Sunteți pe pagina 1din 2

Leul Delfinul Porumbelul Calul

O importanţă covârșitoare pentru istoria


monetară a României au avut talerii emiși în
Provinciile Unite din Ţările de Jos de la sfârșitul
secolului al XVI-lea. Aceste monede din argint
aveau reprezentat pe avers un leu rampant
(ridicat pe picioarele din spate), fapt pentru care
Datorită calităţilor care îi sunt atribuite – nobleţe, putere, curaj –, leul este unul dintre animalele cel mai au devenit cunoscuţi sub denumirea de taler-leu Animal incredibil de inteligent și comunicativ, delfinul este Porumbelul este prezent în diverse culturi și civilizaţii din Inteligent și credincios, slujindu-i pe oameni de-a Încă de pe vremea Jocurilor Olimpice antice, calul este singurul animal care ia parte la aceste competiţii
des reprezentate pe monede, bancnote și medalii. Simbol al suveranităţii, forţei și vigilenţei, leul apare sau, pe scurt, leu, pe întreg teritoriul României de considerat simbol al armoniei, prieteniei, generozităţii și Europa, Africa și Orient, considerat simbolul păcii, al lungul timpului în războaie, agricultură sau transport, sportive, echitaţia fiind considerată un eveniment de mare prestigiu. La Jocurile Olimpice organizate în
pe monedele din electrum (aliaj din aur și argint), considerate de unii specialiști ca fiind primele emise astăzi. Apogeul circulaţiei talerilor-lei în Ţările blândeţii. Numele „delfin” provine din cuvântul grecesc longevităţii și liniștii, al dragostei și cumpătării. fiindu-le companion în lupte și parade, participant în Grecia antică la Olimpia, aveau dreptul de a participa, cu rare excepţii, doar bărbaţi greci. Cu toate
în lume, în sec. VII î.Hr. în Lydia (în Turcia de azi), pe numeroase monede bătute în Grecia antică și, Române a fost atins în timpul domniei lui Vasile delphys care înseamnă „pântec”, locul în care se dezvoltă competiţii sportive, zeificat sau jertfit zeilor, calul acestea, regelui Filip II al Macedoniei (359-336 î.Hr.) i s-a permis să se înscrie la cursele de echitaţie.
mai târziu, pe monedele mai multor state din Europa, din Evul Mediu până în epoca modernă. Lupu în Moldova (1634-1653) și a lui Matei viaţa, făcând referire la faptul că delfinii nasc pui vii. Datorită calităţilor sale deosebite, rezistenţă fizică, este omniprezent reprezentat în culturile occidentale Caii acestuia au câștigat curse atât la Olimpiada din 356, cât și la cele din 352 și 348. Aceste victorii
Basarab în Ţara Românească (1632-1654): din 69 determinare și abilitate de navigare și orientare, porumbelul și orientale ca simbol al victoriei, curajului, graţiei, prestigioase au fost celebrate cu mândrie de regele macedonean prin baterea de monede din aur, argint
de tezaure monetare datate din această perioadă, Legenda greacă povestește că Apollo – zeul zilei, luminii și este considerat „atletul lumii zburătoarelor” și „o busolă vie”. frumuseţii, virilităţii și nobleţei. și bronz având reprezentat pe una dintre feţe calul olimpic.
57 conţin taleri-lei. artelor frumoase, protector al poeziei și muzicii – s-a De peste 3.000 de ani porumbeii voiajori au fost dresaţi și
Leul a continuat să existe în mentalul colectiv din Ţările Române și după ce transformat în delfin pentru a călători până la locul folosiţi pentru a transmite mesaje la distanţe foarte mari, în
încetarea circulaţiei monedei propriu-zise, ultima astfel de monedă fiind viitorului oracol din Delphi, pe care l-a patronat. timp foarte scurt și în condiţii extrem de grele, cum ar fi în
bătută în 1723 în provincia Westfriesland (Olanda de astăzi). Chiar dacă în timpul războaielor.
Ţările Române au circulat numeroase monede străine, în lipsa unei monede În anul 708 î.Hr., un grup de refugiaţi spartani a pornit
naţionale, leul s-a impus ca monedă de cont, ca unitate de calcul la care erau spre sudul Peninsulei Italice pentru a întemeia o colonie. Cea mai cunoscută poveste de război cu un porumbel ca
raportate în tranzacţiile comerciale celelalte monede aflate în circulaţie. Corabia a naufragiat, dar Phalantus, conducătorul lor, a personaj central este povestea lui Cher Ami. În timpul celor
Astfel, în 1867, când a fost adoptată legea pentru crearea sistemului monetar fost salvat de la înec de un delfin care l-a dus la ţărm. două războaie mondiale, armata americană a folosit mai mult
naţional, leul a devenit oficial moneda naţională a României. Aceasta este o versiune populară a mitului lui Taras, fiul de 200.000 de porumbei pentru a transmite mesaje. În
lui Poseidon (zeul mărilor și al oceanelor), salvat în octombrie 1918, „Batalionul pierdut” din Divizia a 77-a
împrejurări similare. Simbolul orașului nou fondat, numit Infanterie fusese izolat de restul forţelor armate americane.
în onoarea lui Taras, a devenit un tânăr călare pe un delfin. Porumbelul Cher Ami a fost trimis cu un mesaj în care erau
trecute coordonatele unde se aflau soldaţii americani blocaţi
Între anii 450 și 207 î.Hr., Taras a emis monede din în spatele liniilor inamice germane. Deși fusese împușcat în
argint pentru a înlesni comerţul și pentru plata picior și în piept, el a reușit să transmită mesajul care a fost
mercenarilor care protejau orașul. La fel ca în cazul multor găsit în capsula prinsă de piciorul său zdrobit. Curajul și
altor orașe grecești, Taras a ales să așeze pe una dintre dăruirea porumbelului au dus la salvarea soldaţilor. Cher Ami
feţele acestor monede simbolul orașului – tânărul călare a fost decorat cu Crucea Franceză de Război pentru serviciile
pe delfin. sale eroice.

