Sunteți pe pagina 1din 26

Anexa 1 la schema de ajutor de minimis

CONŢINUT
PLAN AFACERI

Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului Start –up


Nation

Notă:

Planul de afaceri este parte integranta din procedura de implementare a proiectului.


Necompletarea explicită a tuturor câmpurilor conduce la respingerea proiectului.
Exactitatea, veridicitatea și corectitudinea informațiilor completate și încărcate in aplicația
programului sunt responsabilitatea integrală și exclusivă a persoanei / societății care este
desemnată cu elaborarea completarea și depunerea online a planului de afaceri.

1
1. DATE GENERALE / CERERE DE FINANTARE

1. Numele firmei: MARHO AUTO KLASE SRL


2. Codul unic de înregistrare: 40403100
3. Forma juridică de constituire: SRL
4. Data înfiinţării/Număr Registrul Comerţului: 10.01.2019/ J16/101/10.01.2019

5. Adresa, telefon/fax, e-mail ale societatii: Str. Cornului, Nr 103D.Craiova, Jud Dolj

6. Activitatea Codului CAEN pe care se solicită AFN este: Intretinerea si repararea autovehiculelor
Producție Se punctează cu 30 puncte
Servicii, inclusiv industriile creative definite X
conform HG. 859/2014* Se punctează cu 30 puncte
Comerț și alte activități Se punctează cu 10 puncte

7. Codul CAEN al activităţii pentru care solicita finantare: 4520


8. Valoarea capitalului social: 200

9. Natura capitalului social:1

Natura capitalului social (%) Actionar persoană


fizică (%)
Român 100
Străin

10. Asociaţi, acţionari:2


Numele şi prenumele CNP Domiciliu Pondere în Capital
social %
Bosoteanu Velinca- 2510711163204 Municipiul Craiova,Jud. Dolj, 100%
Smaranda Bld.Carol I nr 4 bl M6 sc B et
6 ap 22

11. Administratori

Numele şi prenumele/Denumire Domiciliu / sediul societăţii Cod Numeric Personal / Cod Unic de
Înregistrare
Bosoteanu Velinca-Smaranda Municipiul Craiova,Jud. 2510711163204

1
Societăț ile care au în structura acț ionariatului persoane juridice nu sunt eligibile in cadrul programului start-up nation.
2
Societăț ile care au în structura acț ionariatului persoane juridice nu sunt eligibile in cadrul programului start-up nation.
2
Dolj, Bld.Carol I nr 4 bl
M6 sc B et 6 ap 22

12. Persoane de contact responsabile de elaborarea și implementarea proiectului :

Denumire Adresă e-mail Telefon Numele Telefon


persoanei persoană
desemnate desemnată
Societatea MARHO Str. Cornului, lucianaab79@gmail.com 0770928422 Bosoteanu 077092842
beneficiară AUTO KLASE Nr Velinca-
(obligatoriu) SRL 103D.Craiova, Smaranda
Jud Dolj
Societatea EUROPEAN Municipul manueladanciu@yahoo.com 0766259154 Manuela 076625915
care asigura CONSULTING Craiova, B- Buzatu
consultanță SRL dul 1 Mai, nr.
pentru 45C, ap. 3,
elaborarea Jud. Dolj
proiectului
(daca este
cazul)

13. Categorie IMM


Microîntreprindere
Mica
Mijlocie

Conform prevederilor Legii nr 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii.

14. Prezentarea societăţilor din grup: Daca societatea aplicanta face parte dintr-un grup, pentru fiecare
societate din grup se vor prezenta următoarele informaţii: denumire, CUI, legături cu societatea ce solicita
AFN- Dacă este cazul-.

Nu este cazul.

Se descarcă Cererea tip de acord de principiu pentru finantare (Anexa 3), se completează, semnează
şi se urcă cu browse.

3
Se descarcă Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii
(Anexa 5 obligatoriu si Anexa 6 după caz- (daca mai aveti alte firme) , se completează, semnează şi se
urcă în aplicaţie )
Se descarcă Declaraţia de minimis (Anexa 2) se completează, semnează şi se urcă în aplicaţie
Se încarcă în aplicație BI/CI și CUI solicitant.
Se încarcă în aplicație împuternicirea - Dacă este cazul-.

2. VIZIUNE, STRATEGIE

În acest capitol de început încercaţi să răspundeţi la următoarele întrebări:

A.

Întrebare Răspuns
Care este domeniul Doemniul de activitate pentru care solicitam finantare il reprezinta reparatiile auto,
pentru care conform codului CAEN 4520 – Intretinerea si repararea autovehiculelor.
solicitați finanțare?
Care este locația Locatia proiectului va fi in Municipiul Craiova intr-un spatiu inchiriat ce va avea
(previzionată) unde aproximativ 50mp.
va fi implementat
proiectul?
Care este esența MARHO AUTO KLASE SRL este o societate infiintata in 2019 si prin prezentul
afacerii proiect isi propune crearea infrastructurii necesare activitatilor de reparatii si
dumneavoastră? intretinere autovehicule, respectiv achizitia de echipamente performante cu care sa
utileze complet service-ul auto. Serviciile prestate de societatea noastra se adreseaza
posesorilor de autovehicule din cartierul Popoveni si din Municipiul Craiova.
Service-ul va fi autorizat ISCIR, va avea 4 angajati competenti si isi va desfasura
activitatea intr-o hala proiectata conform specificului activitatii de service, in
suprafata de aproximativ 50 mp.
Ce anume va Factorii pe care isi consideram relevanti pentru succesul afacerii propuse prin
genera bani și prezentul proiect, care, coroborati, conduc la generarea de bani si profit sunt:
profit? - Localizarea investitiei - spatiul destinat investitiei va fi amplasat in cartierul
Popoveni , intr-o zona foarte tranzitata si facil de localizat.
- Serviciile oferite au asigurata clientela – service-ul auto va fi amplasat in zona
urbana, iar numarul service-urilor este foarte mic, in comparatie cu numarul de
autovehicule existente;
- Profesionalismul angajatilor reprezinta principalul atu;
- Calitatea echipamentelor si dotarilor achizitionate – echipamentele vor fi moderne
si performante, o parte dintre ele vor ingloba tehnologie mai noua de 3 ani;
- Raportul calitate – pret este unul optim.
Unicul asociat si administrator nu are experienta in acest domeniu, dar este pasionat
de repararea autovehiculelor.

 Menționați alte elemente relevante care duc la succesul afacerii dumneavoastră.

