completate cu di-
na vie, deci dintr-un număr total de 2974 verse proceduri (reflexoterapie, diverse tipuri
Recomandări generale de aplicaţii corporeale cu Spirulina pot fi de masaj, hidroterapie, saună, duş subacval,
precizate următoarele concluzii: datorită fitness, kinetoterapie, magnetoterapie, gim-
Tratamentul cu biomasă de Spirulina Pla- componentelor, caracteristicelor şi efecte- nastică medicală, dietoterapie, aromaterapie
tensis capsule sau comprimate este recoman- lor fitoterapeutice specifice ale Spirulinei, şi de asemenea împachetări cu spirulină). Cu-
dat în toate afecţiunile care necesită o regla- indiferent de cauzele sau categoria afecţi- rele de tratament şi procedurile durează în
re a funcţiilor metabolice, în cele cauzate de unilor cronice (metabolice, reumatice, di- cadrul Complexului minim 11 zile.
diverse deficienţe ale sistemului imunologic gestive, hepatice, cardio-vasculare etc.), Pe parcursul curei de tratament se poa-
şi în cazurile în care trebuieşte stimulată acti- după un minim de zece şedinţe de împa- te profita de asemenea de avantajele aerului
vitatea oxidoreducatoare şi depurativă a or- chetări corporale cu Spirulina, au fost ob- de Breaza, bogat în ioni negativi, de climato-
ganismului. Astfel afecţiunile care necesită servate şi înregistrate ameliorări eviden- terapie şi helioterapie.
un astfel de tratament sunt următoarele: te la 100% dintre pacienţii supuşi acestei De asemenea, persoanele cazate în ca-
l hepatite cronice de diverse etiologii; metode unicat în Europa! Veniţi la C.T.N. drul Complexului de Terapie Naturală “Ale-
l ciroza hepatică; Alexandra şi vă veţi convinge de efecte- xandra” pot beneficia de termografie gene-
l gastrite, gastro duodenite, ulcer gastric şi le benefice ale Spirulinei! Veniţi la Breaza rală (o investigaţie neinvazivă care foloseşte
duodenal; şi veţi cunoaşte efectele miraculoase ale tehnica vizualizării în infraroşu a emisiei de
l diabet zaharat tip II; asocierii tratamentelor cu produse Hofi- căldură de la nivelul suprafeţei corporale
l insuficienţă renală; gal, terapiilor balneare, împachetărilor şi care poate arăta din timp predispoziţiile
cu Spirulina, calităţilor climatice şi calită- pentru diverse afecţiuni cu mult timp înain-
l insuficienţă corticosuprarenală, obezitate.
ţii deosebite ale aerului de Breaza, toate tea apariţiei manifestărilor clinice).
l cardiopatie ischemică, hipertensiune arte- însumând şi constituind o rezultantă pli- Recomandăm cu încredere tuturor fe-
rială; nă de dragoste Divină, Speranţă şi confir- meilor peste 30 de ani această investiga-
l distonie neurovegetativă; mări! ţie, termografia generală, deoarece pot fi
l suprasolicitare nervoasă, efort intelectual În cadrul Complexului de Terapie Natura- descoperite din timp predispoziţii pentru
susţinut; lă Alexandra din Breaza, jud. Prahova - strada apariţia nodulilor mamari, a chisturilor
l îmbunătăţirea performanţelor sportive; Libertăţii nr. 82, medicii specialişti Hofigal în ovariene sau a nodulilor tiroidieni. Este
l compensarea carenţelor de calciu şi mag- apifitoterapie, în urma unui consult prealabil, bine cunoscut că orice proces inflamator
neziu; este precedat cu mult timp înainte de emi-
l retinopatii, glaucom, cataractă; sii anormale de căldură, care pot fi depistate
prin termografiere. În aceste cazuri, un trata-
l combaterea procesului de îmbătrânire
ment specific apifitoterapeutic poate înlătu-
precoce;
ra aceste predispoziţii şi poate scuti de neplă-
l adjuvant în profilaxia bolilor maligne; ceri majore persoanele în cauză.
l adjuvant, profilactic în radioprotecţie (pen- Aceste proceduri pot fi oferite atât per-
tru personalul expus la mediu radioactiv); soanelor cazate în Complex, cât şi în regim
l în alergii cronice la substanţe chimice şi ambulator, la solicitarea persoanelor cazate
alergeni din mediul înconjurător. în localitatea Breaza sau din împrejurimi.
Complexul de Terapie Naturală Breaza
Iată de ce Compania Hofigal S.A. este pregătit prin cabinete de specialitate
recomandă consumul zilnic de Spirulina pentru a oferi o gamă largă de servicii me-
platensis, în medie de 2-3 gr în cure de mi- dicale (consult interdisciplinar alopat, con-
nim 3 luni de zile. În situaţii speciale pot fi sult specialitatea medicină generală şi pedi-
administrate zilnic şi 9-12 gr de spirulină atrie, consult specialitatea reumatologie şi
(pentru boli consumptive, afecţiuni cronice balneologie, specialitatea recuperare medi-
degenerative, caşexie neoplazică etc). cală, consiliere apifitoterapeutică, gemote-
În ceea ce priveşte administrarea ex- rapie, aromaterapie, homeopatie) şi poate
ternă a biomasei de Spirulina platensis fa- oferi zilnic până la 140 de proceduri diver-
cem următoarele precizări: pielea este un se (hidroterapie, electroterapie, kinetote-
adevărat burete şi constituie o adevara- rapie, masoterapie, reflexoterapie). Pentru
tă interfaţă între interiorul organismului doamne şi domnişoare oferim proceduri şi
omenesc şi natura înconjurătoare. tratamente cosmetice şi de estetică cor-
La acest nivel se fac o multitudine de porală.
schimburi de la exterior la interior şi in- Complexul de Terapie Naturală “Alexan-
vers şi pot fi absorbite principii curative. dra” dispune de o capacitate de cazare de
Din această cauză administrarea exter- 30 locuri, în camere de 1, 2 şi 3 paturi, cu grup
nă a biomasei de spirulină are exact ace- sanitar propriu, TV, minibar, telefon; pune la
leaşi efecte, dacă nu chiar mai bune, de- dispoziţie o sală de conferinţe cu internet,
oarece se absoarbe o cantitate mai mare sală de gimnastică şi parcare proprie. Pe par-
de biomasa, proporţional cu suprafaţa cursul sejurului pot fi vizitate diverse obiec-
de piele acoperită şi tratată cu Spirulina tive turistice: Muzeul Nicolae Grigorescu,
Platensis(!). După câteva şedinţe de îm- Castelul Iulia Haşdeu, Curtea domnească şi
pachetare cu spirulină pielea devine mai Mânăstirtea de la Brebu.
netedă, mai catifelată, creşte vigoarea,
se îmbunătăţesc funcţiile metabolice ale Vă aşteptăm cu drag pentru a beneficia
organismului, se instalează senzaţia de de binefacerile terapiei naturale într-un ca-
bunăstare fiziologică. Din cazuistica ulti- dru plăcut oferit de un personal specializat.
milor ani ai Complexului de Terapie Natu-
rală Alexandra din Breaza, 1887 persoane Dr. Henri Teodor Sissea
cu tratament şi cazare, 1087 persoane Director CTN “Alexandra” Breaza

12 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l August / Septembrie 2010


Sfaturi fitoterapeutice

Importanţa detoxifierii în cazul


afecţiunilor dermatologice
ielea reprezintă cel mai întins
organ al corpului (suprafaţa
medie este de aproximativ
1,8 m2 şi greutatea în jur de
16% din greutatea corporală) fiind
interfaţa dintre interiorul organismu-
lui şi mediul extern şi este expusă unei
multitudini de acţiuni nocive şi agre-
siuni atât dinăuntru cât şi din afară.
Pielea este un organ metabolic activ cu
funcţii complexe, vitale, de protecţie şi
homeostazie.

Pielea îndeplineşte:
l o importantă funcţie de protecţie, reali-
zând o barieră mecanică, chimică şi imu-
nologică (contra pătrunderii agenţilor mi-
crobieni, virali şi fungici, contra agenţilor
fizico-chimici dăunători din mediul extern,
acţiunii radiaţiilor UV, calorice şi a vătămă- În această perioadă a anului este mo- ant, hipocolesterolemiant, tonic general şi
rilor mecanice), dar şi un ecran de protec- mentul să profităm din plin de posibilita- de stimulare a sistemului imun. 3x1caps./zi
ţie în faţa energiilor subtile patogene. tea de a realiza adevărate “cure de sănătate sau 30 picături de 3 ori pe zi, diluate în apă
l o funcţie de eliminare a unor metaboliţi şi şi frumuseţe” cu ajutorul sucurilor proaspete fiartă şi răcită.
toxine, şi de prevenire a deshidratării cor- obţinute din fructele şi legumele de sezon.
pului prin pierderea de lichide, contribu- n Gemoderivat din MUGURI DE NUC ca şi
Acestea se pot consuma simple sau în dife- drenor universal (limfatic, intestinal, sple-
ind la mecanismele de termoreglare rite combinaţii şi contribuie din plin la proce- nic, pancreatic), imunomodulator, antiin-
l un rol de suprafaţă de prehensiune (pal- sul de “curăţire” interioară şi exterioară a or- flamator, antiseptic, cicatrizant, hipoglice-
mară) şi suport pentru deplasare (pielea ganismului. miant. 1doză de 2ml de 2 ori pe zi diluată
plantară) Pe lângă acestea Compania HOFIGAL în puţină apă, cu 15 min înainte de mesele
l un rol de organ senzitiv (tactil, durere, tem- ne oferă mai multe produse extrem de efi- principale.
peratură) ciente în această acţiune de detoxifiere, de
l o funcţie de producere de vitamină D şi drenaj care restabileşte mecanismele de apă- n Gemoderivat din MUGURI DE MESTEA-
pigment melanic sub acţiunea UV rare ale sistemului imun. CĂN PUFOS ca şi imunostimulator şi dre-
Bioactivitatea acestor preparate din plan- nor al ţesuturilor infiltrate cu exces de rezi-
Prin intermediul pielii sunt exprimate te medicinale, fitocomplexe este rezultatul duuri metabolice, 1 doză de 1,5ml de 1-2
în diferite moduri stările noastre interioare, interacţiunii multiplelor molecule bioactive ori pe zi, diluată în puţină apă cu 15 min.
emoţiile pe care uneori dorim să le ascundem precum: săruri minerale, oligoelemente, vita- înainte de mese.
(ne înroşim sau devenim palizi). Dorinţele, su- mine, aminoacizi, enzime, fitohormoni, fac- n Se pot realiza şi scheme terapeutice mai
părările, rănile sufleteşti, toate se pot reflec- tori de creştere etc. complexe, în funcţie de situaţie şi cu alte
ta la nivelul pielii, prin intemediul ei noi “ară- Principalele produse pe care le recomand gemoderivate şi anume de ULM, COACĂZ
tând” realitatea noastră interioară. De aceea in cazuri de eczeme, acnee, furunculoze, der- NEGRU, MĂCEŞ, ARŢAR.
multitudinea bolilor de piele poate fi expresia matite, herpes, psoriazis, urticarie, sunt:
unor emoţii, gânduri şi sentimente legate de Pe lângă impurităţile de ordin fizic ce tre-
imaginea fiinţei noastre către exterior. n DEPURIN cu acţiune depurativă, diuretică, buie să fie eliminate este bine să urmărim şi
Elementul de bază în tratamentul afec- sudorifică, laxativă, tonic-amară, antioxi- eliminarea emoţiilor negative cum sunt agre-
ţiunilor dermatologice îl constituie terapia dantă, imunomodulatoare 3x1 compr./zi, sivitatea, intoleranţa, furia, frica, neîncrede-
de detoxifiere sau “drenajul biologic” spre sau 3x2 comp./zi, în funcţie de caz, după rea, indolenţa, nepăsarea, desconsiderarea
exterior a produşilor de degradare cata- mesele principale. de sine şi sentimentele de culpabilitate care
bolică şi a toxinelor. Drenajul se realizează fiecare în parte pot întreţine sau chiar genera
prin administrarea unor preparate natura- n TREI FRAŢI PĂTAŢI sub formă de tinctură, aceste afecţiuni.
le care elimină substanţele nocive produse are efecte excepţionale purificatoare fiind O piele sănătoasă şi bine îngrijită reflectă
în ţesuturi sau introduse în organism şi re- în acelaşi timp diuretică, depurativă, laxati- o bună stare de sănătate globală, atât fizică
staurează echilibrul biologic perturbat al vă, expectorantă, antialergică, cicatrizant- cât şi psihomentală.
organismului uman. Drenajul stimulează or- reepitelizantă. 30 picături de 3 ori pe zi, di-
ganele de excreţie care,prin eliminarea toxi- luate în 50 ml apă fiartă şi răcită. Dr. Paula Florea - medic de familie
nelor reţinute,restabilesc capacitatea de re- n MENOLAP tinctură sau capsule cu pulbere cu competenţă în apifitoterapie
acţie a organismului permiţând o eficacitate din rădăcină de brusture are acţiune depu- Farm. Aldedra-Cluj
sporită a tratamentelor alopate, fitoterapice rativă, sudorifică, diuretică, de intensificare Tel: 0264520090
sau homeopate. a funcţiilor hepatice şi renale, hipoglicemi-

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l August / Septembrie 2010 13


Sfaturi fitoterapeutice

Insomnia,
bat-o vina!
Preocupat de nenumăratele rare pentru posibila pierdere a unui loc de Dr.T.M.: În general distingem 2 catego-
solicitări ale bolnavilor ce se muncă, de achitarea unor împrumuturi la rii de insomnie: sindromul de somn amânat,
prezintă la punctele de consi- bănci, de schimbare a fusului orar în cursul în care pacientul adoarme târziu, precum şi
liere din farmacii, acuzând călătoriilor îndepărtate, a lucrului în trei ture, sindromul de somn devansat, observat mai
etc. dar şi din cauze medicale spre exemplu des la vârstnici - la care după ce se instalea-
tulburări ale somnului m-am adresat ischemia cardiacă nocturnă, boli pulmonare ză somnul, trezirea are loc între 3-5 diminea-
medicilor psihiatri, cu care colaborăm. obstructive. Atenţionez că persoanele care ţa timp în care citesc sau se uită la T.V. până
dorm mai puţin de 6 ore pe zi riscă în timp îi apucă din nou somnul; de obicei aceştia
Mă aflu acum la Centrul de Diagnostic şi moartea subită! compensează cu o oră două de somn după­
Tratament de pe str. Washington, în faţa ca- amiaza....
binetului de consultaţii al Doamnei Dr.Trifan Dr.C.M.: La acestea aş mai adăuga
Maria-medic primar psihiatru; intru şi o salut un fenomen mai puţin cunoscut, care -Dr.C.M.: Vă rog să-mi daţi trei
cu respect: se referă la creşterea tensiunii intra- exemple de medicamente alopate pe
craniene (cu trezirea bolnavului) la care le folosiţi în mod uzual în com-
-Dr.Costinescu Mircea: Sărut mâna, un hipertensiv care nu şi-a luat trata- baterea INSOMNIEI.
doamna doctor! mentul înainte de culcare, simulând -Dr.T.M.: Amintesc de exemplu: Zolpi-
-Dr.Trifan M.: Bună, bună, d-le doctor; Aţi o falsă insomnie, diferenţa o face ra- dem, ce potenţează efectele inhibitorii ale
venit pentru Aviz? (Avizul anual pentru auto- ritatea acestor accese ale HT, care nu acidului gamaaminobutiric (GABA), Stilnox
rizaţia de liberă practică medicală) se manifestă în fiecare noapte. sau Geroderm din grupa benzodiazepine-
-Dr.C.M.: Şi pentru asta... dar aș
dori să realizez un fotoreportaj des-
pre insomnie, de care se plânge atâ-
ta lume... cât la sută din pacienţii
dumneavoastră îi trataţi de insom-
nie simplă, necomplicată?
-Dr.T.M.: Cam 1-2 % pentru motive bana-
le - ca să zic aşa, în rest insomnia este legată
de depresie sau chiar de unele afecţiuni ne-
urologice, dealtfel insomnia este un indica-
tor premonitor al apariţiei mai devreme sau
mai târziu al unor astfel de complicaţii psihi-
ce sau neurologice, tocmai de aceea noi sun-
tem atenţi asupra acestui fenomen şi îl urmă-
rim în timp.
-Dr.C.M.: Dar cum definiţi INSOM-
NIA? Şi câte ore de somn trebuie să
doarmă un adult?
-Dr.T.M.: Insomnia înseamnă de fapt lipsa
somnului; un adult sănătos doarme 8-10 ore;
copiii mai mult 10-12 ore. Cauzele lipsei de
somn sunt foarte variate: sunt peste 80 feluri
de insomnii cu peste 80 modalităţi de trata-
ment fie că este vorba de o îngrijorare pentru
propria sănătate sau a celor dragi îngrijo-

14 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l August / Septembrie 2010


Sfaturi fitoterapeutice

-Dr.T.M.: Acum, cu privire la stilul de


viaţă al insomniacilor, îi sfătuiesc să aibă un
program de viaţă cât mai ordonat, evitând
suprasolicitările de tot felul, combaterea
sedentarismului prin mişcare şi sporturi
uşoare, evitarea filmelor incitante, mai ales
seara înainte de culcare. Să nu folosească
somnifere sau sedative din proprie iniţiati-
vă - asta o stabileşte medicul; la cină, care
nu trebuie să depăşească ora 19, nu mân-
caţi alimente greu digerabile sau care fer-
mentează: ouă, mămăligă, fasole, mazăre,
brânzeturi fermentate, preferaţi lactate-
le; feriţi-vă de alcool, tutun sau băuturi ce
conțin cofeină.
Beţi mai degrabă un pahar de lapte cald
- o muzică plăcută, o lectură uşoară sau o
plimbare de ½ oră în aer liber vă vor ajuta
foarte mult.
Camera trebuie aerisită înainte de culca-
re, iar îmbrăcămintea de noapte să fie cât mai
lejeră.
-Dr.CM: Cu aceste sfaturi şi cu reco-
mandările dumneavoastră, sper să
lor, toate aceste medicamente sunt sigure pe Uşor), de asemeni, atenţie în admi- obţinem rezultatele benefice pe care
o perioadă scurtă de 3 săptămâni, dar sunt nistrarea medicamentelor alopate le dorim pacienţilor noştri insomni-
de acord cu d-voastră că au efecte secunda- sau naturale la persoanele care pre- aci; mai am o singură dorinţă şi anu-
re, hepato şi reno toxice, dau alergii, depen- zintă aşa numita „Apnee de somn” me: să recomandaţi aceste remedii
denţă, sindrom de sevraj (stare de rău la în- în care cei care dorm au perioade de naturale pe reţetă, altfel pacientul
treruperea bruscă a tratamentului), efecte întreruperea respiraţiei, câteva se- obişnuit cu acest tipic va considera
cumulative cu alte medicamente şi somno- cunde bune. Vă rog în continuare să că tratamentul fitoterapic pentru in-
lenţă diurnă. subliniaţi ce stil de viaţă ar trebui să somnie este facultativ şi-l va plasa în
aibă cei suferinzi de insomnie. derizoriu.
-Dr.C.M: Deci iată câte efecte secun-
dare negative şi câte griji în urmări- -Dr.T.M.: Să ştiţi că şi eu prescriu Somn -Dr.T.M: De acord, totdeauna le-am pre-
rea acestor bolnavi, pentru puţinele Uşor dar văd că aţi adus aici o gamă largă scris pe reţetă.
avantaje pe care le obţinem. În tradi- de produse fitoterapice ale Firmei HOFIGAL.
ţia populară din Centrul şi Sud-Estul Dumneavoastră dacă aţi suferi de insomnie Îmi iau rămas bun şi plec cu promisiunea
Europei se foloseşte de mult “Ciubo- cu ce aţi prefera să vă trataţi? de a aborda pe viitor problematica atât de
ţica Cucului” (Primula oficinalis) în -Dr.C.M: Pentru insomnia amânată, dificilă şi sensibilă a DEPRESIEI - în lumina tra-
tratarea insomniei cu succes. când somnul mă prinde târziu aş lua tamentului fitoterapic.
-DrTM: Câteodată nu avem alte alternati- 2 picături de ulei de levănţică, bine
ve şi le folosim nu numai în tratarea insomni- amestecate într-o cană de lapte cald, Fotoreportaj efectuat cu concursul Cabinetului de Psihia-
ilor ci şi în depresii. câteva zile la rând, iar pentru som- trie al Centrului de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu
nul devansat, când mă scol la 3-5 di- din strada Washington de către:
-Dr.C.M.: Înţeleg, de aceea vă spun mineaţa 2 comprimate de Passiflora
că nu vrem să intervenim în protoco- tot câteva zile, până la restabilirea Dr. Alexandru Mircea Costinescu
lul dumneavoastră de tratament alo- somnului normal. Iar Passisclerotin Medic Primar Mf-MG-Consiliere Promovare
pat, dar eu sunt aici să vă informez te linişteşte şi îţi oferă un somn uşor. Acupunctură, Homeopatie, Fitoterapeut
şi să vă pun la dispoziţie o alterna-
tivă, fără inconvenientele medica-
mentelor chimice şi anume remedii
naturale pentru tratarea insomnii-
lor şi chiar a unor depresii uşoare ; îi
prezint d-nei doctor produsele HO-
FIGAL „Somn Uşor”, „Passi­flora”,
”Passisclerotin”, ”Gemoderivatul din
muguri de Tei Argintiu” şi un flacon
de „Ulei de Levănţică”. Iată un arse-
nal întreg din PLANTE care pot trata
insomnia, fără efecte secundare; iar
Passiflora poate înlocui treptat ori-
ce medicament psihotrop, trebuind
a fi respectate câteva reguli simple
şi anume: nu se administrează celor
care conduc autovehcule, sau lucruri
de precizie, nu se bea alcool în timpul
tratamentului, nu se cumulează cu
barbiturice sau prudenţă la adminis-
trarea împreună cu antiaritmice, di-
uretice sau glicozizi digitalici (Somn

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l August / Septembrie 2010 15


Sfaturi fitoterapeutice

Rolul şi locul ozonoterapiei


în tratamentul complex
al diabetului zaharat
zonoterapia este o metodă mare decât la persoanele fără diabet. Mor- Revenind la rolul şi locul ozonotera-
alternativă şi inovatoare de talitatea provocată de complicaţiile septice piei în tratamentul complex al diabetului
tratament nemedicamentos care provocate de tulburările de circulaţie perife- zaharat trebuie menţionată în primul rând
foloseşte un amestec de oxigen- rică variază între 6-22%. capacitatea ozonului de a creşte permea-
bilitatea membranelor celulare pentru glu-
ozon. Prin metodele sale, ozonoterapia coză prin stimularea şuntului pentoz-fo-
permite reducerea consumului de l Scăderea rezistenţei imunitare poa-
te provoca diverse complicaţii septice, pu- sfaţilor şi a glicolizei aerobe – mecanisme
medicamente alopate şi consecutiv tând duce la forme grave de tuberculoză inhibate în diabet. Activarea acestor meca-
a reacţiilor secundare provocate de pulmonară. nisme duce la scădere hiperglicemiei prin-
acestea. tr-un consum mai eficient al glucozei de
către ţesuturi. În final glucoza îşi recapătă
l Complicaţii cutanate (furunculoze, principala funcţie – cea energetică, ţesu-
Terapia cu ozon se bazează pe principa- pioree)
lele proprietăţi ale ozonului: turile nu mai suferă din cauza deficitului
antibacterian, antifungic, antivirotic; energetic. Sunt inhibate procesele catabo-
antiinflamator; l Complicaţii ale mucoaselor cavităţii lice, şi normalizate mecanismele de peroxi-
antialgic; bucale (alveolită, pioree dentară) dare a lipidelor.
imunomodulator;
detoxifiant; l Complicaţii renale (scleroză renală Unul din mecanismele cheie constă în
de optimizare a funcţionării sisteme- urmată de insufucienţă renală) creşterea metabolismului glucozei în eritro-
lor pro- şi antioxidante; cite, hemoglobina eliberează mai uşor oxi-
optimizarea funcţiei organelor şi siste- l Complicaţii ale sistemului nervos genul în ţesuturi, crescând oxigenarea lor
melor de organe. periferic (nevralgii, nevrite sciatice, poline- şi diminuând hipoxia. Astfel ozonoterapia
vrite, nevrita acustică cu hipoacuzie). previne sau încetineşte evoluţia unor com-
Datorită efectelor sale terapeutice, care plicaţii ale diabetului zaharat cauzate de de-
acţionează asupra principalelor verigi fizio- ficitul de glucoză în ţesuturi (neuropatii, reti-
patologice, ozonoterapia ocupă un rol im-
l Retinopatii diabetice. nopatii, artropatii).
portant în tratamentul complex al Diabetu-
lui zaharat tip I şi II.