Cocoșul Cocoșul este prezent în diverse culturi și religii europene


Elefantul
Elefantul, considerat animal sacru în culturile orientale, este
Cămila Cunoscută și sub numele de „corabia deșertului” datorită Localizat în nordul Peninsulei Arabice, între Eufrat și Marea Roșie, regatul Nabatean și-a atins apogeul
Lupoaica
Când vorbești despre latinitatea poporului român, lupoaica
Bourul Reprezentarea capului de bour pe stema
și orientale, fiind considerat simbol al curajului și luptei, al acceptat ca simbol al înţelepciunii, puterii, fertilităţii și precauţiei. mersului ei legănat printre dunele de nisip semănând cu în timpul domniei lui Aretas III (87-62 î.Hr.). În anul 58 î.Hr., sub conducerea lui Marcus Aemilius cu Romulus și Remus este primul lucru care-ţi vine în minte. Moldovei, sub diferite stilizări, își are
pocăinţei și vigilenţei, dar și al aroganţei și îngâmfării. valurile mării, cămila este încărcată cu simbolism pozitiv în Scaurus, romanii au asediat capitala regatului aflată la Petra. În urma acestui eveniment, a fost bătut la Legenda spune că fraţii gemeni Romulus și Remus au fost rădăcinile în legenda întemeierii statului.
Pentru europeni, elefantul a devenit, probabil, cunoscut în timpul zonele în care este folosită ca animal de povară. Deoarece Roma un denar din argint, emisiune specială autorizată de Senat, reprezentându-l pe avers pe regele concepuţi de Marte, zeul războiului, și preoteasa Rhea Silvia.
Asocierea acestei păsări cu poporul francez își are domniei lui Alexandru cel Mare, regele Macedoniei între poate supravieţui lungi perioade de timp în condiţii extreme, Aretas îngenunchiat cu o ramură de măslin (simbol al păcii), lângă o cămilă (simbolizând Arabia la Unchiul mamei lor, speriat că fraţii ar putea să-l detroneze, a Se spune că un voievod din zona
rădăcinile într-un joc de cuvinte dintre denumirile latine 336-323 î.Hr., cu ocazia bătăliei cu perșii conduși de Darius III. fără apă și hrană, cămila este considerată simbolul rezistenţei, romani). poruncit să fie lăsaţi să moară în apele râului Tibru. Coșul în Maramureșului, pe nume Dragoș, a
pentru cocoș (gallus) și pentru vechii locuitori ai Franţei Alexandru Macedon și-a învins adversarii și datorită faptului că a perseverenţei și al cumpătării, reprezentând puterea de a care fuseseră puși a ajuns însă pe un mal, iar o lupoaică și o trecut Munţii Carpaţi înspre est unde a
de astăzi, galii (Gallus), deoarece mulţi dintre ei purtau plasat cavaleria departe de cei 15 elefanţi din centrul cavaleriei depăși obstacole. În anul 106 d.Hr., împăratul Traian a cucerit regatul Nabatean și l-a anexat Imperiului Roman, victorie ciocănitoare au salvat viaţa băieţilor. Mai târziu, au fost găsiţi întâlnit un bour cu coarne ascuţite,
moţuri roșcate asemănătoare crestelor de cocoș. persane. Următorii europeni care s-au confruntat cu elefanţii au marcată prin baterea de denari din argint, reprezentând-o pe revers pe Arabia cu o cămilă la picioare, de un păstor care i-a crescut și iubit ca pe propriii lui copii. grumaz gros, copite tari, păr lung negru,
fost legiunile romane în timpul războaielor împotriva Cartaginei. ţinând în mână o ramură de măslin și beţe de scorţișoară. Deveniţi adulţi, cei doi fraţi au hotărât să întemeieze un oraș, ochi holbaţi și fioroși, nări largi. Dragoș,
Ilustrat în Evul Mediu pe biserici în Franţa, reprezentat Este binecunoscut marșul comandantului cartaginez Hannibal care însă s-au certat din cauza locului așezării. Remus a murit, iar căţelușa sa, Molda și voinicii din ceata
pe diverse monede începând cu secolul al XVI-lea, a traversat munţii Pirinei cu 37 de elefanţi africani de luptă în Romulus a denumit noua localitate - Roma. Imaginea sa, au pornit după bour. Dragoș a
cocoșul a fost transformat într-unul din simbolurile Franţei componenţa armatei sale, în drum spre Roma. lupoaicei alăptându-i pe cei doi fraţi a devenit simbolul săgetat fiara și a împuns-o cu suliţa, dar
revoluţionare, apărând chiar pe steagul Primei Republici orașului, fiind reprezentată pe unele dintre cele mai vechi aceasta a început să fugă prin pădure
de la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Astfel, cocoșul galic a Peste secole, în bătălia de la Thapsus (astăzi în Tunisia), Iulius monede romane din argint. până la un râu învolburat, urmărită de
devenit unul dintre simbolurile naţionale ale Franţei. Deși Cezar a înarmat Legiunea a V-a Alandae cu topoare, dându-le Molda care însă s-a înecat în apa prea
simbol neoficial, cocoșul apare pe Sigiliul de Stat francez, ordin soldaţilor să atace picioarele elefanţilor din armata inamică. adâncă. Dragoș a izbutit să răpună
pe porţile de intrare în grădina palatului prezidenţial Legiunea a făcut faţă atacului, iar elefantul a rămas simbolul bourul în apele râului, lovindu-l între
Elysée, pe nenumărate monumente ridicate în memoria acesteia. Înaintea bătăliei, Mettelus Scipio Nasica, unul dintre coarne. În amintirea Moldei, Dragoș a
soldaţilor francezi căzuţi la datorie în războaiele secolului adversarii lui Cezar, a bătut denari din argint pentru a-și putea plăti numit râul Moldova și, după ce a ajuns
al XX-lea, pe emblemele multor echipe naţionale trupele angajate în lupta cu împăratul roman. Aceste monede să conducă acea parte a ţării, a denumit
franceze. aveau reprezentat un elefant pe revers. și regiunea la fel.

