Sunteți pe pagina 1din 8

Clasa a VI-a

Recapitulare - 27 ore;
Predare-învăţare – 98 ore;
Evaluare- 11 ore
Total - 136 ore

Indicatorii competențelor
specifice (CS) și a Unități de conținut
Nr. Nr.
unităților de competențe Data Observaţii
crt. ore
(UC) conform
curriculumului
CS UC I Numere naturale. 23
Recapitulare şi completări
1.1, 1.4 1 Propoziţii adevărate. Propoziţii false 1
I
2 Multimi. Operatii cu multimi 1
II
IV 3 Multimi. Operatii cu multimi 1

V 1.1, 1.4 4 Mulţimea numerelor naturale N şi N* 1


VI 1.1, 1.4 5 Operatii cu numere naturale 1
VII
6 Operatii cu numere naturale 1
VIII
7 Divizor. Multiplu. 1

1.2, 1.3, 1.4 8 Criterii de divizibilitate cu: 2, 5, 10n. Numere pare si numere impare 1

1.2, 1.3, 1.4 9 Criterii de divizibilitate cu 3, 9 1

1.2, 1.3, 1.4 10 Evaluare sumativa 1

1.1, 1.4 11 Numere prime şi numere compuse 1

1.2, 1.3, 1.4 12 Descompunerea numerelor naturale în produs de puteri de numere prime 1

13 Descompunerea numerelor naturale în produs de puteri de numere prime 1


1.2, 1.3, 1.4 14 Divizor comun al două numere naturale.C.m.m.d.c. 1

15 Divizor comun al două numere naturale.C.m.m.d.c. 1

1.2, 1.3, 1.4 16 Multipli comuni ai două numere naturale.C.m.m.m.c 1

17 Multipli comuni ai două numere naturale.C.m.m.m.c 1

1.2, 1.3, 1.4 18 Rezolvarea problemelor prin metode aritmetice 1

19 Rezolvarea problemelor prin metode aritmetice 1

1.2, 1.3, 1.4 20 Rezolvarea în N a ecuaţiilor 1

21 Rezolvarea în N a ecuaţiilor 1

1.2, 1.3, 1.4 22 Oră de sinteză 1

1.2, 1.3, 1.4,1.6 23 Evaluare sumativă 1

II Numere întregi. Operaţii cu numere întregi 23

I 2.1, 2.2, 2.7 24 Mulţimea numerelor întregi. 1


II 25 Reprezentarea pe axa numerelor.Numere opuse 1
IV
2.1, 2.2, 2.7 26 Valoarea absolută. Proprietăţi. 1
V
27 Valoarea absolută. Proprietăţi. 1
VI
VII 2.1, 2.2, 2.7 28 Ordonarea şi compararea numerelor întregi 1
VIII 2.1, 2.2, 2.7 29 Adunarea numerelor întregi. Proprietăţi. 1

30 Adunarea numerelor întregi. Proprietăţi. 1

2.1, 2.2, 2.7 31 Scăderea numerelor întregi. 1

32 Scăderea numerelor întregi. 1

2.3- 2.5,2.7 33 Evaluare sumativă 1


2.2- 2.5, 2.7 34 Înmulţirea numerelor întregi. Proprietăţi. 1

2.2- 2.5, 2.7 35 Înmulţirea numerelor întregi. Proprietăţi. 1

2.2- 2.5, 2.7 36 Împărţirea numerelor întregi. 1

2.5, 2.6,2.7 37 Puterea cu exponent natural a unui număr întreg. 1

38 Puterea cu exponent natural a unui număr întreg. 1

2.5, 2.6,2.7 39 Ordinea efectuării operaţiilor. 1

40 Ordinea efectuării operaţiilor. 1

41 Ordinea efectuării operaţiilor. 1

2.5, 2.6,2.7 42 Ecuaţii în mulţimea Z 1

43 Ecuaţii în mulţimea Z 1

2.5, 2.6,2.7 44 Oră de sinteză 1

1.1-1.6,2.1 - 2.7 45 Oră de sinteză integrativă 1

1.1-1.6,2.1 - 2.7 46 Evaluare sumativă 1

III Numere raţionale. 42

Unitatea 1 : Fracţii. Operaţii cu fracţii 12

I 3.1, 3.2, 3.8 47 Noţiunea de fracţie 1


Amplificarea şi simplificarea fracţiilor
II 3.1, 3.2, 3.8 48 Adunarea fracţiilor 1

