Sunteți pe pagina 1din 1

Nr. inregistrare IME ……………….. din ………………….

Avizat cadru didactic supervizor

FUNCTIA, NUMELE SI PRENUMELE, SEMNATURA

Cerere pentru efectuarea practicii

Subsemnatul …………………………………………………….. student în anul………… grupa ……………. ..


programul de studii ………………………………………………………………… doresc să fac practica în mod individual la
societatea comercială ………………………………...………………………………………………. în perioada 8.07.2019 -
26.07.2019.

Data ……………………… Semnătura studentului…………………………