4
Se va preciza modul în care întreprinderea îşi utilizează resursele de muncă, materiale, băneşti ș i
informaț ionale pentru realizarea obiectivelor propuse.
- viziunea întreprinderii, reprezentarea a ceea ce se doreşte a fi organizaţia în viitor;
- identificarea misiunii întreprinderii;
- examinarea perspectivelor pentru viitor în contextul obiectivelor pe termen lung.

Modul in care intreprinderea isi utilizeaza resursele de munca, materiale si banesti pentru
realizarea obiectivelor propuse este detaliat mai jos:
In procesul de administrare a societatii se vor avea in vedere: gestionarea cu responsabilitate a resurselor
umane si materiale; analizarea fiecarei etape, a riscurilor aparute sau potentiale, gasirea de solutii pentru
micsorarea impactului acestora asupra bunei derulari a activitatii desfasurate; monitorizarea costurilor;
evaluarea si raportarea periodica, coordonarea si motivarea echipei de lucru. Acestea constituie premisele
initierii si dezvoltarii unei afaceri ce are ca scop productia de proteze dentare.
Resusele de umane:
- Personalul angajat va fi cu experienta, va detine competentele sau calificariile corespunzatoare
locurilor de munca si va avea o buna reputatie; practic fiecare persoana angajata va veni cu un portofoliu
de clienti deja conturat (pe fondul experientei deja acumulate in timp);
- Dimensionarea personalului se va realiza functie de tipul de activitati desfasurate pe intreg fluxul
tehnologic.
Resursele materiale: dotarea corespunzatoare (echipamente si dotari, spatiu de lucru), piesele de schimb
si consumabilele utilizate.
Resursele financiare – ajutor nerambursabil, credit bancar si resurse proprii.

Viziunea societatii este sa sprijine dezvoltarea economica durabila locala prin prestarea de servicii
de reparatii si intretinere a autovehiculelor intr-o maniera profesionista, la preturi competitive, care sa
satisfaca nevoile clientilor din cartierul Popoveni si a Municipiului Craiova.
Misiunea asumata de societate este aceea de a deveni un service apreciat pentru serviciilor
prestate:
- revizii: schimbat placute frana, schimbat ulei, inlocuit tamburi, reparat motor;
- reparatii mecanice - inlocuit sau reaparat diverse piese: chiuloase, alternator, pistoane, ambreaje, cutie
de viteze, planetare, busoane, bucse, pivoti, distributii etc.;
- diverse operatiuni: reglat faruri, schimbat freon, verificare noxe auto si motor, verificare sistemul de
franare, incarcare cu freon, diagnosticare sistem aer conditionat, diagnosticare cu tester.

Strategia este aceea de a dota la standarde europene un service auto. Va angaja oameni bine
pregatiti si va avea grija ca acestia sa se perfectioneze continuu in domeniul lor de activitate prin
frecventarea unor cursuri specifice.
Societatea va avea o politica de servicii si de preturi centrata pe clienti, constientizand ca veniturile si
profiturile firmei depind in mod esential de raportul pret/calitate oferit.

Analiza SWOT a afacerii pune in evidenta punctele tari, punctele slabe, dar si oportunitatile ei.
Puncte tari:
- Exista cerere pe piata nesatisfacuta, deoarece numarul de autoturisme este in crestere, indeosebi cele
second-hand, care necesita reparatii si revizii mai dese;
5
- Serviciile au o larga adresabilitate;
- Personalul angajat va avea experienta, iar politica de personal va fi centrata pe fidelizarea angajatilor, in
asa fel incat clientii sa revina cu incredere de fiecare data, deoarece in acest sector de activitate factorul
uman reprezinta resursa « cheie » a succesului afacerii ;
- Oamenii sunt din ce in ce mai acaparati de confortul si rapiditatea oferite de un autoturism proprietate
personala, motiv pentru care sunt dispusi sa investeasca in cumpararea acestora si, implicit, in repararea /
intretinerea lor ;
- O astfel de afacere necesita o intreaga logistica – spatiu adecvat, echipamente si dotari moderne, de care
vom dispune in urma implementarii proiectului ;
- Service-ul va fi autorizat ISCIR;
- Va oferi garantie pentru serviciile oferite pe o perioada de minim 6 luni.

Avantajul competitiv al MARHO AUTO KLASE SRL, care va diferentia clar service-ul de cele
ale concurentei, il reprezinta baza materiala si faptul ca angajatii vor avea cunostintele si abilitatile
necesare, astfel incat sa ofere servicii de cea mai buna calitate, in orice context si etapa a cresterii afacerii.

Puncte slabe:
- Fiind un start-up ne vom confrunta cu obstacole neprevazute ;
- Imposibilitatea prestarii de servicii pentru masinile de tonaj mare;
- Antreprenorul nu are experienta in domeniul reparatiilor si intretinerii autoturismelor, motiv pentru care
trebuie sa se bazeze doar pe experienta si priceperea angajatilor.

Oportunitati:
- Extinderea service-ului, prin achizitionarea altor echipamente performante si infiintarea altor posturi de
lucru;
- Antreprenorul stie sa administreze cu succes o afacere ;
- Obtinerea autorizatiei RAR ;
- Se poate certifica reprezentant al unei marci, functie de solicitarile pietei.

Amenintari:
- Inrautatirea situatiei economice generale, care va duce la directionarea masiva a banilor catre nevoile
primare (hrana, haine, utilitati etc.);
- Perpetuarea instabilitatii fiscale cu care ne confruntam in prezent ;
- Cresterea concurentei.

Am identificat mixul de elemente care pot influenţa comportamentul viitorilor nostri clienti:
- calitatea superioara a serviciilor oferite;
- pretul cerut pentru acestea va fi unul corect;
- timpul de asteptare redus,
- relatia buna cu clientii;
- locatia accesibila a service-ului;
- echipamentele si utilajele folosite in service sunt noi si performante.

Desi in prezent concurenta este redusa, in cazul in care vor aparea in zona alte societati cu acelasi
obiect de activitate, vom aplica o politica de fidelizare a clientilor, prin acordarea unor servicii bonus si
pastrarea raportului calitate – pret la un nivel optim. De asemenea, ne bazam pe faptul ca vom avea deja
experienta, iar un client multumit aduce un nou client, dar in primul rand vom pune accent pe calitatea
serviciilor oferite.

6
In situatia in care va creste cererea vom achizitiona echipamente noi si vom spori echipa, angajand
alte persoane.
Vom aborda o politica manageriala flexibila, bazata pe cunostinte si informatii corecte, culese in
timp real, astfel incat, in cazul in care vor exista modificari legislative, firma isi va adapta activitatea in
acord cu legislatia nationala in domeniu.

