Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECŢIE

DATA: 17 – XI - 2017
UNITATEA DE INVATAMANT : Şcoala Gimnazială Grajduri
CLASA: a VII-a B
PROFESOR: ARAMĂ GABRIELA
OBIECT: Limba şi literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Florin scrie un roman, de M. Cărtărescu
TEMA: Verbul – recapitulare
TIPUL LECŢIEI: de recapitulare și consolidarea a cunoștințelor
DURATA: 50 min

COMPETENŢE GENERALE:
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare,în scopuri diverse
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse

COMPETENŢE SPECIFICE:
2.3 respectarea normelor morfosintactice în propoziţii şi în fraze
3.3 sesizarea corectitudinii şi valorii expresive a categoriilor gramaticale şi lexicale învăţate, într-un text citit
4.4 utilizarea corectă a flexiunii nominale şi verbale în textul scris, utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1: să recunoască verbele în context comunicaționale ;
O2: să definească verbul ca parte de vorbire flexilbilă;
O3: să indice corect categoriile gramaticale ale verbului ( mod, timp, diateză);
O3: să identifice corect valoarea de verb predicativ/ auxiliar/ copulativ;
O4: să precizeze funcția sintactică atât a verbelor la moduri personale , cât și a verbelor la moduri nepersonale;
O5: să alcătuiască enunțuri în care să integreze cunoștințele asimilate .
STRATEGII DIDACTICE
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, exercițiul ( recunoaștere, exemplificare, completare, etc)

MIJLOACE DIDACTICE:
– fişe de lucru , coli , flipchart , markere , tabla

FORME DE ORGANIZARE: activitate individuală , activitate frontală şi pe grupe

RESURSE SI MANAGEMENTUL TIMPULUI


- spaţiu de lucru: sala de clasă
- capacităţile normale de învăţare ale elevilor
- timpul: 50 minute.

MODALITĂŢI DE EVALUARE : orală și scrisă

BIBLIOGRAFIE:
 Limba si literatura romana in gimnaziu , Alina Pamfil , Ed. Paralela 45, 2009
 Limba română . Manual pentru clasa a VII-a, Ed Humanitas, București, 2007

SCENARIUL DIDACTIC
1.Organizarea clasei (1min)
 pregătirea materialelor, crearea unui climat favorabil pentru desfăşurarea lecţiei; notarea absenţelor.

2. Verificarea temei scrise și a cunoștințelor acumulate anterior ( 10 min)


Profesorul verifică atât cantitativ, cât și calitativ , tema efectuată de elevi, corectând greșelile.

3. Sistematizarea cunoștințelor asimilate anterior (5 min)


Se completează ciorchinele cu noțiuni referitoare la verb și la categoriile gramaticale specifice.
II
Pron. Refl.
Predicative

NUMĂR
VALORI
DIATEZA

VERBUL

MODURI

Compl
. .......
3. Enunțarea obiectivelor ( 1 min)

Se prezintă elevilor obiectivele propuse într-o formă accesibilă.

4. Conducerea procesului de recapitulare propriu-zisă și de consolidare a cunoștințelor (30 min)

Se distribuie elevilor fișe de lucru

FIȘĂ DE LUCRU

1. Precizează statutul de auxiliar/ predicativ/ copulativ al verbului a fi, din fiecare enunţ dat, după ce l-ai subliniat.
a) Suntem la şcoală.
b) Suntem atenţi.
c) Suntem ascultați de profesor .
d) Eram acolo.
e) Eram aşteptată de colegi.
f) Eram activă.
g) Aș fi venit să te ajut , dacă știam.
h) Trebuia să fii în clasă.
i) Trebuia să fi citit lecția din nou la română.

2. Subliniază verbele din enunţurile de mai jos şi indică diateza fiecăruia.


a) Te cred pe cuvânt.
b) Ai fost văzut la teatru de colegii mei.
c) Bucură-te de excursie.
d) Eşti prea violent.
e) Îţi cer scuze.
f) Cum îţi imaginezi sfârşitul filmului?
g) Iarna se întunecă repede.
h) Veţi fi apreciați de toată lumea pentru ajutorul dat .
i) O să ne amintim mereu .
3. Identifică, prin subliniere, verbele la moduri nepersonale, precizând modul şi funcţia sintactică a fiecăruia.
a) S-a săturat de alergat.
b) A citi este pentru el o plăcere.
c) A luat hotărârea de a pleca mai devreme.
d) Nu mă pot concentra.
e) El are de tradus un text în engleză.
f) Lecţia de învăţat pentru azi a fost uşoară.
g) E bine de ştiut.
h) Hotărârea mea era de-a învăţa mai mult.
i) Observând greşeala, s-a corectat.
j) A întâlnit un bătrân rătăcind pe stradă.

4. Alcătuiți enunțuri în care să folosiți următoarele verbe cu valoarea indicată:

A AVEA
Vb. Aux. .....................................................................................................................................................................
Vb. Pred. .....................................................................................................................................................................

A RĂMÂNE
Vb. Pred. ......................................................................................................................................................................
Vb. Cop........................................................................................................................................................................

A AJUNGE
Vb. Pred........................................................................................................................................................................
Vb. Cop.........................................................................................................................................................................

5. Transformă enunțurile astfel încât să existe un verb la diateza pasivă :


Publicul aplaudă balerina.
........................................................................................................................................................................................
Noi vom preda lucrarea la timp.
.......................................................................................................................................................................................
5. Asigurarea feed-back-ului – are loc pe tot parcursul orei

6. Asigurarea retenţiei şi a transferului

TEST DE EVALUARE

1. Completați enunțurile :
a. Modul conjunctiv se recunoaște ușor după ………………………………………….
b. Modul conditional- optativ exprimă ………………………………………………..
c. Verbele merse, cântară, venii, scriseși sunt la modul…………………………, timpul……………………………………….
d. Verbul subliniat din enunțul El venea spre casă plângând. se află la modul ……………………. Și are funcția sintactică de
…………………………………..
2. Precizați diateza verbelor din enunțurile:
Colegul de bancă iubește sportul.
El se pricepe la fotbal.
A fost accidentat de un adversar în timpul meciului.

Tema pentru acasă :

Fișă cu exerciții recapitulative