În perioada 1899-1914, cocoșul galic apare reprezentat pe Denari, purtând un elefant, au fost emiși și de către Iulius Cezar,
reversul monedelor de 20 franci, cărora în limba română aceștia fiind bătuţi de către una din unităţile militare care au fost
le împrumută numele de „cocoșei”. de partea sa în timpul războiului civil din Republica Romană.

Bufniţa Gâsca Păsări de pradă Pegasus


Bufniţa este simbolul înţelepciunii. Vechii greci o considerau Deși sunt foarte rar reprezentate pe însemnele monetare, gâștele își În antichitate, vulturul (acvila) era Pegasus (în limba greacă Pegasos înseamnă „putere”) este
pasărea Athenei, zeiţa înţelepciunii, războiului, eforturilor leagă numele de începuturile baterii de monedă în Roma antică. definiţia puterii și curajului, regele calul înaripat din mitologia greacă. Legenda spune că
eroice și meșteșugurilor, care a fost impresionată de Potrivit legendei, în timpul atacului nocturn al galilor asupra păsărilor care putea urca deasupra Pegasus era fiul zeului mării Poseidon și al Medusei, una
atitudinea solemnă a păsării, de ochii ei mari, rotunzi și Capitoliului, gâștele sacre din templul consacrat cultului zeiţei furtunii, mesagerul zeilor. Vulturul îi dintre cele trei surori înspăimântătoare cu părul din șerpi
pătrunzători. Bufniţa a devenit mascota și simbolul orașului Iunona au dat alerta prin gălăgia lor și au salvat astfel orașul. După însoţește pe cei mai importanţi zei din În antichitate, animalele domestice furnizau oamenilor hrană, veninoși. Pegasus s-a născut din sângele Medusei când
Atena. acest episod, zeiţa a fost denumită Iunona Moneta, în latină moneta mitologia romană și greacă și pe cei mai erau măsura bogăţiei sau a influenţei acestora în comunitate și aceasta a fost ucisă de către eroul Perseus.
însemnând „cea care avertizează”, „cea care dă alarma”, ca cunoscuţi eroi, este purtătorul luminii erau folosite în comerţ înainte de inventarea banilor, la troc.
Acestei păsări i se atribuiau și calităţi de protectoare a vestitoare de primejdii în memoria gâștelor care au salvat Roma. lui Zeus și atributul lui Hristos, este Treptat, oamenii au renunţat la schimburile comerciale bazate pe Pegasus era renumit pentru iuţeala sa, iar credinţa populară
armatei, inspirându-i pe soldaţi în luptă. Dacă o bufniţă zbura emblema imperială a lui Cezar și a lui capete de vite și au introdus un sistem monetar rudimentar. era că nu poate fi îmblânzit pentru că zbura mai repede decât
deasupra unei armate grecești înainte de bătălie, era În templul dedicat zeiţei funcţiona unul dintre primele ateliere Napoleon. Înainte de a bate monede circulare, aceștia au folosit bucăţi din vântul. Singurul care a reușit să îmblânzească calul legendar
considerat semn al victoriei. În schimb, dacă se rotea monetare ale orașului, Iunona fiind considerată și protectoare a bronz marcate pe una dintre feţe cu diverse imagini cu animale, a fost Belerofon, fiul regelui Corinthului, sprijinit de zeiţa
deasupra armatelor dușmane, oferea informaţii despre avuţiilor statului. Astfel, cuvântul moneta a ajuns să însemne și Simbol al patriotismului și suveranităţii, vulturul este unul dintre însemnele printre care și cu capete de vite. Cuvântul „pecuniar” provine din înţelepciunii Atena. Cu ajutorul lui Pegasus, Belerofon a
puterea acestora. „monedă” și „locul unde se bat monede”. animaliere cel mai des folosite ca simbol al puterii statale, din antichitate și până latinescul pecunia („bani”, „avere”), care la rândul său își are înfăptuit nenumărate acte de eroism.
în zilele noastre, multe state având pasărea reprezentată pe steme, embleme sau rădăcina în cuvântul pecu care însemna în latină „vite”, „cireadă”.
De asemenea, bufniţa veghea și asupra comerţului, fiind Mai aproape de zilele noastre, o bancnotă de 20 de coroane sigilii de stat. Romanii au fost primii care l-au folosit în acest sens, încă din vremea Până la urmă, Pegasus a ajuns să transporte fulgerele și
reprezentată pe reversul monedelor. Tetradrahmele de argint suedeze transpune grafic una dintre cele mai cunoscute povestiri ale Romei păgâne. Acvila din argint sau bronz, cu aripile întinse, era stindardul de În timpul scurtei sale domnii (79-81 d.Hr.), printre alte tipuri de tunetele lui Zeus care, după moartea acestuia, l-a plasat
ale Atenei aveau pe avers capul zeiţei Athena, iar pe revers, scriitoarei suedeze Selma Lagerlöf: Aventurile lui Nils Holegerson luptă al legiunilor romane, iar dacă stindardul era capturat, legiunea se desfiinţa. monede, Titus a bătut un denar având reprezentată pe revers o printre constelaţiile sale.
ca tip principal, o bufniţă. Tetradrahmele au fost bătute în în Suedia. Aceasta este povestea lui Nils, un băieţel leneș care capră înconjurată de lauri. Este vorba de Amalteea, capra
cantităţi mari în secolele VI-V a.Chr. și s-au impus în întreaga obișnuia să chinuie animalele din gospodărie și care, transformat în Odată cu apariţia co-împăraţilor care și-au împărţit lumea civilizată între Imperiul care l-a alăptat pe Zeus într-o grotă din Insula Imagine a îndrăznelii și a spiritului aventuros, Pegasus este
piaţă a lumii grecești antice, pătrunzând sporadic și în pitic, pornește într-o călătorie iniţiatică deasupra Suediei pe spatele de Răsărit și cel de Apus, vulturul roman a devenit o acvilă bicefală, o pasăre Creta. Acolo fusese ascuns după naștere de astăzi simbolul Muzelor și al inspiraţiei poetice.
regiunea Dunării. unei gâște domestice. mitică cu două capete. Simbolul vulturului a fost preluat, cu același sens, de mama sa pentru a nu fi mâncat de Cronos,
Sfântul Imperiu Roman de Neam German și, ulterior, de Imperiul Habsburgic. tatăl său care credea că va fi detronat de
În diferite culturi, gâsca este un simbol pentru vigilenţă (în cultura Datorită simbolisticii sale, vulturul a fost reprezentat pe monede încă din cele mai propriul copil. Aversul denarului îl
greacă și romană), pentru libertate, mândrie și fidelitate (în vechi timpuri, iar monedele de acest tip erau extrem de numeroase. Tradiţia s-a înfăţișează pe Domiţian, fratele lui Titus,
mitologia celtică) sau este considerată o mesageră a zeilor (în transmis și în epoca medievală, monedele Ţării Românești, de exemplu, purtau pe moneda făcând referire la faptul că
Egiptul antic). avers vulturul cruciat – vulturul ţinând crucea în cioc. acesta va fi următorul împărat al Romei.
ZooMonetar Geografia ZooMonetar
Fauna lumii pe bancnote și monede
O invitaţie la cunoaștere și călătorie în jurul lumii, având ca pretext fauna reprezentată pe monede și
ZooMonetar
bancnote. Aceasta este provocarea lansată publicului de Muzeul Băncii Naţionale a României și Muzeul
Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, fiecare dintre organizatori lăsându-se mai întâi inspirat de Fauna lumii pe bancnote și monede
caracterul provocator al demersului.

