Sunteți pe pagina 1din 4

Scoala gimnaziala nr.

1 Cristesti
AN SCOLAR 2015-2016
Profesor: Turcoman Cezar

Plan remedial pentru elevii cu dificultati de invatare


la disciplina Istorie – clasa a V-a, semestrul I

I. Evaluarea iniţială a performanţei/comportamentului:


Elevii nu dispun de vocabularul specific disciplinei istorie
Elevii nu pot exprima opinii in limbajul adecvat istoriei
Elevii nu sunt capabili sa formuleze argumente referitoare la un subiect istoric, pornind
de la sursele istorice
Elevii nu sunt capabili sa incadreze un eveniment sau o serie de evenimente într-un context
cronologic

II. VALORI VIZATE

COMPETENTE GENERALE:

 Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate


 Aplicarea principiilor şi metodelor adecvate în abordarea surselor
istorice

COMPETENTE SPECIFICE

 Formularea, în scris si oral, a unor opinii referitoare la o temă de istorie


 Selectarea si comentarea surselor istorice pentru a susţine / combate un punct de
vedere
 Analiza diversităţii sociale, cultural si de civilizaţie în istorie pornind de la sursele
istorice
 Compararea unor opinii şi argumente diferite referitoare la o temă de istorie

CONTINUTURI:
Preistoria umanitătii
1. Ce este istoria?
3. Cronologia. Cultură și civilizatie
4. Omul și mediul. Unelte, arme, ocupaţii
5. Organizarea socială și viaţa spirituală

Orientul Antic
1. Omul şi mediul. Popoarele Orientului Antic
2. Constituirea oraşelor-state. Sumerul

3. Mari regate şi imperii ale Orientului Antic


4. Moştenirea culturală a Orientului Antic

Grecia Antică
1. Omul şi mediul. Grecia arhaică

2. Formarea polisului grec şi a democraţiei.

3. Colonizarea greacă

4. Războaiele medice

5. Sparta şi Atena

6. Pericle şi epoca sa. Războiul peloponesiac

7. Criza lumii greceşti. Regatul Macedoniei

8. Alexandru cel Mare

9. Cultura greacă şi elenistică

III? ACTIVITATI DE INVATARE

UNITATEA DE INVATARE: Preistoria umanitătii

* LECTIA :Ce este istoria?


-Analiza imaginilor din manual, identificarea tipurilor de izvoare istorice
- Citirea si interpretarea textelor istorice manual

* LECTIA: Cronologia. Cultură si civilizatie


- operarea cu unitati ale timpului istoric
- construirea de axa cronologice pe care sa amplseze diverse evenimente istorice

LECTIA: Omul și mediul. Unelte, arme, ocupaţii


-identificarea principalelor descoperiri ale omului preistoric

LECTIA: Organizarea socială și viaţa spirituală


-mostenirea materiala si spirituala a Preistoriei
LECTIA: Omul si mediul-Orientul antic
-localizarea pe suportul cartografic a popoarelor Orientului antic

LECTIA: Constituirea oraşelor-state. Sumerulcu ajutorul hartilor din manual


-identificarea princilelor orase state din Mesopotamia, Fenicia, Egipt cu
ajutorul hartilor din manual
-mostenirea lasata de sumerieni

LECTIA: Mari regate şi imperii ale Orientului Antic


-regatul Egiptului antic, al Asiriei, al evreilor, Imperiul Persan-caracteristici,
diferentieri

LECTIA: Moştenirea culturală a Orientului Antic


- compararea diverselor scrieri din Orient
- enumerarea catorva tipuri de constructii realizate in Orient

LECTIA: Omul şi mediul. Grecia arhaică


-compararea conditiilor geografice si de clima ale Greciei si Orientul antic
- povestirea legendei labirintului din Cnossos

LECTIA: Formarea polisului grec şi a democraţiei

LECTIA: Colonizarea greacă


-prezentarea cauzelor colonizarii grecesti
-elementele commune metropolei si coloniile sale

LECTIA: Războaiele medice

LECTIA: Sparta şi Atena


-localizarea pe harta a Atenei si Sartei
-caracterizarea educatiei spartanilor
LECTIA: Pericle şi epoca sa. Războiul peloponesiac
-analiza textului istoric a lui Tucidide “Razboiul Peloponeziac”

LECTIA: Alexandru cel Mare


-prezentarea principalelor momente ale epopeii lui Alexandru cel Mare

LECTIA: Cultura greacă şi elenistică


-deosebirile dintre religia greaca si religiile orientale
-compararea arhitecturii templului grec cu aceea a templului egiptean

IV. Resurse – fise individuale de lucru, manualul


V. Strategii didactice: invatarea prin descoperire, conversatia euristica, invatarea
prin cooperare

VI. Evaluare: se verifica fiecare fisa individuala de lucru si se formuleaza concluzii

VII. Observatii: se realizeaza o analiza SWOT , cuprinzand puncte tari si puncte


slabe in pregatirea elevilor

VIII. Strategia pentru viitor

S-ar putea să vă placă și