Sunteți pe pagina 1din 117

PETER ESTERHaZY (n.

1950, Budapesta), descendent


al unei vechi a!ilii a"ist#c"atice !a$hia"e, este unul din%
t"e cei !ai cun#scu&i sc"iit#"i c#nte!p#"ani din 'n$a"ia.
up ce a a*s#lvit +acultatea de ate!atic din cad"ul
'nive"sit&ii -E#tv#s #"/nd (ETE) din Budapesta, a lu%
c"at pat"u ani la un cent"u de calcul, dup ca"e s%a dedicat
n nt"e$i!e sc"isului. 2 !a"e pa"te a #pe"ei sale a #st
t"adus n "ance3, $e"!an, en$le3, spani#l, italian,
p#"tu$he3,
let#n, #lande3,
p#l#ne3, inlande3,
dane3, suede3,
s"*, sl#ven, n#"ve$ian,
*ul$a", ceh,
"#!/n. 4 #*&inut un nu!" i!p"esi#nant de p"e!ii, dint"e
ca"e P"e!iul #ssuth (1996), P"e!iul 7a&i#nal al 4ust"iei
pent"u ite"atu"a Eu"#pean (1999), P"e!iul ite"atu"ii
a$hia"e (8001), P"e!iul He"de" (8008).
BB2:R4+E SEE;T<=>
Fancsiko es Pinta (Fancsiko şi Pinta), nuvele, 19?6@ Păpai
vizeken ne kalozkodj! (Să nu faci piraterie pe apele Papei!),
nuvele, 19??@ Termelesiregen (oman"de"produc#ie),"#!an,
19?9@ Fiiggo A $evezetes a szepirodalom$a (%ependen#eA
introducere &n $eletristică),"#!an, 191@ 'i szavatol a lad
$iztonsăgăert A $evezetes a szepirodalom$a (ine garantează
protec#ie pentru lad A introducere &n $eletristică),"#!an,
198@ Fu*arosok (ă*u#aşii), "#!an, 19C@ 'is +agar Porno"
grafia A $evezetes a szepirodalom$a (+ica pornografie ungară A
introducere &n $eletristică),"#!an, 19D@  sz&v segedigei A
$evezetes a szepirodalom$a (-er$ele au.iliare ale inimii A
introducere &n $eletristica),"#!an, 195@ /ra$al konve (artea
lui /ra$al), "#!an, 1990@ z elefăntcsonttoron$ol (%in tumul
de fildeş), pu*licistic, 1991@ 0g kek*arisna fo1ljegzesei$ol
(%in &nsemnările unei gai#e al$astre), pu*licistic, 199D@ 0g
no (2 femeie),"#!an, 1995@ /armonia caelestis, "#!an, 8000@
3avitott kiadăs (0di#ie revăzută A ddenda la /armonia caeles"
tis), "#!an, 8008.
PETER ESTERH4ZY

2 +EEE
T"aduce"e din !a$hia" de
4744R4 P2P

;#n"unta"ea
". Z2T47cu tetul #"i$inal>
472
H'47T4S
B';'REFT
;#lec&ie n$"iGit de
2474 PR<'ES;'
;#pe"ta c#lec&iei
2474 R4:2RES;' 4R4RE

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


ESTERHÂZY PETER
O femeie I Pete" Este"h/3J@ t"ad. din !a$hia">
4na!a"ia
1?6 p.@ 1 P#p.
c!. %%(;a"tea
Bucu"eKti> Hu!a"titas,
de pe 8008
n#ptie"@ CC)
SB7 9?C%50%085%L
. P#p, 4na!a"ia (t"ad.)
81.511.1D1%C1M1C5.1
2 e!eie (1)
. Eist # e!eie.  iu*eKte.
ESTERHZY PETER
045 62 "
N Este"h/3J Pete", 1995. +i"st pu*lished at a$vet# #nJvOiad#,
Budapest. 4' "i$hts a"e "ep"esented *J Be"lin <e"la$, Be"lin
N H'47T4S, 8008, pent"u p"e3enta ve"siune "#!/neasc
SB7 9?C%50%085%L
2 e!eie (8)
QQQQQQQQQQQQQEist # e!eie.  u"Kte. '!*",
aKa%!i 3ice. e ee!plu, !i spune> pi aici ia" dai
t"c#ale, u!*" a" alt dat> u!*", la p"n3 v#!
avea va"3%c"ea&, e%n "e$ul 'ne#"i $lu!eKte astel>
!i a"unc u!*"a n a&. esi$u", acesta snt eu, la
!ine se "ee". :lu!a nu nsea!n neap"at Ki vese%

lie, da" T"e*uie


*"el#" dac%i vesel
s%!iseasu!
nt/!pl s n
Ki asta. chiuie> lu!ea
schi!*, u!%
dac%i
indispus A pent"u c i%a tele#nat, de ee!plu, s#%
"%sa din ii*ecO, sau pent"u c i%a int"at n cap c%i
$"as, n ase!enea !#!ente n 3ada" i Gu" c snt
t#pit dup c"ni&a ei A sus&ine c aK i c#pacul din
cau3a c"uia nu vede pdu"ea.  &in scai de ea.
ac%Ki deschide $u"a, a...a...a...a... !i%# deschid
Ki eu. ac se aKa3 undeva, ! $he!uiesc ln$ ea.
ac leKin, i aduc s"u"i. ac%Ki c#*#a" $enele,
t"e!u" a*ia pe"cepti*il. ac%Ki "idic *"a&ul, ac Ki
eu $i!nastic. ac eist un pe"ete $#l, Ktie s i!ite
cu !na, pent"u c#pii, iepu"ele, dinele sau vultu"ul A
ei *ine, n ase!enea !#!ente snt iepu"e, cine sau
vultu". 2 d#"esc,
p#t!#li!. 'ne#"ida" sntt"ea*a sc"&ie, de
!ai ap"#ape !e"$e $"eu@ ne%!%
ea, alte#"i !ai
depa"te, da" asta nc nu nsea!n ni!ic, t"e*uie s
G#c dup cu! !i cnt, s ac plecciuni n Gu"ul ei,
naintea ei, su* ea, n spatele ei. n "ela&ia n#ast" eis%
t un anu!e lu%"elu. ;u! n&ele$i asta, !i u!%
*" A ! "epede cu # v#ce tunt#a"e, de altel, dac
si!te c%# d#"esc, dac%!i adul!ec d#"in&a, se liniK%
teKte, d#"in&a !ea nu%i t"e3eKte d#"in&a, di!p#t"iv,
p#sesiunea # cal!ea3.
Se%nt!pl s nu%!i p#at v#"*i li*e". (#tivele
p#t i die"ite, iind le$ate de p#litic, de a!ilie, de
l#cul de !unc, de #"$ani3a"ea ci"cula&iei "utie"e. Ta%
tl ei nu ! p#ate sup#"ta, sus&ine c !unca !ea este
un G#c al u!*"el#", un *# al u!*"el#", adu$ind c
aK i pa"tea u!*"#as a p"#p"iei !ele pe"s#ane, c
u!*"esc via&a iicei sale etcete"a@ un *t"n idi#t Ki ne%
d"ept A aK spune, dac n%a" i, de altel, un tip si!%
patic, echili*"at Ki seduct#"> un "u!#s *"*at c%
"unt) n ase!enea situa&ii, Ki n$"#aK v#cea, ca s
nu se dea de $#l, Ki !i se ad"esea3 cu # indie"en&
att de st"ident nct !i se st"n$e ini!a, !i%e "ic
s n%# pie"d, aK ace #"ice pent"u ea, t#t ce%!i ce"e.
;hia" aKa i%ai aduce pn Ki l#"i, !i u!*" 7u
c"ed, nu eKti tu din la, l#"i nu !i%ai aduce. ai de%
$"a* &i%ai "upe !na... d din cap satiscut. up
un scu"t !#!ent de $ndi"e i spun c a"e d"eptate,
ai d"eptate d"a$a !ea, da" dup aia t#t &i%aK aduce
l#"i, chia" Ki cu !na n $hips. i le%aK aduce st"ns
sp"iGinite de *u"t, aKa &i le%aK aduce, nu!ai l#"i !a"i,
en#"!e, ct un d"#!ade", ca nu cu!va s%!i alune%
ce dint"e *u"t Ki $hips, de ee!plu s*i#a"e, iat ce
&i%aK aduce. 4Ka aK ace. 4" nl#"i p"#duc&ia. 4ha, !i
u!*", deci s*i#a" a, unica !ea d"a$#ste.
S*i#a"ele # descu!pnesc Ki ! d#"eKte. Se aKa%
3 n a&a pe"etelui, ca un c#nda!nat la !#a"te, d#%
"eKte s ie lu!inat din spate, se ap"#pie ncet, cu
e"!itate, se #p"eKte, ! #p"esc, nu%i cale de%nt#a"ce"e,
"eac pe"etele, e plin t#at de va", de pe"lit (tencu%
te"!#i3#lant), e al* ca #*"a3ul unui cl#vn :%
nie, t"e!u", a*ia ! !iKc. S%i spun c !e!*"ii plu%
t#nului de eecu&ie, e!ei, *"*a&i, de%a val!a, si%au
nc"cat deGa a"!ele Sau c Ki #*"aGii l#" snt al*i
plini de pe"lit, ca ai cl#vnil#"

2 e!eie (C)
QQQQQQQQQQQQQEist
 sun t#t ti!pul. !i#las
e!eie.  4
!esaGe. u"Kte.  v"ea.
cu!p"at un
"#*#t tele#nic ca s%!i lase Ki pe el !esaGe. E #a"te
#cupat.  sun nt#tdeauna din alt pa"te. 7u p#t
v#"*i li*e", !i K#pteKte une#"i n "ecept#". a u"!%
t#a"ea c#nv#"*i"e !i eplic de ce. (#tivele p#t i
die"ite.) ac ne ntlni!, c#!entea3 c#nv#"*i"ile
tele#nice ante"i#a"e. T"e!u" *aia, c#!pania na&i#%
nal de tele#ane Ki inte"u"*anul, chic#teKte pe%nun%
date n veselia%i pe"id.
2 e!eie (D)
QQQQQQQQQQQQQEist # e!eie.  iu*eKte.  sun
Ki%!i "#steKte nu!ele@ !i "epet nu!ele ca pe un
cuvnt !a$ic. uni n Ki". 7ici nu Ktiu cnd a"e ti!p
s d#a"!. esi$u", a*#natul alat n cuplaG cu !ine
se u"c pe pe"e&i, sin$u"ul !#tiv pent"u ca"e nu !
"ecla!
t", nt"eeti!p,
c une#"i p#ate
3pada asculta*lt#acele
s%a t#pit, -c#nv#"*i"ea n#as%
s%au uscat,
c#pacii au n!u$u"it, se $sesc deGa Ki altel de a"dei
dect cei de se", e adev"at, de#ca!dat nu!ai la
*ucat, p"&ile u!ede Ki cavit&ile t"upului snt din
n#u invadate de !ic#3, pa"la!entul a v#tat a d#ua
le$e ev"eiasc (C !ai), ia" aG#s B/deni Guni#" a alun%
$at din &a" t"upele tu"ceKti. n 3ece secunde e n sta"e
s%!i "#steasc nu!ele de d#usp"e3ece #"i, da" pe
te"!en lun$ acest "ec#"d nu%i t#c!ai "elevant, pent"u
c din cnd n cnd !ai *ea cte # n$hi&itu" de ap
cldu&. Pn acu! !%a! a*&inut s spun ceva n
"ecept#", !i%e tea! c%a" !u"i pe l#c. Sau cine Ktie,
p#ate c%i v#"*a de un apel $"eKit.
10
2 e!eie (5)
QQQQQQQQQQQQQEist # e!eie.  iu*eKte. Se lup%
t cu t"ecutul, !ai eact cu t"ecutul individului Ki al
c#!unit&ii, cu p"#p"iul su t"ecut Ki cu t"ecutul &"ii.
7u se p#ate resemna7 e ee!plu, i este i!p#si*il s
di$e"e capitula"ea de la Si"ia. P#ate dac e!*insOi
a" i #st ceva !ai talentat... sau, de ce nu l%# i iu$it
#ssuth pe :#"$eJ Ftii du!neata ce cu" a! avut
eu 7u, ha*a" n%ai. 2, nu te $ndi la un cu" ca"e%i ca
# c"up de iap, la un ve"ita*il v"teG *a"#c, la # t"ivia%
litate A "ecun#sc A att de p"eten&i#as... u!neata
ve3i d#a" ce este. a 1 e*"ua"ie 15C, /n#s i*enJi,
cal de c"#it#", a c#!is un atentat eKuat !p#t"iva
!p"atului. u!neata ve3i d#a" cu! c#*#a", cu!
# ia la vale, cu! !i se las cu"ul.
i place s se s"ute (ve3i #ssuth%:#"$eJ), # cu%
p"inde # veselie de3ln&uit, 3!*eKte, "de, ne%
chea3 A t#ate astea snt va"iante de s"ut. ;e G#c
!iKt# !i chic#teKte nt"e ti!p n $u", nc hai nc
un pic li!*a i se%nt"eKte, ap"#ape c%!i spa"$e ce%
"ul $u"ii, un p#t#p de t"ilu"i ac#l#%n ntune"ic, n ntu%
ne"icul !eu. u!neata eKti un Pa$anini al s"utului,
i spun cu u!ilin&. ine%&i $u"a uc"e3 S"utu"ile
se pli!* de ici%c#l# pe ea, pe cu"*u"a "u!#s *"#n%
3at a $tului, pe p#!e&ii #*"aGil#", nas, #"*ite@ s"u%
11
p
Pele UceP
t, ! atin$ Ki se desac, Ki c#aste
Pe c!pia de ln$ #tin, K#pteKte *l*it.
18
2 e!eie (6)
QQQQQQQQQQQQEist # e!eie.  u"Kte. i !i"#a%
se $u"a.  se "eva"s t#t elul de !i"#su"i din $u".
4cestea p#t i !p"&ite n d#u $"upe p"incipale,
n unc&ie dac a !ncat sau dac n%a !ncat. denti%
ica"ea p"i!ei $"upe este # Ktiin& vesel, n $ene"al
lipsit de inte"es. Sup de c#n#pid. ;hitele cu va"%
3%c"ea&. '"!ea3 delicatesele> ceap, ustu"#i. a"
deGa !i"#sul p"a3ului din salata ve"de, de ee!plu,
necesit # #a"eca"e ine&e. Fi, desi$u", e v#"*a de #
e!eie cu"at, ca"e ca!ulea3 t#ate astea cu spla%
tul pe din&i, dese#"i cu ap de $u".
P"#*le!a devine se"i#as a*ia cnd n%a !ncat,
atunci nu eist ie"i sau a!u"$, cnd !nca, !ai e"a
cu! !ai e"a, aşa ceva nu eist, Ki nu eist ti!p, Ki
nu eist cau3 Ki eect, p"in u"!a"e, nu eist l#$ic,
nu eist ist#"ie, nu eist !e!#"ie (astel, nici !#%
"al), nu eist nici s#cietate, ne!aiv#"*ind de &a",
de pat"ie, de na&iune, eist d#a" # sin$u" pe"s#an
(# cun#sc, din cau3a asta v#"*esc aKa) din ca"e se "e%
va"s i!pe"s#nalitatea, aceast duh#a"e pestilen&ial
Ki cldu&.
7u, nu%i v#"*a de duh#a"e, e !ai pu&in dect du%
h#a"e, t#c!ai din cau3a asta t#tul e !ai n"ic#Kt#".
'n !i"#s sla*, pu&in neplcut. Et"e!, din cale%aa"
1C
de pu&in@ dac nu !i%a" plcea s ! s"ut cu ea !ai
!ult dedt #"ice pe lu!e, nici nu l%aK si!&i. ac # ete"%
n Ki nestins d#"in& nu !%a" !pin$e sp"e *u3ele
ei, ha*a" n%aK avea de eisten&a acestei isu"i a c"ea%
&iei, a acestei "ni, a acestei insulte &iKe. +e!eia asta
este ca adie"ea d#!#al ca"e sul dinsp"e a*"ica de
clei. Tand"e&ea e cea !ai insup#"ta*il. ac%i ac#p"
a&a cu puptu"i !ici, $"*ite, dac%i s"ut #chii, ple#a%
pele, #"*itele, nasul, u"echile, p#!e&ii #*"aGil#", t!%
plele Ki, i"eKte, *u3ele, $u"a, ei *ine e nsKi #"#a%
"ea, aGun$ pe cul!i att de nalte ale de3$ustului nct
!%apuc a!e&eala. n schi!*, cu ct snt !ai sl*a%
tic, !ai insensi*il Ki !ai *"utal A adic dac%# nha&
din sta"t, ca un ani!al, dac pu" Ki si!plu i s!ul$
$u"a, de pa"c ne%a! dev#"a p#cnind din lci, i3*ind
cu li!*ile pn si!&i! $ust de sn$e A, cu att !ai
pu&in t"e*uie s ! $ndesc la a*"ica de clei pe ca"e
acu! au p"ivati3at%#, dup cu! se 3v#neKte, pe ni%
!ica t#at.
at de ce, atunci cnd # 3"esc pe un te"en p"#pice
s"ut"il#", ia" n 3iua de a3i a*ia dac se !ai $seKte
un l#c ca"e
viduale sau s nu int"e asu*
c#lective, inte"dic&ia
vi"tu&ii $ustu"il#" ei
sau cuce"niciei, indi%
*ine
ncep s ale"$ sp"e ea ca un pe"s#naG din desenele ani%
!ate Ki &uKti de%a d"eptul n ea, c#li3iune "#ntal,
nu "ne3, Ktiu c altel !%a" i3*i, !%a" c#pleKi acel $#l
#p"it, lipsa !pu&it a lipsei, ni!icul cl#cit, duh#a%
"ea pestilen&ial din cau3a c"eia A eist p"eceden%
te A ncep s v#!it, *alele Ki !ucii t#t # ap Ki un
pa!nt A la u"!a u"!ei, Ki asta e # #"! de c#nt#%
pi"e.
Ea Ktie t#ate astea, de aceea ! u"Kte. 'n senti%
!ent de si$u"an&. ;e%i d"ept, e # nen&ele$e"e la !iG%
l#c, a"e i!p"esia c ac t#tul din !"ini!ie, de aceea
! u"Kte. ;u t#ate c nu, nu pent"u asta, ci pent"u
14
c snt nne*unit dup ea, dac%!i nchid #chii, #
vd nu!ai pe ea, dac%i deschid, ac t#tul s%# p#t
vedea nu!ai pe ea. ;nd # s%Ki dea dea sea!a de
t#ate astea, # s ! iu*easc Ki ea. a" acest luc"u
n%a"e i!p#"tan&, i!p#"tant e s%# p#t vedea.
15
2 e!eie (?)
QQQQQQQQQQQQEist # e!eie.  iu*eKte. up
p"e"ea !ea, e inlande3. a nceput ne Ki spunea!
unul celuilalt c snte! "u*edenii. Fi du!neata eKti
in#%u$"ic 7e st"dui! s desc#pe"i! n cellalt
ca"acte"istici na&i#nale. in pcate nu cun#sc, nici pe
depa"te nu cun#sc suicient de *ine ist#"ia +inlandei
(cele !ai i!p#"tante "esu"se !ine"ale> c"#!, titaniu,
c#*alt, vanadiu, a"a!, 3inc, nichel), eist n !ine
d#a" cteva i!a$ini -n#"dice, la !#dul $ene"al, n
aceste *analit&i caut puncte de sp"iGin.  st"duiesc
s%# plase3 nt"%un anu!it c#ntet, nt"%un cliKeu na%
&i#nal, da" nu p"ea &ine, pent"u c%n "ealitate c#nte%
tul ei este t"upul !eu. Pat"ia ei nu%i pat"ia ei, ci t"upul
!eu. in cau3a asta, atunci cnd # isc#desc n tain,
n a&a #chil#" !ei nu apa" i!a$ini din -&a"a cel#"
1000 de lacu"i, cu luvii *#$ate n ap, pline de cas%
cade, ca"e unesc lacu"i nt"e ele, ci eu nsu!i, nt#t%
deauna ! vd Ki pe !ine, !i vd c#apsele, desp"e
ca"e pute! ai"!a cu t#t cu"aGul c snt !uscul#ase,
altdat !i vd !uKchii c#nt"acta&i ai esel#", *ucile
sau *u3ele%!i u!ede, de$etul.
Ti!p ndelun$at, ani de%a ""ndul, a ne$at c si!te
Ki ea la el n ce ! p"iveKte. 4p#i, n viit#a"ea unui
scandal nve"Kunat, ca"e aGunsese n p"a$ul sl*ti%
ciei, Ki%a spus psul.  uit la tine Ki%!i vd nu!ai .
pi3duca u"la ca din $u" de Ka"pe, te vd n u!*"a
16
pi3ducii !ele 7u%!i place cnd v#"*eKte aKa, nu%!i
place cnd e nechi*3uit Ki spune luc"u"il#" pe nu!e
n p"ivin&a t"upu"il#" n#ast"e. n acelaKi ti!p, nu su%
p#"t tce"ea !ea. 4cu! de ce nu%!i v#"*eKti desp"e
puia ta ! de!asc.
nu%i t#tuna esp"e
up p"e"ea !alul
!ea nu%icu"ului
t#tuna,!eu
da" tac,Pi
ce%aK putea s spun +aptul c Ki ea p"iveKte t"upul,
al !eu Ki al ei, la el ca Ki !ine e cu att !ai su"p"in%
3t#" cu ct se descu"c #a"te *ine n p"#*le!ele un%
$u"eKti. 4"e # p"e"e plin de ca"acte" desp"e lupta
de la <e3eOenJ (-n%a #st nici att de nense!nat,
nici att de inutil cu! pa"e la p"i!a vede"e), #l#%
seKte ep"esia -!et#da /n#s "/$J (acel "$J
ca"e, sc#&ndu%Ki pintenii, a naintat cla"e la #hcs,
cu d"apelul &"ii, sp"e !#a"te si$u"), cun#aKte anec%
d#tele desp"e eO Ki "e#"!ele din V5C ale lui !"e
7a$J, Ktie cine au #st c#nda!na&ii n aKa%nu!itele
!icul p"#ces al sc"iit#"il#" Ki !a"ele p"#ces al sc"iit#"i%
l#", descu"cndu%se, de ase!enea, Ki p"int"e die"itele
#"ient"i eistente n cad"ul +#"u!ului e!#c"atic
a$hia".
;e"tu"ile n#ast"e t#t !ai dese Ki, ce "#st a" avea
s ne$, t#t !ai c"ncene de$ene"au adesea nt"%# vi#%
len& "ecip"#c A eu # 3$l&ia! de #*icei, se nt!pla
ca t#c!ai de $t, ceea ce se nu!eKte deGa st"an$ula"e,
ea p"ee"a s ! l#veasc, s a"unce n !ine, da" nu
nu!ai cu c"&i sau cu sc"u!ie"a din plastic, ci Ki cu
ta*l#ul s!uls de pe pe"ete sau cu clasica va3 sau,
su"p"in3t#" nt"%un el, cu !aKina de t#cat ca"ne, da"
s%a nt!plat s a"unce Ki cu tac!u"ile nKcate de
pe !asa aKte"nut pent"u p"n3, p"int"e ca"e e"au Ki
cu&ite, t#c!ai ne p"e$tea! s !nc! Kni&el, ceea
ce se nu!eKte deGa nGun$hie"e, deci, ce"tu"ile astea
nu c"ed s i avut v"e# le$tu" cu "dcinile n#ast"e
c#!une in#%u$"ice. Sau t#tuKi :"#a3a ti!pului pe%
t"ecut !p"eun 4! h#in"it !p"eun, a! vnat
!p"eun, !p"eun a! n$"iGit tu"!ele, ne%a! n%
1?
chinat acel#"aKi 3ei. 4roaza cun#aKte"ii "ecip"#ce at,
!i cun#aKte pn Ki tce"ile P#ate c Ki de visat t#t
pe !ine ! visea3... sau eu pe ea... ;e "#st a"e
aceast ap"#pie"e a ce *un aceast #$lind la!en%
ta*il
Ftiu la ce te $ndeKti a &ipat cu # v#ce st"ident,
c p#ate a" i !ai *ine, pent"u n#i a" i !ai *ine dac
eu aK i u!ne3eu a asta te%ai $ndit. a" s nu
c"e3i c eKti !ai *"ea3. 7u eKti !ai *"ea3. 7ici v#"*,
pent"u c acelaKi luc"u $ndesc Ki eu desp"e tine, c
p#ate a" i !ai *ine, pent"u n#i a" i !ai *ine dac
tu ai i...
4sta s%a nt!plat deGa dup nen#"#cita aia de lup%
t de la <e3eOenJ, "ela&iile n#ast"e e"au pe !uchie
de cu&it@ n 3ada" a! t#t v#"*it, n 3ada" a! t#t tcut,
de apt ne%a! t#t nv"tit d#a" n acelaKi ce"c, de Gu"%
!p"eGu". 4! citit undeva c une#"i n%a"e "#st s se
ac distinc&ie nt"e iu*i"e Ki u"@ !i se ace sil de ast%
el de "a3e, ns desp"e aKa ceva e"a v#"*a> se declan%
Kase n n#i # pasiune " s Kti! dinainte unde avea
s ne duc. 7ici n%# putea! inluen&a, nici n%avea!
v"e# spe"an&. n aceast pe"i#ad cea! altel d"a%
$#ste> !ai des Ki !ai nspi!nta&i.
nt"%# 3i i%a! p#vestit t#ate astea tatlui !eu, !ai
p"ecis l%a! nt"e*at cu! snt e!eile din n#"d. 4 "i%
dicat din u!e"i cnd # $"i!as> de unde s Ktiu
T#tuKi, !%a che!at n ca!e"a lui, unde nu !ai puse%
se! de !ult pici#"ul, Ki, " s sc#at un cuvnt, !i%a
a"tat un ta*l#u pe ca"e%1 v3use! dese#"i n c#pil%
"ie, nt"%# alt ca!e" ntunec#as, sau !ai de$"a*
#*scu", a unei alte l#cuin&e, # pictu" n ulei, $"ea,
!asiv, nt"%# "a! din sec#lul al LlL%lea, nc"cat,
#"nat "u!#s,
peKte din t"uaK.
7#"ve$ia, pe n&iKa niKtent"%#
!alul !"ii, p"ecupe&e
pia&,desula
vntul Ki se "ev"sa # lu!in st"anie, ceva ca"e nu%i
nici ntunecat, nici lu!in#s, nici c"epuscula". ntune%
1
cat Ki lu!in#s Ki c"epuscula" Ki sclipit#", ntune"ic
sclipit#", c"epuscul lu!in#s, a!u"$ ete"n. P"ivea!
ta*l#ul, ia" tata ! p"ivea pe !ine.
P"ecupe&e ncl&ate cu sa*#&i a"uncau vesel Ki e"!
peKtii. Pent"u !ine, t#ate e"au identice cu e!eia !ea
din +inlanda. a" K#ldu"ile l#" se le$nau cu # #"&
Ki cu # uKu"in& de nedesc"is, cu # sp"inteneal $"e%
#aie, iind n acelaKi ti!p eci#a"e Ki e!ei, ani!ale
de p#va" Ki 3ne ale n#"dului, deKi aveau niKte K#l%
du"i v"ednice, de cet&ence, cute pent"u !unc Ki
pent"u t"up. i%a! luat "!as%*un de la tatl !eu
Ki, ncepnd din 3iua aceea, a! aKe3at%# n acest ca%
d"u pe e!eia !ea inlande3, aici a! l#cali3at%#,
l#cul sta devenise c#ntetul ei, !ul&i!ea asta de
e!ei $"e#aie Ki sp"intene, ia" cnd # p"ivesc nu !ai
t"e*uie s ! vd pe !ine, nici c#apsele !ele, nici
!uKchii c#nt"acta&i ai esel#", nici *ucile, nici *u%
3ele%!i u!ede, nici de$etul, Ki nu !ai t"e*uie s !
$ndesc c p#ate a" i !ai *ine, pent"u n#i a" i !ai
*ine dac ea a" i... 7ici nu !ai c#ntinuu, !ai *ine
ne t#t nt"e*! unul pe cellalt, tachinndu%ne ase%
!enea un#" "u*edenii> du!neata eKti in#%u$"ic
du!neata eKti in#%u$"ic
19
2 e!eie ()
QQQQQQQQQQQQEist # e!eie.  u"Kte.  iu%
*eKte, !%a iu*it, !%a iu*it t#at dup%a!ia3a. 7u%!i
place ep"esia -s &i%# p"lesc, cu att !ai pu&in -s
&i%# *a$, !i place -s te ut, n schi!*, acestei e%
p"esii nu%i place de tet, n $lu! ie spus> l ute de%1
3pceKte. a" nici nu ! p#t p"#stitua nt"%att nct
s spun, evident, cu lite"e cu"sive> a! cut aia7 4K
v#!ita. ac pe"s#ana nti sin$ula" din "a3 a" i
ceva !ai detaKat de !ine, "espectiv, dac !%aK si!&i
!ai pu&in "esp#nsa*il, ceea ce a" i *ine, p"in u"!a"e,
noi !unci! la asta, aK i !ai li*e", da" !ai ales n%aK
i #*li$at s apa" t#t ti!pul, chia" dac pa"&ial sau
i"#nic, nt"%# p#stu" av#"a*il, atunci, adic dac
aK i din cap pn%n pici#a"e un e"#u de "#!an, un
p#d nt"e -eu Ki -n#i (s a!intesc d#a" cele !ai i!%
p#"tante tipu"i de p#du"i suspendate> si!plu, anc#%
"at sepa"at, aut#anc#"at, ap#i p#d din ca*lu, n #"!
de ha"p din ca*lu #*lic, din ca*lu #*lic n #"! de
stea, n #"! de evantai din ca*lu #*lic Ki n #"!
de ha"p din ca*lu #*lic cu un sin$u" pil#n), ei *ine
atunci A dinc#l# de acest -ei *ine A aK putea s
spun c t#at dup%a!ia3a ne%a! $iu$iulit.
7%aK !en&i#na pe p"i!ul l#c desta"ea, neast!%
p"ul cu ca"e ne avnta! !e"eu Ki !e"eu unul n *"a%
&ele celuilalt, cu ca"e ne i3*ea! unul n cellalt, cu
t#ate c Ki si!plitatea, ca"acte"ul "udi!enta" al aces%
20
t#" $estu"i snt i!p#"tante, Ki nici d#a" acea "ealitate
inc#ntesta*il cu! c ne%a tihnit, c afooost $iiine, da"
p"in asta ne%a! ap"#pia deGa de ceea ce v"eau s spun,
de#ca!dat de acea plce"e i!pe"s#nal, de Guisa%
"eaGu*ila&ia
de ca"e%i np$n
n#i, da"a ap"#ape independent
t"upu"il#". de n#i,
4! cut e*" !us%
cula", ! ustu"a c#ada, ia" pe ea # ustu"a pi3duca,
a t"e*uit s le un$e! cu c"e!, $ia! de pa"c t#c%
!ai a! i aGuns pe v"ul unui !unte #a"te nalt (de
ee!plu, P#p#catepetl). 4! !*"&iKat%# Ki a! d#"%
!it, adic eu a! ad#"!it, ia" ea ncepuse s s#"ie,
pent"u c ad#"!ise Ki ea. S#"ia ete"ic, ca inlande%
3ele, deKi este un$u"#aic sadea. 4sta a! v"ut s
spun ; d#"!ea d"$laK n *"a&ele !ele, ase!enea
unui c#pil 7u. 4p"#ape c#nt"a"iul A n&ele$nd
p"in asta c toate inte"p"et"ile snt alse, n ti!p ce
t#tuKi aK putea s spun ceva. e ee!plu, e adev%
"at c ea e"a culcat, e"a liniKtit Ki !#latic, ia" eu,
lipsit de #"ice d#"in&. 7%aK putea s spun c e"a!
e"icit, da" nici nee"icit@ # "ealitate inc#ntesta*il.
7ici t"ist, cu! a" p"etinde un p"#ve"* latin. 7u !ul%
&u!it, da" satiscut. Sttea! ntins ac#l# ln$ e%
!eie, ln$ e!eia aceea, n ca!e"a aceea (nc v"e#
cinci !inute, ca nt"%# c#!edie ietin), " s eiste
n !ine v"e# nt"e*a"e, Ki nici nu%!i e"a ad"esat nici
# nt"e*a"e de nicie"i, nici din a"elia, nici din ;sall#%
Od3, nici din !p"&ia ce"u"il#". Eisten&a !ea, t"e%
cutul !eu, p#3i&ia n ca"e e"a! culcat nu "idicau p"#%
*le!e, asta a! v"ut s spun.
81
2 e!eie (9)
QQQQQQQQQQQQQEist # e!eie.  iu*eKte. Ftie s
ac *ine d"a$#ste. ai pe Kleau, se ute du!ne3e%
ieKte. 4" i $"eu de spus de ce. Sau di!p#t"iv, a" i
uK#" e ce Vaia. Snt Ki altele ca"e%Ki d#!in ast%
el !uKchii, Ki altele stpnesc acea $"a&ie a indecen%
&ei, ca"e nu spe"ie, ci c#nta!inea3, nu%i unic nici

