Sunteți pe pagina 1din 4

OPŢIONAL PENTRU GIMNAZIU ŞI LICEU Titlul disciplinei: CITIND, ÎNVĂŢ SĂ FIU Aria Curriculară: LIMBĂ ŞI COMUNICARE

Unitatea de Competenţa Data Tema lecţiei Nr. Activităţi de Activităţi


învăţare specifică de învăţare/ pentru elevul
ore evaluare cu CES
Unitatea I Receptarea textelor literare, prin 1. Introducere.Prezentarea 1 Lectura expresivă a Exerciţii de
perceperea relaţiilor şi conexiunilor între cursului unor texte, formare, citire şi
Învăţ drepturile şi temele, motivele, problemele, mesajele demonstrarea înţelegerii pronunţare
nevoile mele. acestora şi impactul asupra cititorului. 2.Scrisori către părinţi 1 textelor prin corectă a
Dreptul la familie participarea la discuţii cuvintelor;
Exprimarea stării postlectorale, prin Petrecerea de Florina Ilis pe marginea lor şi prin
generarea de idei, soluţii, concluzii. rezolvarea unor cerinţe Exerciţii –joc de
3.Dreptul la familie 1 specifice rostire a
Transferul, prin realizarea de conexiuni Exerciţii de identificare cuvintelor pe
complexe, adaptarea şi adecvarea la a unor cuvinte noi din silabe
context a mesajelor receptate. textul suport
Exerciţii de identificare
şi comentare a indicilor
de timp şi spaţiu
prezenţi în text

Unitatea II Receptarea textelor literare, prin 4.Fiul meu şi-a făcut 1 Exersări de situaţii de Exerciţii de
perceperea relaţiilor şi conexiunilor între viaţa singur de Gabriel comunicare identificare a
Învăţ să mă temele, motivele, problemele, mesajele Liiceanu. problematice titlului şi a
cunosc. Acţionez acestora şi impactul asupra cititorului. autorului, timpul
în numele 5.Cum poţi ajunge să te 1 Joc de mimă şi apoi şi spaţiul precum
viitorului. Exprimarea stării postlectorale, prin cunoşti? verbalizat şi a personajelor;
generarea de idei, soluţii, concluzii.
6.Rolul 1 Joc de rol – crearea unei Exerciţii de
Transferul, prin realizarea de conexiuni adulţilor/părinţilor în situaţii reale de ascultare a unor
complexe, adaptarea şi adecvarea la educarea copiilor.. comunicare mesaje în diferite
context a mesajelor receptate. situaţii de
7.Niciodată nu trebuie să- 1 Exerciţii de comunicare comunicare;
ţi pierzi speranţa de pe baza unor exemple
Stephen Hawking.
OPŢIONAL PENTRU GIMNAZIU ŞI LICEU Titlul disciplinei: CITIND, ÎNVĂŢ SĂ FIU Aria Curriculară: LIMBĂ ŞI COMUNICARE

8.Jocuri pentru toată 1


familia

Unitatea III Receptarea textelor literare, prin 9.Învăţ să comunic cu 1 Lectura textului Exerciţii de
perceperea relaţiilor şi conexiunilor între ceilalţi. relatare a
Învăţ să comunic temele, motivele, problemele, mesajele Discuţii asupra evaluării conţinutului unor
cu ceilalţi. acestora şi impactul asupra cititorului. 10.Cum se leagă o 1 lecturii poveşti, povestiri,
Toleranţă şi prietenie lecturi;
alteritate. Exprimarea stării postlectorale, prin 11.Textul Nu în zadar. 1 Rezolvarea sarcinilor
generarea de idei, soluţii, concluzii. Impresii postlectorale

12.Parabola Nu poţi să-I 1


mulţumeşti pe toţi

Unitatea IV Receptarea textelor literare, prin 13.Învăţ să construiesc 1 Exerciţii de selectare a Exerciţii de
perceperea relaţiilor şi conexiunilor între relaţii cu ceilalţi. Textul informaţiilor noi dintr- redare a unui
Învăţ să temele, motivele, problemele, mesajele Să ştii a te apropia de un text mesaj prin
construiesc relaţii acestora şi impactul asupra cititorului. oameni utilizarea altor
cu ceilalţi. Exerciţii de receptare modalităţi de
Educaţia acasă şi Exprimarea stării postlectorale, prin 1 auditivă a cuvintelor noi exprimare (desen,
în şcoală. generarea de idei, soluţii, concluzii. 14.Parabola Oile şi lupii în texte literare mimă …);

