Sunteți pe pagina 1din 212

SHARILAPENA

STRĂINULDEACASĂ

Original:AStrangerintheHouse(2017)

Traduceredinenglezăde:

ALEXANDRAFUSOI

STRĂINULDEACASĂ Original: AStrangerintheHouse (2017) Traduceredinenglezăde: ALEXANDRAFUSOI virtual-project.eu 2018
STRĂINULDEACASĂ Original: AStrangerintheHouse (2017) Traduceredinenglezăde: ALEXANDRAFUSOI virtual-project.eu 2018

2018

PROLOG

Loculeinueaici. Oialagoanăpeușadinspatearestaurantuluiabandonat,împleticindu-seîn beznă – cele mai multe dintre felinare sunt arse sau stricate – și gâfâind zgomotos. Fuge ca un animal cuprins de panică spre locul unde și-a parcat mașina,abiaconștientădeceeaceface.Reușeștecumvasădeschidăușa.Își punecenturafărăsăsegândească,întoarcemașinadindouămișcăriînscârțâit de roți și pornește val-vârtej din parcare, virând imprudent pe drum fără să încetinească.Îiatrageatențiacevadincomplexulcomercialdepestedrum,dar n-aretimpsăprocesezecevede,pentrucăaajunsdejaîntr-ointersecție.Trece peroșu,accelerând.Nupoategândi. Altăintersecție–ostrăbateaccelerând.Conducemultpestelimitadeviteză, darnu-ipasă.Trebuiesăseîndepărteze. Altă intersecție, alt semafor roșu. Au început deja să treacă mașinile din cealaltăparte.Nuseoprește.Dăbuznaînintersecție,ocolindomașinăcare-itaie caleașilăsândunadevărathaosînurmaei.Audeurletulfrânelorșiclaxoane violenteînspate.Epericulosdeaproapesăpiardăcontrolulmașinii.Șidupă aceeaîlpierdede-abinelea–areunmomentdelimpezime,deneîncredere,în timpceapasăfreneticfrâna.Mașinacarederapeazăsarepebordurășiplonjează cubotulîntr-unstâlp.

Capitolulunu

Însearafierbintedeaugust,TomKruppîșiparcheazămașina–unLexusluat înleasing–pealeeacaseiluiatrăgătoare,cudouăetaje.Casa,cuungarajpentru douămașini,areînfațăopeluzăgeneroasășiesteînconjuratădecopacibătrâni șifrumoși.Îndreaptadrumuluideacces,oaleecudaleajungepânăînfața verandei,cutreptecareducspreoușădelemnsolidă,aflatălajumătateafațadei. În dreapta ușii din față e o fereastră panoramică întinsă pe toată lățimea sufrageriei. Casa se află pe o stradă ușor în curbă, care se termină într-o fundătură. Clădiriledinjursunttoatelafeldefrumoaseșidebineîntreținuteșisuntrelativ asemănătoare.Ceicarestauaicisuntoamenidesuccesșiașezați;toțisuntpuțin cunasulpesus. AceastăsuburbieliniștitășiprosperădinnordulNewYork-ului,cupopulație formatăînmajoritatedincuplurideoamenidecarierășifamiliilelor,paresănu știedeproblemeleorășeluluicareoînconjoară,sănuaibăhabardeproblemele

lumii largi, de parcă aici visul american și-ar continua existența, liniștit și netulburat. Dardecorulidilicnusepotriveștecustareadespiritde-acumaluiTom. Stinge farurile, oprește motorul și rămâne o clipă neliniștit în întuneric, detestându-se. Dupăaceea,cuotresărire,observăcămașinasoțieisalenuseaflălaloculei

pealee.Seuitămecaniclaceas:douăzecișiunușidouăzeci.Seîntreabădacăn-

auitatelceva.Trebuiasăiasăpeundeva?Nureușeștesă-șiaducăamintesăfi

spuscevadegenulăsta,darînultimavremeafostfoarteocupat.Poatecăaieșit

doarsăcumperecevașiosăseîntoarcăînoriceclipă.Alăsatluminaaprinsă;

iarastadăcaseiostrălucireprimitoare.

Coboarădinmașinăînsearadevară–miroaseaiarbăproaspătcosită–,

înăbușindu-șidezamăgirea.Voia,destuldeînflăcărat,să-șivadăsoția.Rămâneo

clipăcumânapeplafonulmașiniișiseuităpestedrum.Apoiîșiiaservietași

sacouldepeloculpasageruluișiînchideplictisitușa.Ajungelatrepteledinfață

șideschideușa.Ecevaînneregulă.Îșiținerăsuflarea.

Tomrămânecompletnemișcatînprag,cumânapeclanță.Înprimulmoment,

nuștiece-lderanjează.Apoiîșidăseamadespreceevorba.Ușanueraîncuiată.

Astaînsinenuecevaieșitdincomun–decelemaimulteori,cândvineacasă

seara,deschideușașiintrădirect,pentrucădeobiceiKareneacasăși-lașteaptă.

Dareaaplecatcumașinașiauitatsăîncuieușa.Asta-icevafoarteneobișnuit pentrunevastă-sa,careemaniacăînprivințaîncuiatuluiușilor.Expirăîncet. Poatecăafostpegrabășiauitat. Studiazărapiddinprivirisufrageria,undreptunghitihnitdegri-deschisșialb. Eliniștecompletă;eevidentcănuenimeniacasă.Alăsatluminileaprinse,așa căprobabiln-aplecatpentrumultăvreme.Poatecăs-adussăialapte.Probabil c-osăgăseascăunbilețel.Îșiazvârlecheilepemăsuțadelângăușășiseduce directînbucătăriaaflatăînfundulcasei.Emortdefoame.Seîntreabădacăeaa mâncatdejasaudacăîlașteptacumasa. Eclarcăpregăteacina.Vedeosalatăaproapeterminată;s-aîntreruptîntimp cetăiaoroșie.Seuitălatocătoruldelemn,laroșieșilacuțitulascuțitdelângă ea.Peblatuldegranitsuntpaste,pregătitedepuslafiert,iarpearagazuldeoțel inoxidabil,ocratițămarecuapă.Aragazuleînchis,iarapadincratițăerece; bagăundegetîneacasăverifice.Seuităpeușafrigideruluisăvadădacăe vreunmesaj–petăblițaalbănuescrisnimicpentruel.Seîncruntă.Scoate telefonulmobildinbuzunaruldelapantalonișiverificăsăvadădacăn-arevreun SMSdelaea,pecaresănu-lfizărit.Nimic.Acumeușoriritat.Arfitrebuitsă-i spună. Tomdeschideușafrigideruluișirămâneacolooclipă,holbându-seabsentla conținutullui,apoiiaoberedeimportșisehotărăștesăpunăpastelelafiert.E sigurc-osăseîntoarcădinclipăînclipă.Seuităcuriosînjur,săvadăces-arfi pututtermina.Aulapte,pâine,sosdepaste,vinșiparmezan.Verificălabaie–e ogrămadădehârtieigienică.Nu-itreceprincapnimicaltcevacaresăfifost strictnecesar.Întimpceașteaptăsăfiarbăapa,osunăpemobil,dareanu-i răspunde. Dupăunsfertdeoră,pastelesuntgata,darniciurmădenevastă-sa.Tomlasă pasteleîntr-ostrecurătoareînchiuvetă,închideochiuldesubcratițacusosde roșiișiseplimbăneliniștitprinsufragerie,uitânddefoame.Seuităpefereastra panoramicăpestepeluzășicătrestradadedincolodeea.Undedracu’e? Începesăsepanicheze.Osunădinnoupemobilșiaudeoușoarăvibrație veninddinspate.Îșismuceștecapulîndirecțiasunetuluiși-ivedetelefonul,care bâzâie pe spătarul canapelei. Rahat. Și-a uitat telefonul. Cum să dea de ea acum? Începesăseuiteprincasădupăvreunindiciucaresă-ispunăundes-arfi putut duce. Sus, în dormitor, descoperă uimit că geanta ei e pe noptieră. O deschidecudegetestângace,ușorvinovatcăscotoceșteînpoșetasoției.Isepare ceva intim. Dar este o situație de urgență. Răstoarnă conținutul în mijlocul patului lor făcut cu grijă. Are acolo portofelul, rujul, un pix, un pachet de

șervețele–toatesuntacolo.Decinus-aduslacumpărături.Poatecăaieșit

puțin să-și ajute vreo prietenă? Vreo urgență oarecare? Totuși, și-ar fi luat poșetacuea,dacăarfiplecatcumașina.Șinul-arfisunatpânăacum,dacăarfi putut?Puteasăîmprumutetelefonulaltcuiva.Nu-istăînfiresăfienepăsătoare. Tomseașazăpemargineapatului,destuldedărâmat.Inimaîibatepreatare. Ceva nu e în regulă. Se gândește că poate ar trebui să sune la poliție. Își imagineazăcumardecurgediscuția.Soțiameaaieșitșinuștiuundee.Aplecat fărătelefonșigeantă.Auitatsăîncuieușa.Nu-istădelocînfire.Probabilcănu l-arluaînserios,dacăeplecatădeașadepuțintimp.N-avăzutniciunsemnde luptă.Nuenimicderanjat. Seridicăbruscdepepatșicerceteazărapidtoatăcasa.Darnudăpestenimic alarmant–niciuntelefonscosdinfurcă,niciofereastrăspartă,niciopatăde sângepepodea.Chiarșiașa,răsuflălafeldeneliniștitcașiînainte. Ezită.Poatecăpolițiaosăcreadăcăs-aucertat.N-osăcontezedacălespune cănus-aucertat,dacălespunecănuseceartăaproapeniciodată.Căauo căsnicieaproapeperfectă. Înlocsăsunelapoliție,dăfugaînapoiînbucătărie,undeKarenpăstreazăo listăcunumeredetelefon,șiîncepesălesunepeprieteneleei.

*

Privindmașinafăcutăprafdinfațalui,polițistulKirtonclatinăresemnatdin

cap.Oamenișimașini.Avăzutlucruricaretefacsă-țigoleștistomaculpeloc.

Dedataastanufuseseașaderău.

Victimaaccidentului,ofemeie,probabildevreotreizecișicevadeani,n-

avuseseactedeidentitatelaea.Niciogeantă,niciunportofel.Darîntorpedose aflau talonul și asigurarea. Mașina e înmatriculată pe numele unei oarecare

KarenKrupp,cudomiciliulpeDogwoodDrive,numărul24.Carevaaveadedat

niște explicații. Și or să fie și niște acuzații. Deocamdată, a fost dusă cu ambulanțalacelmaiapropiatspital. Din câte își poate da seama, și potrivit declarațiilor martorilor, gonea

mâncândpământul.AtrecutperoșușiazdrobitmașinaHondaCivicroșieîntr-

unstâlp.Eominunecăn-amaifostrănitșialtcineva.

Probabilcăeradrogată,îșiziceKirton.Osăisefacăuntesttoxicologic.

Seîntreabădacămașinaefurată.Destuldesimpludeaflat.

Doarcănuarătacaohoațădemașinisauodrogată.Arătacaogospodină.

Dincâteputeaelsă-șideaseama,cutotsângeleăla.

*

TomKruppi-asunatpeceicucareștiecăsevedeKarencelmaides.Dacă

nicieinuștiuundee,atuncinumaiașteaptă.Sunălapoliție.

Mânaîitremurăcândiadinnoutelefonul.Îieteamădeparalizează.

Seaudeovocepefir:

—911.Careesteurgențadumneavoastră?

*

Imediatcedeschideușași-lvedepepolițistînprag,cuchipulgrav,Tomștie căs-aîntâmplatcevafoarterău.Îlcuprindeogroazăcare-iprovoacăgreață. —SuntpolițistulFleming,spuneacesta,arătându-ilegitimația.Potsăintru? întreabăelrespectuos,cuglasscăzut.

—Ațiajunsrepede,răspundeTom.De-abiaamsunatla911acumcâteva

minute. Aresenzațiacăs-arputeasăintreînstaredeșoc.

—N-amvenitînurmaunuiapella911,spunepolițistul.

Tomîlconduceînsufragerieșiseprăbușeștepecanapeauaalbămare,de

parcăi-arficedatpicioarele,fărăsăseuitelachipulpolițistului.Vreasăamâne

câtmaimultmomentuladevărului.

Darmomentulacelaavenit.Constatăcăabiamaipoaterespira.

—Lăsațicapulînjos,spunepolițistulFlemingși-ipunecublândețemânape

umăr.

Tomîșilasăcapulînpoală,avândsenzațiacăepepunctuldealeșina.Se

temecălumealuisesfârșește.Dupăoclipă,ridicăprivirea.Habarn-arece

urmează,darștiecănupoateficevabun.

Capitoluldoi

Cei trei băieți – doi de treisprezece ani și unul de paisprezece, căruia îi dăduserătuleielepebuzadesus–suntînvățațisă-șifacădecap.Copiiicresc repede în zona asta a orașului. Seara târziu, nu stau acasă, zăbovind la monitoarelecomputerelorșifăcându-șilecțiilesaubăgațiînpat.Staupe-afară, gatasăintreînbucluc.Șiseparecăastaaufăcut. — Hei, spune unul dintre ei, oprindu-se brusc lângă ușa restaurantului abandonatundetraguneoricâteunjoint,dacăau. Ceilalțidoivinînjurullui,apoiseopresc,privindîncordațiînbeznă. —Ce-iasta? —Credcăeunmort. —Numaispune,Sherlock. Cusimțuriledintr-odatăînalertă,băiețiiîncremenesc,temându-secăarmai puteaficinevaacolo.Darîșidauseamacăsuntsinguri. Unuldintrebăiețiimaimicirâdenervos,ușurat. Înainteazăcurioși,privindcadavruldepepodea.Eunbărbat,trântitpespate, cuurmeclaredeîmpușcăturipefațășipiept.Cămașadeschisălaculoaree îmbibatădesânge.Niciunuldintreeinuedefelsperios. —Măîntrebdacăarecevalael,spunebăiatulmaimare. —Măîndoiesc,răspundeunuldintreceilalți.

Darbăiatulde14aniîșistrecoarăexpertmânaîntr-unuldintrebuzunarelede

lapantaloniimortului,scoțândunportofel.Scotoceșteprinel.

—Separecăavemnoroc,spuneelcuunrânjet,ridicândportofeluldeschis

casă-lvadășiceilalți.

Eplindebancnote,darînbeznăepreagreudespuscâțibanisuntacolo.Din

celălaltbuzunarscoateuntelefonmobil.

—Luați-iceasulșirestul,lespuneelcelorlalți,cercetândcugrijăpejosîn

căutareauneiarme.

Arfigrozavsăgăseascăoarmă,darnuvedeniciuna.

Unuldintrebăiețiîiscoateceasul.Celălaltsechinuieunpiccuunineldeaur

masiv,darpânălaurmăîlsmulgedepedegetulcadavruluiși-lstrecoarăîn

buzunaruljeanșilor.Dupăaceea,pipăielagâtulomului,săvadădacăarevreun

lănțișor.N-are.

—Ia-icureaua,comandăbăiatulmaimare,evidentșeful.Șipantofii.

Maifuraserășiînaintediverselucruri,deșiniciodatădelauncadavru.Erau

entuziasmați,curăsuflareaîntretăiată.Depășiserăunfeldelimită.

—Trebuiesăieșimde-aici,spuneapoibăiatulmaimare.Șinuputețispune

nimănui.

Ceilalțidoiridicăprivireasprebăiatulmaiînaltșidaudincapîntăcere.

—Nunelăudămnimănuicuceamfăcut.Ațipriceput?continuăcelmai

mare.

Ceilalțidaudinnoudincap,cumultăconvingere.

—Dacăîntreabăcineva,n-amfostniciodatăaici.Haisănecărăm.

Ceitreibăiețisestrecoarărepedeafarădinrestaurantulabandonat,luândcuei

lucrurilebărbatuluimort.

*

Tomîșidăseamadupăvoceapolițistului,dupăexpresialui,căveștilesunt foarteproaste.Polițiatrebuiesădeaveștitragiceînfiecarezi.Acumerândullui săleprimească.ÎnsăTomnuvreasăștie.Vreasă-șiiadelacapăttoatăseara– să coboare din mașină, să vină la ușa din față și s-o găsească pe Karen în bucătărie,pregătindmasa.Vreasă-șipunăbrațeleînjurulei,să-isimtăparfumul șis-ostrângălapiept.Vreasăfietotulcumera.Dacăn-arfiajunsacasăașade târziu,poatecăașas-arfipetrecutlucrurile.Poatecăevinalui. —Mătemcăaavutlocunaccident,spunepolițistulFleming,cuvoceagravă șiprivindu-lcucompasiune. Știael.Tomsesimteamorțit. —SoțiadumneavoastrăconduceoHondaCivicroșie?întreabăpolițistul. Tomnurăspunde.Nusepoateîntâmplaașaceva. Polițistulciteșteunnumărdeînmatriculare. —Da,răspundeTom.Emașinaei. Voceaîisunăciudat,deparcăvinedinaltăparte.Seuitălapolițist.Timpul paresă-șifiîncetinitcurgerea.Acumosă-ispună.Osă-ispunăcăamurit. —Șoferițaesterănită,spunecublândețepolițistulFleming.Nuștiucâtde grav.Eînspital. Tom își acoperă fața cu mâinile. N-a murit! E rănită, dar simte cum îl cuprindeunvaldesperanțădezlănțuităcăpoatenu-ichiarașaderău.Poatecăo săfiebine.Îșiîndepărteazămâiniledepefață,inspirăprofundșitremuratși întreabă:—Cedracu’s-aîntâmplat? — În accident a fost implicat un singur vehicul, spune încet polițistul Fleming.Mașinaaintratfrontalîntr-unstâlp. —Cum?întreabăTom.Cumpoatesăintreomașinăîntr-unstâlpfărăniciun motiv? Karen e o șoferiță extraordinară. N-a avut niciodată vreun accident. Trebuiesă-lfiprovocataltcineva. Tomobservăexpresiareținutădepechipulpolițistului.Ceanumeîiascunde?

—Șoferulnuaveaactedeidentitate,spuneFleming. —Și-alăsatgeantaaici.Șitelefonul. Tomîșitrecemâinilepestefață,încercândsănuclacheze. Flemingîșilasăcapulîntr-oparte. —DomnuleKrupp,relațiadintredumneavoastrășisoțiadumneavoastrăe bună? Tomîlpriveșteconsternat. —Da,bineînțeles. —Nuv-ațicertat,n-auluat-olucrurileunpicrazna? —Nu!Nicimăcarnueramacasă. PolițistulFlemingseașazăîntr-unfotoliuînfațaluiTomșiseapleacă. —Împrejurările…înfine,existăomicăposibilitatecafemeiacareconducea mașina,ceacareaavutaccidentul,sănufiesoțiadumneavoastră. —Cum?întreabăTom,luatprinsurprindere.Dece?Cevrețisăspuneți? —Pentrucănuaveaactedeidentitateasupraei,înmomentulacestanu suntemdefaptsiguricăsoțiadumneavoastrăconduceamașina,cidoarcăeste mașinaei. Tomîlțintuieștecuprivirea,rămasfărăgrai. —Accidentuls-apetrecutînparteadesudaorașului,laintersecțiadintre ProspectșiDavisDrive,spuneofițerulFleming,privindu-lcusubînțeles. —Exclus,răspundeTom. Eraunadintrecelemairău-famatezonealeorașului.Karenn-arficălcat acolo nici ziua în amiaza mare, cu atât mai puțin singură după lăsarea întunericului. —Știțicemotivarfipututaveasoțiadumneavoastră,Karen,săconducă imprudent–sădepășeascăvitezalegalășisătreacăperoșu–înparteaaceeaa orașului? —Poftim?Cetotspuneți? Tomseuităneîncrezătorlapolițist. —Karenn-arfiînparteaaiaaorașului.Șinudepășeșteniciodatăviteza legală…n-artreceniciodatăperoșu. Seprăbușeștepecanapea.Simteunvaldeușurare. —Nu-isoțiamea,spuneelcucertitudine. Ocunoaștepesoțialui,n-arfaceniciodatăașaceva.Aproapecăzâmbește. —Ealtcineva.Probabilcăi-afuratcinevamașina.SlavăDomnului! Seuitălapolițist,care-lcerceteazăîncontinuarecuîngrijorareprofundă.Și dupăaceeaîșidăseama,iarpanicarevinepeloc. —Șiatunci,unde-isoțiamea?

Capitolultrei

—Trebuiesăvenițicuminelaspital,spunepolițistulFleming. Tomnupreareușeștesăpriceapăcese-ntâmplă.Ridicăprivireasprepolițist. —Îmiparerău,ceațispus? —Trebuiesăvenițicuminelaspitalacum.Trebuiesăfacemoidentificare, într-un fel sau altul. Trebuie să știm dacă femeia de la spital este soția dumneavoastră.Și,dacănueste,trebuies-ogăsim.Mi-ațispuscăațifăcutun

apella911,adaugăel.Nuesteacasă,iarmașinaeiafostimplicatăîntr-un

accident. Tomdădincaprapid,înțelegândacum. —Da. Îșiiarepedeportofelulșicheile–îitremurămâinile–și-lurmeazăpepolițist afară,undeseurcăpebanchetadinspatealmașiniidepolițiealb-negruparcate pe stradă. Tom se întreabă dacă vreunul dintre vecini se uită pe geam. Se gândeștefugarlacumtrebuiesăarateelpeloculdinspatealuneimașinide poliție. CândajunglaspitalulMercy,TomșipolițistulFlemingintrăpelaUrgențe, ajungândînzonadeașteptarezgomotoasășiaglomerată.Tomseplimbăagitat de colo-colo pe podeaua lucioasă și lustruită, în timp ce polițistul Fleming încearcăsăgăseascăpecinevacaresălespunăundeseaflăvictimaaccidentului. Câtașteaptă,Tomdevinedinceîncemainervos.Aproapetoatescaunelesunt ocupate,iarpelângăperețiseaflăpaciențipepaturimobile.Totvinșipleacă polițiști și paramedici. Personalul spitalului lucrează neîntrerupt în spatele perețilordespărțitorideplexiglas.DetavansuntprinsemonitoareTVmari,pe careruleazăoseriedefilmulețeplicticoasedespresănătateapublică. Tomnuștiecesăspere.NuvreacavictimasăfieKaren.Arputeafirănită grav.Nusuportăgândulacesta.Pedealtăparte,sănuștieundee,săseteamăde ce-imairău…Cedracu’s-aîntâmplatînsearaasta?Undee? Înceledinurmă,Flemingîifacesemndincelălaltcapătalsăliiaglomeratede așteptare. Tom se grăbește spre el. Lângă Fleming e o asistentă care pare hărțuită. —Îmiparerău,spuneeacublândețe,uitându-selaTomșiapoidinnoula polițist.ChiaracumîifacemunRMN.Vatrebuisăașteptați.N-artrebuisă durezepreamult. —Trebuies-oidentificămpefemeie,insistăFleming.

—N-osăîntrerupunRMN,răspundecufermitateasistenta. AruncăoprivirecompătimitoareîndirecțialuiTom. —Uitecumfacem,spuneea,amhaineleșiefectelepersonalepecareleavea cueacândaajunsaici.Potsăvilearăt,dacăvreți. —Arfideajutor,ziceFleming,uitându-selaTom,caredădincap. —Haidețicumine. Îiconduceprintr-uncoridorlung,pânăîndreptuluneiîncăperiîncuiate,pe careodeschidecucheia.Apoicotrobăieprincâtevadulapuriarhipline,până scoateunsacdeplastictransparentcuoetichetăpeelși-lpunepeomasăde oțel.OchiiluiTomcadimediatdeconținutulsacului.Înăuntruseaflăobluzăcu modelpecareorecunoaștepeloc.Îlcopleșeșteunvaldegreață.Karenera îmbrăcatăcueadimineață,cândplecaseellaserviciu. —Trebuiesămăașez,spuneTomșiînghiteînsec. PolițistulFlemingtrageunscaun,iarTomialocgreoi,holbându-selasacul transparentîncareseaflălucrurilesoțieilui.Asistenta,purtândacummănușide cauciuc,scoateușorobiectelepemasă–bluzacumodel,jeanșii,pantofiide alergare.Bluzașipantaloniisuntstropitecusânge.Îngurăiseridicăunpicde vomă,pecareoînghitelaloc.Sutienulșichiloțiisoțieilui,lafeldepătatede sânge. Într-o punguță resigilabilă se află verigheta și inelul de logodnă, un lănțișor de aur cu un diamant, pe care i l-a cumpărat la prima aniversare a căsătoriei. Ridicăneîncrezătorprivireacătrepolițistuldelângăelșispune,cuvocea frântă:—Suntaleei.

*

PolițistulFlemingseîntoarcelasecțieși,înscurttimp,seîntâlneștelacantină cupolițistulKirton.Îșiiaucâteocafeași-șigăsescunlocundesăseașeze. —Decimașinanuerafurată,spuneKirton.Femeiaîșiconduceamașinaîn halulăla.Cedracu’? —Nupreaarenoimă. —Probabilcăeradrogatăcanaiba. Flemingsoarbedincafea. —Soțuleînstaredeșoc.Cândaauzitundes-aprodusaccidentulșicums-a întâmplat, n-a crezut că e nevastă-sa. Aproape m-a convins că probabil e

altcineva.

Flemingclatinădincap.

—Păreasurprinscândi-arecunoscuthainele.

—Mda,păiogrămadădegospodinesuntdependenteînsecretdedroguri,iar

soțulnuștienimic,spuneKirton.Poatede-astaeraînzonaaiadeoraș…după

aias-adrogatșialuat-oraznacumașina.

—Poate. Flemingtaceșimaiiaogurădecafea. —N-aideundesăștiicefacelumea. Îi pare rău pentru soț, care arăta de parcă încasase un pumn în stomac. Flemingavăzutmulteînaniidecândepolițistșiștiecăuniidintreoameniila careteaștepțicelmaipuținascundproblemecudrogurile.Șicamufleazăun

comportamentfoarteriscantcasă-șipoatăîntrețineobiceiurile.Mulțioameniau

secreteurâte.Flemingridicădinumeri.

—Cândos-oputemvedea,poatecăosănespunăcedracu’punealacale.

Iaultimagurădecafea.

—Suntsigurcășibărbatu-săuarvreasăștie.

*

AflatîncăînsaladeașteptaredelaUrgențe,Tomseplimbădecolo-colo agitatșiașteaptă.Încearcăsă-șiaducăamintedacăaobservatcevadiferit,ceva neobișnuitlanevastă-saînultimelecâtevazile.Nu-ivinenimicînminte,dara fostfoarteocupatlaserviciu.Apierdutdinvedereceva? Ce dracu’făcea în partea aia de oraș? Șigonind? Ce-i spusese polițistul desprefapteleeidinsearaastaeraașadeatipicpentruea,cănu-ivinesăcreadă. Șitotuși…eaeacolo,înăuntru,cumedicii.Îndatăceosăpoatăsăsteadevorbă cuea,os-oîntrebe.Imediatdupăce-ispunecâtdemultoiubește. Nupoatesănusegândeascășică,dacăarfiajunsacasămaidevreme,așa cumarfitrebuit,înlocsă… —Tom! Cândîșiaudenumele,seîntoarce.Dupăceaajunslaspital,l-asunatpe fratelelui,Dan,iaracumacestaseapropiedeel,cuîngrijorareaîntipărităpe chipulluicopilăros.Tomn-afostînviațaluimaibucurossăvadăpecineva. —Dan,spuneel,cuușurare. Frațiiseîmbrățișeazăscurt,apoiseașazăpescauneledeplastictare,fațăîn față,departedemulțime.Tomîipovestește.Isepareciudatsăsebazezepe frateleluimaimicpentrusprijin;deobicei,seîntâmplăinvers. —TomKrupp,strigăovocepestehărmălaiadinzonadeașteptare. Seridicăimediatșidăfugasprebărbatulînhalatalb,cuDanimediatîn spatelelui. —EusuntTomKrupp,spuneelagitat. —SuntdoctorulFulton.Amtratat-opesoțiadumneavoastră,spunemedicul, părândmaidegrabădistantdecâtprietenos.Asuferitotraumăcerebralăînurma accidentului.AmfăcutunRMN.Areocomoțiegravă,dar,dinfericire,nuare hemoragie cerebrală. E foarte norocoasă. Celelalte răni sunt relativ minore. Nasulspart.Vânătăișiplăgilacerate.Darosăserecupereze.

—MulțumescluiDumnezeu,spuneTomșiserelaxeazăușurat. Ochiiiseumpludelacrimicândseuitălafrate-său.Abiaacumîșidăseama câtdeîncordatstătuse. Doctoruldădincap. —Centuradesiguranțășiairbaguli-ausalvatviața.Osăaibădureriovreme șiosăsealeagăcuomigrenădatănaibii,darcutimpulosăsefacăbine.Va trebuis-oiaușor.Asistentaosăvăexplicecumsăvădescurcațicucomoția. Tomaprobădincap. —Cândpots-ovăd? — Puteți s-o vedeți chiar acum, spune doctorul, doar dumneavoastră deocamdatășinupreamulttimp.Ammutat-olaetajulalpatrulea. —Așteptaici,spuneDan. Lagândulc-os-ovadăpeKaren,Tomsimteonouăfurnicăturădeneliniște.

Capitolulpatru

Karennusepoatemișca.Și-atotpierdutșirecăpătatcunoștința.Gemepe măsurăcedevinetotmaiconștientădedurere. Încearcădinrăsputeri–cuunefortformidabil–șireușeștesă-șiridicepuțin pleoapele. În braț îi intră niște tuburi. E ușor ridicată, iar patul are grătare metalicepeambelepărți.Cearșafurilesuntlipsitedepersonalitate,albe.Îșidă seamaimediatcăseaflăîntr-unpatdespitalșiocuprindepanica.Întoarcefoarte ușorcapulșisimteunbubuitdureros.Tresare,iarcameraîncepesăseînvârtă.O femeie,înmodevidentoasistentă,intrăîncâmpuleivizualîncețoșatșirămâne plutindacolo,caosiluetănedeslușită. Karenîncearcăsăseconcentreze,darîșidăseamacănupoate.Încearcăsă vorbească,darbuzelenuisemișcă.Totulparecadeplumb,deparcăoapasă cevagreu.Clipește.Acumsuntdouăasistente.Nu,edoaruna;vedeeadublu. —Ațiavutunaccidentdemașină,spuneasistentaîncet.Soțuldumneavoastră eafară.Osă-laducînăuntru.Osăsebucuresăvăvadă. Asistentaiesedincameră. Tom,îșispuneearecunoscătoare.Îșiplimbăstângacilimbapringură.Îie foartesete.Arenevoiedeapă.Îșisimtelimbaumflată.Seîntreabădecâttimpe aicișicâtosămaistea,așaimobilizată.Odoaretotcorpul,darcapulecelmai rău. Asistentaseîntoarce,aducându-lpesoțuleideparcăi-arfiadusuncadou. Vedereas-alimpezitunpic.ÎșidăseamacăTomeagitatșiextenuat,neras,de parcăarfistattreaztoatănoaptea.Darochiiluiofacsăsesimtăînsiguranță. Vreasă-izâmbească,darnupreareușește. Tomseapleacăspreea,privind-ocudragoste. —Karen!șopteșteelși-iiamâna.SlavăDomnuluicăeștibine. Karenîncearcăsăvorbească,darnuseaudenimic,doarunfeldescâncet răgușit.Asistentaîiducelagurăpromptunpahardeplasticcuapă,cuunpai îndoit,casăpoatăsăbea.Soarbeculăcomie.Cândtermină,asistentaiapaharul. Karenmaiîncearcăodatăsăvorbească.Eunefortpreamareșirenunță. —Eînregulă,spunesoțulei. Ridică mâna, voind parcă să-i dea deoparte părul de pe frunte, un gest familiar,darolasăînjosstângaci. —Aiavutunaccidentdemașină.Darosăfiibine.Suntaici. Opriveșteadâncînochi.

—Teiubesc,Karen.

Încearcă să ridice capul, doar un pic, dar se alege cu o durere ascuțită, sfâșietoare,amețealășiunvaldegreață.Dupăaceeamaiaudepecinevaintrând înîncăpereamicuță.Unaltbărbat,maiînaltșimaisubțiredecâtsoțulei,aproape fantomatic,carepoartăunhalatalbșiunstetoscopînjurulgâtului,seapropiede patșicoboarăprivireacătreea,parcădelamareînălțime.Soțuleiîilasămânași sedălaopartecasă-ifacălocnouluivenit. Doctorulseapleacădeasupraeișiîiaprindeolanternăîntr-unochișiapoiîn celălalt.Paremulțumitșivârălanternaînbuzunar. —Ațisuferitocomoțiegravă,spuneel.Darosăvăreveniți. Karenîșiregăseșteînsfârșitvocea.Seuitălabărbatulrăvășitșiîngrijoratde lângădoctorulcuhalatalbșișoptește:—Tom.

*

LuiTomîicreșteinimacândseuitălasoțialui.Suntcăsătorițidemaipuțin

dedoiani.Aceleasuntbuzelepecarelesărutăînfiecaredimineațășiînfiecare

seară.Mâinileeiîisuntlafeldefamiliarecașialelui.Înclipaasta,ochiiei

albaștriminunați,înconjurațidevânătăi,parîndurerați.

—Karen,șopteșteel.

Seapleacămaiaproapedeeașioîntreabă:

—Ces-aîntâmplatînsearaasta? Eaîlpriveșteabsent. Tominsistă;trebuiesăafle.Glasulîicapătăonotădeinsistență. —Dece-aiplecatval-vârtejde-acasă?Undeteduceai? Karendăsăclatinedincap,darseopreșteșiînchideoclipăochii.Îideschide iarșireușeștesășoptească:—Nuștiu. Tomopriveștedescurajat. —Trebuiesăștii.Aiavutunaccidentdemașină.Mergeaicuvitezășiai intratîntr-unstâlp. —Nu-miaducaminte,spuneearar,deparcăastai-arconsumaabsoluttoată energiapecareomaiare. Privirea,fixatăînochiilui,parealarmată. —Eimportant,spuneTom,aproapedisperat,aplecându-seșimaimult. Karensetrageînapoi,adâncindu-semaimultînperne. Intervinedoctorul. —Osătelăsămsăteodihneștiacum,spuneel. VorbeștecuglasscăzutcuasistentașiapoiîifacesemnluiTomsăvinăcuel. Tomiesedincamerădupădoctor,aruncândoultimăprivireînurmăspresoția lui aflată în patul de spital. Probabil că e din cauza loviturii de la cap, se gândeșteel,îngrijorat.Poatecăemairăudecâtcredeau.

Cuminteagonind,TomîlurmeazăpedoctorulFultonînhol.Eoliniște

sinistră–Tomîșiaduceamintecăemiezulnopții.Doctorulgăseșteoîncăpere

goală,înspatelebirouluiasistentelor.

—Luațiloc,spunedoctorulșiseașazăpeunscaunliber.

—Decenu-șiaminteșteces-aîntâmplat?întreabăTomînnebunit.

—Stațijos,spunefermdoctorulFulton.Încercațisăvăliniștiți.

—Sigur,răspundeTom,așezându-sepesingurulscaunrămasliberînspațiul

înghesuit.

Darîiegreusă-șipăstrezecalmul.

—Nuestecevaneobișnuitcapaciențiicutraumatismecerebralesăsuferede

amnezieretrogradăpetermenscurt.

—Ceînseamnăasta?

—Dupăuntraumatismfiziclacap,sauchiarotraumăemoțională,pacientul

îșipoatepierdetemporaramintiriledespreceeaces-apetrecutchiarînaintea

produceriitraumei.Pierdereadememoriepoatefimoderatăsaumultmaigravă.

Îngeneral,cândevorbadeoloviturălacap,maiîntâlnimșiunalttipde

amnezie–problemecumemoriapetermenscurtdupăaccident.Probabilcăosă

avețide-afaceșicuastaovreme.Daruneoripoatefișiretrogradă,șimultmai

extinsă.Credcădespreastaestevorbaaici.

Doctorulnuparepreaîngrijorat.Tomîncearcăsă-șispunăcăastaartrebuisă

fieunsemnliniștitor.

—Osă-șirecapetememoria?

—A,suntconvins,răspundedoctorul.Trebuienumaisăavețirăbdare.

—Putemfacecevacas-oajutăms-orecuperezemairepede?

Edisperatsăștieceis-aîntâmplatluiKaren.

—Nuprea.Deodihnăarenevoie.Creierultrebuiesăsevindece.Lucrurile

asteaseîntâmplălavremealor.

Pageruldoctoruluibâzâie,iarelîlprivește,îșicerescuzeși-llasăpeTom

singurcutoateîntrebărilelui.

Capitolulcinci

Adouazidedimineață,BrigidCruikshank,oprietenăapropiatăaluiKaren

carelocuieștevizavideei,stăînholuldelaetajulalpatruleaalspitaluluiMercy,

cucevadetricotatînpoală,deșirândlânadintr-unghemgalbenmoaleaflatîntr-

opungăpecareoținelapicioare.Holul,luminatdeferestremaricuvederespre

parcareaaglomerată,nuedepartedelifturi.Tricoteazăunpuloverpentruun

bebeluș,darsetrezeștecătotpierdeochiurileșiseenerveazăpepulover,când,

defapt,știecănupepulovereeasupărată.