n p"ivin&a
cu! veseliei
Ki altele p#sedca"e%i
acea clip#ceKte
capacitate din t"up, la el
de !eta!#"#%
3a"e ca"e%i n sta"e s schi!*e pe neaKteptate aceast
veselie n d"a!, scuundnd%# la el cu! scuund
!tasea%*"#aKtei uKu"tatea, Ki ca"e accentuea3 v#%
luptatea p"in du"e"e. T#tuKi, aKa cu! st t#lnit pes%
te !ine, nc#"dat nt"%# "ene3ie liniKtit (I am sitting
on a cornflake), sau cu! eu ! 3*at neputinci#s n "it%
!ul ininit al #ceanel#", p"ins n -cleKtele de !a"%
!u" al c#apsel#" ei, e supe". T#t ti!pul ct snte!
!p"eun, eist d#a" *ucu"ia, *ucu"ia ndep"tea3
t#tul, nici eu nu !ai eist, nici ea nu !ai este, ci d#a"
aceast si!pl Gu*ila&ie. in cau3a asta, nu t"e*uie
s ! $ndesc c t#tul se va te"!ina n cu"nd, ceea
ce%i *ine,;uvntul
te"!ine. pent"u c*ucu"ie
!ai de$"a*
nu esteaKcel
!u"i dect s
adecvat. se
u!%
ne3eu a v3ut c luc"ul acesta e"a *un A iat cuvn%
tul, iat cuvntul adecvat. (e altel, ea se%nd#ieKte de
t#ate astea. e dementirează7 7u, ea nu%i nici pe depa"te
# ac"#*at a cea"Kaului, nu e nam$ăroan, nu i%a spus
22
ni!eni aKa ceva pn acu!, #", acest luc"u nu%i nt!%
plt#", nu n&ele$e desp"e ce el de p"#stii i v#"*esc,
*ine c nu%i v#"*a de Gu*ila&ia p$n a t"upu"il#" sau
de alte p"#stii din astea. 'n luc"u e si$u"> n ulti!a
v"e!e, pa"c i s%a" i schi!*at t"upul, nu%i !ai suplu
sau !ai disp#ni*il, ci !ai de$"a* cu"i#s, t"upul i%a
devenit !ai cu"i#s, ia" acest inte"es, aceast isc#di"e
s%a"
nic,putea nu!i# deGa
apt ca"e d#"in&,
su"p"inde da,ea,
Ki pe a devenit
da" nu%i!ai d#"%de
v#"*a
v"e# Ktiin& #a"eca"e, t#ate astea eu le%a! declanKat,
t"upul !eu, t"upul !eu e !#neda, !#neda a"uncat
n ea, aKa c, scu!p#, " tine eu a! d#a" un c#i...
n pat snt un u"iaK #l#$.)
23
2 e!eie (10)
QQQQQQQQQQQQQEist # e!eie.  u"Kte. i este d#"
de !a"e, de c"epusculul lu!in#s, "ev"sa"e de lu!i%
n, nici ntunecat, nici lu!in#s, a!u"$ ete"n. Se t#t
&ie de c#l# c#l# pn $seKte !a"ea. i place cnd *ate
vntul. a" !ie !i%e sil.  ascund nd"tul ei, !
adp#stesc.
ti!p pent"u Pn cnd "!ne
!edita&ie A #, ctdin
de ce n cea"!ai
die"it pu&inpe
i t#tul
uscat, t"da"e A a" spune@ e nede!n A a" ace na%
3u"i@ ca ani!alele sl*atice A a" ssi@ t"da"ea t"upu%
lui A a" K#pti cu *lnde&e, ia" eu aK c#nside"a c%i "u%
!#s Ki e!#&i#nant, pe uscat chia" i%aK Ki spune cu
*lnde&e, "u!#s Ki e!#&i#nat acest luc"u AW acu!, t#t
t"$nd de cu"eaua pantal#nil#" ap"#ape c !i%# "upe,
deKi a" i de%aGuns s%!i desac d#a" e"!#a"ul, ce
p"#ast%i da" nu spun ni!ic, de altel a! t"ea*, de$e%
tul !eu Ki c"#ieKte i"e3isti*il d"u!, s cucerească #ărmul
al$ilor prin luptă! de pa"c a" i at"as de un !a$net sau
de 2ceanul Paciic, nt"e ti!p si!t c !i se ap"#pie
s"Kitul, snt n$"iG#"at din cau3a pantal#nil#", !ate"ial
sensi*il,
si$u", ea ! ac#p"
nu s%a cu pal!a
$ndit, Kte"$e!ca"e
cu !i%a !ai "!ne!
*u"etele, "!as, de%
aKa pent"u # clip, nc#v#ia&i nt"%un spas!, ap#i "%
de! desp"in3ndu%ne, "de! chic#tind, ca Ki cu! a!
i cut # n3*tie. P"ivi! "3nd !a"ea, sclipeKte, alu%
nec, t"e!u", !a"ea !ea, sclipeKte, alunec, t"e!u".
Blu3a ei, pantal#nii !ei, pata, ata!anul ca3acil#".
24
2 e!eie (11)
QQQQQQQQQQQQQEist # e!eie.  iu*eKte. u*eKte
natu"a. Tu"uie nt"%una desp"e c#s!#s, desp"e !inu%
nea natu"ii, desp"e #"dinea Ki a"!#nia eistente ac#l#
Ki A dat#"it acest#"a A desp"e "u!use&ea ca"e eis%
t n n#i, adic desp"e n$e!na"ea dint"e dip Ki ete"%
nitate, deKi a "ecun#scut c n ase!enea !#!ente se
$ndeKte la u!ne3eu, nu!ai c nu a"e cu"aGul s%1
p#!eneasc. ;%i !ai uK#" s aGun$i ap"#ape de u!%
ne3eu c#nte!plnd un steGa" sau # li*elul, aceast
vietate !inuscul ca"e nt"ece pn Ki cele !ai c#!%
plicate !aKin"ii, dect... dect !e"$nd la *ise"ic
sau citind sc"ie"i e"udite. ;e le$tu" a"e A i spun
c nu%n&ele$ A steGa"ul cu sc"ie"ile e"udite Ridic
din u!e"i. ;u t#ate c%i #a"te deKteapt, a"e !intea
*"ici, da" nu%i place s eplice. Pent"u ea ceva #"i este
evident, #"i nu eist.
<a"a p#a"t niKte pantal#ni la"$i, din pn3 (de
cul#a"e *eG), ca"e%i aGun$ pn la $enunchi Ki ca"e l%
ie, sc#&ndu%i n4"e,
accentundu%le. eviden& c#apsele#pute"nice
de ase!enea, Ki esele,
#"& ui!it#a"e
n pulpe Ki%n sini. ;un#sc t#tul pe dinaa". ese#"i
se schi!#n#seKte, t"nteKte niKte $"i!ase ea$e"ate,
ca%n il!ele !ute, Ki pa"c s%a" uita saKiu. Sp"nce%
nele%i snt stu#ase, ca un $a"d de !"cini nt"e"upt
la "dcina nasului. 7%# s se inla!e3e "dcina pe%
"il#" ;nd # nt"e* asta ! las *alt, se evap#" cnd
25
aude de inla!a&ie. 2*iKnuieKte s%!i dea Ki cte un
$hi#nt n spate, de pa"c !%a" ncu"aGa. a ce
Pl#aia n%# de"anGea3. Eu !e"$ nt#tdeauna pe ln%
$ pe"ete Ki%!i t"a$ $lu$a peste cap@ ea u!*l cu capul
desc#pe"it, pe unde a"e t"ea*. eKi pe aici pl#aia nu
cade, ci se "eva"s, nu de sus, ci atac pe"id din cele
!ai neaKteptate p"&i. n ase!enea #ca3ii u!*"ela%i
# p"#stie, # vanitate. T#tuKi, cel ca"e a"e una, ie pen%
t"u c%i st"in, ie pent"u c aKa%i st n i"e, acela #
nv"te de pa"c a" !nui # sa*ie, se%!pleticeKte "#%
tindu%se, de aici p#ate de aici acuV ia" de aici ;ei
t"ei !uKcheta"i. e cele !ai !ulte #"i, ea decide ce%#
s se%nt!ple. (P"i!a #ca3ie # pute! c#nside"a e%
cep&ie, a"unci a! #*li$at%# s !i%# ia n $u", e ade%
v"at, a cut # !ut", da" n%a! putut s decid dac
inte"p"etea3, s spune!, un "#l dint"%un il! !ut,
sau dac i%e sc"* de%adev"atelea, sau d#a" pu" Ki
si!plu -p#ta vine !ncnd. 'lte"i#", acest luc"u
s%a c#nundat cu *"i3a !"ii, cu natu"a cap"ici#as,
cu cine Ktie ce el de c#s!#s. E ca"acte"istic Ki aptul
c pn la u"! n%a n$hi&it%#, da" nici n%a scuipat%#,
!i%a pus%#peisaGul
!i place cu delicate&e
n ca"enap#i pe cuta
n%a"e ce *u"t.)#!ul, din
ca"e #!ul e "espins, n ca"e nu%i l#c pent"u el. T"!
de dinaintea apa"i&iei #!ului. ac aGun$i pe un ase%
!enea t"!, i!a$ina&ia nu a"e !a"$ini, p#&i s%&i
i!a$ine3i ce v"ei, ac#l# ncape #"ice $nd, #"ice. E un
t"! " ase!na"e. 7u p#ate i ase!nat cu ni%
!ic, pent"u c nu eist pici#" de #!, "idic din u!e"i
ase!enea unui puKtan i!pe"tinent. Se p"e#cup !ult
de cuvinte, se c3neKte !ult cu ele, !ai ales p"ivind
!#dul n ca"e se p#ate desc"ie ceva p"in cuvinte. e
ee!plu, p#vesteKte c nu%i nici pe depa"te nt!%
plt#" c n#"ve$ienii, sau cine%#" i ei, au pat"u3eci
Ki ceva de te"!eni pent"u 3pad. ;nd vede # casca%
d,
86 e c#pleKit de u"ie Ki neputin&. a uit%te la nen#%
"#cita asta de cascad Pi n%a" i !ai cinstit dac Ki%a"
&ine $u"a 4cu! s enu!" c se "#teKte, cl#c#teKte,
se 3*en$uie pe piet"e, se avnt cu capul nainte, cade,
spu!e$, ace *ul*#ane 2, ct e de ca"a$hi#s A se
la!enta scli#sindu%se. a" !ie s%!i int"e *ine%n cap,
acest luc"u e ca Ki cu! a! v"ea s p"inde! v"*ii *%
tnd din t#*e. ;nd apa"e # p"#*le!, ea devine de%n%
dat de ne"e3#lvat. 7u!ai v"aciul e un #culist ade%
v"at. Sau, ! nt"e*a uitndu%se la !ine saKiu, ac#l#
unde snt !ulte cascade snt Ki !ulte cuvinte%casca%
d n 'n$a"ia ce%i !ult 4 nceput s ! l#veasc
cu pu!nul n piept, ce "uKine Ki ce eKec, ce *la!...
'n iasc# A Ki !%a anun&at dispe"at c p"in cuvinte
lu!ea nu p#ate i, totuşi, desc"is. n ase!enea !#%
!ente eu tac (nt"%# #ca3ie i%a! a!intit cu! a desc"is
#Oai un"ea Ki P#"&ile de +ie" A s i au3it "c%
nete), !i ac planu"i desp"e cu! v#! ace d"a$#ste
n cu"nd, deKi acest luc"u iese *ine d#a" atunci cnd
nu%1 plnuiesc, da" pent"u c nu v"eau s%# !piedic
pe scli#sit asta cultivat, plnuiesc a!#"u"i cu alte
e!ei, de ca"e ns n%a! nici un che.
P"in u"!a"e, n ap"#pie"ea cascadel#" ea este u%
"i#as, ia" eu !elanc#lic. a"*a i%a ptat usta, nu s%a
ene"vat, nainte de a%Ki t"a$e chil#&ii a u$it pe !alul
luviului, ac#l# unde se p"vlea cascada, s Ki%# cl%
teasc. i, a &ipat sp"e !ine, e p#si*il ca ieca"e #!
s ie # cascad Fi Ki%a lutu"at usta.
27
2 e!eie (18)
QQQQQQQQQQQQQEist # e!eie.  u"Kte. 4"e #chii
$"i, la el ca ai !ei. Fi pent"u c ai !ei snt ca ai !a!ei
!ele, ! uit la p"ivi"ea ei de pa"c aK i aGuns acas.
e la distan&, a"e un t"up ca de etiKcan, de ap"#a%
pe, e ca # a"$il"ie. B"a&ele%i snt late, *u3ele 3!eu"ii.
 a!enin& " nceta"e. ;u! c eu s nu iu n$"i%

G#"at. Ea procent,
/undert este dt seKi%!i
p#ateddeun*ine, nt"%#
$hi#nt sta"e ecelent.
n spate, de pa"c
a" i un puKti pus pe n3*tii. Fi a"e i!p"esia c s%a ns%
cut su* # stea n#"#c#as, pent"u c i se nt!pl attea
luc"u"i !inunate, unele dup altele. ;#nc"et ;#nc"et,
t#c!ai chipul !eu. ;u! Ktie s ac el nu%Ktiu%ce, s
st"luceasc Ki s se !inune3e... a" ei nici un *"*at
nu i%a spus nc, sau nu i%a spus n elul sta, !ul&u%
!esc. a" eu s nu iu n$"iG#"at. i vd d#a" pa"tea
dint"e c#apse, n "est, nici *"a&ele%i late, nici *u3ele%i
3!eu"ii, nici pe etiKcana%a"$il"ie. Ti-i rog, ti"i rog,
astel !i Kuie" $lasul, vuieKte Ki i!pl#". a asta s%#
i $ndit 4cest ti-i rog s ie pent"u ea !ul&u!esc
a" de a"unci e a!e&it, se%nv"te lu!ea cu ea, asta%i
desta"e Ki a*unden&,
el ca%n c#pil"ie, ia"t"upul,
i c/nt ea si!te t#tul din n#u,
i !u"!u", la
un p#%
t#p de t"ilu"i, s%# n&ele$, s%a deschis ca # l#a"e. a"
eu s nu iu n$"iG#"at.
28
2 e!eie (1C)
QQQQQQQQQQQQQEist # e!eie.  iu*eKte. 7u!ai
c t"e*uie s%!i aKtept "ndul. ;nd cin! !p"eun,
n aa" de !ine !ai snt, nt#tdeauna, Kase%Kapte *"%
*a&i, (n aa" de !ine snt nt#tdeauna Kapte *"%
*a&i, nt#tdeauna aceiaKi Kapte *"*a&i, nu lipseKte
nici !ca" cel c"uia i s%a sinucis "ecent "atele !ai
!ic@ di!inea&a a cut cu!p"tu"i, Ki%a t"i!is sc"is#%
"ile, n%a #st nici # sc"is#a"e de adi# nt"e ele, ap#i s%a
a"uncat de la etaGul 3ece, nt"%un ca"tie" de *l#cu"i.)
T#&i snt d"$u&i. 4sta%i Ki p"e"ea e!eii (!ai *ine 3is
asta%i p"e"ea ei, ia" eu snt de ac#"d cu ea), !i t#t
d t"c#ale ca s%!i p#at K#pti la u"eche> uit%te la
ei ct de d"$u&i snt E !nd". P"ivi"ea stpnului
n$"aK p#"cul.
u! !asa la "estau"ante *une, ne plac l#calu"ile
unde se se"veKte peKte. n t"ei #ca3ii, da" !ai de$"a*
n pat"u din cinci, c#!and! peKte. P"ee"! peK%
tele #ceanic n l#cul celui de ap dulce, ecep&ie ace
c"apul la tav dup ca"e t#at lu!ea se d%n vnt.
e #*icei snt ulti!ul, t"e*uie s aKtept s%!i vin
"ndul. S aKtept, s aKtept, de pa"c nici#dat nu s%a"
!ai te"!ina n#aptea, Ki di!p#t"iv> de pa"c cine%
va a" putea s%i pun capt n secunda asta, n #"ica"e
secund. nainte s vin Ki v"e!ea !ea. 4Ktept, din
89
!#!ent ce p#t aKtepta 7e nspi!nt cnd 3e"#ul,
cnd ininitul. ;te#dat, s spune!, ci"a d#u3eci
Ki #pt. T#&i au cte un !#tiv s int"e n a&a !ea. 'ne%
#"i acest luc"u ! aectea3, alte#"i ! si!t p"ivile%
$iat (!i spun c snt p"eludiile, ca! aKa ceva).
'nul dint"e ca!a"a3i e !a"ina" A ce%i d"ept, pe
un"e, da" #"icu!... 7u%Ki ace p"#*le!e, "de !ult
Ki st"ident, i place s v#"*easc desp"e a!ilia sa, de%
sp"e cele d#u eti&e Ki desp"e nevast, ca"e a"e c#di&e,
d#u c#di&e au"ii. ;u t#ate astea, e un #! delicat Ki
sensi*il, Ktie s p#vesteasc inte"esant el de el de
ist#"i#a"e, #l#seKte # su!edenie de cuvinte Ki ep"e%
sii tehnice, speciice !a"ina"il#", de altel, le savu%
"ea3 din plin (-dac pn la unKpe nainte de !as
este pe ce" # pat al*ast" cel pu&in de !"i!ea unui
pantal#n pesc"esc, atunci n 3iua "espectiv va i s#a%
"e), se #ensea3 "epede (-tata A p#vestea a!icul A
a !u"it pent"u c !ncase un !ac"#u ca"e usese deGa
Ki pe la St#cOh#l!, a se n&ele$e> n%a #st pescuit n
3iua "espectiv, da" chic#telile%s inte"3ise, ne!aiv#"%
*ind c tatl su n%a p"sit nici#dat l#calitatea 7Ji"%
*/t#") Ki a"edect
E !ai tn" # u"eche
!ine,ee"sat pent"u
lat n u!e"i Ki alu3iile
!uscul#s.c#nu3e.
n%
t#tdeauna l%a! v3ut !*"cat nt"%un sac#u $"#s
din tXeed. 4Ka !i nchipui c t"e*uie s a"ate un
*"*at tn". E adev"at, la # adic, nu st !ult pe
$ndu"i. ;nd "!ne! d#a" n#i t"ei, ceea ce se nt!%
pl des, el, eu Ki e!eia, a" i !ai *ucu"#s dac aK p%
"si *a"ul. Pent"u c dup cin ncepe h#in"eala p"in
#"aK, eist d#u%t"ei l#calu"i pe ca"e le "ecvent!
nt#tdeauna n aceeaKi #"dine, chestii de *lues Ki de
"#cO%and%"#ll, ! las ni&el cup"ins de n#stal$ie, !#%
tiv pent"u ca"e !a"ina"ul Ki e!eia, iind !ai tine"i,
ac na3u"i. a"ina"ul nu Ktie de $lu! A nt"%# 3i
!i%a spus> eu nse!n #a"te !ult pent"u ea, nt#tdea%
30
una ui&i asta A, da" !i 3!*eKte, une#"i chia" !
Ki st"n$e de *"a&, se vede c v"ea s%Ki atin$ sc#pul>
acu! u"c%te tu nt"%un tai Ki ca"%te nai*ii acas,
i 3!*esc Ki eu, ap"#*ndu%1 din cap> pi si$u", si$u",
s%a cut, nu!ai c t"e*uie s !ai t"eac pu&in ti!p,
Ki c#ntinuu s%1 ap"#*, de pa"c a! i "a&i.
Snt su"p"ins de e"!itatea Ki pe"seve"en&a de ca"e
dau d#vad. Pent"u c n inal asta "eiese, c snt e"!
Ki pe"seve"ent. +iindc luc"u"ile ncep cu t#tul altel.
ai de$"a* pa"c aK i # sectu", un p#!ana$iu. e
ee!plu, !n$i eKa"a de caK!i", ve"de%al*st"uie,
su"p"in3t#" de "u!#as Ki, p"esupun, #a"te scu!%
p (a e!eii), nt"e ti!p !na !i alunec pe $tul ei,
!#!ent n ca"e Ki nclin "apid capul Ki%!i st"n$e
d#sul !inii de clavicula%i ie"*inte, la el cu! ace
un #! de aace"i sau # sec"eta" ve"sat cu "ecep%
t#"ul tele#nului. n schi!*, altdat, nt"%un alt !#%
!ent al se"ii, snt ase!enea vnt#"ului si$u" pe sine,
un "echin *t"n Ki "utinat ca"e Ktie c ti!pul luc"ea3
n av#a"ea sa, time is on m side, es, ii is, es, ii is,
vntul sul cnd de ici, cnd de c#l#, ia" acu! din pa"%
tea ailalt, aKtepta"e, pnd, stai cu #chii pe ea. T#tuKi,
snt atent ca !a"ina"ul s nu vad chia" t#tul. i%a"
i "uKine, Ki%a" da sea!a cine snt (!ai ales cu! 3!%
*esc ntn$, s#"*ind din #chi e!eia), ia" acest luc"u
!%a" de3avantaGa.
Snt lun$i n#p&ile astea, inte"!ina*ile, pline de
!ulte eveni!ente nep"ev3ute, inte"ne Ki ete"ne, de
su"p"i3e, de nt!pl"i neaKteptate, da" slav #!%
nului, se te"!in nt#tdeauna n acelaKi el. (Zilele t"e%
cute c#c#Kii s%au ncie"at, !a"ina"ul Ki cu !ine a!
"!as pe dinaa", ap#i el Ki e!eia au nce"cat s%i
despa"t, lsnd astel i!p"esia c a" i #st Ki ei i!%
plica&i, i vedea! cu! # pipie pe e!eie, inclusiv
!a"ina"ul. Se s"utau t"ei de#dat, cu cte # Gu!tate
C1
de $u" sau nai*a Ktie cu!. Eu sttea! pe scaunul
de la *a"@ cnd se uita ca"eva dint"e ei la !ine, pu%
tea! s desci"e3 n p"ivi"i uK#a"e u"!e de u". Ftiu
s stau pe scaunul de *a" la el de *ine cu! stau al&ii
nt"%un #t#liu@ nu !ul&i p#t s spun acest luc"u
desp"e ei.)
32
2 e!eie (1D)
QQQQQQQQQQQQEist # e!eie.  u"Kte. 2a"e asta
nu nsea!n c, de apt, eu # u"sc n schi!*, dac
! vede, s spune!, n *aia ei, cu! stau a!"t pe
vine pe *ideu, sau n *uct"ia ei, cu! !nnc din
supa de $in devenit nt"e ti!p $elatin#as (de apt,
"#n&i d#a" a"ipile), sau cnd i aGut pe c#piii ei s%Ki
ac lec&iile (n !#!entul de a& t"i$#n#!et"ia e cea
ca"e le pune p"#*le!e, da" au avut neca3u"i Ki cu ecu%
a&iile de $"adul d#i, cu ecua&iile echivalente, ca s nu
!ai v#"*i! desp"e inecua&ii Ki te#"ia !ul&i!il#", n
$ene"al@ ia" la 3##l#$ie A c"*uKul), sau dac dup%a%
!ia3 ! "et"a$ n ca!e"a ei din undul apa"ta!en%
tului s !#&i ni&el, da" chia" c ni&el, pent"u c altel
pa"c !%a" l#vi cineva n !#alele capului Ki pn sea%
"a nu !ai apa" din p"#un3i!ea caenie a dup%a!ie%
3ei, da" Ki n aa"a casei, n #"aK, la # inte"sec&ie, c#nc"et
pe t"ece"ea de piet#ni, sau cnd stau n a&a vit"inel#"
de la li*""ii, Ginduind dup un dic&i#na" eti!#l#$ic,
sau cnd t#c!ai studie3, dndu%!i i!p#"tan&, listele
de !eniu"i aiKate n a&a "estau"antel#", sau n sat,
sau pe c#stiKa ci!iti"ului, sau la # vht#a"e de a%
3ani A, ! vede Ki ac#l#, pe l#c, n *aie, n *uct"ie,
n h#l, n ca!e"a din undul apa"ta!entului, n #"aK,
n sat, pe c#stiKa ci!iti"ului, pe c!p, pe l#c ! se%
duce.
33
Ki a"unc p"ivi"ea sen3ual asup"a !ea, ! s#a"%
*e din #chi sau pu" Ki si!plu i lucesc d#a" *u3ele,
Ki uite aKa. i "ea!t n"ile, ca a"ipile unui lutu"e.
Respi" ase!enea unui ani!al. Ki ca!ulea3 seduc%
&ia n veK!inte viu c#l#"ate, u"3eala a t#t Ki a t#ate
iind lin$uKeala@ ! ace s c"ed c a) snt un *"*at
antastic, $) dac, din dive"se !#tive, nu snt aKa, ea
chia" Ki atunci e nne*unit dup !ine. 2 t"ec t#ate
nduKelile. i t"e!u" $enunchii.  se !pleticeKte li!%
*a. 7u p#ate " !ine. 4"e nev#ie de !ine, s%# aGut.
+i"eKte, pe !ine asta nu ! c#st ni!ic. ;nd se iveK%
te #ca3ia, st pici#" peste pici#", usta i se "idic pn
la !iGl#cul c#apsel#", ia" !ie, #l#sind # ep"esie vul%
$a", ct pe ce s%!i sa" #chii din #"*ite. 2*se"v cu
disc"e&ie t"ea*a asta. a" nu ! seduce cu aceeaKi dis%
c"e&ie. e pild, apa"e din neant Ki ! n$hesuie n pe%
"ete, ase!enea unui *"*at, !i desace cu $enunchii
pici#a"ele, n a&a p#Ktei, ln$ cutia "#Kie de sc"is#"i,
n ti!p ce i!p"udent aK d#"i s%!i epedie3 c#"es%
p#nden&a, sau di!p#t"iv, n$enunchea3 cu u!ilin%
& n a&a !ea Ki aKteapt ca pn Ki ulti!ul plic sau
ulti!a ilust"at
la pantal#ni s dispa"
Ki, cnd vesel,ncnd
cutie, ap#i !
et"e! desace
de se"i#as,
ap"#ape unest, se #cup de !ine, se G#ac, ai 3ice
c !unceKte. Se%nt!pl ca # 3i nt"ea$ s nu%!i ad"e%
se3e nici un cuvnt, li"tea3 cu *"*a&i st"ini, lec%
"eKte, le ace #chi dulci, da" nu #stentativ, nu &iK n
det"i!entul !eu, l#vindu%! pe la spate, !iKeleKte,
nct s "!n t#tuKi e"#ul p"incipal al p#veKtii ei, nu,
nici cal, nici !$a", ap#i pe neaKteptate, cnd se nse%
"ea3 de%a *inelea, se%nt#a"ce sp"e !ine, n *aie sau
n #"aK sau n sat, Ki ! i!pl#" cu tand"e&e> d#"!i
la n#i. 7#aptea%i "a$il, liniKtea%i deGa #a"te adnc,
n ntune"icul netul*u"at pluteKte d#a" aceast "u$%
!inte> d#"!i la n#i.
34
a" nu nt#tdeauna "euKeKte s ! seduc. Pn
acu! de d#u #"i nu !%a sedus. 2 dat avea! che
s d#"!, a d#ua #ca3ie nu !i%# a!intesc (pa"c n%aK
i d#"it%# suicient de !ult, a! p"ee"at s ! uit la
televi3#")@ n a!*ele ca3u"i, a d#ua 3i a! #st att de
c#pleKit de ealta"ea pue"il a !nd"iei, c a! sunat%#
nent"3iat ce"Kindu%i # ntlni"e. Pe ca"e a acceptat%#
cu !"ini!ie.
P"in u"!a"e, ! a$a& t#t ti!pul. Ftie cu! s !
ia. 7u p#t s p"icep pn la capt ce nsea!n acest
luc"u din punctul ei de vede"e, #"icu!, !ie !i u!%
ple via&a. a"&i a! #st la 7Ji"e$Jh/3a, a t"e*uit s
"e3#lv ceva pent"u s#"a !ea !ai !ic. 4! t"as la c%
!inul c#le$iului unde se i!p"e$nase ae"ul ep#cii lui
/d", ca s spun aKa, Ki duh#a"ea uK#" a!"uie a
un#" chi!icale. Pe pat a! $sit un *ilet cu un !esaG,
cu! c s sun nent"3iat la ca!e"a D0D, s las s sune
de d#u #"i, ap#i s nchid, acesta a" i se!nalul, pen%
t"u c nu%i sin$u", da" n ca3ul sta a" veni s ! vad
(-a" da # u$)% a 7Ji"e$Jh/3a nu eist nici ca!e%
"a D0D, nici tele#n. at un ee!plu pent"u deplin%
tatea de ca"e v#"*ea!.
2"iunde aK i, pe *ideu sau la vnt#a"e de a3ani,
# aKtept s !%nha&e, deKi nu snt un K#a"ece de c!p
ca"e%Ki aKteapt n !#d atal uliul. 4p#i, dac ne n%
t/lni! nt!plt#" nici !ca" nu clipeKte, Ki nc e pu%
&in spus. n ciuda aptului c nt#tdeauna, pro forma,
eu pltesc #alele spa"te, !e"eu ! $ndesc Ki !i%e tea%
!, vai, s nu cu!va s%# u!ilesc. e ee!plu, la
7Ji"e$Jh/3a, pn la u"! a! cinat !p"eun nt"%#
at!#se" ct se p#ate de plcut. VTe%n !%ta de cu"v
Ki nu%&i !ai *ate G#c de !ine A snt n sta"e s $n%
desc Ki asta.
35
2 e!eie (15)
QQQQQQQQQQQQQEist # e!eie.  iu*eKte.  li%
niKteKte t#t ti!pul, c"ede%!, !i spune, de ee!plu,
nici v#"* s te u"sc. Fi, su#cndu%se de u"ie, adau%
$> ia" acu! !e"$ s ac cteva tu"e cu *icicleta, s%!i
ae"isesc capul. e pa"c t"ea*a asta !%a" p"ivi pe !ine.
Sau, ! liniKteKte c nu%i $"avid, c ute"ul nu i%a #st

