Sunteți pe pagina 1din 2

PLAN DE MASURI

PENTRU AMELIORAREA REZULTATELOR SCOLARE


IN URMA ANALIZEI TESTELOR INITIALE
ANUL SCOLAR 2018-2019

COMISIA METODICA „OM SI SOCIETATE”


Nr. DENUMIREA RESPONSA- TER- RESURSE RESURSE
ACTIVITATII BIL MEN UMANE MATERIALE
1 Realizarea de aplicaţii Membrii Perma- elevii specifice
practice la fiecare clasă Comisiei nent
in scopul dezvoltării
competenţelor de lucru atât
individual cât şi pe echipe
2. Realizarea de referate şi Membrii Ori de Elevii şi Manuale, fişe
proiecte tematice astfel Comisiei cate ori profesorii de lucru
încât elevii să demonstreze este
în cadrul acestora o necesar
cunoaştere cât mai
temeinică a limbajului de
specialitate şi a termenilor
tehnici specifici modulelor
studiate
3. Exersarea cu unităţile de Turcoman Perma- elevii Manuale, fişe
timp istoric Cezar nent de lucru
Purice Anitei Axe
Costea cronologice
Bogdan
4. Folosirea cat mai multor Turcoman Ori de profesori Albume,
imagini şi hărţi tematice Cezar cate ori atlase istorice,
Purice Anitei este computer
Costea necesar
Bogdan
5. Esenţializarea Turcoman Perma- profesori Scheme,
conţinuturilor şi punerea Cezar nent schita lectiei
accentului pe explicarea Purice Anitei
logică a cauzelor, Costea
consecinţelor, importanţa Bogdan
faptelor, evenimentelor sau
fenomenelor istorice
6. Lecturarea si analizarea Turcoman Perma- elevi Texte istorice,
textelor cu caracter istoric Cezar nent manual
Purice Anitei
Costea
Bogdan
7. Revenirea în atingerea Toti membrii Perma- elevi aplicatii
competenţelor anterioare, nent
acolo unde acest aspect a
fost atins doar parţial
8. Continuarea administrării Toti membrii Perma- Elevii şi teste
unor instrumente de nent profesorii
evaluare care să conţină
toate categoriile de itemi:
obiectivi, semi-obiectivi şi
subiectivi, cu subiecte
asemănătoare
9. Contact direct şi permanent Toti membrii Perma- parinti Sedinta cu
cu părinţii în vederea nent elevi parintii
informării etapelor profesori
parcurse de către elevi pe
tot parcursul evaluării lor

10 Evaluare realizată pe baza Toti membrii Perma- elevi testare


. atingerii performanţei nent
minime şi performanţei
maxime
11 Antrenarea elevilor în Perma- elevi, Activitati cu
. rezolvare unor probleme Nemtoiu nent profesori, caracter civic
din cadrul grupului din Oana membri ai
care fac parte sau a comunitati
comunităţii locale, în i locale
extragerea unor informaţii
din mass-media cu privire
la încălcări ale drepturilor
şi libertăţii persoanei ş.a
12 Accent pe formarea Nemtoiu Perma- profesor Texte cu
. abilităţilor şi a competenţei Oana nent continut civic
de a opera cu termeni cu
conţinut civic
13 Recapitularea noţiunilor de Turcoman Ori de elevi, Harti, atlase
. bază (geografie fizica si Cezar cate ori profesori geografice,
umana generala, a Europei, Purice Anitei este albume,
a continentelor necesar computer
extraeuropene)
14 Lecturarea unor texte cu Turcoman Perma- elevi, Texte cu
. caracter geografic Cezar nent profesori continut
Purice Anitei geografic
15 Familiarizarea elevilor cu Toti membrii Perma- elevi, Teste de
aceste etape de evaluare nent profesori evaluare
care pot reprezenta şi o
motivaţie în plus pentru a
atinge performanţe ridicate