ÎlzăreștepeTom–înjeanșișicuuntricousimplu,înaltșiciolănos,cupărul

răvășit–mergândsprelifturi.Cândozărește,paresurprins.Probabilcănuse

bucurăs-ovadăaici.Nusemiră.PoatecăelșiKarenvorsăaibăpartede

intimitate.Așasuntuniioameni.

Darșieatrebuiesăștiecesepetrece,așacă-lpriveștefixînochii,iarelse

îndreaptăîncetspreea.

Îlpriveșteîngrijorată.

—Tom.Măbucurcătevăd.Amîncercatsătesun.Îmipareașaderău

pentru…

—Mda,oîntrerupeelbrusc.

Seașazălângăea,seapleacăși-șipunecoatelepegenunchi.Aratăcanaiba,

deparcăn-arfidormitînultimeledouăzecișipatrudeore.Probabilcănicin-a

dormit.

—Amfostașadeîngrijorată,spuneBrigid.

Tomosunasededouăoricuosearăînainte–primadată,casăvadădacăștie

peundeeraKarenșiadouaoarămaitârziu,delaspital,să-ispunăcăsoțialui

avuseseunaccidentdemașină.Darconvorbireaaceeafusesescurtă,iarelo

încheiasebrusc,fărăsă-ideaniciundetaliu.Acumedisperatăsăafle.Vreasă

audătotul.

—Spune-mices-aîntâmplat.

Tomseuitădreptînfață,nulaea.

—Aintratcumașinaîntr-unstâlp.

—Poftim?

Tomdăîncetdincap,parcăinsuportabildeobosit.

—Polițiazicecămergearepede,căatrecutperoșu.Cumva,aintratîntr-un

stâlp.

Brigidseholbeazălaelunminut.

—Eacezicecăs-aîntâmplat?îlîntreabăpeTom. ElseuitălaBrigid,iareavedeunfeldeneputințăînochiilui. —Zicecănu-șiaduceaminte.Niciaccidentul,nicices-aîntâmplatînainte, spuneTom.Nu-șiaminteștedelocsearatrecută. —Serios? — Da, serios, răspunde Tom. Doctorul mi-a spus că e normal după un traumatismcaalei. Brigidîșimutăprivireadinochiiluișiocoboarăiarsprepulover. —Deci…osă-șirecapetememoria?întreabăea. —Eiașacred.Sper.Pentrucăașvreaalnaibiidetaresăaflucefăcea. Ezită,deparcănuesigurcăvreasă-ispunămaimulte.Apoizice:—Aplecat fărăgeantășiauitatsăîncuieușa.Cașicumarfifostîntr-omaregrabă. —Asta-iciudat,spuneBrigid. Rămânetăcutăoclipă. —Suntsigurăc-osăsefacăbine,adaugăeaînceledinurmă. Pareinsuficient.Tomnubagădeseamă. Ofteazăadâncșispune:

—Șitrebuiesămădescurcșicupoliția. —Poliția?întreabăBrigidrepede,ridicânddinnouprivireaspreel. Observăpefațaluinișteriduripecarenulevăzuseînainte. —Ancheteazăaccidentul,îispuneTom.Probabilcăos-oacuzedeceva. —Ah!exclamăBrigidși-șipunedeopartetricotajul.Îmiparefoarterău, Tom.Nu-țitrebuiaașacevaacum,nu? —Nu. VocealuiBrigidseîmbunează. —Dacăainevoiedeunumărpecaresăplângi,știicăsuntalăturidetine,da? Deamândoi. —Sigur,răspundeel.Mulțumesc. Seridică. —Măducsă-miiauocafea.Vreișitu? Brigidclatinădincap. —Nu,mulțumesc,suntînregulă.Darpoțisă-ispuiluiKarencăsuntaici? —Sigur.Dars-arputeasă-țipierzivremea.Nucredcăeînstaresăvadăpe nimeni azi. Are dureri mari, așa că-i dau analgezice puternice. E destul de buimacășidezorientată.Poatec-artrebuisăteduciacasă. —Maiașteptunpic.Încazcăsesimteînstare,spuneBrigidși-șiialucrulîn mână. DupăceTomseîntoarcecuspateleșiporneștesprelifturi,ridicăprivireade latricotatșiseuitădupăel.Nu-ivinesăcreadăcăn-arvreas-ovadă,măcaro

clipă. N-o să stea mult. Când Tom dispare în lift și aude ușile glisând și

închizându-se,îșistrângelucrurileșiseîndreaptăsprerezerva421.

*

Karen își foiește neliniștită picioarele în cearșafurile albe. E rezemată de perne.Îndimineațaasta,sesimteoarecummaibinegândeșteșivorbeștemai clar.Seîntreabăcâttimpmaiareunsfataici. Înușaîntredeschisăseaudeobătaieușoară,iareazâmbeșteșovăitor. —Brigid,spuneea.Intră. —Eînregulă?întreabăBrigidîncet,apropiindu-sedepat.Tomziceacăs-ar puteasănuvreisămăvezi.

—DecesăzicăTomașaceva?Fireștecămăbucursătevăd.Haide,așază-

te.

Bateușurelcumânapepat. —Doamne,uitecedeflori!spuneBrigid. —SunttoatedelaTom,răspundeKaren.Măîngroapăîntrandafiri. —Văd,ziceBrigid,așezându-seușorpemargineapatului. OcerceteazăcuatențiepeKaren. —Arățigroaznic. —Serios?întreabăKaren.Num-aulăsatsămăapropiidevreooglindă.Mă simtcaFrankenKaren. Zeflemeauaeotentativădeațineladistanțăteamapecareosimțiseîncăde cândîșidăduseseamacăaavutunaccident–unaccidentdesprecarenu-și aduceaamintenimic.KarenerecunoscătoarecăovedepeBrigid,ceamaibună prietenă a ei. E o relaxare binevenită și o ușurare în anxietatea ei aproape copleșitoare.Parecevanormal,într-unmomentîncarepuținelucrurisuntașa. Nuștieces-aîntâmplataseară.Darștiecă,indiferentces-apetrecut,afost înspăimântător și încă mai e o amenințare pentru ea. Faptul că nu știe o înnebunește.Nuștiecesăfacă. — Slavă Domnului că o să te faci bine, Karen. Am fost îngrozitor de îngrijorată. —Știu.Îmiparerău. —Sănu-țiparărău.Aiavutunaccident.Nu-ivinata. KarenseîntreabăcâtdemultștieBrigid,cei-aspusTom.Probabilcănuprea multe.Tomn-aplăcut-oniciodatăînmodspecialpeBrigid;habarn-aredece. Purșisimplu, n-aupărutsăseînțeleagăbine niciodată.Uneori,situația era penibilădincauzaasta. —Egroaznic,Brigid,spuneKarenșovăitoare.Nu-miaducaminteces-a întâmplat.Tomspunecămergeamhaotic,goneam,șimătotîntreabă… Înmomentulacela,Tomintrăînîncăpere,cudouăcafeleînpaharedecarton.

Karenîlvedeînăbușindu-șiiritareac-ogăseștepeBrigidstândpepat,darpeea

n-opăcălește.Simtecumtemperaturadincamerăscadecucâtevagrade.Tomîi

întindeluiKarenunadintrecafele.

—Bună,Brigid,spuneTomnonșalant.

—Bună,răspundeBrigid,aruncându-ioprivirescurtă.

SeîntoarcedinnouspreKaren.

—Voiamdoarsătevădcuochiimei,săfiusigurăcăeștibine,spuneea,

ridicându-sedepepat.Măducacum,vălas.

—Nu-inevoiesăpleci,protesteazăKaren.

—Trebuiesăteodihnești,răspundeBrigid.Măîntorcmâine,înregulă?

ÎizâmbeșteluiTomșisestrecoarăafarădincameră.

KarenseîncruntălaTomșispune:

—Totuși,deceoantipatizeziașadetarepeBrigid?

—N-oantipatizez.

—Serios?Eraclarcănutebucuris-oveziaici.

— Vreau doar să te protejez, protestează Tom. Știi ce a zis doctorul. Ai nevoiedeliniște. Karenîlpriveștepedeasuprapaharuluicucafea,fărăsă-lpreacreadă.

*

Ceva mai târziu, în cursul după-amiezii, după ce Tom a plecat să se odihnească,doctorulFultonseîntoarce.Karenîlținemintedesearatrecută. —Cumtesimțiazi?întreabăel. Vorbeșteîncetșicalm,iareaîierecunoscătoare.Durereadecaps-aagravat pestezi.

—Nuștiu.Dumneavoastrăsă-mispuneți,ziceeaprudent.

DoctorulFultonîizâmbeșteprofesional.

—Credc-osăfițiînregulă.Înafarădecomoție,toatecelelalteleziunisunt

minore.

Facecontrolulderutină,uitându-seînochiieiculanternasubțireșivorbindu-

iîncontinuarecublândețe.

—Singurullucruîngrijorătorecănuvăaducețiamintedeaccident,darasta

nuecevapreaneobișnuit.Celmaiprobabil,memoriaosăvărevinăînscurt

timp.

—Deciațimaivăzutașaceva,spuneearar,oamenicare-șipierdmemoria?

—Da,amvăzut.

—Șirevineîntotdeauna?

—Nu,nuîntotdeauna.

Acumîiiapulsul.

—Dardeobicei?

—Da.

—Câttimpdurează?întreabăeaagitată.

Trebuiesă-șirevinărepede.Trebuiesăafleexactces-apetrecut.

—Depinde.Poatefivorbadezile,desăptămâni.Fiecareediferit.

Verificăcevapeungraficșiîntreabă:

—Cumedurerea? —Suportabilă. Doctoruldădincap. —Osăfiemaibine.Osăvămaiținemsubobservațieozisaudouă.Va trebuis-oluațiîncetcândajungețiacasă.Osăvădauorețetășiputețisăluați medicamenteledeaici,delafarmacie,înaintesăplecați.Șiosă-idausoțului dumneavoastră instrucțiuni despre cum să se ocupe de o comoție ca a dumneavoastră. —Potsăfaccevacaresăajutelasă-mirecapătmemoria?întreabăea. —Nuprea. Doctorulîizâmbește. —Doarsăavețirăbdare. Șidupăaceeaolasăsingură,cupanicaeicaremocnește. Maitârziu,intrăoasistentă,calmășiplăcută,purtându-sedeparcătotularfi bine.Darnimicnuestebine. —Îmiputețidaooglindă?întreabăKaren. —Sigur,stațisăgăsescuna,răspundeasistenta. Seîntoarcecuooglinjoară. —Sănufițipreașocatădecevedeți,îispuneea.Suntnișterănisuperficiale, darnimiccaresănusevindece.Nu-iașaderăupecâtpare. Kareniaoglindaneliniștită.Euluităsăvadăcăeaproapedenerecunoscut– trăsăturileeideobiceiplăcuteșipieleasănătoasăsuntascunsedeumflăturile

oribileșivânătăilenegre.Darpropriiieiochi,tulburațișiînspăimântați,osâcâie

celmaitare.Îidăoglindaînapoiasistenteifărăniciuncuvânt.

*

Mai târziu în cursul serii, doi adolescenți se întorc acasă de la cinema ținându-sedemână.Eundrumlungdeparcurspejos,dareosearăfrumoasă; vorsăfieîmpreunășin-auundesăseducă.Înceledinurmă,băiatulotragepe

fatăspreunzidîntunecosdinspateleunuicentrucomercialșiosărută.Emai

maredecâteașioiaîncet–nucabăiețiicarebâjbâieșiserepedșihabarn-auce

fac.Îlsărutășiea.

Lângătomberoaneledegunoiseaudeunzdrăngănitputernic,iarceidoise

despart.Unbărbatcarescotoceștepringunoiuldinspateleunuirestaurantse

holbeazălaei.Băiatulîșipuneprotectorbrațulînjurulfetei,protejând-o.

—Haide,spuneel.Știueuunloc. Trupulfeteifreamătădeentuziasm.Arfipututcontinuasă-lsăruteașala nesfârșit.Vreasăfiesingurăcuel,dar…Seoprește. —Undemergem? —Undevaundesăavemunpicdeintimitate. Otragemaiaproapedeel. —Dacăastavrei. Osărutădinnou. —Saupotsăteconducacasă. Înmomentulacesta,l-arurmaoriunde.Îidămânașitraverseazăstrada,dar abiabagădeseamăpeundemerge.Nueconștientădecâtdeatingereamâinilor lor,deceeace-șidorește.Ajunglaoușă.Eloîmpingeșiodeschide,înclină capulspreea. —Haide.Eînregulă.Nu-inimeniaici. Fatatrecepragul,iareloiaimediatînbrațe.Osărutădinnou,darpefatăo deranjeazăceva.Sesimteunmiros.Setragedelângăbăiatșiatunciparesă observeșiel.Îlvădamândoiînacelașitimp.Pepodeaeîntinsuncadavru,plin desânge. Fatațipă.Băiatulîipuneblândmânalagură,făcând-osătacă. —Șșșșșșt,șșșșșșt,trebuiesătaci! Fataseopreșteșiseholbeazăîngrozitălabărbatuldepejos.Băiatulîiia mânadelagură,iareașoptește:—Emort? —Probabil. Seapropiedebărbatșicoboarăprivireaspreel.Fatanuîndrăzneștesăse apropiemaimult.Îieteamăc-osăisefacărău. Seîntoarce,ieseîngoanădinclădire,șiseopreșteînstradă,gâfâind.Băiatul echiarînurmaei.Îlpriveștechinuită. —Trebuiesăsunămlapoliție. Eultimullucrupecareși-ldoreștefata.I-aspusmameicăseducelao prietenăînsearaasta. —Nu,spuneel.Lasăsă-lgăseascăaltcinevașisăsunelapoliție.Nu-inevoie s-ofacemnoi. Fata știe de ce-i e frică lui. Ea n-are decât cincisprezece ani. El are optsprezece. —Uite,spuneelinsistent,arfialtcevadacăarmaifiînviață,darnumai putemsăfacemnimicpentruel.Haisămergem.Osă-lgăseascăaltcineva. Fatasegândeștecănueînordine,dareușuratăsă-laudăpeelspunând-o. Aprobădincap.Nuvreadecâtsăajungăacasă.

Capitolulșase

Caînfiecaredimineață,Brigidstăînscaunuleipreferatdelângăfereastra

panoramicălargădinsufragerie,privindafară.CasaluiBrigidechiarpestedrum

deceaaluiTomșiKaren.Brigidașteaptălafereastră,cucafeauaînmână,să-l

vadăpeTomplecândlaspital. În drum spre ușă, soțul lui Brigid, Bob, intră în sufragerie să-i spună la revedereînaintesăplecelaserviciu. —Osăîntârziidiseară,spuneel.S-arputeasănuajunglacină.Probabilc-o săiaucevadeîmbucat. Nu-irăspunde;ecufundatăîngânduri. —Brigid?spuneBob. —Ce-i?răspundeea,întorcându-sespreel. —Ziceamcăosăajungtârziuacasă.Avemunpriveghidiseară. —Bine,spuneBrigidneatentă. —Ceplanuriaiazi?oîntreabăBob. —Măduclaspitals-omaivădpeKaren. Poatecăaziorsăapucesăsteamaimultîmpreună. —Bine,asta-ibine,răspundeBob. Șovăieoclipăînpragnesigur,dupăcarepleacă. Brigidștiecă-șifacegrijipentruea. Defapt,luinu-ipasăceosăfacăeaazi.Segândeștedoarcănu-iprindebine săaibăpreamulttimpladispoziție.Totce-lintereseazăcuadevăratedacă-și respectăprogramările.Așacă-ispuneîntotdeaunacăda.

*

Fusesedincapulloculuiunaccidentdestuldestraniu,segândeșteFleming– șoferița,ogospodinăaparentrespectabilăajunsăînzonanepotrivităaorașului, fără semne evidente de consum de droguri sau alcool care să-i explice comportamentul.Șiacumdoctorullespunecăareamnezie.

Îșibatejocdemine,îșiziceFleming.

—Ceconvenabil,spunepolițistulKirton,carestălângăel.

SeoprescpuținînfațaușiiluiKarenKrupp.Flemingîntindeomânăsă-l

opreascăpedoctor.

—Eposibilsăseprefacă?întreabăelîncet.

DoctorulFultonîlpriveștesurprins,deparcănui-arfitrecutprincapașa

ceva.

—Nucred,spuneelrar.Areocomoțiegravă. Flemingdădincapgânditor.Intrătoțitreiînrezervă. SoțulluiKarenKruppstădejapesingurulscaunșiîncăpereaseaglomerează cueitoțiînăuntru.KarenKrupp, carearatăînvinețită șilovită,îiurmărește prudent. —DoamnăKrupp,începeel.SuntpolițistulFleming,iaracestaepolițistul Kirton.Speramsăneputețirăspundelacâtevaîntrebări. Karenseîndreaptă,cuspatelerezematdeperne.TomKruppsefoieșteagitat. —Da,bineînțeles,spuneea.Dar…nuștiudacăv-aspusdoctorul,însănu-mi potamintiîncănimicreferitorlaaccident. Seîncruntăcuunaerdescuză. —Vis-aspusces-aîntâmplat?întreabăKirton. Karendădincapșovăitor. —Da,dardefaptnu-miaducamintenimic. —Asta-ifoarterău,răspundeFleming. Îșidăseamacăprezențaloroagită,deșiîncearcăs-oascundă. —Accidentuls-aproduslaintersecțiadintreProspectșiDavis,încapătulde sudalorașului,spuneel. Seoprește.Karenîlpriveșteagitată,darnuspunenimic. —Dumneavoastrălocuițiînparteadenord.Dececredețicăv-ațifipututafla înparteaaceeaaorașului? Karenclatinădincapșitresarepuțin. —Nu…nuștiu. —Putețighici?întreabăelblând. Cumeanurăspunde,eladaugă:

—Eozonăaorașuluicunoscutăpentrudroguri,bandeșiinfracțiuni.Nu-i

genuldelocpecarel-arvizitaogospodinădinsuburbii.

Karenridicădinumerineajutoratășispuneîncet:—Îmiparerău…

Soțuleiseîntindeși-istrângemâna.

Flemingîidăofoaiedehârtie.

—Ce-iasta?întreabăeanervos.

—Mătemcăeoamendăpentruconducereimprudentă,ceeacereprezintăo

contravențiegravăînNewYork.

Karenopriveșteși-șimușcăbuza.

—Trebuiesă-miiauunavocat?întreabăeanesigură.

—Arfioideebună,îirăspundeFleming.Econsideratăinfracțiune.Dacă

suntețicondamnată,osăavețicazierpenalșieposibilsăintrațilaînchisoare.

Vedecumșoculiseinstaleazăpechip.TomKrupparatădeparcăstăsă

vomite.FlemingîiaruncăoprivireluiKirtonșiamândoidaudincapînsemnde

rămas-bun,ieșinddincameră.

*

DoctorulFultoniesedupăFlemingșiKirton.Oricâtdezbuciumatăarfiviața

luidemedicdeurgențe,aavutdestultimpsăseîntrebececăutapacientalui

gonindcumașinaperoșuînceamairău-famatăparteaorașului.Pareofemeie

drăguță.Educată,vorbeștecorect–nicidecumgenuldelacarete-aiașteptasă

facăașaceva.Înmodcert,șisoțuleieperplex.

Seuitălapolițiștiicareseîndepărteazădeelpecoridor–douăsilueterobuste

înuniformenegre,ieșindînevidențăînmareadeculoripastelateauniformelor

asistentelor. Se întreabă în treacăt dacă ar trebui să-i cheme înapoi. Dar momentulatrecutși-ilasăsăseducă. Karen Krupp era dezorientată când a fost adusă, acum două seri, tot pierzându-șișirecăpătându-șicunoștința.Nupăreasăștiecinee,nufuseseîn staresălespunănicinumele.Eraagitatășitotrepetaceva,elcredecăera numeleunuibărbat.Nu-șipoateaduceamintecenumeera–fuseseonoapte nebunălacameradegardă–daredestuldeconvinscănueraTom.L-atotsâcâit povesteaasta.Poatec-osă-șiaminteascăvreunadintreasistente. Nucredecăseprefacecăeamnezică.Bănuieștecăvrealafeldemultcași soțuleisăștieces-aîntâmplatînsearaaceea.

*

Seara–autrecutdejaaproapepatruzecișioptdeoredelaaccident–Tom pleacădelaspitalșiseîndreaptăspremașinaaflatăîncapătulîndepărtatal parcării. Karen păruse abătută și supărată cât stătuse cu ea. Vizita de mai devremeapolițiștilorîiîngrijorasepeamândoi.Ideeacăurmasăaibăcazier,

gândulcăarputeaajungelapușcărie,chiardacădoarpentruscurttimp–căutase peGoogleconducereimprudentăînNewYork–,nicinusuportasăsegândească laașaceva.Trageadâncaerînpiept.Probabilcăorsăfieindulgențicuea.Iarel trebuiesăfieputernic;încearcăsă-șiscoatădeocamdatădinminteacuzațiile. Întimpcemergesprecasăcumașina,TomsegândeștelaKarenșilaviațalor împreună.Fuseserăașadefericiți,așadeașezați.Șiacum,asta… Când se cunoscuseră, Karen lucra temporar la firma unde este el expert contabil.Atracțiafuseseimediată.Abiaașteptasă-șitermineprogramullafirmă cas-oinviteînoraș.Totuși,fuseseprudent,pentrucăînaintesemaiînșelase. Așacă-șipromisesec-osă-șirezervesuficienttimps-ocunoască.Iarastapăruse să-iconvinășiei.Laînceput,fusesereținută.Tomsegândisecăprobabilcășiea semaiînșelaseînainte. Darnusemănacunicioaltăfemeiepecareocunoscuseelpânăatunci.Nu făceapedeșteaptă.Nu-lscoteadinsărite.N-aveanimiccaresă-ideclanșeze vreunsemnaldealarmă.Șinicin-avusesevreodată.

Trebuiesăexisteunmotivpentruceafăcut.Trebuiesăfifostatrasăacolode cineva,cuunpretextfals.Osă-șirecapetememoriașiatunciosăpoatăsă explicetotul. Îșidăseamacăeînspăimântată.Șiele. Parcheazămașinapealeeșiurcăgreoitrepteledinfață.Odatăintrat,seuită precautprincasă.Totulepuținvraiște.Înbucătăriesuntvasemurdare–în chiuvetășipemasă.Aciugulitcâtecevalaorebizare,întredrumurilelaspital. Maibinefaceordine.N-opoatelăsapeKarensăseîntoarcăîntr-ocasă dezordonată–nui-arplăceadeloc.Începeînsufragerie,undefacecurat,punând lucrurilelalocșiducândceștiledecafeamurdareînbucătărie.Dăcuaspiratorul pestecovorulmare,ștergecudetergentdegeamurișișervețelemăsuțadecafea cublatdesticlă.Apoiseapucădebucătărie.Umplemașinadespălatvase,șterge blaturileșipuneapăcaldășidetergentdevaseînchiuvetăcasăspeledemână cafetiera. Caută mănușile de cauciuc pe care le folosește Karen ca să spele vasele,darnulegăsește.Îșicufundămâinileînapafierbintecudetergent.Vrea s-ovadăpeKarenpreocupatăsăseînsănătoșească,nufăcându-șigrijipentru casă.

*

KarenesingurăcânddoctorulFultonseopreștelaeapentruultimadată

înaintesăseducăacasăînsearaaceea.Etârziu,însaloneliniște,iarKarene

somnoroasă. Doctorul se așază pe scaunul liber de lângă patul ei și spune șovăitor:—Ecevacevoiamsăvăspun. Eaîivedenesiguranțadinochiși-șisimtetrupulcrispându-se.

— Când v-au adus, erați foarte dezorientată, începe el. Spuneați diverse lucruri. Kareneacumneliniștitășiperfecttrează. —Totspuneaținumelecuiva.Văaducețiaminte? Rămânecompletnemișcată. —Nu. —Nureușeamsă-miaducaminte,darunadintreasistentemi-aspuscăvătot refereațilacinevapecare-lcheamăRobert.Numeleăstaînseamnăcevapentru dumneavoastră? Opriveștecurios. Inima îi bate nebunește acum. Își mișcă încet capul înainte și înapoi, strângânddinbuze,parcăgândindu-seintens. —Nu,răspundeea.Nuștiupenimenipecaresă-lchemeașa. —Înregulă,spunedoctorulFultonridicându-se.M-amgânditcămerităsă încercăm.

— Sunt sigură că nu înseamnă nimic, zice Karen. Așteaptă până când

doctorulajungeaproapelaușășiapoiadaugă,înultimaclipă:—Nucredcăe

nevoiesă-ipomenițisoțuluimeudespreasta.

Doctorulseîntoarceșiseuitălaea.Privirileliseîntâlnescoclipă.Apoidă

scurtdincapșiiesedinîncăpere.

Capitolulșapte

Adouazidedimineață,Tomiesedindușșiaudesoneriadelaușă.Îșitrage peelniștejeanșișiuntricou,dararepărulîncăud,însăpieptănat.Înscurttimp pleacălaspital–încăoziîncarenuseducelaserviciu.Edesculțșiabiaapus decafea. Nu-șipoateînchipuicinearputeafilaușăașadedevreme.Nu-inicioptîncă. Merge tiptil și se uită cu atenție prin geamul ușii. Pe verandă stă polițistul Fleming. VederealuiFlemingafarăîlirităpeloc.Tomaredejadestulepecapșinuștie maimultedecâtștiaieri.Nu-ipoateajutapepolițai.Decedracu’nuseduce Fleming învârtindu-se și nu-i lasă în pace până când îi revine memoria lui Karen? Deschideușa;nupoțisălașiunpolițistînuniformăsă-țisteaînprag. —Bunădimineața,spuneFleming. Tomseuitălunglael,neștiindcesăfacă.Îșiaduceamintecedrăguțafost Fleming cu el prima dată când a venit acasă, cu vestea îngrozitoare despre accidentulluiKaren. —Potsăintru?întreabăFlemingînceledinurmă. Eprofesionistșirespectuos,exactcumafostșiînsearaaceea.Areunaer liniștitșirelaxat.Nueamenințător;aratăcaopersoanădispusăsă-țideaomână deajutor. Tomaprobădincapșideschideușa.Toatăcasamiroaseacafea.Bănuieștecă arficazulsă-iofereșiluiFleming. —Cafea?îlîntreabă. —Sigur,răspundeFleming,arfiminunat. Tom se îndreaptă spre bucătăria spațioasă din fundul casei, cu polițistul pășinddupăelpeparchet.ÎlsimtepeFlemingprivindu-lîntimpcetoarnăcâteo canădecafeapentrufiecare.Seîntoarce,punecănilepemasășiscoatelapteleși zahărul. Seașazăamândoilamasadinbucătărie. —Cucepotsăvăajut?întreabăTom. Sesimtepenibilșinuepedeplinînstaresă-șiascundăiritareadinvoce. Flemingîșiialapteșizahărși-șiamestecăgânditorcafeaua. —Erațiacolocândamdiscutatiericusoțiadumneavoastrădespreaccident,îi aminteșteFleming.

—Da.

—Înțelegețideceatrebuitsăformulămacuzațiile.

—Da,răspundeTom,cuvoceaascuțită.

Expirășiadaugăcusinceritate:

—Măbucurdoarcăn-amaifostrănitșialtcineva. Urmeazăotăcereîndelungatășiapăsătoare,întimpceTomsegândeștecâtde răuarfipututfi.Karenarfipututsăomoarepecineva–ceîngrozitoresăfii nevoitsăteîmpacicuașaceva.Ăsta-igenuldelucruripecarenuledepășești niciodată.Tomîncearcăsă-șispunăcăauavutnoroc. Dintr-odată,vreasăvorbească.Nuștiedece-ispuneunuipolițist–practic,un străin–așaceva,darparecănusepoatăstăpâni. —Esoțiamea.Oiubesc. Polițistulîlpriveșteînțelegător. — Dar am și întrebări, spune Tom nechibzuit, aceleași întrebări ca dumneavoastră.Cedracu’făceaacolo,conducândnebunește?Soțiameanu-i așa.Soțiameanufaceașaceva. Tomîșiîmpingeînspatescaunulșiseridică.Îșispunecanapeblatșioumple dinnou,încercândsă-șirecapeteautocontrolul. —De-astamăafluaici,spuneFleming,privindu-lcuatenție.Voiamsăvăd dacăv-ațigânditlaceva,dacăv-ațiadusamintecevacarearputeaclarifica vreunpicîmprejurărileaccidentului.Separecăn-ațireușit. —Nu. Tomseholbeazăindispuslapodea. Polițistulfaceopauzăînaintesăpunăurmătoareaîntrebare. —Cummergecăsniciadumneavoastră?întreabăelîncet. —Căsniciamea?spuneTom,ridicândbruscprivirea. Eadouaoarăcândîlîntreabăasta. —Decemăîntrebați?

—Însearaaceea,ațifăcutunapella911,casăanunțațicăadispărut.

—Pentrucănuștiamundeera.

—Soțiadumneavoastrăparesăfifugitdecevaanume,spuneFleming,cuo

expresieneutră.Trebuiesăîntreb–fugeadedumneavoastră?

—Ce?Nu!Cumputețisăîntrebațiașaceva?Oiubesc!

Tomclatinădincap.

—Nusuntemcăsătorițidemulttimp–seapropieadouaaniversare.Suntem

foartefericiți.

Ezită.

—Negândeamsăfacemuncopil.

Apoiîșidăseamacătocmaiavorbitlatimpultrecut.

—Înregulă,spuneFleming,făcândungestîmpăciuitorcuambelemâini. Trebuiasăîntreb. —Sigur,răspundeTom. Vreasă-lvadăplecat. — Dar cum e cu viața amoroasă a soției dumneavoastră dinainte să vă cunoașteți?Amaifostcăsătorităvreodată? —Nu. Tomîșiașazăcanapeblatuldinspateleluișiîncrucișeazăbrațele. —Aavutvreoproblemăculegea? —Nu,sigurcănu,răspundeTom,desconsiderândîntrebarea. Darpânășielîșidăseamacă,ținândcontdeîmprejurări,nu-ichiarașade ridicolă. —Dardumneavoastră? —Nu,nicieun-amavutproblemeculegea.Suntsigurcăneputețiverifica peamândoi.Suntexpertcontabilautorizat,eaecontabil…suntemmaidegrabă banali. —Măîntreb… Flemingezită,deparcăn-arfisigurcetrebuiesăspună. —Ceanume? —Măîntrebdacăs-arputeaaflaînvreunfeldepericol,spunepolițistulcu grijă. —Cum?răspundeTomtresărindsurprins. —Cumamspus,conduceadeparcăîncercasăscapedeceva,deparcăera înspăimântată.Opersoanăcalmănuconduceașa. Tomn-areniciunrăspuns.SeholbeazălaFlemingșiîșimușcăbuzadejos. Flemingînclinăcapulîntr-oparteșispune:—Ațivreasăvăajutsăcăutați princasă? Tomîlpriveșteneliniștit. —Dece? —Săvedemdacăputemgăsicevacarearputeaclarifica… Tomîncremenește.Nuștiecumsărăspundă.Tomcelnormal,dedinaintesă seîntâmpletoateastea,arfispusSigur,haisăneuităm.DaracestaeTomcelde dupăaccident,carenuștiecepunealacalesoțialuicândaplecatdeacasășia făcutmașinapraf.Șidacăecevaceascundea,cevacepolițian-artrebuisă găsească? Flemingseuitălael,așteptândsăvadăcedecizievalua.

*

Brigidîșibeacafeauadedimineață,întimpcerazelesoareluiintrășicad

piezișpecovor.Bobaplecatdejalaserviciu,dispărândcuunpupicpeobraz.De

cevavreme,eișiluiBobnulemergebine.

Înceamaimareparteatimpului,eleplecat,ocupatlaserviciu.Epatronul

CaseiFunerareCruikshank.Darcândeacasă–cândcredecăeanuseuită–o

privește,parcăîngrijoratpentruea,preocupatdecegândește,decearputeaface.

Darnu-ipasăsincercumsesimte,îșispuneBrigid.Aîncetatsă-imaipesecu

cevavremeînurmă.Acumîipasănumaidefelulîncarefapteleeil-arputea

afectapeel.

Numaidiscutădespreasta,darBrigidștiecăneputințalor–eșecullor–dea

avea copii a schimbat totul. Infertilitatea lor a transformat-o într-o ființă

deprimatășiirascibilă,ceeacel-afăcutpeBobsăseîndepărtezedeea.Știecăs-

aschimbat.Eranostimă,chiarunpicnesăbuită.Credeacăpoatesăfacăorice.

Daracumsesimtemaibătrână,maipotolită,maipuținatrăgătoare,deșin-are

decâttreizecișidoideani.

Brigidl-avăzutpepolițistvenindcumașinaacumcâtevaminute,imediat

dupăceaplecatBob.SeîntreabăcecautăpolițistullafamiliaKrupp.Tomeîncă

acasă.Aremașinapealee.

Înultimavreme,trăieștefoartemultînlumeaei.Știecănu-ifacebine,darn-

ointereseazăsă-șigăseascăunserviciunoușisă-șirecalibrezeașteptările,cum oîncurajeazăBobsăfacă.Areogrămadădetimpsăsegândeascăladiverse lucruri. Își aduce aminte când s-a mutat Karen aici. Tom era burlac când cumpărasecasa–singurulbărbatnecăsătoritîntr-uncartierplindefamilii(Ce amărâtăsesimteBrigid;eașiBobaleseserăaceastăsuburbieînmodspecial,ca loculperfectpentruacreștecopii–copiipecaren-orsă-iaibăniciodată).După aceea,TomaînceputsăiasăcuKaren.Dupăces-aucăsătorit,Karenși-apus amprenta asupra locului. Și-a pus amprenta asupra locului foarte repede. Zugrăvit, decorat, arhitectură peisagistică. Brigid a privit cum se petrece transformarea;fărăîndoială,Karenaveaochibun. Chiardelaînceput–înaintechiarsăsecăsătoreascăTomșiKaren–,Brigid s-aasiguratcă-iureazăbunvenitluiKarenîncartier.Brigideracâtsepoatede prietenoasă. Karen păruse reținută inițial, dar începuse rapid să-i accepte prietenia,deparcăarfitânjitdupăcompaniefeminină.Ceeace,bănuiaBrigid, chiareraadevărat,ținândcontcăvenisedecurânddinaltstatșinucunoșteape nimeni.Auînceputsăsteatotmaimultîmpreună.Karenpăreas-oprețuiască sincercaprietenă,chiardacănu-iveneaușorsă-ifacășiconfidențe. Brigidaaflatcăfuseseangajatăcucontractpeperioadădeterminatălafirma luiTomșică-șicăutaunserviciupermanent.Brigidfuseseceacare-igăsise postuldecontabillaCasaFunerarăCruikshank.Brigidesteceacareseasigură acumcăpostulluiKarenrămânedisponibilpentrueacâttimposăaibănevoie. Întretimpauunangajattemporar.

N-opoateacuzanimenicănueoprietenăbună.

Capitolulopt

TomoaducepeKarendelaspitalsearadevreme.Autrecuttreiziledela accident.Conduceîncet,cugrijă,evitândgropileșiopririlebruște,întimpceea seuităpegeam.Erecunoscătoare.AruncăoprivirelaprofilulluiTom,care conduce mașina. Își dă seama, după poziția maxilarului, că e încordat, deși încearcăsăpretindăcătotuleînregulă. Ajungpânălaurmăpestrăduțalor,iarTomtragepealeeadelaDogwood

Drivenumărul24.Ebinesănumaifielaspitalșisăajungădinnouacasă.Îi

placecăaicipomiiauavutdestultimpsăcrească.Nu-iniciurmădeînghesuiala aceeapecareogăseștiînsuburbiilemainoișimaipuținscumpe,undecasele suntfoarteîngrămăditeuneleînalteleșiaudoarcâteunpeticmeschindeiarbă pepostdepeluză.Îiplacespațiullargde-aici,verdele.Emândrădegrădinaei, careeplinăacumdehortensiimarișiroz. Stauamândoităcuțioclipă,ascultândsunetulmotoruluicareserăcește.Tom îșipuneîntreacătmânapestemâinileei.ApoiKarencoboarăîncetdinmașină. Odatăintratăîncasă,seîntoarcesăînchidăușaînurmaei,cândTomîși aruncăcheilepemasadelângăușă.Karentresare.Zăngănitulputernicofacesă simtăodureresfâșietoareîntâmpleșiosenzațiebruscădevertij.Închideușor ochiișiseclatinăpuțin,cumânasprijinitădeperete. —Scuze!Tesimțibine?întreabăTomplinderemușcări.N-arfitrebuitsăfac asta. —Suntînregulă,doarpuținamețită,răspundeea. O deranjează zgomotele puternice, ca și lumina strălucitoare și mișcările bruște.Creieruleiarenevoiedetimpcasă-șirevină.Dupăoclipă,intrăîn sufragerie,bucurându-sedenuanțeleliniștitoaredegriștersșialbșidedecorul aerisit. Canapeaua albă, aleasă cu grijă, e așezată în fața unui șemineu de marmurămodern,cuunexteriornetedșifărăzorzoane.Înfațacanapeleieo măsuțădecafeamareșipătrată,cublatdesticlă,șicucolecțiaeideElleDecor șiArt&Antiquesdepozitatăpeunraftdededesubt.Deasuprașemineuluiseaflă ooglindăenormă,iarpepolițacăminuluisuntfotografiiînrămatecueidoi,cu Tomșicuea.Înfațacanapelei,suntcâtevascaunegriasortate,cupernepufoase înnuanțeștersederozșiverde.Totuleluminosșicuratșiaerisitșiîieîntrutotul familiar.Deparcăultimelecâtevazilen-arfiexistat.Seduceîncetsprefereastra panoramicăsupradimensionatădinfațacamereișiseuităafară.Caseledepeste drumaratăperfectinofensive.