*inecuvntat.
tica, da" eu senu apt, este n luna
iu n$"iG#"at, a Kasea,eaiat
Ki asu! *u"%de
t#tul,
altel p"ecis c va i *iat. /undert procent, Ki%!i d
un $hi#nt n spate. <"ea t#tul i!ediat. e pa"c via&a,
via&a ei, a" i un il! "ulat "apid. e%a*ia ! culca%
se! cu ea, Ki deGa e"a p"e#cupat de educa&ia c#pilu%
lui ca"e avea s se nasc. i!*ile, li!*ile snt cele !ai
i!p#"tante, da" nu te n$"iG#"a, # s "e3#lv eu, nsti%
tutul :#ethe. ;u t#ate astea e atent, dac vede c
snt #a"te dep"i!at !i spune s nu ! pie"d cu i%
"ea, nu snt eu sin$u"ul *"*at din via&a ei (ca s%!i
di!inue3e "esp#nsa*ilitatea). Pe !ine chia" ! liniK%
teKte ai"!a&ia asta, indie"ent c a! #st sau nu n%
$"iG#"at nainte. Evident, cnd v#i ala ap#i de ce se
$"*eKte,
Ki pe !inedescedevin
3#"eKte t#tul, de va
ve$eta"ian, ce i!p"ea
t#t t"3iu.
!*#ldeKte
C6
2 e!eie (16)
QQQQQQQQQQQQQEist # e!eie.  u"Kte. T#t ti!pul
!i d papucii.  t"i!ite la pli!*a"e.  a"unc.
a el ca pe # l!ie st#a"s. e!#nst"ea3 inteli$ent
Ki cu c#nsecven&, sp"iGinindu%se pe a"$u!ente s#%
lide, de ce t"e*uie s se te"!ine. e ce e ca3ul s%# l%
s! *alt. Snte! #a"te #cupa&i, att ea ct Ki eu, aKa
c de cele !ai !ulte #"i ave! ti!p pent"u aceast
discu&ie, pent"u acest act, n pat. ;u alte cuvinte> !%n%
clin su* $"eutatea a"$u!entel#". 4dev"ul e c n%a!
c#nside"at # catast"# aptul c t"upu"ile n#ast"e nu
snt dev#"ate de #cul pasiunii, Ki lipsa de entu3ias!
p#ate $ene"a scntei "u!#ase. e altel, !ie !i pla%
ce Ki dac stau nu!ai ntins ln$ ea, dac%!i at"n
!na n p#ala ei. Ea nu desp"e asta v#"*eKte, ea v#"%
*eKte desp"e t#t, ca desp"e un nt"e$, n v"e!e ce eu
! #p"esc la detalii, ia" detaliile, p"in nsKi natu"a
l#", snt nt#tdeauna pa"&ial n #"dine, da" t#tul, ca n%
t"e$, nu este n #"dine. 4! #st "idic#li, astel #*iKnu%
ieKte s nceap. a ca"e eu i !pin$ !ai sus c#apsa.
;#apsa 3velt, de altel. 4 #st "u!#s, a du"at ani la
"nd, spune. +" s sc#t un cuvnt i nt#"c t"upul sp"e
!ine, *ustul ei, de altel. 4" i Ki ceva *un, dac n%a"
eista $ndu"ile astea #*scu"e desp"e t#t, ca desp"e
un nt"e$, ci nu!ai ca"ne Ki #ase Ki tend#ane, nu%i aKa
Ea nu desp"e asta v#"*eKte, ci desp"e inevita*il, c t#%
37
tul e #a"ecu! #ni"ic, ceea ce%i !ai "u dect plictisul,
c#tidianul, cliKeul.
n pat, nu ! si!t n la"$ul !eu
2 a"unc de pe !ine, cu *ust cu t#t, cu t#t ce a"e,
!i de3velesc p"&ile $enitale, ia" dint"e ele, puia, snt
aici cucu iat%! 7u%!i "spunde. Te #!#" dac
! p"seKti, i spun, Ki%i nund capul n pe"n. 4sta%i
# p"#p#3i&ie *un, de #*icei unc&i#nea3, scnceKte,
da" chia" dac ! #!#"i, va i de pa"c &i%ai i!a$ina
d#a". P#ate c%# s te supe"e ce%&i spun, i 3ic, da" ia"%
t%!. 7%a! pent"u ce, !i spune.
C
2 e!eie (1?)
QQQQQQQQQQQQEist # e!eie.  iu*eKte. %a!
p"#pus s%!i dea papucii. %a! spe"iat, !i p#ves%
tise !ai t"3iu, deGa !i%e"a tea! de ce%i !ai "u. a"
nici pn%n 3iua de a3i nu Ktiu ce%a" i !ai "u. ; a"
putea s ! a"unce pe d"u!u"i, s "enun&e la !ine,
s ! alun$e, s ! t"i!it la pli!*a"e. %a! p"#pus>
plec cu u!ne3eu. #tivele !ele e"au de natu" i3i%
c.  npdise # e"up&ie sc"nav, !ai nti la -a"ipi,
3#na #!#pla&il#", ! plesnea! cu sl*ticie Ki "idi%
ca! din u!e"i, ap#i a! #*se"vat aceste *u*uli&e !i%
$"at#a"e Ki pe d#sul !inii, !i int"au pe su* c!aK
de pa"c a" i #st niKte u"nici sau niKte s#lda&i. 4p#i
pe ante*"a&. easup"a n#adei. 4p#i pe $t. %nv"%
tea! de Gu"%!p"eGu", cu d#u #$lin3i n !ini, nce"%
cnd s desc#p" "ava$iul. Eist ceva de3$ustt#" n
!ine, i%a! spus n inal. 4 ap"#*at dnd din cap. Pn%
dea cu entu3ias! dac aceste *u*uli&e se !icK#"au
sau dac se de3v#ltau n niKte ulce"a&ii !"unte, pu%
"ulente, $al*ene la !iGl#c, e!annd !i"#sul sulu"#s
al
le put"eac&iei. E"a cu
s"uta, se un$ea nne*unit dupE"a
sec"e&ia l#". ele,#"i*il.
le !n$ia,
Eu nici
nu !ai eista! pent"u ea, d#a" ele. 4stel t"ecu va"a.
n t#a!n, "nile Ki a*cesele s%au uscat, e"up&iile, *u%
*uli&ele, *Kicile s%au cicat"i3at. 7u%i pas de !ine,
!i "sa& t"upul, st ln$ el sau l ns#&eKte, altel
spus, nu%1 sl*eKte din #chi Ki pndeKte clipa cnd #"
s apa" din n#u *u*uli&ele.
C9
2 e!eie (1)
QQQQQQQQQQQQEist # e!eie.  u"Kte. #!en%
tan citeKte +ein 'orper, das Ferkel, de Reinha"d P. :"u%
*e". ;#"pul !eu, pu"celul, spune. ;#"pul !eu, sc"#a%
a. #!entan, spune, snt n ndia cu t"upul !eu.
%a! ns#&it pent"u c n%a! v"ut s%1 las sin$u". n
ulti!ul ti!p a ndu"at #a"te !ulte, *ietul de el. n
dece!*"ie i%a! "actu"at pn Ki ste"nul. 4 luat%# n
nu!e de "u. 4 t"e*uit s ! inte"ne3 cu el la sec&ia
de u"$en&e a spitalului. 7u ! p#t pln$e de t"ata%
!ent, da" el, t"upul, !i%a cau3at n pe"!anen& du%
"e"i. Te"!in i%a! "eplicat scu"t Ki ene"$ic. a" nu
s%a sinchisit, a "s Ki a c#ntinuat s ! d#a". 7%a #st
inten&i#nat, a! nce"cat s%1 liniKtesc. a" !i cau3a
du"e"i, el !ie. E%n "e$ul, i%a! spus, te v#i duce n n%
dia, !ai p"ecis n :#a, ac#l# # s%&i t"eac. 4c#l# t"%
iesc hippies, ac#l# t#at lu!ea se si!te *ine.
4cu! snte! aici. l sc#t n ieca"e 3i. P#ate s ie
el nsuKi, neac#pe"it. n sec"et, se va *"#n3a de%a *ine%
lea. n#t! deGa nainte de !icul deGun. 4p#i ie"*e!
un ceai Ki p"e$ti! pes!e&i, acesta este !icul n#st"u
deGun. a p"n3 p"esa"! peste n#i ni&el p"a de ca%
ca#, nu cu!va s se spun c a! venit n ndia de
l#"ile !"ului. P#"ni! ventilat#"ul din tavan. B"#%
*#ane de t"anspi"a&ie, c#"pul d"die. +ie"*inte, "ece,
ie"*inte, "ece. Eu p"i!esc # *e"e, el, ventilat#"ul.
40
a"Ki e *#lnav. ac aK i Ktiut, n%aK i venit. i cu"$e
nasul. e pat"u 3ile Ki pat"u n#p&i i t#t cu"$e, deKi
pn acu! el a cu"s cel !ai pu&in, t#tul cu"$ea, nu%
!ai nasul nu. ;e%a! cut s !e"it asta 4a", un
s#a"e indian st"lucit#", nunt"u, !ucii Ktia. 4Ka%i
t"e*uie,
*"#*#anedac nu p#t s ies4cas
de t"anspi"a&ie. din ca!e" i #e"
#*iKnuia d#a"
s epe"i%
!ente3e $uta, da" aici nu &ine, e p"ea cald, ca"ne de
p#"c nu se p"ea $seKte, alc##lul e pu&in A aici nici
!ca" cel !ai p"pdit c#"p nu%i n sta"e s nG$he%
*e3e # c"i3 de $ut. up pat"u 3ile, $ata cu G#cul
de%a nasul, nu !ai cu"$e. 7u snte! n#i p#"ci cu "%
tul u!ed. 7u !ai este suc.
;#"pul !eu e # sc"#a. 4ccept t#t ce p"i!eKte.
+ennJ e un s#i de palinc, da" nici !ca" de asta nu
se spe"ie. PeKte, #"e3, #u, le$u!e, *anane, nuc de
c#c#s, !an$# A t"e*uie d#a" s i le pun n a& c
deGa le Ki nulec. Be"e, ceai, palinc, li!#nada, lap%
te A deGa le Ki t"a$e la !sea. :"#hie n l#c de "s%
puns, p#"cul de el. "ept pedeaps, i pun de%# ins#%
la&ie. 7e!iKcat ti!p de d#u #"e n nisip, la Kt"and,
n nisip, n canicula a!ie3ii.
7u!ai aKa, ca s nu uit! cine%i stpn n casa asta
Pent"u c Ktiu eu s v#"*esc Ki altel. S%!i dau a"a!a
pe a&. 7u!ai s aGun$e! acas (*iletul e cu!p"at,
*ani nu%i !ai dau, aKa c t"e*uie s vin cu !ine) 2
s nt#a"ce! n#i #aia dac a"e i!p"esia c se p#ate
Guca cu !ine 2 s p"i!easc ee"ci&ii de J#$a n l#c
de t#cni& T"ei 3ile su* stele n l#c de c"ciu!i Spa%
lie" pent"u $i!nastic n l#c de chitelu&e Biciclet,
n l#c de televi3#". Saun, n l#c de se 4lpii aust"ieci,
n l#c de T#scana
4 int"at deGa n cel de%al t"ei3eci Ki #ptulea an,
c#"pul, daV se !iKc de pa"c a" avea d#uKd#i, sc"%
*a d"acului. 4di# :#a, ia"na ! d#a"e. 4cas # s%1
nsc"iu la un clu* al pensi#na"il#", n%# s !ai ai* el
D1
che de d#uKd#i ac ace pe ne*unuV, # s%1 #*li$
s !ea"$ Ki ia cu"su"ile 'nive"sit&ii P#pula"e Re%
naKte"ea ti!pu"ie, pent"u ncept#"i a" dac dup
t#ate astea t#t !ai a"e i!p"esia c el este ala Ki #!e$a,
ei *ine atunci l v#! "elua pe !!anuel ant, n spe%
cial ideea i!pe"ativului cate$#"ic, lite" cu lite". 2
s vede! n#i. 4cu! nc !ai chic#teKte, da" i vin eu
de hac. 4cas, sc"#a#. ;ine Ktie, p#ate va t"e*ui s
ad#pt! !et#da nut"itiv !ac"#*i#tic. Sau te t"i!it
la !a"t#"ii lui eh#va, atunci s%a 3is cu d#na&ia de sn%
$e ai a! Ki alte idei. 7u!ai *u"dihanul nu, la nu
i!*a da, p#&i s%# sc#&i din cnd n cnd, da" *u"di%
hanul, nu Sc"#a# e attea #"i i%a! spus pn acu!>
#"ice, da" nu *u"dihanul. E indecent. 2*scen. Fi ne%
"uKinat.
;u! 2 *e"e 7u, nici v#"* ;aGu%+ennJ 7ici
nu se discut. 7u!ai un st"#p Te cun#sc, !asc "u%
!#as, nt#tdeauna aKa ncepe. Pent"u nas ;u! c
atunci se vindec... e ac#"d, da" vai de capul tu dac
nu va i aKa. E%n "e$ul, # *e"e, un paha" de +ennJ, ia"
peste # spt!n snte! acas. 2 s ve3i tu. nt#a"%
ce! n#i spune
:"u*e", #aia, acu!
sc"#a#. 4cas.
e!eia. ;u! adic, :"u*e",
Ki de ce Se%nt"e"upe. 2 i nt"%adev" n ndia a"
acest :"u*e" s ie n#ul ei c#"p nt#tdeauna !i p"e%
$teKte cte # su"p"i3. :"u*e" n l#cul sc"#aei ;e
#aie va i nt#a"s 4tunci s ie :"u*e".
42
2 e!eie (19)
QQQQQQQQQQQQQEist # e!eie.  iu*eKte. 4" d#"i
s iu su*&i"e, ca t"as p"in inel, ili#"!, ap#i nen%
de!natic, cu pielea al* Ki p"ul "#Kcat. n ca3ul sta
!i%a" $"i astel, evident, cu "$uKeala speciic pasi%
unil#" n*uKite> te%aK !nca de d"a$ ce%!i eKti. 4p#i>
!#" dup t"upul du!itale plpnd. 4! s ! "#$ pen%
t"u p"ul du!itale pu"pu"iu. ;u t#ate c nu%i chia"
aKa de c"edinci#as. 4$ita&ie !etai3ic. 2 p"e#cup
!ai cu sea! c"ea"ea 'nive"sului, de ce%ul e ce a"e
u!ne3eu nev#ie de 'nive"s ;e a lipsit din eis%
ten&a divin c%a #st nev#ie s ie tul*u"at cu c"ea&ia
Pent"u c t"e*uie s "ecun#Kti, e v#"*a de # tul*u"a"e
P"#*a*il a lipsit pu"pu"a, da" v#i t#&i tce&i !lc. 4"e
# n&iKa"e de altdat, ! p"iveKte dint"%un ti!p
st"vechi, a"haic. E $"ec#aic, $"ecii snt cei pe ca"e%i
distin$ n ea, n ntune"ic, n "#*uste&e, n a"!#nie.
Pa"c%a" avea #chi de statuie, un# sau cu! # !ai i
che!nd%#. He"a, d#u neste!ate s#lita"e, ct pu!%
nul. a" pe ea # de"anGea3@ neste!ate Ki%Ki "#teKte
#chii cu sl*ticie, $ulu, $ulu, $ulu St "u cu nc"e%
de"ea n sine, e la p!nt, !i suspectea3 entu3ias%
!ul. 'n *utuc de le!ne cu dia!et"ul de n#usp"e3ece
centi!et"i a"e d#u3eci la vn3a"e, ia" la cu!p"a"e,
#ptsp"e3ece. ac un cu!p"t#" *un se%ntlneKte cu
un vn3t#" *un, ei cad la nv#ial> &n jur de n#uKpe.
4sta se nu!eKte c#"ectitudine c#!e"cial. Tatl ei p"ea%
iu*it i%a" i p#vestit asta, i!ediat dup "3*#i. Su*%
&i"e, ca t"as p"in inel 7ende!natic
43
2 e!eie (80)
2 e!eie (81)
QQQQQQQQQQQQQEist # e!eie.  u"Kte. E !"un%
&ic, ase!enea unui pitic, un pitic ceva !ai !"icel.
4"e n ea un nu%Ktiu%ce clasic, un clasic !in#", de pa"%
c a" i de acu! ?0%0 de ani. +"u!use&e de altdat.
4"e seapil, asta%i ep"esia c#"ect. ac ! p"iveKte,
"#Kesc.
44 ac # p"ivesc, "#KeKte. Etcete"a.
QQQQQQQQQQQQQEist # e!eie.  iu*eKte. E pis%
t"uiat Ki a"e $ut. +a&a i este p"es"at cu pist"ui, -cu
*inecuvntata "#u au"ie a S#a"elui. <ulpi&aaa, "#K%
cataaa, aKa # p#"eclise", n *atG#cu", n c#pil"ie. a"
cnd a pKit n cel de al #ptsp"e3ecelea an al vie&ii s%a
schi!*at !aca3ul, #a!enii au nceput s ad!i"e aces%
te pete !inuscule, se !inunau de pa"c a" i #st v#"%
*a de un !esaG sec"et, ci"at. 4! i!p"esia c ! u"Kte.
4! i!p"esia c n%# p#t satisace. a nceput, la nce%
putul vie&ii n#ast"e, ! npustea! asup"a ei, # ata%
ca!, !uncea! de 3#", t"$ea! ta"e, !i "idica! sa*ia,
altel spus> !i%# 3d"n$nea!, voinicilor! oare ce poate
să fie! ia" ea ! ap"#*a din cap, cu veselie. <eselia ei
!%a spe"iat. eKi nu%!i e"a tea! c nu ! descu"c.
up aceea !%a! "elaat, a! devenit d#!#l, n$%
duit#"@ e"a! atent la t"upu"ile n#ast"e, la ce anu!e
v#" s ac, u"!ndu%le cu supuKenie. up p"e"ea
!ea, t"ea*a !e"$ea st"un, n t#t ca3ul eu ! si!%
&ea! *ine, da" e"a! !i"at c ea nu, sau nu chia" att.
n schi!*, i%a disp"ut veselia, apt ca"e !%a liniKtit.
%a! nu!"at pist"uii, chia" de !ai !ulte #"i, da" nici%
#dat nu !i%a ieKit acelaKi nu!". Eu nu p#t i nu!%
"at, !i%a spus cu a"#$an&.
n aa" de $ut, ev#c nc d#u eveni!ente. Re%
cent, Ki #a"ecu! n t"eact, s%a nt!plat s%!i spun,
da" nu pe un t#n c"itic, ci !ai de$"a* *laGin Ki cu t"is%
45
tete, cel pu&in aKa a! si!&it eu, !#tiv pent"u ca"e a!
Ki "e&inut t#at p#vestea, c !ai n#u aK avea # anu!e
!aiestu#3itate, din cau3a asta atunci cnd cu v#cea
a*ia "idicat, !ai de$"a* vesel Ki G#vial, i spusese!
c a3i, adic n 3iua "espectiv, a! avut # 3i *un, ea
!i "spunsese c acest luc"u "eiese Ki din v#cea !ea,
da" eu a! nt"e*at%# dac nu cu!va ia" ! c"itic,
nt"e*a"e la ca"e ea !i%a "spuns c nu, # nu, nici n%aK
nd"3ni. 7%a! n&eles ni!ic. i%a spus c !ai de$"a%
* a" i v#"*a de p"#p"ia%i ince"titudine, n 3iua p"e%
cedent plv"$ise ndelun$ cu p"ietena ei desp"e
aKa%nu!ita p"#un3i!e a aKa%nu!itei eisten&e, deve%
nind t"ist nt"e ti!p. Sau !elanc#lic. e altel, ea
c#nside", aKa aude v#"*indu%se, c t"iste&ea e indivi%
dual, ia" !elanc#lia, $ene"al. 4! "idicat din u!e"i.
in cau3a asta eKti t"ist !i a!intesc c !%a uluit
"spunsul ei scu"t Ki #*iectiv, daV de unde, din cau3a
ta. Pu" Ki si!plu a! t"anspi"at, la nceput chia" !%a!
*ucu"at, *#ul de !ine. ine !inte, !i%a spus cu # alt
#ca3ie, &ine !inte # dat pent"u t#tdeauna A !%a p"i%
vit, ia" eu, chic#tind, a! &inut !inte t#tul, ap#i a c#n%
tinuat A, p"in
$ndeKte%te u"!a"e,
la t"upul tu.pli!*%te, $hituieKte%te Ki
n p"ivin&a $utei, aceasta nu e"a tipic, din !#%
!ent ce nivelul acidului u"ic, ca"e n c#ndi&ii n#"!ale
este !esa$e"ul idel al *#lii, nu e"a "idicat n !#d spe%
cial, astel c atunci cnd ap"use" p"i!ele du"e"i,
!iste"i#asele du"e"i n $le3na stin$, eisten&a $utei
a #st eclus A evident, dup ce usese dete"!inat
nivelul acidului u"ic A, ncepnd astel *#l*#"#seala
desp"e nee"icita c#inciden& dint"e ntinde"ea de li%
$a!ent Ki calciie"e, *#l*#"#seal ca"e se putea citi Ki
din #chi, din #chii !edicil#". Sp"e n#"#cul ei i s%a u!%
lat $enunchiul, aKa, dint"%# dat, la un "estau"ant.
%a "u$at s%!i ntind !na su* !as Ki s ! c#n%
vin$
D6 c ac#l# G#s, dedesu*t, n ntune"ic, pa"c pe u%
"iK, i se u!l. %a! c#nvins. a" a t"eia 3i, cnd a t"e%
*uit d"enat, s%a desc#pe"it c lichidul et"as e plin
de c"istale pe"ide de acid u"ic.
;nd ne lu! "!as%*un, #*iKnuieKte s%!i ac
se!nul c"ucii pe "unte, la el ca *unica !ea.

47
2 e!eie (88)
QQQQQQQQQQQQEist # e!eie. Si!te pent"u !ine
ce si!t Ki eu pent"u ea, ! u"Kte, ! iu*eKte. ;nd
! u"Kte ea, # iu*esc eu, cnd ! iu*eKte ea, # u"sc
eu. 4ltceva nu eist.
D

2 e!eie (8C)

QQQQQQQQQQQQEist # e!eie. 2 u"sc, sau ca!


aKa ceva.  u"Kte. 4p"ilie, aKa%!i 3ice. 4cu! c&iva
ani, !%a c#nvins s i! un s#i de ve$eta"ieni. 4! n%
&eles c#!plet $"eKit, da, da, a! cut # !a"e c#nu%
3ie, pent"u c de apt ea s%a $ndit ct de *ine ne%a!
si!&i " aceast -Galnic vic"eal a t"upului, ce
t#t cut! n Gu"ul c#apsel#" celuilalt, de pa"c a" i
#*li$at#"iu, de pa"c a! i p"i!it un #"din, v"ei, nu
v"ei, *ea :"i$#"e a$heas!, p#ate%i su"p"in3t#" c%!i
v#"*eKte
ea nsKi desp"e asta
e !i"at, e #t#c!ai acu!,
adev"at n pat,Ki!i%a
su"p"i3 spus,
pent"u
ea c acu!, acu!, acuuu! nu, s nu ! #p"esc, di!%
p#t"iv, nu din cau3a asta !i a!inteKte, cu t#ate c
de spus !i spune pent"u c acu!, cnd t"upul ei e
pe cale s u"ce pe acele cul!i, da" aici nici nt"%un ca3
n%a" ace #*se"va&ii disp"e&uit#a"e, cu! c, s spu%
ne!, a" i d#a" deal Ki nu v"ul !untelui, sau aKa ceva,
acu! Ki%a a!intit, ia" alt dat a*ia dac Ki%a" i a!in%
tit, ce%a" i dac acu! a" t"e*ui s ne #p"i!, Ki a t"e%
*uit s c#nstate c n%a" i ni!ic, ni!ic, ni%!ic c#nc"et,
c n%a" !u"i din cau3a asta, c nu s%a" p"pdi dac
acu!, acu!, acuuu!, cnd chia" c alunec! p"#%
!i&t#" unul peste cellalt, unul n cellalt, a" t"e*ui
s ne #p"i!, deKi ea t"e*uie s si!t asta, c *a da,
a" !u"i, pent"u c altel de ce s%a" nt!pla t#t ce se%n%
t!pl dac nu pent"u asta, pent"u c altel nu s%a"
D9
putea nt!pla, pent"u c n elul sta t#t ce se%nt!%
pl n cele din u"! e a*s#lut nt!plt#", e ni&el ca%
"a$hi#s, de "s sau !ai de$"a* ca un il! de desene
ani!ate, nu a"e di!ensiune, e ca Ki cu! ne%a! i!a%
$ina t#t ce se pet"ece, adic aptul c acu!, acu!,
acuuu!, nu, ini!ile n#ast"e nu !ai snt !p"eun.
ni!ile n#ast"e nu !ai snt !p"eun. a au3ul cu%
vntului ini!, ca p"in a"!ec (sau su* $"eutatea a"$u%
!entel#"), !i s%a nd#it *ast#nul A #h, P"#spe"#,
c#ada A, e"a! !*unat, l%a! sc#s Ki i%a! luat cu
delicate&e n !n t"upu%i ie"*inte, "#Kiatic, ca"e $%
ia nc, ei *ine a spus atunci e!eia, Ki nt"%adev"
nu !u"ise din cau3a asta, s deveni! ve$eta"ieni,
ia" eu, alndu%!, de ase!enea, p"int"e cei vii, a!
ap"#*at%# de$aGat, pent"u c ! t#t p"e$tise! s n%
ce"c Ki eu # dat cu! e " ca"ne, deKi ci"cul t#t e%
lul de 3v#nu"i, c%aKa Ki pe dinc#l#, unul a cut e"up&ie
cutanat, altcuiva i%a devenit pielea cenuKie, adic
le%a #st tul*u"at echili*"ul, n schi!* al&ii v#"*esc
desp"e # n#u uKu"tate, pu"itate Ki lu!in#3itate, sau,
!ai p"#3aic, desp"e necesitatea eli!in"ii t#inel#"
acu!ulate n c#"p de%a
sp"e # "entine"i"e. 4! lun$ul
c"at nti!pului, ap"#ape
pat t#t elul de%
de c"&i,
c"&i de *ucate Ki die"ite $hidu"i ale "estau"antel#".
4! su"p"ins%# c n ti!p ce eu "s#iesc cu 3el c"%
&ile, n ti!p ce%i #e" p#si*ilit&i, p#si*ilit&ile n#as%
t"e, aceast lu!e n#u ca"e t#c!ai acu!, acu!, acu!
ni se #e", acu! ne de3vluie !a"ea%i *#$&ie A ea
! p"iveKte insistent, ! ad!i" &iK, !i ad!i"
c#ada, ca"e "#KeKte sesi3nd acest luc"u. %a! si!&it
ase!enea lui isi 7Jilas cnd usese%n vi3it la d#!%
nul P#salaOJ> acu! s citesc sau s sa" 4sta s%a pet"e%
cut acu! cincisp"e3ece ani. Sau p#ate c acu! n#u.
e atunci, aKa Ki aKa, a!estecat. Pe"i#ad de t"an3i%
&ie, "de, s iu cinstit, pe"i#ad de t"an3i&ie, !i,
4p"ilie,
50 Ki ! t"nteKte%n pat.

2 e!eie (8D)
QQQQQQQQQQQQQEist # e!eie. Evident, ! iu*eKte,
da" p#ate a" i !ai *ine dac !%a" Ki u", acest luc"u
ne%a" uni !ai ta"e. e, a" i n$"#3it#" dac nt"%# $ună
3i !i%a" a"ta uKa ac !i%a" da paKap#"tul. T#c%
!ai de asta t"e*uie s%# nln&ui de !ine, indie"ent
cu!, da" #a"te ta"e. ac%i nev#ie, # u!ilesc. Sau ea
pe !ine. 2 nt"e* cu! e !ai *ine. 7u%!i d un "s%
puns cla". n #"ice ca3, Guc! !p"eun la #t#.
S nu !ai lun$i! v#"*a> de iu*it ! iu*eKte, c"ed
c ! Ki u"Kte destul de !ult, da" a" t"e*ui s Ktiu
dac # plictisesc. ac s%a stu"at de !ine. ac%i stu%
l pn%n $t de !ine. Pn peste cap. ac nu A indi%
e"ent c ! iu*eKte sau nu, c ! u"Kte sau nu A,
atunci e *ine, t#tul c#ntinu ca nainte, ! cui*"esc
ln$ ea n pat, !i *a$ capul nt"e c#apsele ei, ! aKe3
ln$ ea n *uct"ie, *e! !p"eun un ph"el de
vin, ne uit! !p"eun la televi3#" (du!inic du%
p%!as, la Z#""#), # delecte3 cu lectu"i, i citesc (din
p"#3a u!#"istic a lui a"inthJ, ia" !ai n#u, din a#a
săl$atică a lui *sen), e adev"at, de pli!*at nu snt
dispus s ! pli!*, da" # aGut la educa&ia c#piil#",
un *"*at la casa #!ului, i dau *anii pe ca"e%i cKti$,
n schi!* dac da, dac s%a plictisit de !ine, dac%i
stul pn%n $t de !ine, pn peste cap, atunci t"e%
*uie de%ndat s iau !su"i. Fpa$, !itui"e. ;#nst"/n%
$e"e Ki i!pune"e> pe cai (-ac # adie"e !%a" aGuta
51
s%# ncalec, nu !%a" putea s!ul$e nici u"tuna.) e%
sp"e u!ili"e Ki u!ilin& a! a!intit deGa. 2"ice, nu%
!ai s "!n. 7u p#t s stau cu !inile%n sn, chia"
dac%i v#"*a de snii ei. 7u!ai n ea ! p#t c#ns#la.
(esi$u", dup attea t"d"i, nici ea nu !ai este, nici
eu nu !ai eist, eist d#a" aptul c "!ne. Pi d#a"
asta a! v"ut, s "!n, s eiste "!ne"e.)
52
2 e!eie (85)
QQQQQQQQQQQQEist # e!eie.  iu*eKte. a"
nu%Ki d sea!a. T#t ti!pul t"e*uie s%# aGut s c#nKti%
enti3e3e t"ea*a asta. ;nd st! pe *ancheta din spate
a unui tai, # !*"&iKe3 Ki%i K#ptesc la u"eche v#"*e
ie"*in&i. n cu"*e !i accentue3 peste !su" ine"%
&ia t"upului. n ti!p ce !nc! ! uit la ea, ap#i n
a"u"ie, ap#i din n#u la ea. 'ne#"i, # nt#"c &innd%#
de u!e"i, uite, nt"%ac#l# nt"%ac#l# n pa"tea cea%
lalt i spun de ee!plu, da" dup p"e"ea !ea n%a"
t"e*ui s se $ndeasc dect la u!e"ii ei. i cu!p" !e%
"eu *#!*#ane nvelite n ci#c#lat, !ai ales u!plute
cu viKine Ki c#niac. Sau # p"ivesc peste capetele #a!e%
nil#", adic din c#l&ul cellalt al ncpe"ii. a" une#"i
nchid #chii. Este st"lucit#" de "u!#as, ni&el p"ea
st"lucit#" de "u!#as, # e"#in din "#!anele lui
"udJ. (-i "e!tau n"ile ca unei iepe tine"e pline
de i#"i, ca"e nc nu%Ki cun#aKte cl"e&ul.) ;#ap%
sele%i snt ac#pe"ite cu niKte pe"iK#"i ini, i" ln$ i",
culca&i "u!#s, nd"epta&i sp"e inte"i#". 4cestea snt
i"ele de p" pe ca"e le caut, ca"e se%nclin !ldi#s,
ase!enea i"el#" de ia"* n al*ia i3v#"ului, le caut
peste t#t, n puul de pe #*"a3, n su*su#a"a%i s"!#a%
s, n sp"ncenele%i dese, nu!ai ele ! inte"esea3, da"
a! Kanse d#a"cudac
# #*iKnuiesc nu%i
!ine, ia"este "ic
eu ! de !ine. cu
#*iKnuiesc eea.
asta
53
2 e!eie (86)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%. Eist # e!eie.  iu*eKte, ! iu%
*eKte la ne*unie. Se nt!pl s ! p"seasc. ;te%
#dat, din cnd n cnd, une#"i, alte#"i, n cte # 3i,
pe"i#dic, #a"te "a", #ca3i#nal, adesea, # dat, de d#u
#"i, de cteva #"i, pe ici pe c#l#. ispa"e. Se v#latili%
3ea3. Se v#latili3ea3 ase!enea ca!#"ului. ispa"e

