Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic la fizică, clasa VIII-a.

Clasa a VIII-a.
Data: 15.10.2018
Disciplina: Fizica
Profesor: Oprea Maria
Tema: Mișcarea moleculelor.Echilibrul termic. Temperatura.
Tipul lectiei: de însușire a noi cunoștințe.

Subcompetenta:Definirea conceptelor fizice caracteristice fenomenelor termice (echilibrul


termic,temperatura).

Obiective:
O1: să identifice starea de încălzire a unor corpuri;
O2: să descrie starea de încălzire a unui corp;
O3: să observe realizarea echilibrului termic în urma contactului termic a două corpuri cu
stări de încălzire diferite;
O4: să definească contactul termic și echilibrului termic;
O5: să definească temperatura;

Metode procedee, tehnici:conversația, experimentul, descrierea, explicația.


Materiale didactice: tabla, creta, caiete, fise de lucru.
Fișă de lucru.

1. Scrie două exemple de corpuri „calde” și două exemple de corpuri „reci”:

- corpuri „calde” : …………………………………………

- corpuri „reci” : ………………………………………….. .

2. Alege varianta corectă:

a) un corp trece dintr-o stare de încălzire în alta fără a se realiza contact termic / numai în urma
contactului termic cu alt corp;

b) două corpuri aflate în stări de încălzire diferite, puse în contact termic după un timp vor ajunge / nu vor
ajunge la echilibru termic.

3. Două corpuri sunt în echilibru termic numai dacă:

a) au aceeași masă; b) au aceeași stare de încălzire;

c) corpul cald se răcește; d) sunt alcătuite din același material.

4. Găsește afirmația corectă:

a) starea de încălzire a corpurilor este acea stare a corpurilor care produce senzații de cald și de rece;

b) starea de încălzire este o proprietate care nu poate constitui criteriu de ordonare;

c) starea de încălzire este o proprietate fizică care nu produce senzații de cald și de rece;

d) starea de încălzire a unui corp nu este o proprietate fizică.

5. Temperatura este ………………… …...……………... care măsoară starea de încălzire a unui corp.
Fișă de control

1. două exemple de corpuri „calde”; două exemple de corpuri „reci”.

2. a) numai în urma contactului termic; b) vor ajunge.

3. b.

4. a.

5. mărimea fizică.
ETAPELE ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE
LECŢIEI ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA
ELEVULUI

Evocarea -Stabilesc ordinea și disciplina. -se pregătesc pentru lecţie.


-Propun elevilor să răspundă la următoarele întrebări: răspund la întrebările de la
1.Ce vă amintiți din clasele precedente despre starea mecanică tema pentru acasă.
a unui corp?
2. Ce cunoasteți despre temperatură?

Realizarea Un corp fizic se poate afla față de un corp de referință în -vor indeplini in caiete
Sensului stare de mișcare sau repaus. Aceste 2 stări ale corpului fizic insarcinarile exercitiilor.
caracterizează comportarea lui externă ca un tot întreg. Toate
corputile din natură constau din substanțe care pot fi divizate
în molecule.Moleculele se află la anumite distanțe una de alta,
se mișcă permanent și interacționează între ele.
Starea de încălzire:
- starea în care se află un corp cald sau rece;
- poate fi apreciată cu ajutorul simțurilor;
- senzația pe care o avem despre starea de încălzire a unui
corp este înșelătoare și diferă de la om la om.

Analizăm experimentul de la pag.30,scoatem concluziile și


scrim următoarele definiții:
Contact termic: când două corpuri care se află în stări de
încălzire diferite interacționează termic, schimbându-și starea
de încălzire.
Echilibru termic: când două corpuri aflate în contact termic
ajung la aceeași stare de încălzire.
Starea de încălzire poate constitui criteriu de ordonare ⇒ i se
poate asocia o mărime fizică.
Temperatura: mărimea fizică prin care se măsoară starea de
încălzire a corpurilor.

Vom analiza experimentul 1,2 de lag.31 si vom face


următoarele concluzii:
Concluzie 1: În procesul de încălzire temperature corpului se
mărește.
Concluzie 2: În procesul de răcire temperature corpului scade.
Energia internă a corpului- energia de mișcare șe de
interacțiune a particulelor din are constă corpul fizic.

Reflecţie Vom completa cu elevii fisa de lucru. corectează eventualele


greşeli

Extindere Tema pentru acasă:Exercitiile 1-5 pag.33 elevii îşi notează în caiet.