Îmbinând caracterul educaţional cu divertismentul de substanţă, evenimentul expoziţional ZooMonetar ARCTIC OCEAN Alert
ARCTIC OCEAN FRANZ JOSEF
LAND ARCTIC OCEAN
SEVERNAYA

propune o experienţă unică pentru vizitatori. O experienţă 3D, am putea spune, atât tematic – prin alăturarea QUEEN ELIZABETH
Ellesmere
Island Qaanaaq (Thule) Longyearbyen
ZEMLYA

NEW SIBERIAN ISLANDS

inedită animale-bani-mapamond, cât și tehnologic – prin aplicaţiile multimedia care pun în valoare și permit Kara Sea
NOVAYA
ISLANDS Greenland Sea Svalbard
ZEMLYA Laptev Sea
Banks (NORWAY)
Barents Sea
Beaufort Sea
Island Resolute
Pond Inlet Baffin Greenland East Siberian Sea Wrangel

interacţiunea cu conţinutul propriu-zis. Barrow


Victoria
Island Baffin
Bay (DENMARK)
Jan Mayen
(NORWAY)
Norwegian
Tiksi
Pevek
Island

Chukchi
Island Noril'sk Sea
Sea Murmansk Cherskiy

Nuuk
NORWAY
U. S.
White Sea
Fairbanks Great ICELAND
Deși, în așteptări, copiii ar putea fi atrași mai curând de animale, iar adulţii interesaţi de diversitatea banilor,
Nome Anadyr' Provideniya
Bear Lake Iqaluit
(Godthåb) Denmark SWEDEN Arkhangel'sk
Davis
R U S S I A
Strait Faroe
Reykjavík Islands FINLAND
Strait (DEN.) Gulf Lake Yakutsk
Anchorage of Ladoga
Tórshavn

odată intraţi în lumea „faunei monetare”, cu toţii vor găsi acel ceva memorabil în expoziţie. Căutând atent
Great Lake
Whitehorse Bothnia
Slave Lake Hudson Oslo Helsinki Onega
Magadan
Bay Rockall
Stockholm Tallinn Saint Petersburg
Gulf of Alaska Juneau Churchill Baltic
EST. Perm' Bering Sea
criteriul de expunere, am descoperit farmecul în expresivitatea animalelor de pe monede și bancnote. Astfel, Fort McMurray Kuujjuaq Labrador (U.K.) Yaroslavl'
Nizhniy Tyumen'
North Sea Riga
¯ LAT. Izhevsk Tomsk
Sea Novgorod

CANADA Glasgow DENMARK Moscow Kazan' Yekaterinburg Krasnoyarsk


Sea Copenhagen LITH. Chelyabinsk Omsk Novosibirsk Lake Sea of
Prince Belfast UNITED RUSSIA Vilnius
Minsk Ul'yanovsk Ufa
Baikal

în arhitectura expoziţiei au fost puse în valoare, în module dedicate, piese înfăţișând de la animale marine la
Happy Valley-
NDS
George Leeds
Dublin Hamburg Okhotsk
I S LA Goose Bay Isle of Samara Barnaul
Edmonton BELARUS
TIAN Lake IRELAND
Man
(U.K.) KINGDOM Amsterdam Berlin Warsaw Irkutsk Petropavlovsk- U.S.
ALE U
Saskatoon . Chita
Winnipeg Birmingham NETH. Lódz Homyel Voronezh Saratov Orenburg Kamchatskiy
Island of Cologne Astana Sakhalin AL S
POLAND N D

păsări de pradă, de la mamifere din savană la animale domestice, de la păsări exotice la animale fantastice. Fie
Calgary London Brussels Kyiv EU T
Winnipeg Newfoundland Lille GERMANY Prague Kraków Qaraghandy I AN I SLA
Celtic BELGIUM LUX. Frankfurt L'viv (Karaganda)
Vancouver Sea Guernsey (U.K.)
Jersey (U.K.) Luxembourg CZECH REP. UKRAINE Kharkiv Volgograd Khabarovsk
Gulf of Paris
MOLDOVA
Munich Vienna
SLOVAKIA
Bratislava Donets'k KAZAKHSTAN Ulaanbaatar KURIL

că sunt personaje ale unor vechi legende sau simboluri cu relevanţă naţională, animalele, ca și monedele sau
Lake St. Lawrence LIECH.
AUSTRIA Rostov Budapest
Seale Lake Québec FRANCE Chiş inau Atyraü Lake Balkhash ISLANDS