#p"ecu!
ant#!#ssuth n cea&.
lu!in#as. ;a un n
;a Pet#i !$a"
lanulcenuKiu. ;aPe
de seca".
nepus !as. Se "es#a"*e. Se "es#a"*e ca # cicat"ice
dup #pe"a&ia de apendicit. Se evap#". Se evap#"
ca *Kina din i3!ana. Ki pie"de u"!a. Ki ia lu!ea%n
cap, ase!enea cu"cil#" *ete. a%# dac ai de unde 2
n$hite p!ntul. 'ite p#pa, nu e p#pa, nu, asta%i deGa
ea$e"a"e. ispa"e din a&a #chil#". Se evap#" ca pi%
ctu"ile de "#u. Ridic anc#"a. Spal putina. 2 Kte"%
$e en$le3eKte. T"ece ca *a*a cu c#lacii. RtceKte ca
Ki c#"*ul lui 7#e. +ace pici#a"e. R!n cu *u3ele u!%
late.
7u sc#ate un cuvnt, nu v#"*eKte, nu eplic, vine,
pleac. Pleac, "evine. ncetul cu%ncetul, !i dau sea%
!a c s
a plecat. este plecat. 2 v"e!e, a! t#ate !#%
; c%au
tivele p"esupun acapa"at%# t"e*u"ile c#tidi%
ene, c%i la cu!p"tu"i, la cine!at#$"a sau la !a!a
ei. a" cnd desc#p" p"i!a sc"is#a"e, nu !ai a! nici
un du*iu. 7u p#"nesc nu!aidect s%# caut pe u"!%
t#a"ea, !i "e3e"v ti!p, acu! a! suicient. e nt#"c
54
pe t#ate e&ele, le p"ivesc, nuan&e3 "a3ele.  las cu%
p"ins de a!inti"i, devin vist#". ş dori o lume &n care
oamenii să fie mai &ndrăzne#i7 8ăr$a#ii7 Tu7 6iciodată nu
mi"aifăcut declara#ii de dragoste st&nd &n genunc*i7 (92
&ntrevedere "particulară &ntr"o &ncăpere goală, unde $ăr$a"
tul &ngenunc*ează deodată &n fa#a damei şi, aranj&ndu"i
jartiera, &i vor$eşte despre sentimentele sale777:) 6u mi
te adresezi cu %umneavoastră7 %ar mă recompensezi $ine,
de altfel nu la tine mă g&ndesc7 7ici eu nu ! $ndesc
la ea, nu ! inte"esea3 pe unde u!*l acu!. Tre$uie
să *oinăresc &n paltoane $ăr$ăteşti!!! Se!nele ecla!"ii
au st"puns h"tia. 7u si!t c%aK i $el#s. 2a"e asta n%
sea!n c n%# iu*esc suicient e ascunde cu d"a$
ini! p"int"e 3ia"ele vechi ca"e aKteapt s ie a"un%
cate. 4c#l# nu caut ni!eni. P"int"e ilele c"&il#", n
a&a de pe"n, n d#sul cptuKelii de la u!"ul vest#a%
nel#", da" a! $sit deGa Ki n !aKina de splat vase,
n c#Kul plin () de $un#i, n $"din, su* ia"*a c#sit
Ki uitat nt"%un !#"!an, pe cale de put"eac&ie, n
cuKca cinelui, n *u3una"ul p"#p"iei !ele c!Ki.
4"e nc"ede"e n !ine, si!t asta, a"e nc"ede"e c%i v#i
desc#pe"i t#ate sc"is#"ile de a!#", ascunse p"ecu!
niKte *#!*e. ;eea ce Ki ac. Sc"is#"i p#nde"ate sau
cu epl#3ie nt"3iat. T"aseu pasi#nal al suletului,
t"aseu al t"upului. +"anche&e Ki pudi*#nde"ie. <ul%
$a"itate ct ncape, cu! d#"eKte clientul. R3*una"e.
<iclenie. inciun. Sau d"$lKenie. in$uKi"e. Sin%
ce"itate. 4! "!as uluit cnd !%a nt"e*at c, nu%i aKa
t#tul e de pa"c nici n%a" i plecat. Te%ai si!&it *ine
cu sc"is#"ile, nu%i aKa, d"a$ule Sc#t#ci"ea aceea cu
ini!a nspi!ntat, nu%i aKa icile ned"ept&i din
sc"is#"i, c"#"a nici !ca" nu le p#&i "spunde pe l#c,
nu%i aKa 4cest luc"u !%a scandali3at. a" n%a! ce
ace, nu p#t schi!*a ni!ic. ;nd lipseKte !ai !ult
ti!p, ! ant"ene3, ascund sc"is#"ile de a!#" n l#cu%
"ile cele !ai i!p#si*ile, ap#i t"e*uie s le $sesc n
ti!p util. 6u"#ifie teamă, dragule7
55
2 e!eie (8?)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Eist # e!eie.  iu*eKte, ! iu%
*eKte la ne*unie. T#t ti!pul nt"3ie, # ace cu pe"se%
ve"en&. Este n nt"3ie"e. Se las aKteptat. 4 deGunat
cu taic%su, spune, a avut p"#$"a! cu !aic%sa, la
ci!iti", spune alt dat. n elul sta, p"in inte"!ediul
ei, tatl t"i!ite !esaGe !a!ei, Ki inve"s. icu&ul !eu
p#KtaK, spun p"in&ii. <ia&a n#ast" s%&i ie de nv%
&tu", !ai adau$ din v"ul *u3el#". 6 aKtept. Stau
Ki p"ivesc n $#l, nce"c s n$hesui ti!pul n c#!pa"%
ti!ente e$ale, adic nce"c s%1 !s#", s%1 aKe3 n Gu%
$ul ci"el#"@ chia" dac%i lun$, !ca" aKa nu%i ininit.
Sau ! aKe3 n a&a e"est"ei (s%# vd !ai "epede). Sau
nt"e ti!p i educ c#piii. 4ceKtia, su* inluen&a !a!ei,
snt p"edispuKi la veselie@ eu le #e" d"eptate. Snt n
acelaKi ti!p seve" Ki indul$ent, de # !eticul#3itate
!eschin Ki de # leGe"itate $ene"#as. 2 pul *&#a%
s Ki un !atu" G#vial. e pa"c aK i tatl l#" A aKa c
nici cu asta nu ! p#t c#ns#la. 4plic nt"%un !#d ca%
p"ici#s pedepse,
e"t cu atta ap#i Snt
plce"e... "enun&
n la ele s
sta"e la ac
el de a"*it"a".de
a*st"ac&ie
aptul c a! d"eptate (da" asta nu nsea!n, i"eKte,
c n%aK avea n c#ntinua"e d"eptate). Bunica din pa"tea
tatlui e"a n sta"e s aplice pedepse ca"e se p"elun%
$eau chia" Ki t"ei%pat"u 3ile, " a!enin&"i, sup""i
sau ce"tu"i. P"in&ii de a3i nu snt n sta"e s plase3e
pedepsele n ti!p@ Ktiu s a!enin&e (viit#"), s se su%
56
pe"e (t"ecut) Ki s se ce"te (p"e3ent). 4p#i "ecapitul!
n liniKte cele nv&ate desp"e c"*uK Ki cu! se dese%
nea3 t"iun$hiu"ile, le pun nt"e*"i scit#a"e desp"e
$e#$"aia Ki hid"#$"aia 'n$a"iei. nt"e ti!p, t"ate3
a!i$dalita pultacee a p"i!ului nscut. ;nd se vin%
dec, !e"$ cu el s%Ki cu!pe"e *lu$i. 'n adev"at ci"c.
up # v"e!e, via&a "eint" n n#"!al> cu unul dint"e
ei iau !asa de p"n3, cu cellalt !e"$ la ci!iti".
e apt, aKtept. nd"tul nt"e$ii !ele activit&i,
al cuvintel#" Ki al $estu"il#", se ascunde !#ci"la aK%
tept"ii, !lul. St pitit ase!enea unei sl*ticiuni.
2 h"nesc cu vise, de pa"c%a" i ve$eta"ian. i%# i!a%
$ine3 pe e!eie (ca"e este) cu! deGunea3 cu tatl ei,
tatl ei *#!*ne din cau3a p"e&u"il#" e#"*itante, deKi
nici#dat nu achit el n#ta de plat, se $ndeKte cu
n#stal$ie la !nc"u"ile $tite acas (-#, !enaGu"ile
de #dini#a"), la !eniu"ile $tite de nevast%sa (la
supa de !a3"e cu $luKte Ki la pieptul de vi&el u!%
plut), t#ate astea i le a!inteKte Ki iicei sale ca"e, ca%n%
t#tdeauna, !nnc a*s#"*it cu nt"ea$a%i iin&,
!nnc la !#dul serios, chi*3uit, cutnd A ap#i
c#ne"ind !#!entului A # anu!e !aiestu#3itate,
cu t#t ce &ine de i!pe"iul sen3ualit&ii, nt"e&ine niKte
"ela&ii s#le!ne, inclusiv cu !ine se p#a"t la el, !
t"atea3 cu "espect Ki eleva&ie, cu! se p#a"t cu vi%
netele u!plute. Snt la el de i!p#"tant ca Ki ca"t#ii
n#i cu pt"unGel sau ca suleul de s#!#n@ nu Ktiu s
ap"ecie3 la Gusta val#a"e situa&ia distins n ca"e !
alu. i%# i!a$ine3 cu! se pli!* cu !a!a ei p"in
ci!iti", d#u e!ei n c"epusculul a!u"$ului, nu, aKa
nu !e"$e, sau c"epuscul sau a!u"$, cu! i vi3itea3
la "nd pe t#&i cavale"ii de #dini#a" ai !aic%sii, #,
puKla!aua asta ct de *ine valsa #a!ne, ia" sta
ce !a"e ca"t##" se c"edea ia" stalalt e"a put"ed de
*#$at steinreic*, n ne!&eKte, t#&i Ktia au #st iu*i&ii
ti aV de unde 7u!ai nen#"#citul de taic%tu.
57
4p"#ape " s%!i dau sea!a, nluci"ea se t"ans%
#"! n n$"iG#"a"e.  s%a nt!plat ceva. 4 acciden%
tat%# un convoi !ilita". +i"eKte, !ie%!i "evine #*li$a%
&ia s%i c"esc c#piii. E%n "e$ul. a u"!a u"!ei, !
p#t sac"iica.  v#i sac"iica. !i v#i dedica via&a
acestui sc#p. Sau a" i p"ea !ult %a" c#pleKi a!%
"ciunea, aK i ct"nit, ia" n ca3ul sta c#piii a" i cei
ca"e a" sue"i 7u "enun& la ni!ic, t#tuKi, le vin eu
de hac. (e vin eu de hac, iat, t"a$edia nu !i%a dis%
t"us si!&ul u!#"ului.) S i! "ealiKti. +i"eKte, a" t"e%
*ui s an$aGe3 pe cineva, # !enaGe". 2 !enaGe"...
E ciclit#a"e, aGun$e! de unde a! plecat. 4" i #st
!ai *ine dac e"au Ki c#piii cu ea n !aKin. ;#li3i%
une "#ntal. Scandal p#litic, !inist"ul de inte"ne nea%
$ #"ice "esp#nsa*ilitate. a" eu !%aK lua la t"nt cu
ni!icul. ;nd !i i!a$ine3 asta, pn n cele !ai !ici
detalii, !i dau sea!a c%i v#"*a de aceeaKi t"nt n
ca"e snt an$"enat n p"e3ent, t"nt cu t#tul. e #*i%
cei, s#seKte nt"%un astel de !#!ent, da" atunci e deGa
t"3iu, ia" si ia".
2 e!eie (8)
QQQQQQQQQQQQQEist # e!eie.
*eKte la ne*unie. T#t ti!pul  iu*eKte,
se !"it ! iu%
cu altcineva.
up nunt h#h#teKte ndelun$ pe u!e"ii !ei, cu!
c%i # !a"e t". 2 ap"#* cu senintate. e altel, inves%
teKte n pe"!anen&. ;#nt"actea3 c"edite Ki ! ncu%
"aGea3 cu c#chet"ie s ac la el. P#a"t pant#i DC,
pe pu&in, Ki%i snt c"pate un$hiile de la pici#a"e.
58
59
2 e!eie (89)
QQQQQQQQQQQQQEist # e!eie. 2 iu*esc. E ct un
dulap. t un i!#*il. 'n !unte. 2 *iv#li&. ac !i%a"
da # pal!, aK 3*u"a pe e"east". a" de ce a" ace%#
T#t ti!pul "e3#lv aace"i, tele#nea3, d disp#3i&ii,
t"i!ite au"i, niin&ea3 SR%u"i sau ce nai*a #" i,
avnd de%a ace, #a"ecu!, Ki cu T<4%ul. Patul i este

puntea chil#&i.
p#a"t de c#!and, de ac#l#
Se t"nteKte t"ans!ite
pe pat #"dinele.Ki
Ki tele#nea3@ 7u
t"a$e su* *u"t un pici#", din cau3a asta usta i se "i%
dic, a3 n ca"e une#"i se p#ate vedea u!*"a aia nea%
$", ac#l#. '!*", aKa%i 3ic. e ee!plu, i spun> ia"
dai t"c#ale pe%aici, u!*" ac snt vesel, chiui> p"e%
&ui! c#pacul *t"n pent"u u!*"a sa a el Ki> atta
v"e!e ct #!ul a"e u!*", neca3u"ile se &in lan& Snt
ncntat de spectac#l. ;a s ai* !inile li*e"e, st"n$e
"ecept#"ul nt"e cap Ki u!", un ve"sat #! de aace"i.
4"e !intea *"ici, e *l#nd, ! iu*eKte. %nt"ea*
dac # iu*esc@ i"eKte, nt"e ti!p n#tea3 ceva. ;e p#t
s%i spun Ei, *ie&aK <#ca*ula"ul ei !i a!inteKte
de cel al unui huli$an din anii Kai3eci. Te d#"esc, i%a!
"spuns ncu"cat.
desp"e ce%i v#"*a.%a p"ivit
i se de pa"c
sc#al, n%a" i n&eles
i%a! eplicat. 4 ad#p%
tat vi3i*il # atitudine de epectativ. ;nd tele#ne3i,
ia" tu !ai t#t ti!pul v#"*eKti la tele#n, eu te d#"esc.
in punct de vede"e al cadast"ului e 2.. a *#!*%
nit n "ecept#", n ti!p ce !ie !i cea se!ne cu!
60
c hai $"*eKte%te -d%i *ice. e ase!enea, !i pla%
ce Ki s stau la p#veKti cu tine. ai depa"te, !ai de%
pa"te. 4stea d#u !p"eun snt deGa suiciente, nu
#"in& plus p#veste, !p"eun Ki pe"seve"ent, n%
sea!n c te iu*esc, nu 4 cut # !iKca"e delicat%de%
dulap, ia" n ti!p ce 3*u"a! pe e"east" A c#nKtient
c ! v#i p"*uKi t#c!ai n !iGl#cul unui *l#caG de
ci"cula&ie, a!pliicnd astel neplce"ile A a! au%
3it%# cu! Ki ncu"aGa un client s s#licite un c"edit pen%
t"u p"ivati3a"e.
61
2 e!eie (C0)
QQQQQQQQQQQQQEist # e!eie.  iu*eKte, # iu%
*esc, ! u"Kte, # u"sc. e cnd ! Ktiu, &ine die"ite
"e$i!u"i, cnd "e$i! de sucu"i, cnd "e$i! de "ucte,
ap#i sup"ave$he"ea $"eut&ii c#"p#"ale, ap#i !et#da
ane +#nda. a" acu! pu" Ki si!plu "eu3 s !nn%
ce.
"a !icul
sa"e, ia" deGun> ni!ic,
sea"a> un Kp"i&lasla*
p"n3>
(vint"ei
al*,ca"t#i
sec). Eie"&i,
n%
#!etat, sue" ca un cine. n schi!*, sl*eKte. n
schi!*, pent"u ce "$"ita"e pent"u p#"ci, i t#t
spun, pi cu! ! cun#sc, nici nu #*se"v cinci%3ece
Oile n plus sau n !inus. a" chia" dac le%aK #*se"va,
!%a" lsa "ece, pe !ine nu ! lea$ ni!ic de aceste
Oile n !inus. ;e aK putea s ac cu aceste Oile ineis%
tente, necun#scute 7u snt ascinat de cantitate, da"
insist c &in t#tuKi la Oil#$"a!ele ca"e eist, ia" acest
du%te%vin# al Oilel#" ! las "ece, aKa s ! aGute u!%
ne3eu. 2 asi$u" c snt !#"t dup c"ni&a ei. 2h#, nu%i
chia" aKa, n$e"aKule pent"u c, iat, nu peste !ult
ti!p Ki va putea !*"ca din n#u "#chia aia de sea",
pe ca"ei3*ucneasc
s nu de t"ei ani nc#ace
n plns, n%a
att putut pune !na
de u!ilit#a"e e"a"
di%
e"en&a dint"e "ealitate Ki d#"in&, ia" eu ! v#i *ucu%
"a A aKa s ! aGute u!ne3eu A, chia" dac n%a!
nici # le$tu" cu activit&ile p"e$tit#a"e, cu aKa%nu%
!itele e#"tu"i tehnice. Recun#sc, # "#chie de sea"
e # "#chie de sea". e altel, alalong nu sl*eKte. ;nd
68
Ki d sea!a de asta, i se deschid #chii, i se t#t des%
chid, e vesel Ki%i a$itat, ncepe s #"$ani3e3e cte
ceva. S !nc! !p"eun Fi ncepe u"tun#s s $%
teasc, !ic deGun c#pi#s, d#u !eniu"i pent"u p"n3
(ce "#st au), cin, p"e$teKte $ust"i pent"u dup%a%
!ia3, un plat#u cu ceva de "#n&it pent"u #ca3ii ne%
dete"!inate n ti!p. i se"veKte Ki pe vecini, ap#i Ki
ei ne se"vesc. +a!ilia "s3 e speciali3at n t#cni&e
(inclusiv n cea din udulii de c#c#K), a!ilia ;3i$le",
n supa de va"3. a" ap#$eul e supa de $ulaK, $ula%
Kul -n#st"u. 4ceast #scila&ie nt"e "#chia de sea"
Ki $ulaK cnd e pasi#nant, cnd al nai*ii de dep"i%
!ant. :ata, ne%a! stu"at unul de cellalt.
6C
2 e!eie (C1)
QQQQQQQQQQQQQQEist # e!eie. Pi... ! iu*eKte.
 nd#ap cu sup de $ulaK. ;u asta v"ea s ! !i%
tuiasc. 4! p"evenit%# s se p3easc de trea$a asta
pent"u c%!i a!inteKte de !aic%!ea, de altel, de la
# v"e!e nc#ace !aic%!ea c#ntinu s t"iasc !ai
ales p"in a!inti"ea
# *analitate $ulaKuluicaei.asta
!ai !i3e"a*il -:ulaKul !a!ei A
Fi t#tuKi.
in !#!entul acela devine ani#as. P#t s spun
#"ice, p#t s iu e"!ect#", p"evenit#", s%!i de3v%
lui d"a$#stea, s iu *"utal, c t#t nu #*&in ni!ic. 2"ice
ac, a! cut, v#i ace, v#i i cut, n 3iua p"#$"a!at
pent"u !nca"e A nu%i cin, nici deGun, e !ai de$"a%
* un !ic deGun !ai c#nsistent () Ki # $usta"e de du%
p%a!ia3, ca ata"e a" i !ai p#t"ivit dac nt"ea$a
3i s%a" nu!i $ulaK, nu luni sau vine"i, ci $ulaK A n%
cepe cu # v#ce t"e!u"nd, de ani de 3ile ncepe cu
aceeaKi v#ce pe"seve"ent de t"e!u"nd, Ki, ! "#$
"u!#s, ! nt"ea* dac #*iKnuia s pun Ki chi%
!i#n, nt#tdeauna eist nt"e*"i, nt#tdeauna "%
!n. ac%i
# ti"ad a!intesc
i"itat, cu! ccaceste
a! l!u"it deGa asta,
n$"iG#""i, ncepe
p"#*le!e,
t"e*u"i, aceste $"eut&i nu p#t i t"atate independent
de p"#p"ia l#" c#"ela&ie, ea nsKi apa"&ine A Ki nu e%
clude c pe !ine ! dep"i! A acestei c#"ela&ii, de
altel ce p#t eu s Ktiu desp"e "ela&ia ei actual cu c"a%
ti&a, pent"u c ea este ln$ c"ati&, ia" dac%Ki a"unc
6D
p"ivi"ea n adncul adncu"il#" c"ati&ei, n aceast cl#%
c#ti"e, n ha#sul alat n #"!a"e, ca s se ep"i!e ast%
el, t#tul este !e"eu Ki !e"eu altel A nu pute! p%
t"unde de d#u #"i n acelaKi $ulaK da" tac !lc A,
*#iaua, !a"#niul%"#Kcat al acesteia, ele!entele ca"e
"ea!t uK#"> 3a"3avatul (pu&in), ca"t#ii Ki ca"nea,
sepa"at cul#a"ea, sepa"at c#nsisten&a, t"e!u"ul in%
c#l#" Ki $elatin#s al pulpei, "as#l "as#l nu eist n%
t"e*a"e depKit Ki nt"e*a"e actual, nt"e*a"ea eist
sau, eventual, nu eist, da" dup p"e"ea ei n#i n%#
s apuc! acest nu eist, de altel nici n%a" i *ine,
di!p#t"iv, a" i n$"#3it#" dac a" i capa*il s $%
teasc acest $ulaK " s sc#at un cuvnt, nu, nici
!ca" n$"#3it#", ci !ai de$"a* a" i de3a!$it, evi%
dent, p"in asta nu v"ea s ai"!e c%i place sau c%#
a!u3 G#cul sta de%a nt"e*"ile, nu p#ate c#nside"a
p"#p"iile aniet&i, n$"iG#""i, neliniKti devastat#a"e,
"espectiv, d#"in&a Ki ei$en&a pent"u pe"ec&iune, d"ept
d#ve3i ale pasiunii, ca ata"e, acest G#c i%a" plcea sau
a" a!u3a%# nu!ai Ki nu!ai dac l%a" putea c#nside"a
astel ($ulaKul, ca # pecete a pasiunii), ia" aceast lun%
$ di$"esiune putea i evitat dac aK i #st dispus
s%i de3vlui, n s"Kit, situa&ia, "#lul Ki $"eutatea chi%
!i#nului, adic statutul acestuia n c"ati& aia veche.
7u p"#nun&! cuvntul !a!, nici eu, nici ea.
4 t"e*uit diluat, se a"sese ni&el, astel evit! su*iec%
tul. Fi cu! st! cu pastele in#ase Situa&ia i este
n$"eunat de aptul c une#"i c#nund $luKcu&ele
cu tie&eii. e atta a$ita&ie Ki e!#&ie i se "n$e v#cea.
e pa"c eu n%aK iu*i suficient !e!#"ia !a!ei !ele.
a nai*a cu halitul sta 4tta ! t#t scie pn cnd
devin Ki eu a$itat. nainte s p#"nesc, # sun indi$nat
Ki # nt"e* dac s%a decantat deGa supa, pent"u c nici
nu%!i p#t i!a$ina c n%a" i $ata, # nt"e* dac s%a
decantat suicient, dac s%a desc"e&it, pent"u c n%a"e
65
nici un "#st s atac # sup a$itat, !ai de$"a*... 7u
!ai t"a$e de ti!p Ki t"nteKte "ecept#"ul.
T#at st"ada !i"#ase a sup de $ulaK, i spun !i%
!nd un "ep"#K. '!*lu de c#l# c#l# p"in apa"ta!ent,
adul!ec, 3*u"d. ;nd # n$hi#ntesc cu capul n di%
"ec&ia patului, un $est cla", #a"ecu! vul$a", li!*aGul
t"upului, ! nt"ea* "ev#ltat> acu! n ti!pul p"n%
3ului 2 adul!ec cu nd"Gi"e. 4l $ulaKului, e !i"#sul
!a!ei, al ei, *un Ki tn".
66
2 e!eie (C8)
QQQQQQQQQQQQEist # e!eie. aic%!ea. Se p#a%
te 4! # !a!.  u"Kte. +#l#sind # ep"i!a"e $"#%
s#lan de !ach#, se p#ate spune c%i # pe"s#an de
calitatea a t"eia, cu # n&iKa"e de "ede$ist, de%a d"ep%
tul #"dina" ("uG, !*"c!inte, din&i), da" t#c!ai din
cau3a asta de!n de t#at aten&ia, ca"e n ti!p ce %
cea plaG (# dat), iind culcat pe spate Ki%a ndep"%
tat Ki Ki%a "idicat ni&el pici#a"ele, astel c la "dcina
c#apsel#", la spate, ca"nea a cut, nu Ktiu cu!, niKte
pliu"i, a nceput s devin vlu"#as, ia" aceste valu"i
au adus la lu!ina 3ilei cteva i"e de p", inclusiv p%
"ul de pe pu*is, d"ept !#st". up ce s%au p#t#lit
!iKc"ile, a "!as t#tul aKa, la vede"e.
4ni la "nd n%a! putut s%!i desp"ind de ac#l#
p"ivi"ea. 7u> nici#dat, nici#dat n%a! putut s%!i
desp"ind de ac#l# p"ivi"ea.
6?
2 e!eie (CC)
QQQQQQQQQQQQQEist # e!eie. S ls! acest deli"
! iu*eKte%! u"Kte. 4ceast e!eie, desp"e ca"e,
#l#sind # ep"i!a"e $"#s#lan de !ach#, se p#ate
spune c%i de calitatea a t"eia, cu # n&iKa"e de "ede%
$ist Ki de%a d"eptul #"dina" ("uG, !*"c!inte, din&i),
da" t#c!ai din cau3a asta de!n de t#at aten&ia n

ti!p ce aceKi%Ki
dep"tea3 plaG acu!,
"idic iind
ni&el culcat pe
pici#a"ele, spate
astel cKi
la n%
"%
dcina c#apsel#", la spate, ca"nea ace, nu Ktiu cu!,
niKte pliu"i, ncepe s devin vlu"#as, ia" aceste va%
lu"i aduc la lu!ina 3ilei cteva i"e de p", inclusiv p%
"ul de pe pu*is, d"ept !#st". iKc"ile p#t#lindu%se,
"!ne t#tul aKa.
+ieca"e pi3duc a"at altel, a! cu$etat sc"Knind
din din&i cu nesa&.
6
2 e!eie (CD)
QQQQQQQQQQQQQ4! d#u !a!e.  iu*esc. 'na%i
*l#nd, cealalt, *"unet. Bl#nda *#!*ne, tu"uie,
st"i$, h#h#teKte, se cea"t, !ai ales cu s#&ul ei, ca"e%i
tatl !eu.St
c"ciu!i. 7uacas.
iese nici#dat cu el pe
7u%1 iu*eKte n s#cietate, nicid#a"
tata, iu*eKte la
Va!inti"ea tatlui !eu, nu%1 iu*eKte pe tatl !eu c#n%
c"et, cel din p"e3ent, l iu*eKte d#a" pe acel tn" ele%
$ant Ki 3velt de ca"e%Ki a!inteKte. ;el de ca"e%Ki a!in%
teKte nu%i #a"te die"it de tatl !eu, ca"e pn%n 3iua
de a3i e ele$ant Ki 3velt, da" nici nu%i identic cu el.
a!a !ea, *l#nda, a avut # *#$at !enaGe"ie de lu%
tu"i ai i!a$ina&iei, lutu"i pe ca"e i%a lsat s 3*#a"e.
4cest tat al !eu # las "ece. Bla3at, se !ul&u!eKte
s%1 #*se"ve@ e cla" c nu%1 aGut.
B"uneta !i c#nt"#lea3 lec&iile, ! ascult. Pen%
t"u p"in&ii !ei e i!p#"tant s nv& *ine@ pent"u !ine
nu%i i!p#"tant, pent"u c Ki aKa nv& *ine. e ee!%
plu, t"e*uie s "ecit !nul. S"a ascuns prigonitul, dar
sa$ia s"a &ndreptat spre văgăuna sa A acest ve"s !i%a
dat !ult de u"c. %a! *l#cat. a!a !ea, *"uneta,
Ki%a "idicat *"a&ele sp"e ce" n se!n de neputin&.
4tunci, tatl !eu s%a aKe3at *laGin ln$ !ine, de%#
pa"te *"uneta, de cealalt pa"te el, Ki !i%a *$at n
cap tetul. n spatele !eu, !inile l#" s%au !pletit.
<ai, !i se "upe ini!a, a! Kuie"at p"int"e din&i.
69
2 e!eie (C5)
QQQQQQQQQQQQ4! d#u !a!e. 4!nd#u ! iu%
*esc t#t ti!pul. 'na%i cu pe"uc, cealalt%i #ndulat.
7ici aia #ndulat nu%i "u!#as, da" e at"$t#a"e.
4"e ceva din c#chet"ia unei Kt"en$"ite. ;ea cu pe%
"uc a !*t"nit, i s%a u!lat *u"ta, de pa"c%a" i $"a%
vid de ani de 3ile.  s%a schi!*at Ki !i"#sul, a devenit
#a"ecu! ac"iK#", aKa !i"#ase Ki t#cni&a de *#G#ci,
n schi!*, t#cni&a de *#G#ci e *un, !i place.
2 e!eie (C6)
QQQQQQQQQQQQEist # e!eie, cea cu supa de $u%
laK, ! iu*eKte. S nu c"e3i, i spun 3!*ind ntn$,
c aK i aici nu!ai din cau3a $ulaKului.  se ntunec
a&a, devine nn#"at Ki se npusteKte asup"a !ea, !
i3*eKte, ! l#veKte, ! 3$"ie pe unde apuc, sec%
tu" ticl#sule $un#i ne!e"nic Ki ticl#s &ip. 7u
n&ele$. 4dul!ec ae"ul, e divin  h#l*e3 la ea de
pa"c a" i # st"in, cu t#ate c%!i apa"&ine ca # plan%
t a$&t#a"e unui c#pac. ede", lian. Se a$a& de
!ine Ki !
talitate, evitc#t#n#$eKte. <#l*u".
tand"e&ea, acest luc"u Scap de ea cu
a" nt"ta%#. *"u%
p"eac sup"at, aGun$e n pi3da !%tii Se cal!ea3
nt"%# secund, se liniKteKte, ! iea3 $ind. 4lea"%
$ la *uct"ie. 4ud niKte 3$#!#te ciudate, eni$!a%
tice, dup cteva !inute # u"!e3, !e"$ Ki eu la *u%
ct"ie, la u"!a u"!ei a" t"e*ui s !ai !nnc ni&el,
aKa nu!ai, stnd n pici#a"e, aplecat deasup"a c"ati%
&ei. 4! pa"te de # i!a$ine ine"nal. <d # a*su"di%
tate uluit#a"e, i!p#si*il de n&eles, dinc#l# de #"ice
"a&iune, cu! st n d"eptul e"est"ei deschise, cu!
scutu" cu sl*ticie c"ati&a, cu! a"unc n st"ad ce
!ai "!sese din supa de $ulaK. 4Ka h#"cie cu sa%
tisac&ie cnd ! vede, acu! iu*eKte%!, dac eKti n
sta"e. 4"e d"eptate, nu snt.

