Sunteți pe pagina 1din 1
INFORMAŢII PERSONALE Curriculum vitae Alexandru Madalin Caciamac Str. Nucetului Nr. 670, 405600 Sat. Gura Sutii

INFORMAŢII PERSONALE

Curriculum vitae

Alexandru Madalin Caciamac

Str. Nucetului Nr. 670, 405600 Sat. Gura Sutii (România)

Str. Nucetului Nr. 670, 405600 Sat. Gura Sutii (România)

0735642558

0735642558

caciamacmadalin26@gmail.com

caciamacmadalin26@gmail.com

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

01/06/2016–01/09/2018

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

01/10/2016–Prezent

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 01/10/2016–Prezent C a s i e r MOL Nr. 2, Targoviste (Romania) -

Casier

MOL Nr. 2, Targoviste (Romania)

- casier

- responsabil copertina

Nr. 2, Targoviste (Romania) - casier - responsabil copertina Inginer industrie alimentara Nivelul 6 CEC Universitatea

Inginer industrie alimentara

Nivelul 6 CEC

Universitatea Valahia din Targoviste, Facultatea de Ingineria Mediului si Stiinta Alimentelor, Targoviste (România)

15/09/2012–15/06/2016

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e)

Limbile străine

engleză

Diploma Bacalaureat

Liceul Voievodul Mircea, Targoviste (România)

u r e a t Liceul Voievodul Mircea, Targoviste (România) r o m a n a

romana

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la

Discurs oral

 

conversaţie

B1

A2

A2

A2

A1

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

Competențele digitale

bune abilităţi de comunicare dobândite în urma experienţei mele ca, casier la fostul loc de munca

AUTOEVALUARE

Procesarea

Creare de

Rezolvarea de

informaţiei

Comunicare

conţinut

Securitate

probleme

Utilizator

Utilizator

Utilizator

Utilizator

Utilizator

experimentat

experimentat

experimentat

independent

independent

- o buna stapanire a pachetului

- AutoCAD

Microsoft Office