Sunteți pe pagina 1din 28

OUG 1101/2016

13.Atribuţiile asistentei medicale responsabile de salon:

a)implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării


infecţiilor;

b)se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii


infecţiilor şi aplicarea practicilor adecvate pe toată durata internării
pacienţilor;

c)menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire


adecvate din salon;

d)informează cu promptitudine medicul de gardă/medicul şef de secţie în


legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în
îngrijirea sa;

e)iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli


transmisibile şi anunţăimediat medicul curant şi serviciul de prevenire şi
limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;

f)limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori,


personalul spitalului, alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru
diagnosticare;

g)semnalează medicului curant existenţa elementelor sugestive de infecţie


asociată asistenţei medicale;

h)participă la pregătirea personalului;i)participă la investigarea focarelor.

ANEXA Nr. 3METODOLOGIAde supraveghere a expunerii accidentale a


personalului care lucrează în sistemul sanitar la produse biologice

Scop: reducerea riscului de infecţie postexpunere la sângeşi la alte


produse biologice la personalul care lucrează în sistemul sanitar
Obiective:a)estimarea incidenţei expunerii accidentale la produse
biologice a personalului care lucrează în sistemul sanitar;

b)ierarhizarea factorilor de risc(proceduri, dispozitive, timpul de lucru etc.);

c)evaluarea respectării precauţiunilor standard;

d)sensibilizarea personalului medical în sensul cunoaşterii riscului


expunerii la sânge şi la alte produse biologice şi a aplicării măsurilor de
prevenire a acestor expuneri accidentale şi a consecinţelor acestora;

e)aplicarea corectă a măsurilor profilactice primare şi secundare.Tip de


supraveghere: pasivă -colectarea datelor privind expunerea la produse
biologice a personalului medico-sanitar, de îngrijire şi auxiliar.Datele
privind raportarea expunerii accidentale la produse biologice sunt
colectate pe baza:

-fişei de raportare a expunerii accidentale a personalului medico-


sanitar, de îngrijire şi auxiliar la produse biologice (figura 1);

-tabelului privind evidenţa vaccinărilor personalului medico-sanitar cu


expunere accidentală la produse biologice (figura 2);

-fişei unităţii sanitare privind situaţia vaccinării antihepatită B a


personalului medico-sanitar, de îngrijire şi auxiliar (figura 3).

Definiţii:a)persoana care lucrează în sistemul sanitar -orice persoană


(angajat, student, voluntar) ale cărei activităţi implică contactul cu pacienţi,
sânge sau alte produse biologice provenite de la pacient, în
cabinete, secţii, compartimente sau laboratoare;

b)expunere cu risc de infecţie HIV, VHB, VHC, care necesită


profilaxie postexpunere profesională (PPEP)

-accidentarea transcutană (de exemplu: înţepătura cu ac sau tăietura cu


un obiect tăios), contactul mucoaselor sau al pielii care prezintă leziuni ce îi
afectează integritatea (de exemplu: expunerea pe o piele cu excoriaţii,
tăieturi, delabrări, flictene, eczeme sau alte afecţiuni dermatologice) sau
contactul cutanat pe o piele intactă, dar cu o durată prelungită (de exemplu:
câteva minute şi chiar mai mult) sau implicarea unei suprafeţe întinse de
contact cu sânge, ţesuturi sau alte produse biologice contaminate vizibil cu
sânge;

c)produse biologice -1. spermă, secreţii vaginale; 2. fluide (lichid


cefalorahidian, sinovial, pleural, peritoneal, pericardic, amniotic); 3.
concentrate de HIV (în laboratoare). În absenţa sângelui vizibil în
salivă, lacrimi, sudoare, urină, fecale, lapte aceste produse biologice
nu sunt considerate cu risc deinfecţie HIV şi nu impun măsuri de
profilaxie antiretrovirală şi de supraveghere medicală PPEP

d)caz de expunere profesională

-orice persoană care lucrează în sistemul sanitar şi care a suferit o


expunere accidentală cu risc de infecţie HIV, VHB, VHC prin contact cu
sânge sau alte produse biologice considerate cu risc de infecţie

.Populaţia-ţintă: persoanele care lucrează în sistemul sanitar, respectiv:


personalul medico-sanitar şi de îngrijire/auxiliar/tehnic, persoane aflate într-
o formă deînvăţământ, voluntari.

Unităţile-ţintă: unităţile sanitare publice, indiferent de subordonare şi


private.

Persoana expusă accidental aplică imediat protocolul de management


al expunerii accidentale la produse biologice, respectiv:

1.îngrijire de urgenţă:-expunere cutanată: spălare cu apă şi săpun 5


minute;

-expunere percutană: spălare cu apă şi săpun, urmată de aplicarea unui


antiseptic cu timp de contact conform recomandărilor producătorului;-
expunere mucoasă: spălare cu ser fiziologic sau cu apă 5 minute.