70
?1
2 e!eie (C5)
QQQQQQQQQQQQ4! d#u !a!e. 4!nd#u ! iu%
*esc t#t ti!pul. 'na%i cu pe"uc, cealalt%i #ndulat.
7ici aia #ndulat nu%i "u!#as, da" e at"$t#a"e.
4"e ceva din c#chet"ia unei Kt"en$"ite. ;ea cu pe%
"uc a !*t"nit, i s%a u!lat *u"ta, de pa"c%a" i $"a%
vid de ani de 3ile.  s%a schi!*at Ki !i"#sul, a devenit
#a"ecu! ac"iK#", aKa !i"#ase Ki t#cni&a de *#G#ci,
n schi!*, t#cni&a de *#G#ci e *un, !i place.
70
2 e!eie (C6)
QQQQQQQQQQQQEist # e!eie, cea cu supa de $u%
laK, ! iu*eKte. S nu c"e3i, i spun 3!*ind ntn$,
c aK i aici nu!ai din cau3a $ulaKului.  se ntunec
a&a, devine nn#"at Ki se npusteKte asup"a !ea, !
i3*eKte, ! l#veKte, ! 3$"ie pe unde apuc, sec%
tu" ticl#sule $un#i ne!e"nic Ki ticl#s &ip. 7u
n&ele$. 4dul!ec ae"ul, e divin  h#l*e3 la ea de
pa"c a" i # st"in, cu t#ate c%!i apa"&ine ca # plan%
t a$&t#a"e unui c#pac. ede", lian. Se a$a& de
!ine Ki ! c#t#n#$eKte. <#l*u". Scap de ea cu *"u%
talitate, evit tand"e&ea, acest luc"u a" nt"ta%#. 
p"eac sup"at, aGun$e n pi3da !%tii Se cal!ea3
nt"%# secund, se liniKteKte, ! iea3 $ind. 4lea"%
$ la *uct"ie. 4ud niKte 3$#!#te ciudate, eni$!a%
tice, dup cteva !inute # u"!e3, !e"$ Ki eu la *u%
ct"ie, la u"!a u"!ei a" t"e*ui s !ai !nnc ni&el,
aKa nu!ai, stnd n pici#a"e, aplecat deasup"a c"ati%
&ei. 4! pa"te de # i!a$ine ine"nal. <d # a*su"di%
tate uluit#a"e, i!p#si*il de n&eles, dinc#l# de #"ice
"a&iune, cu! st n d"eptul e"est"ei deschise, cu!
scutu" cu sl*ticie c"ati&a, cu! a"unc n st"ad ce
!ai "!sese
tisac&ie dinvede,
cnd ! supa acu!
de $ulaK. 4Ka h#"cie
iu*eKte%!, dac cu
eKtisa%n
sta"e. 4"e d"eptate, nu snt.
?1
2 e!eie (C?)
QQQQQQQQQQQQEist # e!eie.  Ki iu*eKte. !i
p"#!ite t#t ti!pul c vine. Fi vine, nt"%adev". a"
Ki pn atunci, pn s vin, ace! planu"i. ;e Ki cu!
s ie.  t#t nt"ea* alintndu%se dac v"eau s sl%
*easc. Pn !ine # nt"e* i"itat. Eu s nu ! sin%
chisesc nici ct ne$"ul su* un$hie dac a3i sau !ine,
nu asta%i p"#*le!a, ci dac s sl*easc pu&in de d"a%
$ul !eu sau s nu sl*easc pu&in de d"a$ul, da" s%i
spun deschis dac nu v"eau s vin sau dac v"eau
s vin nu!ai din cau3a c#piil#". Sau ca s%!i calce
hainele. Sau pent"u c !a"ea d"a$#ste ca"e u"l n
!ine a "!as ia"Ki " #*iect. Si!te din v#cea !ea
c ia"Ki snt nd"$#stit de ea, acesta%i !#tivul pen%
t"u ca"e a! nev#ie de ea. Fi dac nu !i%e tea! c
# dat se va stu"a de t#at p#vestea asta.
4ltdat nu #*iKnuieKte s v#"*easc atta. 4lt%
dat d#a" vine, vine, vine... i spun c pent"u !ine
ea e *un Ki aKa cu! e. E pe !su"a !ea. 4p#i, t#tuKi
# nt"e*> cte Oile ai de apt... P#ate ca s%&i !enaGe3i
ini!a. 4"ticula&iile Ki p"#*le!ele de ci"cula&ie. 7e%
!aiv#"*ind c t"e*uie s ca"i t"upul sta di#"! pe
pici#a"e ip ca din $u" de Ka"pe, ce el de t"up di%
#"!, ai !i, peKte nen#"#cit. i#"!, ai Pu" Ki si!%
plu &i dai sea!a cu cine v#"*eKti &i este cla" Sau
chia" ai uitat deGa t#tul Pi, unde ve3i tu c%i di#"!
ine &i a"t t#tul, $"a! cu $"a!, ia" dac vei $si
72
!ca" # u"! de $"si!e, ei *ine s nu !ai a! pa"te
v"e#dat de #"$as!
;nd aGun$e! la a3a asta, nu ne !ai pute! a*%
&ine Ki i3*ucni! n "s, pent"u c dac a"e ceva, ap#i
acela e #"$as!ul.
"euKeKte ;nd
s !ai ias dinse
el.p"*uKeKte%n #"$as!,
2, ce adnd!i a*ia
chic#teKte.
7u Ktiu, !ai de$"a* nu Ktiu #a"te eact (ap"#i!a%
&ia va"ia3 nt"e un centi!et"u Ki $"#si!ea unui i"
de p") cnd anu!e se p"*uKeKte, da" de *nuit *%
nuiesc. 2 s%&i se!nale3 cu u"echile, p"#stule... a"
dac ! ave"ti3ea3 c se p"*uKeKte, c#nstat i!e%
diat c se p"*uKeKte, i se schi!* chipul, pulsea3,
se%n"#KeKte, a"de, "adia3, e ie"*inte, pete "#Kietice,
i st"lucesc #chii Ki%n acelaKi ti!p snt Ki #*#si&i, n%
ce"cna&i (-cea"cnele ntlni"il#" a!#"#ase), nt"ea%
$a%i iin& se !eta!#"#3ea3%n v#luptate. a" pe tine
se vede t#tul, t#tul se p#ate citi Pi ve3i cine snt eu,
#le te pui tu cu !ine "idic din u!e"i. Fi c acu!,
iat, nu p#ate ieKi pe st"ad, a" i un adev"at scan%
dal, a" scandali3a t#t #"aKul, ne!aiv#"*ind de c"n%
cena invidie. a" eu s nu iu chia" att de nc"e3ut,
pe chipul ei nu se p#ate citi, t#tuKi, c G#c Ki eu un "#l
n t#at aace"ea asta... ;u! aKa 4tunci, cine +u%
dul, "idic din n#u din u!e"i, #, via&a asta lun$ Ki
a$itat Ki "nGeKte.
ine vine. Bnuiesc, *nuiesc, ct ncape
73
2 e!eie (C)
QQQQQQQQQQQQQEist # e!eie.  u"Kte. ; *ate t*is
situation, "epet, da" de apt se $ndeKte la !ine. T#t
ti!pul se $ndeKte la !ine, t"ans#"!nd n#aptea n
3i. 4"e *u"ta ca un *ut#i, se "#tunGeKte st"lucind, da"
!ie
s#"a !i
!aiplace
!ic #a"te !ult.enn#n@
a lui #hn Sus&inecnd
cu se"i#3itate
# aud, !c%i
avnt
cu capul nainte, "3nd, nt"e pici#a"ele ei. (Eu a!
inventat%#, a! i!a$inat un l#c !a$ic n i!pe"iul ic%
&iunii@ # la!p de *i"#u lu!inea3 vi3uina u!ed,
pantal#nii d#ct#"ului ;ali$a"i@ p"ic#liciul, ca"e a"un%
c # p"ivi"e t"ecnd p"in a&a e"est"ei, GinduieKte dup
de!#c"a&ie@ e!eia i%# #e"@ p"ic#liciul se inte$"ea3
n Eu"#pa, e!eia sc"*it de sine se spal, sea!n
cu a"lene iet"ich, n$e" al*ast"u@ lac#!, i!a$i%
na&ia caut # alt te!.) Ftie t#tul desp"e #hn enn#n,
nt"ea$a lite"atu" de specialitate Ki t#ate tetele, lam
sitting on a cornflake A ca! aKa ceva spune, ; am t*e
<alrus A ca! aKa ceva. 7u c"ed # i#t, da" !e"eu Ki
!e"eu # aKtept
!ai !ic cu lc#!ie
a lui #hn ca s%!i spun c e s#"a
enn#n.
74
2 e!eie (C9)
QQQQ>QQQQQQQQQEist # e!eie. 2 iu*esc. E #*e3
ca un a!e"ican, ca un p"#leta" a!e"ican la isneJ%
land, nu!ai ei snt n sta"e s ie att de $"aKi, dula%
pu"i, hip#p#ta!i. !*"cat n "#chii din v#al, n t#$,
e at"$t#a"e clasa%nti, pent"u c t#t ce nu vd deduc
din ceea ce vd, ia" de v3ut i vd chipul, ca"e, de
altel, e ca! plinu&, da" nici pe depa"te $"as, nu d
i!p"esia de $"as, aK spune !ai de$"a* c%i #pulent,
*a !ai !ult, d"a!atic, da" nu pent"u a denu!i cu
un alt cuvnt u"&enia, nici pent"u a se!nala at"ac&ia
pe ca"e # si!t #ca3i#nal (e la nde!n) a& de u"&e%
nie, ap"#ape c di!p#t"iv, acest aKa%nu!it d"a!a%
tis! e !ai de$"a* un ele!ent secunda" al "u!use&ii,
Ki nsea!n c aceast "u!use&e e vie, a$il, i!p"e%
vi3i*il, nen"nat@ e *uclat, s%a" putea spune c
e!an sntate, ase!enea unui sp#"tiv@ n ti!p ce,
n acest peisaG vechi, a"cu"ile $"a&i#ase ale sp"ncene%
l#" nc !ai ev#c i!a$inea unei etiKcane, a unei
c#pilite@ ia" linia e"! a nasului i c#ne" un anu!e
clasicis!, un s#i de ate!p#"alitate. 4te!p#"alitate
*uclat, $"a&i#as A p"in u"!a"e, !a" din plin,
#pulen&a e "eal. Pn Ki p"ul i e $"as, $"eu, t#"en&ial,
"enetic, i!p#si*il de n"nat, i!p#si*il de stvilit.
2"ice
din tentativ
sta"t la eKec@n#d#!eniul c#au"ii esteKic#nda!nat
c#a! neast!p"at li*e"> eKe%
cul ca vict#"ie st"lucit#a"e.
75
;nd # vd aKa, !*"cat n "#chii din v#al, n t#%
$, #pulen&a, "ene3ia, d"a!atis!ul, li*e"tatea, ne%
ast!p"ul le etind Ki asup"a t"upului. ;a"navalul
c"nii e altel, n tine"e&e t#at lu!ea%i "u!#as
Sau, cel pu&in, at"$t#a"e clasa%nti. n #"ice ca3, e
apetisant. 4"t#as. iKt# "i#a". 2, nu T#tuKi,
nt"e&ine # "ela&ie a!ical cu p"#p"iul ei t"up, n%# de3%
$ust Ki nu se !nd"eKte cu el, da" nici nu%i "ese!nat.
Se iu*eKte pe sine, cu n#ca"e se iu*eKte, !ai p"ecis,
autentic, #a"te autentic, " nici un cap"iciu, s%a" pu%
tea spune c%n !#d i"esc, ia" aceast natu"ale&e, si!%
patia i"easc a& de t#t ce a"e le$tu" cu "ela&ia dint"e
p"#p"ia%i iin& Ki ea di"iGea3 inclusiv "ela&ia c#"p#%
"al, accesul ei la p"#p"iul t"up, accesul%t"upului. 4c%
cepta"e, da" nu "ese!na"e, *ucu"ie, da" nu, t"iu!.
4ceast !as ! *ulve"sea3, ! K#chea3, !
pa"ali3ea3, !inute%n Ki" !i se #p"eKte "espi"a&ia, a!
sen3a&ia c vise3, aKteptnd cu ne"*da"e s ! t"e%
3esc. at#"it aptului c se de3*"ac sin$u" !i ac%
centuea3 spai!a, iese din c!aK cu $estu"i *"utale,
"apide, ! #*li$ s%!i asu! "#lul #*se"vat#"ului,
! &ine #chii,
nchide la distan&@ dac!ele
si!&u"ile aK i a"
!ai ap"#ape
putea%# aK putea
p#seda n !#d
p"#$"esiv, ncu"aGndu%se unul pe cellalt, a" eista
Kanse. 7u se nt!pl aKa. 7ici !ca" n%a! "$a3ul
s%!i pli!*, liniKtit#", p"ivi"ea peste sni, n%a! ti!p
s ! #cup de di!ensiuni, de altel de3a"!ante, pen%
t"u c%Ki descheie su*it sutienul (c#pca e%n a&, p#c%
neKte), Ki de%ndat i se "eva"s !a!elele, &&ele, ia"
acestea, "elundu%Ki #"!ele t"asate de $"eutate, $"a%
vita&ie, natu"a Ki sta"ea &esutului !uscula", Ki pie"d
pe l#c independen&a, ncetea3 s ie ceva ca"e s p#a%
t i p"ivit independent, nu snt nici !a"i, nici a*un%
dente, nu snt et"a#"dina"e (da" a" i, din !#!ent
ce%a" eista), devenind p"&ile inte$"ante ale unei $"#%
3vii
?6 indeini*ile> t"upul ei. eci, n p"i!ul "nd snii>
au c#ntinuitate@ un (unuunu) lan& de ca"ne ca"e se
p"elun$eKte sp"e spate, niKte pliu"i su*&i"i a& de ce
u"!ea3, da" din n#u n%a! ti!p s c#nte!plu aceas%
t $e#!et"ie (cu! se !*in ieca"e cu plat#ul spate%
lui p"esupus a i !ai s#lid, "espectiv, unul cu cellalt,
n p"&ile late"ale, ce ac cele d#u valu"i de ca"ne, cu!
inte"e"ea3, dac se d#!#lesc sau se a!pliic), nu
este ti!p, d#a" aceast $#an, acest $al#p n $#liciu%
ne, pent"u c deGa Ki Ki d G#s usta, nici nu Ki%# d,
cade de la sine, iese Ki din asta, la el ca Ki din c!aK,
scap de ele cu de3inv#ltu", ase!enea unei pe"s#a%
ne ca"e e n "ela&ii *une cu veK!intele sale, nu%i este
tea! de ele, i snt pe plac, dac e ca3ul le de3*"ac,
dac e ca3ul le !*"ac.
;e u"!ea3 n acest !#!ent nt"ece #"ice nchi%
pui"e. S uit! de e!eile u"iaKe ale lui +ellini, s
uit! de st"*unele n#ast"e, pu" Ki si!plu s uit!
de e!ei. e *"*a&i. S uit! de #a!eni. Fi s uit!
de al*, s%1 Kte"$e! cu *u"etele uit"ii, acel al*, acel
$"e&#s al*%al%c"nii nu p#ate i c#!pa"at cu ni!ic, t"e%
*uie s ac#pe"i! t#tul cu vlul uit"ii, t#tul se "educe
la sine, ni!ic nu p#ate i c#!pa"at cu ni!ic, # ct de
a!enin&t#a"e este # lu!e " c#!pa"a&ii, ct de pe%
"icul#as, incalcula*il, nu p#ate i c#!pa"at nici cu
3pada, nici cu ala*ast"ul, $hi#celul, p#"&elanul, l#a%
"ea%de%c#l&, nici cu pal#a"ea, nici cu ane!ia, nici !ca"
cu lividitatea, deKi indiscuta*il c#n&ine ceva nensu%
le&it, evident, nu ceva an#"$anic, ci lipsit de via&.
n acest al* necun#scut, unic, nspi!ntt#", cul#a"e
Ki !ate"ie, se nc"e&esc n#i valu"i de ca"ne, pliu"i@ !ai
ales, pliu"i ca"e at"n, ca"e spn3u", ca"e pendulea%
3. e ee!plu, *u"ta nu%i un *ut#i sau un *id#n, ci
niKte petale de #sn3 n$"!dite unele peste altele.
E i!p#si*il s ! #*iKnuiesc. 7i!ic nu e *un n
ea, nici !ca" ciud&enia. Sau p#ate d#a" pu&in, da"
adev"ul e c nici nu ! sc"*eKte. ac se tvleKte
==
pe *u"t t"e*uie de%ndat s u"ine3e, !i aps ve3ica
u"ina", adau$ nt#tdeauna. P"#*a*il c Ki sincte%
"ele s%#" i sl*it, cu t"ece"ea ti!pului. 4Ka e"au Ki la
d#u3eci de ani. n p#3i&iile !ai !ult sau !ai pu&in
#*iKnuite nu se p#ate ace a!#" cu ea, nu te p#&i !%
p"euna cu ea, pent"u c aceste petale ca"e at"n, spn%
3u" sau pendulea3 nchid Ki ac#pe"> ! alun$.
7ici cu"ul nu%i #"!at din d#u Gu!t&i de se"
(c#nsistente etc.) Ki "3#"ul de au" ca"e le despa"te,
ci dint"%un teren accidentat, nici # a!inti"e din dulcea
Pan#nie sau din T#scana cea *lnd, ci un an#ni!at
p"$init Ki !p#v"at, cu"&i d"pnate, te"enu"i pen%
t"u dep#3ita"ea vechitu"il#", "u$ini, scu"$e"i, n!#l,
l#c pent"u deKeu"i, unde #"ienta"ea e lipsit de #"ice
spe"an&. 4cele tat#n"i pline de stn$cie, acele 3v"%
c#li"i Ki hei"up%u"i Fi pa"c ea nsKi a" i su"p"ins
de t"upul ei. 7u%i v#"*a c eu aK i #st p"i!ul *"*at
n ea, n via&a ei, da" iec"uia t"e*uie s%i a"ate, i%
"eKte, un alt d"u!. Eu aGun$ la !ine p"in inte"!ediul
*"*a&il#", K#pteKte.
n inal, !ie !i s%au de3vluit d#u d"u!u"i,
d#u d"u!u"i p"incipale, pe ca"e din c#nside"ente
de pudi*#nde"ie desuet nu le detalie3, deKi, dac
pu" Ki si!plu a" t"e*ui s v#"*esc desp"e ceva, ap#i
t#c!ai la cele d#u d"u!u"i !%aK #p"i, e!eia asta
este p"ecu! cele d#u d"u!u"i pe ca"e u!*lu, pe ca"e
"tcesc de c#l# c#l#, ca e"#ul OaOian ca"e st t#at
via&a sa la p#a"ta le$ii. 4Ka !i%a #st sc"is. 4ltceva nu
eist. ;el c"uia i este dat s u!*le pe aceste d#u
d"u!u"i A !ie !ie A se p#ate s#c#ti, ct ti!p "eu%
KeKte s "!n pe ele, p"in&ul vie&ii. nainte, dup>
#sn3 al*.
?
2 e!eie (D0)
QQQQQQQQQQQQEist # e!eie.  iu*eKte. 7%# cu%
n#sc. 7%a! #st p"e3enta&i. St ac#l#, n a&a !ea, la
"estau"ant. (ac situa&ia a" i de aKa natu", a! veni
dese#"i aici, a! disp"e&ui pe"echile ca"e c#!and ace%
laKi !eniu, da" pe n#i n%a! avea cu"aGul s ne disp"e%
&ui!. una spa"an$helului, nu int"u n detaliile acestei
a!e&eli. 4! !nca unul din a"u"ia celuilalt, ne%a!
h"ni unul pe cellalt@ nu ne%a" !i"a dac asta a" i
$"e&#s pent"u al&ii.) nnc ini!a$ina*il de !ult,
se $hituie de%a d"eptul, nulec t#tul. Ptiu ;#!an%
d !eniu dup !eniu. i 3u!3ie c#apsele@ nt"e c#ap%
se e asp", 3$"ie, pa"c%a" avea p" de cal. 4K d#"i s%#
cun#sc. 2 *#te3 cu nu!ele de 4!alia, astel snt !ai
ap"#ape de ea.
?9
2 e!eie (D1)
QQQQQQQQQQQQQEist # e!eie.  iu*eKte, # iu%
*esc, ! u"Kte, # u"sc. e pa"c a" i nevast%!ea.
Este a!enin&t#", t#t ce p#ate i desc"is cu # sin$u"
c#!pa"a&ie este a!enin&t#", pe"icul#s Ki incalcula%
*il. eKi t#tul, la e!eia asta, e -de pa"c. e pa"c
a" i. E i"av ca # ps"ic. ;a # pan. ac%!i pun

pal!adepe$in.)
uK#", spateleieisi!t
i si!t *tile ini!ii.
Ki #!#pla&ii, (4"ea"unavea
de pa"c piept
a"ipi, ci#tu"i de a"ipi. ac a"e !nc"i!i, # sca"pin.
2asele%i snt ele$ante, Ki nc a! spus p"ea pu&in. Ra%
&i#na!entul ei sea!n #a"te !ult cu cel al "p#sa%
tei atinOa 4nd"/ssJ, s#&ia lui ih/lJ "#lJi, iindc
a"e n cap nt#tdeauna nt"e$ul unive"s. 2 p"e#cup
n eclusivitate su*iectele $l#*ale, unive"salele #*li%
$a&ii u!anita"e, p"#*le!ele de civili3a&ie, $u"ile de
#3#n, Ou"3ii, a$anii, cecenii, :e#"$ia, #"elinatele "#%
!/neKti, Gun$la *"a3ilian, ta*e"ele de c#ncent"a"e din
Se"*ia, #a!etea din S#!alia. Pn Ki !na i este ca
un lutu"e. ;nd ! atin$e, e ca Ki cnd s%a" p"eu!*la
$ndaci (insecte, s%# ls! *alt) pe pielea !ea. in
cau3a asta,
silvania, atunci cndlaeZa$"e*
#"$ani3ea3 plecat,ntlni"i
duce haine n T"an%
sec"ete s"%
*#%c"#ate sau de!#nst"ea3 pe st"3ile <ienei, altu"i
de nc pat"u pe"s#ane, pent"u p"#tec&ia hip#p#ta!i%
l#", eu ! pli!* p"in $"din, t"ec n "evist !uKu%
"#aiele de u"nici, c#nt"#le3 cui*u"ile de viespi (deu%
80
n3i s%au instalat n cutia p#Ktal, a! sc#s sc"is#"ile
cu aGut#"ul unui *&), u"!"esc cu aten&ie luptele !uK%
tel#" cu pianGenii (ca! ine$ale), nu !i%e sc"* (da"
!i%e "ic) nici de u"echelni&e, ia" cnd e v"e!ea l#"
(c#incide cu luna spa"an$helului), t"ec n "evist c%
"*uKii. 4*#"dea3 t#tul din punct de vede"e p"in%
cipial, inclusiv pe !ine, pn Ki #asele ei, deKi snt cele
!ai "e!a"ca*ile
ale lu!ii sen3uale.#ase
E #din lu!e, piet"ele
i!p"esie un$hiula"e
$"eKit c ne%a! pu%
tea c#!pleta *ine, p"incipialitatea ei Ki lu!ea !ea
c#nc"et. Eu # pipi, ea se $ndeKte la !ine p"in p"is%
!a c#"ela&iil#" !ele. Eu n p"#p"ia%!i deKe"tciune,
ea n p"#p"ia%i deKteptciune. 4cest luc"u sun de pa"%
c t#tul a" i n #"dine, de pa"c nt"e P!nt Ki ;e",
s spune!, a" eista # punte, deKi chic#teKte nu!ai
li!*a !a$hia".
1
2 e!eie (D8)
QQQQQQQQQQQQQQEist # e!eie.  iu*eKte. a" nu
se p"pdeKte din cau3a asta. E"a! un tn" ele$ant
Ki 3velt cnd, nt"%# 3i, i%a! dus $hi#cei, deKi nu #*iK%
nuiesc s #e" e!eil#" $hi#cei (nici s*iu&e), t#tuKi
se nt!pl ca din cnd n cnd s #e" unei e!ei $hi%
#cei (!ai "a" s*iu&e). n ase!enea #ca3ii, Ki !ai cu

sea! ac#l#,
teptate ! c#pleKeKte
"e!uKca"ea, !e"eu
senti!entul Ki !e"eu
a!a", plin depeu"ni%
neaK%
ctu"i, al t"d"ii. ;nd i%a! p#vestit desp"e asta a dat
din cap, ap"#*nd cu 3el sila pe ca"e # si!t a& de p"#%
p"ia%!i pe"s#an. ;u # ase!enea anietate, a spus
pedant, n ti!p ce punea l#"ile n ap, ai putea chia"
s te Ki nd"$#steKti de !ine. 4p#i "apid Ki din senin
(mirni. dirni., cu! spune nea!&ul), Ki%a "idicat usta
ca s%!i a"ate c#apsele, pa"tea inte"i#a" a c#apsel#",
ci#"apii ne$"i, "up&i. 4! avut pa"te de # i!a$ine n%
$"#3it#a"e, un c"ate" sl*atic, ase!enea unei epl#3ii.
e pa"c a" i #st sKia&i de un ti$"u. Se puteau ve%
dea u"!ele pa"alele ale $hea"el#", sKie"ea pa"alel.
+i"e de ci#"ap, *uc&i ne$"e, liau peste ca"nea de3%
a$"ea*il
nc#ace, de al*. +ăcele
n #ca3iile iau la tr&ntă cu tigrul7 (e atunci
!ai die"iteAn 3iua de cinci%
sp"e3ece !a"tie sau la !eciul de #t*al al echipei na%
&i#nale, n ti!pul unui il! de Be"$!an,  şaptea pecete,
n p"i!a 3i de !enst"ua&ie a unei e!ei sau cnd se
te"!in un t"#ns#n i!p#"tant de pe K#seaua de cen%
82
tu", sau i!ediat dup ape"itiv, n ti!p ce a"d "un3ele
uscate, cnd se spal vasele, cnd se schi!* scutecele,
n ca3ul unei $"ipe sau cnd nivelul $lice!iei e ala"%
!ant de "idicat, la nceputul se3#nului "ece, cnd se
d ncl3i"e, de 3iua anive"s"ii cst#"iei lui B#"is
El&n, de 3iua Sin&il#" Pet"u Ki Pavel, cnd se inectea%
3 # "an de la $enunchi, de ase!enea, cnd !#a"e
*t"nul Ba"adlaJ,
"iantele i!puse de n "#!anul lui
c#nGu$a"ea #Oai A
ve"*ului> ;u"epet n va%
# ase!e%
nea anietate aK putea chia" s ! Ki nd"$#stesc de
tine.)
C
2 e!eie (DC)
QQQQQQQQQQQQQEist # e!eie.  u"Kte. 2 iu*esc.
4"e niKte pici#a"e att de "u!#ase c%!i st !intea%n
l#c. Supe"*e Sau nu!ai ci#"apii ;ul#a"ea u!u"ie
Ki st"luci"ea paietel#" a"$intii, Ga"tie"ele de!#date
disc"et ;e te h#l*e3i aKa se "steKte t"uaK, c"e3i c%i
sc"is pe ele cine snt au din cap cu i!pe"tinen&, da,

nt"%un
din anu!edesens
c#apse... e sc"is
pa"c !%aKpeuita
ele,laap#i ! uit
ci#"api, la una
Ki Ktiu...
 nt"e"upe spunndu%!i h!it cine este, ce h"a!
p#a"t 2 ap"#*, da, da, aKa este. 4sta s%a pet"ecut de
!ult (ele$an&, 3velte&e). e cte !ili#ane de #"i Ki%a
nc#lcit, de atunci nc#ace, pici#a"ele astea n Gu"ul
$tului !eu, de cte !ili#ane de #"i a! pt"uns, de
atunci nc#ace, n st"luci"ea paietel#" a"$intii de pe
c#apsele de cul#a"ea u!ului, da" nici pn%n 3iua de
a3i nu Ktiu cine este, ce h"a! p#a"t. 7ici nu ! inte%
"esea3.
2 e!eie (DD)
QQQQQQQQQQQQQEist # e!eie.  iu*eKte. 2 u"sc.
n p"e3ent, n p"i!ul "nd ! si!t le$at de c#apsele
ei A pa"tea
sele, a"e niKte sni supe"*i
inte"i#a", A, ast3i
catielat i iu*escSnt
a c#apsel#". c#ap%
n
sta"e s%# !n$i #"e%nt"e$i, s%# lin$. Spune cu v#ce ta"e
#"ice ace sau $ndeKte. ;nd v"ea s nu ! #p"esc,
spune> nu te #p"i. ac ! u"Kte, spune> te u"sc.
;nd spal vasele, spune> spl vasele. a" spune Ki>
v#i spla vasele. a" dac int"u, sau int" altcineva, !ai
t"3iu n ncpe"e, spune> a! splat vasele. (as%!%n
pace, a! splat vasele.) E ca Ki cu! a" inunda t#tul
cu lu!in, t#ate c#tl#anele u!ede Ki ntunecate. 7u%i
nici # scpa"e.
84
85
2 e!eie (D5)
QQQQQQQQQQQQEist # e!eie.  u"Kte. 2 u"sc.
a" ni!ic nu%i si$u", pent"u c uit t#tul, t#t ce a"e
le$tu" cu ea, n aa" de chipul ei.  si!t le$at de
chipul ei. P"#*a*il c a intuit asta. ac ace !ut"e
la tele#n A Ki snt !#!ente cnd ace !ut"e la tele%
#n AW !i spune> acu! ac !ut"e la tele#n. 2 nt"e*
de ce%!i spune asta, Ki nu%i eclus, deKi nu a"e nici #
se!niica&ie, ca nt"e ti!p s ac Ki eu !ut"e. S nu
se "isipeasc "de t"iu!t#a"e. ;itesc pe chipul ei ce
s%a nt!plat cu !ine n ulti!a #" sau #" Ki Gu!%
tate. ;u ct citesc !ai !ult, cu att Ktiu !ai !ult. ac
v"eau s Ktiu, citesc. ac n%a! ce s citesc, nu Ktiu.
Snt udul ca un c#c#Kel.
:tul i este npdit de niKte pete "#Kiatice, a&a i
3vcneKte, pal#a"ea alte"nea3 cu "#Kea&a, "espectiv,
!ai nti pal#a"ea cu pal#a"e Ki ia"Ki cu pal#a"e, n%
t"%# tent ap"#ape al*u"ie, de unde apa" *"usc, nu,
se ivesc ncet petele "#Kiatice, pent"u ca ap#i s se
ap"#pie unele de altele, s se uneasc unele cu altele,
ia" atunci "#Kea&a alte"nea3 cu "#Kea&a Ki ia"Ki cu "#%
Kea&, nt"%# tent ap"#ape "#Kiatic, n ca"e se i!p"i%
! din n#u pal#a"ea. 4ceasta%i cul#a"ea. ;hipul este
la, *"3dat, "vKit, #ilit, e !a"cat, st"luceKte Ki%i
t#cit, e #*#sit Ki "adi#s. 4stel !i se c#ntu"ea3 via&a.
7u%i nici # scpa"e.
6
2 e!eie (D6)
QQQQQQQQQQQQEist # e!eie. n spt!nile cu
s#& (8,D,6...) ! iu*eKte, n spt!nile " s#& (1,C,
5...) ! u"Kte, da" n ieca"e spt!n v"ea s%!i
schi!*e via&a. nt"%una din spt!ni, n%aK putea s
spun
nunt,dac n cea
desp"e cu s#& sau ",
st"lucit#a"ea !inunt,
n#ast" v#"*eKte desp"e
de unde
nu p#ate lipsi -ni!eni, ap#i !i p"#nun& an#st Ki
"i$id nt"e$ul nu!e, ad"esndu%!i%se cu -du!nea%
v#ast". Pielea i !i"#ase ca # !in$e n#u de #t*al.
ac%!i *a$ !na nt"e c#apsele ei !i se%nvine&eKte
de "i$. e pa"c a" i din #sc#va, t"a$ eu c#nclu%
3ia. #sc#va, #sc#va, #sc#va Pi3duca de p"i!%
va" !i"#ase "u!#s.
?
2 e!eie (D?)
QQQQQQQQQQQQQQEist # e!eie. . i. E3it s !
u"asc. ;nd # vd c se ap"#pie de !ine plutind, !%
*"cat n pele"ina ei *eG de p"i!va" ca"e%i lutu"
pe u!e"i, devin su*it, ca p"in a"!ec, plictisit#". Sin%
$u" n%aK "euKi s iu att de plictisit#". e pa"c aK
i nt"%# sal de c#nce"te, !i se ace *"usc s#!n, ncep

s casc,<3ndu%!,
capul. !i se%nchid ncepe
ple#apele,
s sea*ia de%!ia"e
#iasc, !ai &in
i!p"esia
c ! inluen&ea3 inc#!ensu"a*ila ei plictiseal, c
! "pune, astel c%Ki ce"e ie"ta"e. 4cest luc"u ! n%
vi#"ea3. a" eectul e si$u" cnd e !*"cat n ust
scu"t. 4"e niKte c#apse (sau ci#"api) lun$i, ca etele
din pe"i#ada !u3icii p#p, anii Kai3eci. P"#itnd de
avantaGul c#nu3iei, de sus n G#s, inatua"ea ! aGut
s c#nve"se3 *ine cu ea, a$"ea*il, inte"esant, uK#" "i%
v#l, sensi*il, ia" la nivel intelectual, chia" palpitant,
i v#"*esc de pa"c a! i isp"vit deGa t#tul, cu acel
cal! ca"acte"istic, cu aceea c#!pasiune de ca"e ave!
nev#ie a!nd#i. 4cesta e !#!entul cnd # d#"esc,
nt"%un astel de !#!ent Ki ea a" putea s "spund
la
88nt"e*a"ea> ! u"Kte
2 e!eie (D)
QQQQQQQQQQQQQEist # e!eie. . u. ;nd # p"i%
vesc, t"e*uie s "espi" adnc. Se nt!pl ca di!inea&a
s Ki a!e&esc. Snt ne"v#s. in cau3a ne"v#3it&ii, n%
cep s casc. Se !#lipseKte Ki ea. St! aKa, a&%n a&,
ea cu *lnde&ea ei, cu inteli$en&a ei, cu a!a*ilitate%i
i"easc, cu $estu"ile%i d#!#ale, cu delicate&ea ei, cu
ti!iditatea ei, cu pu"itatea ei, cu castitatea ei, cu in#%
cen&a%i n&eleapt, ia" eu nici nu Ktiu cu ce, snt $#l,
t#t ea slKluieKte Ki%n !ine, cu *lnde&ea ei, cu inteli%
$en&a ei, cu a!a*ilitatea%i i"easc, cu $estu"ile%i d#%
!#ale, cu snii ca"e%i "ea!t, cu puul ei, cu delicate%
&ea ei, cu ti!iditatea ei, cu pu"itatea ei, cu castitatea
ei, cu aluneca"ea c#apsel#" ei, cu $le3na ei uluit#" de
$"#as, cu in#cen&a%i n&eleapt, st! a&%n a& Ki cs%
c! neputinci#Ki ca"e !ai de ca"e.
9
2 e!eie (D9)
QQQQQQQQQQQQQEist # e!eie. . i. +ieca"e p"ti%
cic a t"upului ei a"de de sen3ualitate. +ieca"e pa"te
a t"upului ei este # 3#n e"#$en, t#tul, de$etul !a"e
de la pici#", ncheietu"a $enunchiului, c#tul, !#la"ul
inla!at. Pn Ki !ediul n ca"e t"ieKte este # 3#n@
dac int"u n *uct"ia ei, deGa se Ki ecit. 7%a! ce

ace, chic#teKte
le$tu" ase!enea
cu t"upul unei
ei, t#t ce%i etiKcane.
le$at de 3#n,T#t ce a"en
e *un,
aa" de asta ni!ic nu%i *un n ea. 4 clit%# via&a. T"%
ieKte de !ult ti!p sin$u". (2, daV de ct ti!p...) T"%
ieKte nu!ai pent"u iul ei, i #e" t#tul. 4 int"at pn
Ki nt"%# aace"e cu pl"ii. E # st"aKnic e!eie de aa%
ce"i, in$eni#as, a*il Ki nec"u&t#a"e. T#t ce atin$e
se t"ans#"! n *ani (n aa" de !ine). ;nd # aud
cu! d indica&ii, !i se st"n$e st#!acul. Sin$u"ul l#c
unde nu !i%e "ic de ea e patul. 4"unci se p#a"t cu
!ine de pa"c aK i *ie&elul ei, !i #e" t#tul. 4lt%
!inte"i ! t"atea3 de pa"c aK i un vn3t#" n sa%
l#nul ei de pl"ii. 'n an$"#sist sau ca! aKa ceva. n
!#d &iK, se las c#ndus de inte"esele%i inancia"e.
7%a" i nici
n lu!ea # p"#*le!
c#!e"cial. n dac
ca3ul!%aK
sta,descu"ca
aK putea !ai *ine
s p"en%
t!pin t#t s#iul de nce"c"i, n%aK i"ita%# Ki nici ea nu
s%a" npusti asup"a !ea, nu i%aK pune st"!*e, ia" ea
nu !%a" anihila. a" pent"u c n aace"i snt # !a"e
nulitate, n%a! de ales, # tulesc din casa ei, pe Gu!tate
90
de3*"cat. !i t"a$ pantal#nii s"ind nt"%un pici#",
ca nt"%# c#!edie ietin. ;!aKa nu !i%e ncheiat
la t#&i nastu"ii nici n !et"#u. !i le$ Ki"etu"ile de la
pant#i n casa sc"ii. "a$a !ea d"a$, !i spun atunci
n sinea !ea. eKi vecinii ! u"!"esc *atG#c#"it#".
E adev"at, nu nd"3nesc s c"cneasc, se te! de
ea, ia" l#" nu le este dat, aKa cu! !i este !ie, nici
!ca" aceast #"! K#ntc de u$, acea dulce Kan%
s> tuleste%#.
91
2 e!eie (50)
QQQQQQQQQQQQQEist un *"*at. . u. 7u, t#tuKi e
# e!eie. E !aniac n p"ivin&a #l#si"ii c#"ecte a li!%
*ii. T#t ti!pul vine cu cte ceva. Su*iectul unei c#n%
st"uc&ii pa"ticipiale de la nceputul p"#p#3i&iei p#ate
c#incide cu su*iectul $"a!atical. at> 4late n *taia
vntului, c"en$ile au #st d#*#"te la p!nt. Fi sp%

t!nal,
cu ve"*ulnu-a#i.
datapeel,
spt!n. Fi, apa"&in
cu cele ca"e s nu ea$e"!
c#nGu$"ii
a <%a ;hia" dac nu eist nici # spe"an& 2, Ki vi"%
$ula nt"e su*iect Ki p"edicat, nt"e su*iect Ki p"edi%
cat 7u t"e*uie pupat%n cu" #pinia pu*lic.
S%&i spun ceva. 'ite p"#p#3i&iile astea. Ele eist
pent"u c eiKti tu. in cau3a asta p#t i "#stite. 7u%&i
p#t i spuse dect &ie. a"... ce%i de cut dac acel ci%
neva c"uia%i apa"&ineau alte p"#p#3i&ii A aKa cu!
!i apa"&in ele !ie acu! A a !u"it e apt, eist
sau nu acele p"#p#3i&ii n&ele$i p"#*le!a !ea, se%n%
v"t aici, n capul !eu, p"in u"!a"e eist... da" atunci
nu le !ai p#t "#sti nici#dat 7ici &ie
esp"e ce el de p"#p#3i&ii este A a" i A v#"*a,
#4nt"e*.
avut # *un Ki adev"at p"ieten, se nu!ea
B#"siOa H!#"i, a !u"it la el ca Be"li#3 n +aestrul
şi +argareta, a decapitat%# t"a!vaiul.  s%a "#st#$#lit
capul, 1%a v3ut. a" aceast B#"siOa H/!#"i se ddea
la *"*a&i la el cu! *"*a&ii se dau la e!ei. Si dint"e
98
Ktia, pu&ini. e altel, ea 1%a n&eles pe "udJ, !ai eact
aptul c Sind*ad, cele*"ul su pe"s#naG, nu este nu%
!ai un senti!ental, un vist#", n3est"at cu # vi"ili%
tate e"!ect#a"e, da" c este Ki $#l pe dinunt"u,
avnd nev#ie s%Ki nca"ce *ate"iile, t"e*uie, t"e*uie.
Sind*ad e t"e*uin&a, nu a"!ecul. (2) E"a # st"aKnic
e!eie de aace"i, t#t ce atin$ea se t"ans#"!a n *ani.
Sue"ea din p"icina asta, i e"a chia" tea!, i e"a tea!
c%# v#" epl#ata, au Ki epl#atat%#. Se ntlneau n ie%
ca"e di!inea&, n 3#"i, e"a un l#c pe ealul T"anda%
i"il#", cui*uK#"ul l#", la #"a aceea B#"siOa H/!#"i e"a
deGa epui3at, da" atunci s#sise #"a ei, p#vesteau la
ininit, ea asculta t#tul, t#ate p#veKtile de ccat, pent"u
c din p#veKtile lui Sind*ad d#a" # pa"te nense!%
nat "ep"e3int adev"ate neste!ate, v"ul ais*e"$u%
lui, "estul e "i$ul, e p"elin$e"ea, e d"ditul, e "eu$iul.
7#"#c c ea e"a ac#l#. 2 ct de !ult le a!u3a !ul&i%
!ea aia de *"*a&i Ki e!ei, pent"u c nu ceau de#%
se*i"e dac%i *"*at sau e!eie.
4! au3it atunci niKte p"#p#3i&ii pe ca"e pn atunci
le au3ise d#a" B#"siOa H!#"i. %a c#pleKit un senti%
!ent de Gen. 4! v"ut s plec. %a lsat s ! ap"#pii
de ceva pent"u ca"e nu snt A de!n, !atu", inte"e%
sat A p"e$tit. n p"e3ent, eu nu snt B#"siOa H!#"i.
R!i.
9C
2 e!eie (51)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Eist # e!eie. . i. 4 avut, a"e un
#st *"*at. ac ! $ndesc la el, "a", ! $ndesc
astel> *"*atul n#st"u. ;nd # nt"e* dac #stul ei *"%
*at !ai e Ki acu! nd"$#stit de ea, "idic i"itat din
u!e"i, spunndu%!i> acu! *ietul a"sai e nt"%# a3
p"#ast. 4cesta e nu!ele *"*atului.

