Sunteți pe pagina 1din 8

SUBIECT EXAMEN DE CORIGENȚĂ LA DISCIPLINA MATEMATICĂ

Varianta 1
CLASA a-VIII-a
Sesiunea Iulie 2019

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Timpul de lucru efectiv este de 80 min.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele (30 de puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 3 ∙ 7 + 9 este .........

5p 2. Soluția ecuației x – 7 = 13 este x = .........

5p 3. Într-o școală cu 150 de elevi, 40% sunt băieţi. Numărul băieţilor din clasă este egal cu .........

5p 4. Un triunghi dreptunghic are catetele de 6 cm și respectiv 8 cm. Lungimea ipotenuzei este egală cu .........cm.

5p 5. O piramidă patrulateră regulată are aria bazei egală cu 25 cm2, iar înălţimea de 6 cm. Volumul piramidei
este egal cu...........cm3.

5p 6. În tabelul de mai jos sunt prezentate notele elevilor unei clase la teza de la matematică :

Mai mici
Note 5 – 5,99 6 – 6,99 7 – 7,99 8 – 8,99 9 – 9,99 10
decât 5
Nr. elevi 6 7 4 3 2 2 1

Câţi elevi au obţinut cel mult nota 7?

SUBIECTUL al II lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete (60 de puncte)

10p 1. Calculați 8√4 + 2√9 − √16

2. Demonstraţi că numărul 𝑁 = (𝑥 + 4)2 +2(4 − 𝑥)(4 + 𝑥)+(𝑥 − 4)2 este număr natural pentru
10p orice valoare reală a lui 𝑥.
3. Se consideră funcţia f : R→R, f(x) = 2x + 3.
a) Calculați f(1).
b) Trasaţi graficul funcţiei într-un sistem de axe de coordonate xOy.
5p 4. O piramidă patrulateră regulată VABCD de vârf V, are latura bazei de 6 cm şi înălţimea de 4 cm.
5p
a) Desenaţi piramida VABCD.
5p
b) Aflaţi aria laterală a piramidei.
5p c) Calculaţi volumul piramidei.
5p 5. Un bazin de înot de formă paralelilpiped dreptunghic, are dimensiunile L = 8 m, l = 6 m si h= 4m.
a) Aflaţi lungimea diagonalei paralelilpipedului dreptunghic.
5p b) Calculaţi aria laterală a bazinului.
5p c) Caţi litri de apă intră in bazin ?
5p
SUBIECT EXAMEN DE CORIGENȚĂ LA DISCIPLINA MATEMATICĂ
Varianta 2
CLASA a-VIII-a
Sesiunea Iulie 2019

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Timpul de lucru efectiv este de 80 minute.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele (30 de puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 9 – 15 : 3 este ........

8 y
5p 2. Fie proporția  . Atunci x  y este egal cu.....
x 5
3. Rezultatul calculului  x  3 este......................
2
5p

5p 4. Un romb are perimetrul egal cu 48 cm. Latura rombului are lungimea egală cu .........cm.
5p 5. Un con circular drept are raza bazei egala cu 6 cm. Aria bazei conului este egală cu...........cm2.
5p 6. În tabelul de mai jos sunt trecute rezultatele obținute de elevii unei clase la teza de la matematică.

Nota obținută 4 5 6 7 8 9 10
Nr. elevi 6 4 5 4 3 2 1

Numărul elevilor din acea clasă este...............

SUBIECTUL al II lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete (60 de puncte)

10p 1. Calculați media a a numerelor 3 + √5 și 3 − √5 .

𝑥+𝑦 =5
5p 2. Rezolvați sistemul de ecuații { , x  R, y  R.
2𝑥 − 𝑦 = 4

3. Se consideră funcţia f : R→R, f(x) = 3x – 2.


5p a) Calculați f(1).
5p b) Trasaţi graficul funcţiei într-un sistem de axe de coordonate xOy.

