Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Colegiul National Pedagogic ,, Stefan Cel Mare,, Bacau


Data: Noiembrie 2018
Disciplina: Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor
Clasa: a IX-a
Profil: Matematică-Informatică, Științe-sociale
Unitatea de învăţare: Pagini HTML. Creare, personalizare
Activitatea de învăţare: Formatare paragrafe și fonturi
Locul de desfăşurare: Laboratorul de informatică
Tipul lecţiei: mixtă;
Propunator: Buganu Bogdan - Alexandru
Competenţa generală: Elaborarea unor produse utilizabile care să dezvolte spiritul inventiv
şi creativ
Competenţe specifice: Folosirea elementelor de bază pentru inserarea în pagină a elementelor
de tip text - HTML
Obiective operaţionale:
- O1) Să enumere etichetele pentru alinierea conținutului;
- O2) Să utilizeze corect atributele pentru eticheta font;
- O3) Să foloseasca fonturi recunoscute de toate browserele;
- O4) Să recunosca etichetle pentru scrierea textului îngrosat, italic și subliniat;
- O5) Să deosebesca diferentele dintre etichetele <BR> si <P>;
- O6) Să utilizeze tag-ului<MARQUEE> pentru deplasarea unui text
- O6) Să rezolve corect cerințele de pe fișa de lucru;

Strategii didactice:
Principii didactice:
- principiul participării active;
- principiul asigurării progresului gradat al performanţei;
- principiul conexiunii inverse.
Metode de învăţământ:
- metode de comunicare orală: expunerea, conversaţia;
- metode de acţiune: exerciţiul;
Procedee de instruire;
1
- explicaţia în etapa de comunicare;
- învăţarea prin descoperire prin rezolvare de probleme ;
- conversaţia de consolidare în etapa de fixare a cunoştinţelor.
Mijloace de ȋnvăţământ: 24 de calculatoare, câte1 elev sau 2 elevi la un calculator,
manuale, fişe de lucru
Forme de organizare: frontală, individual.
Forme de dirijare a învăţării : dirijată de profesor şi independentă
Reurse materiale:- Emil Onea, Dan Crintea, Grafică și HTML pentru elevi, clasele V-XII,
Editura Paralela 45, 2003

Metode de evaluare:
- evaluare iniţială: întrebări orale ;
- set de aplicaţii, fisă de lucru.

2
Scenariu didactic

Desfăşurarea lecţiei
1. Moment organizatoric
- pregătirea lecţiei ;
- pregătirea setului de întrebări ;
- pregătirea setului de aplicaţii

2. Organizarea şi pregătirea clasei


- verificarea frecvenţei;
- verificarea funcţionării resurselor materiale;

3. Captarea atenţiei
- anunţarea subiectului lecţiei;
- anunţarea obiectivelor;
- anunţarea modului de desfăşurare a activităţii

4. Reacualizarea cunoştinţelor se va face prin următorul set de ȋntrebări:


Ce este HTML ?
Ce este un browser ? Dați exemple de browser-e ?
Care sunt resursele necesare pentru a realiza o pagină HTML?
Prin ce este delimitat un bloc de informație într-o pagină HTML?
Care sunt componentele unei pagini HTML?
Prin ce tag-uri se marchează componentele unei pagini HTML?

5. Prezentarea noului conţinut


 Tag pentru marcarea unui paragraf – o zonă de text compactă cu câte un
spațiu suplimentar înante și după ea.
<p align=” * ”> Text </p>

3
*atributul de aliniere al textului
left - se aliniază conținutul la stânga;
right - se aliniază conținutul la dreapta;
center - se aliniază conținutul central;
justify - se aliniază conținutul la stânga-dreapta, întinzându-se liniile de text;

 Tag-uri pentru alinierea textului/imaginii :

- Alinierea în cadrul paginii web se realizează cu atributul <div> și cu atributul


align.
<div align="*"> Text </div>
Atributul align este identic ca la tag-ul p.
- Centrarea textului
<center> Text </center>

 3. Tag-uri pentru formatarea caracterelor


Pentru alegerea caracteristicilor unui text, putem folosi tag-ul FONT

<font face= ”…” size = ”… ” color = ”… ” > Text </font>

Acest tag accepta mai multe atribute (face, size, color) care ne vor ajuta în formatarea
textelor. Atributul, FACE arată tipul fontului, atributul SIZE arată mărimea fontului, iar
atributul COLOR se refera la culoarea textului

Atributul COLOR poate fi exprimat prin numele culorii (aquq, black, blue,
fuchsia,gray, green, lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, teal, white, yellow), ori prin
coduri (RGB) precedate de semnul #.

La tipul fontului, la fel ca si la culori, este bine sa folosesti un font care se afla pe
majoritatea calculatoarelor, pentru ca daca folosesti un font mai putin utlizat, multi utilizatori
nu vor putea vedea textele din cadrul paginilor tale cu acelasi font. Cele mai folosite fonturi
pentru paginile web sunt urmatoarele: arial, times new roman, courier new, verdana, helvetica

Dimensiunea fontului poate lua una din valorile 1,2,3,4,5,6,7 (1 pentru cea mai mica
dimensiune si 7 pentru cea mai mare): dimensiunea implicita a fontului este 3.

Pentru ca textul sa fie scris cu caractere îngroșate, folosim perechea de etichete <B> si
</B>.

4
<B>Text bold</B>

Pentru ca textul sa fie scris cu caractere italice, folosim perechea de etichete <I> si </I>.
<I>Text italic</I>

Pentru ca textul sa fie subliniat, folosim perechea de etichete <U> si </U>.

<U>Text subliniat</U>

Tagul marquee este un element HTML care face în mare, ca scrisul sa se miște de la stânga
la dreapta și de sus în jos.
<marquee>TEXT</marquee>

Dirijarea ȋnvăţării
Elevii execută aplicaţiile din fişa de lucru şi notează ȋn caiete.
Obţinerea performanţei
Elevii descoperă şi alte atribute ale tag-urilor studiate.
Asigurarea transferului cunoştinţelor
Elevii descoperă şi alte metode de lucru pentru noţiunile prezentate.

5
Fişa de lucru

-Copiați trei strofe ale poeziei Primăvara de Vasile Alecsandri folosind site-ul www.poezie.ro

-Includeți aceste text într-o pagină HTML, apoi realizați următoarele cerințe:
1. Evidențiați fiecare strofă folosind atributul <p>. Discuții.
2. Introduceți pentru prima strofă aliniere la dreapta
3. Introduceți pentru a doua strofă aliniere la stânga folosind tag-ul div. Discuții.
4. Centrați ultima strofă.
5. Formatați fiecare sctrofă astfel încât să fie cu alt aspect al fontului, altă culoare, altă
marime.
6. Pentru primul vers din fiecare strofă aplicați pe rând stilurile îngroșat (B), înclinat
(I), subliniat (U)
7. Explorați tag-ul marquee folosind tutoriale HTML.

S-ar putea să vă placă și