Diabetul zaharat este considerat drept


boala civilizaţiei cu o incidenţă extrem de
ridicată în special în lumea moderna. Este o
boală metabolică caracterizată prin tulbu-
rarea metabolismului glucidic şi urmată la
rândul său de perturbarea metabolismului
lipidic, proteic, mineral şi care se datorea-
za deficitului relativ sau absolut de insulină.
Gravitatea Diabetului zaharat este determi-
nată de apariţia complicaţiilor provocate de
tulburările metabolice sus menţionate: 60%
dintre personele cu diabet zaharat suferă de
anumite complicaţii provocate de acesta:

l Ateroscleroza vasculară (cerebrală,


coronariană, a vaselor periferice)
Ateroscleroza vasculară periferică duce
la apariţia arteriopatiilor periferice diabeti-
ce. Una dintre cele mai grave complicaţii din
acest grup este cangrena diabetică la înce-
put uscată, ulterior prin suprainfectare, ume-
dă. Incidenţa cangrenei membrului inferior
la personele cu diabet este de 6 ori mai

16 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l August / Septembrie 2010


Sfaturi fitoterapeutice

Trebuie menţionată şi acţiunea imuno-


modulatorie a ozonului în tratamentul com-
plicaţiilor provocate de scăderea rezistenţei
imunitare la bolnavii cu diabet zaharat (infec-
ţie cutanată şi a mucoaselor, picior diabetic),
acţiune antimicrobiana, antifungică, antivi-
rală, acţiune antiinflamatorie, de detoxifiere,
stimularea microcirculaţiei şi creşterea oxige-
nării ţesuturilor.

Formele de administrare a ozonului în


tratamentul diabetului zaharat sunt urmă-
toarele:
n Autohemoterapia mare;
n Autohemoterapia mică;
n Insuflaţii rectale;
n Infiltraţii locale;
n Tratament local în saci hipobarici;
n Folosirea apei ozonizate în tratamen-
tul local;

Studiile clinice confirmă eficienţa ozo-


noterapiei în tratamentul bolnavilor de dia-
bet zaharat. Astfel un studiu efectuat pe un diabet zaharat şi neuroangiopatii diabetice Un capitol deosebit îl reprezintă trata-
lot de 70 bolnavi de diabet zaharat tip I şi II trataţi prin insuflaţii rectale I lot – insuflaţii cu mentul piciorului diabetic – complicaţie ex-
concluzionează că după un curs de ozonote- amestec de oxigen-ozon, II lot – insuflaţii cu trem de gravă şi frecvent întîlnită la pacienţii
rapie nivelul hiperglicemiei la aceştia a scă- oxigen pur. Rezultatele au fost următoarele: cu diabet zaharat. În astfel de situaţii ozono-
zut cu 26%. La 1/3 din pacienţi a fost redusă starea generală a fost ameliorată în ambele terapia poate avea mai multe căi de admi-
doza de insulină cu 16%, la ¼ din pacienţii cu loturi, ameliorarea parametrilor electrofizio- nistrare: autohemoterapia, insuflaţii rectale
diabet tip II (noninsulinodependent) a fost logici pe traiectul nervilor lezaţi a fost consta- cu amestec de oxigen-ozon, tratamentul lo-
redusă doza de preparate antidiabetice orale tat numai în lotul tratat cu ozon. Deasemenea cal în saci hipobarici cu amestec de oxigen-
cu 32%. (Pavlovskaya et all 1998). în acest lot a fost constatată scăderea nivelu- ozon şi spălarea plagilor cu apă ozonizată.
lui hiperglicemiei şi a valorilor hemoglobinei Rezultatele studiilor spun următoarele: efec-
Ozonul îmbunătăţeşte microcirculaţia, glicozilate. (J. Fernandez et all 1997). tul bacteriostatic şi bactericid, stimularea mi-
intensifică procesele metabolie, diminuea- crocirculaţiei locale, intensificarea proceselor
ză nivelul de glucoză, colesterol metabolice locale, reduc la jumătate
şi trigliceride, ameliorează func- perioada de curăţare a plăgilor diabe-
ţiile reologice ale sângelui, para- tice de ţesuturile necrozate reducând
metrii de hemocoagulare, creşte perioada de regenerare a ţesuturilor.
activitatea sistemului antioxidant Datorită acestui fapt pot fi reduse pe-
la bolnavii de diabet zaharat de rioadele de spitalizare cu 9-11 zile faţă
vârsta a treia. (Maximov V. 2000, de pacienţii trataţi prin metode clasi-
Gazyn et all 2000). În concluzie ce, cu 1,7 ori poate fi redus numărul
se poate spune că ozonoterapia de amputări a membrului inferior, re-
poate fi folosită ca metodă tera- ducând astfel cazurile de invaliditate
peutică preventivă la persoanele şi deces. (I. Gazyn 2000, I. Moshurov
vârstnice bolnave de diabet zaha- 2000, Belyaev et all 2000).
rat şi care au boli asociate (arte-
roscleroză, cardiopatie ishemică, În concluzie se poate spune că
encefalopatii discirculatorii, arte- ozonoterapia poate avea un rol im-
riopatii obliterante ale membre- portant în tratamentul diabetului
lor inferioare). zaharat şi a complicaţiilor acestuia
reducând dozele de medicamente an-
Administrarea ozonoterapiei tidiabetice orale şi insulină, reducând
bolnavilor de diabet zaharat creş- gravitatea complicaţiilor provocate de
te numărul cazurilor compensa- diabet, diminuând cheltuielile pentru
te clinic de 4 ori şi reduce cazuri- tratament în beneficiul pacientului şi
le decompensate de aproximativ îmbunătăţind calitatea vieţii acestuia.
5 ori. (Pavlovskaya E, Kontorschi-
kova C 1997, 1998.)
La bolnavii cu retinopatii dia- Dr. Victor Ţăran
betice, după tratamentul cu ozon Medic de Medicină Generală,
a fost demonstrată obiectiv creş- Apifitoterapie, Acupunctură,
terea acuităţii vizuale, reducerea Ozonoterapie
microhemoragiilor şi edemului Tel: 0745 050 603
la nivelul retinei (Maximov et all Complex medical Hofimed,
2000). Şos.Colentina, nr. 76, sect. 2, Bucureşti
Tel: 021/2407340; 0318088998
Un studiu comparativ efectu- www.hofimed.ro
at pe două loturi de pacienţi cu

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l August / Septembrie 2010 17


Sfaturi fitoterapeutice

Gemoderivatele
în tratamentul obezităţii
acanţa este pe sfârşite. ţumim cu alimente gata preparate sau semi- -- lipotropice (au capacitatea de a redu-
Ne-am îngăduit o scurtă preparate procurate de la supermarket, încăl- ce lipidele, colesterolul);
perioadă de relaxare în care zite rapid în cuptorul cu microunde, însoţite -- inhibitoare ale apetitului.
am încercat să profităm cât de o cutie de bere, cola sau altă băutură co- reechilibrare emoţională (redescope-
lorată. Într-un cuvânt, revenim la viaţa “como- rirea naturii înconjurătoare, ieşirea din rutina
mai mult de Natură, să ne “încărcăm dă”, sedentară, cu toate consecinţele ei. zilnică, socializare).
bateriile” pentru tot restul anului. Prima consecinţă, care nu întârzie să apa- Tratamentul natural propune următoa-
Ne-am reamintit cum e să duci o viaţă ră, este obezitatea. Creşterea exagerată în rele preparate:
sănătoasă, adaptată propriilor ritmuri greutate este o problemă în primul rând emo- n gemoderivat din muguri de frasin – o mo-
biologice. ţională, în al doilea rând alimentară şi abia în nodoză în apă de 1-2 ori pe zi; acţiune: diu-
al treilea rând de dezechilibru la diferite nivele retic, uricozuric şi hipocolesterolemiant.
Dar oare câţi dintre noi vom reuşi să men- (hormonal, metabolic, mineral etc). Toate per- n gemoderivat din mlădiţe de ienupăr - o
ţinem aceste obişnuinţe în condiţiile progra- soanele nemultumite, care se simt rănite, vul- monodoză în apă la prânz; acţiune: dre-
mului de la serviciu, şcoală sau facultate la nerabile, neiubite dezvoltă greutate în exces, nor hepatorenal.
care trebuie să ne întoarcem în curând? In- ca o protecţie fizică pentru o stare de discon- n gemoderivat din sevă de mesteacăn - o
trăm din nou într-un pro- fort emoţional. Pe acest fond apare consumul monodoză dimineaţa în apă; acţiune: diu-
gram stresant, cu mese excesiv de alimente, mai ales dulciuri şi gră- retic, depurativ, hipocolesterolemiant.
haotice, cu ore mai pu- simi, directe şi indirecte, precum şi alimente
rafinate şi prelucrate. În acelaşi timp pot apa- n gemoderivat din amenţi de mestecăn pu-
ţine de somn, în care fos- 1-2 monodoze pe zi; acţiune: stimu-
nu mai avem timp re şi dezechilibre metabolice sau hormonale,
care accentuează problema greutăţii. lează activitatea tiroidei; excelent drenor
pentru mişcare, în al ţesuturilor.
care socializăm din Calitatea vieţii şi durata de viaţă scad în
ce în ce mai puţin în cazul persoanelor obeze. n gemoderivat din muguri de mesteacăn ar-
cadrul activităţilor re- Tratamentul acestei afecţiuni presupune gintiu- o monodoză pe zi; acţiune: stimu-
creative, în care televi- o reglare a tuturor nivelelor cauzale discuta- lează procesele catabolice, drenor hepato-
zorul şi calculatorul ne te mai sus prin: renal, hipocolesterolemiant.
ocupă din ce în ce mai regim alimentar (mănânci mai puţin şi n gemoderivat din muguri de fag - o mono-
mult timp, în care suntem mai sănătos); doză de 1-2 ori pe zi în apă; acţiune: diure-
prea obosiţi pentru a mai tratament natural, care include folosi- tic, uricozuric, hipocolesterolemiant.
”pierde timpul” cu pregătirea rea plantelor care conţin substanţe n gemoderivat din mlădiţe de rozmarin - 1-2
hranei sănătoase şi ne mul- -- diuretice (reduc retenţia de apă); monodoze pe zi în apă; acţiune: activator
metabolic cu tropism pe ficat şi căile bilia-
re, ca şi pe axul gonado-suprarenalian; hi-
pocolesterolemiant; stimulator cerebral.
n gemoderivat din radicele de orz - o mono-
doză de 2-3 ori pe zi în apă; acţiune: tonic
general, hepatodrenor şi hepatoprotector.
n gemoderivat din muguri de smochin - o
monodoză de 2 ori pe zi în apă (diminea-
ţă şi seara); acţiune: reglator al secreţiei şi
motilităţii gastroduodenale; reglator al
axei cortico-diencefalice.
n gemoderivat din muguri de tei argintiu-
1-2 monodoze de2-3 ori pe zi; acţiune: an-
xiolitic, hipnotic, sedativ, antispastic.
n gemoderivat din seminţe de tuia - o mon-
odoză de 1-3 ori pe zi în apă; acţiune: seda-
tiv, calmant, anxiolitic, reechilibrează tonu-
sul neurovegetativ.
Natura este generoasă; ea ne vine în aju-
tor cu o multitudine de remedii. Dar reveni-
rea definitivă la greutatea normală impune
schimbarea stilului de viaţă!

Anca-Sofia Iliescu
Medic primar MG-Pediatrie cu competenţă
în apifitoterapie, homeopatie şi
evaluare globală computerizată
Farmacia HYM Malcoci - tel: 021/4242269

18 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l August / Septembrie 2010


Sfaturi fitoterapeutice

Copiii şi tratamentul natural


n natură există o lege foarte
bună: pentru vindecarea fie-  Gemoderivat din mlădiţe de măceş:
o monodoză sau jumătate de mono-
doză seara cu 15 min. înainte de masă în 50
În afecţiuni ale aparatului digestiv nu
trebuie să lipsească Redigest sau Redigest
Plus, Uleiul de cătină, Extractul de cimbru,
cărei maladii există o plantă
sau mai multe. Până când ml apă plată zilnic 3 luni toate acestea putându-se asocia pe o dura-
tă de 3 luni.
au aparut farmaciile, oame- O cură complexă pentru creşterea imuni- Pentru afecţiuni legate de sinusuri, în afa-
nii se duceau după remedii în pădure, tăţii copilului poate fi reprezentată de folosi- ră de produsele recomandate pentru imuni-
lângă lacuri, le culegeau de pe câmpii rea celor trei gemoderivate continuu timp de tate ar trebui să fie obligatorii inhalaţiile în fi-
și munți.În goana după civilizație trei luni alături de Spirulina şi Ulei de cătină ecare seară cu unul din uleiurile volatile: Ulei
multe remedii naturale au dispărut sub înainte de mese, 2 săptămâni pe lună, 3 luni volatil de mentă, Ulei volatil de pin, Ulei
asfalt și beton și doar un mic procent şi Omega 3+Omega 6 vegetal cu Flavovit volatil de brad, Ulei volatil de eucalipt, ele
din ele încă se mai găsesc. C după mese, 2 săptămâni pe lună (în cele 2 putându-se alterna, câte unul singur în fie-
săptămâni de pauză, cu Spirulina şi Ulei de care seară, 2-3 pic. într-un vas cu 1 litru apă
Pentru ca tratamentul cu plante medici- cătină) 3 luni fiartă.
nale să dea rezultate trebuie să se țină cont În problemele legate de parazitoze intes- Vârsta copilului şi afecţiunile cele mai
de indicațiile pentru folosirea acestora și tinale, în funcţie de vârsta copilului se reco- frecvente ale acestuia impun folosirea unei
unele contraindicații ce pot apare în cazul fo- mandă: anumite scheme terapeutice la care se poa-


losirii greșite a remediilor. Extract uleios de cimbru: 10 pic de
 te adăuga consumul ceaiului medicinal spe-
Copiii sunt cei mai sensibili la astfel de 3 ori/zi, într-o linguriţă de miere Hofi- cific.
tratamente și ei răspund și cel mai repede la mel cu 30 min. înainte de mese Pentru scheme terapeutice specifice fie-
cărui pacient în parte trebuie consultat obli-
acestea. Astfel se pot recomanda foarte ușor
diferite scheme terapeutice pentru mai mul-
te afecțiuni. În general copiii au probleme de
 Redigest cps sau Redigest Plus cpr:

1+1+1cps/zi, înainte de mese cu 30
min. zilnic, 3 luni
gatoriu un medic cu competenţă în apifitote-
rapie, acesta fiind cel mai în măsură să facă o
imunitate legate de alimentația necorespun- recomandare complexă fiecărui pacient.
zătoare, parazitoze intestinale, probleme de
tranzit intestinal. Toate acestea și multe altele
 Helminon cpr:1+0+1 cpr/zi, cure de 5
zile cu 5 zile pauză, 3 repetări
Se pot folosi toate cele 3 produse în para-
Dr. Clara Pătrugan - medic de familie
cu competenţă în apifitoterapie
își găsesc remedii în schemele terapeutice re- lel, în funcţie de vârsta copilului. Policlinica Comunei Gostinari-tel.: 0731260104
comandate de medicii Hofigal.
În problemele legate de imunitate se re-
comandă:

 Spirulină cpr 200 mg: 1+1+1cpr/zi,


după mese, cure de 3 luni sau 2 săptă-
mâni/lună, 3 luni dacă se face un tratament
complex

 Ulei de cătină: 7-8 pic. de 3 ori/zi, în-


tr-o linguriţă miere Hofimel, cu 20
min. înainte de mese 20 de zile/lună sau 2
săptămâni/lună, 3 luni în cura complexă

 Flavovit C cpr 200 mg: 1+1+1cpr/zi,


după mese, cure de 3 luni sau 2 săptă-
mâni/lună, 3 luni dacă se face un tratament
complex

 Omega 3+Omega 6 vegetal cps:


1+1+1cps/zi, după mese cure de 3
luni sau 2 săptămâni/lună, 3 luni dacă se face
un tratament complex

 Polivitamine naturale de Hofigal


cu Ca si Mg cpr: 1+1+1cpr/zi, după
mese, zilnic 3 luni sau 2 săptămâni/lună în
cură complexă

 Extravit M cpr :1+1+1cpr/zi, după


mese zilnic 3 luni sau 2 săptămâni/
luna în cură complexă.

 Extract uleios de cimbru: 10 pic. de 3


ori/zi, într-o linguriţă miere Hofimel cu
20 min. înainte de mese 20 zile/lună 3 luni

 Gemoderivat din muguri de coacăz


negru: o monodoză sau jumătate de
monodoză dimineaţa cu 15 min. înainte de
masă în 50 ml apa plată zilnic 3 luni

 Gemoderivat din muguri de brad


alb: o monodoză sau jumătate de mo-
nodoză la prânz cu 15 min înainte de masă în
50 ml apă plată zilnic 3 luni

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l August / Septembrie 2010 19


Alimentaţia naturală

Alimentaţia raţională - realitate sau utopie (III)


Nutrienţi-cheie pentru
sistemul imunitar
”Suntem pe atât de sănătoși, pe cât de sănătos ne este sistemul imu-
nitar” şi ”suntem ceea ce mâncăm” sunt două enunțuri etalon în lumea me-
dicală și nu numai. Deși, al doilea enunț eu l-aș reformula: ”suntem ceea ce
mâncăm, dar suntem și ceea ce nu mâncăm”.
Un organism rămâne sănătos dacă se poate baza pe un sistem imunitar
integru, echilibrat. În fiecare secundă, imunitatea noastră, expusă la microor-
ganisme și substanțe nocive, trebuie să ia decizii.
Recunosc, tolerez sau resping? - sunt alternativele între care acest sistem
complex și sofisticat trebuie să hotărască prompt și eficient.
Nu voi intra în fiziologia sistemului imunitar, pentru că aceasta a fost înde-
lung și amplu prezentată în paginile acestei reviste.
Dar, pentru că stilul de viață și alimentar sunt elemente esențiale pentru
întărirea imunității, îmi propun detalierea câtorva aspecte legate de acestea.
Alimentația nesănătoasă, lipsa exercițiilor fizice, fumatul, medicația in-
adecvată și excesivă, toxinele din mediu, stresul cotidian sunt factori de risc
pentru sistemul imunitar. Dacă lupta omului cu mediul și stresul este inegală,
ceilalți factori pot fi influențați și corectați cu succes.
Nutriția joacă un rol decisiv în consolidarea sistemului imunitar și poate
atinge acest obiectiv cu ajutorul unor elemente-cheie:

l provitamina A (β-caroten) - prin efectul puternic antioxidant prote-


jează celulele de atacul radicalilor liberi. Este implicată în mecanismele
de creștere și diferențiere ale celulelor organismului printre care și globulele
albe (LyB și T) angajate în imunitate. Asigură integritatea mucoaselor- prima li-
nie de apărare a organismului. Provitamina A o găsim în morcovi, ardei, cătină,
pepene galben, ficat, cartof, roșii, etc.

l Vitamina C - supranumită și ”vitamina imunității” - are rol antioxidant.


Pentru că globulele albe conțin vitamina C în concentrație de 40- 60 %
mai mare decât în plasmă, aceasta le crește mobilitatea și le stimulează ac-
tivitatea bactericidă. Un aport suficient de vitamină C în perioada de boală ac-
celerează formarea de anticorpi specifici și grăbește vindecarea. Vitamina C se
găsește în concentrații importante în măceșe, cătină albă și roșie, ardei gras,
brocoli, etc

l Vitamina E - lucrează în sinergie cu ceilalți antioxidanți, protejează ce-


lulele organismului de radicalii liberi și întărește sistemul imunitar. O gă-
sim în uleiul de cătină, in, porumb.

l Seleniul - mineral cu rol antioxidant puternic. Asigură o creștere efi-


cientă a Ly T și a anticorpilor, grăbește fagocitoza (distrugerea particu-
lelor străine organismului), sporește activitatea celulelor NK (celule care pot
distruge agentul infectant). Sunt studii desfășurate pe șoareci care susțin că o
alimentație săracă în seleniu creează un mediu propice dezvoltării de mutații ale
virusului gripal. Concentrații mari de seleniu găsim în pește, nuci, tomate.

l Zincul – îi putem conferi supranumele de ”mineralul imunității”.


Esențial pentru buna funcționare a citokinelor (proteine implicate în
răspunsul imunitar), zincul sporește activitatea Ly T și a celulelor NK. Are și el
activitate antioxidantă, protejând împotrivă nocivității razelor ultraviolete A și
B. Deficitul de zinc este asociat cu principalele două cauze de morbiditate infanti-
lă: infecțiile respiratorii și diareea. Cantități mari de zinc au stridiile, ficatul, car-
nea roșie, germenii de grâu.

l Acizii grași omega 3 și omega 6, dar mai ales raportul omega 6/


omega 3. Pentru că de-a lungul secolelor raportul a crescut alarmant,
de la 1:1 la 15-20:1, se observă un interes global de reducere a acestui raport
măcar la 3-4:1. Optimizarea raportului omega 6/omega 3 ar duce la scăderea
incidenței afecțiunilor cardio-vasculare, îmbunătățirea adaptării sistemului ner-

20 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l August / Septembrie 2010


Alimentaţia naturală

vos la condițiile de stres, dar și la întărirea sistemului imunitar. Găsim AG


omega 3 și 6 în raport optim în uleiul de in, cânepă, pește (somon, cod,
sardină, macrou)

l Resveratrolul este elementul cheie care conferă strugurilor virtuți


unice. Acesta este format de vița de vie atunci când aceasta se apă-
ră de atacurile fungice exterioare. Protejează aparatul cardio-vascular, re-
duce riscul de a dezvolta anumite forme de cancer, diabet sau boala Alzhei-
mer, sporește rezistența organismului la răceli.

l Probiotice – asigură echilibrul florei intestinale, îmbunătățind sta-


rea de sănătate a organismului. Printre cele mai studiate probiotice
se numără inulina, component de bază al topinamburului.

l Fibrele alimentare sunt răspunzătoare pentru o digestie sănă-


toasă, contribuind astfel la buna funcție a sistemului imunitar.
Pentru a preveni carențele acestor elemente vitale sistemului nostru
imunitar putem apela la suplimente alimentare. Acestea ne aduc un aport
corect, echilibrat de nutrienți cu care să ne menținem starea de sănătate.
Firma S.C. HOFIGAL EXPORT-IMPORT S.A. are o varietate mare
de produse care vin în întâmpinarea unor astfel de probleme:
n Echinacea (capsule, tinctură)–printre plante este considerată regi-
na imunității. Stimulează imunitatea nespecifică a organismului, grăbește
formarea de anticorpi (imunitatea specifică). Prin conținutul important
în echinacozidă are marcante proprietăți antivirale și bacteriostatice. Se
poate utiliza preventiv sau ca tratament de necesitate (administrarea
de echinacea în timpul bolii scurtează considerabil evoluția acestora și
grăbește vindecarea).
n Lemn dulce (capsule sau tinctură)- regele imunității conține glici-
rizină, o substanță care, odată ajunsă în organism, se transformă în acid
gliceretinic, cu o puternică acțiune antivirală (inhibă capacitatea multor
virusuri, inclusiv virusul Herpes simplex, de a adera la ADN-ul și ARN-ul
celular) și antiinflamatorie (efect similar corticosteroizilor, însă fără efecte-
le adverse ale acestora). Îmbunătățeste funcția imunitară și prin protecția
timusului împotriva involuției. Are efecte anticatarale, mucolitice și ex-
pectorante, fiind un bun remediu în afecțiunile tusigene.
n Hof Imun - îmbină cele trei mari ”nume” din imunitate: zinc, echina-
cea și vitamina C. Acțiunii vitaminei C și echinaceei se adaugă proprietățile
curative ale zincului. Acesta întârzie involuția timusului (responsabilă de
deprecierea apărării organismului o dată cu înaintarea în vârstă), intensifi-
că activitatea limfocitelor, stimulează fagocitoza, stimulează macrofagele
și monocitele. Zincul grăbește vindecarea.
n Complet Antioxidant - aduce împreună toți antioxidanții ne-
cesari organismului: beta caroten, vitamina C, E, seleniu, etc. Asociază
compoziția și implicit efectele benefice ale fructelor de afin și cătină, sâm-
buri de struguri, spirulină și amarant. Produsul previne, atenuează sau in-
hibă efectele nedorite ale îmbătrânirii cauzate de excesul de radicali liberi
și completează necesarul de vitamine și minerale al organismului.
n Se-Spirulin: superconcentratul natural, fără corespondent în natu-
ră- spirulina- este îmbogățit cu o cantitate suplimentară de seleniu rezul-
tând un elixir de viață lungă cu multiple aplicații terapeutice. Tratează cu
succes o paletă largă de afecțiuni: de la anemie la prevenirea îmbătrânirii
premature, de la gastrite la obezitate. Are indicație în orice proces infla-
mator, în afecțiunile hepatice, în perioadele de efort intens fizic și intelec-
tual. Este utilizată în profilaxia bolilor maligne, dar și ca suport al organis-
mului în timpul tratamentelor agresive (chimio și radioterapie, etc).
n Flavovit C (comprimate de 200 mg și 500 mg) - vitamina C cu bio-
flavonoide din cătină albă.
n Extravit M - vitamina C cu bioflavonoide din măceșe.
Bioflavonoidele, numite și ”vitaminele vitaminei C” , au efecte antio-
xidante și antiinflamatoare. Descătușează activitatea vitaminei C, îi cresc
acesteia absorbția, utilizarea și eficiența.