B.
 Unde vrei să ajungi în următorul an. Fixează-ţi obiective cuantificabile!

Obiective UM N+13
Cifra de afaceri LEI
Profit LEI
Număr de salariaţi Număr mediu 4
anual de angajați

C.
 Activităţi necesare implementarii proiectului.4

Menționați unde și cum va fi Locatia implementarii proiectului este in cartierul Popoveni, Craiova,
asigurată locația de desfășurare a intr-o zona foarte tranzitata si facil de localizat.
proiectului (prestarea activității la Se va inchiria o hala de minim 50mp. Chiria se va achita din fonduri
terți, asigurarea spaţiului de proprii. Hala va avea destinatie de service (cu autorizatie de
productie / comercial prin constructie si toate avizele obtinute), dispunand de toate utilitatile
achiziţie / închiriere, elaborare necasare: apa curenta, canalizare, curent trifazic, acces auto. Dupa ce
proiecte tehnice, obţinere avize, vor sosi echipamentele, se va demara procedura de obtinere a
acorduri, autorizaţii necesare dacă autorizatiei de mediu.
e cazul amenajare spațiu, etc.)
.Precizați cum veți asigura In vederea realizarii procesului de selectie si angajare a
recrutarea / selecţia și angajare personalului pentru cele 4 locuri de munca pe perioada nedeterminata
personalului necesar - inclusiv (cu norma intreaga) create, administratorul va da anunturi in ziare sau
instruirea acestuia. in mediul nonformal, va organiza interviuri si probe de lucru si va
selecta oamenii potriviti. Cele 4 locuri de muncă vor fi ocupate de
persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012/ someri.
Pentru fiecare post este nevoie de angajati motivati, care sa se
poata adapta echipei si firmei in care lucreaza. Mentionam faptul ca
procesul de recrutare, selectie si angajare va fi unul nediscriminator,
respectandu-se toate drepturilor candidatilor, conform principiului
egalitatii de sanse.
Angajatii vor beneficia de pregatire la locul de munca, in ceea
ce privesc activitatile specifice fiecarui post, protectia muncii si PSI.
Angajatii vor avea de indeplinit urmatoarele sarcini:
- preluarea autovehiculelor;
3
N+1 reprezintă anul calendaristic imediat următor finalizării implementării proiectului ( exemplu: daca ultima rambursare a
fost făcută la data de 29 septembrie 2019 - N+1 reprezintă exerciț iul financiar care incepe la 01 ianuarie 2020 ș i se termină la
31 decembrie 2020).

7
- diagnosticare a defectiunilor autovehiculelor intrate in service;
- realizarea diferitelor servicii de reparatii si intretinere a
autoturismelor;
- incasarea contravalorii serviciilor prestate.
Cum veți asigura aprovizionarea Activitatea firmei este de prestare de servicii, iar pentru
cu materii prime, materiale, intretinerea si repararea autovehiculelor este nevoie de o mare
produse finite, mărfuri, asigurarea varietate de piese. De obicei, acestea se comanda functie de necesitati.
condiţiilor tehnico-economice, Vom pune mare accent pe organizarea activităţii de aprovizionare,
sanitare etc. cu precizarea urmand sa dezvoltam parteneriate cu mai multi furnizori. Service-ul
surselor de finanțare pentru nu va neglija nici un aspect al activitatii sale, astfel incat si fluxul
acestea. aprovizionare-furnizori sa fie optimizat. Datorita varietatii foarte mari
de autoturisme si al defectiunilor, service-ul nu va lucra cu stocuri, ci
va comanda piesele de schimb imediat dupa diagnosticarea
problemelor, acestea fiind platite direct de catre client. Se va factura
doar manopera.
Ce alte activități considerați A0. Consultanta pentru proiect
relevante pentru implementarea - Consultanta pentru realizarea documentatiei necesare obtinerii
proiectului dumneavoastră, care sprijinului financiar nerambursabil;
este calendarul de implementare, - Consultanta pentru implementarea proiectului.
ce costuri implică și cum le veți In vederea realizarii documentatiei necesare pentru obtinerea
asigura finanțarea? sprijinului financiar nerambursabil si implementarea proiectului,
societatea a contractat (anterior semnarii acordului de finantare)
serviciile unei firme specializate in consultanta (cod CAEN 7022).
Firma de consultanta va colabora cu administratorul firmei pentru
realizarea documentatiei de rambursare si pentru managementul de
proiect.
 Perioada de derulare: anterior semnarii acordului de finantare -
momentul depunerii ultimei cereri de plata/rambursare (luna 0 –
luna 12)
Persoane responsabile: administratorul firmei
Finantarea va fi asigurata din bugetul proiectului.

A.1. Organizarea procedurilor de achizitie a


echipamentelor
1.1. Pregatirea documentatiei de achizitie, incluzand aici aspectele
juridice, tehnice, financiare, de livrare si service
1.2. Selectare oferte
1.3. Incheierea contractelor aferente cu furnizorii
Resurse necesare:
- resurse umane: administrator
- resurse materiale: logistica IT si de comunicare, consumabile
Rezultate obtinute: dosarele de achizitii realizate, contracte semnate
Perioada de derulare: luna 1 – luna 3 de implementare (3 luni)
Nu implica costuri.

A.2. Achizitionare echipamente


In baza contractelor de achizitie, furnizorii vor livra echipamentele,
respectand toate termenele si conditiile stipulate. Administratorul va
face receptia acestora. Furnizorii vor livra si vor monta
echipamentele:
8
- Pachet panou fotovoltaic - 1 buc
- Stand de frane – 1 buc;
- Elevator 5,5 to -1 buc
- Cric hidraulic – 2 buc
- Compresor 500 l – 1 buc
- Dulap mobil cu 6 sertare – 2 buc
- Statie de reincarcare AC – 1 buc
- Statie de reincarcare AC – 1 buc
- Aparat de verificat si reglat faruri – 1 buc
- Masina automata de echilibrat roti pt autoturisme – 1 buc
- Trusa compresmetru – 1 buc
- Masina automata de jantat/dejantat – 1 buc
- Presa hidraulica – 1 buc
- Aparat pentru verificarea reglarea geometriei directiei – 1 buc
- Banc de lucru – 1 buc
Prospectand piata, am constatat ca exista furnizori dispusi sa livreze
echipamentele cu plata la termen, motiv pentru care nu se va mai
apela la un credit bancar.
Resurse necesare:
- resurse umane: administratorul, reprezentanti ai furnizorilor
Rezultate obtinute: echipamentele si dotarile achizitionate
Perioada de derulare: luna 4 – luna 12 de implementare (9 luni)
Contravaloarea echipamentelor va fi achitata din bugetul proiectului,
inclusiv TVA-ul.

