Sunteți pe pagina 1din 1

CONCURS4

ENUNŢ:

La concursul de patinaj artistic din acest an s-au înscris n concurenţi. După înscriere,
participanţilor li se asociază coduri numerice distincte aparţinând mulţimii primelor n numere
prime.
Pentru a stabili ordinea intrării în concurs, concurenţii sunt aşezaţi în cerc, după care se
procedează astfel:
 primul participant în concurs este cel situat pe poziţia 1
 pentru alegerea celorlalţi, se parcurge circular lista de concurenţi, alegând din k în k, câte
un unul, până la repartizarea tuturor.
Regulamentul prevede ca participanţii să intre în concurs în ordinea crescătoare a codurilor lor
CERINŢĂ:
Cunoscând numărul n de concurenţi precum şi numărul k folosit la repartizarea concurenţilor în
concurs, se cere să se determine şirul codurilor asociate concurenţilor, astfel încât intrarea lor în
concurs să se facă conform regulamentului.

INTRARE: Fişierul text de intrare concurs4.in conţine pe prima linie numerele naturale n
şi k cu semnificaţiile din enunţ.

IEŞIRE: Fişierul text de intrare concurs4.out conţine pe prima linie n numere naturale
separate prin câte un spaţiu, reprezentând şirul codurilor asociate concurenţilor, astfel
încât intrarea lor în concurs să se facă conform regulamentului.
DE EXEMPLU:
concurs4.in concurs4.out Explicație
10 4 2 29 23 7 3 17 13 19 5 11 Distribuirea codurilor se face astfel:
2 29 23 7 3 17 13 19 5
11 Numărând din 4 în 4,
începând cu primul cod, se obţine
următoarea listă:
2 3 5 7 11 13 17 19 23
29 reprezentând primele 10
numere prime.
RESTRICŢII:
2≤k≤n≤30000
Fişierul sursă se va numi concurs4.pas.
Timp maxim de execuţie 1 sec.