Sunteți pe pagina 1din 8

Liceul Tehnologic de Turism și Alimentație, Arieșeni

Prof. Leahu Maria Mirela


Limba latină – Declinările substantivului, clasa a VIII-a
Fișă de lucru
Declinările substantivului în limba latină
Ce trebuie să știm
În limba latină substantivul se împarte în cinci declinări. Fiecare declinare are terminațiile ei specifice în
funțtie de caz și număr. Substantivul este enunțat cu două forme - nominativul și genitivul. Este necesar pentru noi,
care nu vorbim curent limba latină, să învățăm și genitivul, deoarece după terminația acestuia stabilim declinarea
căreia îi aparține substantivul dat.
Declinarea I are la genitiv terminația (ae), declinarea a II-a are la genitiv terminația (i), declinarea a III-a are la
genitiv terminația (is), declinarea a IV-a - (us) și declinarea a V-a - (ei).
Declinarea I Terminația Cazul Singular Plural
substantivului
feminin și masculin
silva/silvae -a/-ae N -a -ae
G -ae -arum
D -ae -is
Ac -am -as
Abl. -a -is
V -a -ae
Declinarea a II-a Terminația Cazul Singular Plural Singular Plural
substantivului masculin și feminin neutru
lupus/lupi -us/-i; -ir,-er/-i N -us,-er -i -um -a
simulacrum/simulacri -um/-i G -i -orum -i -orum
D -o -is -o -is
Ac. -um -os -um -a
Abl. -o -is -o -is
V -e, -er -i -um -a
Declinarea a III-a Terminația Cazul Singular Plural
substantivului mas., fem. și neutru
carmen/carminis -en/-is N -en -es
tempus/temporis -us/-is G -is -um
oratio/orationis -o/-is D -i -ibus
civitas/civitatis -as/-is Ac. -em -es
mare/maris -e/-is Abl. -e -ibus
feles/felis -es/-is V -is -es
Declinarea a IV-a Terminația Cazul Singular Plural Singular Plural
substantivului masculin și feminin neutru
socrus/socrus -us/-us N -us -us -u -ua
-u/-us G -us -uum -us -uum
D -ui -ibus -ui -ibus
Ac. -um -us -u -ua
Abl. -u -ibus -u -ibus
V. -us -us -u -ua
Declinarea a V-a Terminația Cazul Singular Plural
substantivului
res/rei -es/-ei N -es -es
G -ei -erum
D -ei -ebus
Ac. -em -es
Abl. -e -ebus
V. -es -es
Declinarea I

Substantivele de declinarea I sunt majoritatea de genul feminin, masculine fiind doar acelea care denumesc
îndeletniciri bărbătești, nume de popoare sau nume de bărbați.
Terminația de la genitiv după care distingem substantivele de declinarea I este (ae).
silva, silvae s.f. (= pădure) - după terminația de la a doua formă putem vedea că este de declinarea I, iar fiindcă nu
reprezintă nume de barbați sau îndeletniciri ale acestora, nici nume de popor, rezultă că este de genul feminin;
singular: N. - (silva), G. - (silvae), D. - (silvae), Ac. - (silvam), Abl. - silva), V. - (silva);
plural: N. - (silvae), G. - (silvarum), D. - (silvis), Ac. - (silvas), Abl. - silvis), V. - (silvae);

agricola, agricolae s.m. (= agricultor) - după terminație ne dăm seama că este de declinarea I, dar fiind o
îndeletnicire bărbătească, rezultă că este de genul masculin;
singular: N. - (agricola), G. - (agricolae), D. - (agricolae), Ac. - (agricolam), Abl. - (agricola), V. - (agricola);
plural: N. -(agricolae), G. - (agricolarum), D. - (agricolis), Ac. - (agricolas), Abl. - (agricolis), V. - (agricolae);

Se poate observa că ambele substantive se comportă la fel, nu există vreo diferență în modul de declinare, dar
distincția între genuri este foarte importantă pentru că adjectivele sau participiile verbale se acordă și în gen cu
substantivele)

Atentie! La declinarea I sunt două excepții de formare a dativului și ablativului plural - substantivele dea, deae
și filia, filiae nu fac dativul plural deis, respectiv, filiis, ci deabus și filiabus.