IV 49 Adunarea fracţiilor 1

V 3.1, 3.2, 3.8 50 Scăderea fracţiilor 1

3.1, 3.2, 3.8 51 Înmulţirea fracţiilor 1


VI
3.1, 3.2, 3.8 52 Numere (fracţii) inverse 1
VII 3.2-3.4, 3.8-3.10 53 Împărţirea fracţiilor 1

VIII 3.2-3.4, 3.8-3.10 54 Aflarea unei fracţii dintr-un număr 1

3.2-3.4, 3.8-3.10 55 Aflarea numărului după fracţia dată 1

3.2-3.4, 3.8-3.10 56 Oră de sinteză 1

57 Oră de sinteză integrativă 1

3.2-3.4, 3.8-3.10 58 Evaluare sumativă 1

Unitatea 2 : Numere zecimale. Operaţii cu numere zecimale 12

3.2-3.4, 3.8-3.10 59 Numere zecimale 1

3.2-3.4, 3.8-3.10 60 Compararea numerelor zecimale 1

3.2-3.4, 3.8-3.10 61 Adunarea numerelor zecimale 1

3.2-3.4, 3.8-3.10 62 Scăderea numerelor zecimale 1

3.3,3.4,3.6 – 3.10 63 Înmulţirea numerelor zecimale 1

3.3,3.4,3.6 – 3.10 64 Împărţirea numerelor zecimale 1

3.2-3.4, 3.8-3.10 65 Numere zecimale periodice 1

3.3,3.4,3.6 – 3.10 66 Transformarea numerelor zecimale periodice în fracţii 1

67 Transformarea numerelor zecimale periodice în fracţii 1

3.3,3.4,3.6 – 3.10 68 Oră de sinteză 1

69 Oră de sinteză integrativă 1

3.2-3.4, 3.8-3.10 70 Evaluare sumativă 1

Unitatea 3: Mulţimea numerelor raţionale 18

3.1,3.2, 3.8 71 Noţiunea de număr raţional 1


3.1, 3.2, 3.8 72 Modulul numărului raţional. Proprietăţi 1

3.1, 3.2, 3.8 73 Forme de reprezentare a numerlor raţionale 1

74 Compararea numerelor raţionale 1

75 Rotungirea numerelor raţionale 1

3.2-3.4, 3.8-3.10 76 Adunarea şi scăderea numerelor raţionale 1

77 Proprietăţile adunării 1

3.2-3.4, 3.8-3.10 78 Desfacerea parantezelor 1

79 Înmulţirea şi împărţirea numerelor raţionale 1

80 Proprietăţile înmulţirii 1

3.3,3.4, 3.8- 3.10 81 Puterea unui număr raţional cu exponent număr natural 1

82 Puterea unui număr raţional cu exponent număr natural 1

3.1-3.4, 3.6,3.8 83 Media aritmetică 1

3.2-3.4, 3.8-3.10 84 Rezolvarea ecuaţiilor în Q 1

85 Rezolvarea ecuaţiilor în Q 1

3.2-3.4, 3.8-3.10 86 Oră de sinteză 1

87 Oră de sinteză integrativă 1

88 Evaluare sumativă 1

IV Rapoarte şi proporţii 23

I 4.1, 4.4, 4.5, 4.7 89 Noţiunea de raport.Aplicaţii. 1


II
IV 4.1, 4.4, 4.5, 4.7 90 Proporţii. Proprietatea fundamentală a proporţiei 1
V
VI 91 Proporţii. Proprietatea fundamentală a proporţiei 1
VII 4.1, 4.4, 4.5, 4.7 92 Alcătuirea unei proportii 1
VIII
4.1, 4.4, 4.5, 4.7 93 Aflarea unui termen necunoscut al proporţiei 1

