Sunteți pe pagina 1din 4

SORADI INSTRUCTIUNI DE LUCRU PL-01

DEVELOPMENT
S.R.L.
SANTIERE PAG 1 DIN 4

EXECUTIA LUCRARILOR DE TERASAMENTE

EXECUTIA LUCRARILOR DE TERASAMENTE


ELABORAT APROBAT
NUMELE SI PRENUMELE
RMC ADMINISTRATOR
Ing. SLINCU Tiberiu Daniel Sorin HABA

SEMNATURA

DATA 30.01.2018 ED II REV 0

ORIGINAL COPIE CONTROLATA


NR EXEMPLAR : __________

COPIE COPIE
NECONTROLATA

1. SCOP :

Procedura are ca scop precizarea actiunilor, fazelor tehnologice, sculelor, utilajelor si


materialelor necesare pentru executarea terasamentelor in conformitate cu cerintele de
calitate prevazute.

2. DOMENIUL DE APLICARE :

Procedura se aplica la executia umpluturilor

3. DEFINITII SI PRESCURTARI :

PL = Procedura de lucru
PCCVI = Plan control calitate , verificari si incercari
PC = Planul calitatii
CQ = Control calitate
RMC – responsabil sistem management calitate
MC = Manualul calitatii

4. DOCUMENTE DE REFERINTA :

Proiectele de executie specifice obiectului care se construieste;


Caietul de sarcini elaborat de proiectant ;
Documentatia de semnalizare rutiera in cazul lucrarilor executate sub circulatie ;
Normativ pentru executare lucrarilor de terasamente C 169-83 ;

30.01.2018 EDITIA II REVIZIA 0


SORADI INSTRUCTIUNI DE LUCRU PL-01
DEVELOPMENT
S.R.L.
SANTIERE PAG 2 DIN 4

EXECUTIA LUCRARILOR DE TERASAMENTE

Normativ departamental privind excutarea mecanizata a terasamentelor de drumuri C


182-87;
Normativ pentru executarea lucrarilor de constructii pe timp friguros C 16-84;

5. CONDIŢII PREALABILE :

Existenţa la executant a documentaţiei de execuţie şi a prezentei proceduri.


Predarea amplasamentului, cu specificarea instalaţiilor subterane şi supraterane
existente.
Asigurarea utilităţilor, ( scule, utilaje, mijloace de transport) şi a materialelor necesare
execuţiei lucrărilor.
Asigurarea semnalizării rutiere.
Instruirea personalului muncitor pentru cunoaşterea şi respectarea normelor de
securitatea muncii şi siguranţa circulaţiei.

6. RESPONSABILITATI :

Seful de lucrare raspunde de aplicarea intocmai a documentatiei de executie, a


prezentei proceduri, intocmirea inregistrarilor de calitate si semnalizarea rutiera.
Responsabilul CQ urmareste aplicarea prezentei proceduri, a documentatiei de
executie si intocmirea corecta a inregistrarilor de calitate.
Responsabilul cu mecanizarea raspunde de existenta si buna functionare a sculelor si
utilajelor.

7. ACTIUNI IMPLICATE :

Pregatirea suprafetei terenului pentru a permite executarea terasamentelor ;


Transportul, imprastierea, nivelarea si compactarea ;
Pregatirea suprafetei umpluturilor pentru a permite executarea lucrarilor de fundatie ;
Inregistrari de calitate ;
Intreruperi neplanificate.

8. DESCRIEREA PROCEDURII :

Pregatirea terenului pentru executarea terasamentelor cuprinde :


Defrisarea vegetatiei pe suprafata pe care se executa terasamentele scoaterea
radacinilor si evacuarea materialelor rezultate ;
Saparea stratului vegetal, incarcarea si transportul in depozit a pamantului rezultat;
Asigurarea scurgerii si colectarii apei din precipitatii de pe suprafata pe care se
executa terasamentele prin : - santuri de garda sau rigole ;
- gropi de colectare ;
- puturi de descarcare in cazul lucrarilor pe suprafete
mari
Trasarea axului si limitelor prin balize de lemn ;
Sablonarea pentru materializarea inaltimii sapaturilor/umpluturii , a inclinarii taluzelor
si a piciorului taluzelor ;

30.01.2018 EDITIA II REVIZIA 0


SORADI INSTRUCTIUNI DE LUCRU PL-01
DEVELOPMENT
S.R.L.
SANTIERE PAG 3 DIN 4

EXECUTIA LUCRARILOR DE TERASAMENTE

In cazurile in care linia de cea mai mare panta a terenului este superioara lui
20%, se vor executa trepte de infratire. Treptele vor avea latimea de 1,00 m....2.00 m si
inaltimea de 0,50 m ....... ....1.00 m functie si de mijloacele folosite la executie. Treptele
vor avea o panta de circa 2% spre vale. In cazul terenurilor stincoase, treptele se vor
realiza cu mijloace agreate de” Inginer.”
Terenul de sub rambleu, inclusiv treptele de infratire se va compacta pe
adincimea minima de 30 cm pentru a obtine gradul de compactare Proctor normal
prescri mai jos:

Nr. crt. Zona prescris Pamanturi


Necoiezive Coezive
1 Primii 30 cm ai terenului natural sub un rambleu cu h max. de 2,00 m
100% 97%
2 Primii 30 cm ai terenului natural sub un rambleu cu h peste 2,00 m
95% 92%
In cazurile in care terenul de sub rambleu nu este corespunzator se va sesiza
“Inginerul” pentru stabilirea masurilor necesare pentru consolidarea lui .

Transportul, imprastierea, nivelarea si compactarea.


Transportul pamantului din sapaturi, din gropi de imprumut sau din depozite se
face cu autobasculante.
Descarcarea pamantului va fi dirijata astfel incat dupa imprastiere sa se obtina
un strat cat mai apropiat de grosimea stabilita pentru compactare.
Imprastierea pamantului se face cu buldozerul sau autogrederul urmarindu-se
realizarea unui strat de grosime uniforma cu suprafata nivelata avind panta de 5%
orientata de la axul drumului spre margine.
Grosimea orientativa a stratului umpluturii, coform C 182-87 tabel 1 va fi :
- 0,4 – 0,6 m in cazul compactarii cu rulouri vibratoare ;
- 0,3 - 0.4 cm in cazul compactarii cu cilindri compactori cu pneuri, usoare;
- 0,5 m in cazul compactarii cu placi vibratore ;
Grosimea definitiva a straturilor de umplutura va fi stabilita prin executarea unui
sector experimental de minim 30 m lungime pentru fiecare tip de pamant si verificarea
gradelor de compacta- re obtinute . In cazurile in care nu se fac aceste incercari
grosimea straturilor succesive nu va putea depasi 20 cm dupa compactare.
Compactarea fiecarui strat se va face cu utilaje stabilite la experimentare
respectiv cilindri compactori statici netezi, compactori pe pneuri, cilindri vibratori netezi
sau pe pneuri sau cu cilindri “picior de oaie “.
Compactarea se realizeaza prin numarul de treceri stabilit la experimentare si
se verifica gradul de compactare obtinut pe fiecare strat.
Fiecare strat unic trebuie sa aiba umiditatea optima de compactare stabilita in
laborator si in cadrul sectorului experimental.
Controlul compactarii se face pe fiecare strat cu frecventa indicata mai jos:

30.01.2018 EDITIA II REVIZIA 0


SORADI INSTRUCTIUNI DE LUCRU PL-01
DEVELOPMENT
S.R.L.
SANTIERE PAG 4 DIN 4

EXECUTIA LUCRARILOR DE TERASAMENTE

Nr. crt. Denumirea incercarii Fregventa minima a incercarilor Observatii


1. Incercarea Proctor nomal 3 la 500 mc pt.fiecare tip pamant
2. Determinare umiditatii 1 la 250 m de platforma pe strat
3. Determinarea capacitatii 3 la 250 m de platforma pe strat
4. Gradul de compactare 3 la 2000 mp pe strat

Gradul de compactare determinat prin metoda Proctor normal trebuie sa fie cel
putin egal cu cele prevazute in tabelul de mai jos :

Nr.crt. Zonele de terasamente verificat Gradul de compactare Pamanturi


Necoiezive Coiezive
1. Corpul rambleului la adincimea sub patul drumului de maxim 0.50 m
100% 100%
2. Corpul rambleului la adincimea sub patul drumului cuprinsa intre 0.50 m si max. 2.00
m
100% 97%
3. Corpul rambleului la adincimea sub patul drumului peste 2.00 m
95% 92%

Abaterile limita la gradul de compactare prescris sunt de 4% si se accepta in


maximum 10% din numarul punctelor verificate.
Toate golurile ca puturi, gropi dupa scoaterea radacinilor vor fi umplute cu
pamant bun si compactate pentru realizarea gradului de compactare prevazut.

Intreruperi neplanificate :
Se vor opri lucrarile in cazurile de precipitatii intense pe toata durata acestora.
Daca este posibil se va proteja suprafata straturilor necompactate cu prelate.
Lucrarile se vor relua numai dupa verificarea umiditatii pamantului.

Inregistrari de calitate :
Se inregistreza rezultatele tuturor determinarilor prevazute in PCCVI,lucrari
terasamente
Se inregistreza rezultatele verificarii elementelor geometrice;
Se incheie procese verbale de receptie pe faza.

30.01.2018 EDITIA II REVIZIA 0