Declinarea a II-a

Substantivele de declinarea a II-a sunt majoritatea de gen masculin și neutru. Cele de gen masculin au la
nominativ singular terminația (us), iar cele neutre au la nominativ singular terminația (um). Sunt și substantive de
genul feminin, care sunt terminate în (us) la nominativ singular și se comportă precum cele masculine, doar ca
acestea denumesc arbori (ceea ce iese din pământ, inclusiv humus, humi s.f. (= pământ)) sau nume de țări. Mai sunt
și substantive care au la nominativ singular terminația (er), care se declină la fel cu cele în (us) și sunt masculine.
Recunoasterea substantivelor de declinarea a II-a se face dupa terminatia (i) de la genitiv singular, care este
comună fiecărui gen.
hortus, horti s.m. (= gradină)
singular: N. - (hortus), G. - (horti), D. - (horto), Ac. - (hortum), V. - (horte), Abl. - (horto);
plural: N. - (horti), G. - (hortorum), D. - (hortis), Ac. - (hortos), V. - (horti), Abl. - (hortis).

simulacrum, simulacri s.n. (= statuie)


singular: N. - (simulacrum), G. - (simulacri), D. - (simulacro), Ac. - (simulacrum), V. - (simulacrum), Abl. -
(simulacro);
plural: N. - (simulacra), G. - (simulacrorum), D. - (simulacris), Ac. - (simulacra), V. - (simulacra), Abl. -
(simulacris).

Sunt două substantive masculine care nu fac vocativul în (e), ci identic cu nominativul: Agnus, agni = miel și
deus, dei = zeu.
Sunt trei substantive de genul neutru care se termină la nominativ singular în (us): virus, viri = otravă; pelagus,
pelagi = mare; vulgus, vulgi = gloată; acestea se vor declina după regula de bază.
Substantivele care au tema terminată în (i), fac genitivul identic cu aceasta: Ovidius, Ovidii - vocativ Ovidi.
Există și substantive terminate în (ir) la nominativ singular, de exemplu: vir (= bărbat), levir (= cumnat) - se
declină după regulă, precum cele în (us), sunt masculine.
Declinarea a III-a
Substantivele de declinarea a III-a sunt recunoscute după terminația genitivului, care este (is) (nominativul este
de mai multe feluri).
Substantivele declinării a treia se împart în două categorii: imparisilabice și parisilabice. Substantivele
imparisilabice sunt acelea care au un număr diferit de silabe la nominativ față de genitiv; de exemplu: carmen,
carminis; civitas, civitatis etc.. Substantivele parisilabice sunt acelea care au un număr egal de silabe la nominativ și
genitiv; de exemplu: avis, avis; mare maris etc..
La aceasta declinare există substantive la toate cele trei genuri; din unele forme de nominativ se poate deduce
genul unui substantiv:
- dacă un substantiv are la nominativ terminația (men) și la genitiv are terminația (minis), acesta este de gen
neutru (carmen, carminis; agmen, agminis).
- dacă un substantiv are terminația (us) la nominativ și (oris sau eris) la genitiv, atunci acela este tot de gen
neutru (pondus, ponderis; tempus, temporis).
- dacă la nominativ un substantiv are terminația (o) și la genitiv (onis), de cele mai multe ori este de genul
feminin (oratio, orationis).
- dacă un substantiv are terminația (as) la nominativ și (atis) la genitiv, acesta este de genul feminin (civitas,
civitatis).
- dacă un substantiv parisilabic are la nominativ terminatia (e), iar la genitiv terminatia (is), acesta este de
genul neutru - (mare maris).

La aceleași genuri, diferența dintre declinarea substantivelor imparisilabice și parisilabice este aceea că la
genitiv plural, cele parisilabice au terminația (ium).
Genul neutru se declină diferit la cazurile nominativ, acuzativ și vocativ unde acestea trei au aceeași formă, una
pentru singular și una pentru plural: în ceea ce privește imparisilabicele, la singular nominativul, acuzativul și
vocativul sunt la fel, nefiind o terminație constantă (depinde de nominativ), iar la plural terminația la nominativ,
acuzativ și vocativ este (a). La cele parisilabice diferența este aceea că pluralul se realizează cu terminația (ia),
bineînțeles nominativul, acuzativul și vocativul. Substantivele parisilabice neutre fac ablativul singular în (i), nu în
(e) ca toate celelalte.
Exceptii:
Sunt substantive care, deși au formă imparisilabică, se declină precum cele parisilabice și invers: substantivele
imparisilabice care sunt monosilabice la nominativ, precum (mons, montis; pons, pontis), se comportă precum cele
parisilabice, adică fac genitivul plural în (ium), nu în (um). Substantivele care au formă parisilabică, dar au tema
terminată în (tr), se comportă precum cele imparisilabice, adică fac genitivul plural în (um) - (mater, matris; pater,
patris).
Sunt câteva substantive care au formă de parisilabice, forma identică la nominativ și genitiv, dar fac genitivul
plural în (um) - panis panis (= paine) face genitivul plural panum; canis canis (= caine) face genitivul plural canum.