2.chimioprofilaxie, pentru infecţia HIV, administrată în funcţie de tipul


expunerii, stareapacientului-sursă

3.vaccinare postexpunere:-în prima oră de la accident se prezintă la


medicul şef de secţie/compartiment sau la medicul şef de gardă;
-în termen de 24 de ore se prezintă la responsabilul
serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei
medicale pentru consultanţă în vederea evaluării riscului;

-în termen de maximum 48 de ore anunţă medicul de medicina muncii


pentru luarea în evidenţă;

OMS 961/2016

Curăţare -etapa preliminară obligatorie, permanentă şi sistematică în


cadrul oricărei activităţi sau proceduri de îndepărtare a murdăriei (materie
organică şi anorganică)de pe suprafeţe (inclusiv tegumente) sau obiecte,
prin operaţiuni mecanice sau manuale, utilizându-se agenţi fizici şi/sau
chimici, care se efectuează în unităţile sanitare de orice tip, astfel încât
activitatea medicală să se desfăşoare în condiţii optime de securitate;

Art. 2. -(1) Curăţenia reprezintă rezultatul aplicării corecte a unui program


de curăţare.(2) Suprafeţele şi obiectele pe care se evidenţiază macro-sau
microscopic materii organice ori anorganice se definesc ca suprafeţe şi
obiecte murdare.

Art. 3. -Curăţarea se realizează cu detergenţi, produse de întreţinere şi


produse de curăţat.

Art. 4. -În utilizarea produselor folosite în activitatea de curăţare se


respectă următoarele reguli fundamentale

:a) respectarea tuturor recomandărilor producătorului;

b) respectarea normelor generale de protecţie a muncii, conform


prevederilor legale în vigoare;

c) se interzice amestecul produselor;

d) se interzice păstrarea produselor de curăţare în ambalaje alimentare;

e) produsele se distribuie la locul de utilizare, respectiv la nivelul secţiilor


sau compartimentelor, în ambalajul original sau în recipiente special
destinate, etichetate cu identificarea produsului.
Art. 5. -(1) Urmărirea şi controlul programului de curăţare revin personalului
unităţii sanitare, care, conform legislaţiei în vigoare, este responsabil cu
prevenirea, supravegherea şi limitarea infecţiilor asociate îngrijirilor
medicale din unitate.

(2) Programul de curăţare este parte integrantă a planului propriu unităţii


sanitare de prevenire, supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate
îngrijirilor medicale.

(3) Ustensilele de curăţare vor fi special dedicate fiecărei zone de risc


identificate pe harta riscurilor în unitatea sanitară.

Art.6. -(1) Pentru depozitarea produselor şi a ustensilelor necesare


efectuării curăţeniei aflate în stoc, în unitatea sanitară se organizează un
spaţiu central special destinat.

(2) Spaţiul central de depozitare prevăzute la alin.

(1) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să asigure menţinerea calităţii iniţiale a produselor pe durata depozitării;

b) pavimentul şi pereţii să fie impermeabili şi uşor de curăţat

;c) zona de depozitare să permită aranjarea în ordine a materialelor de


curăţare şi accesul uşor la acestea;

d) să existe aerisire naturală;

e) să existe iluminat corespunzător;

f) gradul de umiditate să fie optim păstrării calităţii produselor.

(3) În fiecare secţie sau compartiment trebuie să existe încăperi special


destinate pentru

:a) spaţiu pentru produse şi ustensile aflate în rulaj şi pregătirea activităţii


de curăţare;

b) spaţiu de depozitare/dezinfecţie a ustensilelor şi materialelor utilizate.


(4) Spaţiul de depozitare şi pregătire din secţii/compartimente prevăzut la
alin. (3) lit.

b) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) pavimentul şi pereţii să fie impermeabili şi uşor de curăţat;b) să existe


aerisire naturală;

c) să existe iluminat corespunzător;

d) zona de depozitare să permită aranjarea în ordine a materialelor de


curăţare şi accesul uşor la acestea;

e) să aibă o suprafaţă care să permite desfăşurarea activităţii de pregătire


a ustensilelor şi a materialelor utilizate în procedura de curăţare;

f) să deţină sursă de apă rece şi caldă;

g) să existe chiuvetă, dotată cu dispenser cu săpun lichid, pentru igiena


personalului care efectuează curăţarea.

(5) Spaţiul de depozitare/dezinfecţie a ustensilelor şi materialelor utilizate


din secţii/compartimente prevăzut la alin. (3) lit.

a) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:a) pavimentul şi pereţii să


fie impermeabili şi uşor de curăţat;

b) să existe aerisire naturală;

c) să existe iluminat corespunzător;

d) să existe cuvă sau bazin cu apă pentru dezinfecţia şi spălarea


ustensilelor folosite la efectuarea curăţării sau maşini de spălat cu uscător;

e) să existe suport uscător pentru mănuşile de menaj, mopuri, perii şi alte


ustensile;

f) să existechiuvetă, dotată cu dispenser cu săpun lichid, pentru igiena


personalului care efectuează curăţarea;

g) să existe pubelă şi saci colectori de unică folosinţă pentru deşeuri,


conform legislaţiei în vigoare.
Art. 7. -(1) Întreţinerea ustensilelor folosite pentru efectuarea curăţării se
face după fiecare operaţiune de curăţare şi la sfârşitul zilei de lucru.

(2) Ustensilele utilizate se spală, se curăţă, se dezinfectează şi se usucă,


cu respectarea circuitelor funcţionale.