(
Superior Bern SLOVENIA HUNGARY Odesa Astrakhan' Aral
Huron
Montréal St. Pierre Lyon SWITZ. Ljubljana ROMANIA Sea of
Azov
Sea MONGOLIA Harbin
Milan Bay of
Portland Minneapolis Lake Oawa and Miquelon Bordeaux Turin Zagreb CROATIA Belgrade Bucharest
SAN Biscay

bancnotele în ansamblul lor, vorbesc despre epoci, culturi și tradiţii.


Michigan Halifax (FRANCE) MARINO
BOS. &
Aqtaü Ürümqi Changchun Jilin Occupied by SOVIET UNION in 1945,
Toronto Lake Ontario Toulouse MONACO Genoa HER. SERBIA
administered by RUSSIA, claimed by JAPAN
Sarajevo Almaty Vladivostok
Milwaukee
ITALY Black Sea GEORGIA (Aktau) Sapporo
NORTH Bilbao Marseille Pristina Sofia Shymkent
Detroit Buffalo Boston Podgorica KOS. Caspian
Chicago ANDORRA Corsica VATICAN BULGARIA
Tbilisi Bishkek Shenyang
NORTH
(FR.)
Rome MONT. Skopje Sea
Salt Lake City Lake Erie Providence Porto
CITY
Tirana Istanbul Tashkent KYRGYZSTAN
Cleveland Pisburgh New York Madrid Barcelona MACEDONIA AZERBAIJAN Baotou
Naples ALB.
Ankara ARMENIA Beijing NORTH KOREA Sea of
PACIFIC
Denver
Kansas City Saint
Indianapolis
Cincinnati
Philadelphia
Baltimore NORTH PORTUGAL
SPAIN Valencia BALEARIC Sardinia
GREECE .
Bursa
TURKEY
Yerevan Baku
TURKMENISTAN
UZBEKISTAN
Kashi Datong
Tianjin Pyongyang Japan
PACIFIC
(IT.)
Sacramento Louis ISLANDS Izmir Dushanbe Dalian
Palermo Ashgabat Shijiazhuang

UNITED STATES
Washington, D.C. Lisbon (SP.) Konya
JAPAN
Peste 100 de specii și subspecii din fauna lumii și 300 de însemne monetare (monede, bancnote, medalii)
San Francisco Sevilla TAJIKISTAN Yantai Seoul
AZORES Athens Tabriz
¯ Taiyuan
ATLANTIC Algiers Gaziantep
OCEAN (PORT.) Málaga Sicily Adana Zibo SOUTH
Las Vegas Norfolk (IT.) Mosul Mashhad
OCEAN
Tunis MALTA Vallea Indian Lanzhou Jinan KOREA Tokyo
Nashville Gibraltar
(U.K.) Constantine Aleppo Tehran 1972 Qingdao
Ceuta(SP.) Erbil claim
Yellow
CHINA
Charloe Oran Nicosia Line of Control Busan Nagoya
Oklahoma City TUNISIA SYRIA Qom Kabul Zhengzhou

sunt actorii principali ai expoziţiei, vorbind despre largi segmente ale istoriei și geografiei lumii: din secolul al
Rabat
Melilla
Herāt Sea Hiroshima Yokohama
OCEAN IRAQ
Crete
Los Angeles
Phoenix Atlanta MADEIRA
ISLANDS Casablanca
(SP.)
Fès
(GR.) CYPRUS Beirut
Damascus Mediterranean Sea
Kermanshah
Peshāwar Line of
Actual Xi'an
Ōsaka
San Diego Dallas Bermuda (PORT.) Tripoli
LEBANON
Eşfahā n AFGHANISTAN Islamabad Control Fukuoka
(U.K.) Tel Aviv-Yafo Baghdad Nanjing Nantong
Tijuana Mexicali El Paso Marrakech ISRAEL Ahvāz Kandahār Lahore
IRAN
V-lea î.Hr. până în anul 2013, de la monede antice și moderne din 18 state, regate și imperii până la bancnote
Benghā zi¯

NA
Alexandria Jerusalem Amman Faisalābād Hefei Shanghai
Ciudad
Austin
New
Jacksonville MOROCCO JORDAN Al Başrah Multān Chengdu Wuhan

M P (JAP
Cairo Quea Ludhiāna Hangzhou

D S
Juarez Houston Orleans
CANARY ISLANDS Al Jizah
¯ KUWAIT Shirāz New Lhasa Ningbo

O AN)
ALGERIA

-
¯ Zāhedān Chongqing East China

L AN
San (SP.) Nanchang
Chihuahua Orlando Kuwait PAKISTAN Delhi

-S
BHUTAN Changsha

moderne din 59 de state și teritorii, de pe 6 continente.


Antonio Tampa NEPAL Sea
LIBYA

HO
Āgra Kathmandu
SAUDI Thimphu

IS

)
EGYPT BAHRAIN Persian Guiyang Midway

AN
Laayoune Jaipur Okinawa

T
Miami Lucknow Fuzhou
Monterrey Gulf OMAN Kānpur

O
Patna Islands

AP
Gulf of Mexico THE Manama Hyderābād

-
Matamoros Nassau Western Abu

U
Torreón Kunming Taipei

(J
Riyadh Doha Dhabi Minami-tori-shima (U.S.)