Înceledinurmă,serăsuceșteșiseducedupăTomînbucătărie. —Amfăcutcurat,spuneel,zâmbind. Totulstrălucește.Chiuveta,robinetele,blatul,aparateledinoțelinoxidabil. Chiarșiparchetulelucios. —Aifăcuttreabăbună,răspundeeacuapreciere,întorcându-izâmbetul. Aruncăoprivireprinușileglisantedesticlă,uitându-selacurteadinspate. Dupăaceea,simțindcă-iestesete,seduceladulapșiseîntindesă-șiiaunpahar dincaresăbeaapă.Dădrumulrobinetului,coboarăprivireaînchiuvetășise prinderepededeblatcasăseechilibreze. —Credcăașvreasămăîntind,spuneeabrusc. —Bineînțeles,răspundeTom. Îiiapaharuldinmânăși-lumplecuapădelarobinet. KarenîlurmeazăpeTompescări.Șidormitoruleluminosșiaerisit,cuo mulțimedeferestrepepereteledinfund.Penoptieraeieunroman,iarpepodea, lângăpat,altecărți.Le-aluatdecurânddelabibliotecă;abiaaștepta,înmod special,săciteascănoulromanalluiKateAtkinson,daracumnupoatecitiprea mult,pânănuisemaiatenueazăurmărilecomoției.Instrucțiuniledoctorului. Tomseuitălaea. Karenaruncăoprivireînspremăsuțaeidetoaletă.Deasupraseaflăotăviță cu oglindă pe care stau sticluțele cu parfum. Alături, e cutia ei cu bijuterii. Bijuteriileeiobișnuite,pecarelepoartădinnou–ineluldelogodnăcudiamant șiverighetaasortată,precumșilănțișorulpecareil-acumpăratTomlaprima aniversareacăsătoriei. Karensestudiazăînoglindafamiliarădedeasupramăsuțeidetoaletă,tot lovitășiînvinețită.Îșiaduceamintecâtdeînspăimântatăafost.Defiecaredată cândaajunsacasășiagăsitobiecteușormișcatedinloc,semnesubtilecăi-a umblatcinevaprinlucruri.S-asperiat.ȘiTomnuștienimicdespreasta. Aascunsogrămadădelucruridebărbatulpecare-liubește.Șiafostașade neliniștită,așadeîngrijoratăcădoctorulFultoni-arputeaspuneluiTomsau polițiștilorceziseseealaUrgențe.Măcardacăși-arputeaaduceaminteces-a întâmplatînsearaaia!Sesimtedeparcăarfioarbă,încercândsănavigheze printrenumeroaseprimejdiipecarenulepoatevedea. Dintr-odată,sesimtefoarteobosită.Tomîispuneprotector:

—Ce-arfisăteodihneșticâtpregătesceucina?

Karendădincap.Nuvreasăpregăteascăcina.Nuvreasăfacănimicaltceva

decâtsăseghemuiascăsubpăturișisăseascundădelume.

—Uniidintreprieteniităiauîntrebatcândpotsăvinăînvizită,spuneel

prudent.

—NusuntîncăpregătităsăvădpenimeniînafarădeBrigid.

SebucurăcăoarepeBrigid,darnuvreasăvadăpenimenialtcineva;nuare

chefsărăspundălaîntrebărilenimănui.

—Așale-amzisșieu;darvorsăvinăoricum.

—Nuîncă.

Tomdădincap.

—Suntconvinscăorsăînțeleagă.Sepoateamâna.Oricum,artrebuisăstai

liniștită.

Opriveșteîngrijorat.

—Cumtesimți?

Karenvreasăspunăîngrozită.Înlocdeasta,îispunecuunzâmbetvag:

—Măbucurcăamajunsacasă.

*

Tomaprindegrătarul,marineazăofripturășifacerapidosalatămicășipâine cuusturoi.Eoușurares-oaibădinnoupeKarenacasă. Darrămânemareaproblemănelămurită.Accidentul–șiceanumeadusla producerealui. Vreasăaibăîncredereînea. Polițistul,Fleming,adoritsăseuiteprincasăazi-dimineață.Tomîșiaduce amintecăarămascuguracăscatăcândi-asugeratasta.Primullucrulacares-a gânditafostCecaută?Dupăaceea,Șidacăgăseșteceva?Cevarău?I-aspus polițistuluinu. Apois-auitatdedupăperdelelapolițistulcarepriviselungșicuregretcasa. Apoiseurcaseînmașinășiplecase.Dupăaceea,Tomafăcutdouălucruri.A căutat pe Internet un avocat local specializat în drept penal și și-a făcut o programare.Șiapoiaîntorscasacufundulînsus. I-aluataproapetoatăziua–cuopauzăcas-ovizitezepeKarenlaspital. Bucătăriai-aluatcelmaimult.Ascotocitprintoatecutiilecucereale,pungilecu făină,orezșizahăr–totcenueraînambalajsigilat.Ascostotuldinfiecare dulapșisertarșiacăutatpânăînfundulacestora.Apipăitsuprafețeleascunse, căutândcevalipitpeele.S-auitatperafturiledesusalebufetelor,subcovoareși saltele,îngeamantaneșiîncizmeșipantofirareoripurtați.S-aduslasubsol, respirândaerulstătutșiașteptândsăiseobișnuiascăochiiculuminamaislabă. Nu erau prea multe acolo – doar spălătoria și câteva cutii cu vechituri. Îl foloseaumaimultcadepozit.Arăscolitprintoate.Bachiars-auitatșiînspatele cazanului.Înceledinurmă,averificatgarajul.Tottimpulcâtacăutat,aavuto starebizarăîncarenu-iveneasăcreadăniciceface,niciîncesituațieseaflă.Ce

dracu’făcea? Ce anume căuta? Nu găsise nimic, absolut nimic. Se simțise caraghios,iritatșirușinat.

Șiușurat.

Cândterminase,aranjasetotullalocașacumfusese,astfelîncâtKarensănu

știeceafăcut.Șidupăaceeaseduseses-oiadelaspital.

Cândfripturaegata,Tomoduceîncasășidăfugasussă-ispunăluiKarencă

masaepregătită.

Seașazălamasadinbucătăriesămănânce.Tomîioferăvinroșu,darea

scuturăușordincap.

—Ah,sigur,spuneel.Amuitat…fărăalcoolcâtieianalgezice.

Punevinuldeoparteșiaduceînschimbapăminerală.

Tomseuităpestemasălasoțialui,cupăruleicastaniuscurttunsînstilpixie,

cubretonulcăzându-ipefrunteșicuzâmbetulfugarplindemâhniredepefață.

Dacăn-arfivânătăile,aproapecăarputeacredecănus-aschimbatnimic.

Eaproapecaînainte.Darnu-ideloccaînainte.

*

Dimineață,Karensetrezeștefoartedevreme,înaintesăselumineze.Seridică din pat în liniște și-și pune un halat. Închide ușa în urma ei și coboară la bucătărie. Știecăn-osămaiadoarmă.Punedecafeașirămâneuitându-seafarăcu brațeleîncrucișate,mângâiatădezgomotulcunoscutalfiltruluișidemirosul familiaralcafelei,așteptândsăseterminedefăcut. Cândrăsaresoarele,depepeluzadinspateseridicăonegurăușoară.Rămâne uitându-semultăvremeprinușiledesticlă,încercândcudisperaresă-șiaducă aminte.Aresenzațiacăviațaeiarputeadepindedeasta.

Capitolulnouă

—Bună,spuneTom,intrândînlinișteînbucătărieșivăzând-opeKarenla

masă,cuocanăînfață.

Separecăis-arăcitdemultcafeaua,iarelseîntreabădecândoareetrează.

Karenridicăprivireaspreel.

—Bunădimineața.

Aratăpuținneglijent,darfermecător,îmbrăcatăînhalat.Tomsesimteatâtde

recunoscătors-oaibăaici,s-oaibăînviațalui,cândi-afostașadeteamăc-ova

pierdeînnoapteaaccidentului.Darpareșicevafragil,deparcăarmergepe

gheață.

—Cumaidormit?

—Nupreagrozav,recunoașteea.Vreicafea?

—Sigur.

Seridicăși-lsărutăpegură,exactcumfăceaînainte.Seîndepărteazădeelși-

llasăcucapulvâjâindu-i.Îitoarnăocanădecafeașiîncepesăpregătească

miculdejun.

—Nu,staijos.Lasă-măpemine,îispuneTomhotărât.

Punecornurilelaprăjitșispargeouăleîntr-otigaie.

—Vatrebuisăreîncepsămăduccurândlaserviciu,spuneel,petonde

scuză.Așvreasăpotsăstauacasăcutine,darchiaremultdelucrulaserviciu

acum…

—Nu,eînregulă,serios,răspundeea.Suntbine.N-amnevoiesăteocupide

minetottimpul.Promitc-os-oiauușor.

Îizâmbeșteliniștitor.

Tommaiarecevacetrebuiesă-ispună;n-arecumsăevite.

—Maieunlucru.

Tace,ridicândprivireadintigaieșiîndreptând-ospreea.

—Ce?

—Amfăcutoprogramarelaunavocat.

Vedesclipireabruscădeteamădinochiiei.

Karenîșimușcăîngrijoratăbuzadejos.

—Când?

—Îndimineațaasta,lazece.

Karenîșimutăprivirea.

—Ah.Așarepede?

—Eoacuzațieserioasă,Karen,ziceel.

—Știu,nu-icazulsă-mispui,serăsteșteea.

Dintr-odată,amândoisuntîncordați.Tomși-ardorisănufienevoițisăse

ducălaunavocat,sănufiavutlocniciunaccident,easănufifugitdincasăîn

searaaia–simteoscânteiedefurieîmpotrivaei.Darce-afost,afost,iaracum

trebuiesăsedescurcecâtpoteidebine.Îșidăseamacă-șiîncleșteazăfălcileși

încearcăsăsedestindă.Îșipăstreazăemoțiilepentruel.

*

Firmadeavocaturăseaflăîntr-oclădiredebirourinudepartedecasă.Karen

atăcutîntotdrumulscurtcumașina.NiciTomn-aspuspreamulte.

Edejacald,darnugăsesclocdeparcaredecâtlasoare.Cândintră,clădirea

răcoroasăcuaercondiționateoușurare.Iauliftulpânălaetajulalșaselea.

Cândajung,saladeașteptareegoală.TomseuitălaKarencucoadaochiului.

Eanuspunenimic,nuseîntindedupăniciunadintrerevisteledepemăsuță.Stă

liniștităpescaun,așteptând.Nudureazămult.

—DomnuleșidoamnăKrupp,putețiintra,spunesecretarași-iconducecătre

oușădebiroupecarele-odeschideșiapoioînchideînurmaei.

Înăuntru,biroularatăcaoricecabinetdeavocat–nufoartediferitdebiroul

avocatuluispecializatîntranzacțiiimobiliarelacareaapelatTomcasăcumpere

casadepeDogwoodDrive,înaintes-ocunoascăpeKaren.Areomasăimensă,

cuteancuriordonatededosarepestetot.Înspatelebiroului,avocatul–Jack

Calvin–,unbărbatcupărgrizonantondulat,acăruivârstăTomoapreciazăpela

patruzecișicincideani,seridicășidămânacuamândoi,apoilefacesemnsăse

așeze.

—Cucevăpotfidefolos?întreabăel. Avocatulseuităcurioslaei.Înspatelepriviriipătrunzătoareseghiceșteo inteligențăascuțită.Tomaproapecă-iaudegândurile:Cecautăcuplulacesta drăguțînbiroulmeu? —Amsunatieri,pentruacuzațialegatăderecentulaccidentdecirculațieal soțieimele,spuneTom,văzândcăeatace. Faptulcăseaflăînbiroulunuiavocatdedreptpenalpares-ofiintimidat. — Aduceți-mi aminte, spune bărbatul, deloc neprietenos. Am multe contravențiirutiere.Pâineameaceadetoatezilele.Maialesconducereînstare deebrietate.Despreastaevorba? Aruncăoprivirerapidă,studiind-opeKaren. —Nu,răspundeTomșiîncepesăexplicedespreaccident.N-afostdeloc vorbadealcool.Dar,dinnefericire,depășisevitezalegalăși… Avocatulîlîntrerupe. —Scuze…poateolașipeeasă-miexpliceces-aîntâmplat,cucuvinteleei.

Tom îi aruncă o privire lui Karen, care pare să se crispeze. Avocatul o privește,așteptândsăvorbească.CumniciTom,niciKarennuspunnimico clipă,avocatulîșimutăprivireadelaunullacelălaltșiîntreabă:—Evreo problemă?

—Da,răspundeKaren,înceledinurmă.Nu-miaducamintedeaccident.Nu-

miaducamintenimiclegatdeel. Seîncruntăînsemndescuză. —Serios?întreabăCalvin. —Nupotsă-miaducamintenimicdinsearaaceea,spuneea.Eungol. —Așae,ziceTom.Aavutocomoțiegravă.Abiaieriaieșitdinspital. Avocatulseuitălaei,parcăuimit. —Epebune?Sauastaeapărareapecareoîncercați?Pentrucănu-inevoie deașaceva.Suntavocatulvostru.Lăsațiapărareapeseamamea. —Nu-ioîncercare,spuneTomferm.Areamnezie.Dardoctoriisuntdestul desiguricăetemporarășic-osă-șirecapetememoria. SeuitălaKaren,carestăpalidălângăel.Etrasălafață,ceeace,dela accidentîncoace,esemnulînceputuluiuneidurerizdrobitoaredecap. —Înțeleg,spuneavocatul. SeuităcurioslaKaren. Tomîidăhârtiapecareauprimit-odelapoliție.Calvinociteșterapid.Ridică privirea. —Camdubioasăzonăpentruodoamnăcatine,ziceel,privind-opeKaren. Eastăperfectneclintitășidreaptă.AvocatulseîntoarcecătreTom. —Cecăutaacolo? —Nuștiu,răspundeTom. —Nuștii,repetăavocatul. Îicerceteazăpeamândoideparcăn-arșticesăcreadă.Urmeazăotăcere prelungită. În cele din urmă, spune: — E destul de grav. Conducere imprudentă…nu-idejoacă. Segândeșteoclipă. —Uitecumfacem.Osăamnevoiedeunavansazi.Șidupăaceeaosăamân prezentarea în fața instanței până-și aduce aminte ce căuta acolo și de ce conduceaașa.Pentrucăs-arputeasăexisteunmotivfoartebun–saumăcaro

circumstanțăatenuantă.Și,chiardacănuexistă,tottrebuiesăștim.

Tomîiaruncăopriviresoțieisale,dareași-acoborâtacumprivireaînpoală.

Îșicautăcarnetuldececuri.

—Dacă-țiaduciaminteceva,spuneavocatul,adresându-i-seluiKaren,terog

săscriitotulpehârtie,așaîncâtdataviitoarecândnevedemsăaiinformațiile

proaspeteînminte.Șisună-măcândseîntâmplăasta,adaugăel.

Karendădincap. —Bine. —Sau…poateaivreasănevedemfărăsăfiedefațășisoțultău? KarenîiaruncăopriviretăioasăluiCalvin.Clatinădincapșispune:—Sigur cănu.N-amnimicdeascunsfațădesoțulmeu. Tomopriveștecuatenție.Chiaresinceră? Stabilescavansulși,cândseridicăsăplece,CalvinoîntreabăpeKaren:— N-aicazier,nu? Easeîntoarceși-irăspundeprivindu-ldreptînochi:—Nu. AvocatulîiîntoarceprivireașipeTomîlîngrijoreazăcevaînochiiluicare cântărescsituația.Îșidăseamacăavocatuln-ocrede…n-ocrededeloc. Pe drum spre casă, atmosfera e încărcată de tensiunea întrebărilor fără răspuns.Înainte,luiTomîiplăceasămeargăalăturideKaren–uneledintrecele maiplăcuteamintirisuntcueidoi,înmașinaasta,ieșinddinorașpentruun weekend,cubagajelepebanchetadinspate,eacucapullăsatpespate,râzând… Eaproapeoușurarecândîisunătelefonul.Răspunde. Dupăaceeaseîntoarcespreeașispune,cutondescuză:—Trebuiesămă ducpuținlaserviciu. —Bineînțeles. —Eștibine? —Mădoarecapul. Karenînchideochiiși-șisprijinăcapulpespătarulscaunului. Tomolasăacasă.Seapleacășiosărutăînaintesăcoboaredinmașină. —Ia-oușor.Trageunpuidesomn.Osăîncercsămăîntorcdevreme. Karencoboarădinmașinăși-ifacesemncumâna,mijindochiiînsoarecând elscoatemașinaînmarșarierdepealee.Îifaceșielsemnșiseîndepărtează, îngrijoratdece-irezervăviitorul.Întrebându-secesecretearputeaascundesoția lui.

Capitolulzece

DupăcepleacăTom,Karenseîntoarcesprecasășidescuie.Întâlnireacu

avocatulavlăguit-o;înmodevident,acrezutcă-lminte.Îșiapasădegetelepe

ochiiobosiți.Seducelabucătărie,deschidecongelatorulșiscoatepungade

gheață pe care i-au dat-o de la spital. Afolosit-o din când în când, pentru umflăturiledepefață.Acumși-opunepefrunte.Senzațiareceeplăcută.Se așazălamasadinbucătărie,cuochiiînchiși,și-șiținepungadegheațăpecap, plimbând-oușorșiîncercândsăalinedurereasurdă. Eozifoartecaldă,înăbușitoare.Simtecumiseudăbluzadetranspirație, chiarșicuaerulcondiționatpornit.Poatec-artrebuisă-ldeamaitare.Pemăsură cedurereadecapsepotoleștepuțin,deschideochii.Seholbeazălablatulde bucătărie,celpecarel-aînlocuitcânds-amutat.Încăîimaiplacesăseuitelael –suprafațaneagrănetedășilucioasă,punctatăcuargintiu.Însăacumvedeun pahargollângăchiuvetă. Seuitățintălapahar,apoiaruncăoprivirerapidăprinbucătărie,darnimic altcevanuparealtfeldecâtartrebui. Paharul de pe blatul de lângă chiuvetă nu era acolo când au plecat azi- dimineațălaavocat,esigurădeasta.Pentrucă,înaintesăplece,eașiTom–mai multTom–aufăcutordineînbucătărie,aupusînmașinadespălatvase,toate farfuriiledelamiculdejunșiauștersblaturile.Detestăcândrămânfarfuriilepe blat.Eunpicmaniacăatuncicândvinevorbadecurățenie.Șiștiecăaaruncato ultimăprivireînbucătărieînaintesăseducălaTom,laușadinfață,șisăplece spreavocat,pentrucăs-aîntorscasăseasigurecăușiledesticlăglisanteerau blocate.Totdeaunaverificădacăușilesuntblocate–șideaceeaafostașade descumpănită când Tom i-a spus că nu încuiase ușile după ea în seara

accidentului.Șicănustinseseluminile.Saucănu-șiluasegeanta.Măcardacăși-

arputeaaducecevaaminte!

Iașovăitorpaharul,seuităînel,îlducelanasșimiroase.Acumegol,dara

fostapăînel,esigură–deparcăaintratcinevașis-aservitcuunpahardeapă

delachiuvetăînaintesăiasăiarlacăldură.Capulîibubuieșisesimtedintr-

odatăamețită.Încearcăsăseprindădeblatșiscapăneîndemânaticăpaharul.

Acestasespargecuzgomotpepodea.

Seuitățintăînjossprepaharulspartdelapicioareleei,respirândîntretăiat,

cutotcorpultremurând.Dupăaceeaseîntoarcerepede,fugeînsufragerieși

înșfacătelefonul.ApasătastarapidăcunumărulluiBrigid.

—Brigid,spuneeacândîirăspunde.Poțisăviipânălamine?Grăbește-te! Nicimăcarnuîncearcăsă-șiascundăfricașipanicapecarelesimte.Vrea numaisăfieBrigidcuea,imediat.Nuvreasărămânăsingurăîncasă. —Sigur,vinimediat,răspundeBrigid. Karenstănerăbdătoarepeverandă.Încâtevasecunde,ovedepeBrigidieșind îngrabăpeușaeișitraversândstrada.SlavăDomnuluicăexistăBrigid. —Iisuse,Karen,ces-aîntâmplat?întreabăBrigid.Eștialbăcavarul. —Afostcinevaîncasă,răspundeKaren. —Poftim? Brigidpareluatăprinsurprindere. —Cevreisăspui? Karenoîmpingeînăuntru. —Afostcinevaaici,câtamfostplecatăcuTomazi-dimineață.Abiam-am întors.Cândamintratînbucătărie… Nupoateterminacearedespus. —Aivăzutpecineva?Afostcinevaînbucătărie?întreabăBrigid. Karenclatinădincap. —Nu. Emailiniștităacum,căeBrigidaici.Cenorocaresăaibăoprietenăbună chiarpestedrum!Karenștiecă,indiferentîncebeleaarfi,Brigidlasătotul deoparte și dă fuga la ea. Ar vrea să-i poată destăinui de ce e așa de înspăimântată.Darnu-ipoatespuneadevărulceleimaibuneprietenesausoțului său. SeuitălaBrigidcumseapropiedebucătărieșiseopreștechiarînprag, uitându-seîntăceredejur-împrejur.Dupăoclipă,seîntoarceînliniștelângă Karen. —Karen,ces-aîntâmplat? —Amajunsacasășim-amduslabucătărie.Peblateraunpahargol.Nuera acolocândamplecatazi-dimineață.L-apuscinevaacolo,șin-amfostnicieu, niciTom. —Eștisigură?întreabăBrigid. —Bineînțelescăsuntsigură!Crezic-așfiașadeîntoarsăpedosdacăn-așfi sigură? Brigid se uită din nou la ea cu îngrijorare. Apoi aruncă o privire spre bucătărieși-șiîntoarcedinnouprivirealaKaren. —Cums-aspartpaharul? —L-amluatsămăuitlaelșidupăaiaamamețit…șil-amscăpat. Brigidseuităneliniștitălaea. —Poatec-artrebuisă-lsunămpeTom.

*

Tomconducesprecasăcâtderepedepoate,înlimitelerațiunii,cumintea gonind. Când ajunge, coboară în grabă din mașină și fuge pe treptele de la intrare.NăvăleșteînsufragerieșioialagoanăsprecareeKarenîntinsăpe canapea,cupungadegheațăpefrunteșicuBridgetînpicioarealături. —Karen,scumpo,eștibine?Ces-aîntâmplat? Karensestrăduiesăseridiceîncapuloaselor.Îidăpungacugheațălui Brigid,careoiamecaniccas-opunălalocîncongelator. — Nu știu, spune ea. Am venit acasă și am găsit un pahar pe blatul de bucătărie.Suntsigurăcănueraacolocândamplecatazi-dimineață.Amcrezut căafostcinevaîncasă. Tomseîndreaptăsprebucătărie,oprindu-seînfațapragului,șivederesturile depaharspart.PrindeprivirealuiBrigidcândaceastaînchidecongelatorulși ocoleșteprudentcioburilesclipitoare. Karenvineșirămânelângăel. —Eul-amscăpatpejos,spuneea. Tomopriveștecuîngrijorare. —Eștisigurăcănueraacoloșiînainte?Arfipututsăfie,spuneTom. Încearcăsă-șiaducăamintedacăși-aluatunpaharcuapădimineațășil-a lăsatpeblat,darnu-șipoateaminti.Areatâteapecap,că-iscapăgenulăstade detalii. —Nuștiu,spuneea,clătinânddincap.Eramfoartesigură.Amaruncato ultimăprivirepe-aiciînaintesăplecăm,casăverificdacăsuntîncuiateușiledin spate.Amcrezutcăetotulpuslaloc…

—Haide,staijos,îiziceTom,ducând-oînapoipecanapea,întimpceBrigid

începesămăturecioburile.

TomolasăpeKarenpecanapeașiverificătoatăcasa.Nulipseștenimic.Din

câteîșidăelseama,nuenimicclintitdinloc.

Cândseîntoarceînsufragerie,Brigidstăîntr-unuldintrefotolii,înfațalui

Karen.Eîmbrăcatălejer,cupantalonitrei-sferturișiunmaioucubreteleșiare

părulcastaniulunglăsatpeumeri.Întimpceoprivește,eaîșiînnoadăpărulla

ceafă.TomseîntoarcespreKaren.

—Nucredcăafostnimeniaici,spuneelblând.

Karenîlpriveșteșiapoiîșimutăprivirea.

—Șice,crezicăameuînchipuiri?

—Nu,spuneTomcalm.Nucredcăaiînchipuiri.Credcănu-țiaducibine

amintedacăerasaunuunpaharacolo.Ambăutamândoimultăapăpecăldura

asta,oricaredintrenoiputeasălasepaharulpeblat.Poatecăeu…nu-miaduc

aminte.Încăterefaci,Karen,îireaminteșteelcublândețe.Adu-țiamintecea

spusdoctorul–aiputeaaveașiproblemecumemoriapetermenmediudupă

accident.Poatecăpaharuleraacolodinainteșinu-țimaiaducituaminte.

—Poate,răspundeeacuîndoială.

TomseîntoarcecătreBrigid.

—Măocupeude-acum,spuneel.Mulțumesccăaivenitașarepede.

—Oricând,răspundeBrigid.

—Da,spuneKarenrecunoscătoare,cândBrigidseridicăsăplece.Nuștiuce

m-așfacefărătine,Brigid.

TomopriveștepeBrigidîmbrățișând-oușorpesoțialui;Karenîirăspunde

călduroslaîmbrățișare.

—Mulțumescșicăaimăturatcioburile,adaugăTom.

—Nicioproblemă.

BrigidîizâmbeșteluiKaren.

—Pecurând.

Brigidseîndreaptăsprecasaeidevizavi,întimpceeidoirămânînprag

uitându-sedupăea.TomstăpuținînspateleluiKaren.OpriveștepeBrigidșio

priveșteapoișipesoțialui.

Capitolulunsprezece

DetectivulRasbachseopreșteoclipăcasăcercetezeîmprejurimile.Peste drumeuncentrucomercialdărăpănat,cuoprăvăliecudetoate,ospălătorie automată,unmagazincuproduseieftineșicamatât.Chiarșiîntr-oziînsorităde varăcumeazi,cartieruledeprimant.Înfațalui,loculcrimei–unrestaurant abandonat.Geamurileșiușileaufostbătuteînscânduri,darcinevaasmuls câtevadintrecelealeferestreidinfațăcasăseuiteînăuntrusaupoatecăpurși simpluaucăzutsingureîntimp.Rasbachocoleșteclădireapărăsitășiajungeîn spatele ei. Face semn cu capul unor criminaliști și trece dincolo de banda galbenăcaredelimiteazăloculcrimei. Pătrunde în restaurant pe ușa înnegrită din spate, care n-a fost bătută în scânduricumeraceadinfață–sau,celpuțin,dacăafostvreodată,acumnumai era.Puteaintrasauieșioricine.Primullucrucare-lizbeșteemirosul.Încearcăsă nu-liaînseamă. Înstângaluiseaflăunbardemodăvechepecareseputeamânca,darnuși mesesauscaune;totulafostgolit–pânășiaplicelelipsesc.Însălângăpereteeo canapeavechecuniștecutiideberegoaleînjurulei,pepodea.Prinferestreintră unstropdeluminăfiltrată,prinlocurileundeaucăzutscândurile,darceamai marepartevinedelalămpileinstalatedeechipadelegiști.Linoleumulmurdare crăpat,perețiisuntînchișilaculoareșipătațidenicotină.Iarpepodeazaceun bărbatmort. Mirosuledestuldeputernic.Așaseîntâmplăcândcadavrulnuedescoperit decâtdupămaimultezileîndogoareaverii.Duhneștedestuldetare. Rasbach stă perfect nemișcat în mijlocul restaurantului care duhnește, în costumulluielegantșiscump,gândindu-secăvatrebuisă-ldealacurățat,și-și scoateoperechedemănușidecauciucdinbuzunar. —Asunatcineva.N-alăsatniciunnume,îispunepolițistulînuniformăde lângăel. Detectivuldădincapplictisit.Seîndreaptăspremizeriadepepodea.Rămâne câteva minute cu privirea coborâtă spre cadavru, cercetându-l. E un bărbat brunet,probabildetreizecișicincisprepatruzecideani,îmbrăcatcupantaloni negricareparscumpișiocămașălafeldescumpă–acumacoperităcuocrustă desângeuscatnegrușicumuște.Victimaafostîmpușcatădecâtevaoriînfațăși odatăînpiept.Pantofiilipsesc,dândlaivealănișteșosetedestuldeșic.Nici curean-are.

—Vreourmădearmă?îlîntreabăRasbachpeunuldintretehnicieniicare

staudecealaltăparteacadavrului,uitându-seșielgânditorlaacesta.

—Nu,nuîncă.

Rasbachseapleacăatentpestetrupulneînsuflețit,încercândsănurespireși

observândumbrapalidădinjuruldegetuluidepecareafostscosdecurândun

inelșidungalafeldepalidădinjurulîncheieturiimâinii,undes-aaflatcândva

unceas.Fusesejefuit,însănuacestafusesescopulinițial,segândeșteRasbach.

Cecăutasebărbatulaici?Nuerade-aici,dincartierulăsta.Paremaidegrabăo

execuție.Atâtadoarcăafostîmpușcatînfațășiînpieptînlocsăfieîmpușcatîn

ceafă.Cadavrularatăcașicumomularfimuritacumcelpuțincâtevazile,poate

maimult.Arefațadecoloratășiumflată.

—Știmcinee?

—Nu.N-areniciunactdeidentitatelael.Defapt,n-aveanimiclaelînafară

dehaine.

—Vreunmartor?întreabăRasbach,știinddejarăspunsul.

Nada.Celpuținpânăacum. —Înregulă. Rasbachofteazăadânc. Cadavrulvafiluatde-aicicurândșitrimislamedicullegistpentruautopsie. Osăiaamprentelecadavruluișiosăvadădacăauladosarcevacaresăse potrivească. Dacă nu-l pot identifica după amprente, va trebui să verifice persoaneledispărute,ceeacevafiplicticos,darmarepartedinmuncapolițieie plictisitoare.Deseorieomuncăplictisitoarecaredărezultate. Criminaliștiiorsăcauteîncontinuarearmacrimei.Probabilunpistolde

calibrul38,dupăcumarată.Eposibilcatrăgătorulsăsefidescotorositdeel

departedeloculcrimeisausă-lfiluataltcineva,care-șițineacumgura.Ținând

contdecartier,Rasbachnusemirăcăi-aufostluatecureauașipantofii,precum

șiportofelulșibijuteriile,șifărăîndoialăcășitelefonulmobil.

Pânăsăterminecucadavrulșisăefectuezeoperchezițiemaiamplăazonei,

totce-augăsiteoperechedemănușidecauciucrozcumodelcuflorilângă

coate,aruncatăîntr-oparcaremicăaflatănudeparte.Rasbachnucredecăau

vreolegăturăcuvictimadinrestaurant,daracerutoricumsăfieridicate.

Nuseștieniciodată.

RasbachșidetectivulJennings,împreunăcucâțivapolițiștiînuniformă,își

petrecsearabătânddinușăînușăînzonășicăutândmartori.

Delocsurprinzător,nusealegcunimic.

*

DoctorulPerriera,medicullegist,îiașteaptăadouazidimineață.

—Bunăziua,domnilordetectivi,spuneel,evidentîncântatsă-ivadă.

Rasbachștiecălegistuluiîiplacecândvinînvizitădetectivii.Semirăcă,nici dupăaproapedouăzecideani,caracteruldeprimantalprofesieinuparesă-lfi doborâtpelegist.Înjunghieri,împușcături,înecuri,accidentedemașină–nimic nuparesă-lderanjezepeoptimistulșiveșnicsociabiluldoctorPerriera. Leîntindeunbolcubomboanedementăambalate,îiajutăsănumaisimtă mirosul.Ambiidetectiviiaucâteuna,iarambalajelefoșnesccânddespachetează bomboanele.DoctorulPerrieraîntindemânasăiafoițeleșilearuncăîntr-uncoș degunoi. —Cepoțisănespui?întreabăRasbachcândajungcutoțiiînjurulmesei lungideoțel,uitându-selacadavrulcareseodihneștepeea. RasbacherecunoscătorcăJenningsaavutdintotdeaunastomacultare,cași el.Jenningspareentuziastșicuriosșiabsolutdelocderanjatdemăceluldepe masășiarefalcaumflatădelabomboanadementă. —Corpuleintact,începeveseldoctorulPerriera.Bărbatcaucazian,peste treizecișicincideani,sănătos.Primulglonțafostînpieptșialdoileaînobraz, daraltreileafoc,careaajunsdirectîncreier,afostcelcarel-aucis.Moarteaa fostdestulderapidă.Afostîmpușcatdeaproape–deladoi–doimetriși

jumătatedistanță–cuunpistoldecalibrul38.

Rasbachdădincap. —Cândamurit,maiexact?întreabăel. DoctorulPerrieraseîntoarcespreRasbach. —Știucemultvăplacevouăsăstabilițiexactoradecesului,iareufactotce pot,chiarfac,dardacă-mitrimitețiuncadavrucareazăcutcâtevazile…astaîmi afecteazăprecizia,înțelegețivoi. DetectivulștiecădoctorulPerrieraeunperfecționist;totdeaunaîșiconfirmă concluziile. — Apreciez asta, spune Rasbach răbdător. Dar tot aș prefera să aflu ce presupuitudecâtcepresupunealtcineva. Doctorulzâmbește. —Amfăcutautopsiaaseară.Pebazastadiuluidedescompunereșialarvelor pecarele-amgăsitîncorp–șifărăsăuit,desigur,devremeafoartecaldăde careamavutparte–presupuncăamuritcamcupatruzileînaintedeasta,cuo ziînplussauînminus. Rasbachfacecalcule. —Deci,asearăeraupatruzile…astaarînsemnatreisprezeceaugust,seara. DoctorulPerrieraaprobă. —Darar fipututfiucisșiîn searadedoisprezece augustsauseara de paisprezeceaugust.Oricândînacestinterval. Rasbachcoboarăprivireasprecorpulneînsuflețitdepemasadeoțel.Cebine

arfidacăarputeavorbi.

*

Întors la secție, Rasbach alege una dintre sălile mari de ședință pentru

comandamentulloradhocșiseadreseazăechipeipecareaadunat-oîngrabă.El șiJenningssuntdetectiviișiaalescâțivapolițiștiînuniformădinDiviziade patrularecasă-isprijine. — Tot nu știm cine e tipul ăsta, spune Rasbach. Nu i-am identificat amprentelenicăieri,nicilapersoaneledispărutecunoscute,niciînaltebazede date.Haidețisăîncepemprinatrimiteforțelordeordineșipreseiodescriereșio fotografie–săvedemdacăputemaflacinee.S-arputeasă-lrecunoascătotuși cineva. Rasbach decide să verifice toate înregistrările poliției pentru perioada de patruzecișioptdeoredintresearadedoisprezeceaugustșiceadepaisprezece august.Cautăoriceieșitdincomun.Nu-imarelucru;nuaparenimic,înafarăde niște capturi minore de droguri și câteva accidente rutiere. Unul dintre

accidenteledemașinăparedestuldelimpede–otamponareîncursuldupă-

amiezii.Darcelălalt…OHondaCiviccaremergeacuviteză–veninddinspre

zonaundeseaflăloculcrimei–șialovitunstâlpînjuruloreidouăzeciși

patruzecișicinci,însearadetreisprezeceaugust.

Rasbachsimteofurnicăturăpeceafăcândîlobservă.

Capitoluldoisprezece

—Cucetepotajuta?îlîntreabăFlemingpeRasbach,sorbindcafeauadin cană.Nuvineînfiecareziîncolțulnostrudeclădireundetectivdelaomucideri. Rasbachpunefotografiilevictimeipebirou. Fleming și Kirton se apleacă amândoi să se uite. Kirton clatină din cap. Flemingzăbovește,uitându-secuatenție,darnuzicenimic. — Cadavrul a fost găsit abia după câteva zile, spune Rasbach. Pe șaptesprezeceaugust.Celpuțin,n-asunatnimenipânăatunci.Credcăafost jefuitdelocalniciînainte. —Nu-lrecunosc,ziceKirton. —Nicieunul-ammaivăzutpânăacum. FlemingseuitălaRasbach. —Ce-areastade-afacecunoi? —Afostucisîntr-unrestaurantabandonatdepeHoffmanStreet,înjurde treisprezeceaugust,cuozimaidevremesauînminus.Înțelegcăaavutlocun accidentrutiernudepartedeacolo,însearadetreisprezece. FlemingșiKirtonschimbăoprivire.Kirtonseîndreaptă,dânddincap. —Așae. —Spuneți-miceștițidespreel,spuneRasbach. —Femeiadepășiseviteza,atrecutperoșu.Atrasdevolancasăeviteo mașină,apierdutcontrolulșiaintratîntr-unstâlp,povesteșteKirton. —Asupraviețuit? —Da,răspundeFleming,aplecându-sepestebirou.Asupraviețuit,darse parecăareamnezie. —Glumești,nu?întreabăRasbach. —Nu.Toatălumeaahalit-o–doctorul,soțul,spuneFleming. —Darnușitu.