A.3. Activitati de informare si promovare


In scopul promovarii proiectului, la loc vizibil, vor fi amplasate doua
placute cu anuntul ca finantarea este asigurata prin programul Start-up
Nation, pe perioada implementarii si monitorizarii proiectului.
Cheltuielile cu placutele informative vor fi decontate din sursele
administratorului, nu din bugetul proiectului.
Resurse necesare:
- resurse umane: administrator
- resurse materiale: materiale informative
Rezultate obtinute: 2 placute informative
Perioada de derulare: luna 3 – luna 12 de implementare (10 luni)

A.4. Activitati de management, monitorizare, control


Administratorul va asigura managementul de proiect, ce
consta in planificarea, organizarea si gestionarea (controlul) sarcinilor
si resurselor pentru realizarea obiectivelor propuse, in conditiile
existentei unor constrangeri referitoare la timp, resurse si costuri.
Responsabilitatile administratorului vor fi urmatoarele:
- indeplinirea obiectivelor propuse de proiect si a tuturor cerintelor
impuse de finantator prin contractul de finantare;
- derularea activitatilor de implementare a proiectului;
- asigurarea legaturii cu Autoritatea de management;
- identificare eventualelor probleme aparute in derularea proiectului si
luarea de masuri corective;
- desfasurarea activitatii de evaluare interna a proiectului;
9
- aplicarea principiului egalitatii de sanse si al nediscriminarii, precum
si al protectiei mediului, in derularea tuturor activitatilor prevazute de
proiect.
Se va urmari asigurarea unei evidente financiar-contabile
distincte si clare a proiectului si stabilirea procedurilor interne de
implementare a proiectului - definirea instrumentelor de evaluare
intermediara a activitatilor proiectului, asigurarea locatiei si logisticii
necesare pentru buna desfasurare a activitatilor din proiect. Vor fi
intocmite periodic rapoarte tehnice si financiare din care sa rezulte
stadiul in care se afla desfasurarea proiectului si gradul de atingere a
obiectivelor si rezultatelor propuse prin proiect.
Administratorul va desfasura activitati de monitorizare si
control pe toata perioada proiectului, in vederea identificarii erorilor
sau riscurilor si intreprinderii de masuri corective.
Resurse necesare:
- resurse umane: administratorul
Rezultate obtinute: optimizarea ciclului de viata al proiectului,
managementul schimbarilor in cadrul proiectului, incadrarea in
resursele alocate, atingerea obiectivelor propuse, rapoarte de
monitorizare tehnice si financiare.
Perioada de derulare: luna 1 – luna 12 de implementare (12 luni)
Aceasta activitate nu implica inputuri financiare.

3. RESURSE UMANE, ACTIVITATEA CURENTĂ


3.1. Management
Management:

Nume şi prenume şi Funcţia în societate şi Experienţa în domeniu Studii/Specializări cu


vârsta principalele responsabilităţi pe impact asupra
scurt afacerii propuse
Bosoteanu Velinca- Administrator: Nu are experienta in Nu este cazul
Smaranda, 68 ani - reprezentarea societatii in domeniu
relatia cu tertii in diferite
situatii;
- coordonarea activitatii firmei:
angajati, program de lucru,
stocuri, relationarea cu clientii
si cu furnizorii, gestionarea
bunurilor firmei;
- realizarea tuturor
activitatilor de ordin
administrativ, financiar si
juridic, in conformitate cu
prevederile legale

Reprezentant legal :
Nume si prenume M/F vârsta
Bosoteanu Velinca-Smaranda F 38 ani
10
Număr de locuri de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată ce urmează a fi create
după intrarea în vigoare a acordului de finanțare:

Total 4

* Se va face dovada angajării persoanelor cu contract de muncă cu norma întreagă pe perioadă


nedeterminată pana la momentul plății ultimei cereri de plată/ rambursare.
Se va calcula automat de către aplicaţie:
X ≥ 2 = 10 puncte

Loc de munca ocupat de persoane defavorizate*/ absolvenți după anul 2012/șomeri:

Minim un loc de muncă din cele de mai sus creat pentru persoană defavorizate*/ absolvent după anul
2012/șomer:
DA (1 loc) NU

Număr total locuri de muncă nou create pentru persoane defavorizate*/ absolvenți după anul 2012/
șomeri 4

Observaţii:
Se acordă 5 puncte suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus create ocupat de 1
persoana defavorizata*/ absolvent după anul 2012/șomer
* definite conform Hotărârii de Guvern nr. 784/2018 - pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea
implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor.

Dovada locurilor de muncă ocupate de persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012/șomeri se va


prezenta pana la momentul platii ultimei cereri de plată/rambursare.

Prin absolvent după anul 2012 se intelege absolvent incepand cu 1.01.2013 cu diploma(adeverinta) sau
certificat de absolvire pentru studii conform legii educatiei naționale nr. 1/2011.
4. PREZENTAREA PROIECTULUI

4.1 Descrierea proiectului de investiţii


Precizaţi în ce constă proiectul (înfiinţarea unei capacităţi de producţie/servicii; dezvoltarea portofoliului
de produse/servicii; modernizarea/retehnologizarea) şi care sunt principalele activităţi necesare pentru
realizarea acestuia.

11
Detaliaţi Prin proiect ne propunem dotarea cu echipamente a unui service
investiţiile ce urmează auto. Totodata, vom angaja personalul necesar functionarii. Fluxul
a fi realizate în cadrul tehnologic se va derula in cadrul service-ului. Hala va fi inchiriata, va
proiectului si avea o suprafata de 50 mp, iar chiria va fi platita din surse proprii.
activităţile firmei Echipamentele achizitionate prin proiect sunt:
pentru care sunt - Pachet panou fotovoltaic - 1 buc
necesare fiecare - Stand de frane – 1 buc;
dintre acestea. - Elevator 5,5 to -1 buc
- Cric hidraulic – 2 buc
- Compresor 500 l – 1 buc
- Dulap mobil cu 6 sertare – 2 buc
- Statie de reincarcare AC – 1 buc
- Statie de reincarcare AC – 1 buc
- Kit de identificare pentru agentul frigorific – 1 buc
- Aparat de verificat si reglat faruri – 1 buc
- Masina automata de echilibrat roti pt autoturisme – 1 buc
- Trusa compresmetru – 1 buc
- Masina automata de jantat/dejantat – 1 buc
- Presa hidraulica – 1 buc
- Aparat pentru verificarea reglarea geometriei directiei – 1 buc
- Banc de lucru – 1 buc

Servicii de consultanta - 8000 lei fara TVA.


