Sunteți pe pagina 1din 3

Sumerian Wheel Cuneiform Tablet

Lunar Calendar Sexagesimal System

Paggamit ng Hayop sa Ziggurat


Pag aararo
Bronze

Mga Ambag ng Kabihasnang Sumer


360°- (para malaman ng mga sumerians ang oras)