Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT-CADRU

DECOMERCIALIZAREAPACHETELORDESERVICIIDECALATORIE

Nr.45282dindatade26-08-2019

Partilecontractante:

EUROPATRAVELSPECIALIST,cusediulînBucuresti,Str.IonMaiorescunr.8,Sector2,codunicdeînregistrare

34055205,titularăaagenţieideturismEUROPATRAVEL,cusediulînBucureşti,SoseauaMihaiBravu,nr.62A,

CladireaSPECTRUM,Sector1,detinatoarealicenteideturismnr.221,denumitaincontinuareEUROPATRAVEL;

si

D-naGiurinAndreea,domiciliatinStr.Ghe.Titeica,nr.12AgigeaConstanta,telefon0727916797,posesoralcartii

deidentitateseriasinr.,CNP2920729134184,emailandreea.giurin@gmail.com.

Auconvenitlaincheiereaprezentuluicontract.

NUMETITULAR:D-naGiurinAndreea

CI:

TELEFON:0727916797

ADRESA:Str.Ghe.Titeica,nr.12AgigeaConstanta

PRETTOTAL:484.00EUR

STATUS:CONFIRMED

AVANS:0.00EUR

CHITANTANR:

RESTDEPLATA:484.00EUR

DATASCADENTAAPLATII:28-08-2019

NUMETURISTI:D-naGiurinAndreea,D-nulBujdureanuCosmin,D-nulGiurinCristian,D-naGiurinAncaClaudia

SERVICII:

Pachetsejur6noptiParaliaKaterini2020autocar-HotelOlympus3*

Bucuresti-RivieraOlimpului-Bucuresti,27-05-2020,Bucuresti-03-06-2020,RivieraOlimpului

Olympus,28-05-2020to03-06-2020,6nights,Standard

Numeredeordinepelistadeimbarcare:29,30,31,32

Ofertaspeciala,nupermiteanularisaumodificari,incazcontrarpenalizare100%.

Include:

-Transportcuautocarlicentiat,a.c.,audio-video,2soferi;

-Cazare6noptilaHotelOlympus3*,micdejun;asistentaturistica.

-Asistentaturistica

-Imbarcare:Bucuresti,Cal.Grivitei193B-MuzeulCFRora23:00,plecare23:30

-*Tarifspecial,nupermiteanulari/modificari,penalizare100%

Nuinclude:

-Asiguraristornosiasigurarimedicale;

-Excursiioptionale;

-Taxahoteliera

Optezpentruincheiereaasigurariimedicale

DaNu

NuDa

Optezpentruincheiereaasigurariistorno

DaNu

NuDa

AGENTIADETURISM-Reprezentant

OanaNitu

CALATOR-D-naGiurinAndreea

Incazulrezervarilor/contractelorcareaucaobiectserviciituristicesupuseunorconditiispeciale(reducerisioferte speciale,earlybooking,lastminute)nuseacceptaanularisaumodificari(denume,deperioada,tipcamera,

unitatecazare,destinatie,mijloctransport)curambursare,penalizareafiind100%dincontravaloareaserviciilor

achizitionate(seretineintreagasumaachitata),indiferentdemotivulinvocat.