Asigurați-vă că v-ați pregătit sistemul imunitar


pentru perioada de iarnă!
Dr. Adriana Tatomirescu
Medic specialist Igienă Competență Apifitoterapie
http://farmacie-intr-o-planta.blogspot.com

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l August / Septembrie 2010 21


Restituiri cu Ştefan Manea

Toamna - grădină bogată,


colorată, pentru sănătatea
şi frumuseţea noastră
„Vezi, rândunelele se duc,
Se scutur frunzele de nuc
Se-aşterne bruma peste văi,
De ce nu-mi vii, de ce nu-mi vii?”
Nemuritoarele şi nostalgicele versuri ale bil decât în anumite condiţii şi circumstan- aer şi monotonia zilelor mohorâte ce-o pre-
poetului nepereche în acest univers, marele ţe, despre care noi, specialiştii Companiei vestesc pe „Baba Iarna”.
Mihai Eminescu, ne duc cu gândul că acest HOFIGAL avertizăm cititorii şi pacienţii de-o Tocmai din acest motiv, „lotul” de învin-
superb anotimp, toamna, ar trebui să însem- bună bucată de vreme. gători ai tentaţiilor periculoase (sedentarism
ne un popas în tărâmul belşugului pe care ea, Cine a reuşit să-şi consolideze imunita- + alimentaţie nesănătoasă şi/sau multă +
Natura ni-l oferă cu generozitate, an de an. tea generală şi specifică în anotimpul esti- alcool, cafea + tutun + droguri + nopţi pier-
Pentru ca din belşugul de legume, fruc- val, prin beneficiul vacanţelor (bine gândite), dute), poate păşi cu curaj în acest anotimp.
te, flori, seminţe, lăstare sau pomi, cu toată al concediului anual (consumat fără excese), Acum este şi timpul şi momentul unei în-
cromatica şi miresmele raiului pământesc, să sub patronajul binevoitor şi atotputernic al cărcări a „bateriilor biologice” cu ceea ce ne
ne desăvârşim trupul, sufletul şi spiritul cu o stilului de viaţă sănătos, acum culege roade- oferă bogata toamnă. Atât ca produse proas-
energie telurică uriaşă. Aşa ar trebui... Nu în- le bogate ale acestui anotimp! pete, cât şi ca provizii pentru anotimpul ce
totdeauna însă se suprapun expectaţiile opti- urmează.
miste, rozalii şi tonice cu realitatea cotidiană! Acum este timpul aşa-numitelor cure de
Dar tot noi, oamenii acestor vremuri în- legume şi /sau fructe (struguri, mere, pere,
cărcate de patimi şi vise, putem găsi cadenţa nuci, roşii, sucuri din morcovi, ţelină, sfeclă,
echilibrului ce duce la speranţă. Apoi la luptă castraveţi, varză). Şi mustul şi vinul (enotera-
şi încredere că şi această toamnă 2010 poate pia) băute cu măsură, pot contribui exemplar
fi un triumf benefic sănătăţii şi frumuseţii la corectarea colesterolului rău, a triglice-
fiecăruia dintre noi. ridelor, a deficienţelor de sodiu, pota-
Stăm de vorbă pe această temă siu, fier, magneziu, vitamine.
cu dl. Ştefan Manea, acelaşi ne- Acum este timpul saramuri-
obosit căutător de elixiruri pen- lor din peşte (deşi mai sănătos
tru trupul oricărui semen aflat este peştele la grătar, rasol), cu
în suferinţă sau doar dornic să legume asortate, pentru bo-
fie puternic ca bradul şi fru- găţia-i inestimabilă de ome-
mos ca Luceafărul. ga 3-6.
Iar pentru cei care şi-au
Stimate d-le Manea, cam „biciuit” resursele bio-
dincolo de intenţia logice în timpul verii, este
declarativ-optimis- şi timpul lor, în vederea co-
tă a acestei frumoa- rectării „din mers” a oricăror
se teme de dezbatere, deficienţe, prin suplimente-
să recunoaştem deschis le alimentare pe care noi, cei
că toamna vine peste din Compania HOFIGAL, le-
noi cu un inventar de pro- am pus la îndemâna consuma-
bleme, faţă de care o bună torilor din România, din întreaga
parte din oameni se simt în lume. Oferta este extrem de gene-
dificultate. Cine să fie de vină, roasă: peste 450 produse exclusiv na-
dacă apar şi multe recidive din turale, ce îmbrăţişează arii de influenţă
bolile cronice, dacă ne colindă me- benefice: imunitate, toate aparatele şi sis-
lancolia, oboseala, lehamitea, lipsa temele organismului, prevenţie, terapie, to-
de voinţă, nervozitatea, nemulţumi- nifiere, produse cosmetice, ceaiuri, tincturi,
rea sau gândurile negre? creme, loţiuni, comprimate, gemoderivate.
În mod normal, după odihnă, recreere, Nimic din ceea ce înseamnă subtila şi
Variaţiile vară-toamnă, ca şi iarnă-primă- înot, plajă, excursii, drumeţii, cicloturismul şi complexa arhitectură a organismului nostru
vară nu reprezintă neapărat o condiţie fun- sporturile de orice fel, ale anotimpului esti- afectat de diverse boli (acute/cronice) sau să-
damentală a disconfortului sau a contractă- val, organismul se prezintă la startul toamnei nătos dar necesitând un plus de vigoare şi to-
rii unor maladii noi, ori recrudescenţa celor viguros, cu tonus fizic şi psihic, gata să înfrun- nus, nu a fost omis din larga paletă de produ-
cronice! Acest adevăr nu este însă vala- te zloata, ploaia, umezeala, frigul, curenţii de se marca „HOFIGAL”.

22 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l August / Septembrie 2010


Restituiri cu Ştefan Manea

Şi totuşi d-le Manea este momentul cătărie sau în frigider, nu se mai strică! Ha- A ajuns să semene cu mărul otrăvit din
să avertizăm cititorii despre „capca- lal legumă, halal de cei ce-şi bat joc de sănă- basmul „Albă ca Zăpada şi cei 7 pitici”, deoa-
nele” mai puţin vizibile care se lăfăie tatea consumatorilor. rece există unele exemplare care nu sunt na-
îmbietor pe tarabele pieţelor din Ro- Care, săracii de ei, neştiind exact ce cum- turale, nutritive şi ce-i mai rău, nu ne fac bine
mânia. Şi care se referă la unele legu- pără şi ce consumă, ajung suferinzi şi depen- când le consumăm!
me şi fructe pervertite chimic până la denţi de medicamentele care ar trebui să-i
„asasinarea” adevăratelor lor valen- însănătoşească. Şi uite-aşa, din „joaca” de-a Adaug, la aceste importante obser-
ţe terapeutice. chimizarea, românul nostru sărăcit, minţit vaţii, stimate d-le Manea, remarca
Datorită chimizării excesive şi ires- şi prostit pe banii lui, face jocurile necinstite unui gospodar din Brebu (Câmpina)
ponsabile ale unor producători cer- atât ale producătorilor, cât şi ale companiilor care-a rezumat în câteva cuvinte te-
taţi rău cu omenia, cu simţul etic şi de medicamente... zaurul înţelepciunii populare. L-am
cu bunul simţ la adresa cumpărăto- întrebat „Ce pot face, nea Gheorghi-
rilor! ţă cu merele din livadă, că unele sunt
De ce produse ar trebui să se fe- cotropite de viermi?” Iar el a răspuns:
rească consumatorul român în ferească Dumnezeu de mărul pe care
acest anotimp îmbelşugat, care nici măcar viermele nu-l doreşte: ăs-
prin efectul lor perfid, profund dă- ta-i măr „prost”, adică nesănătos...
unătoare asupra organismului co-
piilor, vârstnicilor, oamenilor Culturile ecologice exprimă acea
bolnavi dar şi sănătoşi? părticică de miracol pe care doar bă-
trâna şi înţeleapta Natură ne-o poa-
Mă bucur foarte mult că a ajuns te dărui. Pentru ca noi, copiii ei, să
discuţia în această zonă de mare trăim sănătoşi şi împliniţi, ocolin-
importanţă pentru oricare dintre du-ne bolile, suferinţele.
consumatori. Este de neînchipu- Pentru asta însă este nevo-
it cât de mare poate fi iresponsa- ie de o altă abordare a cultivării
bilitatea acelor producători - vân- produselor, eliminându-se trep-
zători care trăiesc de pe urma tat şi decisiv ororile de pe tara-
comercializării produselor des- be, din pieţe şi supermarket-uri.
pre care ştiu că sunt nesănătoa- Este nevoie şi de o corectă in-
se, pervertite din punct de vedere formare - educare ecologi-
biochimic. Sub pretextul „să arate că a populaţiei, începând cu
bine la ochi”, cumpărătorul plăteşte copilul mic, cel şcolar, cu tinerii şi
truda zilnică de muncă (bani) pentru continuând cu populaţia matură
a aduna în coşul cu legume şi fructe, şi vârstnică. Învăţăm mereu, neobo-
adevărate „bombe” cu efect întârziat!!! sit, tot ceea ce este bun, sănătos şi tot
ceea ce este riscant, periculos, pentru
Să vorbim, bunăoară, despre tomate. organismul nostru.
Roşiile au fost dintotdeauna aliate ale să- Ce bine-ar fi ca încă de la grădiniţă şi
nătăţii şi frumuseţii noastre. Ce păcat însă că până la absolvirea unui colegiu sau faculta-
acest rol ancestral şi sublim s-a transformat te, noua generaţie să consume fructe, legu-
în capcane cu rol distructiv asupra meta- me, sucuri naturale şi-n general orice hrană
bolismului, digestiei, absorbţiei intesti- sănătoasă pe care toamna ne-o aşterne (de
nale, prin prezenţa unor compuşi chimici milenii), cu atâta generozitate pentru sănăta-
străini acestei nobile legume. tea şi frumuseţea noastră!
Astfel de compuşi injectaţi fără scrupu-
le de mercenarii sănătăţii publice fac din dul- Dar mărul, biblicul fruct sfânt care-ar A consemnat psiholog Maria Şerban,
cea şi blânda tomată, o legumă tare ca piatra, trebui să fie simbolul sănătăţii tuturor oame- partener media al Companiei HOFIGAL
mare-mare, care oricât ar sta pe masa de bu- nilor de pe planetă?

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l August / Septembrie 2010 23


Eveniment

Un parteneriat cu un numitor comun: calitatea!


Delhaize Goup este unul din cele mai mari lanţuri de retail din
lume, având sediul central în Belgia. Delhaize Group a fost fondat în
Belgia în anul 1867, iar astăzi operează în America de Nord, Europa şi
Asia de Sud –Est. Poziţia deţinută astăzi de Delhaize Group este rezul-
tatul unei evoluţii timp de 140 de ani, bazate pe progres şi inovaţie.
Mega Image şi-a propus să fie prima alegere a clienţilor în ceea
ce priveşte alimentele proaspete, calitatea produselor şi sortimenta-
ţia unică şi diversificată, toate oferite într-un mediu ambiant cât mai
plăcut.
“În tot ceea ce face, Mega Image pune pe primul loc calitatea şi
prospeţimea, alături de o ambianţă specifică cu un caracter inconfun-
dabil, originală, menită, în primul rând, să asigure clienţilor confort şi
un acces cât mai facil la toate produsele oferite în cadrul unei sorti-
mentaţii foarte variate”, ne spune Director Comunicare Laura Grigore.
HOFIGAL este unul dintre cele mai cunoscute nume de marcă
pentru produsele homeopate, gemoderivate şi fitoterapice galenice
din România, condiţionate sub formă de medicamente, suplimente
alimentare, produse cosmetice, ceaiuri. HOFIGAL este o societate

pe acţiuni cu capital social privat exclusiv românesc. Suprafaţa utilă a


companiei este de peste 35 hectare.
Cele două companii au stabilit relaţii multiple şi de durată prin
care compania HOFIGAL a prezentat angajaţilor Mega Image gama
de produse, iar Complexul medical HOFIMED investighează o dată
pe lună starea de sănătate a salariaţilor din întreaga reţea de maga-
zine.
Parteneriatul dintre cele două companii oferă echipei manageria-
le şi angajaţilor o şansă de a oferi ceva comunităţilor în care acestea
sunt prezente, precum şi evidenţierea concretă a rezultatelor, potrivit
specificului fiecarei activităţi în parte.

Forumul Naţional al Patronatelor Medicilor de Familie


În perioada 29 iulie – 1 august, Patrona- S-au prezentat de asemenea servicii prin gemoterapie şi Produse cosmetice la mo-
tul Medicilor de Familie Iaşi (PMF) şi Patrona- complementare (evaluarea obezităţii, aero- nodoză fără conservanţi. Atât workshopul cât
tul Medicilor de Familie „Callatis“ din judeţul soli, spirometrie, presoterapie, drenaj veno- şi prezentările au fost bine primite de cei 200
Constanţa au organizat, la Mangalia, Foru- limfatic); lumina polarizată şi fitoterapia în de medici de familie prezenţi la eveniment,
mul Naţional al Patronatelor Medicilor de Fa- tratamentul pacientului; medicina cuantică şi mai ales ca s-au oferit informaţii şi la standul
milie. Tematica a cuprins medicina complexă aplicaţiile sale în terapie; acupunctura şi ge- HOFIGAL amenajat în sala de conferinţe. La
în cabinetele medicilor de familie, finanţare moterapia în practica medicului de familie. stand au fost disponibile revista HOFIGAL-
pentru CMI/Contract-cadru în viziunea Pa- La acest eveniment a participat Dr. Chi- NATURĂ ŞI SĂNĂTATE, revista SĂNĂTATEA
tronatelor, viziuni patronale, servicii medica- cu Natalia –Director Complex medical “HO- TA NATURA şi produsele de tip gemoderivat
le oferite pacienţilor, servicii terapeutice noi, FIMED” care a avut un workshop ce a abor- expuse.
moderne, complementare medicinii alopate, dat ca temă:DDFAO,Termografie,Ozonoterap
pentru a afla cum să se realizeze finanţare pe ie şi Drd. chim. Raiciu Anca Daniela-Director
timp de criză, iar medicina de familie să devi- Marketing din partea companiei HOFIGAL
nă o medicină complexă. care a prezentat: Îngrijirea coroprală a pielii

24 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l August / Septembrie 2010


Eveniment

Participare internaţională la Workshop-ul „Calitatea apei”


din septembrie de la Bucureşti

Institutul Naţional pentru Cercetare Manifestarea îşi propune să abordeze te- LCU (România), Acad. Marius Sorin PECULEA
Dezvoltare în Ingineria electrică (ICPE) şi In- matici diverse: apa de izvor, apa de corali, apa (România), Dr. Adriana PISTOL (România), Dr.
stitutul Naţional de Medicină complemen- sărăcită în deuteriu, apa structurată, trata- Gabor SOMLYAI (Ungaria), Prof. Dr. Ioan STE-
tară şi alternativă „Prof. dr. Florin Brătilă”, cu mentul cu apa magnetizată, apa ionizată etc. FĂNESCU (România), Prof. Dr. Ladislau VEKAS
suportul Institutului Naţional de Sănăta- Comitetul Ştiinţific Internaţional este (România), Dr. Traian ZAHARESCU (România).
te Publică şi al Universităţii Creştine “Dimi- alcătuit din: Dr. Florin Clement BRĂTILĂ (Ro- Preşedinţi: Prof. Dr. Patrick FLANAGAN
trie Cantemir” (Institutul de Cercetare Ştiin- mânia), Dr. Mihai Marius DAN (România), Prof. (Flantech Group, USA), Prof Dr. Ion IONES-
ţifică Multidisciplinară “Dimitrie Cantemir”), Dr. Corina DUMITRESCU (România), Dr. Elena CU Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir,
finanţate de Ministerul Educaţiei, Cercetă- ENESCU (România), Prof. Dr. Patrik FLANAGAN România), Dr. Corneliu MOLDOVAN (Institu-
rii, Tineretului şi Sportului şi de Autoritatea (USA), Dr. Eugen GHEORGHIU (România), Prof. tul Naţional de Medicină complementară şi
Naţională de Cercetare Ştiinţifică, având ca Dr. Maria GODEANU (România), Dr. Ing. Cristi- alternativă „Prof. dr. Florin Brătilă”, România),
sponsori principali companiile HOFIGAL an KLEPS (România), Ing. Ştefan MANEA (Ro- Dr. Andra NEAMTU (Institutului Naţional de
EXPORTIMPORT SA şi MECRO SYSTEM SRL, mânia), Dr. Farm. Carmen POPESCU (Româ- Sănătate Publică, România),, Prof.Dr. Gabor
anunţă organizarea în perioada 9-11 sep- nia) Acad. Dr. Nicolae MANOLESCU (România), SOMLYAI (HYC LLC pentru cercetări în cancer,
tembrie 2010, la Hotelul Rin Grand, a work- Dr. Corneliu MOLDOVAN (România), Prof. Dr. Budapesta, Ungaria), Dr. Traian ZAHARESCU
shop-ului “Calitatea apei”. Ion IONESCU (România), Prof. Dr. Ioan NEDE- (ICPE-CA, România)

HOFIGAL la
Conferinţa
„Noutăţi în
tratamentele
fitoterapeutice”
- Galaţi -

Complexul Muzeal de Ştiinţele Na- port Import SA Bucureşti şi Dr. Farm.


turii Galaţi şi Şcoala Postliceală Sanita- Carmen POPESCU – Director Calita-
ră “Carol Davila” Galaţi au organizat, te şi Management Integrat S.C. HOFI-
în parteneriat, conferinţa “Noutăţi în GAL S.A.
tratamentele fitoterapeutice”. Evenimentul a avut loc vineri, 30
Invitaţii speciali ai acestei manifes- iulie 2010, în sala Auditorium a Com-
tări au fost: Dipl. Ing. Chim. Ştefan MA- plexului Muzeal de Ştiinţele Naturii
NEA - Director General al HOFIGAL Ex- Galaţi.

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l August / Septembrie 2010 25


Parteneri

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare


pentru Bioresurse - partener pe teme de
cercetare aplicată al Companiei HOFIGAL
Institutul de Bioresurse Alimentare din iulie 2010, din instituţie
publică în subordinea MADR a devenit institut naţional în coordona-
rea MADR, prin reorganizarea Institutului de Bioresurse Alimen-
tare (IBA), înfiinţat în anul 2000, ca institut de cercetări în industria
alimentară, în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dez-
voltării Rurale, cu venituri integral extrabugetare obţinute din:
n proiecte în programe naţionale şi internaţionale de cercetare ob-
ţinute prin competiţie;
n proiecte în programe de cercetare prioritare prin licitaţie;
n comenzi şi contracte de prestări servicii în domeniile sale de ac-
tivitate (analize de laborator, consultanţă, pregătire profesională,
asistenţă tehnică etc.)

Direcţiile de cercetare, dezvoltare şi inovare sunt următoarele:


n cercetări în relaţia alimentaţie-sănătate ;
n cercetări în domeniul analizei senzoriale;
n cercetări privind îmbunătaţirea procesării şi ambalării produselor
agroalimentare;
n cercetări interdisciplinare privind alimentaţia şi consumatorul;
n cercetări în domeniul siguranţei alimentare.

În ultimii 5 ani IBA a fost implicată în 13 proiecte internaţionale


şi 75 naţionale
Alte activităţi complementare celei de cercetare sunt reprezen-
tate de servicii în domeniul:
n consultanţei privind sistemului HACCP (siguranţa alimentară);
n notificării suplimentelor alimentare;
n calităţii materiilor prime, produselor finite şi ambalajelor de uz ali-
mentar pentru agenţii economici din industria alimentară.

Analizele de laborator (fizico-chimice, microbiologice şi pentru


ambalaje de uz alimentar) sunt acreditate la nivel naţional, conform
standardului SR EN ISO/CEI 17025:2005.
Rezultatele cercetării din ultimii 5 ani s-au concretizat în:
- 56 de produse, tehnologii, studii, servicii;
- 55 lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale;
- 31 modele, normative şi proceduri
În cadrul IBA există activităţi cu caracter de noutate şi de impor-
tanţă la nivel naţional, şi anume:
n realizarea de produse alimentare pentru intoleranţe şi alergii ali-
mentare;
n detectarea Organismelor Modificate Genetic, participând la con-
trolul oficial organizat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dez-
voltării Rurale, pentru seminţele de soia;
n detectarea micotoxinelor (ochratoxina, aflatoxine, patulina, deo-
xinivalenol, fumonizine) din produse agroalimentare;
n studii de migrări ale componentelor din ambalaje în alimente uti-
lizând simulanţi alimentari;
n detectarea unei game largi de metale grele, contaminanţi chi-
mici, din ambalaje şi produse alimentare;
n determinarea calităţii grâului din recolta anuală, conform Ordinu-
lui Ministerului Agriculturii, Pădurilor ş Dezvoltării Rurale;
n reprezentanţi la nivel european în cadrul Programelor Europene
de Cercetare

Ing. Alexandru Stancov - CS III - Institutul de Bioresurse Alimentare


Ing.chim. Mariana Vătafu, specialist RA, consilier PI -
S.C. HOFIGAL EXPORT-IMPORT S.A.

26 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l August / Septembrie 2010


Produse HOFIGAL de succes

noutăţi ale anului 2010 pe piaţa de suplimente alimentare naturale

HOF LIPOMIN - calea către sănătate


HOF LIPOMIN sub formă de comprimate acoperite
conţine extract de topinambur (Helianthi tuberosi tuber), se-
minţe de in (Lini semen), ulei de in, extract concentrat de us-
turoi (Allii sativi bulbus), suc de praz (Allii porri).

Topinamburul conţine fitocomplexe de substanţe cu rol


antioxidant, iar inulina din topinambur are efect în refacerea
florei intestinale, reglarea tranzitului digestiv şi detoxifierea
colonului.

Uleiul din seminţe de in conţine o cantitate mare de


mucilagii cu efect reglator al tranzitului intestinal. Conţine
acizi nesaturaţi de tip Omega 3 şi Omega 6, cu rol binecunos-
cut în activitatea sistemului nervos central; conţine acid ole-
ic, cu rol protector şi antioxidant pentru secreţia normală de
testosteron, cu efect în buna funcţionare a prostatei.

