Sunteți pe pagina 1din 1

Şarpele reprezintă simbolul ispitei, care sugerează oferirea beneficiilor în mod

mascat. Angajarea avantajelor reclamate ale șerpilor e atractivă, îmbietoare,


motivantă, aparent, la moment.

În text, acest simbol se identifică prin vocabula șerpii.

Imaginea este una sinestezică, cumulată din cea vizuală, auditivă, dinamică.
Semnificaţia contextuală este cea primară, de reptile. Substantivul prin care
este exprimat simbolul este la plural, ce exprimă comunitatea, adică cel puţin
doi reprezentanţi. Forma articulată hotărât denotă că entitatea denumită este
familiară eului liric. Starea acestuia este de prezumție a încrederii probabile,
de presupunere a ipotezei despre experimentul declanşat. Sesizăm acest
concept din semnificația motivului credibilității, identificată din verbul
creadeam la imperfectul cu valență continuă. Valoarea contextuală este
completată de sugestia personificării să cânte, care validează tentația
umanizării acestor ființe. Deduc aceasta din valoarea stilistică a
conjunctivului verbului la prezent.

Şarpele reprezintă simbolul ispitei, care sugerează oferirea beneficiilor în mod


mascat. Angajarea avantajelor reclamate ale șerpilor e atractivă, îmbietoare,
motivantă, aparent, la moment.

În text, acest simbol se identifică prin vocabula șerpii.

Imaginea este una sinestezică, cumulată din cea vizuală, auditivă, dinamică.
Semnificaţia contextuală este cea primară, de reptile. Substantivul prin care
este exprimat simbolul este la plural, ce exprimă comunitatea, adică cel puţin
doi reprezentanţi. Forma articulată hotărât denotă că entitatea denumită este
familiară eului liric. Starea acestuia este de prezumție a încrederii probabile,
de presupunere a ipotezei despre experimentul declanşat. Sesizăm acest
concept din semnificația motivului credibilității, identificată din verbul
creadeam la imperfectul cu valență continuă. Valoarea contextuală este
completată de sugestia personificării să cânte, care validează tentația
umanizării acestor ființe. Deduc aceasta din valoarea stilistică a
conjunctivului verbului la prezent.