Sunteți pe pagina 1din 4

Instituțiile de învățământ superior

Învăţământ de stat / Public Institutions


1. Universitatea de Stat din Moldova / Moldova State University
Rector: CIOCANU Gheorghe
MD-2009, mun. Chişinău, str. A.Mateevici, 60
tel: +(373 22) 022-244-821, 022-244-810, 022-24-22-53
www.usm.md

2. Universitatea Pedagogică de Stat "I.Creangă" / "Ion Creanga" Pedogogical


State University
Rector: CHICUȘ Nicolae
MD-2069, mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 1
tel: +(373 22) 35-84-15, +(373 22) 24-02-84
www.upsc.md

3. Universitatea Tehnică a Moldovei / Technical University of Moldova


Rector: BOSTAN Viorel
MD-2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 168
tel: +(373 22) 23-78-61, 022- 23-54-00
www.utm.md

4. Academia de Studii Economice din Moldova / Academy of Economic Studies


of Moldova
Rector: BELOSTECINIC Grigore
MD-2005, mun. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni, 51
tel: +(373 22) 22-41-28, 022-22-43-66
www.ase.md

5. Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi / "Alecu Russo" State


University of Balti
Rector: GAȘIȚOI Natalia
MD-2131, mun. Bălţi, str. Puşkin, 38
tel: +(373-231) 52-430, 0231-52-340
www.usarb.md

6. Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul în mun. Chişinău) / Tiraspol State
University
Rector: COROPCEANU Eduard
MD-2069, mun. Chişinău, str. Iablocikin, 5
tel: +(373 22) 75-49-24, 022-59-26-50
www.ust.md

7. Universitatea de Stat din Comrat / Comrat State University


Rector: ZAHARIA Serghei
MD-3800, or. Comrat, str. Galaţan, 17
tel: +(373-298) 2-43-45, 0298-2-34-81
www.kdu.md

8. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport / State University of Phisycal


Education and Sport
Rector: MANOLACHI Veaceslav
MD-2024, mun. Chişinău, str. A.Doga, 24/1
tel: +(373 22) 49-40-81, +(373 22) 49-41-82
www.usefs.md

9. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "N. Testemiţanu" / "Nicolae


Testemitanu" State University of Medicine and Pharmacy
Rector: ABABII Ion
MD-2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 165
tel: +(373 22) 205-701, +(373 22) 205-189
www.usmf.md

10. Universitatea Agrară de Stat din Moldova / Agrarian State University of


Moldova
Rector: VOLCONOVICI Liviu
MD-2049, mun. Chişinău, str.Mirceşti, 44
tel: +(373 22) 31-22-58, 022-31-22-56
www.uasm.md

11. Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne / "Stefan cel
Mare" Police Academy
Rector: CARP Simion
MD-2009, mun. Chişinău, str. Gh.Asachi, 21
tel: +(373 22) 22-97-27, +(373 22) 73-50-97
www.academy.police.md

12. Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova / Moldova Institute of


Internaional Relations
Rector: BENIUC Valentin
MD-2005, mun. Chişinău, str. Puşkin, 54
tel: +(373 22) 21-09-62, 022-21-07-88
www.irim.md

13. Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice / Academy of Music, Theatre


and Fine Arts
Rector: MELNIC Victoria
MD-2009, mun. Chişinău, str. A.Mateevici, 87
tel: +(373 22) 24-02-13, 022-23-82-13
www.amtap.md
14. Academia Militară a Forţelor Armate "Alexandru cel Bun" / "Alexandru cel
Bun" Military Institute
Rector: PLOP Sergiu
MD-2023, mun. Chişinău, str. Haltei, 21
tel: +(373 22) 25-20-85, +(373 22) 35-40-45
www.army.md

15. Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul / "Bogdan


Petriceicu Hasdeu" State University of Cahul
Rector: POPA Andrei
MD-3901, or. Cahul, Piaţa Independenţei, 1
tel: +(373-299) 2-24-81, 0299-3-20-23
www.usch.md

16. Universitatea de Stat din Taraclia / Taraclia State University


Rector: PASLARI Maria
MD-7400, or. Taraclia, str. Păcii, 4
tel: +(373-294) 2-49-06, 0294-2-14-30

17. Universitatea de Stat "Dimitrie Cantemir" / State University "Dimitrie


Cantemir"
Rector: HANGANU Aurelia
MD-2028, mun. Chişinău, str. Academiei, 3/2
tel: +(373 22) 73-80-16, +(373 22) 73-74-44
www.edu.asm.md

Învățământ privat / Private Institutions


1. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova / Free International
University of Moldova
Rector: GALBEN Ilian
MD-2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 52
tel: +(373 22) 22-00-29, 022-22-59-76
www.ulim.md

2. Institutul Internaţional de Management "IMI - NOVA" / "IMI-


NOVA" International Management
Rector: RAILEAN Valentin
MD-2043, or. Chişinău, str. Hristo Botev, 9/1
tel: +(373 22) 56-85-36, 022-56-82-09
www.imi-nova.md
corina_rln@yahoo.com

3. Universitatea "Perspectiva - INT" / "Perspectiva-Int" University


Rector: KRAIJDAN Arina
MD-2071, mun. Chişinău, str. Alba Iulia, 75
tel: +(373 22) 74-79-58, 022-74-66-31
www.perspectiva.md

4. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova / Cooperative-Commercial


University of Moldova
Rector: ȘAVGA Larisa
MD-2001, mun. Chişinău, bd. Gagarin, 8
tel: +(373 22) 81-56-00, 022-81-56-01
www.uccm.md

5. Universitatea Slavonă / Slavonic University


Rector: MLECICO Tatiana
MD-2068, mun. Chişinău, str. Florilor, 28/1
tel: +(373 22) 43-03-81, 022-43-03-82
www.surm.md
surm@starnet.md

6. Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene


/ University of European Political and Economic studies
Rector: AVORNIC Gheorghe
MD-2025, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 200, et.3
tel: +(373 22) 74-94-86, +(373 22) 74-99-13
www.uspee.md

7. Universitatea de Studii Europene din Moldova / University of European


Studies of Moldova
Rector: SEDLEŢCHI Iurie
MD-2024, mun. Chişinău, str. Iablocikin, 2/1
tel: +(373 22) 50-91-22, +(373 22) 50-91-27
www.usem.md

8. IPÎ Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată / Institute of Criminal


Science and Applied Criminology of Moldova
"Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată" din Moldova
Rector: BUJOR Valeriu
MD-2032, mun. Chişinău, str. Voluntarilor, 8/3
tel: +(373-22) 47-04-18, +(373-231) 47-04-20
www.criminology.md
e-mail: criminology_md@mail.ru

9.Universitatea Americană din Moldova/ The American University of Moldova


Rector: AKPINAR Serhat
MD- 2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 200
tel: +(373 22) 11-00-00, +(373 79) 50-87-77 (secția studii)
www.aum.md