Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE LECŢIE

DIRECTOR,

AVIZAT
DATA: 06.06.2019
ANUL II
UNITATEA ŞCOLARĂ: Liceul teologic „EPISCOP MELCHISEDEC” Şcoala Postliceală, ROMAN JUD.NEAMȚ
DISCIPLINA: ENDOCRINOLOGIE
LECTIA: BOLI ALE GLANDEI HIPOFIZE
TIPUL/ CATEGORIA TIP DE LECŢIE: actualizare şi dobândire de noi cunoştinţe
DURATA: 50 minute
Profesor AURELIAN IONIȚĂ
OBIECTIVE OPERAŢIONALE
1.Să reţină localizarea şi structura hipofizei
2.Să cunoască principalii hormoni hipofizari şi rolul acestora în organism
3.Să analizeze semnele si simptomele specifice bolilor glandei hipofize
4.Să precizeze bolile cauzate de disfuncţia hipofizei
SRATEGII DIDACTICE: conversaţia euristică, expunerea, modelarea, explicaţia, problematizarea, feed-back-ul,
algoritmizarea, generalizarea
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual
RESURSE MATERIALE: catalog, tablă, cretă, videoproiector, manual, atlase, planşe.
MODALITĂŢI DE EVALUARE: observaţia sistemică, evaluare orală
LOCUL DE DESFĂŞURARE: CLASA :ANUL II
BIBLIOGRAFIE:
Ion Albu, Alexandru Vaida „Glandele endocrine”. Anatomia omului. II: Splanhnologia (ed. a XII-a). Editura All. (2014).
pp.333–335.
Corneliu Borundel, Manual de medicină înternă pentru cadre medii, editura All, Bucuresti 2009, pp.765-772

1
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Metode Forme Resurs Modalit


Momentele
şi de e ăţi de
instruirii CS Activitatea profesorului Activitatea elevilor
procede organiz materi evaluar
(timp)
e are ale e
Moment - Verifică prezenţa elevilor şi asigurarea Elevii spun absenţii şi Convers Frontal Catalog Observa
organizatoric materială a lecţiei. se pregătesc de lecţie. aţie ţia
(2 min)
Captarea - Profesorul prezintă elevilor tema lecţiei Elevii notează în caiet Expuner Frontal Tablă, -
atenţiei şi precizează obiectivele urmărite. titlul lecţiei, ascultă şi ea cretă
(1 min) devin atenţi la
competenţele
specifice urmărite.
Reactualizarea Profesorul solicită elevilor să răspundă Elevii răspund la Convers Frontal Manual Evaluare
cunoştinţelor la întrebări din lecţia anterioară. Întreabă întrebări. aţia orală
asimilate ce este hipofiza, care sunt proprietăţile Sunt atenţi şi promţi euristică
anterior ei, ce boli produce disfunctia hipofizara. cu raspunsurile date
(7 min)

Dirijarea O 1 Solicită un elev la alegere care să vină la Convers Frontal Planşă Evaluare
învăţării. plansă şi să identifice hipofiza pentru a Elevul din faţă ajutat aţia Atlas orală
stabili localizarea acesteia. de colegi stabileşte Expuner
Notează apoi localizarea. localizarea ea
Profesorul explica elevilor structura Elevii notează în Problem
hipofizei si o noteaza pe tabla. caiete. ati-zare Frontal Video-
O2 proiect
Prezinta elevilor principalii hormoni or
hipofizari Elevii raspund Convers Atlas
O3 eventualelor întrebări. aţie Manual

2
Explică elevilor care sunt bolie produse Notează în caiete şi Expuner
de disfunctia glandei hipofize cum se sunt atenţi la e Frontal
manifesta acestea explicaţii Problem Manual
ati-zare .
Elevii sunt atenţi şi
notează expicatiile Convers
date de profesor. aţie

Obţinerea Adresează elevilor întrebări cu privire la Elevii răspund. Pun Exerciţiu Individu Manual Evaluare
performanţei lecţia predată şi fixează cunoştinţele. întrebări. l al scrisă
Apoi explică elevilor eventualele Feed-
neînţelegeri. back-ul
Încheierea Explică elevilor ce au de pregătit pntru Sunt atenţi la cerinţe -
lecţiei ora următoare.

Întocmit,
Dr.Aurelian Ioniță

S-ar putea să vă placă și