Sunteți pe pagina 1din 3

Laborator DINAMICA AUTOVEHICULELOR Student ................................................

Grupa .......................
Data .........................

LDA 5
Modelarea caracteristicii de rulare a unui pneu

5.1 Scopul lucrării


- Determinarea analitică a valorilor forței tangențiale specifice a pneului, în funcție de
alunecarea relativă din pata de contact și reprezentarea grafică a caracteristicii de rularea a
pneului.

5.2 Principiul metodei și modul de lucru


Determinarea caracteristicii de rulare, adică variația forței tangențiale specifice (Xr) în
funcție de alunecarea relativă din pata de contact a pneului (ar), se face pentru anvelopa la care se
cunosc parametrii dimensionali ai secțiunii sale (vezi LDA3), precum și forma și dimensiunile
petei de contact (vezi LDA 4).
Caracteristica de rulare se va construi pentru două viteze de rulare a pneului (V1<V2),în
regim de tracțiune (Xt) şi în regim de frânare (Xf), pneul fiind umflat la presiunea
nominală.Pentru determinarea dimensiunilor și a presiunii medii din pata de contact, se vor folosi
informațiile din LDA 4.

5.3 Rezultatele măsurătorilor și prelucrarea datelor


Se dau expresiile analitice ale variației forței tangențiale specifice în funcție de
alunecarea relativă:
- pentru tracțiune:

1 𝑐𝜏 ∙𝑙𝑝 µ∙𝑝𝑚
Xt = 2 ∙ ∙ 𝑎𝑟𝑡 , pentru art ≤ (5.1)
𝑝𝑚 𝑐𝜏∙ ∙𝑙𝑝
µ∙𝑝𝑚 𝑣∙𝑎 𝜇 1 𝑎𝑟𝑓 µ∙𝑝𝑚
și Xt= 𝑐 ∙ (𝑘𝑣 ∙ 𝑘𝑎𝑡 ∙ 1−𝑎𝑟𝑡 − 2 ) ∙ 𝑎 + 𝜇 − 𝑘𝑣 ∙ 𝑘𝑎𝑓 ∙ 1−𝑎 ∙ 𝑣, pentru 𝑎𝑟𝑡 ≻ 𝑐
𝜏 ∙𝑙𝑝 𝑟𝑡 𝑟𝑡 𝑟𝑓 𝜏 ∙𝑙𝑝

- pentru frânare:

1 𝑐𝜏 ∙𝑙𝑝 𝑎 µ∙𝑝𝑚
Xf = 2 ∙ ∙ 1−𝑎𝑟𝑓 , pentru arf ≤ (5.2)
𝑝𝑚 𝑟𝑓 𝑐𝜏 ∙𝑙𝑝+µ∙𝑝𝑚
µ∙𝑝𝑚 𝜇 1−𝑎𝑟𝑓 µ∙𝑝𝑚
și Xf = 𝑐 ∙ (𝑘𝑣 ∙ 𝑘𝑎𝑓 ∙ 𝑣 ∙ 𝑎𝑟𝑓 − 2 ) ∙ + 𝜇 − 𝑘𝑣 ∙ 𝑘𝑎𝑓 ∙ 𝑎𝑟𝑓 ∙ 𝑣, pentru 𝑎𝑟𝑓 ≻
𝜏 ∙ 𝑙𝑝 𝑎𝑟𝑓 𝑐𝜏 ∙𝑙𝑝+µ∙𝑝𝑚

unde: kv,kat, kaf sunt coeficienți de influență ai vitezei, ai alunecării la tracțiune și , respectiv , la
frânare ( kv = 0,01, kat =kaf=1,0 ) ;
µ - coeficientul de frecare static dintre pneu şi calea de rulare, µ=0,8;
lp - lungimea petei de contact a pneului, în cm;
pm - presiunea medie din pata de contact a pneului, în daN/cm2;
v - viteza de deplasare a automobilului, în m/s;
Laborator DINAMICA AUTOVEHICULELOR Student ................................................
Grupa .......................
Data .........................

cτ, - coeficientul rigidității tangențiale, dat de relația:

𝐺
cτ = 𝛿𝑏 [daN/cm3], (5.3)
𝑏
în care:
Gb este modulul transversal de elasticitate al benzii de rulare a pneului, Gb = 20 daN/cm2;
δb - grosimea benzii de rulare a pneului, în cm.

Odată stabilite valorile parametrilor din relațiile (5.1), (5.2) şi (5.3), pentru determinarea
caracteristicilor de rulare corespunzătoare celor două regimuri de deplasare şi de viteze, se dau
valori alunecării relative în intervalul ar∈ [0,1] (în prealabil se determină valorile alunecărilor
relative care delimitează trecerea de la o relație analitică la cealaltă).
Rezultatele calculelor vor fi centralizate în tabelele 5.1 şi 5.2, după care vor fi
reprezentate grafic dependențele Xt = Xt(art) şi Xf= Xf (arf), după modelul prezentat în figura 5.1.

a)

b)
Fig. 5.1. Caracteristica de rulare a pneului .........., cu Zr=........ daN, pa= ....... daN/cm2
a) —la tracțiune; b) - la frânare
Laborator DINAMICA AUTOVEHICULELOR Student ................................................
Grupa .......................
Data .........................

Tab.5.1. Valorile forței tangențiale specifice la tracţiune, pentru pneul..................... , care rulează
la viteza V1 = .... km/h şi V2 = .... km/h, având încărcarea radială Zr=....... daN și presiunea
aerului interior pa = .... daN/cm2 (bar)
µ∙𝑝𝑚 µ∙𝑝𝑚
art art= c ∙𝑙𝑝 <art≤1,0 (minim 10 valori)
τ 𝑐 ∙𝑙𝑝
𝜏
Xt(V1=....km/h)
Xt(V2=....km/h)

Tab.5.2. Valorile forței tangențiale specific la frânare, pentru pneul ............................ , care
rulează la viteza V1 = .... km/h şi V2= .... km/h, având încărcarea radială Zr= ........ daN şi
presiunea aerului interior pa= .... daN/cm2 (bar)
µ∙𝑝𝑚 µ∙𝑝𝑚
arf arf= 𝑐 ∙𝑙𝑝+µ∙𝑝 <arf ≤1,0 (minim 10 valori)
𝜏 𝑚 𝑐 ∙𝑙𝑝+µ∙𝑝
𝜏 𝑚

Xf(V1=....km/h)
Xf(V2=....km/h)

5.4 Observații și concluzii


Se vor face observații asupra alurii curbelor obținute, evidențiindu-se zonele de stabilitate
șiinstabilitate ale rulării pneului, pentru cele două regimuri de viteze considerate și se
vorevidenția valorile maxime și cele corespunzătoare alunecării totale din pata de contact.

S-ar putea să vă placă și