Declinarea a IV-a

Substantivele de declinarea a IV-a sunt recunoscute după terminația (us) de la genitiv singular. La declinarea a
IV-a substantivele sunt mai multe de genul masculin și neutru. Cele de genul masculin au la nominativ singular
terminația (us) ca la genitiv singular, iar cele neutre au la nominativ singular terminația (u). Sunt și substantive de
genul feminin, (au la nominativ terminatia (us), cele care denumesc gradele de rudenie (socrus, socrus; norus, norus
etc.).
Terminatiile pentru masculin și feminin:
singular: N. - (us), G. - (us), D. - (ui), Ac. - (um), Abl. - (u), V. - (us);
plural: N. - (us), G. - (uum), D. - (ibus), Ac. - (us), Abl. - (ibus), V. - (us);
La genul neutru, formele sunt identice pentru cazurile nominativ, acuzativ și vocativ: pentru singular (u), iar
pentru plural (ua). Există câteva substantive care au dativul și ablativul plural în (-ubus): acus, arcus, lacus (dar și,
rar, lacibus), quercus, specus, artus (dar și artibus), partus, tribus.
Declinarea a V-a
Substantivele de declinarea a V-a sunt recunoscute după terminația de la genitiv singular (ei), la nominativ
terminația fiind (es).
Genul substantivelor la această declinare este în general feminin, totuși sunt substantive care au genul
masculin: (res, rei si dies diei - acesta din urma când nu are sens de data fixă).
Terminațiile:
singular: N. - (es), G. - (ei), D. - (ei), Ac. - (em), Abl. - (e), V. - (es);
plural: N. - (es), G. - (erum), D. - (ebus), Ac. - (es), Abl. - (ebus), V. - (es).
De menționat că substantivele de declinarea a V-a au fost preluate în latina mai târzie de către declinarea I. De
asemenea și substantivele de declinarea a IV-a au fost preluate de declinarea a II-a.
1. Completează enunțurile următoare cu forma corectă a substantivului:
Substantivul aqua,-ae (= apă) are la genitiv plural forma................
Substantivul epistula,-ae (= scrisoare) are la dativ plural forma................
Substantivul sapientia,-ae (= înțelepciune) are la acuzativ singular forma................
Substantivul discordia,-ae (= neînțelegere) are la dativ singular forma................
Substantivul terra,-ae (= pământ) are la ablativ plural forma................
Substantivul stultitia,-ae (= prostie) are la acuzativ plural forma................
Substantivul auriga,-ae (= vizitiu) are la vocativ singular forma................
Substantivul fiducia,-ae (= încredere) are la ablativ singular forma................
Substantivul fama,-ae (= faimă, zvon) are la acuzativ singular forma................
Substantivul agricola, -ae (= agricultor) are la la dativ plural forma…………..

2. Completează următoarele enunțuri cu forma corectă a substantivului:


Substantivul focus, -i (= foc) are la ablativ singular forma................
Substantivul cerasus, -i (= cireș) are la acuzativ plural forma…………..
Substantivul gladius, -i (= sabie) are la dativ plural forma……………..
Substantivul avus, -i (= bunic) are la vocativ singular forma…………..
Substantivul vicus, -i (= sat) are la ablativ plural forma………………
Substantivul faber, -bri (= meșter) are la acuzativ singular forma………………
Substantivul auxilium, -ii (= ajutor) are la nominativ plural forma……………
Substantivul vesper, -i (= seara) are la genitiv plural forma…………………
Substantivul bellum, -i (= război) are la acuzativ plural forma………………
Substantivul triumvir, -i (= triumvir1) are la dativ singular forma……………..