Y
BAHAMAS Sahara
Medina Gulf of Oman
Karāchi BANGLADESH Xiamen K
MEXICO Havana
Aswān
QATAR UNITED ARAB Muscat
Ahmadābād Bhopāl Dhaka Shantou R
Y
U (JAPAN)

HAWAIIAN ISLANDS San Luis


Potosí
Turks and
Caicos Islands
British
Virgin Virgin Islands
Red Jeddah
ARABIA EMIRATES
Indore
Jamshedpur Khulna
Kolkata Chiagong Mandalay
Guangzhou
Nanning
Taiwan
Hong Kong Kaohsiung

Prin conţinutul valoros și rar – piese de patrimoniu cu însemnată valoare istorică, prin maniera modernă de
(U.K.)
León Mérida CUBA Islands (U.K.)
OMAN Sūrat Nāgpur Hanoi Zhanjiang Macau S.A.R.
Honolulu Guadalajara Cancún (U.S.) Sea Mecca BURMA Luzon
U.S.
Mexico
City Cayman Is.
(U.K.) Port-au-
DOMINICAN
REPUBLIC
San
Anguilla (U.K.)
Saint-Martin (FR.)
MAURITANIA
Port Sudan
Mumbai
INDIA LAOS Haiphong
Gulf of
S.A.R.
Strait Philippine Wake Island
(U.S.)
Toluca Prince Santiago Juan Sint Maarten (NETH.)
Pune Nay Pyi Northern

prezentare, prin atractivitate și interactivitate, ZooMonetar se așează cu certitudine între atracţiile anului pe
Tonkin Hainan
ISLAS
Puebla JAMAICA
Santo Puerto
Saint Barthelemy (FR.)
ST. KITTS AND NEVIS Nouakcho MALI Taw Chiang Vientiane Dao
Sea Mariana
BELIZE HAITI Hyderābād

Johnston Atoll
REVILLAGIGEDO
(MEXICO) Acapulco
Oaxaca
Belmopan
Kingston
Navassa
Island
Domingo Rico
(U.S.)
ANTIGUA AND BARBUDA
Guadeloupe (FR.)
Timbuktu
NIGER SUDAN ERITREA Vijayawāda
Visha¯khapatnam
Bay of
Rangoon
Mai
Da Nang
PARACEL
ISLANDS
Islands
(U.S.)
(U.S.) Omdurman YEMEN THAILAND
CAPE VERDE
CHAD Kassala Asmara Saipan

agenda culturală internă. Mai mult, se recomandă drept gazdă atrăgătoare pentru oaspeţi de oriunde, în
(U.S.) GUATEMALA HONDURAS Montserrat DOMINICA
Tegucigalpa Caribbean Sea (U.K.)
Martinique (FR.)
Praia
Dakar
SENEGAL
Khartoum Sanaa
Bengal Bangkok
VIETNAM Manila
Guatemala City
San Salvador
NICARAGUA
Aruba
ST. VINCENT AND
THE GRENADINES
ST. LUCIA
BARBADOS
Banjul
THE GAMBIA
Bamako
BURKINA Niamey
FASO Mek’ele¯ Aden
Arabian Bangalore Chennai ANDAMAN
ISLANDS CAMBODIA
South China PHILIPPINES
Guam
(U.S.) Hagåtña
EL SALVADOR (NETH.) Curacao (NETH.) Gulf of Aden
N'Djamena Sea
căutarea unei experienţe cultural-monetare fără graniţe.
Kano (INDIA)
Sea LAKSHADWEEP
Managua GRENADA Bissau Ouagadougou Nyala
DJIBOUTI Socotra
Barranquilla
Maracaibo Caracas Port of Spain GUINEA-BISSAU
Djibouti (YEMEN) Kozhikode
Coimbatore Andaman Phnom Ho Chi Minh MARSHALL
Cartagena GUINEA BENIN NIGERIA Penh Cebu FEDERATED STATES OF MICRONESIA
Clipperton Island
San José
Valencia TRINIDAD AND Conakry Addis Hargeysa (INDIA)
Madurai Sea Gulf of
City ISLANDS
Colón Panama Ciudad TOBAGO Abuja Ababa Kochi
(FRANCE) COSTA CÔTE TOGO Thailand SPRATLY
City Guayana Freetown
RICA PANAMA
Cúcuta
SIERRA
D'IVOIRE GHANA Ogbomoso
SOUTH ETHIOPIA Laccadive
ISLANDS
Melekeok Majuro
Georgetown Yamoussoukro Ibadan CENTRAL Colombo Zamboanga Davao Palikir
Kingman Reef (U.S.)
Isla del Coco Medellín VENEZUELA LEONE Lomé Lagos SUDAN Sea SRI
NICOBAR
GUYANA Paramaribo Accra AFRICAN REPUBLIC ISLANDS
Palmyra Atoll (U.S.) (COSTA RICA) Isla de
Malpelo Bogotá French Guiana
Monrovia
LIBERIA
Abidjan Porto-
Novo
CAMEROON Juba SOMALIA LANKA (INDIA)
Bandar Seri
Begawan PALAU
Bangui Male Kuala
(COLOMBIA) SURINAME Cayenne (FRANCE) Douala BRUNEI