(3) Curăţareaşi dezinfecţia ustensilelor complexe se efectuează conform


recomandărilor producătorului.

(4) Personalul care execută operaţiunile de curăţare şi dezinfecţie a


materialului de curăţare trebuie să poarte mănuşi de menaj sau mănuşi de
latex.

Dezinfecţia
Art. 8. -(1) Dezinfecţia este procedura care se aplică numai după curăţare
şi este urmată de clătire, după caz. Excepţia este reprezentată de situaţia
în care suportul care trebuie tratat a fost contaminat cu produse
biologice.În această situaţie prima etapă este de dezinfecţie, apoi se
realizează curăţarea urmată de încă o etapă de dezinfecţie şi clătire, după
caz.
(2) În orice activitate de dezinfecţie se aplică măsurile de protecţie a
muncii, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, pentru a preveni
accidentele şi intoxicaţiile.
Art. 9. -Dezinfecţia prin căldură uscată sau flambarea este utilizată exclusiv
în laboratorul de microbiologie.
Art. 10. -Dezinfecţia prin căldură umedă se utilizează numai încazul spălării
automatizate a lenjeriei şi a veselei, cu condiţia atingerii unei temperaturi
de peste 90 grade C.
Art. 11. -(1) Dezinfecţia cu raze ultraviolete este indicată în dezinfecţia
suprafeţelor netede şi a aerului în boxe de laborator, săli de operaţii, alte
spaţii închise, pentru completarea măsurilor de curăţare şi dezinfecţie
chimică.
(2) Aparatele de dezinfecţie cu raze ultraviolete, autorizate conform
prevederilor legale în vigoare, sunt însoţite de documentaţia tehnică, ce
cuprinde toate datele privind caracteristicile şi modul de utilizare şi de
întreţinere al aparatelor, pentru a asigura o acţiune eficace şi lipsită de
nocivitate.
(3) Se va întocmi evidenţa orelor de funcţionare pentru lămpile de
ultraviolete.
Art. 12. -Dezinfecţia prin mijloace chimice se realizează prin utilizarea
produselor biocide.
Art. 13. -(1) Produsele biocide utilizate pentru dezinfecţie în unităţile
sanitare se încadrează în grupa principală I, tip de produs 1 şi 2, conform
prevederilor Regulamentului (UE) nr. 528/2012al Parlamentului European
şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi
utilizarea produselor biocide.
(2) În unităţile sanitare, în afara produselor tip 1 şi 2, se mai utilizează şi
produse biocide tip 4, 14 şi 18 (menţinerea igienei în zona de distribuţie şi
preparare a alimentelor sau cele utilizate în activităţile de deratizare şi
pentru acţiunile de dezinsecţie).
(3) Produsele biocide încadrate în tipul 1 de produs sunt utilizate pentru:a)
dezinfecţia igienică a mâinilor prin spălare;b) dezinfecţia igienică a mâinilor
prin frecare;c) dezinfecţia pielii intacte.
(4) Produsele biocide încadrate, conform prevederilor legale în vigoare, în
tipul 2 de produs sunt utilizate pentru:
a) dezinfecţia suprafeţelor;
b) dezinfecţia manuală a dispozitivelor medicale, dezinfecţia prin imersie,
dezinfecţia la maşini automate;
c) dezinfecţia lenjeriei/material moale.
Art. 14. -În funcţie de eficacitate, de timpul de contact şi de concentraţia
utilizată, nivelurile de dezinfecţie sunt:
a) dezinfecţie de nivel înalt;
b) dezinfecţie de nivel intermediar;c) dezinfecţie de nivel scăzut.
Art. 15. -Este obligatorie respectarea concentraţiilor şi a timpului de contact
specificate în avizul produsului.
Art. 16. -Etapele dezinfecţiei de tip înalt aplicate instrumentarului care nu
suportă autoclavarea sunt:
a) dezinfecţie, cel puţin de nivel mediu;
b) curăţare;
c) dezinfecţie de tip înalt prin imersie;
d) clătire cu apă sterilă.
Art. 17. -(1) Soluţia chimică utilizată pentru dezinfecţia înaltă a
instrumentarului care nu suportă autoclavarea se va folosi maximum 48
deore sau 30 de cicluri de la preparare, cu condiţia menţinerii în cuve cu
capac.
(2) În cazul soluţiilor pentru care producătorul indică mai mult de 30 de
cicluri de dezinfecţie sau un termen de valabilitate mai mare de 48 de ore,
după expirarea termenelor de valabilitate precizate la alin. (1), este
obligatorie testarea concentraţiei soluţiei cu benzi indicatoare speciale la
începutul fiecărei proceduri.
Art. 18. -Procedurile de dezinfecţie înaltă a dispozitivelor medicale
termosensibile sunt înregistrate într-un registru special, denumit Registrul
de dezinfecţie înaltă a instrumentarului, în care se completează
următoarele date:
a) produsul utilizat şi concentraţia de lucru;
b) data şi ora preparării soluţiei de lucru;
c) ora începerii fiecărei proceduri (ciclu) de dezinfecţie;
d) lista dispozitivelor medicale imersate la fiecare procedură;
e) ora încheierii fiecărei proceduri;
f) testarea cu bandelete a valabilităţii soluţiei, dacă a fost efectuată;g)
numele şi semnătura persoanei responsabile de efectuarea procedurii.
Art. 19. -Igiena mâinilor şi dezinfecţia pielii se realizează după cum
urmează:
a) spălarea simplă igienică a mâinilor se face utilizându-se apă şi săpun
lichid; această procedură nu este un substitut pentru dezinfecţia igienică a
mâinilor.
b) dezinfecţia igienică a mâinilor se face prin spălare sau frecare,
utilizându-se de rutină un produs antiseptic de preferat pe bază de alcooli;
în cazurile de infecţie cu Clostridiumdifficile dezinfecţia igienică a mâinilor
se face cu apă şi săpun, nu cu soluţii alcoolice;
c) dezinfecţia chirurgicală a mâinilor prin spălare sau prin frecare este
procedura care se realizează numai după dezinfecţia igienică a mâinilor,
utilizându-se un produs antiseptic.
Art. 20. -Criteriile de utilizare şi păstrare corectă a produselor antiseptice
sunt următoarele:
a) un produs se utilizează numai în scopul pentru care a fost avizat;
b) se respectă întocmai indicaţiile de utilizare de pe eticheta produsului;
c) se respectă întocmai concentraţia şi timpul de contact precizate în avizul
produsului;
d) pe flacon se notează data şi ora deschiderii şi data-limită până la care
produsul poate fi utilizat în conformitate cu recomandările producătorului;
e) la fiecare utilizare, flaconul trebuie deschis şi închis corect;
f) flaconul se manipulează cu atenţie; în cazul flacoanelor cu antiseptic este
interzisă atingerea gurii flaconului, pentru a se evita contaminarea;
