Sunteți pe pagina 1din 2

Termotehnica I Conf.dr.ing.

Camelia STANCIU, UPB

Aplicatia 2
Pentru sistemul reprezentat în figura de mai jos (tubul Hilsch-Ranque) aplicati
ecuatia continuitatii (conservarea masei), principiul I si principiul al II-lea ale
termodinamicii pentru a stabili care din cazurile propuse mai jos sunt fizic
realizabile. Agentul utilizat este aer, având M = 28,96 kg/kmol si k = 1,4, iar p2= p3
= 760 mmHg.
p1, T1
Cazul a)

p2 P3, T3
T2

1 t1= 20C 293.15K p1= 2bar m1= 2 kg/s

2 t2= 25C 298.15K p2= 1.013bar m2= 0.2 kg/s

3 t3= -40C 233.15K p3= 1.013bar m3= 1.8 kg/s


Termotehnica I Conf.dr.ing. Camelia STANCIU, UPB

p1, T1

p2 P3, T3
T2
Cazul b)

1 t1= 20C 293.15K p1= 2bar m1= 2 kg/s

2 t2= 60C p2= 1.013bar m2= 1 kg/s

3 t3= -20C p3= 1.013bar m3= 1 kg/s

Cazul c)

2 t2= 80C p2= 1.013bar m2= 1.2 kg/s

3 t3= -40C p3= 1.013bar m3= 0.8 kg/s

S-ar putea să vă placă și