Cali
COLOMBIA EQUATORIAL GUINEA
Malabo
Yaoundé MALDIVES
Medan Lumpur Celebes Sea
Gulf of Guinea M A L A Y S I A
Kiritimati PENEDOS DE UGANDA Singapore Tarawa Howland Island
(Christmas Island) SÃO PEDRO E SÃO PAULO SAO TOME AND PRINCIPE Mogadishu
(KIRIBATI) Quito (BRAZIL) Libreville Kisangani Kampala KENYA Pekanbaru SINGAPORE
(U.S.)
Sâo Tomé REP. OF Baker Island
(U.S.)
Jarvis
GALAPAGOS ECUADOR
GABON THE DEMOCRATIC Nairobi Padang Pontianak Samarinda
Yaren
NAURU
Island Annobon CONGO RWANDA Kigali District
Belém ARQUIPÉLAGO DE Lake K I R I B A T I
(U.S.) ISLANDS
(ECUADOR)
Guayaquil Manaus São Luís FERNANDO DE NORONHA (EQUA. GUI.) REPUBLIC Bujumbura
Victoria
Palembang
Banjarmasin Jayapura

I N D O N E S I A
Iquitos (BRAZIL) Brazzaville
Fortaleza
Teresina Pointe-Noire OF THE CONGO BURUNDI Mombasa Victoria British Indian
PAPUA
Natal ANGOLA
Kinshasa Ocean Territory Tanjungkarang- Java Sea Makassar
Mbuji-Mayi Telukbetung Jakarta Banda Sea
(Cabinda)
Lake
Dodoma
Dar es Salaam
(U.K.)
NEW GUINEA SOLOMON
K I R I B A T I
João Pessoa
Ascension Tanganyika TANZANIA Diego
Bandung
Semarang Surabaya ISLANDS
ÎLES MARQUISES
Trujillo
Recife Luanda
SEYCHELLES Malang Díli Funafuti
Pôrto Velho Garcia Arafura
PERU
BRAZIL
(Fr. Poly.) Denpasar
TIMOR-LESTE Sea Honiara TUVALU Tokelau
Maceió Lake Port (N.Z.)
Lubumbashi Nyasa Glorioso Islands Christmas Island Kupang Moresby
Moroni (FRANCE) Timor
Lima Benguela ANGOLA Ndola
COMOROS Cocos
(AUSTL.)
Ashmore and Sea Wallis and
SAMOA
Cartier Islands Darwin Futuna

Gre
Cusco Apia
I N D I A N
Salvador Lilongwe Mayotte (Keeling) Islands
ZAMBIA (AUSTL.) Gulf of Coral Mata-Utu
SOUTH
Cook Islands

at
(administered by FRANCE,
Lago (AUSTL.)
(N.Z.) MALAWI Tromelin Island Carpentaria
Namibe Lusaka
claimed by COMOROS) (FRANCE)Pago Pago
Titicaca BOLIVIA Brasília Saint Helena Blantyre (FRANCE)
Sea American

Barrier
ARCHIPEL DES TUAMOTU Arequipa La Paz Juan de Nova FIJI
Goiânia VANUATU Samoa

ATLANTIC O C E A N
(Fr. Poly.) Island (FR.)
Papeete Cochabamba Cairns (U.S.)
SOCIETY Harare MOZAMBIQUE Coral Sea
Niue ISLANDS Santa Re Port-Vila
(N.Z.) Sucre Uberlândia Antananarivo ef
Islands Suva
(Fr. Poly.) Cruz Belo ZIMBABWE

Muzeul Băncii Naţionale a României


Mozambique (AUSTL.)
F r e n c h P o l y n e s i a Campo Horizonte Martin Vaz Beira
OCEAN Saint- Port Louis
Grande (BRAZIL) NAMIBIA Bassas Channel Denis
New
Nuku'alofa
Vitória Trindade Bulawayo da India MADAGASCAR MAURITIUS Caledonia
(FRANCE) (BRAZIL) (FRANCE)
(FRANCE)
Reunion
PARAGUAY Campinas
Rio de Windhoek BOTSWANA (FRANCE) TONGA
Janeiro Walvis Bay Europa Noumea
Island
São Paulo
ÎLES TUBUAI
Antofagasta Santos Gaborone (FRANCE) Alice Springs
Adamstown Asunción Curitiba
(Fr. Poly.) Pitcairn Islands Isla San Felíx Pretoria
A U S T R A L I A
Isla Sala y Gómez Maputo
(CHILE) San Miguel Saint Helena, Ascension,
Amenajat în Palatul Vechi al Băncii Naţionale a României, Muzeul Băncii Naţionale a României găzduiește
(U.K.) (CHILE) Joinville
de Tucumán Johannesburg
Easter Island
Isla San Ambrosio
(CHILE) Florianópolis and Tristan da Cunha
Mbabane
Norfolk SOUTH
(CHILE) (U.K.) LESOTHO SWAZILAND Brisbane Island
Pôrto SOUTH (AUSTL.)
PACIFIC
valoroase mărturii din istoria monedei naţionale și a precursorilor acesteia, între care monede antice și
Maseru
Alegre Durban
AFRICA KERMADEC
CHILE Córdoba
Perth
Lord Howe
OCEAN ISLANDS
(N.Z.)

medievale și cea mai mare colecţie de monede românești moderne din aur. Valparaiso Mendoza Rosario Island
URUGUAY Newcastle
Santiago Cape Town (AUSTL.)
Buenos Aires Port Sydney
ARCHIPIÉLAGO Adelaide
Canberra Wollongong
La Plata Elizabeth
JUAN FERNÁNDEZ Montevideo
(CHILE) Concepción ARGENTINA TRISTAN DA CUNHA Île Amsterdam Great Australian Auckland
(Fr. S. and Ant. Lands) Melbourne
Bahía Blanca Mar del Plata Bight NEW
Creată cu peste șapte decenii în urmă și completată an de an cu piese importante, unicate în mare parte, SOUTH Puerto Mon Gough Island
Île Saint-Paul
(Fr. S. and Ant. Lands)
Tasmania
Tasman Sea
ZEALAND
Wellington

colecţia ce constituie nucleul expoziţiei permanente reflectă circulaţia monetară pe teritoriul României, PACIFIC Comodoro
French Southern and Antarctic Lands
(FRANCE)
Hobart
Christchurch
CHATHAM ISLANDS

punând în lumină, din unghiul particular, numismatic, istoria noastră naţională.