3. Completează următoarele enunțuri cu forma corectă a substantivului:


Substantivul feles, -is (= pisica) are la dativ singular forma……………...
Substantivul orator, -is (= orator) are la vocativ plural forma……………
Substantivul navis, -is (= corabie) are la ablativ plural forma……………...
Substantivul mare, -is (=mare)are la ablative singular forma……………..
Substantivul avis, -is (= pasare) are la genitiv plural forma…………….
Substantivul pes, pedis (= picior) are la nominativ plural forma…………….
Substantivul pater, -tris (= tata) are la genitiv plural forma……………
Substantivul nubes, -is (= nor) are la dativ plural forma………………

4. Completează următoarele enunțuri cu forma corectă a substantivului:


Substantivul exercitus, -us (= armata) are la dativ plural forma………………
Substantivul tribus, -us (= trib) are la acuzativ singular forma……………….
Substantivul senatus, -us (= senat) are la acuzativ plural forma……………….
Substantivul cornu, -us (= corn) are la nominativ plural forma………………
Substantivul cantus, -us (= cantec) are la dativ singular forma…………….
Substantivul portus, -us (= port) are la nominativ plural forma……………..
Substantivul manus, -us (= mana) are la ablativ plural forma………………
Substantivul genu, -us (= genunchi) are la acuzativ singular forma…………
Substantivul magistratus, -us (= magistrat) are la genitiv plural forma………………

5. Completează următoarele enunțuri cu forma corectă a substantivului:


Substantivul fides, -ei (= credință) are la acuzativ singular forma……………...
Substantivul res, -ei (= lucru) are la ablativ plural forma……………..
Substantivul effigies, -ei (= chip) are la nominativ plural forma…………….
Substantivul dies, -ei (= zi) are la genitiv plural forma…………………

1
triumvir - titlu dat în vechea Romă fiecăruia dintre cei trei membri ai unei magistraturi care avea atribuții administrative, politice etc. ♦
nume dat participanților la cele două triumvirate care au condus Roma în anii 60 și 43 î.e.n. (triumvirat - în Roma antică, formă de
conducere politică reprezentând alianța a trei conducători politici și militari)
Substantivul species, -ei (= formă, frumusețe) are la dativ singular forma………………..
Substantivul facies, -ei (= față) are la ablativ singular forma………………
Substantivul acies, -ei (= ascuțiș, linie de luptă) are la acuzativ plural forma…………………
Substantivul spes, -ei (= speranță) are la ablativ singular forma………………….
Substantivul dies, -ei (= zi) are la dativ plural forma……………………
Substantivul glacies, -ei (= ghiață) are la genitiv singular forma………………….
1. Substantivul aqua,-ae (= apa) are la genitiv plural forma aquarum.
2. Substantivul epistula,-ae (= scrisoare) are la dativ plural forma epistulis.
3. Substantivul sapientia,-ae (= intelepciune) are la acuzativ singular forma sapientiam.
4. Substantivul discordia,-ae (= neintelegere) are la dativ singular forma discordiae.
5. Substantivul terra,-ae (= pamant) are la ablativ plural forma terris.
6. Substantivul stultitia,-ae (= prostie) are la acuzativ plural forma stultitias.
7. Substantivul auriga,-ae (= vizitiu) are la vocativ singular forma auriga.
8. Substantivul fiducia,-ae (= incredere) are la ablativ singular forma fiducia.
9. Substantivul nuptiae,-arum (= nunta) are la nominativ forma nuptiae.
10. Substantivul fama,-ae (= faima, zvon) are la acuzativ singular forma famam.

1. Substantivul focus, -i (= foc) are la ablativ singular forma foco.


2. Substantivul cerasus, -i (= cires) are la acuzativ plural forma cerasos.
3. Substantivul gladius, -i (= sabie) are la dativ plural forma gladiis.
4. Substantivul avus, -i (= bunic) are la vocativ singular forma ave.
5. Substantivul vicus, -i (= sat) are la ablativ plural forma vicis.
6. Substantivul faber, -bri (= mester) are la acuzativ singular forma fabrum.
7. Substantivul auxilium, -ii (= ajutor) are la nominativ plural forma auxilia.
8. Substantivul vesper, -i (= seara) are la genitiv plural forma vesperorum.
9. Substantivul bellum, -i (= razboi) are la acuzativ plural forma bella.
10. Substantivul triumvir, -i (= triumvir) are la dativ singular forma triumviro.