4. O piramidă patrulateră regulată VABCD de vârf V, are muchia bazei de 8 cm şi înălţimea de 6


cm.
5p a) Desenaţi piramida VABCD.
5p
b) Aflaţi aria laterală a piramidei.
5p
c) Aflați volumul piramidei.
5. Fie ABCDA’B’C’D’ un cub cu muchia de 12 cm.Determinați:
5p a) Lungimea diagonalei cubului.
5p b) Aria totală a cubului.
5p c) Volumul cubului.
EXAMEN DE CORIGENȚĂ LA DISCIPLINA MATEMATICĂ CLASA a VIII-a

BILET NR. 1

1. Rezolvați în R inecuațiile (scriind mulțimea soluțiilor sub formă de interval):


a) x – 2√3 < √3
b) 2x + 8 ≥ x – 1

2. Calculați aria laterală, aria totală și volumul unui cub, știind că suma tuturor muchiilor acestuia este egală cu
48 m.

Prof. examinator, Prof. asistent,

EXAMEN DE CORIGENȚĂ LA DISCIPLINA MATEMATICĂ CLASA a VIII-a

BILET NR. 2

1. Calculați media aritmetică și media geometrică a numerelor 𝑎 = √7 + √3 și 𝑏 = √7 − √3

2. Calculați aria laterală, aria totală și volumul unei piramide triunghiulare regulate cu latura bazei de 5 cm și
înălțimea de 6 cm.

Prof. examinator, Prof. asistent,

EXAMEN DE CORIGENȚĂ LA DISCIPLINA MATEMATICĂ CLASA a VIII-a

BILET NR. 3

𝑥 + 𝑦 = −1
1. Rezolvați sistemul de ecuații {
3𝑥 − 𝑦 = 5

2. Calculați aria laterală, aria totală și volumul unui paralelipiped dreptunghic cu lungimea de 9 m, lățimea egală cu o
treime din lungime și înălțimea egală cu dublul lățimii.

Prof. examinator, Prof. asistent,


EXAMEN DE CORIGENȚĂ LA DISCIPLINA MATEMATICĂ CLASA a VIII-a

BILET NR. 4

1. Se consideră funcţia f : R→R, f(x) = 2x –1.


a). Calculați f(1) + f(2) + f(3).
b). Trasaţi graficul funcţiei într-un sistem de axe de coordonate xOy.

2. Calculați aria laterală, aria totală și volumul unei piramide triunghiulare regulate cu latura bazei de 6 cm și
înălțimea de 8 cm.

Prof. examinator, Prof. asistent,

EXAMEN DE CORIGENȚĂ LA DISCIPLINA MATEMATICĂ CLASA a VIII-a

BILET NR. 5

1. Scrieți sub formă de interval mulțimile:


A = {𝑥 ∈ ℝ ∕ 3 ≤ 𝑥 ≤ 7}
B = {𝑥 ∈ ℝ ∕ −18 ≤ 2𝑥 ≤ 10}

2. Calculați aria laterală, aria totală și volumul unui cub cu diagonala de 2√3 cm.

Prof. examinator, Prof. asistent,

EXAMEN DE CORIGENȚĂ LA DISCIPLINA MATEMATICĂ CLASA a VIII-a

BILET NR. 6

1. Rezolvaţi ecuaţia x 2  4 x  3  0 .

2. Calculați aria laterală, aria totală și volumul unui con circular drept cu raza de 6 cm și generatoarea de 9 cm

Prof. examinator, Prof. asistent,

EXAMEN DE CORIGENȚĂ LA DISCIPLINA MATEMATICĂ CLASA a VIII-a


BILET NR. 7

1. Rezolvați în R ecuațiile:
a). x – 2√5 = √5
b). (x + 5)2 = 16

2. Calculați aria laterală, aria totală și volumul unui cub, știind că suma tuturor muchiilor acestuia este egală cu
72 m.

Prof. examinator, Prof. asistent,

EXAMEN DE CORIGENȚĂ LA DISCIPLINA MATEMATICĂ CLASA a VIII-a

BILET NR. 8

1. Calculați media aritmetică și media geometrică a numerelor 𝑎 = √2 + 1 și 𝑏 = √2 − 1

2. Calculați aria laterală, aria totală și volumul unui cilindru circular drept cu lungimea razei de 5 cm și lungimea
generatoarei de 10 cm.

Prof. examinator, Prof. asistent,

EXAMEN DE CORIGENȚĂ LA DISCIPLINA MATEMATICĂ CLASA a VIII-a

BILET NR. 9

𝑥2− 4
1. Să se simplifice raportul 𝑥 2 − 4𝑥+4.

