Sunteți pe pagina 1din 2

Stagiul minim de cotizare pentru concediile

medicale va fi doar de o lună (măsură


valabilă doar până la 30 Iunie 2018)
Publicat la 04.03.2018 in Calcul concedii medicale

Stagiul minim de cotizare este modificat iar, acesta urmând a reveni la perioada de 1 luna din
ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediu medical. Măsura va fi însă o
excepție și va fi limitată, urmând a se aplica până la data de 30 Iunie 2018.

Stagiul minim de cotizare - unde era problema


Mai întâi, de unde a apărut această problemă?

Până la data de 31.12.2017, potrivit OUG 158/ 2005 privind concediile și indemnizațiile de
asigurări sociale de sănătate, art. 7,

Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) -d) este
de o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.

Mai exact, este vorba despre concediile medicale și indemnizațiile de asigurări sociale de
sănătate, la care au dreptul asigurații, respectiv:

a) concedii medicale și indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli


obișnuite sau de accidente în afara muncii;
b) concedii medicale și indemnizații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității
de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli
profesionale;
c) concedii medicale și indemnizații pentru maternitate;
d) concedii medicale și indemnizații pentru îngrijirea copilului bolnav;

Începând cu 1 Ianuarie 2018, articolul 7 este modificat de Ordonanța de urgență nr. 99/2017,
noile modificări impunând ca

Stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) este
de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.

Măsura însă a făcut ca multe persoane să nu se încadreze în noile condiții și să nu mai


poată beneficia de concediu medical - nu aveau stagiu minim de 6 luni. Cu alte cuvinte, în
decembrie 2017 îndeplineau condiția privind stagiul minim de cotizare (1 lună) dar în ianuarie
2018 nu mai îndeplineau această condiție (6 luni).
Stagiul minim de cotizare-modificare OUG 8 / 2018

OUG 8 / 2018 aduce o modificare în acest sens, o măsură tranzitorie, aplicabilă pe o perioadă
limitată de timp (până la sfârșitul lunii Iunie 2018), introducând o excepție (art. 7^1), respectiv:

Prin derogare de la prevederile art. 7, până la 1 iulie 2018, stagiul minim de asigurare pentru
acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) este de o lună realizată în ultimele 12
luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.

Măsura se aplică pentru toată perioada Ianuarie - Iunie 2018, urmând ca începând cu Iulie 2018
să poată beneficia de concedii medicale doar persoanele care au avut un stagiu de cotizare de 6
luni în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediu medical.

În OUG 8 / 2018 se justifică și necesitatea acestei modificări, respectiv:

 în categoria persoanelor asigurate care, la data de 1 ianuarie 2018, îndeplinesc stagiul


minim de asigurare de o lună realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se
acordă concediul medical se regăsesc și femei care nu pot beneficia de concediu și
indemnizație pentru sarcină și lăuzie, precum și pentru îngrijirea copilului bolnav întrucât
stagiul minim de asigurare s-a majorat de la o luna la 6 luni;
 persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, care la data de 1 ianuarie
2018 îndeplinesc stagiul minim de asigurare de o lună, trebuie să beneficieze de
indemnizații pentru certificatele de concediu medical pentru incapacitate temporară de
muncă, cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii, concedii medicale
pentru sarcină și lăuzie, concedii medicale pentru îngrijirea copilului bolnav, în condițiile
legii;
 necesitatea acordării concediilor medicale și a indemnizațiilor aferente acestora pentru
femeile însărcinate și lăuze, precum și pentru îngrijirea copilului bolnav, întrucât în
condițiile neacordării s-ar aduce o vătămare asupra sănătății respectivelor persoane;
 persoanele asigurate pentru concedii și indemnizații în sistemul de asigurări sociale de
sănătate, care, anterior datei de 1 ianuarie 2018, îndeplineau stagiul minim de cotizare, nu
pot beneficia de concedii și indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată
de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii, pentru sarcină și lăuzie, pentru
îngrijirea copilului bolnav, întrucât nu îndeplinesc stagiul minim de cotizare astfel cum a
fost majorat, la 6 luni.