Prazul are în compoziţia sa fibre şi mucilagii cu rol în


menţinerea unui tranzit intestinal normal, iar alliina şi allici-
na pe care le conţine au efect antihelmintic şi antibiotic; este
sursă deosebită de microelemente.

Ca acţiune: hipolipemiantă, hipocolesterolemiantă, de


scădere a trigliceridelor serice; reglează raportul între coles-
terolul „bun” şi „rău” (HDL/LDL).
 asigură aportul de nutrienţi şi substanţe bioactive
necesare echilibrării dietei în prevenirea şi combaterea ate-
rosclerozei (inhibă îngroşarea şi indurarea peretelui arterial,
împiedicând reducerea progresivă a lumenului şi pierderea
elasticităţii vaselor arteriale);
 reechilibrarea stărilor de dislipidemie de diferite etio-
logii;
 optimizarea nivelului colesterolului din organism;
 neutralizarea şi captarea de radicali liberi superoxidici;
 inhibă reacţiile de formare a grăsimilor în organism şi
depunerea acestora.

Ca mod de administrare: 1 – 2 comprimate de 2 – 3 ori


pe zi după mesele principale sau după recomandarea medi-
cului. Produsul se administrează în cure prelungite (3 – 6 luni)
sau chiar permanent.
Se poate asocia ca supliment în regimul igieno – diete-
tic în tratamentele alopate hipocolesterolemiante, antihiper-
tensive.

Dr. biolog Iuliana Crişan


Departament Cercetare & Dezvoltare
S.C. HOFIGAL EXPORT-IMPORT S.A.

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l August / Septembrie 2010 27


Centre medicale

HOFIMED – mereu pentru


sănătatea dumneavoastră
Este un centru medical care îşi propune Ce putem trata? accident ischemic tranzitoriu, neuropatie di-
să contribuie la ameliorarea sănătăţii prin îm- abetică.
binarea medicinei clasice cu metode natura- Folosind produse naturale, remedii ho- Afecţiuni oculare: cataractă incipien-
le de tratament. meopate şi suplimente de minerale şi vitami- tă, retinopatie diabetică.
Colectivul nostru vă oferă urmatoarele ne, pot fi tratate cu succes sau ameliorate nu-
servicii medicale: meroase afecţiuni: Ameliorări se pot obţine şi în boli precum
cancer, diabet, psoriazis, boli autoimune, etc.
Afecţiuni bronho-pulmonare acute Tratamentele naturale au în vedere orga-
Consultaţii şi cronice; nismul uman în totalitatea sa, acţionând prin
Afecţiuni ORL: otită, sinuzită, rinita, fa- stimularea mecanismelor proprii de vindeca-
lMedicină generală ringo-amigdalite, candidoză orală, laringită. re, într-un mod blând şi firesc.
lMedicină internă Afecţiuni digestive: boala de reflux În plus HOFIMED oferă şi un program an-
gastro-esofagian, sindrom dispeptic, gastri- ti-aging care îşi propune :
lGeriatrie
tă, ulcer gastric, ulcer duodenal, sindrom de l diminuarea ritmului de îmbătrânire;
lHomeopatie colon iritabil, colită asociată antibioticelor,
l ameliorarea performanţelor psiho-
boala intestinală inflamatorie, tulburări de
Investigaţii motorii ale persoanelor aflate la vârste îna-
tranzit intestinal (constipaţie, diaree), hemo-
intate.
roizi, fisuri anale.
lTermografie În acest sens se aplică tratamentul cu Ge-
Afecţiuni hepato-biliare şi pancre-
lElectroscanogramă (DDFAO) rovital H3 conform metodei originale “Ana
atice: steatoză hepatică, hepatită virală, he-
Aslan”, recomandări dietetice, recomandări
lElectrocardiogramă (ECG) patită alcoolică, hepatită medicamentoasă,
legate de stilul de viaţă, tratamente anti-
lGlicemie ciroză hepatică, dischinezie biliară, litiaza bi-
aging precum şi tratamente alopate cores-
liara, pancreatită cronică.
lColesterol punzatoare bolilor deja existente.
Afecţiuni vasculare: hipertensiune ar-
lTrigliceride terială, arteriopatie obliterantă a membrelor
inferioare, arteriopatie diabetică, arterită ta- MIJLOACE DE DIAGNOSTIC
Tratamente bagică, tromboflebită venoasă superficială,
varice. 1. Electroscanograma (DDFAO)
lMedicină clasică Afecţiuni hematologice: anemie, Electroscanograma sau tomografia de
lFitoterapie tradiţională trombocitopenie. impedanţă este o metodă neinvazivă de in-
Afecţiuni dermatologice: alergii de vestigare a sănătăţii , care permite aprecierea
lGemoterapie gradului de funcţionare a fiecărui organ, pre-
lAromaterapie diverse cauze, acnee, micoze cutanate, der-
matită seboreică, herpes, zona zoster, furun- cum şi funcţia internă, prin evaluarea nivelu-
lApiterapie culoză, ulcer varicos. lui de conductivitate bioelectrică a corpului
lHomeopatie Afecţiuni reumatismale: artroză (go- uman. Aparatul se bazează pe culegerea unor
lDietoterapie nartroză, coxartroză, spondiloză etc), artrită semnale electrice cu ajutorul a 6 electrozi (doi
gutoasă, poliartrită reumatoidă, osteoporo- plasaţi pe frunte, doi la mâini şi doi la picioa-
lInfiltraţii cu Gerovital re), obţinând 22 de valori la o măsurătoare (se
lOzonoterapie ză.
Afecţiuni urinare: cistită, prostatită, li- fac 4 măsurători pentru fiecare pacient).
lTerapie florală Bach tiază urinară, adenom de prostată.
Afecţiuni metabolice: obezitate, hi-
Tratamente percolesterolemie, gută.
şi proceduri auxiliare Afecţiuni ginecologice: mastoză fi-
brochistică, sindrom premenstrual, disme-
lReflexoterapie noree, ovar polichistic, anexită, fibrom uterin,
lMasaj infecţie vaginală, tulburari de menopauză.
lDrenaj limfatic Afecţiuni neurologice: astenie psiho-
fizică, sindrom anxios, sindrom depresiv, mi-
grenă, insomnie, distonie neuro-vegetativă,

28 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l August / Septembrie 2010


Centre medicale

Programul le transformă în imagini şi lis-


te de valori. Valorile rezultate sunt compara-
te cu cele obţinute la persoane sănătoase de
aceeaşi vârstă, sex, constituţie fizică. Între -20
şi +20 parametrii măsuraţi sunt normali; tot
ce iese din aceste limite se consideră pato-
logic, semnificând fie o boală acută , fie una
cronică (sau risc de boală).
Electroscanograma este una din puţine-
le sisteme de investigaţii medicale care poate
înregistra activitatea biofizică a organismului
şi în acest fel , poate vizualiza capacitatea de
reglare homeostatică în relaţie cu reacţiile bi-
ochimice (gradul de stres, funcţionare a sis-
temului neuro-vegetativ, ph-ul extra şi intra-
celular, importanţa consumului de oxigen,
încărcarea cu radicali liberi, gradul de funcţi- PRINCIPII DE TRATAMENT din puţinele sisteme terapeutice care îşi pro-
onare a sistemelor redox etc.). pun să trateze boala la nivel de cauză, nu de
În final aparatul face o ierarhizare a ris- 1. Fitoterapia clasică efect, complet şi fără reacţii adverse (eventu-
curilor de boală existente sau probabile, pe Fitoterapia presupune tratamente pe ale agravări sunt minore, temporare şi repre-
baza căreia pacientul primeşte o schemă de bază de plante; se ocupă cu prevenirea şi zintă “crize de curăţire“ ale organismului).
tratament adecvată, cu produse naturale (şi combaterea bolilor cu ajutorul preparatelor
alopate , atunci când e cazul), sau este îndru- farmaceutice obţinute din produse vegetale 5. Dietoterapia
mat pentru o aprofundare a diagnosticului (macerate, infuzii, decocturi, tincturi, extrac- Este o metodă de tratament care se ba-
într-o clinică de specialitate. te, pulberi.) zează pe folosirea alimentelor în scop tera-
peutic, pornind de la îndemnul lui Hipocrat:
2. Termografia 2. Gemoterapia “alimentele să vă fie medicamente, iar medi-
Termografia este o metodă de diagnos- Gemoterapia este o metodă de trata- camentele să fie alimente”. În funcţie de parti-
tic functional bazată pe măsurarea tempera- ment care foloseşte soluţii în primă diluţie cularităţile metabolice ale fiecărei persoane,
turii de la suprafaţa corpului ( obţinându-se decimală (1DH) de macerate hidro-glicero- sunt recomandate anumite regimuri alimen-
astfel o hartă de temperatură în funcţie de in- alcoolice din extracte vegetale proaspete, re- tare care pot influenţa favorabil cursul bolii.
tensitatea radiaţiilor infraroşii produse de or- prezentate de ţesuturi vegetale embrionare,
ganismul uman) cu ajutorul căreia se poate cum ar fi: mugurii, ramurile tinere, bobocii, 6. Apiterapia
stabili un diagnostic rapid, neinvaziv, al unei rădăcinile tinere, scoarţa internă a rădăcini- Propolisul, mierea, polenul, lăptişorul de
game întinse de afecţiuni. lor, scoarţa ramurilor tinere, limfa, seminţe- matcă, veninul, păstura, ceara sunt produ-
Sensibilitatea aparatului este de 0,01 – le, amenţii sau alte ţesuturi vegetale aflate în se ale stupului, cunoscute şi folosite de mult
0,05 grade Celsius. faza de creştere. timp, pentru tratarea diverselor afecţiuni. Re-
mediile apicole sunt indicate: în imunitate
Putem obţine cu ajutorul termografiei: 3. Aromaterapie scăzută, în anemii, afecţiuni reumatice etc.
Constă în utilizarea uleiurilor volatile
l Diagnosticul primar al unui numar mare (esenţiale) pentru tratarea diverselor afec-
de afecţiuni cu caracter inflamator şi func- 7. Ozonoterapia
ţiuni. Uleirile volatile reprezintă amestecuri Ozonul este un gaz instabil obţinut
ţional, complexe de diverşi compuşi chimici (alco- din oxigen, caracterizat print-un puternic
l Diagnosticul diferenţial al afecţiunilor in- oli, fenoli, eteri, esteri, cetone, aldehide, hi- efect antibacterian, antiviral, antiinflamator,
flamatorii şi degenerativ - distrofice, drocarburi nesaturate), cu proprietăţi extrem analge­zic, vasodilatator sau vasoconstrictor
l Diagnosticul diferenţial al sindromului al- de variate, având acţiune calmantă, relaxan- în funcţie de doze, imunomodulator, trofic
gic (dureros), tă, anxiolitică, analgezică, anti-infecţioasă, tisular, miorelaxant etc. Se poate administra
imunostimulatoare, antispastică, cicatrizan- sub formă de infiltraţii locale, insuflaţii, auto-
l Diagnosticul unor afecţiuni de urgenţă, tă, expectorantă, mucolitică, antialergică, es- hemoterapie locală şi sistemică, apă ozoni-
l Diagnosticul primar al unor forme ascunse trogenică, antilitiazică, anticoagulantă, vaso- zată, ulei ozonizat. Se foloseşte cu succes în
de boală, nemanifestate clinic, constrictoare etc. afecţiuni circulatorii, reumatismale, neurolo-
Uleiurile volatile naturale trebuiesc di- gice, infecţioase, dermatologice etc.
l Monitorizarea tratamentului (monitori- ferenţiate de uleiurile comerciale pentru uz
zând evoluţia procesului patologic în or- ambiental (folosite pentru aromatizarea în- 8. Tratamente cu Gerovital / Aslavital
ganism), căperilor), care sunt obţinute prin sinteză Tratamentul cu Gerovital este deja bine
l Screening-diagnostic. chimică. cunoscut pentru efectele sale spectaculoase
Termografia se poate face oricui, indife- într-o gamă largă de afecţiuni, bucurându-se
rent de vârstă, chiar şi la femei însărcinate. 4. Homeopatia de o binemeritată reputaţie mondială. Efec-
Este o ramură a medicinei holistice care tuat sub supravegherea unui specialist ex-
se bazează pe principiul similitudinii şi res- perimentat, tratamentul combinat (cu com-
pectă unul din principiile fundamentale ale primate şi infiltraţii locale) duce la obţinerea
medicinei: primum non nocere, adică înain- unor rezultate remarcabile în ameliorarea fe-
te de toate să nu faci rău. Similitudinea se re- nomenelor dureroase, combaterea contrac-
feră la faptul că totalitatea simptomelor de turilor antalgice, ameliorarea fenomenelor
boală prezente la un pacient pot fi vindeca- ischemice periferice, ameliorarea troficităţii
te de o anumită substanţă care, luată în doze tegumentare (riduri) etc.
mari, produce simptome similare la o per-
soană sănătoasă. Remediul homeopat este Dr. Natalia Chicu
întotdeauna administrat sub o formă dilua- Medic specialist medicină internă
tă, ceea ce face ca acesta să fie complet lip- Competenţă fitoterapie (tel:0730087694)
sit de toxicitate. Homeopatia reprezintă unul

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l August / Septembrie 2010 29


Centre medicale

C.T.N. „Alexandra” Breaza prezintă


cea mai avantajoasă ofertă balneară
de iarnă-primăvară 2010-2011:
Pachet de 11 zile la preţ de 9 (2 zile cadou)!!!
Păstrăm aceeaşi calitate a serviciilor la preţuri mai mici
În perioada 1 Noiembrie 2010 - 1 Mai care vor veni pentru prima dată şi pe care resc să fac o remarcă personală. Am
2011, Complexul de Terapie Naturală „Ale- îi aşteptăm cu drag! Mulţumim pe această observat chiar din 2007 când am ve-
xandra” din Breaza - Prahova oferă atât per- cale celor care ne-au împărtăşit din impresi- nit prima dată la acest Complex că,
soanelor dornice de relaxare şi refacerea or- ile lor despre calităţile terapiilor practicate în atunci când mâncăm, avem senzaţia
ganismului cât şi celor cu afecţiuni cronice Complex, impresii dintre care îmi permit să că mâncăm sănătate, altfel spus, aici
compensate, în scopul ameliorării şi diminu- citez în continuare, după care voi prezenta la Complex nu mănânci, ci te hră-
ării simptomatologiei, pachete de 11 zile de date generale turistice, geografice, climati- neşti!”
tratament balnear care includ cazare (11 ce, fitoterapeutice şi balneare, necesare pen-
nopţi), 3 mese pe zi plus două suplimente, tru toate persoanele care încă nu au benefi- Bercaru Elena, 01.08.2010
tratament fitoterapeutic cu produse Hofigal, ciat de efectele benefice ale terapiilor unice, „Sunt pentru prima dată venită în
consult iniţial şi supraveghere medicală, con- de mare grad profesional care sunt oferite de acest Complex. Am luat toate datele
siliere fitoterapeutică, monitorizarea zilnică a acest Complex din Breaza ... din revista Hofigal şi într-adevăr am
tensiunii arteriale şi până la patru proceduri găsit aici un loc unde cu adevărat am
balneare, de exemplu masaj terapeutic, Drăghicescu Ştefania, Borteş Gheor- primit tot tratamentul de care aveam
reflexoterapie, baie relaxantă cu hidroma- ghiţa, 31.07.2010 nevoie.În afara tratamentului cu-
saj şi aromaterapie, împachetări corporale „Faptul că suntem a patra oară, re- venit afecţiunii mele reumatice, am
cu spirulina vie- metodă unică în România spectiv a doua oară (prietena mea), primit şi tratament pentru celelalte
(timp de 10 zile, exceptând Duminica). Ast- spune aproape totul despre calitatea afecţiuni care s-au adunat în timp de
fel sunt asigurate cele zece zile obligatorii personalului de la Complexul „Ale- 70 de ani. Personalul de recupera-
de terapie balneară cu efecte optime tera- xandra”, cât şi despre calitatea ser- re este f.f. profesionist şi amabil iar
peutice şi 11 nopţi cazare şi masă la pre- viciilor de tot felul, de la curăţenie medicii foarte prompţi la solicitările
ţuri diminuate cu aproximativ 20% faţă până la consultaţie şi evident proce- celor care vin aici. După opinia mea,
de perioada de vară! În acest mod, pentru durile aplicate cu deosebită atenţie şi mâncarea e prea multă. E o mân-
pensionari seria de 11 zile va costa 1467 profesionalism. Despre mâncare do- care sănătoasă şi prezentată foarte
Lei noi, beneficiind de o reducere de 329 Lei
noi, iar pentru salariaţi seria de 11 zile va
costa 1629 Lei noi, beneficiind de o reduce-
re de 366 Lei noi. De asemenea, în aceeaşi
perioadă (1 Noiembrie 2010-1 Mai 2011),
pentru persoanele care doresc să petrea-
că în mod plăcut sfârşitul de săptămână,
lansăm oferta „Weekend balnear la Brea-
za”, care include 2 nopţi cazare şi toate mese-
le incluse (meniu dietetic), o zi de tratament
balnear (trei proceduri incluse în preţ- ma-
saj terapeutic, impachetare cu spirulina,
baie relaxanta cu hidromasaj si aromate-
rapie), consult medical şi consiliere fitotera-
peutică, totul la un preţ de 250 de Lei noi
de persoană. Astfel, sosirea se face vineri
seara cu cina inclusă (ora 18.30), tratamen-
tul balnear se va face sâmbăta, iar plecarea
se va face duminica după prânz. Opţional
pot fi recomandate anumite trasee turistice.
Copii până la 7 ani beneficiază de gratuitate
la cazare şi masă. Aceste oferte vin în spriji-
nul tuturor pacienţilor care au beneficiat
de serviciile Complexului de Terapie Natu-
rală „Alexandra”, dar şi în sprijinul celor

30 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l August / Septembrie 2010


Centre medicale

procedurilor( eşti chemat la telefonul


din cameră şi nu reuşeşti nici dacă
ai dori să stai la coadă) şi terminând
cu amabilitatea, dăruirea şi profesio-
nalismul cadrelor medicale respon-
sabile de aceste terapii. Alimentaţia
este gustoasă, variată şi suficientă
(atât cât ar trebui să mănânce un om
normal). Am primit îngrijiri medi-
cale deosebite şi o atenţie profesiona-
lă de la dr. Sissea Teodor, care pune
suflet în tot ceeace face şi dăruieşte o
bucăţică din el tuturor celor ce păşesc
pragul „Alexandrei”. Ideea de a avea
la discreţie apă plată la masă, în ca-
mere şi o mare varietate de ceaiuri la
pliculeţe, este deosebită şi benefică.
Primenirea zilnică a halatelor, pro-
soapelor şi chiar şi a lenjeriei îţi con-
feră un confort şi o senzaţie de bine ,
rar sau deloc întâlnită în România...
Ne vom întoarce curând, încercând
să aducem aici cât mai mulţi oameni
dragi. Propietăţile Spirulinei trebu-
frumos.Felicitări doamnelor de la ror celor ce păşesc pragul frumoasei iesc promovate mai mult. Ne va fi
bucătărie. Aerul este foarte curat şi „Alexandra”... Aşezarea mirifică a dor de acest loc minunat şi de oame-
sănătos. Personal, sunt foarte mulţu- acestei localităţi unice din România nii care îl fac să existe.”
mită şi cu bucurie aş dori să revin la - Breaza, este dublată de oameni cu
anul. Mulţumiri speciale medicilor sufletul curat, responsabili, înţelegă- În continuare, voi oferi date generale
de la Complex.” tori, adevăraţi profesionoşti. Omul despre localitatea Breaza şi despre Com-
modern este grăbit, nu are timp şi plexul de Terapie Naturală „Alexandra”
Petrescu Silvia, Turculeţ Adriana, Sfetcu ochi să se bucure şi să accepte bene- din Breaza.
Camelia, 01.08.2010 ficiile pe care Natura i le poate oferi. Aflată în plină zonă Subcarpatică, staţi-
„Nu vei înţelege niciodată ce în- Aici, Natura vine peste tine, te pro- unea balneoclimaterică Breaza excelează
seamnă acest loc, decât după ce vei tejează, te învăluie şi te vindecă de prin calitatea aerului, bogat în radiaţii ultra-
păşi aici şi vei simţi pe pielea ta, la toate relele pe care le porţi... Este un violete şi cu o concentraţie ideală de ozon şi
propiu, beneficiile acestei terapii. Complex foarte curat, cu o calitate ioni negativi, cu efecte terapeutice benefi-
Terapia nu este numai a recipientu- deosebită a serviciilor medicale, în- ce în diverse afecţiuni cronice compensate.
lui (corpului) ci şi a sufletului tutu- cepând cu managementul civilizat al
- continuare în pagina 34 -

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l August / Septembrie 2010 31


Centre medicale

chemică coronariană formă nedureroa- pentru recuperare neuro-motorie şi func-


- continuare din pagina 33 - să, arteriopatii, sechele post accidente is- tională, sau perioade de convalescenţă şi
Acestei minuni a Naturii se adaugă în mod chemice tranzitorii cu păstrarea funcţiilor recuperare după intervenţii chirurgica-
fericit principiile medicinei integrate, com- neuro-motorii integre), afecţiuni digesti- le pe coloană, care de asemenea necesită
plementare, fitomedicina (prin puterea vin- ve cronice, hepato-biliare cronice (gastri- tratamente de recuperare balneofiziote-
decătoare a plantelor) şi eficacitatea proce- te, gastro-duodenite cronice, neacutizate, rapeutică etc.).
durilor de tip balneologie (reflexoterapie, dischinezii biliare alitiazice, hepatite cro-
masaj, împachetări cu spirulină, hidroterapie, nice cu virus B sau cu virus C, fără compli- În scopul recuperării fizice şi a îmbună-
aromaterapie, saună, duş subacval, magne- caţii evolutive, colite cronice, colon irita- tăţirii stării de sănătate, în cadrul Comple-
toterapie, electroterapie, dietoterapie), astfel bil), mai ales afecţiuni de tip reumatologic xului de Terapie Naturală “Alexandra” din
că la C.T.N. ”Alexandra” pot fi tratate afec- care necesită tratament şi recuperare bal- Breaza vă oferim, la alegere, următoarele
ţiuni cronice compensate ale căilor respi- neofizioterapeutică (boală artrozică ver- pachete de servicii:
ratorii, insomnii, nevroze, forme uşoare tebroperiferică, spondiloză cervicodor-
de depresie, tulburări neurastenice pro- solombară, discopatii toraco-lombare, l Programe de relaxare, recuperarea şi
duse de stress prelungit, disfuncţii endo- coxartroză, gonartroză, artroză scapulo- refacerea vigorii organismului, creşterea re-
crine şi metabolice (hipotiroidie, hiperco- humerală, periartrită scapulo-humerală, zistenţei la efort fizic şi îmbunătăţirea armo-
lesterolemie, dislipidemii, diabet zaharat, spondildiscartroză, artrită gutoasă în afa- niei şi sănătăţii fizice şi psihice
obezitate), boli cardio-vasculare cronice ra crizelor dureroase, sechele post-trau-
compensate, forme medii, necomplicate matisme articulare, osoase, aflate după
perioada de imobilizare în aparat gipsat, l Evaluarea stării de sănătate şi sta-
(hipertensiune arterială std. 1, boală is- bilirea conduitei adecvate, personalizate
(tratament fitoterapeutic şi proceduri fizica-
le de tip balnear), atât persoanelor sănătoa-
se cât şi celor cu afecţiuni cronice compen-
sate, prin:
n consult specialitatea medicină generală
n consult specialitatea balneologie-reu-
matologie
n consult specialitatea fitoterapie
n E.K.G.
n Tratamente complete, combinând for-
ţa vindecătoare a plantelor cu efectul be-
nefic al procedurilor de tip balnear şi prin
asocierea individualizată, a următoarelor
procedee :
n DIETOTERAPIE (o alimentaţie cores-
punzătoare necesităţilor calorice specifice
omului sănătos sau bolnav).

