Sunteți pe pagina 1din 2

Nr………….din………………….

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul(a) ________________________________________________

domiciliat(a ) în____________________________________________________

posesor al B.I/C.I. seria_____nr.__________,eliberat de Poliția______________

având CNP ___________________________în calitate de părinte al următorilor


elevi:

1)_______________________________,clasa______Școala__________________

2)_______________________________,clasa______Școala__________________

3)_______________________________,clasa______Școala__________________

4)_______________________________,clasa______Școala__________________

vă rog ca,în conformitate cu prevederile Legii 126/2002 pentru aprobarea


Ordonanței Guvernului 33/2001,să îmi aprobați cererea de acordare a rechizitelor
școlare gratuite pentru copiii ce urmează cursurile în anul școlar 2018-2019.

Declar pe propria răspundere că familia mea este formată din următorii:

1)________________________soț 4)_________________________copil

2)_______________________soție 5)_________________________copil

3)_______________________copil 6)_________________________copil

și a realizat în luna Iulie 2018 următoarele venituri provenind din:

- salarii…………………. – burse școlare…………………..


- pensii…………………. – ajutor social……………………
- ajutor șomaj……………….. - chirii…………………….
- alocații pentru copii……………… - arende………………………
- alocații suplimentare………………. - alte venituri…………………..

Am luat la cunoștință că, pentru a beneficia de prevederile Legii


126/2002,venitul lunar pe fiecare membru de familie trebuie să fie de cel mult 950
lei si să nu dețin o suprafață agricolă mai mare de 0,5 hectare.

La prezenta cerere anexez următoarele acte


doveditoare:…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Data…………………. Semnătura………………………….

Domnului Director al Școlii cu clasele I-VIII ,Frumușani