Sunteți pe pagina 1din 3

Page 1 of 3

S.C. AGRO SEMERENDA S.R.L.


Piscani-Scornicesti, Olt

FISA POSTULUI
tractorist
Anexa la Contractul Individual de Munca nr. ________________

Nume si prenume: ________________________________________

1.DESCRIEREA POSTULUI:
Angajator: S.C. AGRO SEMERENDA S.R.L.
Compartiment: Productie, transport si intretinere
Postul: Tractorist
Loc de munca: Baza de depozitare cereale Bechet, Dolj si arenda S.C. AGRO SEMERENDA S.R.L.
Tipul postului: Executie

2.CERINTELE POSTULUI

A) Competente profesionale:
Studii: Elementare
Experienta: in munca:-3 ani
in specialitate: -2 ani
Cunostinte: Elementare
Calitati si aptitudini: -asumarea responsabilitatilor
-capacitatea de lucru in echipa si in conditii de stres
-capacitatea de a invata si perfectiona continuu
B) Competente manageriale: ---

3.SFERA RELATIONALA:

Ierarhice: -subordonat fata de conducerea executiva a societatii


Functionale: -cu conducerea unitatii
De colaborare: -cu ceilalti angajati
De reprezentare: --

4.SARCINI
- Numirea sau eliberarea din functie se face pe baza deciziei emisa de administrator, in conformitate cu
Codul Muncii.
- Are obligatia de a se prezenta zilnic la serviciu, odihnit si fara probleme de sanatate;
- In functie de anotimp si programul zilei, primeste echipament de lucru si de protectie;
- Este interzis a introduce si consuma bauturi alcoolice in timpul programului de lucru, indiferent unde
se desfasoara acesta;
- Nu poate parasi locul de munca, fara incuviintarea sefului de sector sau a conducatorului locului de
lucru;
Page 2 of 3

- Raspunde de lucrarile agricole pe care le efectueaza (arat, semanat, discuit, recoltat, fertilizat, erbicidat,
etc.)
- Efectueaza transporturi de produse si materiale in cadrul punctului de lucru si la clienti, numai cu
aprobarea administratorului, cu mijloacele de transport pe care le are in dotare.
- Verifica si urmareste pe durata zilei de lucru buna functionare a utilajelor pe care lucreaza pentru
preintampinarea eventualelor defectiuni.
- Executa mici remedii si reparatii la mijloacele de transport si utilajele agricole pe care le are in primire.
- Executa reglajele necesare la sistemele de aprindere, ungere, alimentare precum si inlocuirea unor
piese la motor care nu comporta complicatii.
- Raspunde de uneltele, sculele si echipamentul de protectie si semnalizare pe care-l are in dotare utilajul
respectiv.
- Sa nu efectueze transporturi particulare, sau lucrari agricole neautorizate, sa circule cu mijlocul de
transport incredintat numai daca acesta este in perfecta stare de functionare si daca toate dispozitivele de
semnalizare si de conducere functioneaza perfect.
- Sa mentina mijlocul de transport si remorca in perfecta stare de functionare, sa asigure depozitarea si
pastrarea combustibilului (motorina, ulei) numai in locuri specifice si pregatite in acest sens.
- Sa mentina ordinea si curatenia la locul de munca si la locul de parcare al mijlocului de transport.
- Executa curatenia tuturor spatiilor existente la sediul societatii (ateliere, parcari, garaje, platforme
betonate, livada de pomi, spatiile dintre halele fermelor);
- Sa cunoasca regulile de circulatie in incinta unitatii si pe drumurile publice, sa asigure masuri PSI in
exploatarea mijlocului de transport.
- Pe timpul nefolosirii mijlocului de transport sau a utilajelor agricole , raspunde de buna functionare,
intretinere si conservare a acestora.
- Participa la toate instruirile si isi insuseste si respecta legislatia in vigoare care reglementeaza normele
de securitate si sanatate in munca, prevenire si stingere a incendiilor si mediului.
- Prezentele responsabilitati si atributii nu sunt limitative, ele putand fi completate ori de cate ori este
necesar, prin dispozitii scrise sau verbale date de conducerea societatii;
-Executa alte lucrari incredintate de administrator sau persoana imputernicita.

5.RESPONSABILITATEA
- Raspunde de orice abatere de la regulamentul de organizare si functionare a societatii;
- Raspunde pentru realizarea intocmai si la timp a sarcinilor prevazute la pct.4.

6.LIMITE DE COMPETENTA
- Nu executa nimic care sa dauneze procesului de productie.
- Conlucreaza permanent cu administratorul si personalul muncitor in problemele care apar.

Nerespectarea obligatiilor de serviciu din prezenta fisa a postului, care au ca efect prejudicierea
materiala a societatii atrage raspunderea materiala si disciplinara a angajatului.
Prezenta constituie anexa la contractul individual de munc al salariatului si a fost intocmita in 2 (doua)
exemplare originale, din care unul este inminat angajatului, iar celalalt ramane la dosarul personal.

Am primit un exemplar si imi asum raspunderea indeplinirii tuturor celor de mai sus.
Inteleg ca neaducerea la indeplinire la oricare dintre cele de mai sus are drept consecinta penalizari la
salariu in cuantum stabilit de administrator.
Page 3 of 3

Administrator, Data, Semnatura,