Sunteți pe pagina 1din 2

Grădiniţa Americano-Română Crinul Oradea

Fisa de observare a activitatii cadrului didactic

Unitatea de invatamant:

Educatoare: ...........................................

Grupa: ...........................

Categoria de activitate: ................................................................

Mijloc de realizare: ........................................

Tema activitatii: ....................................................................

Nr. PREGATIRE DA NU Exemple


ctr.
1 Locul/sala: organizarea salii au fost adecvate?
2 Materialele didactice erau pregatite si functionale?
EDUCATOARE A DESFASURAT
URMATOARELE ACTIVITATI
3 A exemplificat in mod clar scopul, metodele si
obiectivele activitatii?
4 A tinut cont de alcatuirea/nevoile/capacitatile
copiilor?
5 A adaptat activitatea pentru a raspunde nevoilor
copiilor?
6 A oferit informatii oentru a evita lipsa de
impartialitate si pentru a promova egalitatea
sanselor in randul copiilor?
7 A identificat si a tinut cont de cunostintele si
experienta anterioara?
8 A incurajat productivitatea, angajamentul,
concentrarea si eforturile copiilor?
9 A folosit o serie de strategii diverse pentru a
raspunde stilurilor individuale de invatare si
nevoilor copiilor?
10 A comunicat eficient (ton, ritm, stil) cu copiii
raspunzand nevoilor lor diferite?
11 A prezentat informatii, fapte si idei clare, exacte si
semnificative?
12 A formulat clar intrebarile?
13 A asigurat existenta unor materiale clare, vizibile
si care au sporit claritatea informatiilor?
14 A selectat o varietate de materiale si resurse
pentrua sprijini nevoile copiilor?
Grădiniţa Americano-Română Crinul Oradea

15 A atins scopul si obiectivele activitatii?


16 A adresat copiilor intrebari clare, precise?
17 A verificat resursele instructiv-educative ale
jocului?
18 A manifestat preocuparea pentru formarea unor
deprinderi de munca intelectuala la copii?
19 A pastrat densitatea activitatii?
20 A manifestat preocupare pentri formarea
capacitatii de autoapreciere?
21 A utilizat criterii specifice in evaluare?
22 A obtinut feed-back-ul pentru propria dezvoltare
profesionala in scopul evaluarii?

Calificativul obtinut...........................

Coord. CEAC,

Prof. Înv. Preşc. Roşca Ioana