Sunteți pe pagina 1din 27

‫الدرس السابع‬

Lecţia 7

Alfabetul arab – scriere şi pronunţie


 A şaptea familie de litere: ‫ف ق ك ل‬
 ̕alif maqṣūra
 ̕alif madda
 Aplicaţii practice şi exerciţii
 Teme
A doua familie de litere
‫ف ق ك ل‬

Pronunţie Numele Transcriere Litera în


literei fonetică arabă
Redă sunetul f din limba română.
fā̕ f ‫ف‬
Se pronunţă ca sunetul c articulat la nivelul uvulei. Nu
are corespondent în limba română.
qāf q ‫ق‬
Se pronunţă ca sunetul k din kilogram.
kāf k ‫ك‬
Redă sunetul l din limba română.
lām l ‫ل‬
Cele 4 poziţii (izolată, iniţială, medială şi finală) ale
literelor ‫ف ق ك ل‬

finală medială izolată iniţială

‫ـف‬ ‫ـفـ‬ ‫فـ‬ ‫ف‬


‫ـق‬ ‫ـقـ‬ ‫قـ‬ ‫ق‬
‫ــك‬ ‫ــكـ‬ ‫كـ‬ ‫ك‬
‫ــل‬ ‫ــلـ‬ ‫لـ‬ ‫ل‬
‫ ف‬- fā’
Pronunţie

 Litera fā’ notează o consoană fricativă, labială,


surdă care se pronunţă ca sunetul f din română.
 Transcriere fonetică: f
‫ ف‬- fā’
Scriere

 Litera fā’ se scrie pe linie, în


toate cele patru forme ale
sale: izolată, iniţială, medială  În poziţie izolată ‫ف‬
şi finală.  În poziţie iniţială ‫فـ‬
 În poziţie medială, litera fā’
seamănă cu litera ‘ayn,  În poziţie medială ‫ـفـ‬
numai că litera fā’ este
 În poziţie finală ‫ـف‬
rotunjită, iar litera ‘ayn este
colţuroasă.
‫ ق‬- qāf
Pronunţie

 Litera qāf notează o consoană oclusivă, postpalatală,


sonoră, care se pronunţă ca sunetul c articulat la nivelul
uvulei.
 Transcriere fonetică: q
‫ ق‬- qāf
Scriere

 Litera qāf seamănă cu litera fā’,


numai că spre deosebire de
aceasta, are două puncte deasupra,
 În poziţie izolată ‫ق‬
iar în poziţie izolată şi finală nu se  În poziţie iniţială ‫قـ‬
scrie pe linie, ca în cazul literei fā’,  În poziţie medială ‫ـقـ‬
ci are o „coadă” sub formă de
buclă, care se află sub linie.  În poziţie finală ‫ـق‬
‫ ك‬- kāf
Pronunţie

 Litera kāf notează o consoană oclusivă, postpalatală,


surdă care se pronunţă ca sunetul k din românescul
kilogram.
 Transcriere fonetică: k
‫ ك‬- kāf
Scriere

 Litera kāf este la fel de înaltă  În poziţie izolată ‫ك‬


ca şi litera ’alif şi se scrie
deasupra liniei de scris în  În poziţie iniţială ‫كـ‬
toate cele patru forme ale
sale.  În poziţie medială ‫ـكـ‬
 În poziţie izolată şi finală, în  În poziţie finală ‫ـك‬
deschizătura literei kāf se
scrie semnul hamza (‫)ء‬.
‫ – ل‬lām
Pronunţie

 Litera lām notează o consoană fricativă, laterală,


sonoră, care se pronunţă ca sunetul l din română.
 Transcriere fonetică: l
‫ ل‬- lām
Scriere

 Litera lām seamănă cu un  În poziţie izolată ‫ل‬


’alif, dar spre deosebire de  În poziţie iniţială ‫لـ‬
acesta, se termină, în poziţie
 În poziţie medială ‫ـلـ‬
izolată şi finală, cu un fel de
cârlig sub linia de scriere.  În poziţie finală ‫ـل‬
Acest cârlig dispare în poziţie
iniţială şi medială.
Combinaţia grafică lām’alif

 lām urmat de’alif formează semnul


lām’alif care are doar două forme:

1. izolată: ‫ال‬
2. finală: ‫ﻼ‬
̕ alif maqṣūra

 ’alif maqṣūra apare numai la sfârşitul cuvântului, se noteză cu litera ‫ ي‬fără


puncte (‫ )ى‬şi este marcă de feminin, dar nu întodeauna.
 ’alif maqṣūra (‫ )ى‬redă acelaşi sunet ca’alif obişnuit (‫ )ا‬şi anume vocala
lungă ā.
 În baza unor reguli gramticale, numai anumite cuvinte se notează cu’alif
maqṣūra.
 ’alif maqṣūra are două forme:
1. izolată ‫ بُ ْش َرى – ى‬bushrā „veste bună; Bushra (nume propriu de persoană)”
2. legată ‫ ̕ ِإلَى – ـى‬ilā „la; către” - prepoziţie
̕ alif madda
 Semnul madda „prelungire” se scrie deasupra literei’alif şi are forma unei tilde: ‫آ‬
 Transcriere fonetică: ̕ ā (un hamza şi vocala lungă ā)
 Madda se utilizează pentru a evita scrierea a doi’alif consecutivi, situaţie care
poate apărea ca rezultat al derivării interne şi al conjugării verbului.
 Concret, alif madda rezultă din:

1. un ̕ alif suport grafic al consoanei hamza urmat de vocala lungă ā:

„a citi” )‫رَا‬
‫(قَ أ‬
‫آ‬
‫ر‬ ‫ق‬
َ ‫ ا = آ‬+ َ‫أ‬
َ َ exemplu
2. doi ̕ alif , ambii suport de hamza (prima hamza este urmată fatḥa – a, iar cea de-a
doua este urmată de sukūn)

„speranţe” (‫آمال )أَْأ َمال‬


َ exemplu ‫ ْأ = آ‬+ َ‫أ‬
Consoanele ‫ ف ق ك ل‬însoţite de vocalele
scurte a, u şi i şi semnul sukūn

f‫ف‬
ْ ِ
fi ‫ف‬ ُُ
fu ‫ف‬ fa ‫ف‬
َ
qُ‫ْق‬ qiُ‫ق‬
ِ qu ‫ق‬ qa ‫ق‬َ
kُ‫ْك‬ kiُ‫ِك‬ ku ‫ك‬ ka ‫َك‬
lُ‫ْل‬ liُ‫ِل‬ lu ‫ل‬ la ‫َل‬
Consoanele ‫ ف ق ك ل‬dublate
(vezi semnul shadda însoţit de vocalele scurte a, u, i)

ffi ‫ف‬ ffu ‫ف‬ ffa ‫ف‬


qqi ‫ق‬ qqu ‫ق‬ qqa ‫ق‬
kki ‫ك‬ kku ‫ك‬ kka ‫ك‬
lli ‫ل‬ llu ‫ل‬ lla ‫ل‬
Consoanele ‫ ف ق ك ل‬urmate de
vocalele lungi

fī ‫ِفي‬ fū ‫فو‬ fā ‫فَا‬


qī ‫ِقي‬ qū ‫قو‬ qā ‫قَا‬
kī ‫ِكي‬ kū ‫كو‬ kā ‫َكا‬
lī ‫ِلي‬ lū ‫لو‬ lā ‫َل‬
‫‪Recapitulare‬‬
‫‪28 litere‬‬
‫ا ب ت ث ن و ي د ذ رز ج ح خ ه م س ش ص ض ط‬ ‫‪‬‬

‫ظفقكل‬
‫ا بـ تـ ثـ نـ و يـ د ذ ر ز جـ حـ خـ هـ مـ سـ شـ صـ ضـ‬ ‫‪‬‬

‫طـ ظـ فـ قـ كـ لـ‬
‫ﺎ ـبـ ـتـ ـثـ ـنـ ـو ـيـ ـد ـذ ـر ـز ـجـ ـحـ ـخـ ـهـ ـمـ ـسـ‬ ‫‪‬‬

‫ـشـ ـصـ ـضـ ــطــ ــظــ ـفـ ـقـ ـكـ ـلـ‬


‫ﺎ ـب ـت ـث ـن ـو ـي ـد ـذ ـر ـز ـج ـح ـخ ـه ـم ـس‬ ‫‪‬‬
‫ـش ـص ـض ــط ــظ ـف ـق ـك ـل‬
Cum legăm literele între ele?

Atenţie! Literele ’alif , wāw, dāl, dhāl, rā̕ şi zay(n) nu se leagă de


litera următoare! Acestea se leagă numai de litera anterioară.
qāda „a conduce”
َ‫ َد = قَاد‬+ ‫ ا‬+ ‫ق‬َ
farāsha „fluture”
‫ ة = فَ ارشة‬+ ‫ َش‬+ ‫ ا‬+‫ َر‬+ ‫ف‬ َ
sūq „piaţă”
‫ ق = سَوق‬+ ‫ و‬+ ُ‫س‬
kāna „a fi”
َ‫ ن = كَان‬+ ‫ ا‬+ ‫َك‬
Temă
Exerciţii de scriere - 1

funduq „hotel”
= ‫ ق‬+ ‫ د‬+ ‫ ْن‬+ ‫ف‬
matḥaf „muzeu”
= ‫ ف‬+ ‫ َح‬+ ‫ت‬ْ + ‫َُم‬
ṣundūq „valiză; cufăr; cutie”
= ‫ ق‬+ ‫ و‬+ ‫ د‬+ ‫ ْن‬+‫ص‬
ṣadīq „prieten”
= ‫ ق‬+ ‫ ي‬+ ‫ ِد‬+ ‫ص‬ َ
=‫ة‬+‫ق‬ َ + ‫ي‬ + ‫د‬ِ +‫ص‬َ
ṣadīqa „prietenă”

