Sunteți pe pagina 1din 10

” METODE ȘI TEHNICI MODERNE (ECONOMETRICE) APLICATE ÎN CERCETAREA ECONOMICĂ”

S-a colectat informația de la 20 de firme despre numărul de angajați


(variabila X- sute persoane) si cifra de afaceri (variabila Y mii lei). Este necesar
de a determina dependența cifrei de afaceri în funcție de numărul de angajați la
firmă.

I. Calcule în Excel

1. Selectați informația în funcție de numărul din registru.

Y X
40.7 2.10
38.8 1.30
44.5 2.40
44.2 3.50
37.3 1.70
51.3 4.60
61.8 6.30
58.8 4.80
35.4 1.40
68.0 6.80
48.4 3.70
59.8 5.40
68.4 7.50
35.2 1.30
60.3 5.60
70.3 7.20
58.3 5.40
39.7 1.70
62.7 6.20
57.9 5.40

În EXCEL, s-a introdus informația astfel:

1
” METODE ȘI TEHNICI MODERNE (ECONOMETRICE) APLICATE ÎN CERCETAREA ECONOMICĂ”

2. Identificați modelul ce determină dependența dintre cifra de afaceri și


numărul de angajați (model de regresie liniară). Se presupune că
specificarea modelului este: 𝒀𝒊 = 𝜷𝟏 + 𝜷𝟐 𝑿𝒊 + 𝜺𝒊 . Determinați estimațiile 𝒃𝟏
și 𝒃𝟐 . Explicați semnificația economica a coeficienților obținuți.

În urma calculelor se obțin următoarele estimații:

b1=29.05

b2=5.46

Așadar regresia obținută este: Y=29.05+5.46X.

2
” METODE ȘI TEHNICI MODERNE (ECONOMETRICE) APLICATE ÎN CERCETAREA ECONOMICĂ”

Știm că nu întotdeauna constanta se poate explica din punct de vedere


economic. În cazul nostru, în lipsa angajaților s-ar obține o cifră de afaceri de
29,05 mii u.m., ceea ce este imposibil. Cu ajutorul pachetului Eviews vom încerca
totuși să interpretăm și constanta, folosind valorile centrate.

De asemenea se constată că la o creștere cu 100 de angajați, cifra de afaceri


crește cu 5,46 mii u.m. (5460 u.m., creștere de 54,6 u.m/salariat).

3. Efectuați analiza dispersională:


a. Calculați erorile standard.

Aplicarea formulelor conduce la următoarele rezultate:

-eroarea standard pentru b1: 0.99;

-eroarea standard pentru b2: 0.21;

3
” METODE ȘI TEHNICI MODERNE (ECONOMETRICE) APLICATE ÎN CERCETAREA ECONOMICĂ”

b. Efectuați testul Student (   5% ).

Enunțăm cele două ipoteze:

𝑯𝟎 : ”𝜷𝟐 = 𝟎” – nr. de salariați nu este un factor semnificativ pentru cifra


de afaceri;

𝑯𝟏 : ”𝜷𝟐 ≠ 𝟎” – nr. de salariați este un factor semnificativ pentru cifra de


afaceri.

Din calcule am obținut 𝒕𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒕 = 𝟐𝟓, 𝟗𝟎𝟔.

Pe de altă parte, din tabele (sau inserând în excel funcția corespunzătoare),


pentru un nivel de semnificație de 5%, 𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐 = 2,100.

Se observă că 𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡 > 𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐 , ceea ce înseamnă că se respinge ipoteza


𝐻0 .

Așadar, numărul de salariați este un factor semnificativ pentru cifra de


afaceri.

c. Efectuați testul Fisher (   5% ).

Enunțăm cele două ipoteze:

𝐻0 : ”𝛽2 = 0” – modelul nu este semnificativ;

𝐻1 : ”𝛽2 ≠ 0” – modelul este semnificativ.