—Nuștiu.Soțulasunatla911cas-odedaredispărutăînaceeașiseară.

Plecasede-acasăîngrabă,fărăgeantășifărătelefon,uitasesăîncuieușa.

RasbachseîntoarcesprepolițistulKirton,careclatinădincap.

—Credcăminte,spuneKirton.

—Ceștițidesprefemeiaasta?întreabăRasbach.

—OcheamăKarenKrupp,îirăspundeFleming.Nu-idecâtogospodină

obișnuită…dacănuieiînconsiderareundeafostșicefăceaînsearaaia.

—Ogospodină.

—Îhî.Treizecișicevadeani,econtabilă.Căsătorităcuunexpertcontabil.

Fărăcopii.Casădrăguțăînsuburbii–HenryPark.

Rasbachîșiaduceamintebruscdemănușiledecauciucrozpecarele-agăsit

șile-aridicatdelângăloculcrimei.Trecuseomașinăpesteeleșiaveauurmede

roți.

—Ces-aîntâmplatcumașina?întreabăel.

—OHondaCivic.Efăcutăpraf,anunțăKirton.

—Trebuiesă-ivădcauciucurile,spuneRasbach.

Simte un mic freamăt de entuziasm. N-ar fi interesant, se întreabă el, să găseascăolegăturăîntremașinarespectivă–cupricina–șivictimalui? —Atunci,presupuncăpreieitude-aici,Rasbach,spuneFleming.

*

Tomeîncordatșinefericitcândpleacăde-acasăadouazidimineață.Îșipune jeanșiicasăseducălaserviciucâtevaoreșisărecuperezeînweekendcearede lucru.ArămasînurmăcâtafostKarenînspital.Pareobosităîndimineațaasta. Iar era deja trează când s-a sculat el; când a sărutat-o, avea fața palidă. Umflăturiledepefațăs-auretras,iarvânătăileauînceputsăseșteargă,darnu seamănădeloccuvecheaKaren. Eradiferitădecândseîntorseseacasă.Înainte,eraașadecaldășidelipsităde complicații.Acumepuțindistantă.Epreatăcută.Uneori,dacăseîntindespre ea,tresare.Înainte,nufăceaniciodatăașa.Pareagitată,încordată.Iarepisodulcu paharuliseparetulburător.Esigurcănufusesenimeniîncasă.Deceeeaașa deconvinsăcăafostcineva?Aintratîntr-opanicătotalădincauzaasta.

Șieleîngrijorat.Karenchiarnu-șiaminteștesearaaceea?Saupurșisimplu nu-ispunelui? Bănuialaecevaperfid;auînceputsăsestrecoareîndoielile,lucruripecare înaintereușisesănulebageînseamă. Îndoielilegatedetrecutulei.Cânds-amutatlael,aaduspuținelucruricuea. Oîntrebaseatuncidacăarecevalucruridepozitatepeundeva.Karenîlpriviseîn ochi și spusese: — Nu, asta-i tot. Nu mă agăț de lucruri. Nu-mi place îngrămădeala. Elseîntrebase,odatăsaudedouăori,deceparesăn-aibăniciunfelde legăturidintrecut.Cândaîntrebat-odesprefamiliaei,i-aexplicatcăn-areașa ceva.Tomaînțeles.Nicipărințiiluinumaisuntșinui-arămasdecâtfratelelui. Darean-arepeabsolutnimeni.Elareprietenidincolegiu,dareaparesăn-aibă niciunul.Cândainsistat,i-aziscănusepreapricepesăpăstrezelegăturacu lumea.S-apurtatdeparcăelarfiexagerat. Oiubeșteșieaîliubeștepeel;suntperfecțiîmpreună.Dacăn-avoitsă-i spunămaimultedespreviațaeidedinaintesăsecunoască,elaacceptat.N-a

bănuitniciodatăcăarficevaîngrijorător–s-agânditdoarcăeraeamairetrasă

șinueradornicăsăîmpărtășeascăpreamulte.

Daracumnumaieașadesigurcănu-lderanjează.Îșidăseamacădefaptnu

știepreamultedespreproprialuisoție.

*

DetectiviiRasbachșiJenningsseaflălalaboratorulcriminalistic.Tehnicienii aupreluatdejamănușilerozșilucreazălaele,deșieduminică. AcumRasbachîioferăunespressodubluaromatluiStanPrice,careafostde acordsăvinădedimineațășisăseuiteîmpreunăcueiladovezi.Edoarocafea delaStarbucks,darRasbachștiecăStanedeobiceiașadeocupat,căn-apucăsă iasă. —Mersi,spuneStan,luminându-selafațăcândiapaharul.Ocafeabunăede mareajutor. Au un aparat mic și amărât la subsol, unde se află laboratorul de criminalistică,darcafeauamizerabilăpecareofaceacestaecelebră.S-arputea săfiedincauzăcănu-lcurățănimeniniciodată,darnicin-afostnimenidispus sătestezeteoriașisă-lspelecumtrebuie.Rasbachîșipropunesăținămintesăia deCrăciununespressornoupentrudepartamentuldecriminalistică. —Ce-aiaflat?întreabăRasbach. —Păi,mănușile.Amreușitsăprelevourmăbunădecauciucdepeuna dintreele. Stansoarberecunoscătordincafea. — Urmele de cauciuc de pe mănușă corespund cu tipul și modelul cauciucurilor de la mașina respectivă. Sunt tipul care trebuie, dar nu putem

stabiliconcludentpotrivireacucauciucurilepecarele-ațiadus.Nuputemspune

categoriccăunuldintrecauciucurileaceleimașinitrecutpestemănușaasta.Dar

s-arputeafoartebinesăfifostașa.

—Bine,spuneRasbach.

Eceva.

—CeșansesuntsăobținețiADNdepeinteriorulmănușilor?

—Așzicecădestuldemari,darosădurezemaimult.Pentruașacevaavem

dejaolistădeașteptare.

—Poțis-ourgentezi?

—Poțisă-mimaiaducicafeadintr-astaminunată?

—Săfiisigur.

*

Karen își ia geanta, cheile și telefonul și se pregătește să iasă din casă. Trebuiesădeaofugăpânălamagazinuldincolț. Cânddeschideușadinfață,peverandăstăunbărbatnecunoscut.

Eașadesurprinsă,încâtaproapecăscoateunțipăt.Darbărbatulcare-istăîn

prag,deșineinvitat,nupareamenințător.Eîmbrăcatfrumos,cuuncostumbine

croit.Arepărulblonziușiochișialbaștriinteligenți.Atunciîlobservășipeal

doileabărbat,careurcătreptele.Seuitălaelalarmatășiapoiîșiîntoarceprivirea

sprecelaflatchiarînfațaei.

—KarenKrupp?întreabăel.

—Da,răspundeeabănuitoare.Cinesunteți?

—SuntdetectivulRasbach.

Îiaruncăoprivireceluilaltbărbat,careajungeacumlângăelpeverandă.

—IaracestaestedetectivulJennings.

Capitolultreisprezece

Karenîlpriveșteatentpedetectiv,cuinimabătându-inebunește. — Putem să stăm de vorbă cu dumneavoastră câteva minute? întreabă Rasbach,scoțându-șilegitimațiașiîntinzând-o. Karenîșisimtepulsulbătândîntâmple.Nuvreasădiscutecuei.Acumare unavocat.Decenui-adatacestaniciunsfatdespreceanumesălespună polițiștilordacăvins-ointeroghezedinnou?Decenul-aîntrebatea? —Tocmaiplecam,reușeștesărostească. —Nudureazămult,îidăasigurăriRasbach,fărăsăsemiște. Karenezită,neștiindcesăfacă.Dacă-iconvingesăplecefărăsădiscutecuei, s-arputeasăși-ifacădușmani.Hotărăștecămaibineîilasăsăintre.Osăle spunăcănu-șiaduceamintenimic.Îndefinitiv,ăstaeadevărul.Nupoatesăle spunănimicdespresearaaceea. —Bine,credcăsepoatevreocâtevaminute,spuneeașideschideușamai larg,închizând-oînurmalordupăceintrăcutoții. Îiconduceînsufragerie.Karenseașazăpecanapea;polițiștii,pefotoliiledin fațaei.Seluptăcudorințadeatrageunadintreperneledepecanapeașideao strângelapiept.Înlocdeasta,îșipunefărăgrabăpiciorpestepiciorșise sprijinădecolțulcanapelei,încercândsăparănetulburatădefaptulcăaredoi detectiviînsufragerie. Darinteligențaevidentădinochiidetectivuluionelinișteșteșispune,puțin prearepezit:—Suntconvinsăcăștițidejadelaceilalțipolițișticareanchetează accidentul,dareunu-miaducamintenimicdespreel. Segândeștecâtdecaraghiossună.Roșeșteușor. —Amauzit,da,răspundedetectivul. Parerelaxat,darvigilent.Simtecăomulăstaeînstaredeorice.Dintr-odată,e foarteagitată. —Defapt,nuaccidentulînsineneinteresează. Auzindu-l,Karensimtecumsealbeștelafață.Esigurăcăremarcăamândoi paloareaeibruscășiincriminatoare. —Nu?reușeșteeasăîntrebe. —Nu.Anchetămaltceva.Cevacares-apetrecutnudepartedeloculundeați avutaccidentul,credemcăaproximativînacelașitimp. Karennuspunenimic. —Afostucisunbărbat.

Ucis.Încearcăsă-șipăstrezeexpresianeutră,darbănuieștecănuîiiesedeloc. —Ce-arputeasăaibăde-afacecumine?întreabăea. —Astaîncercămsăaflăm,răspundedetectivulRasbach. —Nu-miaducamintenimicdinsearaaceea,protesteazăea.Îmiparerău,dar credcăvăpierdețitimpul. —Nimic?întreabădetectivul. Eevidentcăn-ocrede.Karenseuităladetectivuldelângăel.Nicieln-o crede. Clatinădincap. —Poatecăvăputemajutasăvăaducețiaminte,spuneRasbach. Karenseuităatentlael,speriată.SebucurăcăTomnu-iaici.Apoiîșidorește săfifost. —Credemcăațifostlaloculcrimei. —Ce? Sesimtesleită. —Amgăsitlaloculcrimeioperechedemănușidecauciuc,îispunecelălalt detectiv. Acumeamețită,iarinimaîibatesă-ispargăpieptul.Simtecumclipește rapid. —Șipoatecăvălipseșteoperechedemănușidecauciucroz,dincelepecare eposibilsălefolosițilaspălatulvaselor?întreabăRasbach. Karenridicăprivireași-șiîndreaptăspatele. —Nu,nu-milipsesc,spuneeaconvingător. Darștiecă-ilipsescmănușile,lecăutaseieri.Habarn-areundeaudispărut.Îl întrebase pe Tom, dar nici el nu știa. Are curajul brusc pe care-l capătă o persoanăcuuninstinctdesupraviețuirefoarteputerniccândeîncolțită. —Dececredețicăarfialemele?întreabăeacalm. — De fapt, e foarte simplu, răspunde detectivul. Mănușile au fost găsite aproapedeloculcrimei,într-oparcaredealături. —Totnuînțelegcelegăturăaucumine,spuneea.N-amavutniciodată mănușiroz. —Mănușileaufostcălcate,înparcare,deomașină,continuădetectivul. Probele obținute din urmele de cauciucuri… sunt aproape ca amprentele. Cauciucurilemașiniidumneavoastrăsuntacelașitipcucelecareaulăsaturmele înparcareaaceea.Credcăațitrecutpestemănușileacelea–înparcare.Șică după aceea, ați fugit – și ați făcut un accident cu mașina aceea cam la ora produceriicrimei. Faceopauzășiseapleacăușor. —Credcăavețioproblemă.

*

Cândparcheazăpealee,Tomseîntreabăacuiemașinaoprităînfațacasei

lui.Oberlinăsimplă,mainouă;nimenicunoscut.Coboarădinmașinășiseuită

neliniștitlaautomobilulparcatînstradă.Cinearputeasăvinăînvizitălasoția

lui?Detestăneîncredereapecareosimte.Temător,urcăîngrabătreptele.

Deschideiuteușașiimediatvededoibărbațilacostumcarestauînsufrageria

lui.

—Tom!spuneKaren,întorcândcapul,văditsurprinsă.

Expresiaeiederutantă,unamestecdeușurareșispaimă.Nu-șidăseamadacă

ebucuroasăsauîngrozităcă-lvede.Poateunpicdinamândouă.

—Ceseîntâmplă?întreabăTom,adresându-setuturorcelordinîncăpere.

Ceidoibărbațirământăcuți,privinddelalocurilelor,așteptândparcăsăvadă

ceosă-ispunăsoțialui.Tomeneliniștit.Seîntreabădacăsuntdelaasigurări,

venițiînlegăturăcuaccidentul.Nu-imaitrebuieșialteveștiproaste.

—Aceștidoidomnisuntdetectividepoliție,îispuneKaren,cuunușor

avertismentînpriviri.Suntaiciînlegăturăcu…ces-aîntâmplatatunci,adaugă

ea.

Ceidoibărbațiseridicăînacelașitimp. — Sunt detectivul Rasbach, spune bărbatul mai înalt, scoțându-și scurt legitimația.AcestaestedetectivulJennings. —Trebuiesădiscutămdespreastachiaracum?întreabăTompuțingrosolan, intrândînsufragerie. Îșivreaînapoiviațadedinainte. —Numaipoatesăaștepte?Avocatulnostruaspusc-osăamânelucrurile pânăîșirecapătămemoria. —Mătemcănuneaflămaiciînlegăturăcuaccidentuldemașină,spune detectivulRasbach. Tomsimtebrusccăiseînmoaiepicioarele.Inimaîncepedintr-odatăsă-ibată nebunește.Simtenevoiasăseașeze.Selasăpecanapea,lângăKaren.Îșidă seamacăașteptasesăseîntâmpleașaceva.Însufletullui,știusecămaieraceva. Sesimtedeparcăadeschisundevaoușăgreșitășiaajunsînviațaaltcuiva,o viațăcaren-arenicionoimă,populatăcuimpostori. Tomseuităprudentlaceidoidetectivi.ÎiaruncăoprivirenervoasăluiKaren, dareanuseuitălael. Cumoclipănimeninuscoateniciuncuvânt,detectivulRasbachspune:— Tocmai îi povesteam soției dumneavoastră… anchetăm o crimă care a fost comisănudepartedeloculundeaavutaccidentul. Ocrimă. Karenseîntoarcebruscspreelșispune:

—Vorsăștiedacănunelipsescniștemănușidecauciuc,darle-amspusdeja cănu. Tom îi întoarce privirea, cu inima bătându-i zgomotos. Clatină din cap. Timpulparesăîncetinească. —Mănușidecauciuc?Nu,nunelipseștenimicdegenulăsta,ziceel. Eamețitșisimtegustuldefiereîngât.Seîntoarcecătredetectiv. —Dece? Tomștiecăeunactorgroaznic.Detectivulcuochiageriparesăvadădirect prinel.Detectivulștiecăminte. —Amgăsitchiarlângăloculcrimeioperechedemănușidecauciucroz pentruspălatvase.Cuunmodelcuflorilângăcoate. Tomaudetotuldeparcăarprindesuneteledeladistanță.Sesimtefoarte detașat.Seîncruntă.Totulparesăsepetreacăînralanti. —N-amavutniciodatămănușidecauciucroz,spuneel.

OpriveștepeKarencarese-ntoarcedinspreelspredetectiv.Iisuse.Tocmaii-

ammințitpedetectiviiăștia.Cedracu’seîntâmplă? —Sincer,nupreaconteazădeundeprovinmănușilesaualecuiaufost,zice detectivul. Important e că urmele de pneuri de pe mănușile acelea și din apropierea locului crimei corespund cu cele ale roților de la mașina soției dumneavoastră.Iarastaoplaseazăînapropieredeloculcrimeicupuțintimp înaintesăaibăaccidentul. SeîntoarcespreKarenșispune:

—Separecășiconduceațifoarterepede.

Detectivulseapleacășiadaugă:

—Puțincamconvenabilsăavețiamnezie. —Număinsultați,domnuledetectiv,spuneKaren,iarTomseholbeazășocat laea. N-arficrezut-oniciodatăcapabilădeatâtasângerece.Parcăs-aruitalao străină. —Nuvrețisăștițicineafostucis?întreabădetectivulRasbach. Sejoacăacumcuei. —Sauștițideja?adaugăel,uitându-secuatențielaKaren. —Habarn-amdesprecevorbiți,răspundeea.Șinicisoțulmeu.Decinumai facețipedeștepțiișispuneți-neodată? Rasbachîiîntoarceprivireanetulburat. —Unbărbatcareafostîmpușcatdetreiori–dedouăoriînfațășiodatăîn piept,deaproape–într-unrestaurantpărăsitdepeHoffmanStreet.Știmcă mașina dumneavoastră s-a aflat în apropiere de locul crimei. Speram că dumneavoastrăosăneoferiținouădetalii,spuneel.

Tom simte că i se face rău fizic. Nu-i vine să creadă că poartă această conversație,înproprialuisufragerie.Acumcâtevazilestăteaexactînloculăsta când a venit poliția să-i spună că a avut loc un accident. Ținând cont de împrejurărileîncareseproduseseaceasta,nucrezusecășoferularfipututfi soțialui.Darfusese.Șiacum,asta.Cesămaicreadăacum? —Cineera?întreabăKaren.Bărbatulcareafostucis? Efoartepalidă,segândeșteTom,dararevoceafermă.Eremarcabildecalmă. Tomparcăs-aruitalaaltcineva,laoactriță,carejoacărolulsoțieilui. —Nuștim,recunoaștedetectivul. Apoibagămânaîntr-unplicșiadaugă:

—Vrețisăvedețiofotografie?

Nuetocmaioîntrebare.

Tomtotmaiaresenzațiacăfazasedesfășoarăcuîncetinitorul.Detectivul

puneofotografiepemăsuțadecafeașiorăsucește,caTomșiKarensăfieiutela

eaînpozițiacorectă.Echipuldeformatalunuibărbatcugăuridegloanțeîn

frunteșipeobraz.Ochiibărbatuluimortsuntdeschiși,exprimândcevacarepare

surpriză.Tomsedăînapoiinstinctiv.Detectivulpuneoadouafotografielângă

prima. Aceasta arată corpul umflat al bărbatului, cu sânge împroșcat pe tot pieptul.Fotografiilesuntrevoltătoare,răscolitoare.Tomnusepoateabține,îi aruncăopriviresoțieilui–eașadenemișcată,deparcăarfiîncetatsămai respire–șidupăaceeaîntoarcerapidprivirea.Nupoatesuportasăseuitela proprialuisoție.

— Vă trezește ceva amintiri? o întreabă detectivul puțin obraznic. Îl recunoașteți? Karenseuităfixlafotografii,parcăstudiindu-le,șiclatinăîncetdincap. —Nu.Categoric,nu. Detectivulparesăn-ocreadă.

— Cum explicați că mașina dumneavoastră se afla lângă locul crimei?

întreabăel.

—Nuștiu.

Înceledinurmă,învocealuiKarensestrecoarăonotădedisperare.

—Poatecămi-adeturnatcinevamașinașim-aobligatsăașteptacolo,ca

șofercucaresăfugă,spuneea.Și…poatecăamreușitsăscapșideaceea

conduceamașaderepede.

DetectivulRasbachdădincap,cașicumarapreciaeforturileeidecreație.

TomsegândeștecudisperareEposibil.Nu?

—Cealtedovezimaiaveți?întreabăKarencuîndrăzneală.

—Ahh,răspundedetectivulRasbach,astanusuntdispussăvăspun.

Strângefotografiile,îiaruncăoprivireparteneruluisău,șiseridicădepe

fotoliu.KarenșiTomsescoalășieidepecanapea.Rasbachscoateocartede

vizitădinbuzunarulhaineișii-oîntindeluiKaren.Aceastaoia,oprivește,apoi

opunepeblatuldesticlăalmăsuțeidecafea.

—Vămulțumimpentrutimpulacordat,spunedetectivul,iarceidoibărbați

pleacășiKarenînchideușadupăei.

Tom,copleșitdegroază,rămânenăucitlângăcanapea.Karenseîntoarceîn

sufragerie,iarprivirileliseîntâlnesc.

Capitolulpaisprezece

Peloculpasagerului,RasbachsegândeștelainterogatoriuîntimpceJennings

conducespresecție.KarenKruppascundeceva.Adatdovadădeostăpânirede

sineadmirabilălasuprafață,dardedesubtseascundeapanica.

Rasbachcredecăseaflaacolo,foarteaproapedeloculcrimei,probabilîn jurul orei la care s-a petrecut aceasta – deși asta e o prezumție destul de îndrăzneață în clipa asta, pentru că momentul estimat al decesului acoperă inevitabilunintervalmaredetimp.Cecăutaacolo? Soțuleunmincinosdedoibani,segândeșteRasbach,aducându-șiamintede purtarealuidintimpulinterogatoriului.EsigurcăsoțilorKrupplelipseșteo perechedemănușidecauciucroz. Cinevatrebuies-ofivăzutpeKarenKruppplecânddeacasăînsearaaceea. Trebuiesăafledacăerasingură.RasbachsehotărăștesăseîntoarcăînHenry Park mai târziu, ca să discute cu vecinii. Și o să aibă nevoie și de lista convorbirilortelefonicealefamilieiKrupp.Poatecăaprimitunapel.Os-o verificefoartemeticulospeKarenKrupp. Selasăpespatepescaunulpasagerului,destuldemulțumit.Cazulaluato întorsăturăinteresantă.Îiplacecândseîntâmplăașa.

*

Îngrozit,Tomseholbeazăacuzatorlasoțialui.Tocmaiamințitpolițiapentru

ea.Femeiapecareoiubește.Ceafăcut?Isestrângeinima.

—Tom,spuneea,șiapoitace,deparcănu-itreceprincapcesăspunămai

departe.

Deparcăn-araveacumsăexplice.

Tomseîntreabădacăîntr-adevărnupoatesăexplicesaudacăseprefaceîn

întregime.Laînceput,aavutîncredereînea,acrezutcănu-șiamintește.Dar

acumnumaiștie.Cusiguranțăparesăaibăcevadeascuns.

—Cedracu’seîntâmplă,Karen?întreabăel.

Glasulîisunărece,darpedinăuntrusesimtedisperat.

—Nuștiu,spuneeacuconvingere,iarochiiiseumpludelacrimi.

Efoarteconvingătoare.Tomvreasăfieconvins,darnupoates-ocreadăîntru

totul.

—Credcăștiimaimultdecâtlașisăseînțeleagă,spuneel.

Karenrămânenemișcatăînfațalui,cuspateledrept,parcăprovocându-lsă

spunăcecredeeldefapt.DarTomnupoate.N-opoateacuzade…decrimă.

Dumnezeule,ceafăcut? —I-aimințitpedetectivi,ziceel.Despremănuși. —Șitu,răspundeeatăios. Astaîlșochează;ecaopalmătrasăpestefață.Nicinupreaștiecumsă răspundă.Dupăaceeaziceînfuriat:—Amfăcut-ocasăteapărpetine!N-am știutcealtcevasăfaciNuștiucedracu’seîntâmplă! —Exact!serepedeea. Karenseapropiecucâțivapași,fărăsă-șiiaprivireadelael.Suntladistanță deunbrațunuldecelălalt. —Astaeșiideeamea,spuneea,maipuținagresivăacum.Nicieunuștiuce seîntâmplă.Ammințitînlegăturăcumănușilepentrucăn-amștiutcealtcevasă fac…exactcatine. Tomseholbeazălaeaprostit.Înceledinurmă,spune:—Indiferentdacă-ți aducisaunuaminte,probabilcăsuntmănușiletale,șiștimastaamândoi.La loculuneicrime.Deceteaflailaloculuneicrime,Karen? Pentrucăeanu-irăspunde,Tomcontinuă,îngrozitdeceeaceseîntâmplă. —Audovezi!Căerailaloculuneicrimeîngrozitoare! Nu-ivinesăcreadăcăspuneașaceva,că-ispuneașacevaluiKaren,femeia pecareoiubește.Îșitreceînnebunitomânăprinpăr. —Înmodevident,detectivulălacredecătuaifăcut-o,credecăl-aiomorât pebărbatulăla.Tul-aiomorât?Tul-aiîmpușcat? —Nuștiu!țipăea,cudisperareînglas.Asta-itotcepotsăfacacum,Tom. Îmiparerău.Știucănuedestul.Nuștiuces-aîntâmplat.Trebuiesămăcrezi. Tomseuităurâtlaea,neștiindcesăcreadă.Simtecăviața,așacumoștieel, seevaporăpenesimțite. Karenseuitălael,fixându-lcuprivirea. —Chiarcrezicăsuntînstaresăucidpecineva?Chiarcrezicăsuntcapabilă decrimă? Nu. Nu și-o poate imagina ucigând pe cineva. Ideea e… caraghioasă. Monstruoasă.Șitotuși… —Epeurmeletale,Karen,spuneTomcopleșit.Aivăzutcumedetectivul ăla.Osăsapeșiosătotsapeșin-osăselasepânănulămureștetotul.Nicin-o sămaicontezecănupoțisă-țiaduciaminte.N-osăfienevoie…polițiaosăafle ces-aîntâmplatșiorsănespunăeinouă! Acumaproapecățipă.Încearcăs-orănească,pentrucă-ieteamășiefuriosși numaipoatesăaibăîncredereînea. Kareneșimaipalidădecâtatuncicândfuseserădetectiviiacolo. —Dacănumăcrezi,Tom…

Seîntrerupe,lăsândfrazaînsuspensieșiașteptându-lsăprotesteze,săspună

căocrede.Tăcereaseprelungește,darTomn-ospune.

—Decenumăcrezi?întreabăeapânălaurmă.

—Ceîntrebare,răspundeelcuasprime.

—Eoîntrebarelegitimă,insistăKaren.

Acumesupăratășiea.

—Ceamfăcuteuvreodatăcasăcrezicăașputeaucidecusângerecepe

cineva?

Seapropieșimaimult.Tomoprivește,darnuspunenimic.

—Măcunoști!Cumpoțisăcrezicămăcarsuntînstaredeașaceva?Nuștiu

ces-aîntâmplatînsearaaia,numaimultdecâtștiitu.

Acumarefațaaproape,chiarlângăalui;îisimteparfumulvagalpielii.

Kareninsistă:

—Ces-aîntâmplatcunevinovățiapânălaprobacontrarie?

Respirăgrăbit,cufațaaproapedeel.

—Nuștiices-aîntâmplat,așacădecenupoțisăcrezicăsuntnevinovatăîn

toatăpovesteaasta?Spune-mi,variantaastaemaitrasădepăr,mainebunească

decâtcăamîmpușcatunbărbatșil-amlăsatsămoară?

Acumeaesteceacareaproapecățipă.

Tomseuitălaea,cuinimastrânsă.Decândoștieșioiubește,n-aavut

niciodatănicimăcarcelmaivagmotivsăseîndoiascădeea,înnicioprivință.

Totulsereducelasearaaceea.Ces-aîntâmplatdefapt?Nu-idatoreazăceva

pentruaceastăîncrederetotală?

Clatinădincap.Petonmaiscăzut,spune:

—Vinepolițiaaici,teacuză…tumințiînfațalor…nuștiu,Karen.

Seoprește.

—Teiubesc.Darmi-efrică.

—Știu,răspundeea.Șimiemi-efrică.

Pentruoclipă,niciunuldintreeinuspunenimic.

—PoatecăemomentulsămergemiarlaJackCalvin,ziceeaapoi.

*

Însearaaceea,Karenstăîntăcereînsufragerie,ținândînpoalăorevistăpe

caren-obagăînseamă.Mâinesearăseîmplineșteexactosăptămânădela

accident.Osăptămână,șieatotnu-șipoateamintinimic.

După-amiazaafostînspăimântătoare.Poliția–detectivulălanemilos–a

acuzat-opracticdecrimă.ȘiTom…Tomparesăcreadăcăeposibils-oficomis

ea.

Îieteamădepoliție,îieteamădecearputeadescoperi,îieteamădecele-ar

puteaspunedoctorulFulton.

Îșidăseamacă-șiîncleșteazădințiișiîncearcăsăsedestindă.Odorfălcile.

Fotografiile…Karennu-șipoatescoatedinminteimaginilealeaoribile.Se

gândeștelaTom,careesus,înbiroullui,închiscucevahârtiipecareșile-a

adusdelaserviciu.Saupoatecădoarsepreface,cașiea?Stălabirouholbându-

se în gol, și el incapabil să-și scoată din minte imaginile cu bărbatul mort? Probabil.Păreatulburatcândavăzutpozele.Și,dupăaceea,nicimăcarnuse maiuitaselaea. Karenaruncăoprivirepefereastradinfațășitresare.Vededoibărbațiîn costumlaușauneicasedepestedrum.Îirecunoaștechiarșipeîntunericpecei doidetectivi.Cuprinsădegroază,Karenseducelafereastră,furișându-sepe lângăperete.Cândajungelageam,rămâneînspateleperdelei,trăgândcuochiul afară. Îiinterogheazăpevecini.Bineînțeles.

Capitolulcincisprezece

Brigidseuităpestradă.Selasăîntunericul.Stămultaici,tricotândșiprivind ceseîntâmplădincolodefereastră. Brigidepriceputășicreativălalucrumanual;câtevadintremodeleleeichiar audevenitcunoscute.Areunblogdetricotatdecareefoartemândră,undeîși expune o parte din ce lucrează, și o urmăresc o grămadă de persoane. Pe banneruldedeasuprabloguluiscrieTricotatulnu-idoarpentrudoamneleîn vârstă!ȘimaieșiofotografiealuiBrigid.Emulțumitădepoză,pecarei-a făcut-ounfotografprofesionist.Înpozaaiaefoarteatrăgătoare;efotogenică. Încercaseodatăs-oînvețeșipeKarensătricoteze,darîșidăduseseamacăde faptn-ointeresasăînvețe.Șinicin-avearăbdarepentruașaceva.S-audistrat puținșiaufostdeacordcăpoatenu-ichiarpasiunealuiKaren.Păreatotușisă-și dorească și să-i facă plăcere compania lui Brigid, în pofida intereselor lor diferite.Epăcatcănus-aapucatdetricotat;sătricoteziîmpreunăcucinevaeo modalitateminunatăsă-lfacisăvorbească,iarKarennuegenulcaresăse deschidăcuușurință. Maidevreme,Brigidfuseselamagazinuleifavorit,KnitOnePurlToo.Ise terminalânaShibuipurpuriepecareocumpărasedatatrecută.Înclipaîncarea

intrat pe ușă și a văzut toate sculurile colorate de lână adunate de-a lungul pereților,aproapepânălatavan,asimțitcumsebinedispune.Așademultă culoare,atâtdemultetexturi…posibilităținelimitate!S-aplimbatfericităprin magazin,admirând,pipăindșiadunândtotfeluldelâneturidediversegrosimiși culori,pânăși-aumplutbrațele.Adorăsăserăsfețeculâneturi.

Brigidmângâiaolânămerinosportocaliede-adreptuladorabilăcânddeeas-

aapropiatofemeiepecarearecunoscut-ovag.

—Brigid?aspusea.Măbucurașadetaresădaudetine!Voiamsă-țispunce

taremi-aplăcutultimatapostaredepeblogdesprecumsăreparigreșelilede

tricotat.

Brigidaproapecăaroșitdeplăcere.

—Ampierdutunochicrescutșișmecheriacucroșetaamersdeminune.

—Măbucurfoartetarecăți-afostdeajutor,spuseseBrigidzâmbind.

Eraplăcutsă-șiîmpărtășeascăexperiențașisăfieapreciată.Așa,meritatoată

muncagreacuscrisulblogului.

ȘiSandra,casiera,sebucurases-ovadă.

—Brigid!Nutepreamaivedem.Trebuiesăteîntorcilacerculnostrude

tricotat. Brigidîșiaruncaseinstinctivprivireasprescauneleașezateîncercînpartea dinfațăamagazinului.Nueraîncăgatasăseîntoarcă.Nuputeafacefață.Prea multefemeitricotândfericitelucrușoarepentrubebeluși–celpuțintreidintre celecareveneaucuregularitateerauînsărcinate.Șivorbeauîntrunadespreasta. Nuputeafisigurăcăn-osălaseastas-oafectezeșicăn-osă-șireversecumva dezamăgirea;nuaveaîncredereîneaînsășicăn-osăspunăcevaneplăcut. N-arfiînțeles-oniciunadintreele.Maibinesăseținădeparte. —Curând,amințitBrigid.Chiarammultdelucruînperioadaasta. N-aspusnimănuide-aicicăarenunțatlaserviciudincauzatratamentelorde fertilizare.Nuvoiasălespunădespreproblemeleeidefertilitate.N-aveanevoie demilalor. Aluatsacoșaumflatășiscumpădelânășiaplecatrepededinmagazin,într-o dispozițiesumbră. Acum,seuităladoibărbațiîncostumecarevinînlungulstrăzii,bătândla uși.Seopresclaușavecinilor.Urmeazăea. Cândaudesoneria,îșipunetricotajuldeoparteșirăspunde.Esingurăacasă; Bobeplecatlauneveniment,așacumedemulteori.Ceidoibărbațiseaflăîn pragul ușii. Cel mai înalt, drăguț, cu ochi albaștri pătrunzători, scoate o legitimațieșii-oarată. —SuntdetectivulRasbach,spuneel.AcestaedetectivulJennings. Brigidsecrispează. —Da?răspundeea. — Efectuăm o anchetă de poliție. Ați văzut-o, întâmplător, pe vecina dumneavoastră,KarenKrupp,plecândde-acasăînsearadetreisprezeceaugust? Esearacândaavutaccidentuldemașină. —Poftim?întreabăea,deșil-aauzitfoartebine. —Ațivăzut-opeKarenKruppplecândde-acasăînsearadetreisprezece august?Aavutunaccidentdemașinăînsearaaceea. —Da,știudespreaccident,spuneBrigid.Eprietenăcumine. —Ațivăzut-oplecândde-acasăînsearaaceea?insistădetectivul. Brigidclatinădincap. —Nu. —Suntețisigură?Stațichiarpestedrum.N-ațivăzut-ocândaieșit? —Nu,n-amvăzut-o.Amfostșieuînorașpânămaitârziuînsearaaceea.De ce? Seuitădelaunullaaltul. —Eoîntrebaredestuldeciudată. —Neîntrebămdacăerasingură.

—Îmiparerău,habarn-am,spuneBridgetpoliticos.

—Poatecăsoțuldumneavoastrăeraacasăînsearaaceea?Eaici?oîntreabă

detectivul.

—Nu,nueacasă.Eplecatînmajoritateaserilor.Credcăeraplecatșiînseara

aceea.

Detectivulîiîntindeocartedevizitășispune:

—Dacăsoțuldumneavoastrăeraîntâmplătoracasășiavăzutceva,vreți,vă

rog,sănesunați?

Îipriveștepeceidoidetectiviplecândcupașimaripealeeaeișiducându-se

lacasadealături.

*

NiciKaren,niciTomnupotdormi,deșifiecareseprefaceînfațaceluilalt. Tomstăpe-oparte,cufațalapereteșicustomaculîntorspedos.Retrăiește scenacudetectiviiînsufragerialorîndupă-amiazaaceea,iarșiiar.Îșiaduce aminteușurințacucaresoțialuii-amințitînlegăturăcumănușile.Dimpotrivă, elmințiseprostșioștiaucutoții. OsimtepeKarenfoindu-sefărăîncetaredecealaltăparteapatului;pânăla urmă,seridicăînlinișteșisestrecoarăafarădincameră.Acums-aobișnuitcu asta, cu sculatul ei în toiul nopții. În noaptea asta, e o ușurare. Aude ușa dormitoruluiînchizându-seîncetînurmaeișiserăsucește,rămânândîntinspe spate,cuochiilargdeschiși. De la fereastra biroului de sus, Tom i-a văzut mai devreme pe detectivi plimbându-seînsusulși-njosulstrăzii.Trebuiesă-ifiobservatșiKaren.Și totușiniciunuldintreeinui-apomenitdeastaceluilalt.

Isefacerăucândsegândeștecăoancheteazăpolițiașisedetestăpentru

îndoielilecareisefurișeazăînminteînlegăturăcuea.Acumopriveștetot

timpulpunându-șiîntrebăridespreea,despreceafăcut.