e7u%Ki $seKte
un *"*at # e!eie,
#a"te pe cineva,
at"$t#", # a!ic,3velt,
nalt, ele$ant, deKi *"u%
net, sea!n cu "ep#"te"ul%vedet n#s S3il/$Ji, e
adev"at c%n ulti!a v"e!e a pus cteva Oile pe el, da"
acest luc"u i su"p"inde d#a" pe cei ca"e%1 cun#sc de
!ult ti!p, ca"e%i cun#sc nt"ea$a ev#lu&ie, ca s spu%
ne! aKa. Fi%a pie"dut apl#!*ul, *a !ai !ult> senin%
tatea. e nl#cuieKte cu un c#!p#"ta!ent st"ident.
E unive"sita", italienist, Ktie t#tul desp"e italieni, *a"#%
cul italian. a" Ktie asta la el cu! Ktiu al&ii s !nn%
ce, s ac d"a$#ste, s citeasc, s G#ace #t*al sau s
se pli!*e. S "espi"e, a" i deGa p"ea !ult. a" ce Ktie,
Ktie n eces, n plus, Ktie !ai !ult dect t#tul, p"in
u"!a"e, nu nu!ai n ca"e stuc din "e$iunea Pie!#n%
tului
!entep#ate
n#i ni le$tu"
$sit epist#la lui Z"inJi
cu P/3!nJ Ki, aca"e
c"ei#e" ele%nu
c#pie,
t#c!ai autentic, se al n a"hiva cet&ii de la +"aOn#,
nu nu!ai c ea t"e*uie cutat la pa"#hie, da" Ktie Ki
c%i indicat s se aGun$ ac#l# nu!ai dup%!asa, nu
!ai dev"e!e de t"ei, pent"u c pn atunci p"e#tul
9D


nc !ai !#&ie, da" nici dup cinci, pent"u c atunci
deGa citeKte, ia" dac v"e! s nu ne *at u!ne3eu,
s nu accept! vinul al* pe ca"e # s ni%1 #e"e cu v#"%
*e !ie"#ase (italiene), asta nu!ai ca s ne a*at aten%
&ia de la cel "#Ku, ecelent, da" pe ca"e nu%1 las ini!a
s%1 #e"e st"inil#". ;un#Ktin&ele lui snt unive"sale
(nt"%adev"> une#"i snt la$"ant !a"cate de cat#li%
cis!), p"ecise (t"ncneal il#l#$ic) Ki dist"active.
Se vede cla" c%n capul lui snt n$"!dite la un l#c
Z"nJi, nt"e$ul sec#l al L<%lea, p"e#tul din Pie!#nt,
*uchetul vinului "#Ku Ki clipa n ca"e v#"*eKte desp"e
t#ate astea.
n ulti!a v"e!e, cnd ! ntlnesc cu el nt!pl%
t#", "a", v#"*eKte altel. 7%aK putea s spun ce a"e acu!
n cap. Pi3de, sus&ine el, capul i este plin de pi3de,
n%a"e altceva n cap. 4Ka v#"*eKte, da" nu nu!ai nt"e
pat"u #chi,
vintele> ci Kip"ecu!
pi3d, n s#cietate@ #l#seKte
a! a!intit, cuutai
pul, plce"e cu%
Ki leu%
c#"ee. e p"#nun& cu # "eal satisac&ie, da" pent"u
c n 3iua de a3i ni!ic nu !ai scandali3ea3 A chia"
Ki stupeac&ia e $ene"at de neaten&ie, #*#seal sau
p#lite&e, eventual de iu*i"e A, nu eist # alt lu!e A
un alt !al de pe ca"e s p#at i p"ivit stalalt, de unde
s%a" putea naKte spe"an&e, de unde s%a" putea deini
#p#3i&ia, "e3isten&a, de unde s%a" putea spune pe nu!e
ne#*"3"ii A, nu este, nu p#ate eista, t#tul e pe%
ni*il, ni&el Genant, chia" "pciu$#s. 7%a"e !uie"e, !
$ndesc cu supe"i#"itate, da" n%a! d"eptate, di!p#%
t"iv, a"e !uie"e, a"e !uie"i cu duiu!ul, le schi!*
!e"eu, t#c!ai acu! a luat%# de nevast pe una din%
t"e ele, p"evd c n%# s ac !ul&i pu"ici ln$ el, a!
v3ut%# cu! se "uKinea3, i este "uKine din cau3a *"%
*atului A ca"e t#c!ai detalia eectele leuc#"eei pe len%
Ge"ia unei aKa%3ise c#le$e A, deKi n%a" avea Kans nici
dac s%a" !nd"i cu vehe!en&a de net$duit Ki cu de%
taliile in$eni#ase din desc"ie"ea cut de *"*at%su.
95
;u e!eia A s%# nu!esc acu!> #sta nevast A
v#"*esc t#t !ai des desp"e acest a"sai. 4"e pneu!#%
t#"a, asta%i ulti!a n#utate, acu! cu asta le 3pceKte
pe *ietele !uie"i, i p#vestesc, !i3nd, pe de # pa"te,
pe c#!pasiunea l#", "elee !ate"ne, pneu!#t#"a,
e $"av, ia" pe de alt pa"te, pe ca"acte"ul l#" ludic, c#%
pil"#s, pneu!#t#"a, 3*#" $"a&i#s. 4sta%i situa&ia n
p"e3ent cu *ietul a"sai, i p#vestesc. +e!eia tace, a!
s plec din casa asta, spune ap#i cal!, de pa"c !i%a"
ce"e s#lni&a sau ceva de $enul sta.
96
2 e!eie (58)
QQQQQQQQQQQQQEist # e!eie. . u. T"e*luieKte,
se a$it ca # s"lea3, alea"$ la *uct"ie, pune%n p"i%
3 t"ei apa"ate de u3 casnic, cupt#"ul cu !ic"#unde,
cupt#"ul de la a"a$a3 Ki !aKina de splat vase. P"%
GeKte Ki pine. +ace niKte $"i!ase de pa"c a" i # act"i&
din il!ele !ute. 4pa"atele se!nali3ea3 pe "nd, li%
c"esc, luie". 'nul dint"e ele snt chia" eu, *"*a&ii
*eau she""J, un s#i vechi, "a", din Spania. Snt che"%
cheli&i, e att de dulce, ieca"e pictu" e #a"te dulce,
snt
iat a!e&i&i
cu cheia,de%a *inelea. n se
n#u%nscutul ca!e"a
lupt din spate, ncu%
cu Ka"pele@ s#"a
lui !ai !a"e l p"iveKte " s clipeasc, !na i at"%
n n p#al, se !iKc ncet. 4cu! e!eia ncl3eKte
!nca"ea de sc#ici cu #"e3, a"unc n ea *uc&i de "aci.
4le$e vinul, pune !asa. nnc. B"*a&ii laud !/n%
ca"ea. 7u%i p"ea uscat nt"ea* cu p"ect#"ie e%
!eia. Ba da, K#pteKte unul dint"e *"*a&i cu p"ivi"ea
a&inti t%n a"u"ie. ;te ase!enea nt"e*"i vi se p#t
pune B"*a&ii nu "spund, e!eia de*a"asea3 !asa,
s#&ul ei # aGut, aduc plat#ul cu *"n3etu"i. E $ust#s.
Se"ata a luat s"Kit. +e!eia Ki pune capul pe !as
Ki h#h#teKte, cei d#i *"*a&i, unul snt eu, ia" cellalt,
evident, s#&ul, *u"duKesc chiuveta deGa $#al. Fa"%
pele nc se !ai lupt cu *e*eluKul. S#"a lui !ai !a"e
a a&ipit, *u3ele%i snt dulci, de pa"c a" i *ut she""J.
eGa nu !ai snt n cas, nici nu ! !ai $ndesc la ea.
9?
2 e!eie (5C)
QQQQQQQQQQQQQEist # e!eie. . i. 2. u. 7u v"eau
s v#"*esc cu tine, !i u"l%n a&. Evident, p"in asta
n&ele$e c nici !ca" nu v"ea s%!i v#"*easc. ac
p#vestea n#ast" a" i ceva !ai epic a" spune, a" i
spus, c deja nu !ai v"ea nici !ca" s%!i v#"*easc.
Sau a" n&ele$e
te"!inat. :ata. astel. ;%ace#st
ns este este,ce%a
p"in#st, da" acu!
u"!a"e, s%a
ni!ic,
deci, deGa nici !ca" s%!i v#"*easc. ncepnd din
acea clip, eu snt cel ca"e%i v#"*eKte (de pa"c aK v#"%
*i cu ea), i v#"*esc nencetat@ !ca" n ti!pul sta
nu ! p"seKte. 2*se"v c%a" tuli%# cnd ! #p"esc
s t"a$ ae" n piept. in cau3a asta !i%a! !#diicat
tehnica "espi"a&iei.
au lec&ii de ia # act"i& *t"n. 4*ia dac !ai a"e
p" pe cap, s%a ""it c#!plet, n pa"tea din a& a Ki
c3ut, "untea i%a u"cat !ai sus, a devenit # "unte !ai
a!pl, *"*teasc. !i v#"*eKte ie desp"e iu*i&ii ei,
"u!#s Ki cu "anche&e, ie desp"e tehnica "espi"a&iei.
+"anche&ea ei ! ui!eKte, den#t # "eal li*e"tate, din
cau3a astaspune,
che, !i e ni&eln%a!
pudic.
che7us!ai
! G#ac
dau npespectac#l.
scen, n%a!
-a"
nitas vanitatum, i spun@ i!*ecilule, !i spune. 7u !
sup", e ca Ki cu! Ki%a" i t"ecut !na p"in p"ul !eu,
i!*ecilule. 7u, nicidecu! din cau3a vanit&ii nu u"c
pe scen, n "ealitate e v#"*a de lu!inile "a!pei, ac#l#
nu u"c. 7u vanitatea. e altel, usese # e!eie se%
9
duct#a"e pe v"e!ea cnd e"a e!eie, da" "u!#as,
nici#dat, nici $"#3av sau inte"esant, n schi!* se
vedea pe !ine pasiunea, n$e"aKule, se vedea de la
distan& c a"de n !ine d#"in&a. E"a! seduct#a"e
pent"u c avea! &ipi !iKt#, #" acest luc"u se vede
pe # e!eie. 7u !%a aectat !*t"ni"ea, la cinci3eci
de ani a! pu"tat d#liu dup cu"ul !eu, l%a! Gelit,
atta t#t. n schi!*, a! #*#sit, n$e"aKule, pu" Ki si!%
plu a! #*#sit, Ki ! cac pe pu*lic. ac !%a" inte%
"esa lu!ea, !%a" inte"esa Ki lu!inile "a!pei. a" !
cac pe ele. i eu ! cac pe t#at lu!ea, a decla"at
t"iu!t#a"e. Fi pe !ine clipesc ase!enea unui *%
ie&el. 4! un t#n a!ilia", de pa"c aK cun#aKte%# de
cnd lu!ea, deKi nt"e n#i eist d#a" aceste d#u #"e
pe spt!n, de d#u #"i Kai3eci de !inute, nu se
uit la ceas, dup # v"e!e !i spune d#a"> ei *ine,
destul pent"u a3i. 4cest luc"u se%nt!pl eact dup
Kai3eci de !inute. Fi nici#dat nu t"e*uie s%Ki nt"e%
"up v"e# p"#p#3i&ie, nici i"ul $ndului, #"a se te"%
!in de la sine. ;"ed c Ki t"ea*a asta &ine de tehnica
"espi"a&iei. Fi pe tine, pi cu! s nu, ! cac Ki pe tine,
n$e"aKule, da" s nu te !*une3i, n%ai nici un a!es%
tec, aKa%i *t"ne&ea. Bt"ne&ea e u3u"@ te t#ceKte, te
nvecheKte, te dec#l#"e3i, dispa"i, *t"ne&ea e dispa%
"i&ia din lu!e. &i pie"3i l#cul, pent"u c nu !ai ai pu%
te"e s dai din c#ate. Sau che. 7u%i v#"*a de e$#is!,
! cac Ki pe p"#p"ia%!i pe"s#an. at luul ca"e nu
las l#c pent"u altceva. a nceput savu"a! acest lu%
c"u, nu ! inte"esa nici la, nici lalalt, e"a! nes&i%
#as, dev#"a! ap"#ape t#tul, nu depindea! nici de
aia, nici de ailalt... a" de t#t Ki de t#ate 7i!ic
4! p"esi!&it eu c # s a! p"#*le!e cnd cu"ule&ul
!eu ncepe s se lase. !i st pe v"ul li!*ii s%# n%
t"e*> dac%i aKa, de ce nu se sinucide ;"ed c Ktie c
n%a! s%# nt"e*, da" nu%i pas, se caca pe t#ate "s%
punsu"ile Ki aptele p#si*ile.
99
Bat c!pii cu tehnica "espi"a&iei ca"e s%a a!eli#"at,
i v#"*esc e!eii desp"e t#t Ki desp"e t#ate, desp"e
Eu"#pa, desp"e cu!ani, desp"e p#cin&a "iei a$%
dalena, desp"e iOl#s S3entOuthJ, desp"e /n#s B#l%
Jai, desp"e *u"ta ei, desp"e l#"ile c#!esti*ile, desp"e
!elci, desp"e !ine, desp"e ea, da" nu%i v#"*esc de%
sp"e *t"na act"i&. <#"*esc !ai ales desp"e ea, de%
sp"e e!eie, nu pent"u c asta a" !ai !*una%# sau
a" i!p"esi#na%#, nici c%a" i !ai atent, eventual chia"
captivat, nu aKtept ni!ic, pu" Ki si!plu !i place s
v#"*esc desp"e ea. ai p"esus de t#ate desp"e t"upul
ei. 'n t#"ent de c#!pa"a&ii. EKti ca # ilust"at de la s"%
Kitul sec#lului. 7u!ai n #t#$"aiile acelea !a"#nii
!ai ve3i aKa # *u"tic, pe"ni&a asta !#ale, pu#as,
nne*unit#a"e. Pe v"e!ea aceea t"upu"ile aveau pa"c
# anu!e in#cen&, ca"e !ai t"3iu a disp"ut. P#ate
pent"u c nu e"au att de ant"enate cu! snt a3i, c"eK%
teau de la sine, n !#d natu"al, ni se pa"e c vede!
"electa"ea in#cent a natu"ii. ;ascadele :"si!ea%i
$"si!e, ce !ai tu"a%vu"a, nu #*e3itate. n i!a$inile
astea !a"#nii Ki u3ate, t#t pe tine... vd... s lu!
un ee!plu... aceast #pulen& a cu"ului, ca"e t#tuKi
nu... t#tuKi e ca un *l#c c#!pact... nu%i sla* ca # pl%
tic, nu%i $"e#i ca un und de le!n, n&ele$i... in cau%
3a !#*ilit&ii a el Ki c#apsele, n ve"de. e pa"c
n%a" avea !usculatu", Ki t#tuKi snt ca de !a"!u".
7ici !uKchi, nici $"si!e. 2 i din cau3a c"nii 
dnt"eKte cu suspiciune, #a"e ce #i i v#ind. n schi!*,
eu nu v"eau ni!ic A eceptnd ce Ktie deGa> s nu !
p"seasc A, !i place pu" Ki si!plu s%i c#nte!plu
t"upul. 1%1 s"ut ici Ki c#l#, !ai de$"a* l pup, ha#tic,
din cnd n cnd l !uKc, !i ni$ din&ii n c#apse, n
u!", n ncheietu"a
viat # statuie. !inii, ni*u"tic.
;t de !ts#s Pa"c
este p"ul e"ia"!i%a
i n%
spus act"i&a c tehnica "espi"a&iei nu !i se va !*un%
t&i !ai !ult de%att. eci, ! alun$ 7u !i%a "s%
100
puns. 4! "nGit ca
p"seasc, !i%a!
se!n, s#lida"itate i
in t!pit, e"a! spe"iat, 6 s !,
spus n sinea !ea, sta%i p"i!ul@
!inin. u!neata n%ai s !*%
t"neKti nici#dat, a!Qnd"u$at la "epe3eal. iniKte.1
S !ai spun luc"u"i din astea  "ee" dac%n viit#"
s !ai spun aKa ceva. e ce%ai spune Pi, s vd dac
n$hite sau nu # ase!enea $luKc. ac "de de !ine
sau se *ucu". 4ud c e!eile $ust t#t elul de *"a%
K#ave. Bine au3i.
101
> 58C
2 e!eie (5D)
QQQQQQQQQQQQQEist # e!eie. . u. 2. i. ac snt
n ap"#pie"ea ei, n u!*"a ntunec#as Ki u!ed a
su*su#"ii, pe tulpina sp"ncenel#", pe t"andai"ul anu%
sului, n vi*"a&ia tend#anel#" ("#tul, 4hile, $"u!a3,
!etaca"p), n ntna #!*ilicului, n G#cul esel#", a!
sen3a&ia c nu cun#sc pe ni!eni Ki ni!ic, c ! alu

nt"%un dect
ni!ic, l#c necun#scut. 7ulasnt
pe ea.  uit ceascapa*il
s vdsct!e!#"i3e3
e #"a, da"
n ti!p ce%!i "idic p"ivi"ea de pe cad"an a! Ki uitat
ce #" e. in cau3a asta a!e&esc, !i se%ntunec vede%
"ea, !i a!#"&eKte *"a&ul d"ept. 4! p"#*le!e Ki cu
si!&ul #"ient"ii. in cau3a p"uden&ei, nu Ktiu eact,
da" pa"c t#at lu!ea Ki%a" t" pici#a"ele. e pa"c
aK vedea niKte !#"&i t"ndu%se. (P"in u"!a"e, nu se
p#ate sta*ili nici !ca" dac aceast t""e este "apid
sau lent.) Ea e sin$u"a ca"e t"ieKte. Fi eu ! !iKc
!ai ncet. Fi pe ea # ene"vea3 Ki # dep"i!, de ee!%
plu, aptul c "!n t#t ti!pul n u"!. 4"e i!p"esia
c v"eau s%# p"sesc. !i "idic att de ncet pici#"ul,
nct nt"%adev" t"e*uie s !edite3 la asta.
108
2 e!eie (55)
QQQQQQQQQQQQQEist # e!eie. . i. 2. i. E dispus
s ne ntlni! eclusiv n caenelele clasice (-pe t"#%
nu"ile sin$u"t&ii). 4cu! s%a n$"Kat pu&in, Ki nici
din&ii nu%i snt t#c!ai n "e$ul, da" cu $"eu ai putea
spune ca"e%i p"#*le!a, Ki%i cln&ne Ki v#"*eKte peltic,
ceva nu%i n "e$ul, "epet. 4"e $"iG s nt"e&ine! c#n%
ve"sa&ii "e$ulate, de apt a"e $"iG s "especte "e$ula
cel#" t"ei unit&i> l#c, ti!p, ac&iune. ac tace, i spun>
# ce v#ce ciudat 7u ! aGut ni!eni, t#at lu!ea
v"ea ceva de la !ine, !i%a! pie"dut cu!ptul, ia" n
ase!enea situa&ii v#cea !ea e !ai $"av, du!neata
ai # u"eche in. a, i "spund, pe du!neata ni!eni
nu te aGut. 4!nd#i ne $ndi! la !ine, ea cu d"a$,
eu, de#ca!dat, cu indie"ent.
10C
2 e!eie (56)
.QQQQQQQQQEist # e!eie. . u. 2. u. up p%
"e"ea !ea e *t"n, dup p"e"ea ei, nu, da" acest lu%
c"u nu%i un su*iect de discu&ie nt"e n#i. P#a"t *lu3e
din !tase sintetic, n cul#"i &ipt#a"e. Ki v#pseKte
p"ul ($al*en%pai).  se sc!#Kea3 *"etelele sutienu%
lui. 'n$hiile de la pici#a"e i snt c"pate. E ca # chel%

ne"i&,
ea. e at"$t#a"e
u*eKte Ki !i"#ase
*anii Ki t"upul, a t"anspi"a&ie.
inclusiv Fi a +"
p"#p"iul t"up. ca%
ecep&ie, t#ate *lu3ele i snt st"i!te, la u!e"i Ki la *"a&e
!ate"ialul e%ntins, d s c"ape. a" s"cu"ile !pun$
!tasea. tase sintetic. T#at lu!ea se uit la ele>
e!eie, *"*at, c#pil, adult, *t"n, tn", cat#lic, p"#%
testant, s"ac, *#$at, li*e"al, c#nse"vat#", al*, ne$"u,
s#ldat, civil, cei cu c#l#an ve"te*"al, cei " c#l#a%
n ve"te*"al, c"edinci#Ki, atei, pede"aKti, hete"#seu%
ali, p#e&i, p"#3at#"i etcete"a. 4! n&eles asta dint"%un
#c, aceKti d#i nastu"i ascu&i&i, aceast eclusivitate,
ase"vi"e Ki anc#"a"e unive"sal (la el Ki situa&ia !ea
pa"ticula", desp"e ca"e v#i v#"*i de%ndat). ;ele d#u
s"cu"i au le$at%# de eisten&. %a! spus acest luc"u.
ai p"ecis
s "d, a! ave"ti3at%#
s h#h#teasc, cu *unv#in&.
de pa"c 4 un
i%aK i cut nceput
c#!%
pli!ent $"andi#s, !ai ales c a!intise! de eisten%
&. a" nu%i cea! c#!pli!ente, a! v"ut d#a" s
nt#"c situa&ia n av#a"ea !ea. S%# s!ul$ de ac#l#,
!a!a ei de viat n aa" de !ine A !%a! tvlit
10D
de "s A[ ni!eni nu%i vede "dcina nev#psit a p"u%
lui, $i#a"sele%i &ipt#a"e, lenGe"ia%i p#n#sit, un$hiile
!ic#tice de la pici#a"e, t#at lu!ea vede d#a" aceste
s"cu"i nne*unit#a"e@ n aa" de !ine, ni!eni n%#
vede ca pe # chelne"i& p"pdit, at"$t#a"e, !i"#%
sind a t"anspi"a&ie Ki a caea, adic ni!eni n%# vede
aKa cu! e via&a.
 p"iveKte cu disp"e&> s%&i iu "ecun#sct#a"e
S !%nd"$#stesc de tine Sau ca! aKa ceva n #chii
lu!ii nu snt dect astea d#u s"cu"i E%n "e$ul. a"
tu ce pulica !ea eKti e altel, ne n&ele$e! *ine, eu
Ki cele d#u s"cu"i, nu snt discu&ii nt"e n#i.
105
.

2 e!eie (5?)
QQQQQQQQQQQQQEist # e!eie. . i. ( iu*eKte.)
<a"a nl#"eKte. a el ca Ki c"*uKul, di!inea&a, n
luna !ai, la cldu"a s#a"elui> Ki "evine din "e*e$eal.
P#a"t uste c#l#"ate, &ipt#a"e, nu se sieKte de cele

scu"te,
"at, a"e ca"e
niKtenu se !aispectacul#s
pici#a"e p"ea p#t"ivesc v"stei, e adev%
de spectacul#ase,
ia" *lu3ele%i leGe"e snt ase!enea velel#" A pluteKte
t#at. 7u%Ki "ade p"ul de la su*su#a". e$etele%i snt
$al*ene, de u!t#a"e n"it@ din cnd n cnd, nu Ktiu
din ce c#nside"ente c#nc"ete, ncea"c s se lase de. u%
!at, n ase!enea situa&ii sue" ca un dine, sue"in&
cu ca"e se !nd"eKte din cale%aa". 4p#i se d *tut
Ki ! "#a$ s%i sulu u!ul n a&. Ki nchide #chii
Ki inspi" cu atta pati! "#t#c#alele al*st"ii, nct a"
t"e*ui s iu $el#s pe ele. ese#"i este !elanc#lic,
sta"e pe ca"e eu, n elul !eu du" Ki $"#s#lan de sn%
t#s, # inte"p"ete3 d"ept indisp#3i&ie, ca ata"e nce"c s%#
nveselesc. T#tuKi, e"#a"ea !ea "euKeKte s%# sc#at din
v$una ei. !i
Gesc ntn$, 3!*eKte
satiscut. Pe ca
deunui v"Git#".
alt pa"te, a"ca3ul
Ki n eu "n%
sta
p#ate s ie vala*il un #a"eca"e p"incipiu de c#nse"%
va"e, # !elanc#lie c#nstant, pent"u c nveseli"ea !i
p"#v#ac p"#*le!e, Ki, pe !su" ce ea iese, alunec
eu, " s ! p#t #p"i, n cealalt v$un, nG$he%
*at din n#i nKine. Ea nu ncea"c s !%nveseleasc.
i!p#t"iv, ! *iciuie.  anun& c v"ea s v#"%
106
*easc la !#dul se"i#s cu !ine. Se p"icepe de !inune
s v#"*easc se"i#s cu !ine, e capa*il s ! c#nvin%
$ c nu desp"e !ine%i v#"*a, ci desp"e !#dul se"i#s,
astel ! "uKine3 !ai pu&in. Ba !ai !ult, nici nu !
"uKine3. P"#*le!a se c#!plic atunci cnd, !elanc#%
lic iind, v"ea s v#"*easc se"i#s cu !ine. e ee!%
plu, de%ndat !i se ad"esea3 cu du!neav#ast". Pn
Ki%n pat. !i spune> du!neav#ast" snte&i pat"ia !ea.
'n punct i. n du!neav#ast" a! aGuns la li!an,
n l#c s h#h#tesc de "s, !i aplec capul Ki ! $n%
desc ct de !ult # iu*esc. "a$#stea, p"ecu! # idee A
ce ticl#Kie 2 dat cu t"ece"ea anil#", pielea i este t#t
!ai nchis la cul#a"e. Sau e ptat ai de$"a* e
u!*"it.  s%a u!*"it t"upul. Pli!* un c#c#K le$at
de les de pa"c a" pli!*a un c&eluK. l ca" cu ea
peste t#t, la cu!p"tu"i, la "estau"ant, pe pe"#nul
$"ii, la ae"#p#"t. nt"e ti!p i $n$u"eKte. 7u%!i pla%
ce c#c#Kul@ l chea! ;ha"les, Fa"l.
10?
2 e!eie (5)
QQQQQQQQQQQQQEist # e!eie. . i. ( u"Kte.)
;nd iese pe uKa unui "estau"ant ap"in3ndu%Ki pe
l#c # &i$a", # nt"e* deGa> de ce Sau, cnd nncliala
di!ine&ii !i nt#a"ce spatele Ki cu ple#apele nc $"ele
de s#!n se%ntinde Ki, pipind ln$ ceasul deKtept%
t#", $seKte pachetul cu &i$"i Ki chi*"itu"ile, # nt"e*

deGa>ac
nea, a cta
apelpela3iua de a3i
Ktiin&ele nce"c s%i
!edicale, inluen&e3p"ivind
la statisticile "a&iu%
cance"ul, la spectacul#asele "adi#$"aii pul!#na"e pe
ca"e se distin$e cu cla"itate cat"anul depus (p"#*a*il
c%i cat"an), chiciu"a nea$". i at"a$ aten&ia asup"a
i!p#"tan&ei p"#teG"ii !ediului. :he&a"ii snt un leac
pent"u tine (4! i!p"esia c une#"i !i su$e"ea3
s ! c#nside" un $he&a". a" alte #"i, un leac.) Zilele
$he&a"il#" snt nu!"ate. Bie&ii $he&a"i #"ani, "de ea,
Ki%!i sul u!ul n a&. Eu # inund cu #*se"va&iile
!ele, cu c#!enta"iile !ele pedante, cu nt"e*"ile
!ele inc#!#de, cu $"i!asele !ele, cu aten&ia !ea c#n%
stant Ki *atG#c#"it#a"e, da" nu ca s%# a$ase3, i este
cla" acest luc"u, Ktie c pe (nine ! clu3eKte "a&iu%
nea, d#"in&a
cu t#ate de a ace
c une#"i ! t#tul ca "a&iunea
Ki sp"iGin s t"iu!e,
n p"incipiu A !da"
ap"#* u"i#as, dnd din cap ta!an n $u"a !ea A,
se ca! satu" din cnd n cnd, c#nsecven&a, indie%
"ent ce #*iect a"e, e $"eu de sup#"tat pe te"!en lun$,
dispe" Ki ace un $est disp"e&uit#", deni$"at#", ceea
10
ce ! l#veKte neaKteptat d"ept n ini!, ! si!t u!i%
lit, #" nu snt $enul ca"e n$hite *#*"nace, ce%a" i t"e%
*uit s ac altel ca ata"e, n%# las s%# tuleasc de ln$
!ine, ia" eu s "!n sin$u" ac#l#, nu%i aKa cu v#"*ele
nc"e!enite pe *u3e, !cind, nu, nici v#"* de aKa
ceva puiK#"ule, ncepe! s ne ncie"a!, i st"n$ cu
pute"e ncheietu"a !inii, i vd spai!a de pe chip,
! "uKine3, !i vede "uKinea de pe chip, "uKinea !ea
# nu"ie, u"ia ei !%ncu"aGea3, t#tuKi, nc n%a! aGuns
chia" pn ac#l#, Ki din n#u i st"n$ ncheietu"a !i%
nii, # d#a"e, sc#ate un &ipt scu"t. T#ate astea nu p"ea
snt de aGut#" $he&a"il#".