g) este interzisă transvazarea în alt flacon;
h) este interzisă recondiţionarea flaconului;
i) este interzisă completarea unui flacon pe jumătate golit în alt flacon;
j) este interzisă amestecarea, precum şi utilizarea succesivă a două
produse diferite;
k) se recomandă alegerea produselor care se utilizează ca atare şi nu
necesită diluţie;
l) sunt de preferat produsele condiţionate în flacoane cu cantitate mică;
m) flacoanele trebuie păstrate la adăpost de lumină şi departe de surse de
căldură.
Art. 21. -Procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de
nivelul de risc, se efectuează conform anexei nr. 3la ordin.
Art. 22. -Criteriile de alegere corectă adezinfectantelor sunt următoarele:
a) spectrul de activitate adaptat obiectivelor fixate;
b) timpul de acţiune;
c) în funcţie de secţia din unitatea sanitară în care sunt utilizate,
dezinfectantele trebuie să aibă eficienţă şi în prezenţa substanţelor
interferente: sânge, puroi, vomă, diaree, apă dură, materii organice;
d) să aibă remanenţă cât mai mare pe suprafeţe
;e) să fie compatibile cu materialele pe care se vor utiliza;
f) gradul de periculozitate (foarte toxic, toxic, nociv, coroziv, iritant, oxidant,
foarte inflamabil şi inflamabil) pentru personal şi pacienţi;
g) să fie uşor de utilizat;
h) să fie stabile în timp;
i) natura suportului care urmează să fie tratat;
j) riscul de a fi inactivat de diferite substanţe sau condiţii de mediu, aşa cum
este prevăzut în fişa tehnică produsului;
k) să fie biodegradabile în acord cu cerinţele de mediu
.Art. 23. -(1) Reguli generale de practică ale dezinfecţiei:
a) dezinfecţia completează curăţarea, dar nu o suplineşte şi nu poate
înlocui sterilizarea sau dezinfecţia de tip înalt în cazul dispozitivelor
termosensibile;
b) pentru dezinfecţia în focar se utilizează dezinfectante cu acţiune asupra
agentului patogen incriminat sau presupus;
c) utilizarea dezinfectantelor se face respectându-se normele de protecţie a
muncii, care să prevină accidentele şi intoxicaţiile;
d) personalul care utilizează în mod curent dezinfectantele trebuie instruit
cu privire la noile proceduri sau la noile produse dezinfectante;
e) în fiecare încăpere în care se efectuează operaţiuni de curăţare şi
dezinfecţie trebuie să existe în mod obligatoriu un grafic zilnic orar, în care
personalul responsabil va înregistra tipul operaţiunii, ora de efectuare şi
semnătura; aceste persoane trebuie să cunoască în orice moment
denumirea dezinfectantului utilizat, data preparării soluţiei de lucru şi timpul
de acţiune, precum şi concentraţia de lucru.
(2) La prepararea şi utilizarea soluţiilor dezinfectante sunt necesare:
a) cunoaşterea exactă a concentraţiei de lucru în funcţie de suportul supus
dezinfecţiei;
b) folosirea de recipiente curate;
c) utilizarea soluţiilor de lucru în cadrul perioadei de stabilitate şi eficacitate,
conform unei corecte practici medicale, pentru a se evita contaminarea şi
degradarea sau inactivarea lor.
(3) Efectuarea controlului chimic şi bacteriologic, prin sondaj, al soluţiilor
dezinfectante în curs de utilizare se realizează prin intermediul bandeletelor
test aferente produsului.
Art. 24. -Alegerea metodei de dezinfecţie şi/sau sterilizare pentru suprafeţe,
instrumentar şi echipamente trebuie să ţină cont de categoria din care
acestea fac parte: noncritice, semicritice şi critice
.Art. 25. -Suprafeţele, instrumentarul şi echipamentele sunt clasificate după
cum urmează:
a) critice -cele care vin în contact cu ţesuturile corpului uman sau
penetrează ţesuturile, inclusiv sistemul vascular, în mod normal sterile.
Exemple: instrumentarul chirurgical, inclusiv instrumentarul stomatologic,
materialul utilizat pentru suturi, trusele pentru asistenţă la naştere,
echipamentul personalului din sălile de operaţii, câmpuri operatorii, meşele
şi tampoanele, tuburile de dren, implanturile, acele şi seringile, cateterele
cardiace şi urinare, dispozitivele pentru hemodializă, toate dispozitivele
intravasculare, endoscoapele flexibile sau rigide utilizate în proceduri
invazive, echipamentul pentru biopsie asociat endoscoapelor, acele pentru
acupunctură, acele utilizate în neurologie; aceste dispozitive trebuie
sterilizate;
b) semicritice -care vin în contact cu mucoase intacte şi nu penetrează
bariera tegumentară, cu excepţia mucoasei periodontale sau pielea având
soluţii de continuitate.Acestea ar trebui să beneficieze de cel puţin
dezinfecţie la nivel mediu.
Exemple: suprafaţa interioară a incubatoarelor pentru copii şi dispozitivele
ataşate acestora (mască de oxigen, umidificator), endoscoapele flexibile şi
rigide utilizate exclusiv ca dispozitive pentru imagistică, laringoscoapele,
tuburile endotraheale, echipamentul de anestezie şi respiraţie asistată,
diafragmele, termometrele de sticlă, termometrele electronice, ventuzele,
vârfurile de la seringile auriculare, specul nazal, specul vaginal, abaiselang-
urile, instrumentele utilizate pentru montarea dispozitivelor
anticoncepţionale, accesoriile pompiţelor de lapte.Suprafeţele inerte din
secţii şi laboratoare, stropite cu sânge, fecale sau cu alte secreţii şi/sau
excreţii potenţial patogene, şi căzile de hidroterapie utilizate pentru
pacienţii a căror piele prezintă soluţii de continuitate sunt considerate
semicritice;
c) noncritice -care nu vin frecvent în contact cu pacientul sau care vin în
contact numai cu pielea intactă a acestuia. Aceste dispozitive trebuie să fie
curăţate şi trebuie aplicată o dezinfecţie scăzută.
Exemple: stetoscoape, ploşti, urinare, manşeta de la tensiometru, specul
auricular, suprafeţele hemodializoarelor care vin în contact cu dializatul,
cadrele pentru invalizi, suprafeţele dispozitivelor medicale care sunt atinse
şi de personalul medical în timpul procedurii, orice alte tipuri de
suporturi.Suprafeţele inerte, cum sunt pavimentele, pereţii, mobilierul de
spital, obiectele sanitare ş.a., se încadrează în categoria noncritice.Art. 26.
-Metodele de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care
urmează să fie tratat sunt prevăzute în anexa nr. 4la ordin.