Șinupoatesănuseîngrijoreze:Ceosăafleoarepoliția?

Capitolulșaisprezece

Adouazidedimineață,KarenîlroagăpeToms-oducălabiroulluiJack Calvinîndrumspreserviciu.Dinfericire,Calvinși-afăcuttimps-oprimească. Tomaveaoîntâlnireimportantădelacarenuputealipsișin-apututsărămână. Saucelpuținașaspusese.Karenseîntreabădacănucumvanumaipoateface față,saunumaivrea.Saupoatecredecăeaosăfiemaideschisăcuavocatul dacănueșielprezent.Darn-osă-ispunăavocatuluimaimultdecâti-aspus soțuluiei.Vreadoarsăștieceartrebuisăfacă. Tomseapleacășiosărutăpeobrazcândcoboarădinmașină,darn-oprivește înochi.Karenîispunec-osăiauntaxicasăseîntoarcăacasă.Rămâneoclipă înparcare,uitându-secumsoțuleiseîndepărtează.Dupăaceea,seîntoarceși porneștespreclădire.Odatăintrată,ezităoclipăînfațalifturilor,darapoiapasă pebuton.Cândajungelabiroulavocatului,îșiînăbușăteama,deschideușași intră. Dedataasta,aredeașteptatmaimultșiolasănervii.Cândecondusăîncele dinurmălaJackCalvin,simteîncordareaînumerișiîngât. —Te-aiîntors!spuneavocatulvesel.Așaderepede.Astaînseamnăcăți-ai amintitceva? Calvinîizâmbește,dareanu-irăspunde.Seașază. —Cucepotsăteajut?întreabăCalvin,profesionist. —Totnu-miaducamintenimicdinsearaaceea,îispuneKaren. Îșiimagineazăcetrebuiesăcreadăel.Probabilcredecăavenitsă-ispună cevacenuputeaspuneînfațasoțuluiei–desprevreoproblemăpersonalăîn partearău-famatăaorașului.Osă-ldezamăgească. —Tomareîndimineațaastaoîntâlniredelacarenupoatelipsi,ziceea. Calvindădincappoliticos. — Tot ce-ți spun e protejat de confidențialitatea avocat-client, așa este? întreabăKaren,privindu-ldirectînochi. —Da. Karenînghiteși-ispune:

—Amprimitovizitădinparteapolițieiieri.

—Bun.

—Amcrezutcăeravorbadespreaccident.

—Șinuera?

—Nu.

Karenfaceopauză.

—Ancheteazăocrimă.

Sprânceneleavocatuluiseînalță,iarprivireaiseascute.Scoatedindulăpior

uncarnețelnoucuhârtiegalbenăliniată,iadepesugativăunstiloucarepare

scumpșispunecalm:—Maibineîmispunețitotul.

—Afostîngrozitor.

Sesufocălaultimulcuvânt.Simtecumisefacegreață,aducându-șiaminte

pozelecucadavrul.Îșisimtemâiniletremurându-iînpoalășilestrângelaolaltă.

—Ne-auarătatfotografiialecadavrului.

Îipovesteșterapiddesprevizitadetectivilor.

—Nul-amrecunoscutpebărbatulmort,spune.

Seuităatentlaavocat,sperândc-ovasalvacumva.

—Mergeațicuviteză,ațitrecutperoșu,nudepartedeloculundes-acomiso

crimă–posibilînjuruloreicândafostcomisăcrima,spuneCalvin.Înțelegde

cearvreasădiscutecudumneavoastră.

Seapleacă,iarscaunulscârțâiecândseelmișcă.

—Darmaiesteșialtcevacaresăvălegedecrimaaceea?Pentrucă,dacănu

maieșialtceva,n-avețidecesăvăfacețigriji.Eozonăpericuloasă.N-arenicio

legăturăcudumneavoastră,nu?

Karenînghitedinnouînsec.Seuitălael,secalmeazăși-ispunerestul.

—Augăsitniștemănuși.

Avocatulofixeazăcuochiiluipătrunzători,așteptând.

—Spune,oîndeamnăel.

Karentrageadâncaerînpieptșizice:

—Augăsitniștemănușidecauciuc,într-oparcaredelângăloculcrimei.

Ezită,apoiadaugă:

—Suntdestuldesigurăcăsuntalemele.

Avocatuloțintuieștecuprivirea.

—Ne-audispărutmănușiledecauciuc.

Seoprește.

—Nuștiuces-aîntâmplatcuele.Suntdestuldedeosebite,roz,cuunmodel

cuflorilângămargine.

—Le-ațispuscăvălipsescniștemănuși?întreabăCalvin.

Karenîșidăseamadintonulluicetâmpenieincredibilăcredeacăarfifost

asta.

—Nusuntașadetâmpită,răspundeeacaustic.

—Bun.Asta-ibine,spuneel,înmodvăditușurat.

—Tomamințitpentrumine,rosteșteea.

Simtecumisedestramătoatăstăpânireadesine.

—Le-aspuscănunelipsescniciunfeldemănușidecauciuc.Darși-audat seamacăminte. —Regulădebun-simț,răspundeavocatul.Numințițipoliția.Nuspuneți nimic.Șimaibine,măsunațipemine.

— Au spus că n-au nevoie să demonstreze că mănușile sunt ale mele,

urmeazăKaren.Pentrucăseparecămașinameaatrecutpesteeleînparcare– auprobedinurmelecauciucurilor–așacămăpotplasapemine,saumașina mea,celpuțin,înapropierealoculuicrimei.Audovezi. Calvinîiîntoarceprivirea,cuoexpresiegravă. —Oricum,cineedetectivulcareseocupă,celcareși-adatseama? —EdetectivulRasbach,răspundeKaren. —Rasbach,repetăCalvin,părândgânditor. —Nuștiucesăfac,spuneKarenîncet.Asearădetectiviis-auduspestetotpe stradă,auvorbitcuvecinii. Avocatulselasăînfațăconcentratseuităfixprivireaînochiiei. —Nufacinimic.Nuvorbeșticuei.Dacăvorsădiscutecutine,măsunipe mine. Scoateîncăocartedevizită,oîntoarceșiscrieunnumărpedosulei. —Foloseștenumărulăstadacănumăgăseștilacelelalte.Laăstamăpoțigăsi oricând. Kareniarecunoscătoarecarteadevizită.

— Crezi că au suficiente probe ca să mă pună sub acuzare? întreabă ea

neliniștită. —Nudincemi-aispus.Eraiîntr-oparcare,înapropiereauneiclădiriundea fostcomisăocrimă,posibilînjuruloreilacareafostcomisăaceasta.Mergeai cuvitezășiaiavutunaccident.S-arputeasăfivăzutceva.Asta-itot.Întrebarea esteceorsămaigăsească. —Nuștiu,spuneeaagitat.Totnu-mipotaduceamintenimicdinsearaaceea. Calvinstăunminutșimâzgăleșteniștenotițe.Înceledinurmă,ridicăprivirea spreeașispune:—Detestsăpomenescdeasta,darosăamnevoiedeunavans maimare,pentruoriceeventualitate. Pentruoriceeventualitate.Pentrueventualitateaîncareosăfiepusăsub acuzarepentrucrimă,segândeșteKaren.Scotoceșteîngeantădupăcarnetulde cecuri. —Trebuiesăîntreb,spuneCalvinîncet.Deceaifipututaveaoperechede mănușidecauciuccutine? Karen îi evită cu bună știință privirea, căutând în continuare carnetul de cecuriîngeantă. —Habarn-am,îirăspunde.

Capitolulșaptesprezece

RasbachefectueazăoverificareamănunțităaluiKarenKrupp.Cuexcepția recentuluiaccidentcuvitezăexcesivă,euncetățean-model.Niciocontravenție rutieră.Nicimăcaroamendădeparcare.Ocarierădestuldesolidă–angajată temporarșiapoidoianilaCasaFunerarăCruikshank,peunpostdecontabilcu jumătatedenormă.Impozitelesuntînregulă.Niciuncazierpenal.Ogospodină drăguțășiliniștitădinzonadesuburbiidinnordulstatuluiNewYork. Însădupăaceeasapăunpicmaiadânc.ȘtiecănumeleeidefatăeKaren Fairfield,știedatașiloculnașterii–Milwaukee,Wisconsin.Începecuniște căutăridebază. Dar nu găsește mare lucru despre Karen Fairfield din Wisconsin – nicio dovadăcăarfiabsolvit,saumăcarcăarfiurmatacolonicișcoalaelementară, niciliceul.Areuncertificatdenaștereșiuncodnumericpersonal.Unpermisde conduceredeNewYork.Dar,înafarădeasta,pânăacumcâțivaani,nuexistă nimicdesprevreoKarenFairfieldcudatanașteriipecareaobținut-o.Deparcă

s-arfiivit,deplinformată,lavârstade30deani,cânds-amutatînstatulNew

York. Rasbachsereazemădespătarulscaunului.Amaivăzutașaceva.Nueatâtde neobișnuit pe cât ar crede oamenii de rând. Mereu „dispar” persoane și își reîncepviațaînaltăparte,cuidentităținoi.KarenFairfieldeînmodevidento invenție.Eotranzițiespreonouăviață.SoțialuiTomKruppnuecinezicecăe. Șiatunci,cinee? Osăafle;edoarochestiunedetimp.TrecepelabiroulluiJenningssă-i spunăceaaflat.Jenningsfluierăușor. —Amșieuceva,ziceel.Aprimitunapel. Îi întinde lui Rasbach o foaie scoasă la imprimantă cu lista convorbirilor telefonicealesoțilorKrupp. Rasbachiafoaiadelacelălaltdetectivșiseuităatentlainformații. —Aprimitunapellaoradouăzecișișaptesprezece,petreisprezeceaugust, însearaaccidentului,observăRasbach,ridicândprivireaspreJennings. — De pe un telefon nedetectabil, spune Jennings. Un telefon de unică folosință. Adaugă,vizibiliritat:

—Nuștimcineasunat-osaudeunde.

—Nufoloseștiuntelefonpreplătitpecare-laruncidupăaiadacăn-aiun

motiv serios, spune Rasbach, strângând din buze. Ce dracu’ punea la cale gospodinaastaanoastră?mormăieel. Nuesurprinssăaflecăaprimitunapelchiarînaintesăpleceval-vârtejde acasăînsearaaceea.Laastaseaștepta.Pentrucăînsearadedinaintegăsiseră doimartoricareovăzuserăplecând.Unuldintreei,omamăcutreicopiicarestă pediagonalăfațădecasasoțilorKrupp,ovăzusepeKarencoborândînfugă trepteledinfațășiurcându-seînmașină,înmodvizibilgrăbită.Spusesecăera singură.Oaltăvecină,carestămaiîncolopestradă,și-aadusamintedeea, pentrucăis-apărutcămergeprearepedecânderaucopiiilajoacă.Șieaera convinsăcăerasingurăînmașină. —Primeșteunapellaoptșișaptesprezeceminute,pleacăîngrabăîntimpce pregăteștecina,nuîncuieușașinu-șiiageantasaumobilul…spuneRasbach, simțindunentuziasmfamiliar. —Apelulafostpetelefonulfix,nupemobil,adaugăJennings.Soțuleia întârziatfoartemultdelaserviciuînsearaaceea.Apelularfipututfidestinat oricăruiadintreei.Poatecăsuntimplicațiamândoi. Rasbachdădincapgânditor. —Amfacebinesă-lcercetămmaiatentșipeTomKrupp.

*

KarenKruppiesedinclădireaundeseaflăbiroulavocatuluișiajungeîn

bătaiasoareluifierbinte.Acum,căestedinnousingurășinumaitrebuiesăse

prefacănicifațădesoțulei,nicifațădeavocat,simtedoaropanicăoarbă.

Tocmaii-adatavocatuluiunavansfoartemare,îneventualitateacăepusăsub

acuzarepentrucrimă.

Eîngrozită.Ce-artrebuisăfacă?Instinctulîispunesăfugă.

Știecumsădispară.

Dardedataastaealtfel.Nuvreasă-lpărăseascăpeTom.Îliubește.Chiar

dacănumaiesigurădesentimenteleluifațădeea.

*

Tomaajunsînsfârșitînbirou,dupăoîntâlnireinsuportabildelungăîncursul

dimineții.Închideușașiseașazăpescaunuldelabirou.Isepareimposibilsăse

concentrezesălucreze;rămâneînurmăcutoate.Erecunoscătorcăareunbirou

cuoușăcaresepoateînchide,unulcaren-areperețidesticlă–altfelarvedea

toatălumeacepuținmuncește,câtdemulttimppetreceplimbându-sedecolo-

coloșiholbându-sepefereastră.

Aproapeimediat,îivibreazătelefonul.Îlînșfacășiseuitălaecran.Brigid.

Rahat.Decedracu’să-lsuneBrigid?

—Brigid.Ces-aîntâmplat?

—Eunmomentpotrivit?întreabăBrigid.

Decinu-iourgență,segândeșteTom.Începesăsedestindăpuțin.

—Caoricarealtul.Ce-i?

—Trebuiesă-țispunceva,ziceBrigid.

Cevadinvoceaeiîlavertizeazăcăn-osă-iplacă.Imediat,simtecumse

crispează.

—Ceanume?

—Voiamsă-țispunmaidemult,spuneea,daraccidentulluiKarenm-acam

făcutsăuitdespreoricealtceva.

Tomarvreasătreacăodatălasubiect.

—Afostpolițiaaiciasearășiapusîntrebări.

Tomsimtecumtranspirăbrusc.Închideochii.Nuvreasăaudăcearesă-i

spunăBrigid,indiferentce-ofizis.Vreasăînchidă.

—Nule-amspusdetectivilor,darcredcătuartrebuisăștii,spuneea.Înziua

cândafăcutaccidentul,afostunbărbatcares-atotuitatînjurulcaseivoastre.

—Cumadicăs-atotuitat?întreabăTomtăios.

—Tipulăsta…seuitapeferestreșis-afurișatprinspate.Pliveamburuienile

pepeluzadinfațășil-amurmăritcuatenție.Afostcâtpecesăsunlapoliție,

însădupăaiaavenitlamineșiamstatdevorbășimi-aspuscăeunprieten

vechi.

—De-almeu?

Tomnu-șipoateimaginacinearputeafi.

—Nu,de-alluiKaren.

Tomsimtecumîlcuprindeogroazătotmaiputernică.Inimaîibubuieîn

urechi.

—Aziscumîlcheamă?

—Nu.Azisdoarcăoștiedinaltăviață,spuneBrigid,apăsândcuvintele.

Tomnuspunenimic,surprins.

—Nuvreausătesperii,Tom,șiștiiceapropiatesuntemKarenșicumine,

urmeazăBrigidcuglasîngrijorat,darăstaeuncomentariucamciudat,nucrezi?

Dinaltăviață.

—Cumarăta?reușeștesăîntrebeTom.

—Înălțimeșiconformațiemedii,cred.Părînchislaculoare,destuldedrăguț.

Bineîmbrăcat.

Părînchislaculoare.Urmeazăopauzălungă,întimpceTomsegândește,cu

minteagonind.

—Știi,totdeaunamis-apărutciudatcănuspunemultedespretrecutulei…

celpuțin,numie,adaugăBrigidînceledinurmă.Detestsăinsinuez–știuprin

cetrecețicuaccidentulșicelelalte–,dar…

—Darce?întreabăTomtăios.

—Dacăneascundecevadintrecutulei? Tomvreasăînchidă,darnusepoateclinti. —Cedracu’vreisăspui? —Poatecăsunăaiurea,daramvăzutdecurândoemisiunelatelevizor despreoamenicarefugdetrecutullor.Disparși-șiiauoidentitatenouă.Poate… poatecăașaafăcutșiea. —Eridicol,protesteazăTom. —Chiarașa?riposteazăBrigid.Separecălumeafaceașademulteori. Găseștionlineoamenicarepotsăajutepeoricine,contrauneisumedebani. Tomîșiîncleșteazămânapetelefonșiascultătotmaialarmat. —Facrostdeactenoișiapoisedaulafund,semutăînaltăparte,oiaudela capăt. Își schimbă înfățișarea. Devin cetățeni-model. Nu vor să fie trași pe dreapta,nuvorsăfiebăgațiînseamă. Tomîșiaduceaminte,cuunsoidegroază,câtdeatentăe–sauera–Karensă respectelegea,pânăînsearaaccidentului.ȘidacăBrigidaredreptate,iarsoția luifoloseșteoidentitatefalsă?Decesăfacăașaceva? — Tom? Îmi pare rău, poate n-ar fi trebuit să spun nimic. E din cauza emisiuniiăleianenorocite!Purșisimplumi-atrecutprinminte,cândaîntrebat deeabărbatulăla… Tomcredeacănimicnul-armaiputeadapestecapdupăîntâmplărilede săptămânatrecută,darasta…sugestiacăsoțialuiarputeafialtcineva?Emai multdecâtpoateduce. —Brigid,trebuiesăînchid,spuneelbrusc. Seridicădepescaunșiîncepesăseplimbe,încercândsăînțeleagăaceastă nouăposibilitateîngrozitoare.Laeiacasăfuseseîndimineațaaceeaunbărbatcu părulînchislaculoare,unbărbatcarespuneacăocunoaștepeKarendinaltă viață.DacăBrigidaredreptate,iarKarennuecinespunecăe?Polițiaosăafle. Pozaaiaînfiorătoare–bărbatulmortaveapărulînchislaculoare.Tomsimte cumisefacegreațăcândîșiaduceaminte. Poatecăedoarparanoic. Saupoatecăîncepesăvadălucrurileașacumsuntînrealitate.

Capitoluloptsprezece

Cândajungesearaacasă,Tomareînelunamestecînclocotdesentimente

negative–supărare,neîncredere,teamă,durerecopleșitoare.Știecăeaîșipoate da seama că s-a schimbat ceva. Dar n-are de gând să-i povestească despre telefonulluiBrigid. —Ces-aîntâmplat?întreabăKarenînceledinurmă,dupăocinăaproape mută. —Eoîntrebarecamprostească,ținândcontdesituație,răspundeTomrece. Poatecănu-miplacesătrăiesccuspaimac-osăvinăpolițialaușăs-oaresteze penevastă-mea. Nuvoias-ospună.I-ascăpat.VedecumKarensealbeștelafață.Vreas-o acuze,să-ispunăcătotuledinvinaei.Înschimb,îșiiaprivireadelaea. —N-aiîntrebatdespreîntâlnireacuavocatuldeazi-dimineață,spuneea,la felderece. Tomnuuitasedeea,numaicăpreferasănuștie. —Cumamers?întreabăel,îngrozindu-sedece-arputeaspuneea. —Atrebuitsă-iplătescunavansmaimare. Tomrâdecuamărăciune. —Decenumămir? —Aifipreferatsănu-lplătesc?întreabăKarentăios. Câtdetares-adeterioratcăsnicialorîndoarosăptămână,segândeșteTom. Înainte,n-arficrezutînniciuncaz.Înclipaasta,arvreas-olipeascădepereteși sățipelaeasăîncetezesă-lmaimintășisă-ispunăadevărul.Darn-oface.În schimb,seîndepărteazădeeașipleacădincameră. Nupoatescăpadebănuialacăeaîșiaducedefaptaminteces-aîntâmplatîn searaaceea.Nu-ivinesăcreadăcâtderăniteste,câtdemanipulatsesimte. Șitotuși,încăoiubește.Totularfimultmaiușordacăn-arfiiubit-o.

*

Brigid stă singură pe întuneric, cu tricotajul în brațe. Nu s-a deranjat să aprindăluminile.Bobareiarunpriveghiînsearaasta.Astaînseamnăafacerea cupompefunebre,opuzderiedeeufemisme.Știefemeiaicărorsoțiauafaceri sauprofesiiliberaleșicare-șiînsoțescuneoribărbațiilaevenimente–îșiiauo rochienouă,pantofinoi–,daraceleasuntdineurișipetrecerișiașamaideparte. Nupriveghiuripentrufamiliiîndurerate,cuunsicriudeschisîncapătulîncăperii, cumireasmașiprivelișteacopleșitoareaflorilorpretutindeni.Nu,mulțumesc.

A început să deteste florile, mai ales aranjamentele florale. În special aranjamentelefunerare.Înainte,îiplăceasăprimeascăfloridelasoțuleila aniversărilecăsătoriei,dardupăcâțivaanii-aspusluiBobsănu-șimaibată capul.Șiastapentrucăîncepusesă-lsuspectezecărecicleazăfloridelacasa funerară.Nul-aacuzatdirectșinuerasigură.Darisepăreagenuldelucrupe carel-arfaceBob.Eunpiczgârie-brânzăcândevorbadelucrurilemici.Totuși, n-aobiectatînfațacostuluitratamentelordefertilitate. I-arfiplăcuteis-oiade-acolovreocâtevazile–laVenețiasauParis,într-un locplindeviață–departedepompelefunebresauceanumel-oțineașade ocupat.DarBobainsistatîntotdeaunacănupoatesăsteaplecatașademult.Așa căacumBrigidprimeșteînfiecareancâteoperechedecerceifărăniciunhaz,pe caren-arenicioocaziesă-ipoarte. Nu se pune problema că nu și-ar permite să călătorească. Casa Funerară Cruikshanks-aextinsșiacumaretreifilialeînnordulstatului,iarBobemai ocupatcaoricând. Dareanue.ArputeasălucrezecevapentruBob,dar,cândi-apropus,azis cămaidegrabăi-arînfigeaceînochi.Bobfusesejignit. Tratamenteledefertilitatechinuitoarepentrucarerenunțaselapostuleide conducerenufuncționaseră–șiacum,înafarabloguluidetricotat,zileleîisunt mai degrabă pustii. Și-a îndreptat speranțele spre adopție. E îngrijorată că ocupațialuiBobosăleafectezesolicitarea,darnuecașicumlocuiescîntr-o casădepompefunebre.Suntuncuplunormal,cuocasănormală.Afacereaecu totulseparată.Nicimăcarnuvorbescdespreeapreamult.Bobștiecăeiîi displacesăaudădespreasta.Ceosâcâiedefaptecăatuncicânds-aucăsătoritel vindeaasigurări,ceeaceecutotulrespectabil.Daraveaspiritîntreprinzătorșia apărutoocazie.Eprofitabil,nupoatesănege.Și-ardorinumaicaBobsăfiavut succesînaltdomeniu.

Seuităcuatențiepestedrum,lanumărul24,lacasaluiKarenșialuiTom.Se

întreabăoarececredeTom,dupătelefonuleidemaidevreme.Cumvacrede,ca șiea,căsoțialuiascundecevalegatdetrecutulei?Totdeaunaanedumerit-ocăe așadereținutăfațădeea,ținândcontcănuodatăKareni-aspuscăeceamai bunăprietenăaei.EforturileluiBrigiddeaoatragepeKarenîntr-ointimitate maiprofundăaudattotdeaunagreș. Iar Tom… Brigid vede în fiecare seară lumină în biroul lui de la etaj. Munceștepreamult,caBob,darmăcar,cândlucreazăseara,lucreazăde-acasă. Karennustăsingurăîncasă,caea,înfiecareseară. Poatecăartrebuisăleducăunplatoucunegresă,întâmplător,afăcuto negresădupă-masă.Nuvreas-omănâncesingurăpetoată.Șinicinu-ichiarașa detârziu.Odatăces-ahotărât,dăfugalaetajsăseschimbe.

Îșiperiepărulcastaniucare-iajungepânălaumeri,cucărarepemijloc,îșidă

cunișterujroșușiseuităînoglindă,săvadăcumarată.Exerseazăcelmai

fermecătorzâmbet–celcare-ifaceochiisăselumineze–șiapoiiaprăjiturile

dinbucătărie.

Capitolulnouăsprezece

Kareneînbucătăriecândaudesoneria.Încremenește.Nicicândsunădinnou

nuseclintește.ÎlaudepeTomfoindu-selaetaj.Probabilcăseîntreabădecenu

răspundeea.

Cândsunăatreiaoară,iesefărătrageredeinimădinbucătăriecasărăspundă.

PrivireaeioîntâlneștepealuiTom,întimpceacestacoboarătreptele.Se

opreștelajumătateascării.Karensimtenelinișteaveninddinspreel.Îșisimteși

propriaagitațiecânddeschideușa.

SuntdetectivulRasbachșipartenerullui,celălaltdetectivalcăruinumenuși-

lpoateaminti.LuiKarenis-auscatgura.Îșispunesăfiecalmă.Îșiaminteștecă areunavocat,îșiaduceamintedecartealuidevizitădinportofelulei.Poatesă deadeellanevoie. Karenvreasă-itrânteascădetectivuluiușaînnas. —Putemintra,doamnăKrupp?întreabăRasbachpoliticos. Karenîlvedearuncândoprivirespresoțulei,careîncămaistăîncremenitpe scări. Segândește.N-areladispozițiedecâtosecundăsaudouăîncaresăiadecizia corectă.Calvini-aspussănudiscutecupoliția.Darîieteamăcădacă-ialungă orsărevinăcuunmandatdearestare.ÎlaudepeTomcoborândrestultreptelorși venindînspateleei. —Cedoriți?îlîntreabăelpedetectiv,puținagresiv. —Așpreferasănupurtămdiscuțiaastaînprag,răspundeRasbachagreabil. Karendeschideușalargși-ilasăpeceidoidetectivisăintreîncasă,evitând privirealuiTom. Ajungînsufragerie,cașimaiînainte. —Vărog,luațiloc,spuneKaren. ÎiaruncăoprivirepefurișluiTomșieîngrijoratădece-iciteștepefață.Nu știecumsă-șiascundăsentimentele.Șiînmomentuldefațăaratădeparcăse așteaptăcalumealuisăsesfârșească. Se lasă o tăcere plină de înțelesuri până să scoată cineva vreun cuvânt. Rasbachnusegrăbește.Karennu-șipermitesăselaseiritată.Îlașteaptă. Înceledinurmă,Rasbachîncepe. —V-ațiadusamintecevadespresearaîncareațiavutaccidentul?oîntreabă elpeKaren. —Nu,răspundeeapoliticos.

Dupăopauză,adaugă:

—Separecănuecevaneobișnuitîncazuridefelulacesta. Șiapoisegândeștecăprobabiln-arfitrebuits-ospună.Sunădeparcăarfi cititdintr-ocarte.

— Am înțeles, spune detectivul cu căldură. Pot să vă întreb – doar de

curiozitate–ceeforturifacețicasăvărecuperațimemoria? —Poftim?reacționeazăKarenlaîntrebareaneașteptată. Sefoieștepeloculei. —Miseparecădacănuputețisăvăaducețiaminteces-aîntâmplatînseara aceea,ațiîncercaînvreunfelsăfacețiceva,spuneRasbach. —Cumarfi?întreabăea. Îșiîncrucișeazăbrațele. —Nupotsăiaupurșisimpluopastilășisă-mirecuperezmemoria. —Mergețilavreunspecialist? —Nu. —Decenu? —Pentrucănucredcăarajuta.Memoriaosă-mirevinălavremeaei. —Așacredețidumneavoastră. —Așami-aspusdoctorulmeu. Știecăparedefensivă.Inspirăadâncșicalm. Adevărulecăn-aîndrăznitsăseducălaunspecialist,cumarfiunexpertîn hipnoză, pentru că nu poate risca să mai audă și altcineva ce s-ar fi putut întâmplaînsearaaceea.Trebuiesădescoperesingură. Detectivulschimbătactica.

—Știmcăațiplecatsingurăde-acasăînsearaaccidentului.Avemmartori carev-auvăzutplecândde-acasă. —Bine,spuneea. SimtecăTomîiaruncăopriviretăioasă. —Știmșicăațiprimitunapeltelefonicînsearaaceea,spuneRasbach.La oraoptșișaptesprezece. —Așaafost?întreabăea.

— Da, așa a fost. Pe telefonul fix. Am verificat lista apelurilor, spune Rasbach. —Avețivoiesăfacețiașaceva?întreabăTom.

— Da, avem, răspunde Rasbach. Altfel, n-am fi făcut-o. Am obținut un mandat. ÎșiîndreaptădinnouatențiaasupraluiKaren. —Cinecredețicăv-arfipututsunalaoraaceea? —N-amidee.

—N-avețiidee,repetăRasbach. Tomizbucnește,nemaifiindparcăînstaresăsuportetensiunea. —Eevidentcăștițicineasunat-o,așacădecenuîncetațisănemaiprostiți șinunespuneți? RasbachîiaruncăoprivireluiTom. —Defapt,nuștimcineasunat,spuneel.Apelulafostfăcutdepeuntelefon cucartelă.Nuputemurmărigenulăstadeapeluri. Dupăaceea,seapleacăînfotoliucătreKaren,puținamenințător,isepareei. —Darîmiînchipuicăștițiasta. Karensimteațintițiasupraeiochiicelordoidetectivișiaisoțuluieilaauzul acesteiinformații.Inimaîibatededouăorimairepede. —Astaepuținneobișnuit,urmeazăRasbach,nucredeți? Karensegândeștelacarteadevizitădinportofel.Afăcutogreșealăcândi-a lăsatsăintre. — Interesant că apelul a fost făcut pe telefonul fix și nu pe mobilul dumneavoastră,spunedetectivul. Seuităfixlael,darnuzicenimic.Ce-arputeasăspună? —Poatecăapelulnicinuerapentrudumneavoastră,adaugăRasbach. Sugestiaosurprinde. Rasbachseîntoarcespresoțulei,careparelafeldecontrariatcașiea. —Cevrețisăspuneți?întreabăTom. —Vreausăspuncăpoatecăapelulerapentrudumneavoastră,dararăspuns dânsa,spuneRasbach. —Poftim?spuneTom,evidentluatprinsurprindere. —Apelulafostfăcutladouăzecișișaptesprezece–nusuntețideobicei acasălaoraaceea?întreabădetectivul. KarenîlpriveștepeRasbach,ușuratăcăpunctullordeinteress-amutat,fieși numaioclipă,delaeașipersoanacareai-adattelefonulacelaanonim.Lasă-i să-șipiardătimpulcuTom,segândește;n-orsăgăseascănimicîndirecțiaasta. Simte cum începe să se destindă, doar un pic. E evident că nu știu nimic. Încearcăsăafleceva.Orsăpleceînscurttimp,cunimicînplusfațădeceaveau cândauvenit. —Da,deobiceisuntacasăpelaoptsaumaidevreme.Daramfostfoarte ocupatlaserviciuînultimavreme,spuneTom,defensiv. Detectivulașteaptă. —Șice,credețicăm-asunatcinevapeminedepeuntelefoncarenupoatefi urmărit? —Esteposibil,spuneRasbach. —Ecaraghios,protesteazăTom.

PentrucăRasbachtaceîncontinuare,nefăcândaltcevadecâtsăseuitelael

cuochiiluialbaștripătrunzători,Tomspune:—Credețicăm-asunatcinevape

minedepeuntelefoncarenupoatefiurmărit,iarsoțiameaarăspunsșiafugit

de-acasă?Decesăfacăașaceva?

KarenseuitălaTomșiRasbach,surprinsădedirecțiaîncareseîndreaptă

discuția.

—Da,dece?întreabăRasbachșiașteaptăînliniște.

Tomîșipierderăbdarea.

—Domnilordetectivi,mătemcăvăpierdețivremea.Casănumaivorbimde

anoastră.Poatecăartrebuisăplecați.

—Avețicevadeascuns,domnuleKrupp?întreabăRasbach,cașicumarști

dejarăspunsul.

Karenîșiroteșteprivireasurprinsăsprechipulsoțuluiei.

*

Brigidșovăieînprag,cuprăjiturileînmână,cândvedemașinapestradăîn

fațacaseisoțilorKrupp.Cunoaștemașinaaceea.Auvenitiarceidoidetectivi.

Brigidmoaredecuriozitatesăafleceseîntâmplă.

Sehotărăștesăsestrecoareprinspatelecaseișisălasenegresaînăuntru,chiar

lângăușadinspate.Nuvreasăderanjezepenimeni.Eonoaptecanicularăși,așa

cumspera,ușileglisantedesticlăsuntdeschise,casăpătrundăoadieredevânt.

Nueînchisădecâtușadeplasă.Dacăstăde-adreptulnemișcată,peîntuneric,

poatecăarreușisăaudăcesevorbeșteînsufragerie,maialesdacădeschideîn

linișteușacasăpunăprăjiturilejos,poatepemasadebucătărie…

Capitoluldouăzeci

Tomsimteoroșeațăurâtăurcându-ipegâtșinăvălindu-ipefață.Efuriospe detectiv,caredăbuznaîncasalorcuomulțimedeacuzațiiviclene.Nueobligat săsuporte. —Nu,domnuledetectiv,spuneTom.N-amnimicdeascuns. —Dacăspunețidumneavoastră,răspundeRasbachdupăoclipă. —Decesugerațimăcarașaceva?întreabăTomși-șidoreștepelocsănufi întrebat. Rasbachîlpriveștecuatenție. —Pentrucăamverificatcronologiaevenimentelordinsearaaccidentului. Soțiadumneavoastrăaavutaccidentul,nudepartedeloculcrimei,aproximativ laoradouăzecișipatruzecișicinci.Însearaaceea,i-ațispusoperatoruluidela

911căațivenitdelaserviciucumașinașiațiajunsacasăpela21:20șiați

descoperitcăsoțiadumneavoastrăadispărut.Ușileeraudescuiateșiluminile

aprinse.

—Da,spuneTom.

Rasbachtaceoclipășiapoispune:

—Amdiscutatcupazadelabirouldumneavoastrășiauspuscăațiplecatla

ora20:20.Delabiroupânăaicieundrumdecircacincisprezeceminutecu

mașina.Așadar,undeațifostînoraaceea?Eunmomentoarecumcriticîn

aceastăanchetă,dela8:20la9:20saucampe-acolo.

Tomsesimtedintr-odatăamețit.Karenseuitălael,înmodclarșocată,iarel îșimutăprivirea.Simtecumtranspiră,simteumezealapătându-icămașapesub mâneci. —Dinacestmotiv,adaugăRasbach,nuavemdecâtcuvântuldumneavoastră că ați fost acasă la 9:20. N-ați început să-i sunați pe prietenii soției

dumneavoastrăpânăla–seuitălanotițe–21:20,cred.Șidestulderepededupă

aceeaațisunatla911.

Așteaptă,darTomnuspunenimic.

—Așadar,undeațifost?

—M-am…plimbatcumașina,răspundeTom,bâlbâindu-se.

—V-ațiplimbatcumașina…timppatruzecișicincideminuteînplus,spune

Rasbach,cuochiicaoțelul.Dece?

LuiTomîivinesă-lstrângădegât.Înlocdeasta,trageadâncaerînpieptși

încearcăsăsecalmeze.

—Aveamnevoiesămăgândesc,să-milimpezescgândurile.Fuseseozi lungă. —Nuvoiațisăajungețiacasă,lasoțiadumneavoastră? Tomseuităladetectiv,seîntreabăceștieșiînmomentulacelaîlurăștede moarte–îidetestăseninătatea,stăpânireadesine,insinuărileviclene. —Bada,sigurcăvoiam,serăsteșteTom.Dar…condusulmăajutăsă-mi limpezescgândurile.Măajutăsămărelaxez.Amomuncăfoartestresantă. Sună neconvingător, chiar și în ochii săi. Tom vede cum i se ridică sprânceneleluiRasbach.Detectivulofacepentruefect,iarTomîldetestădin cauzaasta. —V-ațiopritpeundeva?V-avăzutcineva? Tomdăsăclatinedincap,dardupăaceeaezitășispune:—M-amoprit câtevaminuteșim-amașezatlaunadintremeseledepicnicdepemalulrâului. Casăiauogurădeaer.Nucredcăm-avăzutnimeni. —Văaducețiaminteexactunde? Tomîncearcăsăsegândească. —ChiarlângăBranscombe,cred,înparcărilede-acolo. Nureușeștesăseconvingăs-opriveascăpeKaren.

Rasbach notează, îi aruncă o ultimă privire pătrunzătoare și se ridică, închizândcarnețelul. Însfârșit,pleacă,îșiziceTom.Aufăcutdestulrăupentruosingurăseară. Karenîiconducepedetectivi,întimpceTomrămâneașezatînsufragerie, holbându-selapodeașipregătindu-sepentruconfruntareacusoțiasa.

*

KarenștiecăluiTomnu-iplacesăconducă.Nu-lrelaxează–dincontră,îl

stresează.Simtecumiseclatinăpământulsubpicioare.Trebuiesă-lîntrebe.

—Așadar,decete-aiplimbatcumașinaoorăînsearaaia?

—Tudeceaiintratcumașinaîntr-unstâlp?izbucneșteel.

Karencascăgurasurprinsă.

—Măducafară,spuneTompeneașteptate.

Îlpriveșteplecând.TresarecândTomtrânteșteușaînurmalui.

CefăceaTomînsearaaia?Detectivulnueprost.Eposibils-omintăTom?

Săascundăcevadeea?

Tulburată,seducelabucătăriesă-șiianișteapăreceșizăreșteimediato

farfuriecunegresăpemasă.Rămâneîncremenită.Recunoaștefarfuria.Ealui

Brigid.Brigidafostaicișiși-alăsatnegresaatâtdecaracteristică.Negresanu

eraaiciînaintesăajungăpolițiștii.Probabilcăalăsat-opemasadinbucătărieîn

timpcevorbeaucuTomșicueaînsufragerie.Karensimteunfior.Oareofi

auzitceva?