32 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l August / Septembrie 2010


Centre medicale

n FITOTERAPIE (administrarea de supli- Precizări


mente alimentare produse de Hofigal SA
utile
n AEROTERAPIE (climat ideal pentru re-
facere fizică şi psihică). Cum se ajunge la Breaza? – Situată
n PROCEDURI DE TIP BALNEAR, efec- pe ruta D.N.1 Bucureşti - Braşov, între Câm-
tuate în cadrul Bazei de tratament din in- pina şi Comarnic, localitatea Breaza este o
cinta Complexului, astfel că oferta noas- destinaţie accesibilă. Există microbuze cu
tră cuprinde: destinaţia Bucureşti-Breaza şi retur care
l HIDROTERAPIE (baie generală cu hi- pleacă din două în două ore interval din
dromasaj şi plante, baie generală cu plante, strada Ritmului (sector 2 Bucureşti) sau
duş subacval, duş circular alternant, duş cir- alte mijloace de transport direct din Câm-
cular şi baie de abur cu aromaterapie, împa- pina sau Ploieşti şi care opresc în dreptul
chetări cu spirulină aplicaţii parţiale cu pa- Comlexului. Se poate ajunge cu trenul
rafină, împachetări cu spirulină vie, saună şi (Gara Breaza, Gara Câmpina, Gara Ploieşti
duş circular alternant) Sud), sau cu maşina personală. Informaţii Termografie generală – o metodă
suplimentare la 0244-343.296 sau 0244- noninvazivă, ideală pentru depistarea
l ELECTROTERAPIE (curenţi diadina- 342.975 sau fax 0244-343.094.
mici, curenţi Trabert, T.E.N.S., alte forme de precoce (în stadiu preclinic) a nodulilor ma-
Procedurile de tip balneologic, pen- mari, tiroidieni, a chisturilor ovariene, di-
curenţi de joasă frecvenţă, curenţi interfe- tru persoanele cazate în Complex, dar şi
renţiali, ultrasunete, magnetoterapie, laser- agnosticarea în stadiu incipient a unor afec-
pentru cele din ambulator, sunt recoman- ţiuni ale tractului digestiv, ale aparatului
terapie) date individual de către medicul specialist cardio-vascular sau ale sistemului osteo-
l KINETOTERAPIE (kinetoterapie recu- în Balneologie, Reumatologie şi Recupe- articular.
peratorie individuală) rare Medicală, în urma consultului me-
l MASAJ TERAPEUTIC (tehnici de ma- dical efectuat la sosirea acestora pentru Cum se face programarea – tele-
saj terapeutic – masaj parţial de relaxare, ma- tratament, recuperare şi relaxare. Curele fonic la recepţia Complexului, zilnic între
saj general, masaj reflex, masaj anticelulitic, balneare încep din ziua prezentării, adică orele 9.30 –19.30, de luni şi până sâmbătă
drenaj limfatic) de luni dimineaţa. inclusiv, la telefon 0244-34.29.75 sau 0244-
34.32.96, sau la mobil 0730.087.673.

Capacitate cazare: 30 locuri, în ca-


mere de 1, 2 şi 3 paturi, cu grup sanitar pro-
priu, TV, minibar, telefon; Complexul dispu-
ne de internet în sala de conferinţe, sală
de gimnastică şi parcare proprie. Pe par-
cursul sejurului pot fi vizitate diverse obiec-
tive turistice: Muzeul Nicolae Grigorescu,
Castelul Iulia Haşdeu, Curtea domnească
şi Mânăstirea de la Brebu, Muzeul Cinege-
tic, Castelul Peleş, Mânăstirea Sinaia, pre-
cum şi împrejurimile localităţii Breaza (Ora-
şul Câmpina, Comuna Cornu, Oraşul Sinaia).
Pentru iubitorii de golf, există un Club - “Lac
de Verde”, un pic exclusivist.

Vă aşteptăm.
Vizitaţi www.alexandra-hofigal.ro
email: ctn_alexandra@yahoo.com

l REFLEXOTERAPIE
l CONSULTAŢII DE SPECIALITATE (Bal-
Împachetările cu spirulină – sunt
recomandate în scop detoxifiant, regene-
Cine vine
neologie, Reumatologie, Fitoterape, Gemo-
terapie, Homeopatie, Pediatrie, Medicină Ge-
rativ, dar şi pentru relaxarea musculaturii,
menţinerea elasticităţii pielii, combaterea
la noi, revine
nerală) apariţiei ridurilor şi mai ales pentru îmbu- mereu !
În cadrul cabinetelor de specialitate, nătăţirea metabolismului celular, revigora-
în regim de ambulator, oferim următoarele rea organismului, îmbunătăţirea perfor-
manţelor sportive, creşterea rezistenţei Complex Terapie Naturală „ALEXANDRA”
servicii pentru pacienţii din afara Complexu-
la stres. Str. Libertăţii nr. 82, Breaza - Prahova
lui, la cerere (cu sau fără bilet de trimitere de
tel. 0244 342 975
la medical de familie), sau prin programa-
re telefonică (la 0244-34.29.75 sau 0244-
34.32.96):
l INVESTIGAŢII NONINVAZIVE (TER-
MOGRAFIE + CONSULTANŢĂ )
l PROCEDURI ŞI TRATAMENTE REU-
MATOLOGICE (Infiltraţii intrarticulare şi ţe-
suturi moi)
l PROCEDURI COSMETICĂ ŞI ESTETI-
CĂ CORPORALĂ ( Tratament facial complet,
tratament de hrănire şi hidratarea pielii, pen-
sat, vopsit gene şi sprâncene)

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l August / Septembrie 2010 33


Noutţîi terapeutice

DEODORANT NATURAL
pe bază de gemoderivate
şi uleiuri volatile
iaţa profesională activă şi bate dezvoltarea unor
stresul mărit cauzează o bacterii şi fungi ce pot contri-
transpiraţie abundentă şi bui la producerea mirosului neplăcut
implicit un miros neplăcut al corpului.
De fapt gemoderivatele au un câmp de
al corpului care duce la o stare de acţiune profund asupra organelor şi ţesutu-
disconfort. rilor, deoarece contribuie la stimularea sis-
temului reticulo-histocitar şi la corectarea
Produsul DEODORANT NATURAL - tulburărilor şi perturbărilor enzimatice ale
HOFIGAL distruge bacteriile şi fungii, stag- acestuia.
nează în mod natural producerea de mirosuri Gemoderivatul din mlădiţe de rozmarin
neplăcute ale corpului şi asigură prospeţime (Rosmarinus officinalis) este un drenor hepa-
şi naturaleţe, fără a afecta funcţionalitatea tobiliar şi activator metabolic care manifestă
normală a pielii. Previne şi combate dezvol- o acţiune benefică asupra ţesutului cutanat
tarea bacteriilor (Staphylococcus aureus, Pse- în diferite afecţiuni dermatologice precum
udomonas aeruginosa, Escherichia coli) şi a acneea, dermatita seboreică etc.
fungilor (Aspergillus niger, Candida albicans) Gemoderivatul din radicele de porumb
care produc miros neplăcut şi pot fi surse (Zea mays) este utilizat în formulă datorită
pentru alte afecţiuni. Nu influenţează meta- acţiunii sale puternic antiinflamatoare dar şi
bolismul pielii, nu produce alergii sau iritaţii cicatrizante.
ale pielii,pielea poate să respire deoarece nu Uleiul volatil de levănţică (Aetheroleum
produce înfundarea porilor.Este ideal pentru Lavandulae) folosit extern este un calmant
toate tipurile de piele. benefic la nivelul axilei, picioarelor şi a zone-
DEODORANT NATURAL - HOFIGAL lor inflamate, are acţiune antiseptică şi cica-
conţine gemoderivate din mlădiţe de roz- trizantă, dar este şi un aromatizant deosebit.
marin şi radicele de porumb care prin dre- Uleiul volatil de busuioc (Ocimum basi-
naj biologic elimină substanţele nocive pro- licum), considerat în tradiţia creştină o plan-
duse în ţesuturi sau introduse în organism, tă sfântă, cu proprietăţi de protecţie în faţa
proprietate deosebită şi importantă pentru agresiunilor negative, are proprietăţi puter-
restaurarea echilibrului biologic perturbat nic antiseptice generale.
al organismului; uleiuri volatile din levănţi- Uleiul volatil de salvie (Salvia officinalis)
că, busuioc, salvie şi cimbru, folosite în for- este folosit în aplicaţii locale datorită propri-
mulă sunt cunoscute ca având proprietăţi etăţilor antiseptice, hemostatice locale, cica-
antiseptice, astringente şi cicatrizant-ree- trizant-reeplitelizante şi astringente.
pitelizante. Uleiul volatil de cimbru (Thymus vulgaris)
Prin asocierea între aceste gemo- are proprietăţi antiseptice generale şi stimu-
derivate şi uleiurile volatile s-a reali- lează circulaţia periferică deficitară.
zat un produs cosmetic cu calităţi În zilele noastre igiena personală este
remarcabile. Acesta îndepăr- importantă, motiv pentru care specialiştii fir-
tează mirosurile neplăcu- mei HOFIGAL se preocupă permanet pen-
te cauzate de transpi- tru a realiza produse cosmetice naturale, fără
raţie şi în acelaşi ingredienţi de sinteză pentru întreţinerea să-
timp previne nătăţii pielii.
şi com-
Dr. Biolog Iuliana Crişan
Drd. chim. Anca Daniela Raiciu

34 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l August / Septembrie 2010


HOFIGAL - partenerul medicului de familie

Produsele HOFIGAL - punte de legătură


între medicii de familie şi consumatorul final
edicina de familie a cunos- Dincolo de sublinierea calităţilor şi a efici-
cut pe plan internaţional enţei produselor noastre, încercăm să creem
o amplă dezvoltare atât ca o relaţie cu medicii. Promovarea produselor
specialitate medicală, cât şi naturale în cabinete joacă un rol-cheie.
De asemenea promovarea către consu-
ca disciplină academică, fiind inclusă matorul final este o altă prioritate a compa-
în programele de educaţie medicală niei noastre.
universitară şi postuniversitară. Prin politica de promovare, HOFIGAL
transmite informaţii despre noutăţi, încer-
Asigurările sociale de sănătate au avut când să convingă consumatorii să le cumpe-
rolul cel mai important în reafirmarea Me- re. Strategiile de promovare sunt percepu-
dicinei de familie în viaţa medicală româ- te de consumator ca aspecte fizice şi sociale
nească. ale mediului cu o influenţă clară asupra siste-
Medicina de familie este o disciplină de mului de convingeri şi valori precum şi asu-
sinteză care integrează în practică o serie de pra comportamentului de cumpărare şi con-
atitudini şi aptitudini medicale şi personale, sum privit în ansamblu. Informaţiile primite
fiind un model de prestare a îngrijirilor pri- de consumatori prin intermediul promovării
mare de sănătate („Primary Health Care”), simplifică procesul decizional de cumpăra-
care se află la baza organizării oricărui sistem re, sprijinindu-i în evaluarea produselor sau
de sănătate. mărcilor de produse HOFIGAL.
Medicina de familie reprezintă poarta de Echipa de promovare a fost alături de
intrare a pacienţilor în sistemul de sănătate medicii de familie şi de consumatorul final
şi coordonează circuitul pacientului în siste- pe tot parcursul lunilor de vară. Promovarea
mul de servicii medicale, colaborând cu toa- noutăţilor şi a revistelor HOFIGAL-NATURĂ
te celelalte specialităţi medicale. Chiar dacă ŞI SĂNĂTATE, SĂNĂTATEA TA NATURA a
medicul de familie lucrează în sistem public suscitat şi suscită în continuare un interes
sau privat, el face parte din sistemul de sănă- deosebit
tate, ocupând o poziţie centrală. În unele ţări Medicina naturală ia în considerare orice
(Anglia, Olanda, Canada), medicul de familie factor care ar putea declanşa sau întreţine o
trebuie să aibă primul contact cu pacientul şi boală: gândurile negative, obiceiurile de via-
are rolul de a coordona accesul pacienţilor la ţă nesănătoase, mâncatul prea mult, certuri-
serviciile medicale (secundare sau terţiare). le şi supărările de tot felul, stresul profesional,
În alte ţări (Franţa, SUA), pacientul se poate fricile subconştiente şi multe altele.
adresa direct atât specialistului, cât şi medi- Medicina naturală se foloseşte de toa-
cului de familie. te elementele naturii: plante medicinale, ar-
Medicul de familie, prin poziţia funda- bori, fructe şi legume, produsele stupului,
mentală pe care o ocupă în prezent în ocroti- culori, sunete, arome, de aceea ne face să ne
rea şi promovarea sănătăţii atât pe plan mon- apropiem de Natură, de izvorul etern verde
dial, cât şi în ţara noastră, are un spectru larg al sănătăţii şi împreună cu medicina alopa-
de sarcini menite să asigure acea îngrijire glo- tă formează medicina integrativă într-un tot
bală („total care”) a persoanei, familiei şi co- unitar.
munităţii.
Tocmai de aceea promovarea către me- Drd. chim. Raiciu Anca Daniela
dicul de familie a constituit pentru HOFI- Director Marketing
GAL întotdeauna o prioritate absolută. S.C.HOFIGAL EXPORT-IMPORT S.A.

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l August / Septembrie 2010 35


Pagini din istoria farmaciei

AROMATERAPIA
Ce vechime are aromaterapia? iar pentru îmbălsămare impregnau complet Noile concepte ale
ţesuturile defuncţilor cu amestecuri de ex-
Aromaterapia se practică de mai mul- tracte aromatice, ulei de cedru şi de busuioc. aromaterapiei moderne
te milenii, în special de hinduşi, chinezi şi de Fumigaţiile cu Kyphi (un amestec de 6 plante Perioada modernă se caracterizează prin
populaţiile Bazinului mediteranean. Cea mai aromatice) erau larg utilizate ca remediu de­ multiple cunoştinţe despre constituenţii chi-
bogată zonă din lume în plante medicinale şi zinfectant nu numai în Egipt, ci şi în Grecia şi mici ai uleiurilor volatile privind proprietăţi-
aromatice este India. Se apreciază că indienii Roma. Spre 1500 î. H., în scrierile atribuite lui le lor fizice, activitatea chimică, biochimică,
folosesc apele aromate de mai bine de 7 mi- Imhotep se întâlnesc reţete apropiate de cele electronică. S-au descoperit relaţii între struc-
lenii (un alambic de pământ ars descoperit în ale aromaterapiei moderne. Deşi uleiurile vo- tura chimică, conformaţia spaţială, influenţe-
Pachistan a fost datat ca fiind confecţionat cu latile nu erau încă denumite, plantele aroma- le electronice ale constituenţilor uleiurilor
5000 de ani î. H. poate fi considerat o dovadă tice erau foarte mult utilizate, iar oleo-gummi- volatile, pe de o parte, şi activitatea lor biolo-
a obţinerii acestor metaboliţi prin distilare). rezinele unora erau transformate în unguente gică, pe de altă parte.
Parfumurile erau mult întrebuinţate atât în prin infuzare în uleiuri vegetale. Se pare că În ultimul timp, dintre toate ţările care
ceremoniile religioase (India este ţara de ori- perşii, cu 1000 de ani î. H., au fost inventatorii practică aromaterapia, Franţa s-a distins prin
gine a busuiocului unde a fost din totdeauna distilării propriu-zise, procedeu care a fost sen- introducerea de noi concepte („referenţial
sacru), cât şi în medicină (aici erau recoman- sibil perfecţionat după aproape 2000 de ani. electric“ şi „ ternar-aromatic“) în baza cărora
date pentru tratarea corpului şi a sufletu- Grecii şi romanii erau mari utilizatori de pot fi explicate, confirmate şi prevăzute ac-
lui). Brahmanii au adunat în Rig-Veda (2000 unguente şi parfumuri, precum şi de băi aro- tivităţile farmacologice ale acestor constitu-
şi 1500 î. H.) numeroase rugăciuni adresate matice pentru restabilirea vigorii şi moderării enţi naturali, pot fi selectate uleiurile volatile
plantelor medicinale dintre care unele erau diverselor lor excese. cu cel mai bun potenţial terapeutic. Acestea
înscrise într-o serie de preparate pentru băi Arabii, prin stăpânirea cunoştinţelor de au fost lansate de P. Franchomme (cercetător
şi masaje (scorţişoara, coriandrul, cardamo- chimie şi a tehnicii distilării, au produs nume- în aromaterapie), R. Jollois (căruia îi aparţine
mul, mira, zingiberul). Numeroase alte plan- roase parfumuri, Damascul devenind renu- iniţiativa, concepţia, organizarea, redactarea,
te sunt semnalate de medicina ayurvedi- mit (Ibn Sina, cunoscut sub numele de Avice- colaborarea ştiinţifică şi medicală) şi D. Pénöel
că. O inscripţie descoperită în Mesopotamia na, a produs primul ulei volatil pur din Rosa (doctor în medicină) în „l’aromathérapie
(având peste 4000 de ani vechime) menţio- centifolia şi a publicat numeroase studii me- exactement“ (1993). Lucrarea se bazează pe
nează utilizarea uleiurilor volatile în ceremo- dicale printre care şi celebrul Canon de la mé- rapoartele unor medici privind numeroase
nii religioase şi în combaterea epidemiilor. În dicine în care face referire la numeroase ule- cazuri clinice şi pe experimentările fizicianu-
Babilon se foloseau fumigaţiile de chiparos iuri volatile). Deoarece interesul terapeutic lui Jean Mars. Datorită acestei lucrări astăzi
(Cupressus sempervirens L.) şi de alte plante pentru uleiurile volatile era puţin cunoscut în putem vorbi de o aromaterapie ştiinţifică,
aromatice în tratarea bolilor psihice şi în era- acea epocă, arabii sunt consideraţi „fondato- modernă, care se detaşează de aromaterapia
dicarea epidemiilor. rii aromaterapiei“. tradiţională de la care a plecat, bazată numai
În China, cu 3500 de ani î. H. lemnul spe- pe observaţie.
ciilor aromatice se utiliza ca tămâie. Acum
aproximativ 4500 de ani Shen Nung redacta
Evoluţia aromaterapiei
cel mai vechi tratat de fitoterapie în care sunt În evoluţia sa aromaterapia a cunoscut Care sunt factorii determinanţi
citate numeroase plante aromatice. Cam în mai multe etape. La începuturi se utilizau ai calităţii uleiurilor volatile?
aceeaşi perioadă Houang-Ti Nei-Jing Su-Wen plantele care conţineau uleiuri volatile, de-
consemnează utilizarea preparatelor oleo- numite şi plante aromatice, în special în ali- Calitatea uleiurilor volatile depinde de
aromatice pentru masaj. mentaţie (drept condimente), ori sub formă mai mulţi factori, dintre care menţionăm:
În ţările Bazinului Mediteranean folosirea de infuzii, macerate, decocturi (prima epo- specia producătoare (rasa chimică), condiţii-
uleiurilor aromatice ocupă un loc preponde- că), apoi ca fumigaţii şi extracte obţinute prin le pedoclimatice, ciclul vegetativ în momen-
rent în viaţa cotidiană, în special în ritualurile macerare sau digestie în uleiuri vegetale (în tul recoltării, metodele de obţinere, condiţiile
lor. Spre exemplu, în Egipt, între 3000 şi 2000 această perioadă noţiunea de acţiune tera- de conservare.
î. H. utilizarea plantelor aromatice atinge un peutică este legată de prezenţa substanţe- Se ştie că există numeroase specii aro-
înalt nivel. Medicii acestei epoci le folosesc lor mirositoare – epoca doua), iar mai târziu, matice care prezintă două sau mai multe
pentru îngrijirea bolnavilor, dar ele sunt înso- după acumularea unor cunoştinţe suficiente chemovarietăţi, ce se deosebesc prin consti-
ţite de practici magice, religioase şi esoterice despre uleiurile volatile, s-a trecut la obţine- tuenţii dominanţi elaboraţi. Ele se întâlnesc
(secrete, tainice). Vinurile aromatice erau utili- rea lor prin distilare (asistăm la naşterea con- mai ales în familiile: Lamiaceae la Mentha su-
zate pentru proprietăţile lor anesteziante, ceptului de „ulei volatil“ – epoca treia). aveolens Ehrh. (menthofuranifera, dihydrocar-

36 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l August / Septembrie 2010


Pagini din istoria farmaciei

vacrolifera), Ocimum gratisimum L. (eugenoli- Avantajele condiţionării la monodoză a


ferum, thymoliferum), Rosmarinus officinalis L. produselor Hofigal tip „ulei volatil (de busu-
(camphoriferum, cineoliferum, mirceniferum, ioc, cimbru, eucalipt, fenicul, ienupăr, lavandă,
verbenoniferum), Thymus vulgaris L. (geranio- portocale, rozmarin, salvie) în miere” sunt nu-
liferum, linaloliferum, micenoliferum, terpine- meroase:
oliferum, cineoliferum, thujanoliferum, para- l Nepermiţând contactul direct al uleiu-
cimeniferum, carvacroliferum, thymoliferum); lui volatil cu mucoasa nu se provoacă iritaţii;
Asteraceae - Artemisia absinthium L. (thujo- l Prin exactitatea dozajului este elimina-
nifera, thujolifera), Artemisia herba alba Asso. tă toxicitatea asociată dozelor mari;
(davanonifera, thujonifera); Myrtaceae – Myr- l Deşi nu conţin conservanţi, se asi-
tus communis L. (cineoliferum, myrtenylace- gură acurateţea tratamentului printr-o bună
tatiferum), Eucalyptus polybractea R.T.Bakr. stabilitate în timp a produsului, deoarece
(cineolifera, cryptonifera), Melaleuca quinque- acesta nu vine în contact cu aerul şi nu pre-
nervia (Cav.) S.T.Blacke (cineolifera, nerolidoli- zintă riscul de contaminare cu microorganis-
fera); Poaceae – Cymbopogon Martinii Stapf. me la fiecare utilizare.
(var. motia,var. sofia).
l Monodozele sunt concepute pentru
a adapta dozarea şi administrarea tratamen-
Concluzii tului şi la modul de gândire alopat (bazat pe
conceptul relaţiei “doză-efect”);
Aromaterapia poate avea rezultate re-
productibile numai dacă se folosesc ule- l Medicul are posibilitatea urmăririi re-
iuri volatile bine selecţionate, mai ales aco- zultatelor unui tratament dozat corect şi poa-
lo unde există mai multe chemovarietăţi sau te obţine concluzii utile în vederea alegerii
mai multe specii ale aceluiaşi gen (cu poten- celei mai adecvate scheme terapeutice.
ţial terapeutic crescut şi fără reacţii adverse),
care trebuie să fie standardizate (cu ampren-
tă cromatografică cunoscută), dacă se evită
uleiurile toxice şi se respectă cronobiologia.
Numai în astfel de cazuri putem vorbi de o
aromaterapie ştiinţifică.

Fragment din articolul “BENEFICII ŞI RISCURI


ALE AROMATERAPIEI” apărut sub semnătura
Prof. Dr. Farm. Viorica ISTUDOR,
U.M.F. „Carol Davila“ Bucureşti

Uleiurile volatile pot fi administrate sub


formă de aerosoli (în afecţiuni respiratorii
sau pentru dezinfecţia încăperilor); pentru uz
oral, Hofigal Export Import SA oferă for-
ma de monodoză, în care uleiurile volatile
sunt încorporate în miere. Astfel, administra-
rea îmbină beneficiile utilizării uleiurilor vola-
tile cu proprietăţile mierei de albine.
Mierea este cunoscută ca aliment din
cele mai vechi timpuri, mai ales pentru va-
loarea sa energetică. Tracii numeau mierea
hrană vie.
Mierea este un aliment uşor de digerat.
Cuprinde un amestec de fructoză şi gluco-
ză într-o formă uşor asimilabilă de către or-
ganism, oferind energie şi o multitudine de
substanţe bioactive şi nutritive. Conţinutul
de microelemente al mierii este similar celui
al sângelui uman, iar compoziţia sa bogată în
vitamine: B1, B2, B6, B12, enzime, flavone, flavo-
noide, compuşi aromatici, fitohormoni, acizi
organici, compuşi cu azotul (aminoacizi) asi-
gură mierii un loc aparte în reglarea funcţiilor
organismului uman. Fiind o soluţie suprasa-
turată în glucide, are şi rolul de agent de con-
servare naturală, presiunea osmotică ridicată
nepermiţând dezvoltarea unor germeni mi-
crobieni.
Proprietăţile vitaminizante, revigorante,
nutritive, imunostimulatoare şi energizante
îi conferă calităţi extraordinare, mierea fiind
concomitent medicament şi aliment.