In cadrul proiectului vor fi create 4 locuri de munca cu norma
intreaga, pe perioada nedeterminata.
Prezentaţi detaliat Etapele fluxului tehnologic cu amplasarea echipamentelor si
fluxul activității utilajelor pe flux:
pentru care se solicită Etapa 1 (Receptia) - consta in primirea autoturismului si deschiderea
finanțare şi fisei de client, unde se trec problemele semnalate de client si se lasa loc
principalele utilaje şi pentru eventualele probleme descoperite in urma diagnosticarii.
echipamente utilizate, Etapa 2 (Diagnosticarea) – se refera la inspectarea starii autovehiculului,
precum și integrarea identificarea eventualelor defecte si comunicarea acestora clientilor.
echipamentelor Diagnoza se face prin observarea si verificarea atenta a mecanicului si
achiziționate prin electricianului
program în fluxul Etapa 3 (Efectuarea operatiunilor asupra autovehicolului - service) -
activității. se executa functie de natura operatiilor:
- revizii: schimbat placute frana, schimbat ulei, inlocuit tamburi, reparat
motor;
- reparatii mecanice - inlocuit sau reaparat diverse piese: chiuloase,
alternator, pistoane, ambreaje, cutie de viteze, planetare, busoane,
bucse, pivoti, distributii etc.;
- diverse operatiuni: reglat faruri, schimbat freon, verificare noxe auto si
motor, verificare sistemul de franare, incarcare cu freon, diagnosticare
sistem aer conditionat, diagnosticare cu tester.
Etapa 4 (Testare) - se porneste masina si se face o proba de drum, daca
interventiile asupra autovehiculului necesita efectuarea acestei operatiuni.
Etapa 5 (Facturarea) - incasarea contravalorii reparatiilor si predarea
autoturismului catre client; se efectueaza dupa terminarea tuturor

12
operatiunilor si verificarea starii de functionare a acestuia.
Intretinerea si repararea autotvehiculelor se va face de catre angajati.

In cadrul proiectului se va deconta investitia constand din


achizitionarea echipamentelor si consultanta. Toate celelalte cheltuieli
necesare desfasurarii activitatilor firmei se vor asigura din contributia
proprie a societatii. Avand in vedere faptul ca procesul de prestare
servicii depinde in mod direct de aceste echipamente, achizitionarea lor
este esentiala pentru intreaga activitate a firmei. Deoarece valoarea
acestora este foarte mare, cumpararea echipamentelor si bunurilor
necesare nu s-ar putea face in primii ani de activitate in lipsa sprijinului
financiar nerambursabil, societatea neavand disponibilitati financiare
suficiente pentru achizitonarea sa si sustinerea tuturor celorlalte cheltuieli
(cu resursele materialele si umane) legate de desfasurarea activitatii.

13
Descrieți rolul si Prin proiect ne propunem achizitionarea mai multor echipamente
importanta performante:
elementelor de cost - elevator 5.5 t – 1 buc - echipament ce ajută la ridicarea completa a
pentru care solicitati autoturismelor, pentru lucrarile complexe;
finantare . - Statie de reincarcare AC – 1 buc – masoara parametrii instalatiei de
aer conditionat de pe autoturism si incarca cu agent refrigerant, dar si
gestioneaza recuperarea.
- Statie de reincarcare AC – 1 buc – masoara parametrii instalatiei de
aer conditionat de pe autoturism si incarca cu agent refrigerant, dar si
gestioneaza recuperarea.
- Cric hidraulic – 2 buc – folosit pentru ridicarea autovehiculului
- Dulap mobil cu 6 sertare – 2 buc – este prevazut cu unelte necesare
la toata gama de reparatii care se efectueaza intr-un service auto
- Aparat de verificat si reglat faruri – 1 buc – verifica si regleaza
farurile
- Masina automata de echilibrat roti pt autoturisme, SUV si
autoutilitare mici – 1 buc – folosita pentru echilibarea rotilor unui
autovehicul
- Masina automata de jantat/dejantat – 1 buc - folosita pentru montat
demontat roti autovehicul
- Trusa compresmetru – 1 buc – pentru masurarea compresiei in
camera de ardere de la motoarele diesel si bezina.
- Aparat pentru verificarea reglarea geometriei directiei – 1 buc –
echipament folosit la reglarea si verificarea geometriei directiei foarte
rapid, realizicand procedurile de verificare si reglare intr-un timp
foarte scur, fapt ce reduce costurile de service.
- Stand de frane – 1 buc – Stand cu role penru verificarea sistemului
de franare al autoturismelor cu masa maxima de 3.5 tone.
- Compresor 500 l – 1 buc – Folosit pentru umflarea rotilor.
- Presa hidraulica – 1 buc – Folosita la presare/indreptarea diferitelor
obiecte.
- Banc de lucru – 1 buc – Folosit pentru depozitarea diferitelor
scule de mici dimensiuni in cele 2 spatii de depozitare dar si ca
masa de lucru.
- Pachet panou fotovoltaic – 1 buc – se va folosi pentru producerea de
curent electric si va diminua substantial costurile cu utilitatile.

Pentru realizarea documentatiei in vederea obtinerii sprijinului financiar


nerambursabil si pentru implementarea proiectului, au fost contractate
(anterior semnarii acordului de finantare) serviciile unei firme de
specialitate (cod CAEN 7022). Decontarea cheltuielilor de consultanta,
in valoare de 8000 lei fara TVA se va face prin proiect.

Asa cum a fost prezentat in capitolul anterior, acestea permit realizarea


unui flux tehnologic complex, de la primirea autoturismelor, pana la
repararea complete si efectuarea probelor de drum.
Cum veți asigura, Nu este cazul.
dacă este cazul,
celelalte echipamente
necesare fluxului
14
tehnologic,
echipamente care nu
fac obiectul achizitiei
prin proiect dar care
sunt necesare pentru
obtinerea
produsului/serviciului
descris in planul de
afaceri.