Art. 27. -Dezinfecţia curentă şi/sau terminală, efectuată numai cu


dezinfectanţi de nivel înalt, este obligatorie în:

a) secţiile de spitalizare a cazurilor de boli transmisibile;

b) situaţia evoluţiei unor cazuri de infecţii asociate asistenţei medicale;

c) situaţiile de risc epidemiologic (evidenţierea cu ajutorul laboratorului a


circulaţiei microorganismelor patogene);

d) secţiile cu risc înalt: secţii unde sunt asistaţi pacienţi imunodeprimaţi,


arşi, neonatologie, prematuri, secţii unde se practică grefe/transplant (de
măduvă, cardiace, renale etc.), secţii de oncologie şi oncohematologie);

e) blocul operator, blocul de naşteri;

f) secţiile de reanimare, terapie intensivă;

g) serviciile de urgenţă, ambulanţă, locul unde se triază lenjeria.

PROCEDURILE RECOMANDATE
pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc
Nivelul de risc, Proceduri, aplicate Indicaţii:
Minim-spălarea simplă igienică a mâinilor cu apă şi săpun lichid

-când mâinile sunt vizibil murdare

-la începutul şi la sfârşitul programului de lucru

-înainte şi după utilizarea mănuşilor (sterile sau nesterile)-

înainte şi după activităţile de curăţare

-înainte şi după contactul cu pacienţii-după utilizarea grupului sanitar (WC)

Intermediar-spălare cu apă şi săpun lichid, urmată de dezinfecţia igienică a


mâinilor prin frecare cu un antiseptic, de regulă pe bază de alcoolisau-
dezinfecţia igienică a mâinilor prin spălare cu apă şi săpun antiseptic