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l August / Septembrie 2010 37


Studiu de caz

HOF LIPOMIN şi
OMEGA 3 & OMEGA 6 VEGETAL
în simptomatologia
coronariană şi dislipidemii
Familia Omega 3 include acizi graşi de viaţă, evitarea stresului a dat rezulta-
cu 5 duble legături conjugate sub formă te optime.
de acid α-linolenic. Unul din aceşti acizi Menţionez că aceste produse cu
ajută la prevenirea aterosclerozei. El re- substanţe naturale ce conţin acizi Ome-
duce lezarea pereţilor arteriali, reduce ga 3 & 6 În raport 1:3 au exercitat efecte
creşterea de colesterol total, trigliceride favorabile asupra proceselor inflamato-
şi normalizează raportul colesterol „rău” rii, cum ar fi reducerea de activare en-
şi „bun” – LDL / HDL. dotelială şi producţia de citokine, influ-
Acelaşi acid reduce aritmia şi tensiu- enţând agregarea plachetară, tensiunea
nea arterială, fluidifică sângele. arterială, ritmul cardiac, funcţia ventricu-
lului stâng.
Acţiunea acizilor Omega 3 este o ac- Pacienţii s-au prezentat la cabinetul
ţiune vasodilatatoare, antiagregantă şi de apifitoterapie cu următoarea simp-
antitrombotică; ei intră în construcţia tomatologie: fatigabilitate, ameţeli, ce-
celulară, formând canalele ionice. falee vasculară, transpiraţii abundente,
De asemenea blochează eicosanoi- încetinirea motilităţii colonului, nervozi-
zii derivaţi din acidul linoleic (Omega 6) tate, insomnie, colesterol total cu valori
ce sunt vasoconstrictori, protrombotici peste 300 mg% şi valori de peste 130
şi proagreganţi, favorizând inflamaţia. mg% a trigliceridelor.
Tratamentul a constat în adminis-
I. Studiul s-a desfăşurat pe un lot de trarea produsului HOF LIPOMIN – com-
30 pacienţi - timp de 6 luni, studiul cu- primate- posologie 3+3+3 după mesele
prinzând administrarea produsului Hofi- principale, timp de 6 luni.
gal. Aceşti pacienţi aveau un tratament Acţiunea acestuia este hipolipemi-
stabilit de către medicul specialist cardi- antă, hipocolesterolemiantă, de scădere
olog, ce consta în administrarea de sta- a trigliceridelor serice, reglează rap. LDL
tine pentru scăderea colesterolului total – HDL, optimizează nivelul colesterolu-
(prin scăderea LDL) şi a trigliceridelor. lui din sânge.
După tratamentul de mai sus, timp Prin compoziţia sa asigură aportul
de 1 an, scăderea LDL şi a trigliceridelor de nutrienţi şi substanţe necesare echili-
a fost de 27%, în timp ce după interva- brării dietei, în prevenirea şi combaterea
lul de 6 luni tratament cu produse natu- aterosclerozei, în prevenirea pierderii
rale ale firmei Hofigal, scăderea LDL şi a elasticităţii vaselor arteriale şi reducerea
trigliceridelor a fost evidentă de 100%, progresivă a lumenului.
menţinând şi raportul HDL /LDL. De altfel, produsul inhibă reacţiile de
Asocierea terapiei cu produsele na- formare a grăsimilor în organism şi de-
turale şi alimentaţia adecvată, regimul punerea acestora.

38 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l August / Septembrie 2010


Studiu de caz

Compoziţia HOF LIPOMIN este for- 6 luni cu următoarea posologie: 3+3+3


mată din extract de topinambur, semin- capsule, după mesele principale. Rezul-
ţe de in, ulei de in, suc de praz, concen- tatele au fost următoarele: revenirea la
trat de usturoi (cu sistemele enzimatice normal a colesterolului total, normaliza-
păstrate prin prelucrarea la temperaturi rea raportului HDL /LDL, scăderea valorii
sub 40°C) şi minerale. HOF LIPOMIN re- trigliceridelor serice, scăderea valorii gli-
glează tranzitul digestiv şi detoxifică co- cemiei, creşterea rezistenţei organismu-
lonul prin topinambur (care conţine inu- lui la afecţiunile respiratorii, îmbunătăţi-
lină). rea performanţelor intelectuale.
Sucul de praz, prin compoziţia de fi- De asemenea li s-a recomandat pa-
bre şi mucilagii, asigură pacienţilor un cienţilor un regim alimentar bazat pe
tranzit intestinal normal şi combate pa- alimente sărace în grăsimi saturate şi
razitozele prin efectul antihelmintic şi bogat în grăsimi nesaturate (ulei din se-
antibiotic. minţe de in, ulei din seminţe de cânepă,
Concluzia este că acestui lot de pa- ulei de rapiţă, ulei de soia, nuci, migdale,
cienţi li s-a înbunătăţit activitatea fizică sardine, ton, somon), grăsimi bogate în
şi psihică, activitatea inimii iar valorile acizi Omega 3 & Omega 6.
colesterolului total a ajuns la valori nor- Li s-a explicat faptul că trebuie cre-
male. at un echilibru între ceea ce mâncăm şi
ceea ce are nevoie organismul. Redu-
II. Timp de alte 6 luni s-a urmărit un când sau eliminând alimente hipercalo-
alt lot de 30 pacienţi ce aveau următoa- rice se evită apariţia obezităţii, factor de
rea simptomatologie: stare de obosea- risc a bolilor cardiovasculare. Alimentele
lă, ameţeli, cefalee vasculară, palpitaţii, hipercalorice provoacă obezitate, hiper-
transpiraţii abundente, stare de de- secreţie de insulină, creşterea consumu-
presie, nervozitate, insomnie, proble- lui de oxigen, creşterea numărului de ra-
me legate de concentrare şi memorie, dicali liberi.
tulburări cardiovasculare consecutive În concluzie, acizii Omega 3 & Ome-
aterosclerozei, creşteri ale tensiunii arte- ga 6 sunt un factor decisiv în scăderea
riale, ale glicemiei de peste 240, ale co- colesterolului iar a trata şi a preveni na-
lesterolului total de peste 200 %. tural este cheia de boltă a medicinei na-
Pacienţii au prezentat o scădere a turale.
răspunsului imun în afecţiuni respirato-
rii (bronşite cronice, viroze respiratorii
repetate). Dr. Simona Andreescu
Administrarea produsului OMEGA 3 Medic primar cu competenţă în apifitoterapie
Complexul de Terapie Naturală ”ALEXANDRA”
& OMEGA 6 VEGETAL s-a realizat timp de

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l August / Septembrie 2010 39


Editorial

- continuare din pagina 1 - genitale, articulaţiilor membrelor, siste- ulei de cătină. Baia locală cu extract de
mului nervos. echinacea trebuie asociată cu adminis-
trarea de spirulină cu extract total de că-
ECHINACEA ŞI ALERGIILE
APLICAŢII MEDICALE EFECTIVE tină 3-4 g/zi dimineaţa şi la prânz şi ulei
Se ştie şi nu mai este o noutate, că ar- ALE ECHINACEEI de cătină capsule 4-6 cps/zi.
borii pot să te facă să strănuţi, să îţi cur- h) Diareea. Diareea şi enteritele (in-
gă nasul sau lacrimile şi se zice că suferi a) Afecţiuni biliare, dureri sub arcul flamaţiile mucoasei intestinului subţire)
de criza de fân. De aceea, ne putem aş- costal drept, greţuri şi vărsături. Bila este sunt infecţii. Se iau 30-50 picături tinctu-
tepta ca şi echinacea să dea reacţii aler- ajutorul ficatului. O folosire regulată a ră de echinacea în puţină apă sau ceai de
gice; au fost însă foarte, foarte rare astfel echinaceei poate susţine S.I. şi ficatul în echinacea, de 3-4 ori pe zi.
de cazuri. funcţia sa. Deci simptomele tulburărilor i) Hemoroizi. Înainte de orice act chi-
Echinacea reface pielea, atenuează biliare pot fi vindecate natural. Terapia rurgical merită să încercaţi un tratament
pruritul, iar inflamaţiile sunt tratate com- necesită consultarea unui medic, iar du- cu echinacea. Acesta este mai complex,
plet. Rare ori alergia la echinacea se mani- rata tratamentului este de 3 săptămâni dar în majoritatea cazurilor se evită ope-
festă cu umflături faciale. În cazuri foarte cu 3 săptămâni pauză. Tinctura de echi- raţia. Unguentul se va folosi de mai mul-
rare apar: insuficienţă respiratorie, ame- nacea se administrează de 3-4 ori pe zi, te ori pe zi. Se poate tampona locul cu
ţeli sau hipertensiune, însă nimeni nu 15-20 picături în puţină apă. Ceaiul de o compresă sterilă pe care s-au pus 50-
trebuie să se aştepte la şoc anafilactic. echinacea (bio) se administrează 3-4 60 picături tinctură sau 2 linguri de suc
Cum se poate vedea dacă se tolerea- căni pe zi, 3 săptămâni cu 3 săptămâni de echinacea plantă. Baia cu echinacea,
ză echinacea? Se ia suc de echinacea, se pauză. în cazul manifestărilor cutanate extinse,
pune pe braţ (în dreptul cotului). După b) Angina se manifestă cu febră în- este mai indicată decât cataplasmele. Se
o oră se constată dacă zona devine ro- altă, frison, cefalee, vărsături, inflamaţia pun 4-5 linguri cu suc sau tinctură şi nu
şie sau se formează băşici; în acest caz se amigdalelor. Se administrează tinctură se mai face duş. Se tamponează locul şi
va folosi sucul cu precauţie. Dacă apare de echinacea 30-50 picături diluate în se lasă până la uscare.
o reacţie violentă cu mâncărimi se con- puţină apă sau se administrează câte o j) Erizipel. Maladie cutanată infecţi-
sultă medicul înainte de a folosi echina- cană de ceai de 3-4 ori în 24 ore. oasă acută dată de streptococul hemoli-
cea. Iată de ce nu se utilizează echinacea c) Abcese şi furuncule – se formea- tic (bacterie sferoidă) ce arată ca un pla-
crescută cu îngrăşăminte, ierbicide, in- ză acolo unde stafilococii reuşesc să intre card roşu şi delimitat exact. De multe ori
secticide sau stresată (fără apă). prin piele şi generează focare de puroi. boala este însoţită de febră, dureri de
Se folosesc unguente sau cataplasme cu cap, vomă. Se poate consulta un medic
ECHINACEA ŞI echinacea. Se pot pune comprese sterile cu competenţe în Apifitoterapie. Cine a
cu 50-60 picături tinctură de echinacea. suferit deja de erizipel trebuie să facă o
SISTEMUL IMUNITAR d) Astmul - respiraţia devine şuie- cură cu suc de echinacea (doză şoc, o zi).
S.I. al omului este o formidabilă crea- rătoare, nu se elimină mucozităţile, nu Se aplică unguentul pe rană sau pe par-
ţie a naturii. În secolul XXI omul este pro- avem aer suficient. Se face tratament in- tea inflamată, dureroasă (ulceroasă) de
priul lui duşman, implicit şi al sistemului tern cu tinctură de echinacea timp de mai multe ori pe zi. Unguentul cu echi-
său imunitar: 3 săptămâni cu 3 săptămâni pauză cu nacea se foloseşte maxim 8 săptămâni
l stăm la soare mai mult decât ne până la 20 picături diluate în puţină apă consecutive. Preferabil este 3 săptămâni,
este recomandat sau ne bronzăm la de 3-4 ori pe zi. Se foloseşte şi ceaiul din cu pauză de 3 săptămâni, apoi se repetă.
lămpi cu UV, deşi razele UV în exces slă- planta întreagă. Se poate tampona zona cu o soluţie de
besc S.I.; e) Bronşite - se aplică acelaşi trata- tinctură de echinacea (50-60 picături de
l aerul respirat îl încărcăm cu sub- ment ca la astm. ATENŢIE!!! Este exclus tinctură se diluează în 250 ml apă fiartă
stanţe nocive, în special metale; fumatul activ sau chiar pasiv. şi răcită).
l introducem în alimentaţie şi în f) Inflamarea vezicii urinare. Aceas-
uzul zilnic produse chimice (aditivi – E- tă infecţie este cauzată de bacterii şi fa- l Echinacea mai poate fi folosită în
uri, detergenţi, parfumuri extrem de to- vorizează hipertensiunea. Consecinţe: febră (până la 38°C), cu indicaţie medi-
xice). inflamarea vezicii, cu arsuri dureroase, cală.
S.I. are nevoie de o bază de vitami- eventual sânge în urină, dureri în hipo- l De asemenea, în plăgi se utilizează
ne, minerale, micro şi macro elemente, gastru. Se administrează 30-50 picături unguentul sau se pot face împachetări
pentru a putea face faţă chiar şi parţial de tinctură de echinacea diluate în pu- cu plantă proaspătă.
la aceste auto atacuri. Multe din aces- ţină apă; durata tratamentului este de l Echinacea se poate utiliza în afec-
tea se găsesc în plante sau suplimente 3 săptămâni cu 3 săptămâni pauză. Se ţiuni bucale, de la gingivite până la pa-
alimentare obţinute din acestea. Printre poate folosi şi ceaiul din planta întreagă. radontoză. Se face gargară 2 minute cu
ele se află şi echinacea. Echinacea se fo- g) Dermatite scuamoase. Lipsa vi- soluţie de tinctură de echinacea (10 pi-
loseşte şi în homeopatie. Pare de necre- taminei D în piele, mai ales iarna, poate cături de tinctură se diluează în 25 ml
zut, dar s-au obţinut rezultate excelente fi provocată de ciuperci sau de eczeme apă fiartă şi răcită) sau ceai de muşeţel şi
în boli ca: indispoziţie sufletească, dureri prezente deja, dar şi de duşuri repetate se repetă de 6 ori pe zi.
de cap, paloarea feţei, afecţiuni ORL, bu- şi spălări cu săpunuri agresive. Se poate l sunt şi alte afecţiuni în care echi-
cale, ale vezicii urinare, ale organelor folosi tinctura de echinacea urmată de nacea poate fi utilizată: herpes, infecţii

40 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l August / Septembrie 2010


Editorial

gripale, inflamaţiile cavităţii paranaza- zisei „dezvoltări industriale”): să facă faţă Vitamina B6 (piridoxina): 3 mg, în
le, buze crăpate, laringită, în oreion; de produselor chimice, substanţelor conta- cazuri particulare 50-500 mg (indicată
asemenea în bolile articulare, tendinoa- minante, radiaţiilor, gazelor care polu- pentru problemele cardiace, anemie, fa-
se şi musculare; mâini crăpate, micoze, ează mediul înconjurător. Aceşti „străini” vorizează creşterea)
erupţii ale mucoasei bucale (cauzate de circulă prin corp, încearcă să se instaleze
Candida albicans); în nefrite; în onichie şi să ducă la tumori. Celulele killer (Natu- Vitamina B7 (biotina): femei: 250
(inflamaţia matricei unghiale); tuse con- ral-Killer) - componentă importantă a S.I. mg, bărbaţi: 300 mg (efecte pozitive asu-
vulsivă. - circulă permanent prin toate organele, pra pielii şi unghiilor, sintetizează protei-
l un capitol aparte îl ocupă psoriazi- pot captura şi distruge aceste substanţe, nele şi acizii graşi din corp)
sul, pe care îl vom aborda în viitor într-un chiar şi celule precanceroase. Pentru ca
material detaliat. aceste celule NK să fie funcţionale, noi Complexul B (acidul folic): 500 μg
trebuie să le protejăm. (ajută la formarea eritrocitelor şi la divizi-
Doresc să mă opresc la răceala obiş- Sistemul imunitar este insepara- unea celulară)
nuită care apare mai ales toamna şi pe bil de restul sistemelor şi de psihic.
care S.I. ar trebui să fie apt să o comba- S.I. depinde direct de sistemul nervos, Vitamina B12 (cianocobalamina):
tă şi să o vindece singur. Această răceală dar şi de sistemul endocrin (glandele ce copii: 1-3 μg, adulţi: 2-5 μg (acţionea-
este atribuită de populaţie îmbrăcămin- produc hormoni). O boală nu este nicio- ză cu ajutorul sistemului nervos asupra
tei neadecvate sau scăderii temperatu- dată o problemă locală a unui organ vă- senzaţiilor de fericire, ia parte la metabo-
rii externe, dar de fapt tusea ca şi răcea- tămat, ci a întregului organism, inclusiv lismul grăsimilor, energiei şi proteinelor)
la, sunt cauzate de virusuri. Se transmite psihicul. De aceea trebuie ca tratamen-
prin strănut sau strângere de mână. Ati- tul să se adreseze concomitent triadei Vitamina C (acidul ascorbic): 75
tudinea ideală şi profilactică atunci când trup-minte-suflet. Această descoperi- mg; specialişii recomandă dublarea
„circulă” răceala este să acţionezi pentru re determină medicul să recomande nu sau quadruplarea dozei pentru a mic-
stimularea S.I. numai vitamine ci şi minerale, enzime şi şora prestaţiile fizice; fumătorii au ne-
Ceaiul de echinacea, tinctura de microelemente (în special cele ce susţin voie de circa 140 mg (vitamina este
echinacea, echinacea capsule, Hof Imun S.I., precum: Zn, Se, Mg, etc). eficace contra oboselii, răcelii şi creşte
şi Hof Imun forte, precum şi băile cu ex- Alimentaţia şi S.I. sunt strâns lega- rezistenţa)
tract de echinacea sunt indicate. Nu tre- te. Necesarul zilnic de vitamine şi mine-
buie să lipsească dintr-un aport zilnic ur- rale este tot mai des discutat. Este de Vitamina D (calciferolul): în gene-
mătoarele suplimente alimentare: asemenea, unanim recunoscut că fără ral corpul, cu ajutorul razelor de soare nu
l Spirulină cu extract total de cătină, aceste „cărămizi ale construcţiei” S.I. nu produce o cantitate suficientă; copiii ne-
minim 3 g/zi; poate funcţiona. Se poate spune că exis- cesită un aport ulterior de 5-10 μg (pre-
l Se-spirulin, minim 3 g/zi; tă plante care stau la baza realizării pro- vine rahitismul, reglează metabolismul,
l Ulei de cătină capsule sau picături, cesului de anaboliză şi în care se găsesc balansează lipsa de calciu)
minim 2-4 g/zi (6 cps sau 1-2 linguriţe) toate „cărămizile” necesare organismului
l Omega 3 - omega 6 vegetal. (în special aminoacizii esenţiali care de Vitamina E (tocoferolul): 2 mg
Aceste produse permit ca echinacea regulă lipsesc din alimentaţie) – este vor- pentru femeile însărcinate şi 16 mg
să realizeze un zid de apărare prin creş- ba de cătină, amarant, topinambur şi fai- pentru femeile care alăptează (prote-
terea imunităţii şi prin distrugerea unui moasa algă: spirulina. Echinacea are ma- jează vasele sanguine, întăreşte inima,
număr mare de radicali liberi. Apa, aerul rea capacitate de a proteja organismul în favorizează respiraţia celulară, ajută în
şi hrana necorespunzătoare sau cu va- procesul de apărare şi protecţie a S.I. Iată cazul arsurilor şi bolilor pielii)
loare nutritivă scăzută în elemente nece- de ce exemplificăm în continuare:
sare organismului (aminoacizi esenţiali Provitamina A (betacaroten): fe-
şi neesenţiali, vitamine, enzime, macro şi Necesarul zilnic de vitamine mei: cca 0.9 mg, bărbaţi: 1.1 mg; pentru
micro elemente) sunt principalii genera- şi minerale a preveni carenţa de vitamina A, experţii
tori de radicali liberi. recomandă 0.5-3 mg în afară de necesa-
În final voi detalia modul de acţiune Vitamina B1 (tiamina). Necesarul rul zilnic (favorizează creşterea şi regene-
a echinaceei şi contribuţia sa deosebită zilnic: 1.1-5 mg (reglează bilanţul zaha- rează celulele pielii)
la apărarea celor mai vulnerabile catego- rurilor, exercită o acţiune sedativă şi cal-
rii: copii şi vârstnici. mantă asupra sistemului nervos) Magneziu: copii până la 10 ani: 200-
Sunt păreri conform cărora S.I. are ca 250 mg, copii peste 10 ani şi adulţi: 300-
principală sarcină să ajute organismul să Vitamina B2 (riboflavina): circa 350 mg (ia parte la sintezele osoase ale
reziste numai în faţa formelor uşoare ale 1.2-2.6 mg (influenţează creşterea, înce- dinţilor şi tendoanelor, indispensabile
bolilor. Este o gravă eroare, deoarece S.I., tineşte manifestările de îmbătrânire, aju- pentru transmiterea informaţiilor între
dacă este bine întreţinut şi alimentat, nu tă în cazul bolilor cutanate) nervi şi muşchi)
permite apariţia unor boli precum: cisti-
tele, inflamaţiile căilor urinare sau ale or- Vitamina B3 (nicotinamida): fe-
ganelor genitale. mei: 13 mg, bărbaţi: 24 mg (intervine în
SI are astăzi “sarcini noi” (datorate aşa metabolism, face pielea frumoasă) - continuare în pagina 42 -

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l August / Septembrie 2010 41