94 Aflarea unui termen necunoscut al proporţiei 1

4.1, 4.4, 4.5, 4.7 95 Şiruri de rapoarte egale. 1

4.2- 4.5, 4.7 96 Mărimi direct proporţionale. 1

4.2- 4.5, 4.7 97 Regula de trei simplă. 1

98 Regula de trei simplă. 1

4.2- 4.5, 4.7 99 Evaluare sumativă 1

4.2- 4.5, 4.7 100 Mărimi invers proporţionale. Regula de trei simplă. Aplicaţii 1

101 Mărimi invers proporţionale. Regula de trei simplă. Aplicaţii 1

4.2- 4.5, 4.7 102 Rezolvarea în Q a ecuatiilor cu proportii 1

103 Rezolvarea în Q a ecuatiilor cu proportii 1

4.3-4.5,4.7 104 Noţiunea de procent 1

4.3-4.5,4.7 105 Probleme cu procente 1

106 Probleme cu procente 1

4.2- 4.5, 4.7 107 Evenimente: sigure, posibile, imposibile 1

4.2- 4.5, 4.7 108 Reprezentarea datelor prin tabele şi grafice. Aplicaţii 1

4.2- 4.5, 4.6 109 Oră de sinteză 1

3.1-3.10,4.1 – 4.7 110 Oră de sinteză integrativă 1

3.1-3.10,4.1 – 4.7 111 Evaluare sumativă 1

V Figuri şi corpuri geometrice 25


A. Figuri geometrice plane 17

I 5.1-5.3, 5.7,5.8 112 Notiuni geometrice: punc, dreapta, plan, 1


semiplan, semidreapta,segment, linie frinta.
II
5.1-5.3, 5.7,5.8 113 Notatii si reprezentari. 1
IV
5.1-5.3,5,7,5.9 114 Unghiul. Clasificare. 1
V 5.4,5.7-5.10 115 Măsura în grade a unghiurilor. Raportorul şi aplicarea lui 1
VI 116 Măsura în grade a unghiurilor. Raportorul şi aplicarea lui 1

VII 5.9 5.4,5.7-5.10 117 Construirea cu ajutorul raportorului a unui unghi, avind o masura data. 1

VIII 5.1- 5.3, 5.7, 5.8 118 Drepte paralele şi perpendiculare, drepte concurente. 1

5.1- 5.3, 5.7, 5.8 119 Poligonul.Elemente ale poligonului 1

5.4, 5.5, 5.6, 5.7 120 Lungimea segmentului. Perimetrul triunghiului, patrulaterului, poligonului 1

5.1 – 5.10 121 Aplicaţii. Lucrare practică 1

5.4, 5.5, 5.6, 122 Linie curbă. Cerc. Disc. 1


5.7,5.8

5.4, 5.8- 5.10 123 Numărul  . Lungimea cercului şi aria discului 1

5.4, 5.8- 5.10 124- Aria pătratului, dreptunghiului 1


125
Aria pătratului, dreptunghiului 1

5.1 – 5.10 126 Oră de sinteză 1

3.1-310,5.1 – 5.10 127 Oră de sinteză integrativă 1

3.1-310,5.1 – 5.10 128 Evaluare sumativă 1

B. Corpuri geometrice 8

5.1-5.3, 5.8- 5.10 129 Cub, paralelipiped dreptunghic (cuboid), Elemente. Desfăşurări 1
I 5.1-5.3, 5.8- 5.10 130 Piramidă. Elemente. Desfăşurări 1
II
IV 5.1-5.3, 5.8- 5.10 131 Volumul cubului şi a cuboidului.Aplicaţii 1
V
5.4-5.6, 5.9, 5.10 132 Corpuri rotunde: cilindru, con. Elemente. Desfăşurări: Sferă, corpul sferic. 1
VI
Elemente
VII
5.1-5.3, 5.8- 5.10 133 Oră de sinteză 1
VIII
4.1-4.7, 5.1 – 5.10 134 Oră de sinteză integrativă 1

4.1-4.7, 5.1 – 5.10 135 Evaluare sumativă 1

1.1-5.10 136 Recapitulare finală 1

S-ar putea să vă placă și