-după contactul cu un pacient septic izolat

-înainte de realizarea unei proceduri invasive

-după orice contact accidental cu sângele sau cu alte lichide biologice

-după contactul cu un pacient infectat şi/sau cu obiectele din salonul


acestuia

-după toate manevrele potenţial contaminante

-înainte de contactul cu un pacient izolat profilactic

-înaintea manipulării dispozitivelor intravasculare, tuburilor de dren pleurale


sau similar

-între manevrele efectuate succesiv la acelaşi pacient

-înainte şi după îngrijirea plăgilor

Înalt-dezinfecţia chirurgicală a mâinilor prin frecare cu antiseptic pe bază de


alcooli, după spălarea prealabilă cu apă sterilă şi săpun antiseptic

-înainte de toate intervenţiile chirurgicale, obstetricale


-înaintea tuturor manevrelor care necesită o asepsie de tip chirurgica

METODELE de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul


care urmează să fie tratat

Suportul de tratat, Metoda de aplicare, Observaţii,


ORDINUL 560/1999
CODUL DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE

al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din


România

ART. 1
Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului
medical din România cuprinde un ansamblu de principii şi reguli ce reprezintă valorile
fundamentale în baza cărora se exercită profesia de asistent medical generalist, profesia de moaşă
şi profesia de asistent medical pe teritoriul României.

ART. 2
Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului
medical din România are drept principal scop:
a) ocrotirea drepturilor pacienţilor;
b) respectarea obligaţiilor profesionale de către asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii
medicali;
c) apărarea demnităţii şi a prestigiului profesiunii de asistent medical generalist, de moaşă şi de
asistent medical;
d) recunoaşterea profesiei, a responsabilităţii şi încrederii conferite de societate, precum şi a
obligaţiilor interne ce derivă din această încredere.

ART. 3
Principiile fundamentale în baza cărora se exercită profesia de asistent medical generalist,
profesia de moaşă şi profesia de asistent medical pe teritoriul României sunt următoarele:

a) exercitarea profesiei se face exclusiv în respect faţă de viaţa şi de persoana umană;


b) în orice situaţie primează interesul pacientului şi sănătatea publică;
c) respectarea în orice situaţie a drepturilor pacientului;
d) colaborarea, ori de câte ori este cazul, cu toţi factorii implicaţi în asigurarea stării de sănătate a
pacientului;
e) acordarea serviciilor se va face la cele mai înalte standarde de calitate posibile, pe baza unui
nivel înalt de competenţe, aptitudini practice şi performanţe profesionale fără niciun fel de
discriminare;
f) în exercitarea profesiei asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali trebuie să
dovedească loialitate şi solidaritate unii faţă de alţii în orice împrejurare, să îşi acorde colegial
ajutor şi asistenţă pentru realizarea îndatoririlor profesionale;
g) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali trebuie să se comporte cu cinste şi
demnitate profesională şi să nu prejudicieze în niciun fel profesia sau să submineze încrederea
pacientului.

CAPITOLUL II
Responsabilitatea personală, integritatea şi independenţa profesională a asistenţilor
medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali

ART. 4
Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical trebuie să evite în exercitarea profesiei
atitudinile ce aduc atingere onoarei profesiei şi să evite tot ceea ce este incompatibil cu
demnitatea şi moralitatea individuală şi profesională.

ART. 5
Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical au obligaţia să manifeste o conduită
ireproşabilă faţă de bolnav, respectând întotdeauna demnitatea acestuia.
ART. 6
În caz de pericol public, asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical nu au dreptul
să îşi abandoneze bolnavii, cu excepţia unui ordin formal al unei autorităţi competente, conform
legii.

ART. 7
Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical sunt răspunzători pentru fiecare dintre
actele lor profesionale.

ART. 8
Pentru riscurile ce decurg din activitatea profesională, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi
asistenţii medicali din sistemul public sau privat încheie o asigurare de răspundere civilă pentru
greşeli în activitatea profesională.

ART. 9
Încredinţarea atribuţiilor proprii unor persoane lipsite de competenţă constituie greşeală
deontologică.

ART. 10
Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical trebuie să comunice cu pacientul într-o
manieră adecvată, folosind un limbaj respectuos, minimalizând terminologia de specialitate pe
înţelesul acestora.
ART. 11
Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical trebuie să evite orice modalitate de a
cere recompense, altele decât formele legale de plată.

CAPITOLUL III
Raporturi profesionale cu alţi profesionişti din domeniul medico-sanitar şi instituţii

SECŢIUNEA 1
Raporturile profesionale cu alţi profesionişti din domeniul sanitar

ART. 12
În baza spiritului de echipă, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali îşi
datorează sprijin reciproc.

ART. 13
Constituie încălcări ale regulilor etice:
a) jignirea şi calomnierea profesională;
b) blamarea şi defăimarea profesională;
c) orice alt act sau fapt care poate aduce atingere demnităţii profesionale a asistentului medical
generalist, a moaşei şi a asistentului medical.

ART. 14
(1) În cazul unor neînţelegeri, în considerarea calităţii profesionale, conflictul în primă instanţă
trebuie mediat de biroul consiliului judeţean, la nivel judeţean/municipiului Bucureşti, şi de
Biroul executiv, la nivel naţional.
(2) Dacă acesta persistă, cei implicaţi se pot adresa Comisiei de etică şi deontologie sau justiţiei,
fiind interzisă perturbarea activităţii profesionale din aceste cauze.
(3) În cazul în care se constată încălcări ale regulilor etice, se urmează procedura de sancţionare,
conform prevederilor Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a
Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr.
1/2009.

