Sunteți pe pagina 1din 1

DATE STATISTICE DE LA CONCURSUL DE ADMITERE LA

„PROGRAMUL DE STUDII POSTLICEALE CU DURATA DE 1 AN” ,


SESIUNEA 18 – 23 AUGUST 2013

Etapa eliminatorie Test grilă Media de

baza opŃiunilor, la 18.08.2013)

baza opŃiunilor, la 20.08.2013)


Examinare SituaŃia
de verificare a cunoştinŃelor admitere

Nr. locuri scoase la concurs

RepartiŃia pe specialităŃi (în

RepartiŃia pe specialităŃi (în


psihotehnică Limba engleză locurilor după

PrezenŃi la proba de limba

PrezenŃi la Testul grilă de


verificare a cunoştinŃelor
Note concurs

Categoria de candidaŃi
Nr. obŃinute Note obŃinute
Arma / Specialitatea militară ObservaŃii
crt.

NeprezentaŃi

NEADMIŞI

Neocupate
PromovaŃi

ADMIŞI

Ocupate
Respinşi

Respinşi

Respinşi

Maximă
Maximă

Maximă

Minimă
engleză

Minimă

Minimă
Înscrişi

Admişi

Admişi
1 Infanterie / Infanterie (001) 5 7 7 7 - 7 7 - 7 6 1 8.40 7.00 5 1 8.56 7.09 5 -
2 Infanterie / Cercetare (070) 2 1 1 1 - 1 1 - 1 1 - 7.20 7.20 1 - 7.15 7.15 1 1
3 Tancuri / Cdt. şi mec. cond. tancuri şi autotunuri (014) 3 1 1 1 - 1 1 - 1 1 - 7.20 7.20 1 - 7.38 7.38 1 2
4 Artilerie şi rachete / Artilerie şi rachete (004) 3 4 5 5 - 5 5 - 5 5 - 8.00 6.80 3 2 8.02 7.10 3 -
5 Rachete şi artilerie A.A. / Rachete şi artilerie A.A. (011) 2 1 1 1 - 1 1 - 1 1 - 7.40 7.40 1 - 7.38 7.38 1 1
FETE

6 Geniu / Geniu (025) 3 30 1 - - - - - - - 9,40 5,40 - - - - - - - - - - 3


7 ComunicaŃii şi informatică / ComunicaŃii (019) 6 6 5 5 - 5 5 - 5 5 - 8.00 6.80 5 - 8.26 7.04 5 1
8 PoliŃie militară / PoliŃie militară (074) 3 3 3 3 - 3 3 - 3 3 - 7.80 7.00 3 - 7.98 7.04 3 -
9 AdministraŃie / Gestionar (104) 5 3 3 2 1 2 2 - 2 2 - 8.20 6.60 2 - 8.27 6.86 2 3
10 IntendenŃă / IntendenŃă (066) 3 3 3 3 - 3 3 - 3 3 - 8.40 7.80 3 - 8.25 7.69 3 -
11 Auto / Auto şi mecanic conductor TAB (015) 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
TOTAL FETE 41 30 1 29 29 28 1 28 28 0 - - 28 27 1 8.40 4.00 24 3 8.56 6.86 24 17
1 Infanterie / Infanterie (001) 25 67 66 65 1 65 61 4 61 61 - 9.00 5.50 25 36 8.85 7.44 25 -
2 Infanterie / Cercetare (070) 8 11 11 10 1 10 10 - 10 10 - 8.40 6.40 8 2 8.51 7.50 8 -
3 Tancuri / Cdt. şi mec. cond. tancuri şi autotunuri (014) 22 6 6 6 - 6 5 1 5 5 - 8.40 6.80 5 - 8.01 6.81 5 17
4 Artilerie şi rachete / Artilerie şi rachete (004) 25 37 36 36 - 36 30 6 30 29 1 9.00 4.75 25 4 9.00 6.10 25 -
5 Rachete şi artilerie A.A. (011) 8 5 6 6 - 6 5 1 5 5 - 7.60 6.20 5 - 7.49 6.38 5 3
6 Geniu / Geniu (025) 9 19 19 17 2 17 17 - 17 17 - 9.00 5.25 9 8 8.49 7.13 9 -
BĂIEłI

7 ComunicaŃii şi informatică / ComunicaŃii (019) 16 385 5 61 61 56 5 56 50 6 9,80 3,60 50 49 1 9.00 4.75 16 33 8.57 7.69 16 -
8 Apărare CBRN / Apărare CBRN (029) 5 11 11 10 1 10 8 2 8 8 - 8.00 5.50 5 3 8.17 6.78 5 -
9 PoliŃie militară / PoliŃie militară (074) 12 36 38 37 1 37 34 3 34 32 2 8.00 4.50 12 20 7.92 7.35 12 -
10 AdministraŃie / Gestionar (104) 25 15 14 14 - 14 13 1 13 13 - 8.20 5.75 13 - 8.19 6.24 13 12
11 IntendenŃă / IntendenŃă (066) 14 22 23 23 - 23 22 1 22 21 1 9.20 4.50 14 7 9.06 7.29 14 -
12 Auto / Auto şi mecanic conductor TAB (015) 46 90 83 79 4 79 69 10 69 67 2 9.00 4.50 46 21 8.93 6.91 46 -
13 Auto / Mecanic conductor MLI şi MLVM (017) 10 - 6 5 1 5 3 2 3 3 - 7.60 7.00 3 - 7.50 6.97 3 7
TOTAL BĂIEłI 225 385 5 380 380 364 16 364 327 37 - - 327 320 7 9.20 4.50 186 134 9.06 6.10 186 39
TOTAL GENERAL 266 415 6 409 409 392 17 392 355 37 9,80 3,60 355 347 8 9.20 4.00 210 137 9.06 6.10 210 56