Detestăfelulîncareîiscapătoatedesubcontrol,închideochii,trageadânc

aerînpieptșisesileștesăserelaxeze.

Os-osunepeBrigidmâineșiosă-imulțumeascăpentruprăjituri.Poatesă

aibăîncredereînBrigid.Osăsteadevorbăcueașiosăaflecâtdemultaauzit.

Karenîșiumplepaharulcuapădinfrigider,iafarfuriacunegresăcueaîn

sufragerieșiașteaptăsăseîntoarcăTom.Ceascunde?Tomafostîntotdeaunaca

ocartedeschisă.Nupoatesăcreadăcă-iascundeceva.Undearfipututsăfieîn

oraaiașidecenuvreasă-ispună?

*

Tomseurcăînmașinășiseducepânălaunbardecartier,genuldelocunde ieslabereechipelelocaledupăunmeciamicaldebaseball.Trebuiesăseadune. Se strecoară într-un separeu gol, comandă o bere și se cocoșează deasupra paharului;nuvreasăsteadevorbăcunimeni. Aintratîntr-ooarecarebelea.Defapt,cucâtsegândeștemaimult,cuatât maiîncurcateparlucrurile.N-adoritsălespunădetectivilorcefăceaînseara aia,înniciuncazdefațăcuKaren.Pentrucăștiecumorsăparălucrurile.Acum osăseafletot. Însearaaceea,laoptșijumătate,arfitrebuitsăsevadăcuBrigid,înlocullor delângărâu,încolțulacelaliniștitdintrecentrușisuburbii,undecărareadepe malulapeiemaipuținaglomerată,iarcopaciioferăunpicdeintimitate.Se întâlneauacolouneori,înainte,cândavuseserăaventuralorscurtă,nechibzuităși încâlcită. Îlsunaselabirouînziuaaceea,înziuaaccidentului,și-iceruseoîntâlnire– nu-ispusesedece.Însăîitrăsesețeapă.Oașteptasemaimultdejumătatedeoră înbeznă,dareanuapăruse. Tot nu știe de ce voise Brigid să se vadă. Când vorbiseră prima dată, o convorbiresuccintăîntimpceelocăutapeKaren,aîntrebat-ocevoiașidece n-avenit,dareanul-aluatînseamă,spunândcăsoraeiavuseseunfeldecriză șicăoricumnueranimicurgent.Oricum,eramaipreocupats-ogăseascăpe Karen. Știec-arfitrebuitsă-ispunăluiKarendespreelșiBrigid.Acumvatrebuisă lespunădetectivilorșiosăparăcăseîntâlneacuBrigidînsearaaceeapentrucă așavoiaelșiținusetotulsecretfațădeKaren. Știecătrebuiesă-ispunăluiKaren,astă-seară–să-ispunătotul–,darnuare chefdefăcutmărturisiri.Poatecăs-arsimțimaidispussă-ispunăadevăruldacă arîncepeea.

*

Cândseîntoarceacasă,soțialuiîlpriveștecureticență.Suntprecauțiunul

fațădealtulacum.

—Vreișitu?îlîntreabăKaren,arătândsprenegreseledepemăsuțadecafea. —Deundeauapărut?întreabăTomcândseașază. —ParsăfiedelaBrigid.Șilagustparașa. —Afostpe-aici?întreabăTom. —Trebuiesăfifost. Tomseuităîntrebătorlaea. —Cevreisăspui? —Cândaiplecat,m-amduslabucătărieșile-amgăsitpemasă. —Ce?întreabăTom.Cândle-apusacolo? —Presupuncăîntimpcediscutamcudetectivii,răspundeKaren. —Rahat,spuneTomstânjenit. —Osăvorbesccueamâine.Osăîncercsă-iexplic. Tomîșitreceomânăpestefață.

— Cum o să-i explici că aveam doi detectivi în sufragerie, care puneau

întrebăridespreoanchetădeomor?

Karennicimăcarnuseuitălael.

—Osă-ispunadevărul.Însearaaiaafostcomisăocrimălângăloculunde

amavuteuaccidentul.N-areniciolegăturăcumine.Darpolițiștiisuntdisperați

șin-auniciopistă.Orsărenunțecândorsă-șideaseamacănuaflănimic,spune

ea.

Paresăfiuitatdemănuși,segândeșteTom,șideurmeledecauciucuri.Șide telefonulmisterios.Seprefacecăesteconvinsășinuarecumsăfieașa. Urmeazăotăcerelungă,încordată.Înceledinurmă,Tomspune:—Poatecă artrebuisăteducilaundoctor. —Dece? VocealuiKareneascuțită.

— Cum a spus detectivul… de fapt, nu faci nimic ca să încerci să-ți

recuperezimemoria. Karenseuităfixlael,darelnu-șipleacăprivirea. —Poatecăartrebui. —Șice-osăfacăundoctor?întreabăeacurăceală. —Nuștiu,răspundeTom.Aiputeaîncercahipnoza. Opresează,oîmboldește.Haidesăaflămces-aîntâmplatînsearaaia.Eu chiarvreausăștiu.Tunu? Karenrâdeforțat. —Numălashipnotizată.Ecaraghios. —Chiarașa? Oprovoacăși-șidăseamacăeinu-iplace. Karen se ridică și iese din cameră, ducând farfuria cu negrese înapoi în

bucătărie. Tom rămâne singur pe canapeaua din sufragerie, zdrobit de o singurătatenimicitoare.Audeușaglisantădelabucătăriedeschizându-seșiapoi închizându-se;Karenaieșit.

Capitoluldouăzecișiunu

Karenînchideușaînurmaeișirămâneprețdecâtevaoreîncurteadinspate.

Trebuiesăseîmpotriveascănevoiideaplânge.N-arfitrebuitsăseîntâmple

nimicdintoateastea.ÎlpierdepeTom.Seașazăpeunuldintrescaunelede

răchită,sperândc-osăvinășiTom.Darelnuvine,iareasesimtetristăși

singurășisupăratășisperiată.

Șiaceastăbănuialăîngrozitoarepecareosimtedintr-odată–undeafostTom

înoraaia?Ce-iascunde?Câtîșidoreștesă-șipoatăamintices-aîntâmplatîn

searaaceea!Ceafăcut?

Vreasăscapedetensiuneadincasă,cueașiTomînăuntru.Seridicădepe

scaun,ocoleștespatelecaseișicoboarăpealee.Poateartrebuisătreacăpela

Brigid.

Darnu-iînstaresăsteadevorbăcuBrigidacum.Mergerepedepetrotuar,

îndepărtându-sedecasă.Trebuiesăsegândească.

*

Karenaieșit,iarTomesinguracasă.Brigidl-avăzutîntorcându-seacum

câtevaminute.Categoriccevaseîntâmplăceva.

Brigidieseșitraverseazărepedestrada.Nuștiecâttimparepânăseîntoarce

Karen.Urcătrepteleșibatelaușadinfață.

Nu-irăspundeimediat.Batedinnou.Pânălaurmă,Tomdeschideușa,obosit

șineatent.Pechipulluifrumossuntadâncituricarenuerauacolo;parepalid.

—Bună,spuneea.

—Bună,răspundeTom.

Mânastângăîirămânepecantulușii,deparcăepepunctuls-oînchidălaloc

înoricemoment.

—Karennu-iacasă,tocmaiaieșitunpic.

—Știu,spuneBrigid.Amvăzut-ocândaluat-oînjospestradă.

Ezită.

—Defapt,speramsăteprindsingur,doaroclipă.

Sestrecoarăpelângăelînsufragerie;acum,fieîiceresăplece,fieînchide

ușaînurmaei.Brigidnucredec-osă-icearăsăplece.

—VoiamsăteîntrebdespreKaren,spuneBrigid,întorcându-secufațaspre

el.Cemaiface?Ebine?

Tomopriveștecurăceală.

—Îșirevine.

— Părea de-a dreptul pierdută când am fost aici ieri, spune Brigid. Cu paharul.Nu-istădelocînfire. Tomdădincap. —Edoar…seîntâmplămulteînmomentulăsta. —Știu,răspundeBrigid.Amvăzutcăauvenitiardetectiviiăia. Seoprește.PentrucăTomnuspunenimic,întreabă:—Cevoiau? Tomrăspundeîncordat:

— Voiau să vadă dacă își aduce aminte ceva despre accident. Dar nu-și

amintește.Spunecănuștieces-aîntâmplatînsearaaceea. —Șituocrezi,spuneBrigid. —Bineînțelescăocred,răspundeTomînțepat. —Darpolițianu? —Nuștiucecredepoliția.Nimicdincespunein-arelogică. Brigid îl privește cu atenție. Convorbirea lor telefonică de mai devreme despreKarenarămassuspendatăîntreei.Nurezistăsăn-oaducăîndiscuție. —Înziuaaccidentului…motivulpentrucarete-amsunatșite-amrugatsăte întâlneșticumine…eracasă-țispundesprebărbatulcaretrăgeacuochiulșia făcutaluziilatrecutulluiKaren,spuneea.Credeamcă,dacăîncercsă-țispunla telefon,osă-miînchizi.Dardupăaceeam-asunatsoră-meași… —Nuvreausădiscutdespreasta,spuneTombrusc. Selasăotăcerestânjenitoare.Apoi,Tomspune:—Poateartrebuis-ocauți peKarendimineață. Brigiddădincap. —Sigur.Atuncios-osun.

Șiadaugă:

—Pariextenuat,Tom.

Elîșitrecemânaprinpărșispune:

—Pentrucăsuntextenuat.

—Dacăpotsăfiucumvadeajutor,nutrebuiedecâtsăzici,spuneBrigidși-și

puneușormânapebrațullui.

—Mersi,răspundeTombățos,darosăfieînregulă.

Îisimtesubmânăcăldurabrațuluigol.Tomseîndepărteazădeea,punând

capătatingerii.

—Noaptebună,spuneea,apoiseîntoarce,coboarătreptelesăseducăacasă.

Seuităpestepeluzășistradăcătrecasaei,goalășiaproapeînîntregime

întunecată,cuexcepțialuminiidedeasupraușiidinfață.

*

TomînchideușuratușaînurmaluiBrigid,apoiîșireazemătrupuldeeașise

simtecopleșitdeoboseală.Totdeaunasesimtestângacișiîncordatînpreajmalui

Brigid.Îidisplaceprieteniastrânsăcares-alegatîntreBrigidșisoțialui.Știecă eegoistdinpartealui.Seduceîncetînsufragerie,întrebându-seanumececrede Brigid.I-arecunoscutpedetectivi.Detectiviinuancheteazăaccidentedemașină. Înmodevident,bănuieștecăseîntâmplășialtceva.ȘiTomștiecă-șipune întrebări despre trecutul lui Karen. Își dorește să nu-i fi împărtășit și lui bănuielileei.DacăeadevăratcesuspecteazăBrigid,atuncipurtareaînșelătoarea luiKarenaînceputcumultînaintedesearaaccidentului. Dar acum… acum nu știe ce crede. Dacă într-adevăr nu-și poate aduce aminte,decenufaceunefortsă-șirecapetememoria,cumazisdetectivul? Tomseduceînbucătărieșiiaosticlădewhiskydintr-undulăpior.Maieo grămadădetărierămasădelanuntalor,deacumaproapedoiani.Rareoribea maimultdeoberesauunpahardevinlacină.Acumîșitoarnăunulzdravănîn timpce-șiașteaptăsoția.

Capitoluldouăzecișidoi

Karenmergerepede,vioaiecaopisică.Respirăîntretăiat,dincauzaunui

amestecdeefortșiemoție.Simtecăepepunctuldeaceda.

Atrăitcuspaima-nsufletpreamulttimp.

Segândeștecumafostprimadatăcândavenitacasădelaserviciușiaavut

senzațiacălucrurilenuerauexactcumlelăsase.Aobservatcăromanuldincare

citisecuosearăînainteeraașezatînstângaveiozeidepenoptieră;erasigurăcă-

lpuseseîndreaptalămpii,peparteadinsprepat,chiarînaintesăadoarmă.Nul-

arfipusdeparteacealaltăalămpii.Stătuseacolo,holbându-sefărăsă-ivinăsă

creadă.Agitată,cercetaserestulîncăperii.Laprimavedere,totularătaașacum

arfitrebuit.Darcândși-adeschissertarulculenjerie,totulerarăscolit,deparcă-

iumblasecinevaprintrechiloțișisutiene.Știacăașas-aîntâmplat.Rămăsese perfect nemișcată, cu privirea coborâtă spre sertar, ținându-și răsuflarea. Își

spusesecăeimposibilsăfifostcinevaîncasășisă-ifiumblatprinsertar. Probabilcădimineațăsegrăbiseșifuseseneglijentă.Darștiacănu-iașa.Fusese doaroziobișnuită. Nu-ispuseseluiTom. Apoimaierașiziuaîncare,nudupămultăvreme,seîntorseseacasășise dusese în dormitor să se schimbe. Dimineață strânsese patul, așa cum făcea mereu.Totdeaunafăceapatulașacumînvățaseîntinerețe,cânderacameristă într-unhoteldecincistele–colțuriledrepteșiperfectîntins.Îșiscoteacerceii, cândvăzusepatulînoglindășiîncremenise.Apoiseîntorseseșiseuitasemai atent.Zărea–vag–urmaunuicorppecuvertură.Deparcăcinevaseîntinsesepe patșiapoiîlaranjaseneglijent.Sesperiase.Știacănuedoaroînchipuire.Tom plecalaserviciuînfiecareziînaintesăfacăeaordineșisăstrângăpatul.Fusese așadenăucită,că-lsunasepeTomlabirouși-lîntrebasedacănucumvatrecuse pe-acasăîncursulzilei.Nutrecuse,îispusesecăagăsitofereastrădeschisă,pe carecrezusecăaînchis-oînaintesăplecelaserviciu,darprobabilcăuitases-o închidă.Tomnupărusesăsemaigândeascălaasta. Dupăaceea,începusesăfacădimineațapozecumobilulînfiecarecamerădin casăînaintesăplecelaserviciușisălecompare,cândajungeaacasă,culocul unde-șigăsealucrurile.TotdeaunaplecalaserviciudupăTomșiajungeaînaintea lui. N-aveau femeie de serviciu și nici animale de companie. Așa că, dacă lucrurilenuerauexactcumlelăsase… Ultimadatăseîntâmplasecudoarcâtevazileînaintedeaccident.Îșidădea

seamacăfusesecinevaîncasă;puteacumvasăsimtăasta.Atrecutprintoată

casacumobilulînmână,comparândfotografiiledepetelefoncucevedeaîn

camereledinfațaei.Totuleraașacumtrebuiasăfie.Totuși,eraconvinsăcă

fusesecinevaînăuntru.Începusesăserelaxeze,pânăcândaajunsînbirouldela

etaj.ȚintuisecuprivireabiroulluiTom.Trecuseprintrefotografiiledepetelefon pânăajunseselaceafăcutădimineațăînbirou.AgendadeschisăaluiTomnuera înacelașilocpesugativă;eracuvreocincisprezececentimetrimaisusdecât dimineață.Seholbaselapozășiapoilabirou.Nuîncăpeanicioîndoială.Fusese cinevaacolo,încasalor. Încasăfusesecinevașirăscoliseprinlucrurilelor.Seîntinsesepepatullor. Nu-ispuseseniciodatăluiTom. Șiacumștiecinefusese.Fuseseel,defiecaredată.Fuseseîncasalor,venind șiplecândînvoie.Privindșiașteptând.Isefacerăucândsegândește. Dar acum e mort. Fotografiile dezgustătoare ale cadavrului îi invadează mintea,iareaîncearcăsălealungedinnou. Atunci,cândcupaharuldepeblat–trebuiesăsefiînșelat–nerviieiîntinșio făcuserăsăintreînpanică.Paharulfuseseprobabilacoloșiînainte,iareauitase purșisimplu,probabilcădincauzacomoției. Temerileeisuntîndreptatetoateasuprablestematuluidedetectiv. Inimaîibubuieînpieptșimergeșimairepede,sprecasă.

*

Intrăîncasă,nerăbdătoaresăajungăînăuntru.Închidehotărâtușaînurmaei

șioîncuie.Seîntoarceși-lvedepeTomprivind-opreocupatdinsufragerie.Stă

înpicioarelângășemineu,ținândunpaharcuwhiskyînmânadreaptă.

—Poțisă-mipuișimieunul?întreabăea.

Aterminatanalgeziceleșiarenevoiedeobăutură.

—Sigur.

Seducedupăelînbucătărie.Cândiasticladindulăpior,îlprivește.Și-ardori

săpoatădepășineîncredereaasta,încordareaasta.Seîntreabădacăosămaifie

posibilvreodată.

Tomseîntoarceși-iîntindeunpaharcuomăsurădewhisky,sec.

—Mersi,spuneea.

Iaogurășisimteimediatalcoolularzând-opegâtșicalmând-opuțin.

—Undeaifost?întreabăTom.

Încearcădinrăsputerisăeviteoricesemndeprovocaredinvoce,încâtnumai

sunădelocnatural.S-adusomulfărăgriji,fericitînmodnatural,cucarese

măritase.Omulcarerâdeadinorice,îmbrățișărileșisărutărilespontane.Eal-a

schimbat.

—M-amdussămăplimb,spuneea,cuglasimpersonal.

Tomdădincap.Deparcăarfiperfectnormalsăiasălaplimbarepeîntuneric singură,fărăel. Parcăamficompletstrăini,segândeșteKaren,sorbinddinnoudinwhisky. —AtrecutBrigidpe-aici,spuneTom. Sesprijinădeblatuldebucătărie,cufațaspreea. LuiKarenisestrângeinima. —Da?Ce-azis?Aauzitceva?întreabăea. —Trebuiesăfiauzit,răspundeTomțâfnos. —Darn-aiîntrebat-o? —Poțis-oîntrebitumâine,spuneTom.Oricum,maibines-oîntrebitu. Karenaprobă.Seuitălasoțuleiși-itresareinimacândluiîialunecăprivirea delaea.Amândoitrebuiesăștieceareprimatminteaei. —Tom,spuneeașovăitor.Vreisămăduciacolo,undeaugăsitcadavrul? —Ce,acum?întreabăTom,luatpenepregătite. —Decenu? Karenîșiaduceamintecumaîmboldit-o,cumaacuzat-ocănufacenimicca să-și recapete memoria. Acum, propune să facă ceva. Dac-ar ști el cât de disperatăesădeslușeascăces-aîntâmplatînsearaaceea. —Poatec-osămăajutesă-miaducaminte. Știeadresa;ascos-odinziar. —Bine,răspundeTom,punândjosbăutura. Îșiiacheileîndrumspreușă,iareavinedupăel.

Capitoluldouăzecișitrei

Cândlasăînurmăcartierulfamiliarșiseîndreaptăspresud,Karensesimte dinceîncemaiprost.Iseparecăocautăculumânarea,mergândcuunLexus pestrăzileacesteapărăginite.Uite,încerc,arvreasă-ispună,darn-oface.Se uităpegeamlaprivelișteadeprimantă,încercândsă-șiaducăaminte,darnu-și aminteștenimic. — Cred că asta e, spune Tom, trăgând în parcarea goală a unui centru comercialșiuitându-sepestedrum,larestaurantuldărăpănatdesprecareauauzit atâtea. Stauînbeznă,uitându-selaclădireaurâtăcuferestrelebătuteînscânduri. Karennuvreasăcoboaredinmașinăîncartierulăsta.Acumnumaivreadecât săseducăacasă.Nuiseparenimicfamiliar.N-amaivăzutniciodatăloculăsta. N-amaifostniciodatăaici.Începesădârdâie. —Haisăaruncămoprivire,vrei?întreabăTom,puțininsensibil. Ean-avusesedegândsăcoboaredinmașină.Îșipropusesedoarsăvadălocul deladistanță.Sefacemicăpeloculei. —Nuvreau. Tomsedătotușijosdinmașină.N-aredealesșitrebuiesăseducădupăel. Nuvreasărămânăsingurăacolo.Coboarășiînchidecufurieușa.Mergerepede casă-lajungădinurmăcândtraverseazăstradașiporneștesprerestaurantulde peparteacealaltă.Seuităînjuragitată,darnusevedenimeni.Stauîmpreunăîn fațaclădirii,fărăsăspunănimic.Dupăfelulcumîșițineumerii,dupăexpresia recedepechip,simtec-oînvinuiește.Tomștiecăeaafostaicișinui-opoate ierta.Fărăsăvorbească,Tomocoleșteclădireașiseîndreaptăspreparteadin spate. Karen vine după el, poticnindu-se puțin în beznă, pentru că se simte nesigurăpepicioare.Respirăgrăbitșidincauzaastaepuținamețită.Simteo spaimăîngrozitoare.Darnurecunoaștenimic.Nu-șiaduceamintenimic. Înspateleclădirii,bandagalbenăapolițieieînmareparteîncăîntinsă,darse lasăpuținpeici,pecolo,fluturândînadiereavântului. —Edevreunajutor?întreabăTom,întorcându-secătreea. Karenclatinădincap.Știecăpareînspăimântată. —Haisăneîntoarcem,Tom,spune. Eln-obagăînseamă. —Haisăintrăm. Îlurăștec-oforțeazăașa,cănu-ipasădecâtdeînspăimântatăe.Segândește

săse-ntoarcășisăseducăsingurălamașină.Dacăaraveacheilelaea,arpleca

de-acolocumașinașil-arlăsaaici.

Înschimb,furiaîidăcurajulsăseducădupăeltrecândpesubbandapoliției

șiajungândpânălaușadinspate.Tomoîmpingecucotulși,surprinzător,se

deschide.Karenbănuieștecăpolițiaaterminattreabaaicișialăsatlucrurileașa

cumlegăsise.

Tomintrăînainteaei.Printr-ocrăpăturădinfereastrabătutăînscânduriintră

piezișluminădelaunuldintrefelinareledepestradă,destulăcasăvadădestul

debineinteriorul.Pepodeasezăreșteopatăîntunecată,probabilundefusese

cadavrul,șisesimteunmirosstăruitor,respingător–mirosulunuianimalîn

starededescompunere.Seoprește,țeapănă,holbându-selapată.Mânaiseridică

involuntarlagură,deparcăi-arvenisăverse.Tomseuitălaea.

—Ceva?întreabăel.

—Mi-aajuns,răspundeeașiseîntoarce,poticnindu-seafarădinrestaurant.

Odatăajunsăafară,seapleacășitrageînpieptaercurat.Cândîșiridică

privirea,vedeoparcarenupreadeparte.Tomvinelângăeașiseuităînaceeași

direcție.

—Credcăacoloaugăsiturmeledecauciucuri.Șimănușile,spuneTomșio

iaspreparcare.

Karenseuitălael.Dupăcâțivapași,Tomseîntoarceșioîntreabă:

—Vii?

—Nu.Măîntorclamașină.

Porneștefărăsăseuitelael.N-afăcutdecâts-oînfricoșeze.N-aajutat-osă-și

aducăaminte,iareforturilepecarele-afăcutnui-aucâștigatnicibunăvoința,

nicisimpatiasoțuluiei.

*

Tomopriveștecumseîndreaptăsprecentrulcomercial.Esupăratăpeel,dar

luinu-ipasă.Bachiarîidăunfeldesatisfacțiemeschină.Laurmaurmei,e

numaivinaei.Ovedetraversândstradașiașteptândlângămașină.Cheilesuntla

el,iareanupoatesăseurceînvehicul.

Seuităostentativprinparcare,întrebându-seundeanumeafostopritămașina

ei.Undele-agăsitpolițiamănușile.Nusegrăbește.Darțineunochipeea,săse

asigurecăebine,singurălângăomașinăscumpă.

Înceledinurmă,seîntoarcelaea,descuiemașinașiconduceîntăcerespre

casă.Segândeștecătoatăaceastămicăexcursien-afăcutdecâtsăscoatăla

luminăfaliiledinrelațialordejafisurată.

Cândajungacasă,etârziu.Tomazvârlecheilepemasadelângăușășispune:

—Suntobosit,credcămăduclaculcare. Se întoarce cu spatele la ea și se îndreaptă spre etaj. Și, cu fiecare pas,

disperarealuiseadâncește.

*

Bobintrăînlinișteîncasă.Aruncăoprivireînsufragerie,undeștiec-os-o găseascăpeBrigid,stândpeîntuneric.Știecăn-arămastreazăcasă-lașteptepe el. Înainte, așa făcea, dar el n-o mai interesează, n-o mai interesează decât blestemațiiăiadevecini. Șipeelîldoare.Încăarmaiputeas-oiubească,numaidacăarputeasătreacă și ea peste jalea că nu pot avea copii. I-a zdruncinat pe amândoi, iar ei îi afectează sănătatea emoțională. Totdeauna a fost cea sentimentală; el a fost întotdeaunacelstabil,stâlpulei.Daracumnuștiecesămaifacă.Știecumsă steadevorbăcufamiliileîndurerate,ofacetoatăziua,sedescurcădestulde bine,daracasăaeșuatlamentabil.Nu-șipoateajutasoțiasăfacăfațăsenzației depierdereșinicielnulefacefațăcumtrebuie. —Brigid?spuneelblând,văzându-iproiecțiacapuluiîntunecatpespătarul unuiscaun. Pentruoclipă,rămâneașadenemișcată,încâtBobcredecăeadormită.Mai înainteazăcâțivapașiînsufragerie.Cândvorbește,Brigidîliaprinsurprindere. —Bună,spuneea. —N-artrebuisăteducilaculcare?întreabăBob,apropiindu-seșicoborând îngrijoratprivireacătreea. Brigidnicimăcarnuseuitălael;areochiiațintițilacasadepestedrum. —Detectiviiăias-auîntorsastă-seară,auvorbitcuKarenșiTom,ziceea. Bobnuștiecedracu’seîntâmplăcuKarenșiTomKrupp.Karenparesăfi intratîntr-unfeldebelea.Nu-icunoaștepreabine,darștiecăBrigidșiKaren suntapropiate. —Cecrezicăseîntâmplă? Brigidclatinădincap. —Nuștiu. —Karenși-aadusaminteceva? —Nu. Înceledinurmă,Brigidseîntoarcespreel. —Amfăcutnegrese.Vrei?

*

KarenseuitălaspateleluiTom,iarinimaisestrângecufiecarepaspecare-l

faceelcasăseîndepărtezedeea.

Încătremurând,seduceînbucătărieși-șimaitoarnăunpahardewhisky.

Dupăaceea,îlduceînsufragerieșiseprăbușeștepecanapea,ținându-lstrânsîn

mâinilenesigure.Soarbelacomdinbăuturășipriveștepierdutăîngol,habarn-

are cât timp. E liniște desăvârșită. Dintr-odată, aude telefonul sunând în

bucătărie.Isecrispeazătotcorpul.Telefonulseopreștelaaldoileațârâit– probabilcăarăspunsTomdindormitor–dar,deodată,îșiaducedeaminte celălaltapeltelefonic… Închideochii.Seaflădinnouînbucătărie,făcândosalată,tăindoroșiepe tocător…îlașteptapeTomsăvinăcurândacasă.Abiaașteptasă-lvadă.Când sunasetelefonul,crezusec-arputeafiel,să-ispunăc-osăîntârzieșimaimult decâtseaștepta.DarnueraTom.Îșiaduceaminteacumșiseconcentrează.Vrea săștie. Eraovocepecaren-omaiauzisedeaproapetreiani,ovocepecarecrezuse căn-os-omaiaudăniciodată.Arfirecunoscutvoceaaceeaoricând. —Bună,Georgina. Începuse să-i bubuie inima; gura i se uscase. Se gândise să încheie convorbirea fără să scoată nicio vorbă, dar ar fi fost ca un copilaș care se ghemuiește și strânge din ochi, crezând că n-o să-l vadă nimeni. Nu putea închidetelefonul;nuputeasăînchidăpurșisimpluochii.Agăsit-o.Știadejacă ogăsise;fuseseîncasaei.Așteptase,lavedere,prefăcându-secăn-osăse întâmple.Șiacumseîntâmpla. Fugisedeviațaaceea.Oluasedelacapătsuboaltăidentitate.Îșigăsiseo fericire neașteptată cu Tom. Și, cu un singur apel telefonic, își simțea noua existențăfărâmițându-seîntr-unmiliondebucăți. Îidăduseadresaunuirestaurantabandonatdintr-uncartierunden-arfipus niciodatăpiciorulșiapoiKarenînchisese.Nuseputeagândidecâtcumsăse apereșisănulasepenimenisădistrugăceaveaacumalăturideTom.Văzuse mănușilerozpeblatșileluase.Îșiscosesepistoluldinascunzătoareaaflatăîn cameraboilerului–pistoluldesprecareTomnuștianimic–și-lpuseseîmpreună cumănușileîntr-opungădepânză.Apoiînșfăcasecheiledepemasășicoborâse înfugătreptele,fărăsăsegândeascămăcarsăîncuieușasausă-ilaseunbilețel luiTom. Condusesecumâinileîncleștatepevolan,lalimitavitezeilegale,cumintea golită. Pentruoclipă,totulseoprește-nloc.Karennu-șipoateaduceaminteces-a întâmplatmaideparte.Maisoarbeogurădewhiskyșiîncearcăsăsedestindă.Și apoiîșiaminteștebrusccumaopritmașinaînparcareaaia.Îșiaduceamintecăa scosmănușiledinpungadepânzășile-atraspemâini.Arătauridicol.Ascos pistoluldinsacoșă.Tremura.Aprivitînjur,săvadădacăseuitacineva–zona era pustie – și după aceea a coborât din mașină și s-a îndreptat agitată pe întunericspreparteadinspateaclădirii,undeisespusesesăseducă.Cânda ajunsacolo,ușaeradejaușorîntredeschisășiaîmpins-ocudegeteleînmănușate –daraicimemoriaotrădează.Așteaptă,încearcăs-oforțeze,darnuseîntâmplă

nimic. Își înăbușă lacrimile de neputință. Tot nu știe ce s-a întâmplat în restaurantulăla.Nuștiecumafostucis.Trebuiesăafleces-aîntâmplat!Cumse poatehotărîcesefacădacănuștieadevărul?Darnumaipoatevedeanimic. CeavăzutînsearaastacuTom…îieîngrozitordefamiliaracum.Nusuportă săsemaigândeascălatoateastea.Îșiterminăbăuturacuoînghițiturămare,lasă jospaharulpemăsuțadecafeași-șiîngroapăfațaînmâini.

Capitoluldouăzecișipatru

Îndimineațaurmătoare,Tomelaserviciu,iarKarenesingurăacasă.Simte cumosufocăpereții.Stăînbucătărie,fărăsăiaamintelaceașcadecafeadin fațaei,cutottrupulîncordat. Eîngrozităc-osăseîntoarcăRasbach;întretimp,și-limagineazăagitându-se primprejur,săpând,aflânddiverselucruri.Aflândlucruridespreea.Aflândcine ebărbatulmort.Dupăaceeanumaiedecâtochestiunedetimp. Karennui-aspusluiTomcăacumîșiaduceaminte.Nupoate.Trebuiesăse gândească, să găsească o cale s-o scoată la capăt. Dar mintea ei de obicei pătrunzătoare, așa de iscusită la făcut planuri, nu funcționează prea bine în momentulăsta.Poatedincauzacomoției. Amaiscăpatșiînainte–afugitdeel,deLasVegas,aluat-odelacapăt. Îispusesecăseduceîntr-oexcursieînziuaaceea,săvadăbarajulHoover, chiarlângăVegas.Înnoapteadedinainte,ridicasemașinalamânaadouapecare ocumpărasecubanigheațăcucâtevasăptămâniînainte.Aranjases-olasela dealerpânăcândvaaveanevoiedeea.Îșifolosisenoileactedeidentitate– obținute prin cineva angajat online – ca să înregistreze mașina. După aceea plecasecueasprebarajșiolăsaseînparcareadesubpod.Chemaseuntaxi folosind un telefon cu cartelă pe care-l cumpărase cu bani gheață de la o drogherieși-iceruseșoferuluis-oducăînapoiîncentrușis-olaselaBellagio.Și petaximetristîlplătisecubanigheață.Luaseunalttaxipânăacasășiajunsese înaintealui.Știac-osăvinătârziu.Abiareușisesădoarmăînnoapteaaia–era preaagitată,îngrijoratădecearputeamergeprost. Adouazidimineață,foartedevreme,sedusesedinnoucumașinaacolo,

luând-opeU.S.93SouthdinspreLasVegas,încordatălavolan,șiparcaseîn

acelașiloc,subpod.Cândîșivăzusemașinapregătităpentruevadareașteptând-o încelălaltcapătalparcării,is-apărutbrusc,pentruprimadată,călucruriledevin reale.Îșilăsaseportofelulcutoateacteleîntorpedo.Apoiseduseselapod.Erau câțiva oameni în jur, destui ca să fie sigură că a fost văzută. Se dusese la

balustradășipriviseînjos.RâulColoradoeralaaproape300demetrimaijos.

Sesimțeaamețitădepriveliște.Săsarisausăcaziarfiînsemnatomoartesigură. Îșiscosesetelefonulmobilșifăcuseopoză.Apoiîitrimisesepoza,împreunăcu unmesaj.Nu-mimaipoțifacerău.Asta-itot.Șievinata.Dupăcetrimisese poza,aruncasetelefonuldepepod. După aceea, trebuia să se miște repede. Plecase de pe pod, coborâse în

parcare și intrase într-una dintre toaletele mobile când nu se uita nimeni. Înăuntru,sedezbrăcaserapid,păstrândpeeadoarsutienulșichiloții.Aveaîn rucsacorochiedevarăcubretele,pecareși-otrăsesepestecap,apoiîșipusese sandalelecutocpecarelecumpărase,îșistrânseseșortul,tricoul,adidașiiși șapcadebaseballînrucsac,îșilăsasepărulpespateșiîșipuseseoperechede ochelarimaridesoare.Scoseseooglinjoarășiserujase.Cuexcepțiarucsacului pecare-lducea,arătacutotulaltfel. Cevamaiîncoloînparcare,oașteptamașinaeilamânaadoua,cunoileacte deidentitatescumpe,penumeleKarenFairfield,întorpedo.Aveacueatoți baniigheațăpecarereușisesă-ipunădeoparte.Seîndreptaseprinparcarespre mașină,curochiaînvârtejindu-i-seînjurulpicioarelorgoaleșisimțindaproape c-arputeasăzboare. Seurcaseînmașină,coborâsegeamurileșipornise.Șicufiecarekilometru începusesărăsufledinceîncemaiușurată.

*

—Te-amvăzutvenindpealee,spuneBrigid,deschizându-iușa.Intră. Brigideînmodclarbucuroasăs-ovadăși,pentruoclipă,totulparesăfieașa cum fusese înainte. Karen își dorește să-i poată povesti lui Brigid despre încurcăturaîncareseaflă.I-arfimultmaiușordacăși-arputeaîmpărțipovara cualtcineva,dartrebuiesă-șipăstrezesecretul,chiarșifațădeceamaiapropiată prietenă a ei. Și față de soțul ei. Pentru că nu știe ce-a putut face în seara accidentului. Dinobișnuință,amândouăseîndreaptădelasinesprebucătăriadinfundul casei.

—Tocmaipuneamdecafea.Vreișitu?Efărăcofeină.

—Sigur.

KarenseașazăpeloculundestădeobiceilamasadinbucătărialuiBrigidși

seuitălaeacumfacecafeaua.

—Cumtesimți?întreabăBrigid,aruncându-ioprivirepesteumăr.

—Maibine,răspundeKaren.

—Arățibine,ținândcontdeîmprejurări,spuneBrigid.

Karenzâmbeștetrist.Îifacebinesăseprefacă,chiardacăpentruscurttimp,

căviațaeașacumeraînainte.Îșiducecuprudențămânalafață.Umflăturiles-au

retras,iarvânătăiles-auștersșiîngălbenit.

—Nuvreaudelocsămăbag–BrigidseuităiarpesteumărlaKaren–,dar,

dacăvreisăvorbeștidespretoateastea,suntaici.Sau,dacănuvrei,nutrebuie.O

săînțeleg.

KarenîșidăseamacăBrigidmoaredecuriozitatesădiscute.

—Atâtadoarcă–ecâtsepoatedeciudat–nu-miaducamintenimicdespre

searaaia,minteKaren,dinmomentulîncarepregăteamcinapânăm-amtrezitla spital,așacăn-ampreamultedespus. —Trebuiesăfiefoartebizar,spuneBrigidcompătimitor,întorcându-sela masăcudouăceștidecafea. ScoatelapteleșizahărulșiseașazăfațăînfațăcuKaren. —I-amvăzutpedetectivivenindșiplecânddelavoi.Aufostșiaici,săpună întrebări. —Auvenitaici?întreabăKaren,prefăcându-sesurprinsă.Dece-auvenit aici?Cete-auîntrebat? — Voiau să știe dacă te-am văzut când ai plecat în seara aia, înainte de accident,dacămaieracinevacutine,chestiide-astea. —Ah. Karendădincap.Lucrurileseleagă.Știucăaplecatde-acasăsingurășiîn

grabă,dupăceaprimitapeluldelaora20:17.Karenși-ardorisăafleexactce

maiștiusaubănuiescdetectivii.

