Sunteți pe pagina 1din 3

Runda I

Tematica Atelierului

1. ,,Elevii mei se bucură de prezenţa mea 2. ,,Valorificarea inteligenţelor multiple în procesul de


în sala de clasă , ori de-abia aşteaptă să plec ?,, educaţie,,
Formator:Ţepeniuc T., LT„C.Spătaru” Leova Formator:Barduc Raisa, LT„L.Blaga” Iargara
Numele, Prenumele Participantului la Atelier Numele, Prenumele Participantului la Atelier
Lungu Daniela
3. ,,Să predăm ca în Finlanda sau cum să devii un 4. ,,Promovarea cursului educaţional Educaţia pentru
profesor bun,, sănătate –o sursă vitală pentru tineri,,
Formator:Remiţă Svetlană, LT„M.Eminescu” Leova Formator:Briceag Aliona, LT„M.Eminescu” Leova
Numele, Prenumele Participantului la Atelier Numele, Prenumele Participantului la Atelier
Coropceanu Lidia
5. „Rolul profesorului în procesul învăţării interactive şi 6. „Strategii didactice eficiente în predarea - învăţarea-
promovarea Matematicii şi nu numai...„ evaluarea displinei Dezvoltarea personală„
Formator:Ungureanu Nina, LT„L.Blaga” Iargara Formator:Carabet Zinaida, Gimnaziul Cazangic
Numele, Prenumele Participantului la Atelier Numele, Prenumele Participantului la Atelier
Coropceanu Lidia
7. ,,Dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor
didactice,,
Formator:Bragă Ludmila, DÎ a CR Leova
Numele, Prenumele Participantului la Atelier
Runda II
1.,,Intervenţii în prevenirea comportamentului 2. ,,Managementul comunitar în dezvoltarea parteneriatului
deviant la elevi,, grădiniţă-familie-comunitate,,
Formator: Lupu Valentin, SAP Leova Formator : Casapu Eugenia, Grădinița Sîrma
Numele, Prenumele Participantului la Atelier Numele Prenumele, Participantului la Atelier
3. ,,Profesorul fericit. Sunt profesor de 4. ,, Relaţii funcţionale între managerul şcolar şi cadrele
...fericire.„ didactice,,
Formator: Pricochi Ecaterina , Formator : Grigoreanu Svetlana, LT„M.Eminescu” Leova
LT„M.Eminescu” Leova
Numele, Prenumele Participantului la Atelier Numele, Prenumele Participantului la Atelier
Lungu Daniela
5. ,,Elevul-agent al schimbării,, 6. ,,Criterii de performanță pentru evaluarea cadrelor didactice
Formator: Florea Ana, DÎ a CR Leova din Învățământul preuniversitar,,
Formator:Ivanov Raisa, LT„L.Blaga” Iargara
Numele, Prenumele Participantului la Atelier Numele, Prenumele Participantului la Atelier
Coropceanu Lidia

7.„Competențele democratice în raport cu


disciplinele de studiu,,
Formator :Odajiu Ecaterina
Numele, Prenumele Participantului la Atelier