Sunteți pe pagina 1din 4

CLASA: a V-a

DISCIPLINA: Educație socială – Gândire critică și drepturile copilului


NUMĂR ORE/SĂPTĂMÂNĂ: 1
PROGRAMA ȘCOLARĂ: Anexa nr. 2 la OMEN 3393/28.02.12.2017
MANUAL: Educație socială – Gândire critică și drepturile copilului pentru clasa a V-a, Editura LITERA

PLANIFICARE ANUALᾸ
Anul școlar 2017–2018

Unitatea de învățare Competențe Conținuturi Număr Săptămâna Observații


specifice de ore
alocate
1.1, 1.3, 2.1. Dreptul la informare. Ne mirăm! 1 1
Formularea de Ne întrebăm!
întrebări
Ne informăm responsabil. 1 2
Pe cine și cum întrebăm?

Recapitulare. Evaluare 1 3
Argumentarea unui 1.2, 1.3, 2.2, 2.3. Fapte și opinii 1 4
punct de vedere
personal Copiii au dreptul la opinie! 1 5
Schimbăm, comparăm, respectăm opinii
diferite!

Cum ne formulăm opiniile? 1 6

Susținem opinii, cântărim argumente. 1 7


Condiții de acceptare a unui argument

Fii liber! Fără prejudecăți, fără 1 8


discriminare!

Recapitulare. Evaluare 1 9
1
Drepturi și 1.2, 1.3, 2.2, 3.1, 3.2. De ce avem nevoie 1 10
responsabilități ale de drepturi pentru copii?
copilului Convenția cu privire la drepturile
copilului

Cine sunt eu? 1 11


Dreptul la identitate

Am drepturi și responsabilități în 1 12
familie.
Dreptul la familie

Dreptul la educație 1 13

Dreptul la joc și la activități recreative 1 14

Dreptul la securitate 1 15
și protecție socială

Nu violenței! 1 16
Dreptul la protecție împotriva violenței,
abuzului și exploatării

Protecția mediului, condiție a vieții 1 17

Copiii, promotori ai propriilor drepturi 1 18

Școala ca spațiu de exprimare, exercitare 1 19


și asumare de către copii a drepturilor
și responsabilităților

Recapitulare. Evaluare 1 20

2
Respectarea, apărarea 1.2, 2.1, 2.2. Copiii în situații de risc 1 21
și promovarea
drepturilor copilului
Instituții guvernamentale 1 22
și interguvernamentale – rolul statului în
realizarea securității și protecției sociale

Organizații nonguvernamentale – 1 23
rolul societății civile

Recapitulare. Evaluare 1 24

Proiectul educațional 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, Tema proiectului – 2 25–26 Proiectul poate
3.2. Pe cine, de ce și cum ajutăm? fi desfășurat în
orice perioadă a
Cum scriem un proiect de sprijinire a 2 27–28 anului școlar și
drepturilor copiilor? poate fi
continuat în
Derularea proiectului. 6 29–34 activități
Activități concrete și modalități de a le extracurriculare,
evalua mai ales că una
dintre
Evaluarea finală și promovarea 2 35–36 săptămânile din
proiectului proiect ar trebui
prinse în
„Școala altfel”.

3
4

Evaluare