—Le-amspuscăn-amvăzutnimic.Nueramacasă.

Karensoarbedincafea.

—Apropo,mulțumescpentrunegresă,spuneea.Afostdelicioasă,cade

obicei.

—A,cuplăcere.Oricumnuputeams-omănâncsingurăpetoată.

—Probabilcăailăsat-ocânderaupolițiștiilanoi,adaugăKaren.

Brigiddădincap.

—Nuvoiamsăvăderanjez,spuneea,așacăm-amgânditcămaibineolas

acolo.

LuiKarenîitrecepentruprimadatăprincapsăseîntrebedecen-alăsat-o

Brigidpeverandă,cumeobiceiulpe-aici.Așafacvecinii,dacăecinevabolnav,

sauareuncopilmic,saudacăaavutundecesînfamilie.Lasăofarfuriecuceva

demâncarelaușadinfață.Niciodatăînspate.

—Decenule-ailăsatpeverandă?

Brigidezită.

—Nuvoiamsăvăîntrerup.M-amgânditcădacăvinînfațăs-arputeasămă

auzițișisăvenițilaușă.

—Probabilcăaiauzitcâtecevacânderaiînbucătărie,insinueazăKaren.

—Nu,n-amauzitnimic,răspundeBrigid.Doarle-amlăsatșiamplecat.

SeapleacăspreKaren,cuîngrijorareaîntipărităpechip.

—Darștiucănudetectiviiancheteazădeobiceiaccidentedemașină.Karen,

ceseîntâmplădefapt?

Karenîiîntoarceprivireașifaceosocotealărapidă.Trebuiesă-ispunălui

Brigidceva.

—Ancheteazăocrimă.

—Ocrimă!

Brigidpareconsternată.

—Ce-areastade-afacecutine?

—Nuștiu.

Karenclatinădincap.

—Afostîmpușcatunbărbat.Totceștiueiecămașinameaeraînzonăși,

pentrucămergeamașaderepedeșiamavutaccidentul,credcăs-arputeasăștiu

cevadespreces-aîntâmplat.Probabilcamartorsauașaceva.Așacătotvinși

măîmboldescsăvadădacăpotsămăfacăsă-miaducaminteceva.Vorsă-iajut

să-lprindăpecelcarel-aucispebărbatulăla.Însă,dinnefericire,nule-amprea

fostdeajutor.

Cecurgătorvinminciunile,segândeșteea.

—Doctoriiauvreoideecâtosădurezepânăîțiaduciaminte?

Karenclatinăiardincap.

—S-arputeasănu-miaducaminteniciodată,pentrucătrauma…credcăs-ar

puteasăfivăzutpetrecându-secevaîngrozitor.

—Păi,maiaișialtelepecapdecâtsălefacitreabapolițailor.Lasă-isăse

descurcesinguri,spuneBrigid.

Seridicășiiadindulapocutiecufursecuri,pecareoaducelamasă.

—Vrei?

Kareniaunfursecdinpachet.IașiBrigidunul,soarbedincafeașispune:—

Decitotn-aiideedeceaiplecatașaîngrabăde-acasă?

Karenezitășiapoirăspunde:

—Separecăamprimituntelefon,darnu-miaducamintedelacine.

—Șipolițianupoatesă-șideaseama?întreabăBrigidpedeasupraceștiide

cafea,cuochiimăriți.

LuiKarenîiparerăuacumcăi-aspusceva.Nuvreasă-ipovesteascădespre

telefonulanonim.Cumsă-iexplicedecenupotpolițiștiisăaflecineasunat-o?

—Nu,nupoate,spuneeadestuldeabrupt,voindsăterminecudiscuțiaasta.

Înghiteultimabucățicădefursecșiseridicăsăplece.

—Chiartrebuiesăplec,tocmaiieșeamlaplimbare.

Seridicăamândouădelamasă.Cândtrecprinsufragerie,Brigidoîntreabă:

—Crezicăeștiînpericol?

Karenseîntoarcebruscșiseuitălaea.

—Decespuiașaceva?

PoatecăBrigidîipoatecitispaimadinochi.

—Știi,dacăpolițiacredecăeștimartorșicăștiiceva…poatecătotașas-ar

gândișialtcineva.

Karenseholbeazălaea,fărăsăspunănimic.

—Îmiparerău.Nuvoiamsătepanichez,spuneBrigid.N-arfitrebuitsă

spunnimic.

—Nu.Eînregulă.M-amgânditșieu,minteKaren.Brigiddădincap.Stau

amândouăpeverandadinfață.

—DarTomn-osălasesățiseîntâmplenimic.

Capitoluldouăzecișicinci

Tomastabilitsăsevadălaprânzcufratelelui,Dan,lacârciumalorpreferată. ȘiDanlucreazăîncentru;aubirourilenudeparteunuldecelălalt.Cândsunase dimineață,Danpăreaîngrijorat.Tomîlcamlăsaseînceață.Dintr-odată,sesimte vinovatcănuținlegăturamaistrâns. Simte și nevoia să stea de vorbă cu cineva în care are încredere. Iar în momentulăstasimtecăfrateleluimaimicesingurapersoanăcarecorespunde descrierii. Cândajungelarestaurant,găseșteomasăîncolțuldinspateși-lașteaptăpe fratelelui.CândajungeșiDan,Tomîifacesemn. —Hei,spuneDan.N-arățipreagrozav. Înochiiseciteșteîngrijorarea. —Mda,păi…spuneTom,ridicândprivireasprefratelelui.Staijos. —Ceseîntâmplă?întreabăDan,așezându-se.N-aimaidatniciunsemnîn ultimelezile.CumsesimteKaren? —Ebine,răspundeTom. Darsuferințaîirăzbatelimpededinglas.Danaștiutîntotdeaunasă-lcitească destuldebine. —Cenu-mispui,Tom?întreabăDan,aplecându-secătreel.Cemamanaibii seîntâmplă? Tomtrageadâncaerînpieptșiseînclinășiel,făcândopauzăcândvine chelnerulsălelasedouămeniuripemasășiapoiseîndepărtează.Dupăaceeaîi spuneluiDantotul–desprebărbatulmort,despremănuși,despreapeluldepe telefonulnedepistabil. Danîlpriveșteneîncrezător. —N-arenicionoimă.Ce-arfipututsăcauteKarenacolo?Șicinedracu’ar suna-opeKarendepeunnumărnecunoscut? —Nuștim,răspundeTom.Darpolițiștiiaudevenitbănuitori. —Numaispune,ziceDan.Deci…tucecrezicăfăceaKarenînsearaaia? Danpareîngrijorat. —Nuștiu,răspundeTomși-șimutăprivireaînaltăparte.Totmaispunecă nupoatesă-șiaducăaminte. Tom se întreabă dacă Dan îi simte propriile îndoieli. Urmează o tăcere prelungită,iardupăaceeaTomspune:—Poatecăartrebuisăcomandăm. —Sigur.

Întimpceseuităpemeniuri,Tomîncearcăsăsehotărascădacăsă-ispunălui

Danșirestul–căîncepesă-șipunăîntrebăridespretrecutulluiKaren,căpoateîi

ascundeceva.Șidacăn-aredreptate?Dar,înprimulrând,maieșialtcevadespre

caretrebuiesădiscutecuel.Chelnerulleiacomanda,iarTompunemeniul

deoparte.

—Polițiștiipunîntrebărișidespremine.

—Despretine?Cedracu’vreisăzici?întreabăDan.

Acumparesincerînspăimântat,deparcăi-arfiteamădeceurmeazăsăaudă

încontinuare.

Tomseapropiedefrateleluișicoboarășimaimultglasul.

—ÎntreabăundeeramcândaavutKarenaccidentul…înmomentulcomiterii

crimei.

Urmeazăopauzălungă,plinădeînțelesuri,timpîncareDanseholbeazăla

el.

—Decedracu’săteîntrebepetineașaceva?

Tomînghiteînsec.

—Nuți-amspusniciodată,dar…oștiipevecinaaiaanoastră,Brigid,care

stăpestedrumdenoi?Credcăaicunoscut-o.

—Mda,sigur.Ce-icuea?

Tomcoboarăprivireaspremasă,rușinatdeceeaceurmeazăsărecunoască.

—Amfostîncurcatcuea,înaintes-ocunoscpeKaren.

Danrăspunde,destuldetăios:

—Nu-imăritată? —Bada,dar… SeuităfugarînochiiluiDan,apoiîșimutăprivirea. —M-apăcălit…aspuscămariajulloreradejadestrămat,căsesepară.Dar mințea. Brigidîlatrăseseîntr-oaventură.ÎșidăduseseamadoarcândBobtrecusesă beaîmpreunăobereîntr-oseară,înmodevidentfărăsăfieconștientdeceeace sepetreceaîntreTomșinevastalui,șiadevenitlimpedecăhabarn-aveacă mariajulluiaveaprobleme.CăBrigidmințise. Tomfusesedestuldeușordemanipulat.Simțeaoatracțiecopleșitoarepentru ea.Brigidaveacevaextremdeincitant,cevalegatdedisprețuleifațădelimite. Brigideraaventuraluiriscantă. Dar imediat după ce și-a dat seama că l-a mințit în legătură cu situația căsnicieiei,apuscapătrelației.Dupăcumseaștepta,Brigidnureacționasebine. Aîncercatsă-lconvingă,aplâns,ațipat.LuiTomîierateamăsănufacăvreun gestnechibzuit.Să-ispunăluiBobdespreei.Să-itaiecauciucurile.Darapoi Brigids-aliniștitșiafostdeacordsănu-ispunăsoțuluiei.Lascurttimpdupă

aceea,Tomacunoscut-opeKaren.Cândlucrurileaudevenitserioase,apus-ope Brigidsă-ipromităcăn-osă-ispunăluiKarendesprecesepetrecuseîntreei.Îi erarușinecăs-aculcatcusoțiaaltuibărbat,chiardacăseîntâmplasenumai fiindcăfuseseamăgit.Peatunci,nuștiacăBrigidșiKarenvordeveniprietene apropiate.Fuseseprofunddescurajatvăzândcumastaseîntâmplăsubochiilui. Avusesecâtevamomentestânjenitoare–n-aveaîncrederetotalăcăBrigidn-osă spunăceva–,darîșirespectaseparteaeideînțelegere.Multăvreme,singuralui relațiecuBrigidfusesecaprietenăaluiKaren.Pânăcândîlsunaseînziua aceea. —Deci,ceîncercisă-mispui,Tom?întreabăDan,vorbindrar.Teculcidin noucuea?Eraicueaînsearaaia? Lesoseștemâncareașiîntrerupbruscdiscuțiapânărămândinnousinguri. Tomsesimtefoartestânjenitdeaceastăconversație.Seuităcusinceritatela fratele lui și spune hotărât: — Nu. Nu mă culc cu ea. Cum ți-am spus, terminasemrelațiaînaintes-ocunoscmăcarpeKaren.IarKarennuștie.Crede căsuntemdoarvecini.Amstabilitsăneținemgura. —Afostînțelept?întreabăDan. —Privindacumînurmă,nu. —Șiatunci,decenupoțisălespuipolițiștilorundeaifost,Tom?Hristoase, terognu-mispunecăeștiamestecatînceva… Danpareagitat. Tomîlîntrerupe:

—N-amfăcutnimicrău.Nusuntimplicatînchestiaastaîncareebăgată

Karen,caredracu’ofiea.Pecuvânt.

Ezită.

—Dar…Brigidm-asunatînziuaaia,înziuaaccidentului,șimi-azissămă

vădcueaseara.Voiasădiscutecevacumine.Spuneacăeimportant.

Îșitrecemâinileprinpăr.

—Darn-aapărut.Amașteptatmaimultdejumătatedeoră.Șiacumpoliția

vreasăștieundeamfost.Le-amspuscăm-amplimbatovremecumașina,că

amîncercatsămărelaxez,pentrucăeașadestresantlaserviciu.Ammințitîn

fațaluiKaren.

—Ceîncurcătură,spuneDan.

Tomaprobă.

—Da,pebune,nu-iașa?

—Trebuiesălespuipolițiștiloradevărul.ȘiKarenosăafle.

Tomseîncruntănefericit.

—Știu.

—ȘidesprecevoiaBrigidsăvorbiți?

Tomridicăstingheritprivireasprefrateleluiși-ispunedesprebărbatulbrunet

caredădeatârcoalecaseiînziuaaceeașidesprebănuielileluiBrigidînlegătură

cutrecutulluiKaren.

—Aziscăavăzutoemisiunelatelevizorșicei-aspusbărbatulafăcut-osă

segândeascălafaptulcăpoateKarenadispărutdinaltăviațășicăfoloseșteun

numefals,spuneTom.

—Serios?

Tomdădincap.

—Știu…sunăcaraghios,nu?Darmi-aspuscăvoiasăneîntâlnimînseara

aiașisă-mispunăpersonal,pentrucăs-agânditcădacăîncearcăsă-mispunăla

telefonosă-iînchid.

—Decesăfaciașaceva?

Tomîșimutăprivirea.

—Launmomentdat,măsuna…iareuîiînchideam.Darastaafostdemult.

—Șiatunci,decen-aapărut?

TomseuităiarînochiiluiDan.

—Zicecăaavutsoră-sanevoiedeea…soraeifacetottimpulcâteocriză.În

oricecaz,acumi-aintratîncapideeacăștimfoartepuținedespretrecutullui

Karen,cumcăn-arerudeșiașamaideparte.

—Aiciaredreptate,spuneDan,rostindcuvintelerar.

—Șiamînceputsămăgândesc…Dumnezeule,Dan,șidacăBrigidare

dreptate?

Capitoluldouăzecișișase

Tomseîntoarcelabiroudupăprânz,darimediatceajungeșisecretaradejos

îlsunăși-ispunecăauvenit„doidomni”lael.Ceidoidomninupotfidecât

blestemațiidedetectivi.Tocmaii-avăzutaseară.Decevorsăsteadevorbăiar

cuel?Tomsimtecumiseadunătranspirațiapeșiraspinării,pesubcămașă.Stă

oclipăsă-șivinăînfire,îndreptându-șipuțincravata,șiapoispune:—Trimite-i

înăuntru.

CânddetectiviiRasbachșiJenningsintrăînîncăpere,Tomiesedinspatele

biroului.

—Bunăziua,spuneel,închizândușaînurmalor.

ÎșiaduceamintecăDani-acerutsăcooperezecupoliția.Trebuiesălespună

despreBrigid.

—Bunăziua,răspundeRasbachafabil.

LuiTomîidisplaceafabilitatealuiRasbach.Știedinexperiențăcăaceasta

ascundeîntotdeaunacevatulburător.Tomseîntoarcelabiroușiseîntreabăagitat

dacămaiauvreosurprizăpentruel.Întâi,aufostmănușilelaloculcrimei.Apoi

apeluldepetelefonulnedetectabil.Dedataasta,ce-osămaifie?

—Maiavemcâtevaîntrebări,începeRasbachdupăceseașazăcutoții.

—Suntconvins,răspundeTom.

Detectivulîlpriveșteimpasibil.

—Undeațicunoscut-opesoțiadumneavoastră?întreabăel.

—Ceimportanțăare?spuneTom,surprins.

—Faceți-mipeplac,spuneRasbachcublândețe,șirăspundețilaîntrebare.

—Aveauncontractpetermendeterminataici,lafirmă.Alucrataicicâteva

săptămâni.Econtabil,darabiaveniseînoraș,așacălucrapentruscurttimpcu

contractpeperioadădeterminată.Voiasăfieplasatălaofirmădecontabilitate.A

lucratpeetajulăstadouăsăptămâni.Cândis-aîncheiatcontractul,aminvitat-o

înoraș.

Rasbachaprobășiînclinăcapulîntr-oparte.

—Știțimultedespresoțiadumneavoastră?

—M-amînsuratcuea…cecredeți?răspundeTomțâfnos.

Minteai-oiarazna.Ceanumeauaflat?Inimaîncepesă-ibatănebunește.De-

astasuntaici.Să-ispunăcineeînrealitatesoțialui.

Rasbachașteaptăoclipă,apoiseapleacăpuținînfațăși-șiiaoexpresiemai

înțelegătoare.

—Nuîntrebamdacăștițicareepastaeidedințifavorită.Cevreausăzice știțideundeavenit?Trecutulei? —Bineînțeles. —Șicareeacesta?întreabăRasbach. Chiardacăbănuieștecăpicădirectîntr-ocapcană,luiTomnu-itreceprincap cealtcevasăspună,așacălepovesteștecei-azisKaren. —S-anăscutșiacrescutînWisconsin.Părințiiaumurit.N-arefrațisau surori. —Altceva? —Da,omulțimedelucruri. Acum Tom se uită urât la detectiv și, pentru că nu mai poate suporta tensiunea,spune:—Decenutrecețilasubiect? —Foartebine,răspundeRasbach.Soțiadumneavoastrănuestecinespunecă este. Tomseuitălael,înmoddeliberatimpasibil. —Nupărețisurprins,spuneRasbach. —Numămaisurprindenimicdincespuneți,riposteazăTom. —Serios?răspundeRasbach.Nuvăsurprindesăaflațicăv-ațicăsătoritcuo femeiecareadispărutșiși-aluatonouăidentitate? Detectivulseapleacăși-șiaținteșteprivireaînochiiluiTom,iaracestase trezeștecănupoatepriviînaltăparte. —SoțiadumneavoastrănuenăscutăKarenFairfield. Tomstăperfectnemișcat.Nuștiecesăfacă.Artrebuisărecunoascășisăle spunădespresuspiciunileluilegatedeKaren?Sausăseprefacășisăspunăcă habarn-are? Întăcereacares-alăsat,Rasbachinsistă. —Soțiadumneavoastrăv-amințitînlegăturăcucineeste. —Nu,n-amințit,spuneTomîncăpățânat. —Bamătemcăașae,răspundeRasbach.Ainventat-opeKarenFairfieldși untrecutalei.Afăcutotreabăbună,ținândcontdeîmprejurări,darnudestulde bunăcasărezisteuneiverificăriamănunțite.Arfifostînregulădacăn-arfi călcatstrâmb.Dacăn-arfiavutprobleme,probabilcăn-arfibăgatnimenide seamă vreodată. Dar să-ți faci apariția la locul unei crime nu e o mișcare inteligentă. —Nucred,protesteazăTom. Încearcăsăparăindignat,darștiecăprobabilpareunomdisperatcarenu acceptăunadevărneplăcut. —Ei,haideți,spuneRasbach.N-avețiîncredereînsoțiadumneavoastrămai multcamine.

—Cum?serăsteșteTom.Cevrețisăspuneți?Sigurcăamîncredereînsoția

mea.

Tomsimtecumroșeștepânăînalbulochilor.

—Dacăsuntețiașadeinteligent,spuneTom,înaintesăsepoatăabține,cine

înseamnăcăe?

Regretăimediatcăaîntrebat,îngrozitderăspuns.

—Încănuștim.Darosăaflăm.

—Păi,cândaflați,suntsigurc-osă-midațideveste,spuneTomînverșunat.

—Bineînțeles,îlasigurăRasbach.

Seridicăsăpleceșiadaugă:

—Apropo,ațiavutocaziasăvămaigândițilaloculundevăaflațiînseara aceea? Ticălosul.Tomsepregăteștepsihic;știec-osăfiedureros. —Nuv-amspustotulaseară,spuneel. Rasbach,înpicioare,seuitălael,așteptând. —Nuvoiamsăvăspunpentrucăosăîntoarcețilucrurilepetoatepărțileșio sădevinăcevacenusuntînrealitate. Rasbachseașazălaloc. —Noineconcentrămasuprafaptelor,domnuleKrupp.Decenuneoferițio șansă? Tomseuităurâtlael. —Arfitrebuitsămăîntâlnesccucineva.CuBrigidCruikshank,ovecină carestăpestedrumdenoi. Rasbachîlprivește,așteptândsăcontinue. —M-asunatșivoiasăneîntâlnimlaoptșijumătate.Lângărâu.M-amdus acolo,darean-aapărut. Rasbachîșiscoatecarnețeluldinbuzunarulsacoului. —Decenu? —Zicecăaavutsoră-sanevoiedeea. —Decevoiasăvăîntâlniți? —Nuștiu,minteTom. Nuvreasă-ispunădetectivuluidesprebărbatulbrunetpecare-lvăzuseBrigid dândtârcoalecaseilorîndimineața aceea.Brigidzisese cănule-a povestit detectivilordespreel. —N-ațiîntrebat-o? Tomștiecătrebuiesălespună. —Dacăchiartrebuiesăștiți,înaintes-ocunoscpesoțiamea,Brigidșicu mineamavuto…mărog,amavutorelație. Rasbachîlpriveștecalm.

—Continuați,spuneel.

—Afostfoartescurt…m-amdespărțitdeeachiarînaintes-ocunoscpe

Karen.

—Șisoțiadumneavoastrăștie?

—Nu,nui-amspusniciodată.

—Dece?

—Decedracu’credeți?

—Șinuștițideceaceastă…Brigid…voiasăvăîntâlnițiînsearaaceea?

Tomclatinădincap.

—Nu.AccidentulluiKarenmi-ascoscumvadinmintepovesteaasta.

—Nuvăculcațicueaacum?

—Nu.Categoric,nu.

—Înțeleg.

Tomîșidorește,maimultcaorice,să-lpocneascăpedetectiv.Darn-oface.

Cândpleacă,seridicăînpicioareșiseuitădupăei.Trebuiesăseabținăsă

trânteascăfuriosușaînurmalor.

Capitoluldouăzecișișapte

—Crezicăștiecinee,defapt,nevastă-sa?întreabăJenningscândseurcăîn

mașinăși-șipuncenturile.

Rasbachclatinădincap.

—Măîndoiesc.Păreaîngrozitc-osă-ispunemdespreeacevacenuvreasă

audă.

Faceopauză,apoiadaugă:

—Probabilcătreceprinchinurileiadului.

Jenningsîlaprobă.

—Poțisă-țiimaginezicumarfisăteducilaculcareînfiecaresearăcuo

femeiecarearputeafioucigașă?Probabilcăechinuitor.

Rasbachestefrustratcăn-aufostînstaresăgăseascăniciopersoanădispărută

caresăcorespundăprofiluluiluiKaren.

—Cinedracu’e?seîntreabăelcuvocetare.Așvreas-oaduclasecțiepentru

interogatoriu,darnuvreaus-oînspăimânt.

Reflecteazăoclipă.

—Dacăavemsuficienteprobecas-oarestăm,putemsă-iluămamprenteleși

săvedemdacăreușimsăobținemoidentificare.Știmcăeimplicatăcumva.Dar

n-avemdestuledoveziîmpotrivaei.

—Săîncercisăaflicineecașicumaicăutaaculîncarulcufân,spune

Jennings.Știicâțioamenidisparînfiecareanînțaraasta?

Rasbachridicădinsprâncene.

—Eraoîntrebareretorică,bineînțeles,adaugăJennings.

—Credcăaicicheiaevictima,spuneRasbach.Ofemeieneidentificatăs-ar

puteasăfiucisunbărbatneidentificat.Cinesuntoameniiăștia?

—Crimăorganizată?Protecțiamartorilor?

—S-arputea.Nuștiu.Dardacăputemsă-lidentificămpeunuldintreei,cred

căosăfimînstaresă-lidentificămșipecelălalt.

Rămânetăcutoclipă.

—Eaștie,spuneRasbachgânditor.

Cândparcheazălasecție,adaugă:

—Hais-ochemăm.Fărăsăagitămpreatareapele.

*

Karenintrăladuș,permițându-șisăplângăîntimpcecurgeapapeea.Nu

vreasăfugă–nuvreasă-lpărăseascăpeTom–,dars-arputeasăfiesingura

opțiunedacălucrurileseducderâpăfoarterapid. Dupăovreme,seadună,pentrucăn-areîncotro.Nupoatesăsepiardăcu firea.Chiardacăînmomentulăstalucrurilearatărău,nuînseamnăneapăratcă polițiaosăpoatăsăstrângăsuficientedovezipentrudosar.Trebuiesăsteadin noudevorbăcuJackCalvin,înabsențasoțuluiei.Trebuiesăștieceopțiuniare. Pentrucăimediatcevoridentificavictima–imediatceorsă-șideaseamacă mortulesteRobertTraynor–orsă-icercetezemaiaprofundatviața. Orsăvadăcăsoțialuiamuritîntr-unmodtragicacumaproapetreiani. ExistăfotografiialeGeorgineiTraynor.Știecădetectivulos-orecunoască.O săpunălucrurilecaplacapșiosă-șideaseamacăși-aînscenatsinucidereacasă fugădesoțulei,căelagăsit-oșicăasunat-oînsearaaceeadepetelefonul nedetectabil.Șiosăcreadăcăeal-aomorât. Emoartădefrică.Edoarochestiunedetimp. ȘiTom…ceosăcreadăTomcândosăaflecăeoimpostoare,căatuncicând s-au căsătorit ea era deja măritată legal cu altcineva? Ce o să creadă când detectiviiorsăîncercesă-ispunăcăeocriminală? SeîmbracărepedeșiscoatedinportofelcarteadevizităaluiJackCalvin.Se uitălanumăruldeurgențădepespate.I-aspuscă-lpoatesunalanumărulăsta oricând.Seașazăpecanapeauadinsufragerieșiîntindemânadupătelefon,dar, înaintesăapucesăridicereceptorul,seaudețârâitul.Surprinsă,răspunde. —Da? —SuntdetectivulRasbach. Auaflat. —Da,domnuledetectiv?reușeșteeasăspună,cuoghearăînpiept. —Amvreasăvenițilasecțieșisărăspundețilacâtevaîntrebări.Cutotulde bunăvoie,bineînțeles.Nusuntețiobligatăs-ofaceți. Pentruoclipă,încremenește.Ce-artrebuisăfacă? —Dece?întreabăea. —Maiavemcâtevaîntrebări,repetădetectivul. —L-ațiidentificatpebărbatulcareamurit?întreabăKaren. —Nuîncă,răspundedetectivul. Iseaccelereazăpulsul.Nu-lcrede. —Bine.Cândațivreasăvin? Încearcăsă-șipăstrezevocearelaxată,casănu-șideaseamașidetectivulcât desperiatăe. —Oricândîncursuldupă-amieziiebine.Știțiundeesecțiadepoliție? Îispuneunde-lpoategăsi,darKarennuascultă. Dupăceînchide,seduceîngrabăîndormitorșiîncepesăumplelarepezeală ogeantă.

Capitoluldouăzecișiopt

Tomîșiiatelefonulmobildepebiroușisepregăteștedeplecare,deșieîncă devreme.Îiaruncăsecretareiun„Numămaiîntorcazi”scurt,fărăsăseuitela ea,șiiesedinclădirecasăajungăînparcare. Conducede-alungulrâuluiși,ovreme,nufacedecâtsăseuitefixlacurgerea apei.Nureușeștesă-lliniștească. Nuștiecineesoțialui.Undeauînceputminciunileșicândorsăsetermine? Simtelacrimilearzându-iochiișileșterge. Dintr-odată,simtenevoias-oialaîntrebări.Numaisuportăîncordareadintre ei,stresuldeaficercetatdepoliție,împunsăturiledetectivuluiăluiaîngrozitor. Tomseurcăînapoiînmașinășioiasprecasăalimentându-șifuria,astfelîncât săaibăcurajs-oconfrunte.Cândtragepealee,simteoîmpunsăturădespaimăîn suflet.Ce-osă-lmaiașteptededataasta? Karenn-osăseașteptesăvinăacum–edupă-amiazadevreme.Intrăîncasă întăcere.Vreas-oiaprinsurprindere,săvadăcefaceeacândnuștiecăeșiel acasă. Se plimbă cu pas ușor la parter; nu-i acolo. După aceea urcă pe treptele mochetateșioiapecoridorulcătredormitor.Seopreșteînușășiisefrânge inimacândovede. Kareneîntoarsăcuspatelespreelși-șifacebagajulabsorbită.Aremișcări repezite.Fuge.Aveadegândmăcarsă-ispună? Deschidegurasă-irosteascănumele,darnuscoateniciuncuvânt.Rămâne acolo,înmărmurit,uitându-secumfemeiapecareoiubeștesepregăteștesă-l părăseascăfărăsă-șiiamăcarrămas-bun. Karenseîntoarcebruscși-lvede.Tresareușordesurprindereșiteamă.Și apoiseuităunullaaltuloclipăprelungită,fărăsăscoatăniciuncuvânt. —Tom,spuneeașiapoitace. Îivedelacrimileumplându-iochiișirevărsându-i-sepefață.Nusemișcăsă vinăspreel;nicielnufaceniciungestîndirecțiaei. —Undeteduci?întreabăelabrupt,deșiîșidăseamacăn-areimportanță. Pleacă,șinuconteazăundeseduce.Îlpărăseștecasăeviteoacuzațiede crimă.Înacestmoment,nicimăcarnuștiesigurdacăvreas-ooprească. — Asunat acum câteva minute detectivul Rasbach, spune ea, cu vocea tremurată.Vreasămăduclasecțiepentruinterogatoriu. Tomoțintuieștecuprivirea,așteptândmaimult.Spune-mi,segândeșteel.

Spune-miadevărulălanenorocit. —Nuvreausămăduc,continuăeașicoboarăprivirea,nemaiuitându-selael. Nuvreausătepărăsesc. Lacrimileîicurgacumpefață. —L-aiomorâtpebărbatulăla?întreabăTom,cuglasscăzutșidisperat. Spune-mi. Karenseuitălaelîngrozită. —Nueașacumpare,spuneea. —Atuncispune-micume,răspundeTomaspru,aruncândoprivirefugarăla geantadepepat,culucrurilepejumătaterevărsate,șiapoițintuindu-șiprivirea înochiiei.Vreausăștiuces-aîntâmplat.Vreausăauddelatineșivreausăfie adevărul. Vreas-ovadădezvinovățindu-seînochiilui.Asta-itotcevrea;șidupăaceea opoateluaînbrațeșipotvedeaîmpreunăce-idefăcut.Vreasă-isteaalături dacăpoate.Oiubește,iarastanus-aschimbat.Esurprinscăîncăopoateiubi, deșin-areîncredereînea.Vreasăaibădinnouîncredereînea.Vreasăfie cinstităcuel. —Epreatârziu,spuneKaren,prăbușindu-sepepatșiacoperindu-șifațacu mâinile.Auaflat.Trebuiesăștie! —Săștiece?Șiceștiudeja?Spune-mi!strigăTom. —Erasoțulmeu,spuneea,ridicândspreelopriviretulbure. —Cine?întreabăTom,fărăsăînțeleagădinprima. —Bărbatulmort.Erasoțulmeu. Nu,îșiziceTom.Nu.Nusepoatesăseîntâmpleașaceva. Karenseuitălael,cuochiiînlăcrimați. —Amfugitdeel.Îmierafricădeel,spuneea.Eraabuziv.Ziceacădacă-l părăsesc,dacăîncercvreodatăsă-lpărăsesc,măomoară. Întimpceascultă,peTomîlamorțeștegroaza.Spaimaluieuriașă.Darinima iseumpleșideodorințăaprigăs-oalineșis-oapere. —ÎlchemaRobertTraynor,îispuneeacuglasegal.Ne-amcăsătoritacum șaseanișistăteamînLasVegas. LasVegas?Nuși-opoateimaginapeKarenînLasVegas. —Imediatdupăcene-amcăsătorit,s-aschimbat.Parcădevenisealtom. Coboară privirea către podea, cu umerii lăsați. Tom rămâne în picioare, uitându-seînjoslaea.Dupăovreme,Karencontinuă. —Mi-amdatseamacăn-osăpotsăscapniciodatădeel…nu-lputeam părăsișinuputeamdivorța.Știamcăunordinderestricțien-arfifostdeniciun ajutor.Știamcădacăfugosămăurmăreascăpânălacapătulpământului.

Ospunecuamărăciune,cuglasulrăgușit.

Ridicăprivireaspreel,cuochiiplinideremușcări.

—Îmipareașaderău,șopteșteea.N-amvoitniciodatăsă-țifacrău.Te

iubesc,Tom.Nuvoiamsăajungălatinenimicdintoateastea.

Pefațăîicurglacrimișiarepărulrăvășit.

—Dupăceamscăpatdeel,nuvoiamdecâtsămăprefaccăparteaaceeadin

viațameanus-aîntâmplatniciodată.

Seîntoarcedeznădăjduită.

—Voiamsăștergtrecutul.

Apoiparesăseblocheze.

Tomseuitălaea,cuinimasfâșiată,darșieleprecaut.Știecămaiurmează

ceva.

Karenîșiregăseștehotărâreașicontinuă.

—Mi-amînscenatmoartea.Erasinguracalesămăasigurcănuvinedupă

mine.

Tomrămânecompletnemișcatșioascultăcuodisperaretotmaimare.Karen

îispunetotul–cumaobținutonouăidentitateșiasimulatcăsearuncădepe

poduldeladigulHoover.Tomesiguracumcă-ispuneadevărul,darestemai

îngrozitcaoricânddeceeaceurmează.

—Dupăaceea,acumcâtevasăptămâni,amînceputsăobservdiverselucruri,

carem-ausperiat.

—Cefeldelucruri?

Karenridicăprivireașiseuitălael.

—Afostcinevaîncasă.Țiimintecândte-amsunatlaserviciuînziuaaiași

te-amîntrebatdacăaitrecutpe-acasăîncursulzilei?Ți-amspuscăprobabilam

lăsat o fereastră deschisă. Dar nu era așa. Cineva îmi umblase prin lucruri, cinevaîmirăscoliseprinsertare.Îmidădeamseama.Știiceordonatăsunteu. Știamcăaufostmutatelucrurile.Eramîngrozită.M-amgânditcăelera. SeuitălaTomcuoexpresiedesuferințăcumplită. —Credcăintraîncasanoastrădesăptămâniîntregi,strecurându-secândnu eramaici. Seînfioară.

— O dată mi-am dat seama că în patul nostru stătuse întins cineva. Am

începutsăfacpozecutelefonul,dimineața,înaintesăpleclaserviciu…uneori,

îmidădeamseamacăaufostmutatelucruri.N-amștiutcesăfac.Țienuputeam

să-țispun.

Seuitălaelrugător.

— De ce nu puteai să-mi spui, Karen? întreabă Tom cu disperare. Aș fi înțeles.Te-așfiajutat.Ne-amfidatseamaîmpreunăcesăfacem.

Așadepuținăîncredereaveaînel?I-arfistatalături,dacăarfifostsincerăcu

el.

—Amfipututsăneducemlapoliție.Nul-așfilăsatsă-țifacăvreunrău.

Șiatuncin-aifidevenitoucigașă,iarviețilenoastren-arfifostdistruse,se

gândeșteel.