ṣadāqa „prietenie”
=‫ة‬+‫ق‬ َ + ‫ ا‬+ ‫ َد‬+ ‫ص‬
َ
Temă
Exerciţii de scriere – 2

laylā „Layla- nume


propriu de persoană”
= ‫ ى‬+ ‫ َل‬+ ُ‫ي‬
ْ + ‫َل‬
salmā „Salma- nume
propriu de persoană”
= ‫ ى‬+ ‫ َم‬+ ‫ ْل‬+ ‫َس‬
nadjwā „Najwa- nume
propriu de persoană”
= ‫ ى‬+ ‫ َو‬+ ‫ ْج‬+ ‫َن‬
nuhā „Nuha- nume
propriu de persoană”
= ‫ ى‬+ َ‫ ه‬+ ُ‫ن‬
munā „Muna- nume
propriu de persoană”
= ‫ ى‬+ ‫ َن‬+ ‫ُم‬
bushrā „Bushra- nume
propriu de persoană”
= ‫ ى‬+ ‫ َر‬+ ‫ ْش‬+ ُ‫ب‬
Temă
Exerciţii de scriere - 3

̕ āsif „Îmi pare rău!” –


persoana I, singular, masculin
ِ +‫آ‬
=‫ف‬+‫س‬
̕ āsifa „Îmi pare rău!” –
persoana I, singular, feminin
=‫ة‬+‫ف‬ ِ +‫آ‬
َ +‫س‬
̕ asaf „părere de rău”
= ‫ ف‬+ ‫ َس‬+ َ‫أ‬
kūʻ „cot”
=‫ع‬+‫و‬+‫ك‬
kawkab „planetă”
= ‫ ب‬+ ‫ َك‬+ ‫ ْو‬+ ‫َك‬
ghurfa „cameră”
=‫ة‬+‫ف‬ َ + ‫ ْر‬+ ‫غ‬
Temă
Exerciţii de citire - 1

„canal”
‫قََناة‬ „motan; pisic”
‫ِقط‬ „câine”
‫َكْمب‬
„şofer”
‫َسائِق‬ „pisică”
‫ِقطة‬ „inimă”
‫َقْمب‬
„conducător”
‫قَائِد‬ „cutie”
‫ع ُْلبة‬ „cuişoare”
‫قُ ُر ْنفُل‬
„lămâie”
‫لَ ْيمون‬ „păpuşă; jucărie”
‫ل ْعَبة‬ „scorpion”
‫َع ْق َرب‬
„bancă”
‫َم ْق َعد‬ „parc, grădină”
‫َح ِديقَة‬ „elefant”
‫ِفيل‬
„scaun”
‫ك ْرِسي‬ „tunel”
‫َنفَق‬ „maimuţă”
‫ِق ْرد‬
Temă
Exerciţii de citire - 2

„o noapte”
‫لَْيمَة‬ „bibliotecă;
librărie”
‫َم ْكتََبة‬ „masă”
‫ط ِاولَة‬
َ
„hoţ”
‫ِلص‬ „ceea ce e
scris; soartă”
‫َم ْكتوب‬ „fulger”
‫َب ْرق‬
„furt”
‫س ِرقة‬ „a scrie”
‫ب‬
َ َ‫َكت‬
„binecuvânare”
‫بركة‬
„Tipoli”
‫ط َرابمس‬
َ „cărţi” -
plural
‫كتب‬ „scriitor”
‫َكاتِب‬
„Liban”
‫ل ْبَنان‬ „mare”
‫َكبِير‬ „birou”
‫َم ْكتَب‬
FELICITĂRI! / MABROOK!
Ai reuşit să parcurgi şi cea de-a şaptea lecţie de arabă, ceea ce
înseamnă că ai întâlnit toate literele alfabetului arab.
Repetă-le, exersează-le pentru a le reţine!
Marhaban,
prieten al limbii arabe!

Te rog să mă soliciţi de fiecare dată când ceva legat de acest curs nu îţi este clar!
Fie că aceste neclarităţi sunt probleme legate de scriere, fie că sunt aspecte care
ţin de pronunţie, te rog scrie-mi pe adresa de e-mail contact@kabbarateodora.ro şi
spune-mi „ce te doare”.
Sunt bucuroasă să îţi răspund!
Pe curând!

Cu prietenie,
Teodora Kabbara

PS: Unele persoane au primit email-ul de la mine în SPAM. Ar fi bine sa îţi salvezi
adresa mea de email în agendă, pentru a evita intrarea email-ului în spam.
Marhaban,
prieten al limbii arabe!

Câte elementele de vocabular ţi-ai notat în agendă? Aş fi curioasă să văd poze cu


agenda ta!

Sfaturi!
Pentru a reţine mai uşor vocabularul, te sfătuiesc să scrii cuvintele de mai multe ori
si să le pronunţi cu voce tare. Se ştie că memoria vizuală şi auditivă te ajută sa reţii
cuvintele.
Pentru a avea acces la mai multe materiale, poţi urmări şi pagina mea de Facebook
Cursuri Araba by Teodora Kabbara - https://www.facebook.com/CursuriAraba/

Succes!