Sunteți pe pagina 1din 3

Societatea Comerciala PROCEDURA TEHNICA

DIMEX 2000 COMPANY Editia : 1


APROVIZIONARE, TRANSPORT, DEPOZITARE Cod
Revizia: 1
S.R.L. PTE-018
AGREGATE
Pag. 1 din 3

APROVIZIONARE , TRANSPORT, DEPOZITARE AGREGATE


COD: PT - 018

LISTA DE SEMNATURI

Elaborat Verificat Aprobat


Nume si prenume Ing.Scurtu Daniel Florin Ing.Birsan Cornel Scurtu Ioan
Data 01 - 12.07.2010 13-16.07.2010 20.07.2010
Semnatura

FISA DE EVIDENTA A EDITIILOR/REVIZIILOR

Nr. Editia: Revizia Data Parti modificate Aprobat /Nume /


Crt. Functia/Semnat.
1 1 1 25.01.2013 Modificari de structura si informatie Scurtu Ioan

LISTA DE DIFUZARE/ RETRAGERE

Nr. DESTINATAR Ex. Editia/ DATA SI NUME/SEMNATURA DE :


Crt Nr. Revizia PRIMIRE RETRAGERE
A. Documentului aplicabil A. Documentului retras

MODIFICARI EFECTUATE IN PROCEDURA


Nr.crt. Nr.pag. Nr.parag. Text existent Continutul modificarii
Societatea Comerciala PROCEDURA TEHNICA
DIMEX 2000 COMPANY Editia : 1
APROVIZIONARE, TRANSPORT, DEPOZITARE Cod
Revizia: 1
S.R.L. PTE-018
AGREGATE
Pag. 2 din 3

1. SCOP
Prezenta procedură are drept scop stabilirea metodologiei de aprovizionare, transport si
depozitare agregate de cariera si balastiera.

2. DOMENIU DE APLICARE
Prezenta procedură se aplică pentru procesele si tehnologiile executate de S.C. Dimex
2000 Company S.R.L. Rebra.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA
Legea nr. 10 / 95 – Legea Calitatii in constructii
STAS 662 / 89 - Lucrari de drumuri.Agregate naturale de balastiera
SR 667/2001 – Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri
STAS 662/89 – Agregate naturale de balastiera
SR 174/1/1997, SR 174/2/1997

4. TERMINOLOGIE, DEFINITII SI ABREVIERI

AGREGATE: Materiale granulare naturale sau artificiale cu forma si marimea granulelor


adecvate producerii semifabricatelor (beton de ciment, mixture asfaltice, mortare,etc).

5. DESCRIEREA PROCEDURII

Alegerea tipului de agregate: tine seama de o serie de carasteritici semnificative dintre care
amintim:
- agregatele vor satisface cerintele prevazute in reglementarile tehnice specificate
( STAS 1667 / 76 si dupa caz STAS 662 / 89 si SR 667 / 98 ).
- sa fie curate, continutul de parti levigabile sa fie mai mic de 3% si un echivalent
de nisip de minim 85%.
- sa prezinte o uzura cat mai mica sub efectul circulatiei, sa nu se slefuiasca
prezentand fete rugoase: se impune un coeficient Los Angeles sub 25.
- sa provina din roci de natura bazica sau neutra, pentru realizarea unei bune
adezivitati cu liantul bituminos.
- sa prezinte rezistenti la compresiune si sa aiba o forma poliedrica a granulelor.
Aprovizionare si transport: aprovizionarea agregatelor se face in baza certificatului de calitate si
a declaratiei de conformitate eliberate de furnizori.
Transportul de va face auto sau cu vagoane CF prevazute cu obloane inchise si
curatate de orice alt material.

Depozitare:
Agregatele nu trebuie sa fie contaminate cu alte materiale in timpul depozitarii.
Depozitarea agregatelor trebuie facuta pe platforme betonate avand pante si rigole de evacuare
a apelor. Pentru depozitarea separata a diferitelor sorturi se vor crea compartimente cu inaltime
corespunzatoare pentru evitarea amestecarii cu alte sorturi. Compartimentele se vor marca cu
tipul de sort depozitat.
Nu se admite depozitarea directa pe pamant sau pe platforme balastat

6. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI

Manager general - Aproba prezenta procedura si dispune difuzare spre santiere.


Manager productie - Urmareste aplicarea si respectarea prezentei proceduri la nivel de
santiere si loturi.
Sef santier - Asigura si coordoneaza aprovizionarea cu materiale, materii prime, forta de
munca, utilaje, defalcarea planului de munca, ia masuri ce se impun pentru aplicarea
prezentei proceduri la nivel de baze de productie.
Societatea Comerciala PROCEDURA TEHNICA
DIMEX 2000 COMPANY Editia : 1
APROVIZIONARE, TRANSPORT, DEPOZITARE Cod
Revizia: 1
S.R.L. PTE-018
AGREGATE
Pag. 3 din 3

Sef baza de productie - raspunde pentru depozitarea corespunzatoare, conform normativelor


in vigoare , a materialelor aprovizionate. impreuna cu Laboratorul Central al societatii
raspund pentru efectuarea determinarilor de laborator pe materialele aprovizionate si anunta
conducerea unitatii neconformitatile constatate la acestea, si propun masuri corective.

Responsabil CQ - Urmareste respectarea prescriptiilor tehnice in executie in conformitate cu


cerintele tehnice consemnate in caietele de sarcini. Normative tehnice si STAS-uri, propune
conduceri daca este cazul luarea de masuri corective, semnalizeaza anomaliile tehnice,
urmareste remedierea la termenele stabilite.
Biroul aprovizionare al societatii raspunde de incadrarea in conditiile de calitate prevazute in
standarde pentru materialele aprovizionate, astfel incat acestea sa aiba certificat de calitate si
de conformitate.

Comisia de receptie, interna, raspunde de cantitatea , calitatea si prezenta actelor de insotire


a materialele aprovizionate.

7. INREGISTRARI - FORMULARE

Inregistrarile cerute de legislatie in vigoare conform normelor:

Toate materialele aprovizionate vor avea urmatoarele documente:


 certificate de calitate
 declaratii de conformitate
 buletine de analiza specifice
 instructiuni de utilizare
Verificarea conformitatii materialelor aprovizionate se va face prin incercari si
determinari de laborator in urma carora se vor elibera:
 buletine de analiza
Inregistrarea materialelor aprovizionate se va face pe:
 fise de magazie