—Amînceputsă-miaducaminte,mărturiseșteea.Aseară…nucândamfost

acolo,undes-aîntâmplat,cimaitârziu,cândasunattelefonul…auînceputsă-

mirevinăamintirile. Îșiștergeochiicudosulmâinii. —Elm-asunatînsearaaia. Fațaîidevineșimaipalidăcândîispunerestulpoveștii. —Azis„Bună,Georgina”,șiaveavoceaexactlafel…mălingușeașimă amenințaînacelașitimp.Parcăeramchiaracolo,cuel. Tomobservăcăochiii-audevenitsticloșișiglasulși-apierdutinflexiunile. —Voiamsăînchid,dartrebuiasăaflucepunelacale.Știamcăm-agăsit,că afostlanoiacasă.Îmierafoartefrică. Începesătremure. Tom se așază pe pat lângă ea și-i trece brațul pe după umeri. O simte tremurând.Șiinimaluibatenebunește.Trebuiesăaudășirestulpoveștii,totul. Trebuiesăștiecumstauînaintesăsegândeascălace-idefăcut. —Aziscăm-amcrezutdeșteaptă,căpotsăducdenaspetoatălumea.Dar nul-amdusdenasșipeel,azis.M-atotcăutat.Nuștiucumm-agăsit.Aziscă dacănupoatesămăaibăel,atuncin-osăpoatănimeni.Azissăneîntâlnimla restaurantulăla. SeuitălaTomcuospaimăîngrozitoareînpriviri. —Aziscădacănumăducteomoarăpetine,Tom!Știatotuldespretine! Știaundestăm! Tomocredeacum,credefiecarecuvânt.Ostrângeînbrațeșiolasăsăplângă. Suspineleeiiselovescdepiept.Osărutăpecreștetșisegândeșteînnebunitla ceaudefăcut.Pânălaurmă,Karensedezlipeștedeelși-ispunerestul,cu privireapironităînpodea. —Mi-amluatpistolul–ampăstratunpistol,ascuns,încazcămăgăsea vreodată–șim-amduscumașinasămăîntâlnesccuel.Amopritînparcareaaia șim-amduslaușadinspatearestaurantului. Ridicăprivireaspreelstăruitor. —Jur,Tom,n-amavutdegândsă-lomor.Amluatpistolulcasămăapăr. Voiamsă-ispuncămăduclapolițieșilespuntotul,cănu-mimaiefricădeel… nugândeamlimpede,arfitrebuitsămăducîntâilapoliție,acumîmidauseama. Cândamajunsacolo,ușadinspateeradeschisă.Îmiaducamintecăampus

mânapeea…darastaetotce-miamintesc.Dupăaceea,totuledoarungol. Ridicăprivireaspreel. —Nuștiuces-aîntâmplatdupăaia,Tom,jur. Tomcoboarăprivireasprefațaeilovită.Chiarnu-șiaduceaminte? Karenseprăbușeșteostenităînbrațelelui.Oținelapieptullui,iareaplânge. Iată, acum știe. A avut motive serioase pentru ce a făcut. N-o poate condamna.Probabilcăîntr-adevărnu-șiaduceaminte.Probabilcă-iepreagreu săfacăfață.Aluatpistolul.Oînțelege.Daraluatșimănușile.Parecăaveade gândsă-lucidă.Cedracu’edefăcutacum? Karenseîndreaptădinnou.Arefațaînroșitădeplânsșiochiiumflați. —Probabilcăamintratînpanică.Șiamcondusprearepede,șiamtrecutpe roșu,șiamintratînstâlpulăla. —Ces-aîntâmplatcupistolul?întreabăTom,gândindrapid. —Nuștiu.Probabilcăl-amlăsatacolo.Eclarcănueraînmașină.Presupun căl-agăsitcinevașil-aluat. LuiTomîigalopeazăinimadeteamăgândindu-selaceafăcutKaren,la nesiguranța îngrozitoare a situației lor. Și dacă predă cineva pistolul? Ce se întâmplăatunci? —Iisuse,spuneTom. —Îmiparerău,spuneea,chinuită.Nuvoiamsă-țispun.Nuvoiamsăte pierd.Șinicinuvreausătebagînbelea.Astaeproblemamea.Trebuies-o rezolv.Nupots-olassăteafectezeșipetine. —M-aafectatdeja,Karen. Oprindedebrațe,seuităadâncînochiieiînlăcrimațișispuneapăsat:—E treabaavocatuluităus-orezolve.Osăfieînregulă.Te-aitemutpentruviațata. Aiavutunmotivbunpentruceaifăcut. — Ce vrei să spui? întreabă ea, trăgându-se înapoi. Tot nu cred că l-am omorât,Tom.Nucredcăașfipututsăfacașaceva. Tomopriveșteneîncrezător. —Șiatunci,cineafăcut-o? —Nuștiu. Seuitălaelparcăîndureratăcăseîndoieștedeea. —Nueramsinguracare-lura. Tomostrângeînbrațe,otragelângăel,casănufienevoits-opriveascăîn ochi,șișoptește:—Nufugi.Rămâișiînfruntătoateastea.Număpărăsi.

Capitoluldouăzecișinouă

Oorămaitârziu,KarenșiTomseprezintădinnouînbiroulluiJackCalvin. Karen s-a spălat pe față și și-a refăcut machiajul. Acum se simte calmă și detașată–aproapestoicăînfațadezastrului.GăseștealinareînsprijinulluiTom. Dareîngrozitădeceeacesevaîntâmplamaideparte. —Intrați,spuneCalvin,vioișiprofesional. Și-arefăcutagendapentruaceastăîntâlnire.Azinumaistaulapalavre. —Luațiloc. Întimpceseașază,Karensegândeștecum,defiecaredatăcândvineîn biroulăsta,lucrurilesuntdinceîncemaigrave. —Ces-aîntâmplat?întreabăCalvin,cercetându-ipeamândoiconcentrat. Karenridicăprivireaspreochiiluișispune:

— Detectivul Rasbach m-a chemat la secție în după-amiaza asta ca să răspundlanișteîntrebări.Așvreasăviicumine. CalvinseuităatentdelaealaTomșiînapoi. —Decesăteduci?Nueștiobligată.Nueștiînstaredearest,spuneel. —Poatec-osăfiuîncurând,răspundeKaren. JackCalvinnupareașadesurprinspecâtarputeafi,segândeșteea. IauncarnetdenotițegalbenșiacelașistilouscumppecareKarenîlține mintedelaultimavizitășiașteaptă. —Poatec-arfimaibinesăîncepcuînceputul,spuneea,trageadâncaerîn pieptșiapoiexpiră.Mi-amînscenatsinucidereașiamfugitcasăscapdeunsoț abuziv.Amtrăitcuoidentitatenouă. —Bine,spuneCalvinrar. —Eoinfracțiune? —Depinde.Nueoinfracțiunepersesă-țiînscenezimoartea,dars-arputea săficomisalteinfracțiunicasăajungilaasta.Șiadoptareauneiidentitățifalse înseamnă înșelăciune. Dar o să revenim la asta mai încolo. Cum te chema înainte? —GeorginaTraynor.AmfostcăsătorităcuRobertTraynor.Elebărbatulpe careîncearcăsă-lidentificepoliția,celcareafostucisînsearaaceea. ÎiaruncăoprivireluiTom,căutându-isprijinul,darelseuitălaavocat,nula

ea.

Acum,Calvinpareîngrijorat.Karenștiecâtdeurâtaratălucrurile.

Tomvorbește,vizibilagitat:

—Imediatce-lidentificăpeel,orsă-șideaseama.Orsăvadăcăsoțialuia murit.DespreKarenștiudejacăși-aluatoidentitatenouă,cănueînrealitate KarenFairfield.Auvenitdejalaminelaserviciusă-mispună. Karenîlpriveșteînstaredeșoc.Tomștiadeja.Detectiviiștiu. —Numi-aispus,ziceea. DarTomseîntoarceșiseuitălaCalvin. —Conteazăcepotsădovedească,spuneCalvincuglasegal. Seapleacăpestebirou. —Deci,spune-mices-aîntâmplatînsearaaceea,spuneel.Șiterogsății mintecăamobligațiasănumintînfațaCurții,așacănu-mispuinimiccaresă măpunăîntr-opozițiedificilă. Karenezită. —Nu-miaducîncăamintetotul,darpotsă-țispunce-miamintesc,spuneea. ÎipovesteșteluiCalvincei-azisșiluiTommaidevreme–numaicănu pomeneștedepistol.Însăîispunetotrestul,pânăînmomentulîncareadeschis ușarestaurantului. Calvinoțintuieștecuprivireadeparcăîncearcăsăsehotărascădacăs-o creadăsaunu.Înbirouselasăotăcerederău-augur. —Ipoteticvorbind,aifipututaveaunpistolcutine? —Ipoteticvorbind,esteposibilsăfiexistatunpistol,răspundeeacugrijă. —Existăvreocalecaacestpistolipotetic,încazulîncarevafigăsit,săpoată conducelatine? Opriveșteatentșiîngrijorat. Pistolulfusesecumpăratilegalșinueraînregistratpenumeleei.Dacăegăsit, nupotfacelegăturacuea.Șipeelnusuntamprente,deastaesigură.Nua umblatniciodatăcuelfărămănuși. —Nu,spuneeaferm. Calvinselasăpespate,făcândscaunulsăscârțâiepuțin,șirămânetăcut,în modclargândindu-se.Apoiseapleacădinnouînfațăși-șipuneambelemâini pebirou. —Uitecumfacem,spuneel.Osăvedemdacăvincusuficientdemulte probecasătepunăsubacuzare.Suntsigurcăors-ofacă,odatăce-lidentifică. Dovezile circumstanțiale sunt solide – o să fie suficient. Dar altceva e să dovedeascălaproces. —Dar…sescapăKaren. Calvinopriveșteîntrebător. —Darce? —N-aveamcumsă-lomor,spuneeaferm.N-aveamcum,repetă.Nucredcă suntînstare.

Avocatulșisoțuleioprivesc.Tomîșimutărepedeprivirea,aproapecașicum arfijenat.Însăavocatulofixeazăîncontinuare. —Cinecrezicăl-arfipututomorî?întreabăCalvin. —Nuștiu. —Poțisăghicești? KarenîiaruncăoprivireluiTomșirevineapoilaavocat. —S-arputeasăfiavutrivali. —Cefelderivali? —Deafaceri. —Cucefeldeafaceriseocupa?întreabăavocatul. — Era dealer de antichități. Nu sunt sigură că toate afacerile lui erau respectabile și legitime, dar aveam destulă minte să nu întreb, adaugă ea. Cunoșteaniștepersoanedubioase. Înîncăpereselasăotăcerecareparesăseprelungeascălanesfârșit.Karenstă completnemișcatăpescaun.Ideeadeaajungelaunprocespentrucrimăo îngrozește.Stândînbiroulavocatului,îșidăseamacăepreatârziu.Arfitrebuit săfug,segândește. Înceledinurmă,spune:

—DetectivulRasbachmăașteaptălasecție.

—Nuteduci,răspundeCalvin.Săvinăsătearestezecândosăconsiderecă

audestuleprobe.Acum…maipovestește-micumaiscăpatdeRobertTraynor.

Îispunetotul–desprelunileîncareaplănuittotul,cumadositbani,întimp

ceseduceapefurișlaunadăpostpentrufemeicasăgăseascăsprijinși,la

sfârșit,ceafăcutînziuaaceealapoduldepestedigulHoover.Adaugăcuglas

înăbușit:—Într-unfel,afostușor,pentrucăn-aveamfamiliepecares-olasîn

urmă.Părințiimeiaumuritșin-amfrați.N-aveampolițădeasigurarepeviață

pentrumine,așacăștiamcăasigurărilen-orsăverifice.Amcrezutc-osămă

descurcșieramdisperată.Nuconsideramcăamcevadepierdut.

Cândtermină,selasăotăcereprelungită.Apoi,Calvinîntreabă:—Ceai

făcutcurucsacul?

—A,da,șiasta.

Karenseoprește,aducându-șiaminte.

—Atrebuitsăscapdeel,darnuputeamsă-laruncpurșisimplupegeam.

Totceeraînelputeasăducălamine.Așacăambăgatînelniștepietroaieșil-

amaruncatdepeunpod,într-unlac,întoiulnopții.

Tomseuitălaeaîntimpcevorbeșteșiapoiîșifereșteprivirea,parcănefiind

înstaresăși-oimaginezefăcândașaceva.

—Știucămăfacesăparlipsitădesentimente,spuneKaren,uitându-sepe

rândlaei,aproapesfidătoare.Darceațififăcutînloculmeu?

Cumniciunuldintrebărbaținurăspunde,spune:

—Sigur,n-ațififostînloculmeu.Ceminunatpentruvoi…ceușortrebuiesă

fiesăfiibărbat.

Tomîiaruncăoprivireîmpăciuitoare,cașicumel,personal,vreasăse

revanșezepentrutoțibărbațiinenorocițidepeplanetă.

—Amtotzisc-osă-țipovestesclaunmomentdat,îispuneKaren.

Acumîlîntreabă,fărăsă-lbageînseamăpeavocat,deparcănicin-arfiîn

încăpere:—Cândarfitrebuitsă-țispun?Chiarlaînceput?Dece-aifivoitsăai

de-afacecuofemeiecarefugisedeviațaeișiaveaoidentitatefalsă?Mai

târziu?Te-aifisimțitrănit,mințit…așacumeștiacum.Adevărulestecăn-a

existatniciodatăunmomentpotrivitsă-țispun.

Eaproapelipsitădeoriceemoție.Nusescuzăpropriu-zis.Afăcutcetrebuia

săfacă.Șiacestaesterezultatul.

Tomostrângedemână.Darnuseuitălaea.Priveșteînjos,lamânaei,prinsă

înmânalui.

Capitolultreizeci

CândpleacădinbiroulluiCalvin,acestalespune:

—Probabilcănumaidureazămultpânăidentificăvictima,iaratuncisituația osăsetensioneze.Trebuiesăfițipregătițipentruasta. Îipriveșteînochipeamândoi.SeuitămailunglaTom,parcăsimțindcă, dintreeidoi,Tomecelmaipuținpregătitpentruceurmează. Tom bănuiește că are dreptate. Soția lui e mult mai puternică decât și-a închipuitvreodată.Nu-șipoateimaginacumarputeaelsă-șisimulezecusânge recepropriamoartecasăscapedeunmaniacșis-oiadelacapătdevenind altcineva.Karentrebuiesăaibănervideoțel,îșiziceel.Nuesigurcă-iplacesă segândeascăașalaea. Cândseîndreaptăspremașinarămasăînparcare,Tomecompletîngrozit. Viețilelororsăintreîntr-unstadiușimaiîngrozitor.Probabilcăosăfiepusă subacuzarepentrucrimă.Vatrebuisăseprezintelaproces.S-arputeachiarsă fie condamnată. Tom nu știe dacă are destulă putere pentru așa ceva, dacă dragosteapentrucelălaltpoatesupraviețuilucrurilorcevorurma. Tom conduce, concentrându-se asupra drumului din fața lui, în principal pentrucănuvreasăseuitelasoțiasa.Darîisimteprivireaîndreptatăasupralui. —Îmiparefoarterău,Tom,spuneea.Nuvoiamsă-țifacașaceva. Nuseîncredesuficientînvocealuicasă-irăspundă,înghiteînsecși-șiține ochiidreptînfață. —N-arfitrebuitsăfiudeacordsămămăritcutinefărăsă-țifispustotul, șopteșteea,tulburată. Șiatunciîșidăseama–defapt,nusuntcăsătoriți.Înziuanunții,eaeradeja măritatălegalcualtcineva.Gândulîlamețește.Stătealângăelcândși-aurostit jurămintele–șiștiacăedejacăsătorităcualtcineva.Jurăminteleein-aunicio valoare.Trebuiesă-șiînăbuședorințadeaoprimașinașidea-ispunăsăsedea jos. Cumva,reușeștesăconducămaideparte. —Eînregulă,spuneel.Osăfiebine. Ospuneautomat;nucredeasta. Poatecădacăarputeas-oținăpurșisimpluînbrațe,fărăsăseuiteînochii ei,arfitoateînregulă.Arenevoiedeoclipăcasăseaduneșisăpoatămerge maideparte,darînmomentulăstaconducemașina. Mergîntăcere.Cândajungacasă,îispune:

—Trebuiesămăducpuținlaserviciu,nudureazămult.Măîntorcrepede,la cină. Eadădincap. —Bine. Tom oprește pe alee și, înainte să coboare din mașină, se apleacă și o îmbrățișeazăstrâns.Înmomentulacela,încearcăsăuitetotces-aîntâmplatșisă seconcentrezepeceeacesimtecândoțineînbrațe.Apoisetragedelângăeași spune:—Nufugi.Promite-mi. —Promit. Îisusțineprivirea;nicichiaracumnuștiedacăocrede.Oareașaosăfietoată viațalorde-acumîncolo? Tomîidădrumul,bagăînmarșarierșiseîndreaptăsprecentru.N-aredegând săseîntoarcălaserviciu.Seîndreaptăspreloculluidelângărâu,dorindu-șisă securețedetoatăpovesteaastadezgustătoare,darștiindcănupoate–niciacum, nicialtcândva.

*

Brigidlucraselaunpulovărașgalbendeschispentruoprietenăînsărcinată,

darsetrezisecănumaisuportă,așacătrecuselaunpuloverdetoamnăcolorat,

cudungi,pentruea.Însăacumtricotajulpejumătateterminatîialunecădin

poală,învremeceeaseuitălacasadepestedrum.Secrispeazătoatășise

apleacăpuținînfață.

ÎivedepeTomșiKarentrăgândmașinapealeeșioprind,dar,înlocsă

coboare,rămânînăuntruoclipă.Brigidrămâneînexpectativă.Acumcoboară

Karen,darnușiTom.Brigidseîntreabăundeaufost.SegândeștemultlaTomși

Karen,undesuntșicefac,laviațalorîmpreună.Parcăarfiprinsădeoemisiune

deteleviziunedeosebitdebunășiabiaașteaptăsăvadăceurmează.

Bobîispunecăareoobsesie.Seplângecănu-inormal,îispunecăadevenit

obsedatădeviețilesoțilorKrupppentrucăesingurășiplictisitășin-arenimicde

făcuttoatăziua.Îispunecăepreadeșteaptăcasănufacănimic.

DarBobnuînțelege.Nuștie.

ÎlpriveștepeTomdândcuspateleșiîndepărtându-sepestradă–vedeprin

geamuldeschisalmașiniicăarechipulîncordatșiîntunecat.Seîntreabădacăs-

aucertat,îșiîndreaptăatențiaspreKaren,caredescuieacumușadinfață.Îi citeștedescurajareadinfelulcumîșițineumerii.Poatechiars-aucertat. Brigid își pune tricotajul deoparte, își ia cheile și încuie ușa în urma ei. TraverseazălaKarenșisunălaușă. Cândîideschideșiovede,luiBrigidiseparecăepuținreținută,chiar neprimitoare.DecenusebucurăKarens-ovadă? —Bună,Brigid,spuneKaren,fărăsădeschidăușalarg.Abiaamajunsacasă.

Mădoarecapul.Defapt,voiamsămăîntindpuținînaintedecină. —Ah,răspundeBrigid.Dupăcumarătai,mis-apărutcăți-arprindebineun prieten. ÎizâmbeșteluiKarencâtpoateeadecald. —Sunttoateînregulă? —Da,etotulbine,spuneKaren. Brigidnudăînapoi,pânăKarendeschidemaimultușa,șiatuncipășeștepeste prag. Seașazăînsufragerie.Karenpareextenuată.Areochiiumflați,cașicumarfi plâns,șipăruleiși-apierdutluciul.Cemults-aschimbatîndoarcâtevazile,se gândeșteBrigid. —Ce-arfisă-mispuiceseîntâmplă?întreabăea.S-arputeasăteajute. —Nuseîntâmplănimic,răspundeKaren,trecându-șimânaprinpărullins. DarBrigidștiecăminte.Avăzutdepestedrumcums-aupetrecuttoate.Și Karenaratămultpreaabătută.Nu-ioproastă;și-ardorisăn-oianiciKarende proastă. —EtotulînregulăîntretineșiTom?oîntreabăBrigidrăspicat. — Poftim? Ce vrei să spui? ripostează Karen, în mod clar luată prin surprindere. —Păi,tocmail-amvăzutplecând,șipăreafurios.Șituparisupărată.Trebuie săfiegreupentruel,cutoateastea,spuneBrigidsubtil,cuaccidentul,cupoliția. Karenseholbeazălaea,iarBrigidsecorectează:

—Pentruamândoi.

Karenîșiîndreaptăprivireasprefereastră.Dupăunmomentdetăcere,Brigid

întreabă:—Ți-aiamintitcevacaresăfiedeajutorpoliției?

—Nu,spuneKaren,destuldetăios.Țiecumîțimaimerge?întreabăea,

încercândsăschimbesubiectul.

—Karen,suntBrigid,cuminestaidevorbă.Poțisă-mispuiorice.

Chiarvorbeșteserios.OsâcâiecândovedepeKarencănuscoateovorbă;nu

dezvăluiepreamultedetaliiintimedinviațaei.Brigidi-aspusluiKarencănu

reușeștesărămânăînsărcinată,despretratamenteleeinereușitedefertilitate.Dar

Karennupovesteșteniciodatănimic.Chiarșiacum,cândlucrurilesuntdeparte

deafiperfecteșiaizicecăarenevoiedeoprietenă.Ceșocanttrebuiesăfie

pentruKaren,segândeșteeadintr-odată,călucrurilenusuntabsolutperfecte.

Lucrurileartrebuisăfiemaiechilibrateîntreprieteni,credeBrigidși,înceea

ceoprivește,Karennuafăcutmarieforturipentruprietenialor.Brigids-a

străduitfoartetareînaceastărelație.Karenhabarn-arecegreuafost,cemultea

trebuitsăînghită.KarennuștiedespreeașiTomșicâtdegreui-afost,tot

timpul,să-ivadăpeKarenșiTomîmpreună.Săfienevoităsăpretindăcăn-o

deranjează.Deașademulteoriafosttentatăsăsescape,darși-amușcatde

fiecaredatălimba.

BrigidsegândeșteacumcăpeKarenn-ainteresat-oniciodatăpreatareviața

ei.Nulafeldetarecumainteresat-opeBrigidviațaluiKaren.Deexemplu,

Karenn-afostniciodatăpreacurioasăînlegăturăcubloguleidetricotat,o

chestiecareasâcâit-otottimpul.BrigidCruikshankeozeițăprintrepasionatele

detricotatdepeInternet.DarKarennutricoteazășinu-ipasă.

Karenseuităacumlaeașispune:

—Apreciezîngrijorareata,Brigid,chiaroapreciez.Eștioprietenăbună.

ÎizâmbeșteluiBrigid,care-irăspundemecanic.

—Știi,mădoarecapultotmairău.Probabilcăartrebuisămăîntind,spune

Karen.

SeridicădepecanapeașioconducepeBrigidlaușă.

—Spersă-țitreacă,răspundeBrigidșioîmbrățișeazăscurtpeKaren.

Apoi trece strada către casa ei goală și-și ocupă poziția la fereastră, cu tricotajulînbrațe,așteptândsăseîntoarcăTom.

*

S-afăcutdupă-amiazătârziușipareclarcădoamnaKruppn-osăaparăde bunăvoie.RasbachcugetălaurmătoriipașicândJenningsintrăînbiroulluiși spune:—S-arputeasăavemopistă. Rasbachridicăprivirea. —Tocmaiamprimituntelefondelaunproprietarulunuimagazindeamanet cucareamstatdevorbădupăceamgăsitcadavrul.Zicecătocmaiavenitun băiatșiaamanetatunceasșiuninel. —Îlștiepebăiat? —Da. —Hai,spuneRasbach,luându-șihamulpentrupistolșihaina. Când ajung la Gus’s Pawn Shop, înăuntru nu mai e nimeni în afară de proprietar,carestăînspateleuneitejghelejegoase.Bărbatuldădincapspre Jennings,recunoscându-l,și-șimușcăfalca. —EleGus,spuneJennings,prezentându-i-lluiRasbach. Bărbatuldădincap. —Nearățice-aiprimit?întreabăJennings. Bărbatul se apleacă sub tejghea, scoate un ceas bărbătesc și-l așază pe tejgheauadesticlă.Lângăel,puneunineldeaurmasiv. Detectiviiseuitălaele. —Parscumpe,spuneRasbach. —Da.Rolexoriginal. Rasbachscoateoperechedemănușidecauciucșicerceteazăîntâiceasulși

apoiinelul,căutândvreunsemnsauinscripțiedistinctivă,darnugăseștenimic. Lepuneînapoipetejghea,dezamăgit. —Cumazisbăiatulcăadatpesteele?întreabăel. —Aziscăle-agăsit. —Cumîlcheamă?întreabăRasbach. —Uitecare-ichestia,răspundeGus.Îlștiupepuști.N-aredecâtpaisprezece ani.Nuvreausăintreînvreunbucluc. —Înțeleg,spuneRasbach.Dartrebuiesăștimdacăamaigăsitșialtceva, vreunactdeidentitate,împreunăcubijuteriile.Cevacaresăneajuteînanchetă. Nucredemcăbăiatularevreolegăturăcucrima. —Vreaudoarsă-lsperiați,spuneGus.Adică,să-lsperiațizdravăn,știțice zic?Preamulțicopiidevininfractoripe-aici.Nuvreausă-lvădluând-opecalea asta. —Sigur.Amînțeles,spuneRasbach,dânddincap.Cumîlcheamă?

—DuncanMackie.StăpeFenton.Numărul153.Îiștiufamilia.Purtați-vă

frumoscuel.Darnupreafrumos.

Detectiviiiaumașinapânălaadresapecarele-adat-oGus.Rasbachsperăcă

astaepistapecareoașteptau.Batelaușadinfațăacaseisărăcăcioase.Eușurat

cândrăspundeofemeie,pentrucănupoatediscutacubăiatuldacănueprezent

șiunadultîngrijacăruiaseaflăacesta.

—SuntețimamaluiDuncanMackie?întreabăRasbach.Femeiapareimediat

alarmată.Cândîivedelegitimația,seschimbășimairăulafață.

—Ce-afăcut?întreabăfemeiaîngrozită.

—Vremdoarsăvorbimcuel,răspundeRasbach.Eacasă?Femeiasetrage

delângăușăși-ilasăpedetectivisăintre.

—Duncan!strigăeaspreetaj.

RasbachșiJenningsiaulocînbucătărioarășiașteaptă.Băiatulcoboară,îi

vedepedetectiviașezațiînbucătărialuișiîncremenește.Seuităagitatlamaică-

sa.

—Staijos,Duncan,spunefemeiasever.

Băiatulseașazășiseholbeazălamasă.Arefațaroșieșioexpresieursuză.

—Duncan,suntemdetectividepoliție,spuneRasbach.Nueștiobligatsă

vorbeșticunoi.Poțisănecerisăplecăm,dacăvrei.Nueștireținut.

Băiatulnuspunenimic,darridicăprudentprivireaspreel.

—Neintereseazăceasulșiinelulpecarele-ailăsatlaGus,adaugăRasbach.

Băiatulsefoieșteșinuspunenimic,întimpcemaică-saseuităurâtlael.

—Vremsăștimdacăaigăsitșiunportofel.Cevacuactedeidentitateînel.

—Naibasă-liapeGus,mormăiebăiatul.

—Duncan!spunemaică-saaspru.

— Dacă ai portofelul, poate că putem să trecem totul cu vederea, spune Rasbach. Separecămaică-satocmaiîșidăseamadeceseaflădetectiviiacolo. —Nu-ivorbadebărbatulmortcareafostgăsitaici,aproape,nu? Isevedepefațăcăecopleșită. Băiatulseuitănervoslamaică-sașiapoiladetectivi. —Eradejamortcândamajunsnoiacolo.Potsăaducportofelul. Maică-saîșiducemânalagură. —Credcăarfioideebună,spuneRasbach.Pentrucăastaosupărăfoarte tarepemamata,Duncan.Șicredcăarfimaibinesăspuiadevărulșis-oieide lacapătînaintesăfiepreatârziu.Nuvreisăfiiarestat,nu? Băiatulclatinădincap. —Îladuc. Seuitălamaică-sa. —Turămâiaici. Apoiozbugheștesus,undeareînmodevidentoascunzătoaredesprecarenu vreasăștiemaică-sa. Dupăunmomentîncordat,îlaudbocănindpetrepteșireapareînbucătărie.Îi întindeluiRasbachunportofeldepiele.Încăarecâtevabancnoteînel. Rasbachiaportofelulși-ldeschide.Scoateunpermisdeconducere. —Mulțumesc,Duncan. Seridică.Jenningsseîntoarcesprebăiatîndrumspreușăși-iaruncăoprivire prietenoasă. —Sătețiideșcoală,îispune. Întimpcemergspremașină,Rasbachspunecusatisfacție:—L-amgăsit. RobertTraynor,dinLasVegas,Nevada. Simte valul familiar de adrenalină care apare atunci când începe să facă progreseîntr-uncaz.Seurcăînmașinășiseîndreaptăspresecție. Înscurttimp,Rasbachciteșteniștematerialefoarteinteresante.Decedatul, RobertJ.Traynor,aveatreizecișinouădeanișieraundealerdeantichitățide succes. Fără copii. Soția lui, Georgina Traynor, murise cu trei ani în urmă. RasbachseuitălaofotografieaGeorginei.Seapleacă,ocerceteazămaiatent. Și-oimagineazăcupărulmaiscurtșimaiînchislaculoare.Semaiuităodatăla date. Bingo. Georgina Traynor nu e moartă. E în viață și sănătoasă și stă pe

DogwoodDrive,lanumărul24.

Capitolultreizecișiunu

Karenurcălaetajșiseîntindeînpat,ușuratăcăesingură.Brigidafăcut-osă sesimtăneplăcut.PoatecăunpuidesomnînaintesăajungăTomacasăos-o ajutesăscapededurereacare-ibubuieîncap. Stăneclintităpestepături,uitându-sefixîntavan.Osăfiepusăsubacuzare pentrucrimă. Totularfiîncăperfect,segândeșteeacuamărăciune,culacrimilecurgându-i peobraji,dacăRobertn-arfigăsit-o.Seîntreabăcumareușit,dupătreiani. Cumareușits-ogăsească? În cele din urmă, se strecoară sub pături și cade într-un somn scurt, de extenuare.

*

Rasbachstălabiroușisefreacălaochiiobosiți.RidicăiarpozaGeorginei TraynorșisegândeștelaKarenKrupp,încasaeiconfortabilădinsuburbii. Probabilcăesperiatădemoarte,îșiziceel. Următorulluigând–amaifostînspăimântatășiînainteșiagăsitosoluție.E osupraviețuitoare. Iaînconsiderarefaptele,așacumafostinstruits-ofacă:ofemeiecăsătorită îșiînsceneazămoartea,apareînaltăparte,cuonouăidentitate.Dupătreiani, soțulpecarel-apărăsitieselaivealămortșiseparecăeaafostprinpreajmă. Știecumparafilucrurile,darnutrebuiesătragăconcluziipripite. Dacă era o soție care a suferit violențe fizice și încerca să scape dintr-o situațieinsuportabilă,atunciadevărulînclinăînfavoareaei.Înclinăînfavoarea oricăreifemeicareaajunsvreodatăsăiaastfeldemăsuriextremecasăseapere. Lucrurileastean-artrebuisăseîntâmple.Darștiecăseîntâmplă,înfiecarezi. Sistemulnupreafacetreabăbunăcândvinevorbasăleprotejezepefemeile astea,iareloștie.Eolumenedreaptă,datăpestecap. Gândeștefoartepesimistînsearaasta;nu-igenullui.Vreasărezolvecazul; totdeaunaîșidoreștesărezolvecazul.Credecăștieces-aîntâmplataicișicrede căștieșidece.Darapoiosătreacădinmâinileluiînmâinileavocațilorșinu poatepreziceceosăseîntâmple.Toatăpovesteaastaîldeprimă. SegândeștelaTomKrupp.Încearcăsă-șiimaginezeprincetrebuiesătreacă acesta,darnupreapoate.Rasbachn-afostînsuratniciodată.Pânăacum,femeia potrivităl-aocolit.Probabilcăedincauzameseriei.Poatec-os-ocunoască totuși,într-obunăzi.Și,cândos-ocunoască,îșispuneel,uitându-seîncăodată

lafotografiaGeorgineiTraynor,os-overificeelînsușiamănunțit.

*

Tom s-a întors din nou acasă și au luat o cină liniștită împreună, doar zăngănitultacâmurilorpefarfuriispărgândcândșicândtăcerea.AcumKarense uitălungînbeznăpefereastrasufrageriei,nedorindsăseducălaculcare.N-osă facădecâtsăseuiteiarfixîntavan.Îșispunecănuenimeniafară.Roberte mort.Numaiaredecinesă-ifiefricăacum. Cuexcepțiadetectivuluiăluia.Șieîngrozitădeel. Tomeînbirouldelaetaj,încălucrează.Nuștiecumpoatesălucrezeîntr-un momentcaăsta.Probabilefelulluideaevitasă-șifacăgânduri.Preferăsăse uitemaidegrabălunglaniștecifredecâtlapropriulviitorînfricoșător.Nu-l învinuiește;propriilegândurioînnebunesc. Rasbachosăseîntoarcă.Esigură.Eîncordată,gatas-oialafugă.Dari-a făcutopromisiuneluiTom.TrebuiesăaibăîncredereînJackCalvin. Sehotărăștesăseducăsusșisăfacăobaielungășifierbinte.Poatec-os-o ajutesăserelaxeze.Bagăcapulpeușabirouluidesusși-ispuneluiTom.El ridicăscurtprivirea,dădincapșirevinelamonitorulcomputerului.Karense întoarce,intrăînbaieșiîncepesăumplecada,încercândsăsehotărascăîntre spumădebaieșisareamară.Darceimportanțămaiare?Rasbachtotos-o aresteze. Cândtrececuprivireapestedulăpior,încremenește.Cevanuecumtrebuie. Pulsuli-oiarazna.Inimaîibubuiechinuitorînpieptșisesimteușoramețită. Cerceteazărapiddulăpiorul,încercândsăremarcedetaliile.Evorbadeparfumul ei.Cinevai-ascosdopul.

Știecănuea.

Karenseuităfixlasticluțadeparfum,paralizatădespaimă,deparcăarfi

găsitunșarpeîncolăcitîndulăpior.N-afolositparfumulazi,esigură.Șin-ar

lăsaniciodatădopulscos.

—Tom!

Îistrigănumeleînnebunită.Darelnuparesăaudădincauzaapeicarecurge

delarobinet.Oialafugăpecoridorsprebirou,strigându-inumele.

Seloveștedeelînușabiroului.

—Cee?oîntreabăTom,cuoprivireînnebunită.

Înaintesăreușeascăsă-ispună,eltreceînfugăpelângăeașiintrăînbaie.

Karenvineînurmalui.

—Ce?Cee?întreabăel.

Nureușeștesăvadăceosperieașadetare,darecontaminatdepanicaei.

Karenaratăspresticluțadeparfum,cudopulstândpedulăpiorînspateleei.

—Parfumulmeu.I-ascoscinevadopul.Nueu.

Tomseuitălasticluțadeparfum,apoidinnoulaea,ușurat,dariritat.

—Asta-itot?Eștisigură?Poatecăl-ailăsattuscosșiaiuitat.

—Nu,Tom,n-amuitat,spuneeatăios.

Îșidăseamacăn-ocrede.

—Karen,spuneel,eștifoarteîncordată.Poatecăpurșisimplumaișiuiți

câteceva.Știiceazisdoctorul.Șimiemi-egreusăfaclucrurilecuclaritateîn

ultimavreme.Ierimi-amlăsatcheiledelamașinălabiroușiatrebuitsămă

întorcpânăsusdupăele.

—Așaeștitu,răspundeKaren,nueu.

Seuitălaelșisimtecumprivireaiseînăsprește.

—Nu-mipermitsănuobservdetaliicaastea,spuneea,cuonotădefurie

ascunsăînglas.Pentrucăanidezile,dacănufăceamcevacumtrebuie,dacă

lucrurilenuerauexactașa,primeamobătaiedenumaiștiamdemine.Așacă

observlucrurileminore.Șin-amlăsatdopuldelasticlaaiadeparfum.Afost

cinevaîncasă.

—Înregulă,liniștește-te,spuneTom.

—Nu-mispunemiesămăliniștesc!țipăea.

Stauunulînfațaceluilaltînbaialormică.KarenîșidăseamacăTomelafel

deșocatcaeadereacțiapecareaavut-o.Emoțiaeipurăi-atulburatșii-a

îngrozitpeamândoi.Nus-aumaipurtatniciodatăașaunulcucelălalt.După

aceeabagădeseamăcadașisegrăbeștesăînchidărobineteleînaintecaapasă

deapedinafară.

Seîndreaptășiseuitălael.Emaicalmăacum,dartotsperiată.

—Îmiparerău,Tom.Nuvreausățiplatine.Dartrebuiesăfifostcinevaaici.

—Karen,spuneTom.

Vorbeștepeuntonliniștitor,deparcăs-aradresaunuicopil.

—Fostultăusoțemort.Cinealtcinevaarintralanoiîncasă?Aivreoidee?

Pentrucăeanuspunenimic,Tomoîntreabă,destuldeblând.

—Vreisăchempoliția?

Nuesigurădacăesarcastic–Vreisăchempolițiapentruosticlădeparfum

deschisă?Saudacăedoarextenuatșicopleșitdetotces-aîntâmplat.Dareceva

învocealui.

—Nu,nuchemapoliția,spuneea.

Pentrucăelrămâneacolofărăsăzicănimic,îispune:—Du-te,osăfaco

baie.

Tompleacă,iarKarenîncuieușaînurmalui.

Capitolultreizecișidoi

Brigidstășiseuităpefereastră;nusesaturăniciodată.Dincândîncând,își

adulmecădelicatîncheieturamâinii.Osărămânătreazăpânăseduclaculcare

TomșiKaren,pânăsebagăînsiguranțăînpatșisestingtoateluminile.

Soțulei,Bob,atrecutpeacasăpentrucină,daraieșitdinnouînsearaastala

alteveniment.Afostplecatînfiecaresearăsăptămânaasta.Seîntreabădacăe

vorbadoardemuncăsaudacăsemaivedecucineva.Îșidăseamacădefaptnu-

ipasă.Totuși,furiaîifierbesubpieleaeideschisă,albă–pieleadeschisășialbă

pecareeln-amaiatins-odesăptămâniînșir,șidoarartrebuisăîncercesăfacă

uncopil.Uneori,îlurăștepeBob.Uneori,îșiurăștepropriaviațășipetoțicei

carefacpartedinea.Atâtadoarcăînviațaeinumaisuntchiarașademulți

oameni.Arenunțatlaomulțimedelucruri.Maipuținlabloguleidetricotat.Și

lafamiliaKrupp.

Înceamaimareparteatimpului,BrigidîipândeștepeKarenșiTom.

Arvrea…arvreasăfiealtcineva,într-oaltăviață.Astași-ardoridefapt.E

ușorsurprinsăsă-șideaseamacă,pânălaurmă,ceeace-șidoreștecelmaimult

pelumenuesăpoarteînpânteccopilulluiBob.Avisatastaașademultăvreme,

încâtadevenitcevaautomatsăși-odorească,săși-oînchipuie.Cereconfortante

să-șideaseamacă,defapt,sincer,vreaaltcevadedataasta;căînrealitatear

vreasăfiealtcineva,încutotulaltăviață.