Transferul, prin realizarea de conexiuni 15.Povestea indiană Exerciţii de identificare


complexe, adaptarea şi adecvarea la Sfada păsărilor a sinonimelor şi
context a mesajelor receptate. 1 antonimelor
16.Textul Petruţă de
Mircea Cărtărescu 1
17.Recapitulare 1
18.Evaluare sumativa 1
Unitatea V Receptarea textelor literare, prin 19. Învăţ să iau o decizie. 1 Exerciţii de identificare Exerciţii joc de
perceperea relaţiilor şi conexiunilor între şi delimitare a părţilor povestire a unei
Învăţ să iau o temele, motivele, problemele, mesajele 20.Textul Paharul 1 componente ale unui întamplări
decizie. Probleme acestora şi impactul asupra cititorului. incasabil de Umberto Eco text: introducere, evenimente,
şi dileme. cuprins, încheiere oferind detalii;
OPŢIONAL PENTRU GIMNAZIU ŞI LICEU Titlul disciplinei: CITIND, ÎNVĂŢ SĂ FIU Aria Curriculară: LIMBĂ ŞI COMUNICARE

Exprimarea stării postlectorale, prin 21-22.Prinţesa şi 2


generarea de idei, soluţii, concluzii. cerşetoarea de Frances Exerciţii de redactare a
Burnett. unor compuneri

Unitatea VI Receptarea textelor literare, prin 23.Învăţ să trăiesc în 1 Exerciţii de combinare Exerciţii de
perceperea relaţiilor şi conexiunilor între comunitate. a informaţiilor conform relatare a
Învăţ să trăiesc în temele, motivele, problemele, mesajele 24-25.Parabola 2 propriului univers conţinutului unor
comunitate. Rude, acestora şi impactul asupra cititorului. Înţelegerea semenului afectiv poveşti, povestiri,
prieteni, lecturi;
cunoscuţi. Exprimarea stării postlectorale, prin 26.Textul Pătură 1 Activităţi de grup în
generarea de idei, soluţii, concluzii. soldăţească de Gianni care elevii să pună
Rodari întrebări şi să dea
Transferul, prin realizarea de conexiuni răspunsuri referitoare la
complexe, adaptarea şi adecvarea la 27.Textul Căţeluşi de 1 textul citit
context a mesajelor receptate. vînzare de Dan Clark

Unitatea VII Receptarea textelor literare, prin 28.Învăţ să fac faţă 1 Exerciţii de citire Exerciţii –joc de
perceperea relaţiilor şi conexiunilor între riscurilor. corectă şi fluentă a unui completare a
Învăţ să fac faţă temele, motivele, problemele, mesajele 29.Parabola Copilul şi text în faţa unui unor poveşti fără
riscurilor. Copii şi acestora şi impactul asupra cititorului. mama-sa 1 auditoriu final;
adulţi. 30.3Singuri acasă . Jocuri de rol;
Exprimarea stării postlectorale, prin Copiii românilor plecaţi 1 - exerciţii de
generarea de idei, soluţii, concluzii. la muncă în străinătate extragere a unei
învăţături morale
31.Copacul cu probleme 1 dintr-o situaţie
de Sue Knight trăită, relatată sau
citită.

Unitatea VIII Receptarea textelor literare, prin 32.Învăţ să-mi construiesc 1 Lectura expresivă a Exerciţii de
Învăţ să-mi perceperea relaţiilor şi conexiunilor între viitorul. Simţul unor texte, ascultare a unor
construiesc temele, motivele, problemele, mesajele perspective demonstrarea înţelegerii mesaje în diferite
viitorul. Sunt acestora şi impactul asupra cititorului. textelor prin situaţii de
OPŢIONAL PENTRU GIMNAZIU ŞI LICEU Titlul disciplinei: CITIND, ÎNVĂŢ SĂ FIU Aria Curriculară: LIMBĂ ŞI COMUNICARE

responsabil pentru 33.Textul Despărţirea de 1 participarea la discuţii comunicare;


faptele mele Exprimarea stării postlectorale, prin Anna Sewell. pe marginea lor şi prin
generarea de idei, soluţii, concluzii. Recapitulare. rezolvarea unor cerinţe
1 specific
Transferul, prin realizarea de conexiuni 34.Evaluare Exerciţii de identificare
complexe, adaptarea şi adecvarea la a unor cuvinte noi din
context a mesajelor receptate. textul suport
Exerciţii de identificare
şi comentare a indicilor
de timp şi spaţiu
prezenţi în text