4.2 Locaţie proiect

Sediul social: Judet Dolj Localitate Craiova Adresa: Municipiul Craiova, str Crinului, nr
103D, Dolj

Regiune de dezvoltare: Sud Vest Oltenia

Urban / rural

Locația implementarii proiectului:

Regiune de dezvoltare: Sud Vest Oltenia


Judet Dolj Adresa : Mun Craiova

În cazul în care activitatea aferentă proiectului se va derula într-un spaţiu închiriat la adresa se va preciza
doar localitatea.

Urban / rural

Sediul social si locația implementării proiectului se află în localități (rural sau urban) din județele în care
număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori < 4 X

Sediul social si locația implementării proiectului se află în localități (rural sau urban) din județele în care
număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori ≥4

Se va puncta conform tabelului de mai jos:

15
Pentru localitățile (rural sau urban) din județele în care număr
1 20
de IMM la nivel județean/ 100 locuitori < 4
Pentru localitățile (rural sau urban) din județele în care număr
2 5
de IMM la nivel județean/ 100 locuitori >= 4

Pentru obtinerea punctajului, atat sediul social cat si locatia implementarii trebuie sa se afle în tipul de
localitate pentru care a optat. De asemenea, până la finalizarea implementării proiectului, sediul social și
locația implementării trebuie menținute în tipul de localități pentru care a obținut punctaj.

TIPUL SOCIETĂȚII

PLĂTITOARE DE TVA

NEPLĂTITOARE DE TVA X

4.3 Dimensionare valoare de investiţie

Nr. Element de investiţie/ Cheltuieli Num Valoare Valoarea Valoare


Crt. operationale ăr unitara totală fara eligibila Codul de
Denumire Bucă Fără TVA TVA - lei clasificare
ţi -lei-
ACTIVE CORPORALE 1
1.1 Echipamente tehnologice*, 125668,5 137559,5 137559,5
inclusiv echipamente IT,
elevatoare, încărcătoare
1 suport pentru traversa
motor 300 kg 1 380,7 380,7 380,7 2.1.22.2
2 elevator 3,2 t cu 2 coloane 2 11891 23782 23782 2.1.22.2
3 navigator nano S 1 8098,1 8098,1 8098,1 2.1.22.2
4 recuperator ulei 80 l cu vas
vizitare 1 827,2 827,2 827,2 2.1.22.2
5 unitate control 34977,
1 4 34977,4 34977,4 2.1.22.2
6 rola automata furtun aer
comprimat 1 615,7 615,7 615,7 2.1.22.2
7 aparat service AC automat
pentru vehicule 1 22466 22466 22466 2.1.22.2
8 cric crocodil 3 tone +set
capre 1 653,3 653,3 653,3 2.1.22.2
9 perna pneumatica 2 tone 1 1273,7 1273,7 1273,7 2.1.22.2
10 banc de scule profesional 1 2345,3 2345,3 2345,3 2.1.22.2
11 aparat verificat faruri 1 1433,5 1433,5 1433,5 2.1.22.2
12 pistol impact ½ + set
tubulare 1 705 705 705 2.1.22.2
13 redresor/robot pornire auto 1 1367,7 1367,7 1367,7 2.1.22.2
14 masina electronica
echilibrat roti autoturisme,
SUV si autoutilitare mici 1 15275 15275 15275 2.1.22.2

16
15 masina pentru montat
demontat anvelope
autovehicule 1 15115,2 15115,2 15115,2 2.1.22.2
16 compresor piston rezervor
500 l debit 950l/min bar
400V mobil 1 7313,2 7313,2 7313,2 2.1.22.2
17 macara tip girafa 1T 1 935,3 935,3 935,3 2.1.22.2
18 cric pentru cutii viteze
vertical 1 700,3 700,3 700,3 2.1.22.2
1.2 TVA 23877 26136,3 26136.3
2.1 Autoutilitare și autovehicule
cu destinație specială, cu
excepţia vehiculelor simbol
G, conform Ordinului
MLPTL 211/2003 cu
modificările şi completările
ulterioare
2.2 TVA
3.1 Mobilier, aparatură birotică şi
sisteme de protecţie a
valorilor umane şi materiale
3.2 TVA
3.3 Două plăci informative
programul de finanțare Start-
up Nation, maxim 500 lei.
3.4 TVA
4.1 Instalaţii/echipamente
specifice în scopul obţinerii
unei economii de energie
4.2 TVA
5.1 Instalaţii de încălzire sau
climatizare
5.2 TVA
SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 1 163696 163696
ACTIVE CORPORALE 2
6.1 Spaţii de lucru, spaţii de
producţie şi spaţii pentru
prestări servicii şi comerţ
6.2 TVA

7.1 Autoturisme, autobuze,


microbuze, biciclete, mopede,
motociclete, Kart, ATV,
rulote cu sau fără motor ,
remorci și semiremorci,
platforme, izoterme și
frigorifice, doc plutitor,
șalupe maritime pentru
călători, ambarcaţii fluviale
17
de agrement, aparate de zbor,

7.2 TVA

SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 2

SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE

ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 1


8.1 Salarii, utilități, chirii, servicii 26400 26400
de contabilitate
4 salariati x 3luni x2 200 lei
8.2 TVA
9.1 Pagină web pentru
prezentarea și promovarea
activităţii inclusive cheltuieli
de promovare on-line si
cheltuieli înregistrare fără
hosting.
9.2 TVA
10.1 Brevete de inventie, francize,
etichetare ecologică
10.2 TVA
11.1 Cursuri de dezvoltare a
abilităţilor antreprenoriale
11.2 TVA
12.1 Consultanţă 1 6480 6480
12.2 TVA 713.2 713,2
13.1 Software-uri necesare
desfăşurării activităţii,
inclusiv licenţe și software
pentru comerţul on-line
13.2 TVA
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE 33593.2 33593.2
CHELTUIELI 1
ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 2
14.1 Cheltuieli financiare aferente
creditelor/garanțiilor obținute
pentru creditele contractate de
beneficiari în vederea
realizării planurilor de
investiții acceptate în cadrul
programului, pentru
solicitanții care utilizează
18
credit pentru implementarea
proiectului.
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE
CHELTUIELI 2
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE
CHELTUIELI 1 + 2
TOTAL GENERAL 197290 197290
Procent echipamente tehnologice si software Se calculeaza automat astfel:
pentru punctaj (1.1+1.2+4.1+4.2+5.1+5.2+13.1+13.2)/
TOTAL GENERAL
Procent active corporale 1 Se calculeaza automat astfel:
SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE
1/ (TOTAL GENERAL-SUBTOTAL
ACTIVE CORPORALE 2- SUBTOTAL
ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE
CHELTUIELI 2)
Procent active necorporale si alte cheltuieli 1 Se calculeaza automat astfel:
SUBTOTAL ACTIVE
NECORPORALE SI ALTE
CHELTUIELI 1/ (TOTAL GENERAL-
SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE
2 - SUBTOTAL ACTIVE
NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI
2)

Notă:
- La dimensionarea valorii proiectului de investiţii se vor considera numai cheltuielile eligibile;
- Se vor ataşa oferte ale elementelor de investiţii care se doresc a fi achiziţionate în cadrul proiectului
(oferte emise de furnizor/producator, print screen din magazin online etc. );
- * Prin echipamente tehnologice conform grilei de punctaj se înțeleg toate bunurile descrise în grupele 2.1,
2.2. si 2.3.6. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de
functionare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate.

