Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea de învățământ: Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman Avizat metodist,

Profesor metodist: Diaconu Dorina


Student : Bacaoanu Simona cas. Irimia Prof. Diaconu Dorina
Aria curriculară:Matematică și științe
Disciplina:Matematică
Anul școlar: 2018-2019
Nr. ore/săptămână: 3
Clasa: a XI-a E
Programa aprobată prin: OMEN nr.3252 /13.02.2006
Manual utilizat: Autor Marius Burtea și Georgeta Burtea, editura Prior &
Books Educațional, ediția 2011

PLANIFICARE ANUALĂ

Nr. Nr. Ore Nr. ore Nr. total


Disciplina Unitatea de învăţare Obs.
crt. Sem.1 Sem.2 Ore
Matrice. 8 8
1. ALGEBRĂ Determinanţi 7 7
Sisteme liniare 3 7 10
Limite de funcţii 17 17
ANALIZĂ Funcţii continue 7 - 7
2
MATEMATICĂ Funcţii derivabile - 19 19
Studiul funcţiilor cu ajutorul derivatelor - 13 13
Recapitulări 3 6 9
Teze 3 3 6
Total ore anual 48 48 96

Întocmit,
Prof. Irimia Simona Maria