ART. 15
În cazul colaborării mai multor asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali pentru
examinarea, tratamentul sau îngrijirea aceluiaşi pacient, fiecare practician îşi asumă
responsabilitatea individual prin aplicarea parafei profesionale în dreptul fiecărei manevre sau
tehnici executate personal.

ART. 16
În interesul pacienţilor, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali vor avea
relaţii de colaborare cu celelalte profesii din domeniul sanitar, cu respectarea demnităţii şi
onoarei profesionale.

SECŢIUNEA a 2-a
Raporturile profesionale cu instituţiile
ART. 17
Angajatorul trebuie să asigure condiţii optime asistentului medical generalist, moaşei şi
asistentului medical în exercitarea profesiei.

ART. 18
Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical aduc la cunoştinţa persoanelor
competente şi autorităţilor competente orice circumstanţă care poate prejudicia îngrijirea sau
calitatea tratamentelor, în special în ceea ce priveşte efectele asupra persoanei sau care limitează
exerciţiul profesional.

ART. 19
Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical, în concordanţă cu diferitele niveluri
de responsabilitate pe care le îndeplinesc, contribuie la orientarea politicilor şi dezvoltarea
sistemului de sănătate.

CAPITOLUL IV
Educaţia medicală continuă

ART. 20
În vederea creşterii gradului de pregătire profesională, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi
asistenţii medicali au obligaţia să efectueze cursuri şi alte forme de educaţie continuă creditate de
Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,
denumit în continuare OAMGMAMR, precum şi alte forme de educaţie continuă prevăzute de
lege pentru îndeplinirea numărului minim de credite anual necesar reautorizării exercitării
profesiei.

CAPITOLUL V
Obligaţii etice şi deontologice

SECŢIUNEA 1
Obligaţia acordării îngrijirilor medicale

ART. 21
Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical, în exercitarea profesiei, nu pot face
discriminări pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenenţei etnice, originii naţionale sau sociale,
religiei, opţiunilor politice sau antipatiei personale, a condiţiei sociale faţă de pacienţi.

ART. 22
Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical au obligaţia de a lua măsuri de
acordare a primului ajutor.

ART. 23
Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical au obligaţia să acorde asistenţă
medicală şi îngrijirile necesare în limita competenţei lor profesionale.
ART. 24
În caz de calamităţi naturale (cutremure, inundaţii, epidemii, incendii) sau accidentări în masă
(naufragii, accidente rutiere sau aviatice, accidente nucleare etc.), asistentul medical generalist,
moaşa şi asistentul medical sunt obligaţi să răspundă la chemare, să îşi ofere de bunăvoie
serviciile de îngrijire, imediat ce au luat cunoştinţă despre eveniment.

ART. 25
(1) Voinţa pacientului în alegerea asistentului medical generalist, a moaşei şi a asistentului
medical trebuie întotdeauna respectată, indiferent care ar fi sensul acesteia.
(2) Dacă pacientul se află într-o stare fizică sau psihică ce nu îi permite exprimarea lucidă a
voinţei, aparţinătorii sau apropiaţii celui suferind trebuie preveniţi şi informaţi corect, pentru a
hotărî în numele acestuia, cu excepţia imposibilităţii (de identificare, de comunicare, de
deplasare etc.) sau a urgenţelor.

ART. 26
Dacă în urma examinării sau în cursul îngrijirilor asistentul medical generalist, moaşa şi
asistentul medical consideră că nu au suficiente cunoştinţe sau experienţă pentru a asigura o
asistenţă corespunzătoare, se vor consulta cu alţi colegi sau vor îndruma bolnavul către alţi
specialişti.

ART. 27
Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical vor păstra o atitudine de strictă
neutralitate şi neamestec în problemele familiale (morale, materiale etc.) ale pacientului,
exprimându-şi părerea numai dacă intervenţia este motivată de interesul sănătăţii pacientului, cu
consimţământul prealabil al acestuia.

ART. 28
Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical pot refuza acordarea unor îngrijiri
către pacient atunci când refuzul este justificat de interesul sănătăţii pacientului, cu excepţia
situaţiilor de urgenţă.

SECŢIUNEA a 2-a
Respectarea drepturilor pacientului

ART. 29
Pacientul are următoarele drepturi: dreptul la informaţia medicală, dreptul la consimţământ,
dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată, drepturi în domeniul reproducerii,
drepturi la tratament şi îngrijiri medicale.

SECŢIUNEA a 3-a
Consimţământul

ART. 30
O intervenţie medicală nu se poate efectua decât după ce pacientul sau reprezentantul legal al
acestuia, în cunoştinţă de cauză, şi-a dat consimţământul. Pacientul are dreptul să refuze sau să
oprească o intervenţie medicală, asumându-şi în scris răspunderea pentru decizia sa; consecinţele
refuzului său, al opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

ART. 31
Consimţământul pacientului sau, după caz, al reprezentantului legal al acestuia este obligatoriu:
a) pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în
vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord;
b) în cazul supunerii la orice fel de intervenţie medicală;
c) în cazul participării sale la învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică;
d) în cazul fotografierii sau filmării sale într-o unitate medicală;
e) în cazul donării de sânge în condiţiile prevăzute de lege.