4.4. Plan de finanţare


a) Structura de finanţare a planului de afaceri:
Sursa de finanţare
RON %
Ajutor de minimis 197290 100%
Aport propriu (pentru proiecte mai mari de 200.000 lei) 0 0%
TOTAL valoare plan de afaceri 100%

Punctaj:

- Pentru calculul echipamentelor tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității din valoarea
planului de afaceri se adună punctul 1 (1.1+1.2) cu 4 (4.1+4.2) cu 5 (5.1+5.2) și cu punctul 13 (13.1+13.2-
Software-uri necesare desfăşurării activităţii, inclusiv licenţe și software pentru comerţul on-line ) și se
calculează procentul din total cheltuieli eligibile.

19
Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală cu
60% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile:

DA NU

Se va puncta 10 puncte opţiunea DA

Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală cu
50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile:

DA NU

Se va puncta 5 puncte opţiunea DA

Acționarii/ asociații solicitantului au avut calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate
comercială care a fost în declarată în insolvență sau faliment în ultimii 5 ani (2013, 2014, 2015, 2016,
2017)

DA NU

Se va puncta 25 puncte opțiunea NU

5. ANALIZA PIETEI

5.1. Poziţia produselor/serviciilor societăţii pe piaţă comparativ cu cele ale concurenţei


Descrieţi principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor d-voastră in raport cu cele oferite de
concurenţă).

Firma isi propune sa intre pe piata auto, mai exact pe segmentul de intretinere si reparatii.
Tendintele pietei serviciilor auto sunt urmatoarele:
- cresterea numarului de masini cu performante ridicate, a caror intretinere si reparatie necesita personal
competent si aparatura complexa;
- reducerea continua a timpului de asteptare pentru efectuarea serviciilor in domeniul auto.
Piata serviciilor in domeniul auto este in continua crestere din mai multe motive:
- foarte multe masini achizitionate sunt second hand si de aceea vor avea nevoie de reparatii frecvente;
- calitatea infrastructurii in Romania este deficitara;
- a fost eliminata taxa de prima inmatriculare, iar numarul de autoturisme second-hand achizitionate din
strainatate a crescut simtitor ;
- contextul vietii actuale a facut ca automobilul sa devina o necesitate, nu un lux si de aceea numarul de
masini la mia de locuitori este in continua crestere ;
- numarul mare de accidente rutiere din Romania.
Potrivit studiului realizat de KeysFin, pe baza datelor de la Registrul Comertului si Ministerul
Finantelor, in Romania functioneaza, in prezent, peste 10.000 de firme care au ca obiect de activitate
„activitati de intretinere si reparare a autovehiculelor”. Afacerile service-urilor auto s-au situat, constant,
in ultimii ani, peste nivelul de 1 miliard de dolari. In ultimii doi ani, business-ul din acest sector a depasit
4,2 miliarde lei. „In conditiile in care in Romania sunt inmatriculate peste 6,6 milioane de autovehicule,
business-ul din acest sector este foarte atractiv pentru investitori. Daca luam in calcul si faptul ca mai mult

20
de jumatate dintre masinile inmatriculate sunt mai vechi de 10 de ani si necesita un service pe masura,
potentialul de afaceri in acest sector este unul justificat”. Conform sursei citate, aproximativ 1,89 de
milioane de vehicule cuprinse in parcul auto national erau incadrate la o vechime cuprinsa intre 6-10 ani,
in timp ce 1,76 milioane de unitati aveau un grad de uzura intre 11-15 ani. In acelasi timp, aproximativ
1,20 milioane de masini erau mai vechi de 20 de ani.
Faptul ca de la an la an, numar automobilelor la mana a doua a crescut puternic si necesarul de
servicii de reparatii auto este in concordanta cu acest trend. Nu exista masina second-hand, care sa nu aiba
nevoie de service, iar marea majoritatea a proprietarilor nu isi permit sa repare masinile in service-urile
dealerilor auto, asa ca apeleaza la service-urile generalizate – cum este si al nostru – care ofera servicii de
calitate la preturi accesibile.
Fenomenul de dezvoltare a pietei auto la nivel national se va rasfrange pozitiv si asupra
segmentului de service-uri pe care ne pozitionam noi.
Fata de firmele competitoare MARHO AUTO KLASE SRL va avea urmatoarele avantaje:
- va dispune de echipamente mai performante;
- spatiul va fi adaptat specificului activitatii (suficient de mare si cu toate utilitatile necesare), usor
accesibil, in Municipiului Craiova, intens tranzitata; Locatia implementarii va fi in cartierul
Popoveni;
- resurse umane de calitate (angajarile vor fi facute pe criterii de competenta) – ESTE PRINCIPALUL
AVANTAJ, deoarece in acest domeniu odata castigata clientela, este usor de fidelizat pentru ca oamenii
vor avea incredere si vor reveni de fiecare data cand vor avea o problema cu masina;
- service-ul va fi autorizat ISCIR;
- poate oferi servicii si societatilor comerciale, nu doar persoanelor fizice;
- serviciile prestate in cadrul service-ului au un nivel calitativ ridicat si ofera garantie minim 6 luni ;
- verificarea si diagnosticarea masinilor la preluare, astfel incat clientii sa fie informati, inca de la
inceput, asupra problemelor care trebuie rezolvate si asupra costurilor (astfel, se inlatura
eventualele greseli, ceea ce va contribui la oferirea sigurantei clientilor ;
- calcularea preliminara a costurilor serviciilor va scuti clientii de surprize neplacute) ;
- procurarea pieselor/materialelor si terminarea reparatiilor in timp util ;
- amabilitatea in relatia cu clientii.
Preturile practicate sunt la un nivel mediu, coroborat cu tendintele pietei si cu cele practicate de
concurenta.
In oras exista multe service-uri auto improvizate, care isi desfasoara activitatea in garaj cu echipamente
rudimentare si improvizate. Spre deosebire de acestea, noi ne vom situa pe segmentul service-urilor care
ofera servicii de calitate.
Dezavantaje:
- firma se afla in etapa de patrundere pe piata, motiv pentru care se va confrunta cu o serie de
necunoscute;
- va trece un timp pana service-ul va dobandi notorietate.