.09
2 e!eie (59)
QQQQQQQQQQQQEist # e!eie. . u. ( iu*eKte.)
e iu*it nu ! iu*eKte, da" nici nu ! u"Kte, !ai
de$"a* e cu"i#as. E ca # !alaie3 A nu !ai int"u
n detalii. 'n$u"ii, unii dint"e ei, desc#pe" pe chipul
Ki n #chii !alaie3el#" # pe"!anent e*" e"#tic.
ac n%# desc#pe", se #ensea3, du%te d"acuV, i spu%
ne !alaie3ei, Ki # !ai l#veKte Ki%n und, !ai eact i
d un pici#" n cu". ;e puia !ea v"ea *#!*#nica asta
de ci#c#lat nt"ea* un$u"ul. ;nd al asta un$u%
"#aicele A unele dint"e ele A pln$, scu!p#, spune
un$u"#aica A Ki%1 !*"&iKea3 pe un$u"ul ca"e se
dduse la !alaie3 A, daV de ce nu%&i p"in3i Ki tu p%
"ul, de ce nu%1 aci c#c a"&i at&t de &i$anc aKa, e att
de !a"e c#nu3ia, ppuKic# Ki !ai pln$e ni&el.
E cu"i#as@ sc#t#ceKte peste t#t. Se #ieKte c#nti%
nuu, ceea ce c"eea3 c#nu3ie. nt#tdeauna st tu"%
ceKte pn Ki pe cele !ai t"adi&i#nale scaune dint"%#
caenea. Se apleac deasup"a $enunchil#", i cup"in%
de n !ini, i !*"&iKea3 Ki i !pin$e !e"eu !ai
nc#l#, astel c t#tul, a!*ii $enunchi aGun$ la nl&i%
!ea chipului ei. n #"ice ca3, asta%i impresia !ea. (4"
i inte"esant de Ktiut unde%i snt, de apt, $enunchii
Ki t#t ce &ine de ei...) H#**J%ul ei este inte"e"en&a cul%
tu"il#", chia" !ai !ult dect att, e su*iectul ei p"ee%
"at, calul ei de *taie, cap"iciul ei, de altel, l#$ic, din
!#!ent ce !e"eu e luat d"ept &i$anc.
110
Since" v#"*ind, Ki eu snt de3a!$it dac nu des%
c#p" n #chii ei e*"a e"#tic, da" de l#vit n%# l#vesc
nici#dat. ac eist e*", aceast st"luci"e nt"e
$"#a3 Ki plce"e, n%# t"ec n c#ntul !eu. eKi n%aK
v"ea s pa"cnd
c atunci !aidesc#p"
*un dectnaKa%nu!ita
#chii ei, pe"ealitate,
chipul ei,pent"u
acea
p"*uKi"e halucinant, pe l#c a! #"$as! (c#nc"et> eGa%
cula"e). 2*se"v i!ediat t"ea*a asta, #"iunde Ki #"i%
cnd, n p"#vincie sau n capital, n 'n$a"ia sau la
<iena, n dictatu" sau n plu"ipa"titis!@ a" i $"eu
de spus dac%i sup"at sau !nd", dac%i !nd"
de ea sau de !ine. !i d # *atist s ! Kte"$. Batista,
un punct i n via&a !ea. 4! deGa d#u sute t"ei3eci
Ki Kapte de *atiste. 4K v"ea s depKesc !ia.  t#t
$ndesc ce va i atunci, da" n 3ada". a u"!a u"!ei,
8C? sau 1008 e t#tuna, nu%i aKa P#ate c acest 1008
e un$u"ul din !ine, aKa%nu!itul *"*at un$u".
111
2 e!eie (60)
QQQQQQQQQQQQQEist # e!eie. . u. ( u"Kte.)
2 iu*esc. 'ne#"i, cnd se iveKte #ca3ia, aK i n sta"e
s%# #!#". 7u, nu s%# #!#", pent"u c nici nu Ktiu ce%n%
sea!n
Ke3. S%iasta, da" cu
ut una s%ia"u"ia
t"snesc
n una
cap.nSau
!ut". S%#su*
cu #ala "etu%
p"esiune. Pi, de la asta a" putea chia" s Ki !#a".
Sau s !plnt cu&itul cel !a"e n ea. a" nu ca s%#
#!#", ci pent"u $estul n sine, ca s%!i ee"se3 !uK%
chii. Fi !uKchii t"e*uie s ac ceva. ;el !ai pu&in
pe"icul#s e dac u"lu Ki "st#"n !asa, da" t"ea*a asta
a" i, pe de # pa"te, # dist"ac&ie nu t#c!ai ietin, ia"
pe de alt pa"te, !i%a" a!inti chia" Ki dup !ai !ulte
3ile de isp"ava !ea, ceea ce nu%i t#c!ai ni!e"it. +#"%
&a !#t"ice este dispe"a"ea n a&a ine"&iei. ;#nKtienti%
3a"ea su*it c "espectivul c#nlict, nen&ele$e"ea, nu
p#t i t"atate, n sensul c nu%i ni!ic de cut. eci,
c Ki ea s%a pus n !iKca"e, !ai cu sea! c%i c#nst"n%
s s eecute # !uta"e pe ta*la de Kah, Ki e Ki ea pe
punctul de a egala ceva. ; acel ne (din nen&ele$e"e)
p#ate s ie pent"u ea la el cu! este pent"u !ine
!asa. nsup#"ta*il va i de#se*i"ea. in cau3a asta
t"e*uie s%i t"snesc una n !ut". Sau s ! c#nt#%
pesc n alt !#d cu ea.
118

2 e!eie (61)
QQQQQQQQQQQQQEist # e!eie. L. ( iu*eKte.) ai
de$"a*
unuia de!. i. dectei!.
cellalt, u. ai
i este ales
"ic dedect.
!ine,7e este c
pent"u "ic
i
este "ic de t#t Ki de t#ate, ia" !ie de ea, de cea pe
ca"e n%# cun#sc. Snt *ntuit de p"esupune"i. P#ves%
tea n#ast" a nceput cu snii ei, a! cut cun#Ktin&
cu ei n pe"i#ada "e$i!ului d/". nt"e n#i t"ei s%a
&esut # p"ietenie du"a*il. 4*ia dac snt !ai !a"i
dect ai !ei, cnd !i%i nc#"de3, da" nu pent"u $estul
sta plin de na"cisis! !%a! !p"ietenit cu ei. 7u nu%
!ai de tine, da" nici !ca" de u!*"a ta n%# s%!i !ai
a!intesc, pe cnd cu Ktia d#i, #h#, nc... 'nul din%
t"e ei este ci#p"&it, a"e # tietu", i%a #st tea! c t"ea%
*a asta # s !%nspi!nte Ki v#i pleca, este ac#l# #
su"ptu", se p"*uKeKte t"upul. e altel !i%a Ki spus
asta, da" nici !ca" nu i%a! "spuns, pent"u c dac
aK i c#nt"a3is%# aK i c#nside"at c%i nev#ie s%# c#n%
t"a3ic Ki c%i p#si*il spai!a. T#tuKi, a! nt"e*at%#,
n%aK i v"ut s t"udesc inutil, cu! st cu sensi*ilitatea
s"cu"il#", pent"u c a! # cun#Ktin& pe ca"e au uitat%#
pe *alc#n, pe v"e!ea cnd e"a *e*eluK, i%au n$he&at
s"cu"ile Ki au devenit insensi*ile. 4le !ele nu snt
aKa, !i%a "eplicat !*unat. 2 s"ut de sus n G#s. Se
vede c%au "euKit s inte"vin nc nainte ca nen#"#%
citele alea de celule s p"#lie"e3e ha#tic. ;el !ai n%
cntt#" i este 3!*etul. E ca # !"tu"ie a eisten&ei
11C
lui u!ne3eu. Se st"!* disp"e&uit#". n $ene"al, !
p"iveKte ni&el ca! de sus, ! c#nside" inantil, !i
snt inantile senti!entele, spune, !i snt inantile
ini&iativele, de ee!plu, da"u"ile pe ca"e i le cu!p"
la "epe3eal sau i le p"e$tesc pe"s#nal. Pn Ki%n pat.
;nd !i spune asta 3!*eKte Kt"en$"eKte, de pa"c
a" s#c#ti c, n #nd, e un luc"u n#"!al. T#tuKi, a" i
*ine dac !%a" c#nside"a # dat *"*at, dac a" spune>
da" este un *"*at n ine, e *ine Ki aKa. 2*iKnuiesc
s Ki c#nve"se3 cu snii ei, unuia ! ad"ese3 cu tu,
celuilalt cu du!neav#ast".
11D
2 e!eie (68)
QQQQQQQQQQQQQEist # e!eie. L. ( u"Kte.) +a&a
i este ac#pe"it c#!plet de #chela"i. Pa"c a" i # *"#as%
c. E su"p"in3t#" de u"t. P#ate s ie su"p"in3t#"
de u"t. Bu3ele%i snt ie"*in&i. n schi!*, cte#dat
i c"ap. E deKteapt, Ktie !ulte desp"e et"usci. in
cnd n cnd !%nGun$hie du"e"ea n u!"ul stn$,
instalat#"ul de $a3e e de p"e"e c pe"etele din piat"
*"ut e!an "i$. +e!eia%i ne"v#as, e a$itat, Ki des%
chide p#Keta,
$e # ca"te, # nchide,
a" v"ea s%# ia alea"$ la "atul
de pe "at, de "enun&.
n inal c"&i, atin%
i
este "uKine c ! iu*eKte, s%a de3#*iKnuit de aKa ceva
Ki%i spe"iat. 2chela"ii i snt din ce n ce !ai !a"i, pn
Ki eu !%aK putea adp#sti n d#sul l#". +ace # caea
!i3e"a*il, s#licit aGut#"ul et"uscil#", da" ei au dis%
p"ut.  !*"&iKea3 spas!#dic. i l#vesc #chela"ii,
#chela"ii i cad de pe nas, ! p"eac c t#tul a #st n%
t!plt#", # p"ivesc cu! Ki%i caut t"ndu%se de%a *u%
Kilea, nu ac nici # !iKca"e. Pndesc cu! i alunec pe
cu" st#a pantal#nil#".
115
2 e!eie (6C)
QQQQQQQQQQQQQEist # e!eie. Etcete"a. '"Kte pe
t#at lu!ea. ;nd a"e #ca3ia, ace "u altcuiva. 7u
t"ans!ite !esaGele@ a*"ic !esaGe alse@ i insti$ pe
c#pii@ pe p"in&ii !ei@ pe ai ei@ pe vecini, !ai nti pe
unul !p#t"iva celuilalt, pe t#&i !p#t"iva tutu"#", ap#i
pe ieca"e dint"e ei !p#t"iva n#ast". 4"e # in$eni#%

3itate ininit,
cient, deKi une#"i
la disi!ula"e. "enun&
E since", nulap#a"t
a"!a nici
cea #!ai ei%
!asc,
este nesue"it t#t ti!pul. Se si!te "u dac nu p#ate
s ac "u. Pune inten&i#nat p"ea !ult sa"e n !n%
ca"e@ int"#duce un cup#n epi"at n a*#na!entul de
clt#"ie al c#piil#"@ pune "ecept#"ul tele#nului ln$
u"c Ki "ecla! cuplaGul@ ntinde un i" de pescuit n
ca!e"a din !iGl#c, ia" dac !a!a se !piedic n el
pune t#tul pe sea!a !ea@ n#aptea !ut acele ceas#"%
nicel#" Ki !#diic #"a deKtept"ii, astel ca di!inea&a
s nt"3ie! cu t#&ii@ nea$ n !#d siste!atic, " s
clipeasc, cu! c a" avea #"$as!, deKi une#"i pn Ki
saliva i cu"$e de plce"e@ !#diic n sec"et decla"a%
&ia !ea de i!p#3it, ap#i, p"int"%# sc"is#a"e an#ni!,
at"a$e aten&ia
&, aceast iscului asup"a
"evendica"e a& de!ea.
t#t Ki4ceast
de t#ate,pe"seve"en%
aceast
ne#*#sit d#"in& de a ace "u ("utate) cu t#t dina%
dinsul Ki t#t ti!pul A e ase!enea unui !i"ac#l al
natu"ii. P"#*a*il c Ki al&ii snt n aceeaKi situa&ie, aceas%
t "ela&ie pasi#nal cu eisten&a i!pune "espect. is%
116
t"u$e eisten&a A cu # sin$u" ecep&ie. in cnd n
cnd pune #chii pe una din c"&ile !ele p"ee"ate din
*i*li#tec Ki%i lipeKte una cte una pa$inile ("espectiv,
n !#d l#$ic, d#u cte d#u). 4p#i, cnd iau n !n
un v#lu! de B#"$es s "ecitesc eseul intitulat Pierre
+enard, autorul lui %on ?uijote, ei *ine, atunci, &innd
n !n ca"tea de pa"c a" i # c"!id di#"!, #
eni$! !#n#litic, la el ca un scut desp#d#*it, atunci
snt un ni!eni, !ai eact, aK i un ni!eni dac ea, chia"
Ki atunci, ca nt#tdeauna, nu !%a" u" cu idelitate.
11?
2 e!eie (6D)
QQQQQQQQQQQQEist # e!eie. Etcete"a.  se ace
"u de la Ka!panie, i se nt#a"ce st#!acul pe d#s, de
cele !ai !ulte #"i t"e*uie s Ki v#!ite@ sc"*it, i &in
capul cu delicate&e, ca"acte"istic e Ki c eli!in ceva
material, 3$"un&u"#s, pe nas. ine !#"&iK la !"cile
*une, !ai p"ecis la calitate, aKa c # *ea cu plce"e pe
cea un$u"easc, cea cu etichet al*ast". 4"#$ant,
p"etinde c dac se uit la !ine i se "cesc Ki%i t"ans%
pi" !inile, ia" $enunchii ncep s%i t"e!u"e. a" s
nu c#nside" asta d"ept # decla"a&ie de d"a$#ste, nici
laud, pent"u c n%a! cut ni!ic, nici ca #!, nici ca
*"*at, s !e"it aKa ceva, deKi n%a" v"ea nici s ntin%
d c#a"da, s sa" peste cal. Pi atunci, ddea! cu
nsule&i"e din cap, calul a" sta nt"e n#i. 7ici#dat
n%a! v3ut%# ca pe un nt"e$. 2 dat i%a! v3ut sp"n%
cenele, pe a!nd#u, ia" la !iGl#c a! v3ut chia" Ki
c"a"ea dint"e ele, ""i"ea Ki ndesi"ea t"eptat, t#t
atunci a! avut n#"#cul s ! ntlnesc Ki cu #chii ei,
cu p"ivi"ea ei, ca"e%i tand", da" h#t"t, e adev"at A
Ki%i tipic pent"u !ine A c nu%!i a!intesc cul#a"ea
#chil#", deKi un an sau d#i, un deceniu sau d#u au
t"ecut deGa de cnd # t#t c#nte!plu, pa"c%a" i cp"ui,
aKa, !a"#nii, caenii #a"ecu!, pa"c%!i a!intesc Ki
# pat $al*en, chia" v"$at, da" p#ate c le ncu"c.
;u un alt p"ileG i%a! v3ut !na, e"a "ece sau t"anspi%
"at, nu Ktiu, !i s%a p"ut palid, e"a! atent n p"i!ul
11
"nd la un$hii, p"esupunea! c Ki le "#ade, da" nu s%a
c#ni"!at, "#dea pieli&a din Gu", # "#ade Ki n 3iua de
a3i, "#Kea&a ca"e se ntinde la *a3a un$hiei de la de%
$etul !a"e Ki de la inela" pa"e s indice # inla!a&ie.
:enunchii nu i%a!
p"#nun&a. %a! v3ut,
v3ut desp"esnii,
din p"#il t"e!u" nu ! sltau,
se &iau, p#t
se a"cuiau@ niKte sni veseli, nt"%un cuvnt. esp"e
din&i se p#ate spune c snt eni$!atici, ceva nu%i n
#"dine cu ei, nu%i eclus s ave! de%a ace cu # p"#%
te3, ceea ce, t#tuKi, a" necesita # eplica&ie. %a! v3ut
Ki cu"ul, n ti!p ce u!*la, n c#nsecin& din spate, n%
dep"tndu%se, *uci, ese, nici nu Ktiu cu! s%1 nu%
!esc, n aa" de t#ate astea, aK v"ea s nu !#" nainte
de a%i vedea p"ul, u"echile (c#nt"#l i$ienic), $tul (din
a& l%a! v3ut deGa u$itiv, cnd de e!#&ie a n$hi&it
n $#l Ki ceva s%a !iKcat ac#l#, a alunecat, de pa"c a"
i #st !"ul lui 4da!), aK v"ea s%i vd claviculele
(s#lni&ele), c#astele, #!#pla&ii ca niKte ci#tu"i de a"i%
p, pu" Ki si!plu #asele, ca nt"%un siste!, de la c"a%
niu pn la luie"ul pici#"ului, aK v"ea s%i vd *u"ta,
#sn3a tn", pu" Ki si!plu #sn3a, ca nt"%un siste!,
#!*ilicul, pu" Ki si!plu $u"ile, ca nt"%un siste!,
l#cii de su* *u"t, pu" Ki si!plu l#"ii, ca nt"%un sis%
te!. 4ltceva n%aK v"ea s vd, pent"u asta !i pst"e3
#chii. (St"n$e Ka!pania nt"e c#apse, aKa # desace.
4"at de pa"c a" avea un alus. T#t eu va t"e*ui s
n$hit Ki asta, spune unul dint"e n#i n ti!p ce Ka!%
pania spu!e$ Ki se "eva"s. ai de$"a* de la Ka!%
panie dect de la aceast $lu! nt!plt#a"e, !i
vine%n !inte c, t#tuKi, aK v"ea s%i vd Ki pi3duca,
aKa, stnd a&%n a&.)
119
2 e!eie (65)
QQQQQQQQQQQQQEist # e!eie. Etcete"a. e !ult
ti!p. 7e n&ele$e! *ine. 2 iu*esc pent"u c n #nd
(#ndul !eu) snt un senti!ental, laK p"#*a*il c nu,
da" ! ndui#Ke3 cnd vd acest ti!p i!ens t"it n
c#!un@ nu ! $ndesc la "evela&iile c#!une, nu snt
un
ci lan#stal$ic,
aptul cnici
v#!la!u"i
aKa%3iKi ani pet"ecu&i
n cu"nd@ !p"eun,
snt senti!ental
nu pent"u c aKa a! h#t"t s iu, detest n#ua Ki actu%
ala cale t"iu!al a ini!ii, aceast dec#nst"uc&ie t"ist
Ki nlc"i!at, nKelt#a"e Ki acil, aKa !i%e i"ea, sta
!i%e ca"acte"ul, cinic Ki senti!ental@ cele d#u c#a*i%
tea3 n !ine, eist, nu snt inventate n sc#pul sup"a%
ve$he"ii Ki disciplin"ii "ecip"#ce.
%e c&nd !i s%a t#t plns c n%# !ai n$hesuie ni%
!eni la pe"ete ca s%# s"ute, c ni!eni n%# !ai pipie,
adic !i%a ce"ut s#c#teal n p"ivin&a t"ece"ii ti!pu%
lui (ti!pul i!ens t"it n c#!un, pe ca"e a t"e*uit s%1
!p"&i!), #*iectnd, p"#*a*il, c nu%s n sta"e s
#p"esc ti!pul, de apt, !a"ea pasiune asta ace, se
#p"eKte
a!u&ite ti!pul,
pe *#lt,*la%*la%*la, stelele%s
d#a" tu Ki eu eist!nc"e!enite
pe P!nt,Kitaci
Ki tac, acest luc"u s%a nt!plat n pe"i#ada cnd !
c#nv#case" de !ai !ulte #"i la p#li&ie, a! p"i!it ci%
ta&ie n t#at "e$ula, cu! c a" d#"i s ! inte"#$he3e
n calitate de !a"t#" nt"%# anu!e aace"e en# :#da,
ia" cnd le%a! c#!unicat nu!aidect c eu nu cun#sc
180
nici un el de en# :#da, !%au liniKtit a*il, aK putea
spune chia" c#nvin$t#", au nceput s ! liniKteas%
c, nu Ki%au de3vluit c#!plicitatea, da" au lsat s
se%n&elea$ c, #h# cu"vs"ia%i !a"e, c Kei!ea, deKi
ace t#t ce%i #!eneKte Ki p#li&ieneKte p#si*il, nu p#ate
stpni !ate"ialul, ei *ine, da" dac t#t snt aici a" d#"i
s c#nse!ne3e datele, Ki s depun !"tu"ie, chia" dac
#"!al, n aace"ea en# :#da, da" cnd a! d#"it cu
ncp&na"e s alu t#tuKi desp"e ce $en de aace"e
a" i v#"*a, nu s%au *ucu"at, de pa"c i%a" i ene"vat
elul !eu c"c#taK de a i, au devenit "e3e"va&i, u"su3i,
!i%au dat d"u!ul, !%au "eche!at, de!#c"a&ie s#%
cialist, nt#tdeauna ! p"i!ea altcineva, la un !#%
!ent dat chia" Ki # e!eie, s%a #p"it ti!pul, p"#*a*il
c ea usese cea !ai u"su3, avea p"ul "#Kcat p"ins
la spate, n c#c, de atunci nu ac altceva dect s !
s"ut cu ea eclusiv Ki "epetat, nu v#"*esc (nu%i v#"%
*esc ei), nu si!t ni!ic (a& de ea), nu ! $ndesc (la
ea, da" nici la t"ecutul n#st"u c#!un, nici !ca" la
$u"a ei, deKi de%a lun$ul anil#" chia" c a! cun#scut%#
ndeap"#ape, t#tul, din&ii, !icile schi!*"i sue"ite
de din&i, "ela&iile dint"e din&i A au #st pe"i#ade cnd
e"au pa"c din plastilin, ap#i pe"i#ade cnd s%au "e%
ci!entat A, li!*a, !usculatu"a li!*ii, ca s nu spun
de l#vitu"ile cu li!*a, ne"vu"ile de pe ce"ul $u"ii, ca"%
nea de pe p#!e&ii #*"aGil#", din inte"i#", sn$ele p"e%
lins din $in$ie, t#tul), # s"ut Ki%# n$hesui la pe"ete,
# lipesc de pe"etele *i"#ului, de pe"etele ca!e"ei de
3i, de pe"etele h#lului, de pe"etele ca!e"ei din und
(cea pent"u adul&i), de pe"etele *uct"iei, de pe"etele
*ii, de pe"etele de sticl al se"ei, de pe"etele a*"icii
de h#l&Ku"u*u"i, de pe"etele casei de cultu", de pe%
"etele Kc#lii $ene"ale, de pe"etele $i!na3iului, de pe%
"etele acult&ii, de pe"etele *ise"icii, de pe"etele cape%
lei, de pe"etele *a3ilicii, de pe"etele #stului sediu al
pa"tidului, de pe"etele c!inului de *t"ni, de pe"e%
181
tele chi#Kcului de 3ia"e, de pe"etele Bncii de ;#!e"&
Ete"i#", de pe"etele din plei$las al sta&iei de aut#%
*u3, de pe"etele sta&iei t"enului inte"3#nal, de pe"e&ii
c"a!el#", c"ciu!il#", "estau"antel#", slil#" de !ese,
h#telu"il#", pensiunil#", de pe"etele Zi!!e" "ei%ului,
# lipesc de $a"d.. de $a"dul de le!n, de $a"dul de ie",
de $a"dul din ie" #"Gat, de $a"dul de s"!, de $a"%
dul din !"cini, de $a"dul viu, de *#"du", de uluc,
de palisad, de !pletitu"a din nuiele (), de p#!,
!ai ales de !", de p", de *"ad (!#lid, pin, a"$intiu,
cei t"ei), de pl#p, de un nuc tn", de tua de alun, de
tua de le!n%cinesc, de tua de t"andai", de !#K!#n
($"*#vit, d#a"), de p#a"ta $"dinii, de uKa $"aGdului,
de uKa de la de*a"a, de uKa de la int"a"e (!#del scan%
dinav), de uKa *atant, de uKa $lisant, de uKa tu"%
nant, de uKa litului, de uKa p#dului, de uKa pivni&ei,
de uKa aut#tu"is!ului, de aut#tu"is! (n d#i ti!pi,
n pat"u ti!pi), de tai, de aut#*u3, de t"#lei*u3, de
t"a!vai, de t"enul inte"3#nal, de t"enul%t"en, de va%
p#", de *a"c, de plut, de su*!a"in, de hid"#avi#n,
de avi#n, de plan#", de elic#pte", de a!i*iu, de *ici%
clet, de !#t#ciclet, de !#t#"et, de hid"#*iciclet,
de schiul nautic, de patinele cu "#tile, de sOate%*#a"d,
de stlpul de elect"icitate, de stlpul de tele#n, de ca%
*ina tele#nic, de ca*ina t"ans#"!at#"ului, de teG%
$heaua de la !a$a3in, de pupit"ul de !iaG, de teG%
$heaua de la ci"ciu!, de pupit"ul de n#te !u3icale,
de pupit"ul Kc#la", de "atul *i*li#tecii, de "atul din
dep#3it, de "e$alul din tip#$"aie, de *#ile"ul cu $a3,
de !asca de $a3, de *#!*a cu $a3, de &eava de $a3,
de "#*inetul de $a3, de *"icheta cu $a3, de "eK#ul cu
$a3, de "#3eta de $a3, de tu"*ina de $a3, de actu"a
de $a3, de la!pa
de ca!e"ele de $a3,
de $a3a"e, dede $a3ele,dede$a3,
c#nt#"ul a*"ica de $a3,
de ceasul
elect"ic, de ceasul cu cuc, de ceasul de !n, de cea%
sul de *u3una", de ceasul deKteptt#", de ceasul cu
188
pendul, de ceasul cu cua"&, de "i$ide", de !aKina
de splat "ue, de !aKina de splat vase, de p"Git#"ul
de pine (n c#n#"!itate cu n#"!ele un$u"eKti, !#del
-S#!lJ#), de cupt#"ul cu !ic"#unde, de televi3#",
de c#!*ina !u3ical (;%ul lipseKte nc), # n$he%
sui, # lipesc de t#t Ki de t#ate, de t#t ce%!i iese n cale,
de Pa"la!ent, de tata, de ve"s, de $"ani&a aust"#%un%
$a", da" nainte de asta de c#"tina de ie", de 3idul
din Be"lin, ia" acu! de cel chine3esc, # *uKesc de cl%
di"ea Pan 4!%ului, de 7#t"e%a!e, de Stephans%
Oi"che, de <ia <enet#, de statuia lui S3/nt#%#v/cs
din H#d!e3#v/s"helJ, # !pin$ unde p#t, la veci%
nul !eu, la s#"a !ea !ai !ic, la s#"a !ai !ic a
lui #s3t#l/nJi, pe tata l%a! p#!enit deGa, la p#KtaK,
sepa"at la cel ca"e aduce tele$"a!ele Ki la cel cu c#le%
tele, la pe"s#ana ca"e citeKte c#nt#"ul de $a3, la pe"%
s#ana ca"e citeKte c#nt#"ul de elect"icitate, la pe"s#ana
ca"e citeKte c#nt#"ul de ap, la a$entul de asi$u""i,
la cu"ie"ul editu"ii, la K#e"ul de la a!*asad (eic,
ane!a"ca, a"ea B"itanie, talia, 7#"ve$ia, 2landa,
4ust"ia), este # e!eie ca"e vine s calce hainele, # !%
pin$ Ki n ea, de ase!enea, # lipesc de ie"ul de clcat,
ap#i # n$hesui n c"ei#n, n "adie", n stil#u, n a$"a%
ele de p"ins h"tii, n pena", n cli!a", n p"espa%
pie", n sc"is#"i, n calenda"ul de *u3una", # i3*esc de
c"&i, de p"#3a !a$hia" c#nte!p#"an, de clasicii n
via&, de ant#l#$ii, de dic&i#na"e, de leic#ane, n !#d
special de cele t"ei v#lu!e ale ic&i#na"ului Eti!#%
l#$ic (acu! aKtept v#lu!ul supli!enta"), de pant#i,
de K#sete, de i3!enele !ele, de sac#u, de c"avat, de
#chela"i, de &i$a", de sup, de ca"ne, de $a"nitu",
de ca"t#ii la tav, de #!leta cu slninu&, de a*u"ii
ca"e se de$aG, d%i cu ea de a"#!, de i!a$inea unei
cine selecte, de +e""a"i, nc # dat de statuia lui S3/n%
t#%#vcs, de un $he&a", de pust, de *e"ile !eicane
(in c#nc"et#> ;#"#na, B#he!ia, 7e$"a #del#, Supe%
18C
"i#", #s E\uis, <ict#"ia, S#l, ndi#, #nteG#, 7e$"a
e#n, 7#che*uena, ;a"ta Blanca, Paciic#, ;hihua%
hua, B"isa, #del# Especial), de un su"s, de un ul$
de #v3, de *a$heta a*sent a unui di"iG#", de aci
7dai, de El3vieta <ite"*#, de un sandviK cu ca"ne
de "en, de # ta*let de ci#c#lat, Ki, n ine, da" nu n
ulti!ul "nd> de t#t Ki de t#ate, # n$hesui, # lipesc
de cuvintele !ele, de spa&iile dint"e cuvinte, # n$he%
sui n tce"ile !ele, ea $e!e ni&el, *u3ele i se deschid,
i se p"elin$e saliva, din cau3a s"utatului t"upu"ile
ni se !eta!#"#3ea3 t#t ti!pul, accentele aGun$ n
alt pa"te, altele v#" i accentele n#ast"e. 7e cl#c#%
tesc !ut"ele.
18D
2 e!eie (66)
QQQQQQQQQQQQEist # e!eie!iu*eKte. 4"e pi%
ci#a"ele "eci. ai eact, ce p#t s ai"! cu !na pe
ini! e c n pat a"e pici#a"ele "eci.  *a$ su* pla%
pu! Ki de%ndat !%apuc $"#a3a, $ndindu%! la
clipa n ca"e ! va atin$e aceast pa"te sc"*#as de
*"#asc. :enunchii i snt ns cldu&i, ia" pa"tea din%
t"e c#apse e att de *anal de ie"*inte, nct nici n%#
!ai p#!enesc (p"leKte ia"*a etc). a*a pici#"ului
ei ne a!inteKte de "i$ide", ia" acesta, de $titul !n%
c"ii (!ai nti c#n$elat#"ul, ap#i $titul). 2 iu*esc,
n ulti!a v"e!e, !nnc !ai pu&in, de altel !i pun
din t#ate, da" nu!ai # sin$u" dat. Se st"ic t#tul,
ecla! Ki se uit de Gu"%!p"eGu" p"in *uct"ie cu
# spai! !i!at, # s ve3i c se st"ic t#tul, "!ne
pe capul !eu, Ki%Ki "#teKte #chii ca # act"i& dint"%un
il! !ut. ncet%ncet, naintnd de la "ece sp"e ie"%
*inte, de%ndat ce uit! de $tit, de "i$ide", de la*a
pici#"ului, de ca!e",
pesta, de &a", de cas,
de c#ntinent de st"ad,
(Eu"#pa), de Buda%
de P!nt, ia"
'nive"sul, nu%ncape nd#ial, se ap"#pie su* #"!a
unei epl#3ii stela"e A !i K#pteKte e"icit la u"eche>
st"ic%te peste !ine.
185
2 e!eie (6?)
2 e!eie (6)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%. Eist # e!eie!u"Kte. i%e sil
de tine, !i spune, aKa ceva nu !i%ai spus nici#dat,
i spun, v#ia! s te "nesc, !i spune, # d#a" att,
pi atunci nu%i nici # p"#*le!, i spun, de apt, n
p"incipiu ai d"eptate, !i spune Ki ncepe s v#!ite
n tce"e.
QQQQQQQQQQQQEist # e!eie!iu*eKte.  iu%
*eKte.  se ace d#" de duc. S nu iu *"utal, s iu
n&ele$t#", deGa s%a Ki !achiat, e !*"cat, t"e*uie
s p#"neasc. 4ltel a" nt"3ia. 2a"e e apt, n%a" n%
t"3ia, da" n%a" aGun$e ac#l# la ti!p. 2a"e 4" aGun$e,
da" chia" Ki aKa, acu! t"e*uie s plece. Snt culcat n
pat, ea v#"*eKte din uK. #a" cteva !inutele, i spun
!ali&i#s Ki%!i desc#p" t"upul, lasV s vad c nu $lu%
!esc. 4lt dat se p"#steKte, se p"eace c "e$"et aceas%
t schi!*a"e a eveni!entel#" n ceva lipsit de eveni%
!ente,
ea n%a" da"
aveaeu# s nu t"a$
d#"in& dinie"*inte
!ai asta c#nclu3ii p"ipite,
dect s%Ki nici
#cupe
l#cul, ac#l#%i l#cul ei, ac#l# se si!te n si$u"an&, lu%
!ea%i n si$u"an& dac ea se p#ate nv"ti -pe aa de
dia!ant a lu!ii. 4cu!, nu. ai lipseKte pu&in Ki "i%
dic din u!e"i. Scuip%!, d"acuV s te ia e ce%!i
aci una ca asta, nt"ea* #*#sit. 2 i!pl#", snt d"%
$u& cu ea, !i ac#p" t"upul. Ki pune !na peste p%
tu" Ki d s plece. 2 apuc de ncheietu"a !inii, aK
v"ea s%# c#nduc, se !p#t"iveKte, ne ncie"a!, # st"n$
cu pute"e, Ki s!uceKte !na, n%# las, i t"a$ !na su*
ptu". <i#len&a este ecitant. #"in&a nen"nat
pent"u ac&iune din iin&a c#nte!plativ. Sau e"#tica
spai!ei. Sen3ualitatea ase"vi"ii. Etcete"a. 4lt dat,
pe !su" ce se ap"#pia de -esen&a p"#*le!ei, de%
venea din ce n ce !ai autentic, pasi#nat Ki cal!
186