Prin două modalități, obținem 𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡 = 671,126.

Pe de altă parte, din tabele (sau inserând în excel funcția corespunzătoare),


pentru un nivel de semnificație de 5%, 𝐹𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐 = 4,413.

4
” METODE ȘI TEHNICI MODERNE (ECONOMETRICE) APLICATE ÎN CERCETAREA ECONOMICĂ”

5
” METODE ȘI TEHNICI MODERNE (ECONOMETRICE) APLICATE ÎN CERCETAREA ECONOMICĂ”

Se observă că 𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡 > 𝐹𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐 , ceea ce înseamnă că se respinge ipoteza


𝐻0 .

Așadar, modelul este semnificativ în întregime.

6
” METODE ȘI TEHNICI MODERNE (ECONOMETRICE) APLICATE ÎN CERCETAREA ECONOMICĂ”

d. Calculați R2
̅)𝟐
∑(𝒚̂ −𝒚
În urma aplicării formulei de calcul 𝑹𝟐 = ∑(𝒚𝒊 ̅)𝟐
, se obține valoarea 0,973.
𝒊 −𝒚

e. Determinați intervalele de încredere ale coeficienților de regresie.

Așadar, cu o credibilitate de 95% spunem că 𝐵2 ∈ [5,02 ÷ 5,94].

7
” METODE ȘI TEHNICI MODERNE (ECONOMETRICE) APLICATE ÎN CERCETAREA ECONOMICĂ”

Deci, cu o credibilitate de 95% spunem că 𝐵1 ∈ [26,96 ÷ 31,13].

4. Care va fi cifra de afaceri dacă o firmă va avea N sute de angajați? Care


este intervalul de încredere al prognozei date?

În celula C46 se introduce valoarea pentru N sute de angajați, iar pentru


această valoare se va face prognoza cifrei de afaceri și se va determina intervalul
de încredere pentru această prognoză.
În celula C47 inserăm formula după care determinăm cifra de afaceri
prognozată:

8
” METODE ȘI TEHNICI MODERNE (ECONOMETRICE) APLICATE ÎN CERCETAREA ECONOMICĂ”

În celula C48 determinăm eroarea standard a prognozei, după formula:

𝟏 ̅ )𝟐
(𝑿∗ −𝑿
𝒔. 𝒆. (𝒀𝒑 ) = √{𝟏 + + ∑𝒏 ̅ 𝟐
} 𝑺𝟐𝒖 ,
𝒏 𝒊=𝟏(𝑿𝒊 −𝑿)

unde de fapt 𝑋 ∗ = 𝑁 𝑠𝑢𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑔𝑎𝑗𝑎ț𝑖.

9
” METODE ȘI TEHNICI MODERNE (ECONOMETRICE) APLICATE ÎN CERCETAREA ECONOMICĂ”

În celulele C49 și C50 se determină intervalele de încredere pentru prognoza


cifrei de afaceri în cazul în care firma are N sute de angajați, după fomula:
𝒀𝒑 − 𝒕𝒄𝒓𝒊𝒕 𝒙 𝒔. 𝒆. (𝒀𝒑 ) < 𝒀 < 𝒀𝒑 + 𝒕𝒄𝒓𝒊𝒕 𝒙 𝒔. 𝒆. (𝒀𝒑 )

Așadar, în cazul în care firma are 15 sute de angajați ( adică 1500),


cifra de afaceri va fi de 110,95 mii u.m.
Pe de altă parte putem spune, cu un nivel de credibilitate de 95% că
cifra de afaceri care se va obține pentru 15 sute de angajați va aparține
intervalului [105.71 𝑚𝑖𝑖 𝑢. 𝑚, 116.19 𝑚𝑖𝑖 𝑢. 𝑚. ].
Prin modificarea valorii pentru N sute de angajați din celula C46, se
va face imediat prognoza și se va determina noul interval de încredere pentru
aceasta.

10