Sunteți pe pagina 1din 4

NUMELE ELEVULUI ................................................ NOTA ...........

TEST INIȚIAL

�Din oficiu se acorda 10 puncte.Toate subiectele sunt obligatorii.Timp de lucru efectiv este de 50 min.

PARTEA I. ( 40 puncte )
5p. 1. Calculați: 1,5 + 0,5 + 0,(3) =

 1 7
5p. 2. Efectuați: 0,2; 4 ;  5; 3 2 ; ; 1  (RQ) =
 4 9
5p. 3. Calculați:  2 3  1 
2

5p. 4. Aflați 25% din 40


5p. 5.Rezolvați ecuația: 1 – 4x = 9
5p. 6. Aflați lungimea unui cerc cu raza de 6 cm.
5p. 7.Aflați aria unui triunghi dreptunghic cu proiecțiile catetelor pe ipotenuză de
4 cm și respectiv 9 cm.
5p. 8. Aflați diagonala unui pătrat cu perimetrul de 16 cm.

PARTEA aII-a. ( 50 puncte )

3 x  2 2 x  3 25
10p 1. Rezolvați ecuația:  
2 3 6
10p. 2. Arătați că expresia (2x – 1)2 – 4(x – 1)(x + 1) + 4(x – 2) nu depinde de x.
3. Un trapez isoscel ABCD (AB ǀǀ CD) are, AB = 8cm, CD = 2 cm și BC = 5 cm.
Aflați:
10p. a) Perimetrul trapezului ABCD;
10p. b) Aria trapezului ABCD;
10p. c) Aria triunghiului ABC.

Test inițial
BAREM DE NOTARE ȘI EVALUARE

PARTEA I

Nr. item 1 2 3 4 5 6 7 8
Rezultate 7/3 3 2 13 – 4 10 -2 12  39 4 2
3
Punctaj 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p

PARTEA II

1 3 3x  2  2 2 x  3 25 2p
 
6 6 6
9x – 6 – 4x + 6 = 25 3p
5x = 25 3p
x=5 2p
2 (2x – 1)2 = 4x2 – 4x + 1 2p
4(x – 1)(x + 1) = 4x2 – 4 2p
4x2 – 4x + 1 – 4x2 + 4 + 4x – 8 = 4p
=-3 2p
3 a) P = 8 + 5 + 2 + 5 = 20 cm 10p

b) aflarea înălțimii trapezului h = 4 cm 4p


 B  b  h 2p
A=
2
A = 20 cm2 4p

bh 2p
c) A = 2
24
A= 6p
2
A = 4 cm2 2p

MATRICEA DE SPECIFICAȚII
Compețente de
evaluat C1 C2 C3 C4 C5 C6 Total
Conținuturi
1.Operații cu numere I.1-5p 5p
rationale
2.Exemple de numre I.2-5p 5p
iraționale; mulțimea
numerelor reale
3.Formule de calcul I.3-5p II.2- 4p II.2- 6p 15p
prescurtat
4.Ecuații de forma I.5-5p 5p
ax+b=0 a,b  R
5.Formule de arii II.3-10p 10p
6.Proprietăți patrulatere II.3-5p 5p

7.Procente I.4-5p 5p

8.Calcul algebric II.1-4p 4p


9.Poprietaăți ale relatie II.1-6p 6p
de egalitate în mulțimea
numerelor reale
10.Formule geometrie I.6-5p I.7-5p 25p
II.3-10p II.3-5p
11.Rezolvarea I.8-5p 5p
triunghiului dreptunghic
12. TOTAL 10p 5p 10p 35p 5p 25p 90p

COMPETENȚELE DE EVALUAT ASOCIATE


TESTULUI DE EVALUARE INIȚIALĂ aVIII-a

C.1 Detrminarea regulilor de calcul eficiente în rezolvarea operațiilor cu numere raționale,


reale;
C.2 Cracterizarea mulțimilor de numere și a relațiilor dintre acestea utilizând limbajul logicii
matematice și teoria mulțimilor
C.3 Aplicarea regulilor de calcul și folosire parantezelor în efectuarea operațiilor cu numere
reale;
C.4 Transpunerea unei situații problemă în limbaj algebric, rezolvarea problemei obținute și
interpretarea rezultatului;
C.5 Redactare rezolvării ecuațiilor și inecuațiilor studiate în mulțimea numerelor reale;
C.6 Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în vederea calculelor de lungimi de
segmente, măsuri de unghiuri și de arii.

S-ar putea să vă placă și