Editorial

- continuare din pagina 41 - Stronţiu: nu este indicată nici o va- timpul sarcinii. Dacă o femeie însărcinată
loare (necesar pentru structura oaselor şi are o răceală, o gripă sau o infecţie a trac-
formarea eritrocitelor) tului urinar, nu aş ezita să îi recomand Echi-
Calciu: copii între 10 şi 14 ani: 1000
nacea. Nu au fost relatate efecte secunda-
mg, adulţi: 800 mg, femei însărcinate sau
Molibden: 0.15-0.5 mg (colaborea- re sau probleme legate de sarcină sau de
care alăptează 1200 mg (importantul„ti-
ză cu sulful, fierul şi cuprul; de aceea pas- sănătatea bebeluşului. De fapt, chiar so-
monier” al metabolismului celular)
tilele de fier fără molibden nu au nici un ţia mea a folosit Echinacea pe tot parcursul
efect asupra corpului deoarece acest mi- primei sarcini fără efecte adverse.
Potasiu: la copii care sunt alăp-
croelement are un rol important în acti- Un studiu efectuat de Spitalul de Co-
taţi: 300-1000 mg., la copii până la 14
varea enzimelor.) pii din Toronto, în colaborare cu Colegiul
ani: 1000-3000 mg., copii peste 14 ani
Naturopatic Canadian a confirmat faptul
şi adulţi: 3000-4000 mg (furnizează can-
Seleniu: 0.05-0.1 mg (colaborează că Echinacea poate fi folosită fără pericol
titatea necesară de lichide la celule şi
cu vitamina E şi face în aşa fel ca celulele în timpul sarcinii. A fost studiat un grup de
este implicat în mecanismele transmite-
noastre musculare, mai ales cele ale ini- 206 femei care au primit Echinacea pe par-
rii impulsurilor nervoase şi a contracţiilor
mii, să fie mereu aprovizionate cu canti- cursul sarcinii pentru infecţii ale căilor res-
musculare)
tatea suficientă de oxigen) piratorii superioare, împreună cu un grup
de control de 198 de femei gravide care au
Sodiu: la copii alăptaţi: 100-300 mg,
Vanadiu: 0,1 mg (important pen- avut infecţii respiratorii superioare, dar nu
copii: 1000-2000 mg, adulţi: 2000-3000
tru creşterea oaselor, dinţilor şi cartila- au folosit niciodată Echinacea.
mg (însoţitorul constant al adenozin tri-
jelor şi neoformare. Important pentru Cercetătorii nu au descoperit nici o le-
fosfatului (ATP), o enzimă care face ime-
utilizarea grăsimilor şi colesterolului, gătură între utilizarea acestei plante şi
diat disponibilă energia acumulată. De
scade valorile lipidelor şi colesterolului malformaţiile congenitale. De asemenea,
exemplu, pentru contracţia unei fibre
din sânge) între cele două grupuri nu a existat nici o
musculare sau pentru travaliul intelectu-
diferenţă în privinţa procentului de copii
al al creierului)
Iod: copii între 1 şi 9 ani: 0.1-0.14 mg., născuţi vii sau de avorturi spontane.”
fete, băieţi şi adulţi: 0,2 mg. , adulţii pes-
Fier: copii sub 10 ani: 10 mg, copii
te 51 de ani: 0.18 mg., femei însărcinate: „Beneficii pentru atleţi
peste 10 ani, adulţi şi femei: 12 mg., băr-
0.23 mg. femei care alăptează: 0.26 mg Specialiştii în medicină sportivă au stu-
baţi: 10 mg (hrăneşte fagocitele şi alte
(important pentru funcţionarea tiroidei) diat efectele Echinaceei asupra bărbaţilor
celule imunitare)
care au participat la întrecerile de triatlon
Fluor: 1 mg (se ocupă de stabilitatea – acele competiţii istovitoare care implică
Mangan: copii: 1-2 mg; fete, băieţi şi
oaselor şi dinţilor) înotul, alergarea şi mersul pe bicicletă pe
adulţi: 2-5 mg. (important pentru struc-
distanţe lungi. Este bine cunoscut faptul că
tura dentară, ţesutul conjunctiv şi oase)
Clor: copii, fetele şi băieţii până la 18 atleţii care participă la astfel de probe sunt
ani: 2000-3000 mg., adulţii: 3000-5000 supuşi unui risc mai mare de a face infecţii,
Siliciu: 20-30 mg (procură elasticita-
mg (responsabil împreună cu sodiul pen- din cauza faptului că, pentru fiecare compe-
te vaselor sanguine, ţesuturilor, părului,
tru corecta distribuire a lichidelor în corp) tiţie, ei fac antrenamente epuizante. Dintre
unghiilor de la mâini şi de la picioare)
sportivii care au participat la acest studiu,
Sulf: nu este indicată nici o valoa- unii au luat placebo, alţii au primit un su-
Crom: 50-200 μg (influenţează pro-
re (ajută organismul la sinteza ţesutului pliment mineral (43 mg magneziu), în timp
ducerea de insulină pentru descompune-
conjuctiv şi la susţinere) ce al treilea grup a luat 8 ml de Echinacea
rea zaharurilor şi nivelul colesterolului)
purpurea zilnic. Atleţii din toate cele 3 gru-
Pentru că încă mai sunt păreri diferi- puri au luat suplimentele timp de 28 de zile,
Cobalt: necesarul exact zilnic nu
te în administrarea echinaceei la mame înainte de o competiţie. În timpul antrena-
este dat; experţii europeni recomandă
şi bebeluşi sau la sportivi, voi prezenta mentelor, au răcit între un sfert şi o treime
0.005-0.01 mg iar americanii 0.075mg
2 citate din cartea medicului homeopat dintre atleţii care primiseră placebo sau su-
(constituent al vitaminei B12 este indis-
Mark Stengler, „113 tratamente naturis- pliment mineral (cei care au luat magneziu
pensabil pentru a utiliza această vitami-
te verificate – Remediile naturiste ale me- au pierdut 13 zile de antrenament, în timp
nă la formarea eritrocitelor)
dicului homeopat”: ce componenţii grupului placebo au lipsit
în total 24 de zile). Nici unul dintre cei care
Zinc: 15 mg., femei însărcinate: 20
„O binecuvântare în sarcină. primiseră Echinacea nu a prezentat nici un
mg., femei care alăptează: 25mg (favori-
Femeile însărcinate trebuie să fie foarte semn de răceală şi nimeni nu a pierdut nici
zează descompunerea carbohidraţilor şi
atente ce mănâncă, inclusiv ce suplimente măcar o zi de pregătire.”
proteinelor organismului şi este bineve-
nutritive iau, astfel încât sunt întrebat ade-
nit pentru sistemul imunitar)
sea dacă Echinacea poate fi folosită fără Deci, să nu ne mai lăsăm
pericol în sarcină. Răspunsul meu este afir-
Nichel: 0.2-0.5 mg (influenţează me-
mativ. Echinacea are o lungă istorie de uti-
induşi în eroare de cei ce
tabolismul carbohidraţilor şi valorile he- doresc să renunţăm la
lizare de către fitoterapeuţi şi medici na-
molipidelor) produse ieftine şi netoxice!
turişti pentru tratarea infecţiilor acute din

42 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l August / Septembrie 2010


Părerea dumneavoastră contează

Stimate client/cititor,
Sunteţi foarte important pentru noi! Redacția revistei HOFIGAL dorește să îmbunătățească din punct
de vedere calitativ publicația, să abordeze teme și subiecte noi și interesante pentru cititorii săi.
Sperăm că majoritatea dintre dumneavoastră, cititorii noștri, ne veți ajuta în acest demers.
Vă mulţumim pentru amabilitate și vă rugăm să completați chestionarul de mai jos.
1. De unde aţi aflat despre revista noastră?
o farmacie o televizor o un prieten
2. Cât de des vă procurați Revista HOFIGAL
o regulat o ocazional
3. Citiţi revista integral sau numai anumite secţiuni? Care dintre ele?
o integral
o anumite secțiuni...........................................................................................................................
4. Care sunt primele două rubrici pe care le citiți de obicei
.....................................................................................................................................................................

Cardurile de fidelitate 5. Consideraţi că ar trebui să renunţăm la unele dintre actualele rubrici?


Dacă da, la care anume?
HOFIGAL ......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
se distribuie în farmaciile companiei 6. Enumeraţi trei autori din revista HOFIGAL în ordinea preferinţelor
din Bucureşti ..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
FARMACON
Str. Colţei, nr.7.-tel:021/3141545 7. Ce teme şi subiecte ar trebuie să mai abordeze revista HOFIGAL?
......................................................................................................................................................................
CLEOFARM COLENTINA .....................................................................................................................................................................
Şos. Colentina, nr. 76 - tel.: 021/2402853 8. Care apreciați că ar fi punctele slabe ale revistei?
.....................................................................................................................................................................
CLEOFARM CRÂNGAŞI
Calea Crângaşi nr. 87 - tel.: 021/2200287 9. Alte sugestii
......................................................................................................................................................................
şi se oferă numai la achiziţionarea de produse .....................................................................................................................................................................
HOFIGAL în valoare de minimum 100 RON. 10. Ce alte reviste obișnuiți să citiți regulat?
Cardul de fidelitate costă 5 RON şi oferă reducere ....................................................................................................................................................................
de 5%.
Informaţii suplimentare numai în farmacie. Răspunsurile se trimit pe mail (la adresa relatiipublice@hofigal.eu sau marketing@hofigal.eu) sau pe adresa:
S.C. HOFIGAL EXPORT-IMPORT S.A.; DEP. MARKETING; STR. INTR. SERELOR NR.2; COD.042124; SECT.4; BUCUREŞTI

Talon de abonament
12 luni (6 numere) revista HOFIGAL - Natură şi Sănătate: 15 lei
Nume şi prenume.........................................................................................................................................
Strada......................................................................................... Nr........... Bl........... Sc........... Ap...........
Localitate.............................................................. Judeţ................................... Cod poştal........................

Depuneţi la orice oficiu poştal (mandat) sau la bancă (ordin de plată) suma de 15 lei
în contul SC HOFIGAL EXPORT IMPORT SA, CUI RO384530,
cont RO72 RNCB 0082 0441 7022 0001 deschis la BCR - Sucursala Unirea

Trimiteţi talonul de abonament completat corect pe adresa:


SC HOFIGAL EXPORT IMPORT SA - Departament Marketing -
Intrarea Serelor nr. 2, Sector 4, Bucureşti, Cod 042124

Abonamentele plătite până la data de 20 ale lunii în curs se vor onora


începând cu data de 1 a lunii următoare. Detalii la tel. 021 334 74 86, 021 334 00 25

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l August / Septembrie 2010 43


Cititorii întreabă, medicul răspunde

Cititorii întreabă,
Ce ar fi util să iau pentru de câteva ori acest ciclu: inspir adânc -pauză
3 secunde- expir lung. Uneori palpitaţiile pot
cardiopatie ischemică şi tulburari apărea la un pacient cu cardiopatie şi hiperten-
de ritm cardiac? Am 65 de ani şi fac siune atunci când apare şi o hipotensiune de
frecvent palpitaţii la efort sau în cauză medicamentoasă asociat cu alte cauze
cum ar fi deshidratarea, vasodilataţia pe timp
unele situaţii emoţionale. Sufăr şi de caniculă. În aceste cazuri se recomandă hi-
de o anxietate de mai mult timp. dratarea şi aşezarea într-o poziţie culcată pe pat
sau bancă de preferat, nu şezând pe un scaun.
La această vârstă apare frecvent cardiopa-
Aceste situaţii aparent banale pot evolua nega-
tia ischemică pe fondul aterosclerozei corona-
tiv spre Infarct miocardic sau spre un Accident
riene şi sistemice, asociat sau nu cu hiperten-
cerebro-vascular ischemic, boli grave şi invali-
siunea arterială. Tulburările de ritm cardiac pot
dante, care pot pune viaţa în pericol.
fi temporare, de tipul Extrasistolei ventriculare
sau pot fi permanente, în cazul Fibrilaţiei atria-
le cronice. Tulburările de ritm ascund de fapt o Aş dori să cunosc ceva
suferinţă la nivelul metabolismului celular mi- despre psoriazis şi tratamentul
ocardic, începând de la nivel endocardiac de
obicei, apărând diverse zone miocardice cu hi- cu produse Hofigal pentru
poperfuzie şi implicit o hipoxie la nivel intrace- această boală.
lular. Acestea două, hipoperfuzia şi hipoxia la
nivel miocardic tulbură centrul de automatism Psoriazisul este o boală care se manifestă la
atrial, precum şi căile de conducere ale acestui nivelul pielii, putând afecta şi articulaţiile une-
centru spre ventriculi. Apar astfel zone de au- ori, în artrita psoriazică. Se caracterizează prin-
tomatism ectopic la nivel atrial sau ventricular tr-o creştere celulară mai rapidă decât normalul,
care se suprapun peste ritmul de bază normal, ceea ce duce la apariţia unor zone scuamoase
apărând astfel palpitaţiile, adică tulburările de în diverse părţi ale corpului, cum ar fi coatele şi
ritm cardiac. genunchii, pielea scalpului, unghiile dar şi alte
Pentru a diagnostica o tulburare de ritm zone. Cauza acestei boli este doar parţial cu-
cardiac este nevoie de un consult medical, pre- noscută, astfel că nu poate exista un tratament
ferabil la specialistul cardiolog, şi de un examen etio-patogenic foarte bine ţintit asupra bolii. În
paraclinic, reprezentat de electrocardiogramă, general se folosesc tratamente cu medicamen-
de repaus şi de efort, precum şi o ecografie car- te antiinflamatorii steroidiene şi metode locale,
diacă. Ca tratament general este nevoie de un bazate pe radiaţiile ultraviolete, unguente, cre-
regim alimentar sărac în grăsimi animale(carne, me protectoare şi emoliente cu vitamina A etc.
lactate şi brânzeturi), fără exces de sare şi zahăr, De obicei boala evoluează în timp şi cu peri-
care pot influenţa negativ Hipertensiunea arte- oade de remisiune care pot dura timp îndelun-
rială asociată cardiopatiei sau un Diabet zaha- gat dar urmate de recăderi favorizate de factori
rat de tip 2 cu exces ponderal sau obezitate. Ac- externi sau interni. Se consideră util un tratament
tivitatea fizică la această vârstă se poate limita natural cât mai complex, folosind suplimente cu
la mersul pe jos şi câteva mişcări de gimnasti- rol antiinflamator, antioxidant, enzimatic, vitami-
că de înviorare, mişcări care să nu crească prea nizant, mineralizant, trofic tegumentar, detoxifi-
mult frecvenţa cardiacă, preferabil sub 100 bă- ant-hepatoprotector. Tratamentele dermatolo-
tăi pe minut în timpul activităţii(şi aproximativ gice actuale au efecte limitate în timp şi uneori
70 în repaus). insuccese şi multe reacţii adverse supărătoare
Pentru a contracara evoluţia aterosclerozei care îl fac pe pacient să apeleze şi la tratamen-
sunt foarte utile suplimentele care scad coles- te complementare sau alternative. Astfel că reco-
terolemia (LDL-colesterolul) şi care influenţează mandăm pacienţilor cu această boală cronică în
pozitiv profilul lipidic plasmatic. Astfel de supli- primul rând un mod de viaţa echilibrat, fără ex-
mente sunt urmatoarele: Colerd, Hoflipomin, cese, protejând atât starea de sănătate a corpu-
Omega 3+6 vegetal, Ulei de peşte, Redigest şi lui dar si urmărind un echilibru psihic, fără situaţii
Redigest plus, Mag-anghinar şi unele gemode- conflictuale gratuite care pot fi factori declanşa-
rivate (Frasin, Rozmarin etc.). Pentru a îmbună- tori pentru exacerbări ale bolii, extinderea ei pe
tăţi metabolismul la nivel miocardic sunt foarte suprafeţe tot mai mari ale corpului.
utile suplimente ca: L-carnitin complex, Coenzi- Dintre produsele naturale se pot folosi, pre-
ma Q10 forte sau forte plus, Passisclerotin şi une- ferabil după o schemă fitoterapeutică reco-
le gemoderivate (Păducel, Liliac, Arin Negru). mandată de medici, urmatoarele: Ulei de peş-
Pentru că există şi manifestări neuro-psihice şi te-Omega 3 şi Omega 3 vegetal sub formă de
neuro-vegetative de anxietate vă recomandăm capsule, gemoderivate cu rol antiinflamator şi
Ulei de levănţică sub formă de capsule şi gemo- eudermic, cum sunt cele de Coacăz Negru, Ulm,
derivat din muguri de Tei argintiu. Nuc, Secară. Dintre suplimentele cu rol enzima-
În unele forme de tulburări de ritm cu tic, detoxifiant-hepatoprotector se pot folosi:
tahicardie(tahiaritmii), adică creşterea frecven- Redigest şi Redigest plus, Reglacid, Depurin,
ţei cardiace peste normal, sunt utile manevrele Complex detoxifiant natural, Armuhep. Pe lân-
vagale, cum ar fi de exemplu respiraţii cu inspir gă acestea se mai pot folosi suplimente cu rol
adânc şi menţinerea aerului în plămâni pentru antioxidant, vitaminizant şi mineralizant: Flavo-
câteva secunde, apoi expir prelungit, repetând vit C500, Fiamarant, Spirulină cu extract total de

44 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l August / Septembrie 2010


Cititorii întreabă, medicul răspunde

medicul răspunde
cătină, Se-spirulin, Ulei de cătină. Local pot fi fo- pancreas se epuizează ca efect în 5-10 ani de la
losite extracte uleioase de morcov şi gălbene- începerea tratamentului medicamentos.
le sau ulei de cătină. Pentru a contracara unele De aceea uneori este obligatorie terapia cu
manifestări neuro-psihice şi vegetative se pot insulină, deoarece pancreasul nu mai secretă
lua sedative naturale cum sunt capsulele de insulină, deci medicamentele nu mai au ce sti-
Passiflora şi Levănţică sau Passisclerotin. mula în continuare.
Pentru a preveni o astfel de situaţie trebuie
ca pacientul să păstreze un regim alimentar cât
Ce tratament natural mai strict, o scădere în greutate la cei cu exces
recomandaţi pentru un pacient cu ponderal şi suplimente alimentare cu rol antidi-
tumoră canceroasă la plămâni abetic şi antioxidant.
Pentru o mai bună folosire a glucozei se
şi cu tumoră hepatică? recomandă mişcare şi exerciţii fizice zilnic, şti-
În aceste cazuri de tumori maligne sunt uti- ind că în ţesutul muscular se arde o importan-
le suplimente care au rol suportiv pentru me- tă cantitate de glucoză şi de asemenea se păs-
canismele de apărare ale sistemului imunitar în trează ca depozite de glicogen intracelular.
principal dar şi ale celorlalte aparate şi sisteme Trebuie ştiut că retinopatia face parte din pri-
(pulmonar, cardio-vascular, digestiv, renal etc.). mele complicaţii ale diabetului zaharat iar ca-
Diviziunea celulară anarhică din cancere depă- taracta este şi ea influenţată negativ de boa-
şeşte capacitatea organismului de a se apăra la diabetică, adică opacifierea cristalinului este
prin distrugerea celulelor maligne de către sis- accelerată la bolnavii cu diabet prost controlat,
temul imun celular şi umoral. S-a observat prin care fac foarte des hiperglicemii mari, peste 200
cercetări de laborator că unele culturi de celule mg/dl. Scopul principal al tratamentului este să
maligne pot fi inhibate de substanţe fitochimi- menţină un nivel al glicemiei cât mai aproape
ce din unele plante, legume şi fructe. Aceşti fi- de normal, să se evite glucozuria, adică apariţia
tonutrienţi sunt de exemplu prezenţi în ceapă, glucozei în urină, acesta fiind un semn că nive-
usturoi, struguri negri, vin roşu. Dintre produse- lul mediu de glucoza în sânge este de cel puţin
le naturale vă recomandăm capsule şi compri- 180 md/dl. Pentru a scădea glicemia cu produ-
mate de: Coenzima Q10 forte plus-60mg, Flavo- se naturale vă recomandăm urmatoarele supli-
vit C500, Protector hepatic forte, Redigest plus. mente naturale: Fitodiab, Momordica Charan-
Sunt utile şi suplimente cu vitamina A, caroteni tia, gemoderivate (Dud, Afin, Mur).
şi vitamina E, ulei de cătină. De asemenea pot Pentru a preveni apariţia complicaţiilor sau
fi utile suplimente cu rol detoxifiant ca terapie agravarea celor deja prezente vă recomandăm
adjuvantă: Depurin, Complex detoxifiant natu- suplimente cu rol antioxidant, vitaminizant,
ral, Armuhep. Totodată este importantă şi sta- trofic. Pentru protecţia cardio-vasculară şi cere-
rea psihică, ştiind că o depresie poate influenţa bro-vasculară vă recomandăm suplimente ca:
negativ sistemul imunitar. Astfel pot fi folosite şi Neuromion, Coenzima Q10 forte plus - 60mg,
suplimente cu acizi graşi omega 3(Ulei de peş- Passisclerotin, Ulei de peşte şi Omega 3 vege-
te şi Omega 3+6 vegetal-capsule), utile în unele tal-capsule. Pe lângă acestea este nevoie de o
sindroame depresive. suplimentare cu vitamine şi minerale cu rol an-
tioxidant: Vitamina E, Flavovit C500, beta-caro-
teni, Se-spirulin, Ulei de cătină sau Spirulină cu
Sufăr de Diabet zaharat extract total de catină.
de tip 2, fără insulină, tratat Trebuie ştiut că în unele situaţii cum ar fi
doar cu medicamente de sinteză. unele urgenţe medicale sau chirurgicale este
nevoie de adăugarea tratamentului cu insuli-
Ce aş putea lua suplimentar nă injectabilă, deoarece nevoile metabolice în
pentru a evita complicaţiile aceste situaţii se modifică iar insulina poate sta-
biliza mai bine glicemia şi totodată prin efectul
diabetului? Am 70 de ani şi sufăr ei anabolizant poate ajuta la vindecarea bolilor
deja de retinopatie şi cataractă încadrate ca urgenţe medico-chirurgicale (de
la ambii ochi. exemplu un infarct de miocard, un accident ce-
rebro-vascular, o intervenţie chirurgicală, unele
Diabetul zaharat de tip 2 se caracterizează traumatisme în accidente diverse etc.).
prin deficit parţial de insulină(hormon anaboli- Chiar dacă s-a început tratamentul cu in-
zant care intervine în metabolizarea glucozei la jecţii cu insulină acesta poate fi întrerupt la ie-
nivel intracelular) şi de asemenea printr-o rezis- şirea din spital şi continuat doar cu tratamen-
tenţă periferică la insulină(în special la persoa- tul medicamentos şi cu suplimente alimentare.
nele supraponderale). În timp hiperglicemia, Este de preferat ca tratamentele naturale să nu
adică creşterea nivelului de glucoză în sânge fie întrerupte în spital sau cu alte ocazii ştiind că
peste normal şi depăşirea pragului renal de 180 pacientul diabetic are nevoie de o protecţie su-
mg/dl, produce o serie de complicaţii la nivel plimentară permanentă.
sistemic. Cele mai frecvente sunt retinopatia
diabetică, neuropatia diabetică, arteriopatia şi Dr. EMIL CRISTEA - medic specialist M.F.
nefropatia diabetică. cu competenţă în apifitoterapie
În general tratamentul cu hipoglicemiante Cabinet consiliere: 0730.087.692.
orale care stimulează producţia de insulină în (Farmacia Cleofarm Colentina)

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l August / Septembrie 2010 45


Cititorii întreabă, medicul răspunde

Cititorii întreabă, medicul răspunde


V.T.A., 42 ani, Călăraşi
Aş dori să-mi recomandaţi un tra-
Antioxidant Hofigal, Ulei de peşte cu Omega
3 şi Omega 6, Gemoderivat muguri de coa-
căz negru).
 Ulei de cătină - 4 capsule pe zi (1+2+
1), administrate cu 30 de minute înain-
te de mesele principale, 20 de zile pe lună,
tament natural din plante pentru n Îmbunătăţirea circulaţiei sangvine în timp de 3 luni.
spondiloză cervicală, reumatism, he- teritoriul periferic şi central (Spirulină, Com-
moroizi, insuficienţă circulatorie pe-
riferică şi un ciclu uşor neregulat şi
dureros. De asemenea, am colestero-
plet antioxidant Hofigal, Gemoderivat din
mlădiţe de rozmarin, Flavovit C).
 Redigest - 6 capsule/zi (2+2+2), ad-
ministrate cu 30 de minute înainte de
mesele principale, zilnic, timp de 3 luni.
n Reechilibrarea endocrină hormona-
lul 236. Ce este de făcut ?

Disfuncţiile endocrine hormonale şi dis-


lă, normalizarea menstruaţiei (Spirulină, Hof.
Imun, Complet Antioxidant Hofigal, Gemo-
derivat din mlădiţe de zmeur, din mlădiţe de
 Hof.Imun - 6 capsule pe zi (2+2+2),
administrate după mesele principale,
20 de zile pe lună, timp de 3 luni.
funcţiile metabolice asociate în cazul dum-
rozmarin, din muguri de coacăz negru).
neavoastră pot fi corectate cu următorul tra-
tament: n Combaterea tulburărilor metabolice -
hipercolesterolemia (Spirulină, Ulei de peş-
 Gemoderivat din mlădiţe de roz-
marin - o monodoză pe zi diluată în
50 ml de apă plată şi băută în 4-5 înghiţituri
 Spirulină - capsule de 500 mg. 4 cap-
sule pe zi (2+2+0), administrate cu 30
de minute înainte de mesele principale, zil-
te cu Omega 3 şi Omega 6, Gemoderivat din
mlădiţe de rozmarin).
n Combaterea, diminuarea simptoma-
mici, cu 15 minute înainte de masa de dimi-
neaţă, zilnic, timp de 3 luni.
nic, timp de 3luni. tologiei hemoroidale (Spirulină, Complet an-
 Gemoderivat din muguri de coa-
căz negru - o monodoză pe zi dilua-
 Hof.Imun- 4 capsule pe zi( 2+0+2), tioxidant Hofigal, Extract uleios macerat de
salvie, Gemoderivat din muguri de coacăz tă în 50 ml de apă plată şi băută în 4-5 înghi-
administrate după mesele principale, ţituri mici cu 15 minute înainte de masa de
20 de zile pe lună, cu 10 zile pauză, timp de negru)
prânz, zilnic, timp ele 3 luni .
3 luni


După 3 luni de tratament, se poate face Gemoderivat din mlădiţe de zme-
 Complet antioxidant Hofigal - 3
comprimate pe zi (1+1+1) adminis-
trate după mesele principale, 20 de zile pe
pauza de o lună, după care recomand repe-
tarea schemei fitoterapeutice în acelaşi mod
şi tot pentru o perioadă de 3 luni. Odată în-
ur - o monodoză pe zi, diluată în 50 ml
de apă plată şi băută în 4-5 înghiţituri mici,
cu 15 minute inainte de masa de seară, zilnic,
lună, timp de 3 luni. cheiate cele două cure de tratament,vă rog timp de 3 luni.
să ne contactaţi telefonic (0730087673) pen-
 Ulei de peşte cu Omega 3 şi Ome-
ga 6 - 6 capsule pe zi (2+2+2), admi-
nistrate după mesele principale 20 de zile pe
tru a ne comunica valorile colesterolemiei şi
schimbările apărute în simptomatologia de-  Extract uleios (macerat) de salvie
- 6 capsule pe zi (2+ 2+ 2), administra-
scrisă iniţial. te după mesele principale, 20 de zile pe lună,
lună, timp de 3 luni. timp de 3 luni .