5.2.Piaţa şi promovarea noului produs/serviciu


5.2.1. Produsul nou
Descrierea exactă a produsului/serviciilor (se va completa secțiunea aferenta domeniului
economic pentru care se solicită finanțare – producție/comerț/servicii cuprinzând date estimative
pentru un exercițiu financiar de 1 an calendaristic după finalizarea implementării proiectului):

Domeniul de activitate Produsul Prețul unitar Cantitatea anuală Venituri totale anuale
estimată a fi estimate a fi realizate
21
comercializată (an din activitatea propusă
N+1) (an N+1)
- în cazul Produsul 1....
produselor finite
prezentaţi pe Produsul 2....
scurt o descriere
fizică, Produsul 3....
caracteristici
tehnice, ......
performanţe,
utilităţi, căror
nevoi răspund,
etc.

In cadrul service-ului Serviciul 1....


dotat cu finantare
nerambursabila vom Serviciul 2....
oferi o gama larga de
servicii de intretinere si Serviciul 3....
reparatii auto pentru
aproape toate modelele ......
de autotvehicule,
conform codului CAEN
4520:
- revizii: schimbat
placute frana,
schimbat ulei,
inlocuit tamburi,
reparat motor;
- reparatii mecanice -
inlocuit sau reaparat
diverse piese:
chiuloase,
alternator, pistoane,
ambreaje, cutie de
viteze, planetare,
busoane, bucse,
pivoti, distributii
etc.;
- inlocuit sau mici
reparatii la elemente
caroserie: aripi,
capote, portiere,
spoilere etc.;
- operaţii electrice,
inlocuit diverse
piese: senzori,
cablaje, becuri,
electromotoare,
22
alarme etc.
- diverse operatiuni:
reglat faruri,
schimbat freon,
verificare noxe auto
si motor, verificare
sistemul de franare,
incarcare cu freon,
diagnosticare sistem
aer conditionat,
diagnosticare cu
tester.
- în cazul Produsul 1....
comerţului,
precizaţi Produsul 2....
grupele de
produse ce le Produsul 3....
veţi vinde şi aria
de valorificare, ......
dacă vânzarea
este cu
amănuntul sau
cu ridicata şi
dacă veţi furniza
servicii
specifice (post
vânzare,
transport,
garanţie,
reparaţii etc);5

6. PROIECŢII FINANCIARE

6.1 Cheltuielile anuale si veniturile vor fi disponibile la descărcare din aplicație în forma modelelor de mai
jos, se vor completa in fisierul de tip editabil și se vor urca în aplicație completate.

CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE/EXPLOATARE:


Detaliaţi cheltuielile anuale ale activităţii ce se va desfăşura în urma implementării proiectului
Suma – Lei
Cheltuieli de producţie/exploatare %
N+1
Materii prime și materiale consumabile
Alte cheltuieli materiale

5
în cazul comerţului în magazine nespecializate sau care oferă o gamă larga de produse, vor fi precizate doar grupele de
produse si veniturile totale anuale estimate a fi realizate din activitatea propusă fară a mai completa coloanele 2 ș i 3.
23
Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
Cheltuieli privind mărfurile
Cheltuieli cu personalul (salarii, indemnizații, asigurări și protecție socială)
Alte cheltuieli de exploatare (prestații externe, impozite, taxe, protecția mediului
înconjurător etc)
TOTAL

6.2 VENITURI ANUALE PRECONIZATE:


(Detaliaţi volumul vânzărilor anuale pentru fiecare categorie de produs/servicii oferite prin implementarea
proiectului

Vânzări Pondere în vânzările totale


An N + 1
Produsul 1
Produsul 2
Produsul 3
TOTAL

24
GRILĂ DE ACORDARE A PUNCTAJELOR ON-LINE

Criterii privind evaluarea on-line a planului de afaceri

Nr.
Criterii Punctaj
crt.
Domeniul de activitate
A 1 Producţie 30
Servicii, inclusiv industriile creative definite conform HG.
2 30
859/2014*
3 Comerţ şi alte activităţi 10
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă pe durată
nedeterminată în cadrul întreprinderii
Punctaj suplimentar pentru minimum un loc de muncă pe
B 1 durată nedeterminată, cu normă întreagă, creat în plus faţă 10
de cel prevăzut la art. 4 alin. (1)
Cel puţin un loc de muncă ocupat de persoană
2 5
defavorizată/absolvent după anul 2012/şomer
Densitate IMM
Pentru localitățile (rural sau urban) din județele** în care
C 1 20
număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori < 4
Pentru localitățile (rural sau urban) din județele** în care
2 5
număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori >= 4
Criterii aferente investiţiei
Echipamente tehnologice şi software-uri necesare
D 1 desfăşurării activităţii în pondere mai mare sau egală cu 10
60% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile
Echipamente tehnologice şi software-uri necesare
2 desfăşurării activităţii în pondere mai mare sau egală cu 5
50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile
Criterii aferente asociaților/ acționarilor
Nici unul dintre acționarii/ asociații solicitantului nu a avut
calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate
E 1 25
comercială care a fost declarată în insolvență sau faliment
în ultimii 5 ani (2013, 2014, 2015, 2016, 2017)

** Notă: Pentru evaluarea criteriului Număr de IMM/ 100 locuitori, Municipiul București este asimilat și
va fi tratat ca un județ.

Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 de puncte.


Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte.
Selectarea și contractarea proiectelor se va face după urmatorul algoritm:
Pentru planurile de afaceri selectarea proiectelor se va face în ordine descrescătoare a punctajului
obținut.

25
La punctaje egale va prevala:

-numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;


-numărul de locuri de muncă ocupate de persoane din categoria persoane defavorizate (potrivit
H.G. nr.784/2018)/absolvenţi după anul 2012/şomeri;
-punctajul obținut la criteriul ponderea valorii echipamentelor tehnologice din valoarea totală a
cheltuielilor eligibile (secțiunea D din criteriile de evaluare);
-data şi ora înscrierii în program.

26

S-ar putea să vă placă și