1. Substantivul iter, itineris (= drum) are la acuzativ plural forma itinera.


2. Substantivul feles, -is (= pisica) are la dativ singular forma feli.
3. Substantivul orator, -is (= orator) are la vocativ plural forma oratores.
4. Substantivul navis, -is (= corabie) are la ablativ plural forma navibus.
5. Substantivul nomen, -is (= nume) are la acuzativ singular forma nomen.
6. Substantivul avis, -is (= pasare) are la genitiv plural forma avium.
7. Substantivul mare, -is (= mare) are la ablativ singular forma mari.
8. Substantivul pes, pedis (= picior) are la nominativ plural forma pedes.
9. Substantivul pater, -tris (= tata) are la genitiv plural forma patrum.
10. Substantivul nubes, -is (= nor) are la dativ plural forma nubibus.

1. Substantivul exercitus, -us (= armata) are la dativ plural forma exercitibus.


2. Substantivul tribus, -us (= trib) are la acuzativ singular forma tribum.
3. Substantivul senatus, -us (= senat) are la acuzativ plural forma senatus.
4. Substantivul cornu, -us (= corn) are la nominativ plural forma cornua.
5. Substantivul cantus, -us (= cantec) are la dativ singular forma cantui.
6. Substantivul portus, -us (= port) are la nominativ plural forma portus.
7. Substantivul arcus, -us (= arc) are la dativ plural forma arcubus. Este o exceptie.
8. Substantivul manus, -us (= mana) are la ablativ plural forma manibus.
9. Substantivul genu, -us (= genunchi) are la acuzativ singular forma genu.
10. Substantivul magistratus, -us (= magistrat) are la genitiv plural forma magistratuum.

1. Substantivul fides, -ei (= credinta) are la acuzativ singular forma fidem.


2. Substantivul res, -ei (= lucru) are la ablativ plural forma rebus.
3. Substantivul effigies, -ei (= chip) are la nominativ plural forma effigies.
4. Substantivul dies, -ei (= zi) are la genitiv plural forma dierum.
5. Substantivul species, -ei (= forma, frumusete) are la dativ singular forma speciei.
6. Substantivul facies, -ei (= fata) are la ablativ singular forma facie.
7. Substantivul acies, -ei (= ascutis, linie de lupta) are la acuzativ plural forma acies.
8. Substantivul spes, -ei (= speranta) are la ablativ singular forma spe.
9. Substantivul dies, -ei (= zi) are la dativ plural forma diebus.
10. Substantivul glacies, -ei (= ghiata) are la genitiv singular forma glaciei.
Declinarea I Terminația Cazul Singular Plural
substantivului
feminin și masculin
silva/silvae -a/-ae N -a -ae
G -ae -arum
D -ae -is
Ac -am -as
Abl. -a -is
V -a -ae
Declinarea a II-a Terminația Cazul Singular Plural Singular Plural
substantivului masculin și feminin neutru
lupus/lupi -us/-i; -ir,-er/-i N -us,-er -i -um -a
simulacrum/simulacri -um/-i G -i -orum -i -orum
D -o -is -o -is
Ac. -um -os -um -a
Abl. -o -is -o -is
V -e, -er -i -um -a
Declinarea a III-a Terminația Cazul Singular Plural
substantivului mas., fem. și neutru
carmen/carminis -en/-is N -en -es
tempus/temporis -us/-is G -is -um
oratio/orationis -o/-is D -i -ibus
civitas/civitatis -as/-is Ac. -em -es
mare/maris -e/-is Abl. -e -ibus
feles/felis -es/-is V -is -es
Declinarea a IV-a Terminația Cazul Singular Plural Singular Plural
substantivului masculin și feminin neutru
socrus/socrus -us/-us N -us -us -u -ua
-u/-us G -us -uum -us -uum
D -ui -ibus -ui -ibus
Ac. -um -us -u -ua
Abl. -u -ibus -u -ibus
V. -us -us -u -ua
Declinarea a V-a Terminația Cazul Singular Plural
substantivului
res/rei -es/-ei N -es -es
G -ei -erum
D -ei -ebus
Ac. -em -es
Abl. -e -ebus
V. -es -es

S-ar putea să vă placă și