 Condartroz - 6 comprimate pe zi
(2+2+2), administrate după mesele
principale, zilnic, timp de 3 luni. D.L.M., Brăila  Tinctură de soc (din fructe nematu-
rizate), 1/2 linguriţă diluată în 1/2 pa-
har de apă plată şi băută pe stomacul gol, di-
În 2007, am fost operată la sânul
 Flavovit C – 500 mg. -3 comprimate
pe zi (1+1+1), administrate după mese-
le principale 20 de zile pe lună, timp de 3 luni.
drept, având următorul diagnostic:
papilom intraductal, fibroadenom
mineaţa, înainte cu 30 de minute de micul
dejun, şi 1/2 linguriţă diluată în 1/2 pahar de
apă şi băută cu 30 de minute înainte de masa
intra şi pericanalicular sân drept. de seară, concomitent cu celelalte produse
 Gemoderivat din mlădiţe de roz-
marin - o monodoză pe zi, diluată în
50 ml de apă plată şi băută în 4-5 înghiţituri
Tot în aceeaşi perioadă, în urma
unui control ecografic, s-a descope-
rit un nodul de 5-8 mm la sânul stg..
finite şi gemoderivate, zilnic, timp de 3 luni.
Distanţa de timp între momentul admi-
nistrării tincturii de soc şi administrarea ge-
mici, cu 15 minute înainte de masa de dimi- Am urmat diverse scheme de trata- moderivatelor (diluate în apă plată) trebuie
neaţăl zilnic, timp de 3 luni. ment alopat cu vitamina E, Ladz 4, să fie de cel puţin 15-20 de minute.
Flamexim, Progestogel, dar acest no-
 Gemoderivat din muguri de coa-
căz negru - o monodoză pe zi, dilua-
tă în 50 ml de apă plată şi băută în 4-5 înghi-
dul nu a dispărut. De teama operaţi-
ei, vă rog să îmi recomandaţi un tra- Obiectivele acestui tratament sunt ur-
mătoarele:
tituri mici, cu 15 minute înainte de masa de tament naturist care să facă posibilă
absorbţia acestui nodul. n Aportul optim de aminoacizi, oligoele-
prânz, zilnic, timp de 3 luni. mente şi vitamine necesare menţinerii linii-

 Gemoderivat din mlădiţe de


zmeur - o monodoză pe zi, diluată în
50 ml de apă plată şi băută în 4-5 înghiţituri
Vă recomand următorul tratament fito-
terapeutic:
lor metabolice şi enzimatice ale organismu-
lui (Spirulină, Complet Antioxidant Hofigal,
Redigest, Ulei de cătină).
mici cu 15 minute înainte de masa de searăI
zilnic, timp de 3 luni.  Spirulină - capsule de 500 mg, 6 cap-
sule pe zi (2+2+2), administrate cu 30
de minute înainte de mesele principale, zil-
n Detoxifierea organismului (Spirulină,
Coenzima Q10 forte, extract uleios macerat
de salvie, Complet Antioxidant Hofigal, Tinc-
 Extract uleios (macerat) de salvie
- 3 capsule pe zi (1+ 1+ 1), administra-
nic, timp de 3 luni. tură de soc).
te după mesele principale, 20 de zile pe lună,
timp de 3 luni.  Complet Antioxidant Hofigal - 6
comprimate pe zi (2+ 2+ 2), adminis-
trate după mesele principale, 20 de zile pe
n Reechilibrarea endocrină, combaterea
reacţiei inflamatorii locale şi a disfuncţiilor
hormonale, diminuarea, micşorarea dimen-
lună, timp de 3 luni. siunilor nodulului mamar (Hof.Imun, Spiruli-
Obiectivele acestui tratament sunt ur-
nă, Gemoderivat de coacăz negru, Complet
rnătoarele:
n Ame!iorarea simptomatologiei reuma-
tismale (Spirulină, Condartroz, Complet
 Coenzima Q10 forte - 2 capsule pe
zi (1+0+1), administrate după mesele
principale, zilnic, timp de 3 luni.
Antioxidant Hpfigal, Gemoderivat din mlădi-
ţe de rozmarin, Gemoderivat din mlădiţe de
zmeur, Extract uleios macerat de salvie).

46 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l August / Septembrie 2010


Cititorii întreabă, medicul răspunde

n Creşterea capacităţii de apărare a orga-


nismului contra infecţiilor şi factorilor alergici
(Spirulină, Complet Antioxidant Hofigal, Hof.
 Gemoderivat din muguri de coa-
căz negru - o monodoză pe zi dilua-
tă în 50 mI de apă plată şi băută în 4-5 înghi-
unde veţi beneficia de de puritatea “aeru-
lui de Breaza “, de calitatea alimentaţiei ofe-
rite, adecvate fiecărui pacient în funcţie de
Imun şi Gemoderivat de coacăz negru). ţituri mici, cu 15 minute înainte de masa de afecţiunile de care suferă, de liniştea, rela-
prânz, zilnic, timp de 3 luni. xarea specifice acestui minunat loc unde
După 3 luni de tratament se poate face sănătatea este recâştigată şi datorită asoci-
pauză o lună, timp în care se poate continua
administrarea de Spirulină, Coenzima Q10 for-
 Gemoderivat din muguri de cas-
tan sălbatic - o monodoză pe zi dilu-
ată în 50 ml de apă plată şi băută în 4-5 înghi-
erii puterilor miraculoase ale suplimente-
lor naturale Hofigal,(administrate pe toată
te şi Tinctură de soc. După încheierea acestui perioada şederii în Breaza,la recomanda-
ţituri mici, cu 15 minute înainte de masa de rea medicului specialist fitoterapeut), cu
interval de o lună de pauză, se poate relua
seară, zilnic, timp de 3 luni. efectele benefice ale procedurilor balnea-
tratamentul identic, pentru o perioadă de
încă 3 luni. În pauza de o lună, vă recomand re oferite în cadrul bazei de tratament (la
Obiectivele acestui tratament sunt ur- recomandarea medicului specialist B.F.T.
să repetaţi investigaţiile imagistice, pentru
mătoarele: şi recuperare medicală).Complexul oferă
a controla dimensiunile nodulului mamar şi
să ne contactaţi telefonic la 0730087673. Vă condiţii de cazare de trei stele, este curat,
urez mult succes! n Ameliorarea circulaţiei sangvine, com- linişte, întreg personalul este atent cu ori-
baterea şi amelioararea simptomatologiei ce solicitare venită din partea pacienţilor.
tromboflebitice, de la nivelul membrelor in- Tocmai de aceea, la plecare, datorită calită-
ferioare, combaterea simptomatologiei spe- ţii serviciilor şi tratamentelor efectuate cu
P.V. – 66 ani, Ploieşti cifice bolii hemoroidale (Coenzima Q10 în ulei răspundere, profesionalism, atenţie şi căl-
de cătină, Complet antioxidant Hofigal, Ge-
Am fost diagnosticat cu tromboflebi- dură umană, aprecierea cea mai des folo-
moderivate din muguri de castan sălbatic,
tă, acum 10 ani, şi în prezent aflu că sită de pacienţi este că s-au simţit ca într-o
din muguri de coacăz negru, din muguri de
sufăr de prostată. Vă rog să îmi reco- familie. Costul unei zile complete de trata-
plop negru).
mandaţi un tratament natural din ment (cazare, trei mese, tratament cu pro-
plante pentru afecţiunile mele. n Amelioararea simptomatologiei uro- duse Hofigal, patru proceduri balneare în
logice, diminuarea dimensiunilor prostatei baza de tratament, consult balnear şi fito-
Afecţiunile enumerate de dumneavoas- (Licoprostat, Coenzima Q10 în ulei de cătină, terapeutic, supraveghere medicală şi bal-
tră pot fi ameliorate de următoarele supli- Hof.Imun, Extract uleios de urzică, Gemode- neară ) este de 163 RON de persoană (pen-
mente naturale produse de firma Hofigal: rivat din muguri de coacăz negru, Redigest sionari) şi respectiv 181 RON de persoană
plus, Gemoderivat din muguri de castan săl- pentru salariaţi. Recomand o cură de 14
 Complet Antioxidant Hofigal - 4
comprimate pe zi (1+2+1), administra-
te după mesele principale, 20 de zile pe lună,
batic).

De asemenea, pot fi consumate zilnic


zile de tratament fitoterapeutic şi balne-
ar în cadrul acestui Complex, unde pot fi
ameliorate o serie întreagă de afecţiuni
timp de 3 lunL 1-2 căni de ceai de ghimpe sau pufuliţă, cronice reumatice(spondiloză cervicală,
în cure de 3-4 săptămâni, alternative, mai
 Coenzima Q10 în ulei de cătină - discopatie toraco-lombară, boală artrozi-
6 capsule pe zi (2+2+2), administra- exact, consumaţi 3-4 săptămâni ceai de că vertebro-periferică, artroză scapulo-hu-
te cu 30 de minute înainte de mesele prin- ghimpe, apoi continuaţi cu 3-4 săptămâni merală, sechele posttraumatice sau post
cipale, 20 de zile pe lună (apoi faceţi pauză ceai de pufuliţă şi tot aşa pe întreaga dura- fracturi, afecţiuni­ digestive cronice, he-
10 zile, după care continuaţi cu 4 capsule pe tă a tratamentului cu suplimente naturale pato-biliare,colite cornice, hepatite croni-
zi (1+2+1), administrate tot ‘înainte cu 30 de produse de Hofigal. ce (etiologie virală, VHB, VHC ), dislipide-
minute de mesele principale, 20 de zile pe Pentru diminuarea surplusului pon- mii, diabet zaharat, boli cardio-vasculare
lună pentru urmatoarele 2 luni. deral, pe lângă renunţarea la consumul (H.T.A., B.I.C., angină pectorală) stabiliza-
de alcool, paste făinoase, dulciuri, produ- te terapeutic,sechele minore post A.I.T. cu

 Redigest plus - 5 comprimate pe zi


(1+2-t2), administrate cu 30 de minu-
te înainte de mesele principale, zilnic, timp
se de patiserie, cofetărie, creme, produse
fastfood, condimente, sosuri grele, smân-
tână, frişcă, afumături, recomand institu-
păstrarea funcţiilor neuromotorii, afecţi-
uni cronice ale căilor respiratorii, insomnii,
nevroze compensate, depresii forme me-
de 3 luni. irea unui program riguros de alimentaţie, dii, tulburări neurastenice cauzate de stres
fără condimente, alcool sau tutun. Ultima prelungit, obezitate la copii, tineri şi adulţi
 Hof.Imun - 6 capsule pe zi (2+2+2),
administrate după mesele principale,
20 de zile pe lună, timp de 3 luni.
masă va fi servită cel mai târziu până în ora
18.30, după care sunt admise doar lichide
etc. De asemenea, pot fi oferite pachete de
relaxare, recreere şi refacerea forţelor, pen-
(apă plată sau ceai îndulcit cu foarte puţi- tru revigorarea organismului persoanelor

 Licoprostat – 6 capsule pe zi (2+2+2),


administrate după mesele principale,
zilnic , timp de 3 luni.
nă miere).
De asemenea, recomand administra-
rea de Hofisil - 4 comprimate pe zi (2+0+
sănătoase. Pentru programări şi informaţii
suplimentare despre acest Complex, vă rog
să sunaţi la 0244-343.296,0244-342975, fax
2), două comprimate înainte de culcare şi 0244-343.094, între orele 8.30-19.30, de
 Extract uleios de urzică - 45 de pi-
cături pe zi (15+ 15+ 15), administra-
te în puţin ceai îndulcit cu miere, administra-
două comprimate după masa de diminea-
ţă, în cure de câte 45 de zile, separate de
luni până sâmbătă inclusiv.
Pentru orice neclaritate, vă rog să apelaţi
pauze de câte 5 zile, repetându-se adminis- 07300.87.673,
te după mesele principale, 20 de zile pe lună, trarea până la atingerea greutăţii dorite.
timp de 3 luni. Vă doresc multă sănătate! Să auzim nu-

 Gemoderivat din muguri de plop


negru - o monodoză pe zi, diluată în
50 ml de apă plată şi băută în 4-5 înghiţituri
Cel mai bine ar fi, dacă tot domiciliaţi în
judeţul Prahova, să apelaţi la serviciile me-
mai de Bine!

dicale balneare şi fitomedicale oferite de


mici, cu 15 minute înainte de masa de dimi- Dr. Teodor Sissea, medic fitoterapeut
Complexul de Terapie Narurală “Alexandra”
neaţă, zilnic, timp de 3 luni. situat în peisajul mirific al localităţii Breaza,

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l August / Septembrie 2010 47


Adrese utile

Farmacii ale companiei HOFIGAL EXPORT-IMPORT SA care vând produse la preţ de producător şi unde există medic
de consiliere cu competenţe în apifitoterapie
CLEOFARM 1 Colentina Şos. Colentina nr. 76, sector 2 021 – 240.28.53 Fax:021 – 241.15.41 0730.087.692
CLEOFARM 2 Crângaşi Calea Crângaşi nr. 87, sector 6 021-220.02.87; fax: 02 1-220.0 1.93 0730.087.686
FARMACON Colţea Str. Colţei nr. 7, sector 3 021-314.15.45; fax: 021 -31 5.93.11 0730.087.685
HYM Malcoci Str. Malcoci nr. 2B, sector 5 021-424.22.69/ 021-424.22.70 0730.087.687
021-334.51.35/021-334.00.26;
HOFIGAL sediu Intrarea Serelor nr. 2, sector 4 0730.087.673
fax: 02 1-334.59.05
HOF NATURAL PLANT Giurgiu Str. Tineretului, bl. 206, parter, Giurgiu 0246-221.246 0730.087.698
Str. Grigore Cantacuzino, nr. 185, bl. 150 A,
SPIRU- SĂNĂTATEA Ploieşti 0244-51.90.24; fax: 0244-40.75.44 -
Ploieşti, Prahova
SPIRU- SĂNĂTATEA Breaza Str. Libertăţii nr. 82, Breaza, Prahova 0244-34.32.22; fax: 0244-34.30.94 -
Centre Medicale ale companiei HOFIGAL EXPORT-IMPORT SA
COMPLEX Medical “HofiMed” Sos. Colentina nr. 76, bl. 111, parter, sector 2 021-240.73.40/ 031-808.89.98 0730.087.694
COMPLEX Terapie Naturală 0244-34.29.75/0244-3432.96;
Str. Libertăţii nr. 82, Breaza, Prahova 0730.087.673
“Alexandra” fax: 0244-34.30.94
Farmacii, drogherii, magazine de produse naturale şi policlinici cu care compania HOFIGAL EXPORT-IMPORT SA colaborează
PENA PLANT 1 Bucureşti Şos. Colentina nr. 2 Magazin B ucur Obor, et. 1 021.380.77.22 0723.425.810
ATHENA * Şos. Ştefan cel Mare, nr.17, sector 2 021-210.63.30 -
TERAFARM-Tei (RICHTER 18) * Bd. Lacul Tei nr. 65, s2 021-221.18.94; fax: 021 -212.18.93 0730.087.693
VICTORIA (RICHTER 23) * Bd. N.Titulescu nr.3, s1 tel. / fax: 021.312.45.30 -
TINOS FARM Bucureşti * Bd. Al. Obregia nr.20 Aleea Barajul Sadului nr. 3 021.460.37.48 021.340.02.00 0730.087.700
BETA FARMACEUTICA * Bd.Theodor Pallady nr.7 021.348.31.25 -
BELLADONA Alexandria * Str. Dunării, BI.1612, Sc.16, parter, Alexandria - 0763.665.821
Drogheria HOFIPLANT Târgovişte * Str. Col. Dumitru Băltăreţu, nr. 20, Târgovişte 0245.220.042 0722.247.048
LIDA NATURAL Constanţa Constanţa, str. Cişmelei 19, bl. 3, sc.B, ap. 23 0341.805.257 0721.750.903
FARMACON Constanţa * Constanţa, str. Mihai Viteazu nr. 51 0241.515.427 0745.855.536
EMIN & SUN Constanţa Constanţa, str. Daliei nr. 6, str. Baba Novac nr. 1 0241.617.046 0745.049.234
CONVALARIA Drobeta Turnu Severin * Str. Calomfirescu, Nr. 119, DrobetaTr. Severin, jud. Mehedinţi tel. / fax: 0252.324.087 -
POLICLINICA Comunei Gostinari * Com. Gostinari, jud. Giurgiu - 0731.260.104
Farmaciile HYM Str.Principală, comuna Gostinari, jud. Giurgiu - 0733.05.44.51
FARMA PLANT Craiova Str. Unirii nr. 38-40 0251.310.020 -
ROKNET Deva Str.Oituz nr.26 0254.222.353 0744540812
VIAFARM PLURISERV Deva Str. Dorobanţi bl. 34, parter 354.104.626 -
Remedium 3 Cluj * Str. I. Maniu, nr. 42, ap. 16, piaţa Avram Iancu, Cluj 0264.595.846 -
ALDEDRA Cluj * Str. Louis Pasteur nr. 60/5-6 Cluj, jud. Cluj 0264.520.090 0742.242.422
PLANTFARMA 1 Călăraşi B-dul Republicii nr. 42, Călăraşi 0242.318.349 0729.851.519
PLANTFARMA 2 Călăraşi * Str. Ştirbei Vodă, Bl. M16 P – Piaţa Big, Călăraşi 0242.331.120 0728.926.801
PLANTFARMA 3 Călăraşi Comuna Dragalina, Călăraşi 0242.345.454 0728.926.802
VICTORIA Câmpulung Muscel Câmpulung Muscel, Str. Dumitru Alimănăşteanu nr. 1 0248.533.262 0745.115.609
BIOPLANT * Piaţa Trandafirilor nr. 51 - Târgu Mureş, jud. Mureş 0265.216.621 -
BIOPLANT 2 * Bd. 1 Decembrie 1918 nr.197 - Târgu Mureş, jud. Mureş 0265.241.076 -
APICOLA Bd. General Magheru, bl.M9-11 - Oradea, jud. Bihor 0259.418.516 -
PRONATURA DIN EDEN Bd. General Magheru nr.17 - Oradea, jud. Bihor 0259.411.552 -
Drogheria “Mereu sănătos” Str. Republicii nr.161, Bacău, jud. Bacău 0334.401.058 -
Richter Bârlad Bd. Primăverii nr 17,bl G7,sc F-parter, Bârlad, jud.Vaslui 0235.410.049 0752.168.701
Richter1 Focşani str.Tinereţii nr. 5, Focşani, jud. Vrancea 0237.211.015 0752.168.773
* locaţii unde există medic de consiliere apifitoterapeutică

Revista HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate este editată de Fundaţia HERON / ISSN: 1842 - 3310
Redacţie: e-mail: heron_mike2005@yahoo.com / heron_flg2005@yahoo.com Tel: 0721.820.776, 0721.405.788

Foto produse: Adrian Ionescu Au mai colaborat din partea HOFIGAL: Ecolog Cristina Durnac; Specialist PR Anita Petre; specialist ART Cornelia Mandiu Tiraj: 30.000 de exemplare

48 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l August / Septembrie 2010


r
La patru ani de la debut! numeărsar
aniv
Dle Director general Ştefan Manea, cu acest număr se împlinesc patru ani de când
revista “Hofigal-Natură şi Sănătate” a intrat în peisajul mass-media din Româ-
nia. Practic, pentru instituţia pe care o patronaţi de mai bine de două decenii, ce a
însemnat existenţa unei publicaţii proprii?

Aşa cum am spus şi la precedenta aniversare, un mai vechi gând al meu s-a concretizat
odată cu debutul acestei reviste. Nu a fost vorba de un capriciu sau de vreun vechi orgoliu
ci, pur şi simplu, de a oferi tuturor celor care apelează şi beneficiază de serviciile şi produsele
noastre un instrument informativ permanent actualizat. Utilitatea existenţei acestei publi-
caţii s-a remarcat mai ales prin faptul că ea s-a născut şi a evoluat oglindind concret, pas cu
pas, o dezvoltare dinamică a firmei Hofigal, mai ales în concursul de împrejurări impus de
intrarea României în Uniunea Europeană. Concret, prin conţinut, grafică şi un tiraj considera-
bil, publicul larg a avut acces direct şi facil la informaţii despre noutăţile noastre terapeutice, ani de la
proprietăţile curative ale acestora şi numai în aceşti patru ani putem vorbi de sute de astfel
de produse naturale şi servicii de analiză şi tratament noi.
apariţie
Cum vedeţi pe mai departe evoluţia şi rolul acestei publicaţii?

Noi vedem această revistă ca pe un produs integrat prin specificul său în managemen-
tul general al companiei. Deci, aşa cum dorim ca orice produs al nostru să aibă o calitate şi
o eficienţă maximă la utilizare şi revista are aceleaşi criterii de evoluţie şi performanţă. Ne
preocupăm să conferim acestei publicaţii, de la un număr la altul, o grafică cât mai atractivă,
rubrici noi, în special cele care dau posibilitatea unui dialog interactiv cu cititorii. Deja, am
extins partea editorială spre zone de dezbatere ştiinţifică, de abordări teoretice şi practice, în
toate domeniile fitoterapeuticii clasice şi moderne, astfel încât revista să fie şi în continuare
un izvor de informaţii şi metode de ajutor pe de-o parte, pentru cei aflaţi în suferinţă (cu
nevoi de tratament şi consiliere medicală), iar pe de altă parte, o pragmatică bază de date şi
proceduri ştiinţifice pentru medici de specialitate, cercetători, farmacişti etc.
Pentru că ne aflăm la un simbolic moment aniversar aş dori ca pe această cale să transmit
mulţumirile mele calde tuturor acelora care, într-un fel sau altul, au contribuit la apariţia şi
susţinerea editorială a acestei reviste. Nu în ultimul rând vă mulţumesc dumneavostră ci-
titorii, publicului larg care apelează la sprijinul şi ofertele noastre, medicilor şi specialiştilor,
pentru toate aprecierile şi sugestiile făcute.
Revistei noastre: La mulţi ani!
Dialog realizat de Mihai Chirea
oul număr al revistei “Sănătatea
ta natura” prezintă cititorilor o va-
riată paletă de date despre ofertele
şi procedurile de analize şi trata-
ment ale Complexului Medical
HOFIMED S.A. şi ale Complexului de Terapie
Naturală “Alexandra” din Breaza. Binefacerile te-
rapeutice ale “Electroscanogramei sau termografia
de impedanţă”, ca metodă nouă de investigare glo-
bală, folosită cu mult succes şi profesionalism de
medicii Complexului HOFIMED S.A. din Bucu-
reşti, sunt prezentate pe larg în paginile revistei.
“Reflexoterapia” este o altă metodă terapeutică
folosită în acelaşi centru medical, despre care pu-
teţi de asemenea afla, lecturând acestă publicaţie.
Tot în acest număr sunt numeroase informaţii
utile despre serviciile medicale şi terapiile balne-
are, la preţuri accesibile, oferite de Complexul de
Terapie Naturală “Alexandra” din Breaza. Aflăm
printre altele că aici, de un tratament de excepţie
se pot bucura bolnavii de spondiloză cervicală şi
boală artrozică vertebro-periferică. Complexul
“Alexandra” este locul ideal pentru derularea unor
programe de prevenire şi combatere a diverselor
afecţiuni datorate stresului şi mai ales de încetinire
a procesului de îmbătrânire. Informaţii concrete
despre durata şi conţinutul acestor cure, precum şi
costul acestora, puteţi afla urmărind şi lecturând
cele două apariţii editoriale ale Companiei Hofigal:
“Hofigal-Natură şi Sănătate” şi “Sănătatea ta
natura”.