2. Fie cubul ABCDA'B'C'D' cu volumul de 125 cm3. Calculați diagonala și aria totală a cubului.

Prof. examinator, Prof. asistent,

EXAMEN DE CORIGENȚĂ LA DISCIPLINA MATEMATICĂ CLASA a VIII-a


BILET NR. 10

1. Aflați numărul real m pentru care punctul A(m, 5) aparține reprezentării grafice a funției f : R → R, f(x) = 3x + 2.

2. Piramida triunghiulară regulată VABC cu baza ABC are AB = VA = 6 cm. Calculați aria totală și volumul
piramidei.

Prof. examinator, Prof. asistent,

EXAMEN DE CORIGENȚĂ LA DISCIPLINA MATEMATICĂ CLASA a VIII-a

BILET NR. 11

1. Determinați funcția liniară al carei reprezentări grafice conține punctele A(0, – 2) și B(3, 1).

2. Calculați aria laterală, aria totală și volumul unei piramide patrulatere regulate cu fețele laterale triunghiuri
echilaterale cu lungimea laturii de 6 cm.

Prof. examinator, Prof. asistent,

EXAMEN DE CORIGENȚĂ LA DISCIPLINA MATEMATICĂ CLASA a VIII-a

BILET NR. 12

1. Se consideră funcția f : R → R, f(x) = 2x + 3. Calculați suma: S = f(1) + f(2) + f(3)

2. Calculați aria laterală, aria totală și volumul unei piramide hexagonale regulate cu înălțimea de 4 cm și latura
bazei de 6 cm.

Prof. examinator, Prof. asistent,

EXAMEN DE CORIGENȚĂ LA DISCIPLINA MATEMATICĂ CLASA a VIII-a


BILET NR. 13

1. Se consideră funcția f : R → R, f(x) = x – 3. Determinați punctul de pe graficul funcției care are coordonatele egale.

2. Calculați aria laterală, aria totală și volumul unui trunchi piramide patrulatere regulate cu latura bazei mari de 6
cm, latura bazei mici de 4 cm și înălțimea de 3 cm.

Prof. examinator, Prof. asistent,

EXAMEN DE CORIGENȚĂ LA DISCIPLINA MATEMATICĂ CLASA a VIII-a

BILET NR. 14

1. Reprezentați grafic funcția f : R → R, f(x) = 5x – 2.

2. Calculați aria laterală, aria totală și volumul unui trunchi piramide triunghiulare regulate cu latura bazei mari de 12
cm, latura bazei mici de 6 cm și apotema de 3 cm.

Prof. examinator, Prof. asistent,

EXAMEN DE CORIGENȚĂ LA DISCIPLINA MATEMATICĂ CLASA a VIII-a

BILET NR. 15

1. Calculați aria triunghiului determinat de graficul funcției f : R → R, f(x) = 2x + 4 și axele de coordonate.

2. Calculați aria laterală, aria totală și volumul unui cilindru circular drept cu raza bazei de 20 cm și înălțimea de 5
dm.

Prof. examinator, Prof. asistent,

EXAMEN DE CORIGENȚĂ LA DISCIPLINA MATEMATICĂ CLASA a VIII-a


BILET NR. 16

1. Determinați coordonatele punctelor de intersecție al graficului funcției f : R → R, f(x) = –x + 5 cu axele de


coordonate.

2. Un con circular drept are raza bazei de 3 cm și înălțimea de 4 cm. Calculați lungimea generatoarei, aria laterală,
aria totală și volumul conului.

Prof. examinator, Prof. asistent,

EXAMEN DE CORIGENȚĂ LA DISCIPLINA MATEMATICĂ CLASA a VIII-a

BILET NR. 17

1. Fie funcția f : R → R, f(x) = –x – 3 Verificați care dintre următoarele puncte aparțin graficului funcției f: A(–2, 1),
B(–3, 0), C(1, 5), D(–1, 2).

2. Se consideră o sferă cu lungimea razei de 6 cm. Să se calculeze aria și volumul sferei.

Prof. examinator, Prof. asistent,

EXAMEN DE CORIGENȚĂ LA DISCIPLINA MATEMATICĂ CLASA a VIII-a

BILET NR. 18

1. Să se rezolve în R ecuația: 4x2 + 7x – 3 = 0.

2. Un cilindru circular drept care are raza bazei de 6 cm și înălțimea de 27 cm, este echivalent (are același volum) cu
o sferă. Să se calculeze raza sferei, aria și volumul acesteia.

Prof. examinator, Prof. asistent,