Rivadavia (N.Z.)
OCEAN PRINCE EDWARD ÎLES CROZET
Falkland Islands (Fr. S. and Ant. Lands) BOUNTY ISLANDS
ISLANDS AUCKLAND SNARES ISLANDS (N.Z.)
(Islas Malvinas) (SOUTH AFRICA) (N.Z.)
ISLANDS
(administered by U.K., ÎLES KERGUELEN (N.Z.) ANTIPODES ISLANDS
claimed by ARGENTINA) (Fr. S. and Ant. Lands) (N.Z.)

La începutul acestui an, Muzeul Băncii Naţionale a României a inaugurat tezAur, o nouă secţiune Stanley Heard Island and
Bouvet Island McDonald Islands Campbell
Punta Arenas (AUSTL.) Island
(NORWAY)
(N.Z.)
Macquarie

expoziţională, dedicată aurului. Proiectând un concept modern și original, care pornește de la imaginea Scotia Sea South Georgia and
South Sandwich Islands
(administered by U.K.,
Island
(AUSTL.)

claimed by ARGENTINA)

pământului ca depozitar al zăcămintelor de metal nobil, aceasta oferă vizitatorilor posibilitatea de a admira Drake
Passage SOUTH ORKNEY
ISLANDS

monede și lingouri autentice din aur, alături de flori de mină și fragmente de minereu aurifer. SOUTHERN OCEAN SOUTHERN OCEAN
SOUTHERN OCEAN
Amery Ice
Shelf

Expoziţia numismatică tematică ZooMonetar și activităţile asociate se constituie într-un nou proiect Amundsen Sea
Bellingshausen Sea
Weddell Sea

educaţional, în care Banca Naţională a României s-a implicat pentru a crește nivelul de cunoaștere a Ross Sea
Antarctica
Ross Sea

însemnelor monetare în rândul publicului larg, în special a copiilor și adolescenţilor. Expoziţia de monede și Ross
Ronne Ice Shelf

Ice Shelf
bancnote cu reprezentări de animale din fauna lumii va putea fi vizitată și în Muzeul Băncii Naţionale,
începând cu luna noiembrie 2014.

Muzeul Băncii Naţionale a României este deschis publicului pe baza unei programări efectuată prin email
(vizitare@bnro.ro) și confirmată în prealabil.

www.bnr.ro/Muzeu

O istorie de peste două milenii


Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”

Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” este o instituţie publică de știinţă, educaţie și cultură,
care asigură spaţiul și mediul necesare îmbogăţirii nivelului de informare individuală cu privire la natură și
cultură, prin accesul publicului la patrimoniul știinţific expus și conservat în depozitele știinţifice.

Existenţa sa a început în urmă cu 180 de ani, ca „secţie” a „Museului Naţional din Bucuresci”, înfiinţată în
1834, din porunca lui Alexandru Ghica, voievodul Ţării Românești. Vernisarea primelor săli de vizitare în
sediul actual a avut loc la 24 mai 1908, ocazie cu care au fost prezentate primele diorame cu fundal pictat din
Monedă, Imperiul Roman, Callatis, Severus Alexander, 222-235 d.Hr.

lume: Sahara, Preria, Tundra și Viaţa în Antarctica, care pot fi văzute și în prezent în Muzeu.

Prin unicitatea, valoarea istorică, știinţifică și culturală a conţinutului material și informaţional al colecţiilor, prin
bogăţia și diversitatea tipurilor și a modurilor de preparare a bunurilor culturale conservate sau expuse
Monedă, Imperiul Roman, Istros, Crispina, 178-191 d.Hr.

Sec. IV d.Hr.
Monedă, Imperiul Roman, Constantius II, 337-361 d.Hr.

Ducat, Ţara Românească, Mircea cel Bătrân, 1386-1418


Sec. III d.Hr.
Sec. IV î.Hr.

permanent, prin diversitatea și calitatea specializărilor profesionale ale cercetătorilor, muzeografilor și


Sec. III î.Hr.

Sec. II d.Hr.
Sec. V î.Hr.

Sec. II î.Hr.

Sec. I d.Hr.

Sec. XVIII
Sec. I î.Hr.

Ducat, Polonia, Danzig, Ştefan Bathori, 1584, 1586


conservatorilor instituţiei, prin notorietatea sa pe piaţa culturală și educaţională naţională, Muzeul Naţional de

Sec. XVII
Sec. XIV

Sec. XIX

Sec. XXI
Sec. XVI
Denar, Imperiul Roman, Vespasian, 69-79 d.Hr.

Sec. XX
Sec. XV

Istorie Naturală „Grigore Antipa” este:

5 pounds, Marea Britanie, Eduard VII, 1902


Drahmă, Egipt, Ptolemeu III, 247-222 î.Hr.

1/2 Taler-leu, Ţările de Jos, Geldern, 1634


Didrahmă, Dacia, tip Niculiţel, sec. II î.Hr.

Ducat, Ungaria, Matia Corvin, 1458-1490

Dublu ducat, Nürnberg, Leopold I, 1700


• administratorul celui mai mare patrimoniu știinţific care conservă faună, naţională și mondială
Tetradrahmă, Atena, sec. V-IV î.Hr.

• cel mai puternic centru de cercetare a diversităţii faunistice, naţionale și mondiale, din ţară

20 franci, Belgia, Leopold II, 1878


Denar, Roma, Q. TITIVS, 90 î.Hr.

• cel mai mare muzeu de știinţele naturii din România


Drahmă, Histria, sec. IV î.Hr.

• cel mai vizitat muzeu din România

10 rupii, Sri Lanka, 1995


Din 2011, ca urmare a lucrărilor de reorganizare a expunerii permanente și a spaţiilor destinate publicului,
Muzeul „Grigore Antipa” a devenit cel mai modern muzeu românesc.

www.antipa.ro