Sunteți pe pagina 1din 4

Enclosure ........ of ........

Procedura privind intretinerea si


Version: 1
efectuarea probelor la instalatia
CljP/FCM3 sprinkler Date: 08.08.2013

I. SCOP

Asigurarea bunei functionari a instalatiei de sprinkler, a sistemului BMS cit si a sistemului de alarmare in
caz de efractie sau incendiu.

II. POLITICA

Campania SC ROBERT BOSCH SRL acorda o atentie deosebita protectiei vietii angajatilor,
contractorilor si colaboratorilor precum si proprietatii si a bunurilor companiei, impotriva incendiilor.

Ill. APLICABILITATE

Fabrica SC ROBERT BOSCH ROMANIA SRL.

IV.DEFINITII

IV.I. lnstalatie Sprinkler:


Reprezinta utilaje cu functionare automata ce ofera o protectie sigura si eficienta impotriva incendiilor
prin detectarea, localizarea si, in anumite conditii, stingerea incendiilor, semnalizind intrarea in
functiune, indiferent de motivul care a determinat declansarea unuia sau mai multor capete de sprinkler.
IV.II. lnspectie:
Examinarea vizuala a instalatiei spinkler pentru a verifica daca aceasta este in stare de functionare si nu
prezinta defectiuni fizice. lnspectia vizuala se
efectueaza de Ia nivelul pardoselii, mergind prin zona protejata cu instalatie de sprinkler. Pentru
definitivarea inspectiei, rezultatele acesteia sunt inregistrate in registrul corespunzator fiecarei instalatii
(cam. ACS si cam. Pompelor)

IV.III.Raport zilnic:
Este formula (mail) prin care departamentul Technicai_Engineering este incunostiintat despre defectiuni
ce apar Ia masinile si utilajele din directa supraveghere.

V. RESPONSABILITATI

A. Fire & Security Team Leader (Fire Protection)

 Verifica periodic respectarea aplicarii prezentei proceduri


 lnvestigheaza abaterile de Ia prevederile prezentei proceduri si stabileste masurile de
prevenire a acestora
 lntocmeste rapoarte catre conducerea departamentului / societatii

B. Fire Brigade Officer (FBO)

 Comunica unitatii de securitate prevederile prezentei proceduri si asigura cunoasterea de


catre fiecare agent al unitatii de securitate, a modului de aplicare a prezentei proceduri.
 Colaboreaza cu tehniceanul de utilitati pentru punerea in aplicare a prezentei proceduri.
 Verifica efectiv buna functionare a instalatiilor sprinkler conform normelor de verificare, impreuna
cu tehnicianul de utilitati.
 Verifica instalatia potrivit programului prestabilit si consemneaza rezultatele verificarii intr-un
tabel.
 Intocmeste Raportul zilnic pentru situatiile de nefunctionare a echipamentelor care alcatuiesc
sistemul si le transmite/preda departamentului Tehnic_FCM1.

Perioada de arhivare ..... in format electronic/pe hartie la …… Page. 1 of


4
Enclosure ........ of ........
Procedura privind intretinerea si
Version: 1
efectuarea probelor la instalatia
CljP/FCM3 sprinkler Date: 08.08.2013

C. Departamentul Tehnic_FCM1

 Asigura interventia operativa prin personalul autorizat pentru remedierea defectiunilor


instalatiilor ori de cite ori se primeste un Raport zilnic (e-mail).

 Elaboreaza planul de testare si intretinere a motopompelor, al instalatiilor sprinkler si hidranti in


baza unui tabel (work order), in care se consemneaza data, ora si problemele aparute pe
parcursul efectuarii testelor Ia instalatii.

D. Unitatea de Securitate

D.1. Security Officer

 Permit utilizarea si verificarea instalatiei de avertizare si stingere a incendiilor numai de catre


persoanele autorizate:

- Department Manager FCM

-Technical Team Leader

-Fire&Security Team Leader

- Fire Protection

- Fire Brigade Officer

-Security Technician
- Lista aprobata cu angajatii din departamentul Tehnic_FCM1 care au responsabilitati privind functionarea
instalatiei.

VII. PERIODICITATE

1. Zilnic:
Responsabil: FCM3_FBO si FCM1_UT;

1.1 Temperatura trebuie sa fie mai mare de 4 grade Celsius in camerele aparatelor de control si
semnalizare (ACS) atunci cind temperatura exterioara scade sub 0 grade Celsius.

2. Saptaminal :

Responsabil: ME, FBO si UT;

2.1. Presiunea in amonte (int.) fata de supapa de alarma;

2.2. Presiunea in aval (ies.) fata de supapa de alarma;

2.3.Existenta lacatelor si sigiliilor pe vanele de alimentare;

2.4.Pozitia vanelor de alimentare cit si de Ia sistemul de avertizare trebuie sa fie pe normal deschis;

2.5. Nivelul apei in rezervoare I tancuri;

3. Lunar :
Responsabil: F&STL I FP, TTL I ME, FBO si UT;

Se vor efectua verificarile saptaminale, Ia care se adauga:

Perioada de arhivare ..... in format electronic/pe hartie la …… Page. 2 of


4
Enclosure ........ of ........
Procedura privind intretinerea si
Version: 1
efectuarea probelor la instalatia
CljP/FCM3 sprinkler Date: 08.08.2013

3.1.Legaturile telefonice cu departamentul de pompieri;

3.2. Legaturile electrice;

3.3.Jocul liber al vanelor;

3.4.Functionarea alarmei hidraulice: aceasta nu trebuie sa porneasca la mai mult de 2 min. (120 sec.) in
cazul deschiderii robinetului de 1/2";

3.5.Functionarea alarmei electrice;

3.6. Transmiterea alarmei Ia centrala senzorilor de incendiu si vizualizarea acesteia pe consola de


comanda din cladirea 107 "Casa Poarta";
3.7.Controlul alimentarii cu apa: presiunea in amonte fata de supapa de alarma cand robinetul de 2" este
complet deschis;

3.8.Modul de depozitare a materialelor;

3.9.Respectarea inaltimilor maxime de depozitare si a distantelor minime intre capul sprinkler si


materialele depozitate- 0,5 m pe verticala;

3.10 Tehnicianul de utilitati verifica starea de functionare a pompelor:

- alimentare cu energie

- presiunea de refulare Ia deschiderea vanei

- presiunea de cuplare

4. Trimestrial :

R esponsabil: F&STL / FP, FBO, TTL / ME si UT;

Tehnicianul de utilitati impreuna cu Fire Brigade Officer vor efectua verificarile lunare, Ia care se adauga:

4.1.Pornirea motopompelor in cazul in care pampa jockey / electropompa nu asigura presiunea normala de
lucru in amonte fata de supapa de alarma cind robinetul de 2" este complet deschis.

NOTA:

Perioada de arhivare ..... in format electronic/pe hartie la …… Page. 3 of


4
Enclosure ........ of ........
Procedura privind intretinerea si
Version: 1
efectuarea probelor la instalatia
CljP/FCM3 sprinkler Date: 08.08.2013

F&STL =Fire & Security Team Leader;


TTL =Technical Manager;
FP = Fire Protection;
ME = Mechanical Engineer;
FBO = Fire Brigade Officer;
ST =Security Technician;
UT = Utility Technician.

Perioada de arhivare ..... in format electronic/pe hartie la …… Page. 4 of


4