Sunteți pe pagina 1din 4

Testare iniţială

Disciplina: geografie
Clasa a VIII-a
Numele elevului..............................................................................
Data .......................................

Partea I (40 puncte)


A. Incercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect: (20 puncte)
1. Cel mai întins şi cel mai populat continent al planetei este: a) Africa b) Europa c) Asia
2. Cel mai înalt vârf din lume (8848 m) este : a) Everest b) Elbrus c) Aconcagua
3. Singurul continent simetric faţă de Ecuator este: a) Australia b) Africa c) America de Sud
4. America de Nord şi America de Sud au forme geometrice asemănătoare unui: a) triunghi b)
dreptunghi c) con
5. Unica ţară-continent de pe planetă este : a) Europa b) Antarctica c) Australia

B. Realizează corespondenţa, prin săgeţi, dintre continentele extraeuropene din coloana


A şi ţările din coloana B. (20 puncte)

A B
Africa China
Asia Canada
America de Nord Maroc
America de Sud Argentina

Partea a II-a (50 puncte)

Rezolvaţi următoarele cerinţe:


1.Numiţi trei particularităţi fizico-geografice ale Australiei: (15 puncte)
2.Două caracteristici comune ale Americii de Nord şi de Sud. (10 puncte)
3.Apreciaţi relieful Asiei prin trei elemente specifice. (15 puncte)
4. Alcătuiţi un scurt text folosind termenii: Sahara, oaze, Nil, Tropicul Racului, Sahel
(10 puncte)
Se acordă 10 puncte din oficiu
Barem de corectare şi notare
Geografie, clasa a VIII-a

• Se acordă 10 puncte din oficiu.


Timp de lucru - 45 minute

PARTEA I (40 de puncte)

A. Se acordă câte 4 puncte pentru fiecare răspuns corect: (5x4=20p)


1. c; 2. a; 3. b; 4. a; 5. c

B. Se acordă câte 4 puncte pentru fiecare corespondenţă/ asociere corectă (4x5p=20p).


Total 40 puncte

PARTEA a II-a (50 de puncte)

1.Se acordă câte 5 puncte pentru oricare particularitate fizico-geografică menţionată


(5x3=15p)

2. a. Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare asemănare dintre cele două Americi scrisă corect:
(2x5=10 p)

3. Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare element de relief menţionat : (3x5=15p)

4. Se acordă 10 puncte astfel : câte 2 puncte pentru fiecare cuvânt folosit corect în text
(5x2=10p)
Total 50 puncte
MATRICEA DE SPECIFICAŢIE

Clasa a VIII-a, GEOGRAFIE

COMPETENŢE 1.3 Utilizarea 3.3 Prezentarea 4.3 Poziţionarea 3.4 Analiza 7.8 Analizarea
termenilor structurată a corectă a comparativă a elementelor
geografici componentelor elementelor elementelor din din realitatea
simpli în geografice ale geografice pe realitatea continetelor şi
contexte continetelor reprezentări geografică ţărilor
cunoscute sau extraeuropene, a cartografice ale extraeuropeană extraeuropene
în contexte regiunilor şi continetelor după observată
noi. ţărilor acestora. extraeuropene. caracteristicile direct sau
solicitate, indirect.
stabilind
asemănări şi
Conţinuturi deosebiri.

Asia X

Africa X X

America de X X X X
Nord şi America
de Sud

Australia X X X
INTERPRETAREA TESTULUI

1. Disciplina: GEOGRAFIE

2. Data:

3. Clasa: a VIII a

4. Subiectul: TEST INIŢIAL

5. Profesor:

6. Competenţe:
1.3 Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în contexte noi.
3.3 Prezentarea structurată a componentelor geografice ale continetelor extraeuropene, a regiunilor şi
ţărilor acestora.
4.3 Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentări cartografice ale continetelor
extraeuropene.
3.4 Analiza comparativă a elementelor din realitatea geografică extraeuropeană după caracteristicile
solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri.
7.8 Analizarea elementelor din realitatea continetelor şi ţărilor extraeuropene observată direct sau
indirect.

7. Număr de elevi:

8. Număr de elevi prezenţi la test:

9. Note obţinute:

Nota
Număr
de note

10. Media pe clasă:

11. Notele cele mai mari:


1.
2.
12. Notele cele mai mici:
1.
2.
13.Concluzii:

14. Măsuri: