Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DIDACTIC

Disciplina________________________Сlasa__________ Data ______________

Unitatea de învțare ________________________________________________________________

Subiectul______________________________________________________
_____________________________________________________________
_____
Lecția de formare a capacităților de dobîndire a cunoștințelor
Lecția de formare a capacităților de înțelegere a cunoțtințelor
Tipul Lecția de formare a capacităților de aplicare a cunoștințelor
lecției Lecția de formare a capacităților de analiză-sinteză a cunoștințelor
Lecția de formare a capacităților de evaluare a cunoștințelor
Lecțiemixtă

Subcompetențe_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Evaluare inițială
Tipul Evaluare formativă(EFE,EFP,EFI)
evalurii Evaluare sumativă

Produsul __________________________________________________________________

Instrumente de evaluare_____________________________________________________

Obiective
operaționale_________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________

Tehnologii didactice de predare-învățare-evaluare

a)forme: activitate frontală__, în perechi__, individual__, independent__, în grup mic__

b)metode,procedee,tehnici didactice_______________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

c)materiale didactice____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
SCENARIUL LECȚIEI
Secvențele Activitatea profesorului și a elevilor Evaluare
lecției
Evocare

Realizarea
Sensului

Reflecție

Extensia