Sunteți pe pagina 1din 5

Boli Infecțioase

Medtinker Rezidențiat + | Note de Curs

Sepsisul & Șocul Septic

Obiective
După parcurgerea materialului din această unitate, ar trebui să puteți să:
1. Înțelegeți pe scurt mecanismele fizio-patologice ale acestor stări patologice.
2. Știți ce unelte paraclinice sunt necesare pentru diagnostic.
3. Să tratați un pacient într-un mod cât mai eficient.

Ce este spesisul și ce este șocul septic?

Sepsisul este caracterizat de 3 proprietăți:

1. Infecție:
• izolarea organismului patogen prin metode specifice.

2. Sistemic Inflammatory Response Syndrome (S.I.R.S.):


• leucocitoză sau leucopenie;
• febră sau hipotermie;
• tahicardie (AV > 90 bpm);
• polipnee (FR > 20/min);

3. Disfuncție de Organ (la distanță de focarul infecțios primar):


• oligo-anurie;
• scăderea TA ≤ 90 mmHg);
• scăderea concentrației de protombină în insuficiența hepatică;
• encefalopatie, obnubilare.
• insuficiență respiratorie;
• acidoză metabolică în absența altei cauze;
• trombocitopenie severă.

1
Boli Infecțioase

Iar șocul septic este definit ca:


 Sepsis + hipotensiune refractară la tratamentul cu fluide IV.

Fiziopatologia spesisului și a șocului spetic (foarte pe scurt).

Agent Bacterian,Viral, Fungic, Parazitar.

Activarea Răspunsului Inflamator Sistemic

Răspuns Inflamator Sistemic Exagerat

• citokine pro- & anti-inflamatorii;

• cascada coagulării & fibrinolizei;

microtromboze;

CID.

2
Boli Infecțioase

Explorări Paraclinice.
Vom avea în vedere să realizăm:

 Analize Uzuale (hemogramă, biochimie, etc.)

 Probe Microbiologice
o 3 seturi de hemoculturi în puseu febril;
o urocultură;
o coprocultură/examen coprocitologic;
o puncție lombară;
o lavaj bronho-alveolar.
 Procalcitonină

 Lactat Seric

 Investigații Imagistice

Complicații
• Coagulare Intravasculară Diseminată

• Multiple System Organ Failure

• Multiple Organ Dysfunction Syndrome

• Adult Respiratory Distress Syndrome

• Critical Illness Related Corticosteroid Insufficiency

• scăderea FE cardiace;

• insuficiență suprarenaliană;

3
Boli Infecțioase

• retenție azotată;

• proteinurie sau necroză tubulară acută;

• dezechilibre metabolice de tip hiperglicemie, acidoză;

• coagulopatie;

• complicații neurologice;

• reactivări de infecții latente.

Principii de Tratament

“4D”

• right Drug (antibiotic/antifungic/antiparazitar);

• right Dose (insuficiență hepatică sau renală);

• right Duration;

• De-escalation (dezescaladarea de la spectru larg la terapie țintită).

Carmeli Score

• stabilirea riscului de infecție cu tulpini multi-rezistente;

Tratamentul anti-fungic (inițiat de urgență):

• primo-infecție/suprainfecție;

• neutropenie prelungită >5 zile;

• cateter venos central;

• internare prelungită pe secție de terapie intensivă;

4
Boli Infecțioase

• pacienții care nu prezintă evoluție favorabilă.

Tratamentul Patogenic

• adresarea mecanismelor de răspuns inflamator sistemic;

o corticosteroizi, antipiretice;

• asigurare suportului hemodinamic, respirator, metabolic;

• re-echilibrare hidrovolemică;

• terapie vasopresoare;

• terapie inotrop pozitivă;

• hipotensiue refractară la umplerea volemică

└ Critical Illness Related Corticosteroid Insufficiency

S-ar putea să vă placă și