ART. 32
Consimţământul pacientului sau al reprezentantului legal al acestuia, după caz, nu este
obligatoriu în următoarele situaţii:
a) când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală de
urgenţă;
b) în cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul
pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, asistentul medical
generalist, moaşa şi asistentul medical sunt obligaţi să anunţe medicul curant/de gardă (decizia
fiind declinată unei comisii de arbitraj de specialitate).

SECŢIUNEA a 4-a
Secretul profesional

ART. 33
(1) Secretul profesional este obligatoriu.
(2) Secretul profesional există şi faţă de aparţinători, colegi sau alte persoane din sistemul
sanitar, neinteresate în tratament, chiar şi după terminarea tratamentului şi decesul pacientului.

ART. 34
Obiectul secretului profesional îl constituie tot ceea ce asistentul medical generalist, moaşa şi
asistentul medical, în calitatea lor de profesionist, au aflat direct sau indirect în legătură cu viaţa
intimă a pacientului, a familiei, a aparţinătorilor, precum şi problemele de diagnostic, prognostic,
tratament, circumstanţe în legătură cu boala şi alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei.

ART. 35
Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical răspund disciplinar pentru destăinuirea
secretului profesional, excepţie făcând situaţia în care pacientul şi-a dat consimţământul expres
pentru divulgarea acestor informaţii, în tot sau în parte.

ART. 36
Interesul general al societăţii (prevenirea şi combaterea epidemiilor, a bolilor venerice, a bolilor
cu extindere în masă şi altele asemenea prevăzute de lege) primează faţă de interesul personal al
pacientului.
ART. 37
În comunicările ştiinţifice, cazurile vor fi astfel prezentate încât identitatea pacientului să nu
poată fi recunoscută.

ART. 38
Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate de către asistentul medical generalist, moaşa
şi asistentul medical numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă
legea o cere în mod expres.

CAPITOLUL VI
Situaţii speciale în practicarea profesiunii în sistem instituţionalizat

SECŢIUNEA 1

Situaţia bolnavului psihic

ART. 39
Persoanele cu tulburări psihice beneficiază de asistenţă medicală şi de îngrijiri de sănătate de
aceeaşi calitate cu cele aplicate altor categorii de bolnavi şi adaptate cerinţelor lor de sănătate.

ART. 40
Orice persoană cu tulburări psihice trebuie apărată de daunele pe care ar putea să i le producă
administrarea nejustificată a unui medicament, tehnică sau manevră de îngrijire şi tratament, de
maltratările din partea altor pacienţi sau persoane ori de alte acte de natură să antreneze o
suferinţă fizică sau psihică.

ART. 41
(1) Pacientul cu tulburări psihice trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât
permite capacitatea lui de înţelegere. În cazul în care pacientul cu tulburări psihice nu îşi poate
exprima liber voinţa, consimţământul în scris trebuie luat de la reprezentantul legal al acestuia.
(2) Nu este necesară obţinerea consimţământului în condiţiile prevăzute la alin. (1) atunci când
este necesară intervenţia de urgenţă.
(3) Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală, după caz, asumându-şi
în scris răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale
trebuie explicate pacientului, cu informarea medicului, dacă întreruperea tratamentului sau a
îngrijirilor are drept consecinţă punerea în pericol a vieţii pacientului.

ART. 42
Orice persoană care suferă de tulburări psihice trebuie tratată cu omenie şi respectul demnităţii
umane şi trebuie să fie apărată împotriva oricăror forme de exploatare economică, sexuală sau de
altă natură, împotriva tratamentelor vătămătoare şi degradante. Nu este admisă nicio discriminare
bazată pe o tulburare psihică.

SECŢIUNEA a 2-a
Prescrierea, eliberarea pe baza unei reţete medicale şi administrarea drogurilor
ART. 43
Prescrierea, eliberarea pe baza unei reţete medicale şi administrarea drogurilor, în alte condiţii
decât cele prevăzute de lege, constituie infracţiune.

SECŢIUNEA a 3-a
Pacientul privat de libertate

ART. 44
Asistentului medical generalist, moaşei şi asistentului medical care îngrijesc un pacient privat de
libertate le este interzis să aducă atingere integrităţii fizice, psihice sau demnităţii acestuia.

ART. 45
Dacă asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical constată că pacientul privat de
libertate a suportat maltratări, aceştia au obligaţia să informeze organele competente.

SECŢIUNEA a 4-a
Situaţia pacienţilor infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA

ART. 46
(1) Pacienţii infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA au dreptul la îngrijire şi tratament medical în
mod nediscriminatoriu, asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical fiind obligaţi să
asigure îngrijirile de sănătate şi tratamentele prescrise acestor pacienţi.
(2) Păstrarea confidenţialităţii asupra datelor privind persoanele infectate cu HIV sau bolnave de
SIDA este obligatorie pentru asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical care au în
îngrijire, supraveghere şi/sau tratament astfel de persoane.
(3) Între specialiştii medico-sanitari, informaţiile cu privire la statusul HIV/SIDA al unui pacient
trebuie să fie communicate