18?
n acelaKi ti!p, t#t !ai d#cil Ki t#t !ai eli*e"at, ia"
vi#len&a c"escnd, vi#len&a !ea, t#t !ai delicat, !ai
*lnd, !ai eicace, da> !ai "uctu#as. a" acu!, nu.
E *ine Ki aKa, puiK#"ule, pi dac nu, atunci s ie nu
a" tu t#t nu pleci de aici pn atunci nu ! inte"e%
sea3, n%au dect s te aKtepte. 2 s te aKtepte cele d#u
puliK#a"e (E v#"*a de iicele n#ast"e.) i pndesc chipul,
nu se uit la !ine, n%aK putea spune nici !ca" c se
*a"icadea3 nd"tul #chela"il#", se h#l*ea3 la pe%
"ete, n%# vd c%a" i u"i#as, nici de3a!$it, nici t"is%
t, nici necGit, (n%)# vd nicicu!, i st"n$ ncheietu"a,
i !iKc !na, de pa"c a" i # !n schil#ad, pa"ali%
tic nu #pune "e3isten&, #nanie Ki vi#l, d#i iepu"i
dint"%# !puKctu", Ki ce%!puKctu" nu #pune "e%
3isten&, !i nchid #chii, e K!#t"u nu $lu!, s nu
$"eKi!, indie"ent din ce pa"te a*#"de3 p"#*le!a, #
epe"i!ente3, sl*esc st"ns#a"ea ncheietu"ii, ea se
#p"eKte, asta%i deGa ap"#ape "e*eliune se h#l*ea3 la
pe"ete, s nu c"e3i c scapi cu att. esi$u", aKa !e"$e
ncet, ne !p#t!#li!. T#tuKi, pa"c n !#!entul eGa%
cul"ii s%a" ndui#Ka. T"e*uie s plec!, !i spune,
Ki
dapleac nt"%adev".
!ea, ac#l# e ce"ul  Kte"$ e!#&i#nat. 4ici e c#a%
al*ast"u.
18
2 e!eie (69)
QQQQQQQQQQQQQEist # e!eie!iu*eKte.  u"K%
te. e apt, n%a"e i!p#"tan& dac ! iu*eKte sau nu,
p"#*le!a ca"e ! p"e#cup nu n asta c#nst, ci !ai
de$"a* n evada"ea, n apatia Ki ne$liGen&a unei pe"%
s#ane ca"e spe" c se v#" schi!*a luc"u"ile dac pune
p"#*le!a pe tapet, *a !ai !ult, cuvntul -spe" nu
ep"i! nici pe depa"te acea sta"e de c#nst"n$e"e
Ki ase"vi"e n ca"e schi!*a"ea este nu nu!ai p"eten%
&ie Ki d#"in&, ci Ki necesitate vi#lent, ep"i!a"ea *"u%
tal Ki ca"a$hi#as a acesteia, a aptului c aKa nu se
!ai p#ate c#ntinua, un !inut se depune peste cel%
lalt la el cu! se depune ccatul p"#aspt al cinelui
peste cel vechi, uscat deGa, # #" se a$a& de cealalt
ca d#i Kacali "!aKi unul n cellalt, ia" nt"e ti!p ni%
!icul pustiu, d#a" aceast n$e!na"e, 3ilele, anii se
succed n acelaKi "it!, n ine, atunci a t"e*uit s pun
p"#*le!a pe tapet Ki s%# nt"e* c&nd anume (t"ea*a a
sunat ca Ki cu! aK i d#"it salat de li!*i, da" #a"te
ta"e !i%aK i d#"it, pe cnd niKte li!*i), ia" ea !%a
p"ivit cu aec&iune, a*ia !i"ndu%se, da" tu nt"e*a"e
la ca"e i%a! "spuns "epede, " s stau pe $ndu"i,
eu, eu #"icnd #"icnd 7u ne%a! !iKcat. 4p#i a ieKit,
nchi3nd n tce"e uKa, # e%n "e$ul, a! au3it de aa%
" (cu disp"e& cu spai! cu "ese!na"e), pi, #"i%
cnd Ki eu. Facalul t"ieKte din h#itu"i. Sau hiena
189
2 e!eie (?0)
2 e!eie (?1)
QQQQQQQQQQQQQEist # e!eie!u"Kte.  iu%
*eKte. 4cu! nu !ai este acest ! iu*eKte, ! u"Kte
etcete"a. 4K putea spune c p#t nu!"a pe de$etele
unei sin$u"e !ini de cte #"i a! v3ut%#, da" n ca%
3ul sta n%aK
pectiv. Stauputea
ln$ p"eci3a cte de$ete
ea de pa"c a! lasta&ie
aK sta nt"%# !na de"es%
aut#*u3, "#lu"ile nu snt !p"&ite, n Gu"ul n#st"u vu%
ieKte #"aKul, h#"cie, ia" eu "#stesc #nit> asta este,
te iu*esc. ;"ede Ki nu c"ede, adic snt !#!ente cnd
c"ede, Ki altele cnd v#!it n tce"e.
QQQQQQQQQQQQQEist # e!eie!u"Kte.  u"K%
te. 2 iu*esc. Se desc#!pune. i cade p"ul, di!inea&a
"!ne pe a&a de pe"n un !ic cui* de pas"e, un
s!#c "#tund, i cad Ki din&ii, i"eKte, !ai ncet dect p%
"ul, $in$ia i este inla!at, at pe ce"ul $u"ii, la "%
dcina din&il#", de Gu"%!p"eGu", # pu"ulen& sp"inten.
Se p#ate spune c pu"#iul este pa"tea cea !ai i!p#"%
tant a t"upului ei.  se p"elin$e Ki pal!a, n ti!p ce
pielea i este uscat Ki s#l3#as, pn Ki n ail, ac#l#,
!icu&a ven $al*en #c#leKte inla!a&ia "#Kiatic de
la "dcina pe"il#", Ki, desi$u", i cu"$e ceva diluat Ki
dint"e c#apse, pt/nd n pa"tea din a& st#a ustei. i
cad Ki un$hiile. 'n$hiile de la pici#a"e !ai t"eac%!ea"%
$, da" cnd se%nne$"eKte cte # un$hie de la !ini Ki
se desp"inde cu t"iste&e, n l#cul ei "!nnd un ci#t
c#"n#s Ki # *alt de sn$e nche$at, este deGa, indepen%
dent de pe"s#an, de%a d"eptul de3$ustt#" Ki i"itant,
i Ki spun. e ce nt"ea* 3!*ind, cu t#&ii snte! !u%
"it#"i, nu%i aKa 4tunci asta ! de3$ust Ki ! i"it,
i spun.
1C0
1C1
2 e!eie (?8)
QQQQQQQQQQQQQEist # e!eie.  iu*eKte. 2 iu%
*esc. #!entan, snt plictisit de t"upul ei. Se t#t &ie
ln$ !ine. ai de$"a* !i%# "ec pe uscat. 7u%i *ine,
e p"ea pe Kleau.
1C8
2 e!eie (?C)
QQQQQQQQQQQQQEist
t"e* dac ! iu*eKte. aV# e!eie.  iu*i
de ce !%a" iu*eKte. 2 n%c
Pent"u
aKa ne%a! n&eles. S te iu*esc 4Ka 4Ka. 43i Fi a3i,
pi si$u" c da, nt#tdeauna, la 3ece Ki Gu!tate, n
ianua"ie, la cu!pna !ileniului, n pe"!anen&... sau
d#"eKte # 3i li*e" Bine... a ca"e 3i s%a $ndit P#a%
te... p#ate !ie"cu"i. e ce t#c!ai !ie"cu"i Pent"u
c a3i e G#i. icul !eu cavale".
1CC
2 e!eie (?D)
2 e!eie (?5)
QQQQQQQQQQQQQEist # e!eie. 2 iu*esc. 4K putea
s spun punct cu punct de ce. 4K putea s enu!"
acele calit&i, calit&ile ei *une Ki "ele Ki de neclasiicat,
ca"e !%au cut s%# iu*esc> Ktie $"eceKte, a"e pist"ui,
a"e # cicat"ice pe "unte, un se!n palid de ecla!a"e,
ei "adical,
este ac",iini!a
placesla*,
#pulen&a, a"e un p"scu"te
a"e c#apsele t#"en&ial,
(!ai $u"a
ales
una dint"e ele), cnd e canicul, nici nu Ktiu cu! a"
t"e*ui s spun, i se #p"eKte pielea su* #sul n#adei,
ac#l# de unde p#"nesc cele d#u c#line, da" cu"!%
tu"a nc nu se adnceKte, ac#l# i se c"ap pielea Ki ni%
&el se Ki inla!ea3, i place tal# ;alvin#, i plac ul$ii
de #v3, pielea i este de cul#a"ea *"#n3ului, e de#%
p#t"iv vul$a" Ki pudic, n acelaKi $est cu"aG#s. P#t
nu!"a pe de$etele de la # !n de cte #"i a! v%
3ut%# etcete"a. 4sta este, te iu*esc. ;"ede Ki nu c"ede.
1CD
QQQQQQQQQQQQQEist # e!eie.  u"Kte. 7u se
p#ate spune c !%a" iu*i. a" !ai ales G#ac *aschet.
%n$hesuie
!%n$hesuie n n pe"ete,
pe"ete, n
cupe"etele
pa"tea de G#s a pntecelui
*i"#ului, n pe"e%
tele sal#nului, n tua de alun, n uKa c"a!ei, n 7#%
t"e%a!e. 4cuV ce s ac e !ult nu ! !ai ant"ene3
siste!atic. Fi n 3ada" i spun c snt un #! n t#at
i"ea, cu a"!ata cut, s%Ki *a$e !in&ile%n cap, nu
se sinchiseKte.  t#t plesneKte cu pa"tea de G#s a pn%
tecelui. Ki nd#aie $enunchii, se las !ai G#s ca s
aGun$e! la acelaKi nivel Ki d%i E cent"u naintaK, pa%
sele i snt de%nc"ede"e. ac se caliic n divi3ia 4,
va t"e*ui s inJente3 ceva, aKa%i p"ea pu&in, Ktiu.
1C5
2 e!eie (?6)
QQQQQQQQQQQQQEist # e!eie.  iu*eKte. a" !ai
ales e *ale"in. 7%a"e pe ea nici un $"a! n plus. T"ea%
*a # c#st, $tul i este plin de "idu"i delicate, nu sea%
!n cu un $t de cu"can, cu! e $tul lui au$ha!,
de ee!plu, nt"%# #t#$"aie cut la *t"ne&e, nu%i
at"n pielea, da" n ti!p ce v#"*eKte i se ca! c#nt"ac%

t tend#anele
!nt#" sau i vi*"ea3
i se nt!plase cte un
#dini#a" !uKchi,
Ki lui ceva ase%
ati #vcs,
la estivalul la de !u3ic uK#a". R!ne p"#*le!a
esel#". ;u! se 3ice, rsc* oder 4esic*t, # e!eie t"e%
cut de pat"u3eci t"e*uie s decid> es sau a& (farce,
aK K#pti cu nsule&i"e "e3u!ativ). eci3ia a #st luat,
chipul i este echili*"at, n%a"e pun$i, nu%i su"pat, n%a"e
adncitu"i n Gu"ul $u"ii, ia" "idu"ile de la c#ada #chi%
l#" !"tu"isesc desp"e since"itate, nicidecu! desp"e
i"eve"si*ilitatea ti!pului. +" # ncl3i"e p"eala*il,
e capa*il s%Ki "idice pici#a"ele pn la nl&i!ea u!e%
"il#". e altel Ki de!#nst"ea3, " v"eun !#tiv anu%
!e, aceast !iKca"e, d#a" aKa, pe neaKteptate (mirni.
dirni., cu! spune nea!&ul), nt"%un !a$a3in sau la

"estau"ant. u!ea
t#ate p"ivi"ile. E nsesta"e
uitslaac
n#i. Kin"unt cu !nd"ie
Kpa$atul (!ai ales
n luna !ai). E pu&in spus c%i *ale"in, e # adev"at
dansat#a"e, cu t#t ce a"e, i dansea3 t#ate p"&ile t"upu%
1C6
lui, inclusiv septul na3al sau tend#nul lui 4chille, t#a%
te p"&ile t"upului, t#t ti!pul. <ia&a n#ast" este un
ete"n pas de deu., uste din tulu"i Ki p#ante cu v"ul
din plu!*.

1C?
2 e!eie (==)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Eist # e!eie.  iu*eKte. (4! de%
cis c du!neata ! iu*eKti, i%a! spus #dini#a", da"
a!intesc asta d#a" n pa"ante3.) i u"Kte pe c#!u%
niKti. Pe ct ! iu*eKte pe !ine, pe att i u"Kte pe
ei. ai eact> pe !ine ! iu*eKte la el de !ult ct i
u"Kte pe ei. ac # las !ai !#ale cu u"a, i se d#!#%

leKte
se iu*i"ea,
ap"inde de ia" dac%i
iu*i"e. u"Kte
7u%i Gust cu
dinn#ca"e
punct depevede"e
c#!uniKti,
s#cial, da" ! d#a"e%n c#t de Guste&e dac%i v#"*a ta%
!an de asta (de ea). P#t s spun c, n pe"i#ada p"i!u%
lui $uve"n de cent"u%d"eapta ales n !#d de!#c"atic,
a! t"it destul de de3*ina&i. 7u s%au nt!plat p"#%
*le!e $"ave, d#a" c... n ine, v#"*ea! !ai ales de%
sp"e ce avea! de cut n Gu"ul casei, desp"e Kc#la"i%
3a"ea c#piil#", da" nici#dat n%a i3*ucnit n plns, ia"
dac ! p"ivea nu se ascundea din a&a !ea, &ipnd
Ki s"ind peste !as Ki scaune, !*"cat d#a" nt"%#
c!Ku&, nici n%a deschis v"e#dat peste !ine uKa
de la cl#set.
Ehei, da" dup ale$e"i... i, da" a&i Ki "eap"ut
ia"
ani #chiK#"ii ei n
s"au lăfăit nstela&i a"uncau
&a"a asta... scntei.
ia" acu! Pat"u3eci
idi#&ii de
Ktia i%au
v#tat Stau n *anca !ea, nu sc#t nici un cuvnt, nu%i
spun c idi#&ii Ktia snte! n#i, &a"a. Eu una nu i%a!
1C
v#tat, t"ea*a asta s nu !i%# spui nici !ca" n $lu%
!, ia" dac tu i%ai v#tat n sec"et, te #!#". "a$a de
ea. 7%# cal!e3, nici v#"* s%# cal!e3@ a!inti"i din
T#scana. 7u%s n sta"e nici !ca" s v#"*easc Ku%
ie". 2 si!t att de ap"#ape, c !i se%nc#"dea3 t#&i
!uKchii. 4u u"at ct au putut, ia" acu! tac !lc. 4u
nen#"#cit &a"a, ia" acu! !ai snt Ki #*"a3nici. evin
livid, !i t"e!u" !inile, !i aud *tile ini!ii. #*%
*JKti de la sindicate, Ki ! apuc de c#aie, da" cu atta
pasiune, cu atta plce"e Ki e"!itate, nct a" putea i
"ec#nst"uit # &a" nt"ea$.
1C9
2 e!eie (?)
2 e!eie (?9)
%%%%%%%%%%.%%%%%%%%%Eist # e!eie.  iu*eKte, nu !
iu*eKte. n cul!ea petite mort %ului, n#ta *ene, n ul%
$e"ele v#lupt&ii, i u"lu n a& sau n $t sau nt"e
c#apse sau n #"ice altceva a" avea, ac#l# unde t#c%
!ai ! alu> tu, tu, om$uds<oman, tu astel veni%va
s"Kitul. i sca"pin *u"tica, au #st c"eate institu&iile
de!#c"atice.
1D0
QQQQQQQQQQQQQEist # e!eie.  u"Kte. #u. &i
snte! pe plac ! nt"ea* ele "3nd. S#a"ele $al*en
de t#a!n st"luceKte, stau pe t"eptele *ise"icii ca un
ce"Ket#" sau un p"e#t ca"e p"icepe !esaGul v"e!u"i%
l#". 7un&iu ap#st#lic. 4! s "spund !ai t"3iu, da"
t"e*uie s !ai t"eac pu&in ti!p. 'n $"up de tu"iKti
Gap#ne3i invadea3 pia&a, ne t"i!ite! c#piii la Kc#a%
l, cele d#u e!ei i sup"ave$hea3 la !ate"iile u!a%
niste, eu n d#!eniul Ktiin&el#" natu"ii, n caeneaua
clasic de peste d"u! unul dint"e chelne"i se cea"t
cu e!eia ca"e ace caeaua, &ip, ap#i se p"uiesc,
peste pia&neset"ec
*ise"icii, p"#iectea3
t#&i i#"ii,u!*"a
la l#culp"elun$ a tu"nului
de !unc ave!
pa"te de # avansa"e "u!#as, ni se !#diic "ela&ia
a& de t"up, ne liniKti!, da" iese "epede la iveal c
a #st v#"*a de aut#a!$i"e, $l$ia%i ete"n, pe t"ep%
tele "c#"#ase ne este "i$ la und, ne "idic! uKu"el
Ki ni%1 "ec! (i3ic), eist un !#!ent n ca"e ave!
i!p"esia c via&a c#piil#" este !ai i!p#"tant dect
a n#ast", !ai t"3iu ne este "uKine de asta, ia" cnd
luul al*ast"u%!a"#niu al lucea"ului a inundat deGa
t#tul, le K#ptesc etel#" c p"#*le!a ca"dinal a" i c
la p"n3 a! !ncat ceap, c deKi !%a! splat pe din&i
t#tul e%n 3ada", pent"u c, aKa cu! *ine Kti!, !i"#sul
nu vine din $u", ci din st#!ac. ncet, cu $estu"i c#%
1D1
!#de, Ki deschid a!nd#u n acelaKi ti!p p#Ketele,
ve"de Benett#n, sc#t a!nd#u cte # ceap "#Kie Ki
!uKc 3$#!#t#s din ele ca dint"%un !", la unis#n,
ase!enea su"#"il#" essle".
2 e!eie (0)
QQQQQQQQQQQQQEist # e!eie.  iu*eKte (sau !
u"Kte). Este et"e!
u!ple via&a, de se"via*ilitate.
ci aceast se"via*il. 7ua"
eu snt
att cel ca"e%i
de p"#%
und, nct dac nu p#ate da # !n de aGut#" devine
dep"esiv Ki chia" ni&el u"i#as. T#t ti!pul t"e*uie s
invente3 #ca3ii ca s ! p#at aGuta. T#t ti!pul t"e%
*uie s a! neca3u"i ca ea s ie sup#"ta*il. ac !a%
Kina de splat "ue cu"$e, #! !%a! cut n ca3ul n
ca"e cu"$e Ki se !ai Ki nund, e Ki !ai *ine. ac li%
niile tele#nice snt inundate. ac pie"d cheia de la
p#a"t, dac se sc#"#GeKte uKa, dac ! ce"t cu !a!a.
ac ! t"a$e pe s#a" chelne"ul. Tai!et"istul. ac
! d#a"e $le3na. :tul, !iGl#cul. ac nu !ai ave!
*#a*e de !uKta". ;eai de u"3ici. ;el !ai !ult i place
cnd a! neca3u"i " !#tiv. ac t#tul e%n "e$ul A
!aKina de splat
nul nu *3ie, "ue 3d"n$ne
nu n"e$ist"ea3 cu s"$uin&,
apelu"i $"eKite, tele#%
nu sun
#cupat, nu%i ascultat, !i se pa"e c aud K#aptele di%
"ect n u"eche, cheia de la p#a"t !i%e n *u3una", uKa,
de pa"c a" i tapisat, "ela&ia cu !a!a e att de a"%
!#ni#as nct a" t"e*ui dat d"ept ee!plu la Kc#a%
l, chelne"ul nu accept *acKiK, se c#nside" #n#"at
c ! p#ate se"vi, tai!et"istul e p"#!pt, ase!enea
unui d#!n de !#d veche, $le3na de pa"c nici n%a"
eista, $tul Ki !iGl#cul !i snt lei*ile, 3velte Ki dis%
tinse, *#a*e de !uKta", cclu, ceai de u"3ici, #h#,
1D8
1DC
p#t ap"#vi3i#na t#at st"ada A, Ki t#tuKi E nne*unit
de plce"e. 7u !ai p#ate de "ecun#Ktin&.  p"iveK%
te n aKa hal de cu"$e apa de pe !ine. n ase!enea
situa&ii ! aGut cu atta nlc"a"e nct "#KeKte, !ai
eact i apa" niKte pete "#Kiatice, palpitnde, pe $t, la
el Ki n 3#na claviculei. a" ace t#tul, chia" c ace
a*s#lut t#tul. Pune d#a" # sin$u" c#ndi&ie> nu se atin%
$e de ni!ic cu !na $#al, Ki pune !nuKi. 7icie"i,
ni!ic, d#a" !nuKa al*, in.
1DD
2 e!eie (1)
QQQQQQQQQQQQQEist # e!eie.  u"Kte@ da" nu%
!ai pent"u c u"Kte pe t#at lu!ea. 7u !ai e #a"te
tn", adev"ul e c nici eu. 2*iKnuieKte s ! !a%
se3e cu tlpile. E att de in$eni#as Ki pe"seve"ent,
c Ktie s ! !ase3e peste t#t. Rdcina u"echii Ki cea%
a. Pn Ki pa"#tida. 7u !ai v#"*esc de c#ad (# p"inde
nt"e tlpi Ki # "ulea3, # &ine cu de$etele de la pici#a"e
etc). ;nd e *ine dispus sau p"i!eKte *ani, pe neaK%
teptate sau nu, da" !ul&i, e n sta"e s%!i p"#v#ace
pn Ki #"ei#n.  t"e3esc c ! u!lu nt"e ti!p,
!i
;ndp#vesteKte desp"e
au a"estat%#, v"e!u"ile
a venit de #dini#a".
un p#li&ist ca"e a *tut
la uK, n%a dat cu pu!nul, a *tut p#litic#s Ki i%a pus
ctuKele. <ecinii au salutat%# cu si!patie, de pa"c
nici nu i%a" i v3ut ctuKele. n a&a casei au 3*#vit
ni&el A s p#"neasc, s "!n A, ap#i n inal p#li%
&istul a #p"it un ca!i#n ca"e t"ansp#"ta !uncit#"i Ki
s%au u"cat pe plat#"!, li s%a cut l#c. B"*a&ii p"eau
#*#si&i, p"#*a*il c veneau de la !unc, pic#teau, li
se *ln$neau capetele, li se *ln$neau !inile,
nu e"au aten&i la ni!ic. T"ea*a asta a dat%# $ata, a eas%
pe"at%#, acest ni!ic, nu lipsa de c#!pasiune, ci acest
ni!ic, aptul c nu !ai eist ni!eni Ki ni!ic, d#a"
ea, Ki si!&ea sin$u"tatea ca iind n$"#3it#a"e, insu%
p#"ta*il, aptul c de lu!e # lea$ d#a" aceste ctuKe,
1D5
n c#nsecin&, c lu!ea a" i un p#li&ist. 4 c"ui n&i%
Ka"e nu%i capa*il s Ki%# a!inteasc. 4 disp"ut din
ea aceast i!a$ine. B"*at tn". Scund, su*&i"el, i%
"av. Pe de$etul !iGl#ciu de la !na stn$ d#i ne$i,
ne$i $e!eni. 4vea p"#*le!e cu c#nGunctivita, lc"i%
!a n pe"!anen&@ de pa"c a" i plns.
 de3$usta n$"#3it#" acest luc"u.  h#l*a!
"nd pe "nd la *"*a&ii ia, nce"ca! s%i sc#t din ne%
psa"ea l#", s le "ensule&esc chipu"ile. 7i!ic. E"au
ist#vi&i Ki laKi. 7u v#iau s se i!plice, luc"u de n&e%
les. a" nu putea! s iu n&ele$t#a"e, e"a! la neca3.
4! s"it n pici#a"e pe plat#"!a ca!i#nului ca"e "ula
cu vite3, ! cltina! ca un *e&iv, snte&i niKte laKi
ccci#Ki u"la! ct ! &ineau pute"ile, *"*a&i c%
cci#Ki l s!ucea! pe p#li&istul alat la cellalt capt
al ctuKel#", l 3$l&ia! la el cu! Ki 3$l&ie $hiu%
leaua n ca"ce" un e"#u dint"%un il! de cap Ki spa%
d. '"letele !ele s%au p"eschi!*at nt"%un "s "$uKit,
p"pastia dint"e !ine Ki acei *"*a&i $he!ui&i de spai%
! a declanKat d#a" un "s h#h#tit#". P#li&istul !%a
s!ucit nap#i la l#cul !eu, dup pu&in ti!p sttea!
Ki eu ase!enea cel#"lal&i.
T"e*uie avut $"iG cu #"ei#nul, se u!l c#aiele, se
tu!eia3, se inla!ea3, !ai eact se inla!ea3
unul Ki%1 p#ate c#nta!ina pe cellalt. Se las Ki cu du%
"e"e, e n pe"ic#l capacitatea de p"#c"ea&ie, da" nu se
las cu aKa%nu!ita i!p#ten&. !p#"tant e s ie &i%
nute la cald. Fi asta # ace t#t cu tlpile !i nveleKte
#ule cu tlpile ei. 4"e # "*da"e n$e"easc, # "*%
da"e ca"e "e3ist spt!ni n Ki", ia" eu stau n aceas%
t cldu" e"icit Ki%!i cl#cesc #ule, stau cu t#at
$"avitatea unui s#i de acvil nea$".
a
sc#sunniKte
!#!ent dat,nuune"au
sunete, *"*at de penici
cuvinte, plat#"! a cuvin%
v#"* de
te, e"au niKte !ici $e!ete #nite pe ca"e ap#i le%au
1D6
p"eluat din ce n ce !ai !ul&i, s%au altu"at acestui
3u!3it, acestui cntec !#"t. !i cntau cu ulti!ele
l#" #"&e, ! nc#t#K!nau cu cntecul l#", !i%a spus
n ti!p ce ! nc#t#K!na Ki ea, ! "#st#$#lea cu
tlpile%i catielate.
1D?
2 e!eie (8)
QQQQQQQQQQQQEist # e!eie.  iu*eKte nt#t%
deauna%i spilcuit, !*"cat la pat"u ace. a"ea ei
pasiune e s inau$u"e3e *i*li#teci. 4"e un tai#" stac#%
Giu intens cu ca"e i nne*uneKte pe t#&i, de #*icei n
sta ace inau$u""ile. +#"t"e&ele cultu"ii !a$hia"e,
spune cu pat#s, "#tindu%Ki n d"eapta Ki%n stn$a capul.
Pe pl"ia%i c#chet t"e!u" # !icu& pan. nt"%un
el, ! a"e la !n. 4" i ea$e"at s ai"! c snt la
che"e!ul ei sau c ! KantaGea3, !ai de$"a* !i%e
"ic de ea, a! decis li*e" Ki nesilit de ni!eni s%!i
ie "ic de ea. Se te! Ki al&ii de ea. Pn Ki p"ul pu%
*ian i este stac#Giu, da" stac#Giu deschis, # cul#a"e
u3at de vulpe *t"n, nt"%# t#tal c#nt"adic&ie cu
tai#"ul. <3ut #a"te de ap"#ape, din i!ediata veci%
ntate, e ca # pdu"e stac#Gie, de *"ad%"#Ku (Picea e."
celsa)7 7u depa"te de unde l#cuiesc snt niKte !un&i,
a*ia !ai nal&i dect niKte c#line, ac#pe"i&i peste t#t
cu pdu"i de *"ad%"#Ku. n c#pil"ie !e"$ea! dese%
#"i ac#l# n ecu"sie, ie cu Kc#ala, Ki atunci ne Guca!
de%a h#&ii Ki va"diKtii, si!t pn%n 3iua de a3i cu!
!%n&eap sc#a"&a c#pacil#", !ii de n&eptu"i !i%
nuscule pe "unte, sttea! !inute%n Ki" cu "untea
lipit de t"unchiul *"a3il#", ie cu capelanul de la pa%
"#hie, du!inica, s cele*"! sluG*a n pdu"e, n !a"e
sec"et, chia" Ki ecu"sia n sine e"a c#nside"at # !e%
t#d de c#"upe"e a tine"etului, aKa c, pent"u #"ice
1D
eventualitate, punea! la li3ie"a pdu"ii santinele ca"e
p3eau, dndu%Ki i!p#"tan&, panta liniKtit ce du%
cea pn%n ca"tie"ul &i$anil#", Ki ca"e de !ulte #"i n%
cepeau s luie"e " nici un !#tiv, ale"tndu%i pe cei
ala&i
pacil#"nunt"u@
aveau l#cn scene
ase!enea !#!ente,
de!ne n capela
de v#devilu"i, c#%
schi!%
*at veK!inte, de!#nta"e%!pacheta"e, u$it ca"e n%
c#t"#, ap#i la un alt se!nal, la # alt luie"tu", nap#i
cu t#&ii, gloria in e.celsis %eo7 n ti!pul sluG*ei, n%a!
avut nici#dat cu"aGul s a"unc cu c#nu"i de *"ad.
#cul p"i!ei n#ast"e ntlni"i, ac#l# unde ne%a!
cun#scut, a #st t#t # *i*li#tec. T#c!ai # inau$u"a,
de apt, # inau$u"a p#st%estu!, pent"u c unc&i#na
deGa de cteva spt!ni, cu un #nd de ca"te nu #a"%
te *#$at, da" selectat inteli$ent> lipseKte ]itt$enstein,
da" este usil, lipseKte 3urnalul lui usil, da" este
Tvetaieva.
1D9
2 e!eie (C)
2 e!eie (D)
QQQQQQQQQQQQQEist # e!eie.  u"Kte, da" nu%
!ai n ulti!ul ti!p. Pent"u c%n ulti!ul ti!p a! p"#%
*le!e inancia"e, p"#*a*il c s%a nt!plat ceva cu
pe%i%*e%ul sta Ki cu p"e&ul laptelui. a" s nu ie n%
$"iG#"at, eu # v#i inan&a, nu!ai c de acu! nc#l#
adi# chi#lhanu"i, s%a 3is cu uleiul de !sline ade
in talJ, cu pinea cu susan, de acu! nc#l# nu va !ai
i aKa. a" cu! # s ie 4cu! nu ace! altceva dect
s pune! la cale cu! # s ie. ;u! inan&ea3 un *"%
*at # e!eie Plata, # dat pe lun 2 anu!it su!
de *ani h #"in&i, c#nside"at "e3#na*il, sta*ilit an%
te"i#", aKa%3is ne$#ciat cu !a"e sc"upul#3itate Fi
ce se nt!pl dac%i t#c nt"%# spt!n E p"#*le%
!a ta. a" Ki a ta. 4Ka este. 4tunci, p#ate c n ieca"e
3i sau la ieca"e ntlni"e. n schi!*, n elul sta de
ieca"e dat a" i v#"*a nu!ai desp"e *ani. up ce
a! "enun&at la ideea s%# inan&e3 n sec"et A d#na&ie
an#ni!, plasa"ea disc"et a un#" *ancn#te pe !%
su&a de t#alet etc. A, acu! snte! n a3a n ca"e,
di!p#t"iv, ea va "idica n sec"et, din l#cu"ile p"esta%
*ilite de !ine (*u3una"ul inte"i#" al sac#ului, *#"ul
pl"iei etc), su!a de *ani c#nvenit. at#"it sec"e%
tului, nu va deveni te! de c#nve"sa&ie, ia" dat#"it
"idic"ii *anil#", nu va i ca Ki cu! nu s%a" i nt!plat
ni!ic. Fi p#t s iau ct v"eau Eact att, spun n inal
cu t#at se"i#3itatea.
150
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Eist # e!eie.  iu*eKte. P"ecis
c !%a" iu*i dac a" iu*i, pu" Ki si!plu, pe cineva.
Se spune desp"e ea c%i e$#ist Ki inantil. E deKteap%
t, da" " ini!. 2 inte"esea3 nu!ai $"dina, da%
liile sau ce nai*a #" i. Scu3e. 4cu! este $"avid, nt"%#
sta"e *inecuvntat. 7u%i $"avid "u!#s. Pent"u c
snt unele ca"e se "#tunGesc, lucesc, se vede pe ele *#%
$&ia, *ucu"ia c"ea&iei A ea$e"a"e A, n ti!p ce pe
altele se vede du"e"ea, !p#v"a"ea, sa"cina, se vede
i!ensa $"eutate a $esta&iei. Este n luna a Kasea, da"
nu ! las s ! culc cu ea, ! p"ivea3 de t"upul
ei. E # p"#stie, da" n%a! ce ace. !i ni$ capul nt"e
c#apsele ei, i"ele de p" se !iKc%"eac, inte"p"etnd
piese !u3icale din p"i!a pe"i#ad de c"ea&ie a lui
Satie. 2 ist#"ia !u3icii, acea pe"!anent audi&ie (n
aa" de asta, i"eKte, p#t !en&i#na> p"ul lui HaJdn,
in concreto, ulti!ele s#nate, ap#i ppassionata lui
Beeth#ven, @egenda Sfintei 0lisa$eta de is3t, ecviemul
lui #3a"t, p"ecu! Ki setetul Ha3J 2ste"Xald.)
151
2 e!eie (5)
QQQQQQQQQQQQEist # e!eie. 2, ct de !ult # iu%
*esc eKi, #, ct de !ult # iu*esc ;u! a "euKit s%!i
de!#nst"e3e c... Sin$u", " nici un aGut#", aK c"ede
c u!ne3eu 1%a c"eat pe #!, nu%i aKa dup chipul
Ki ase!na"ea Sa.  dau n vnt dup c"ea&ie, ca #
ad#lescent. e cnd # cun#sc pe ea, cun#sc Ki acea
an$#as de $hea&, acea c"u3i!e cenuKie ca"e se p"e%
lin$e nici nu Ktiu de unde, si!t nu!ai c dint"%# dat
!i se #p"eKte "espi"a&ia Ki ! scutu" un h#h#t "
lac"i!i. 7u ! scutu", !i%a de!#nst"at Ki acest lu%
c"u. Pe cine a! putea Geli Te p#!eneKti c pe n#i
e pa"c nt"%adev" u!ne3eu ne%a" i c"eat dup
chipul Ki ase!na"ea Sa E"a! ca # *ucat de piat"
ca"e Ki nchipuie desp"e sine c%i un n$e". ;nd cu
p"e3en&a t"upului ei A dup cte !i p#t da sea!a,
se ute la un nalt nivel tehnic, p"in u"!a"e, cu #ca3ia
ini&ie"ii !ele n%a ales # cale t#c!ai uK#a", e cu"aG#a%
s Ki sen3ual, Ki t#tuKi A, cnd cu a*sen&a t"upului
ei A ne%a! Gu"at castitate, da" a! c3ut victi!e alea%
t#"iului A a sup"i!at in#cen&a, !%a a*and#nat lsn%
du%! deinitiv d#a" cu !ine nsu!i, !i%a deschis
#chii asup"a p"#p"iei !ele pe"s#ane, asup"a acestui
ni!ic st"lucit#". 7ici # c#ns#la"e. 7ici !#a"te, nici
ne!u"i"e.
158
2 e!eie (6)
QQQQQQQQQQQQEist # e!eie.  iu*eKte. 4"e un
ne$ pe spate, ceva nt"e un ne$ Ki # ve"uc. 2 iu*esc
Ki eu. E $"eu s scapi de ea. P"eli!ina"iile # dat te"%
!inate, snt nu nu!ai indispus Ki t"ist, da" Ki e"!
(n ase!enea situa&ii ! $ndesc !ai ales la Ei B"iest,
el estent!plt#",
pa"c !#delul !eu), atunci ea !i
c di!inea&a, p#vesteKte
stnd ntins pecal!,
pat,
a p"ivit p"in luca"n n#"ii t"ect#"i, nv#l*u"a"ea ce%
nuKie, nv#l*u"a"ea asta e"a ca # "u$ciune, ca # "u$%
ciune e"a nv#l*u"a"ea asta, n&ele$i ac ! "stesc
la ea cu! c nici !ca" nu c"ede n u!ne3eu, d
din cap cu "ese!na"e. a" nu capitulea3, a"e asul
n !nec, la el de cenuKie, !i spune, cu! snt #chii
!a!ei tale. 4stel c nu p#t "enun&a la nv#l*u"a"ea
asta, ie"ta"e, Ei.
15C
2 e!eie (?)
QQQQQQQQQQQQQ Eist # e!eie. 4i 3ice c e n$e"ul
!eu p3it#". u!ne3eu s te ai* n pa3, Ki sul
peste !ine cuvintele, nt"e ti!p i #Knesc a"ipile Ki%!i
!uKc delicat #*"a3ul. in !#!ent ce eu nu !ai p#t
(a se n&ele$e> p3i), ap#i u$e. Rde !ult, i se vd $in%
$iile late Ki din&ii. ;alul lui 7iet3sche, a! cu$etat n%

t"%# pent"u
t#i 3i n le$tu" cu Ki
d#u3eci eacinci
(t#c!ai cea t#cni&
de pe"s#ane). de ca"%
Se vede pe
ea c sue", cu t#ate c%Ki ascunde sue"in&a, da" asta
nu p#ate i ascuns, pent"u c #!ul #*#seKte. e atta
de$hi3a"e Ki ea #*#seKte, n ase!enea !#!ente a"e
# p"ivi"e i, nspi!ntat, #chii%i luci#Ki, ca aluna,
snt ca #chii unui t#p !#del c"uia nu i s%a !ai "en%
n#it c#nt"actul. Pe de # pa"te, sue" din cau3a nenu%
!"atel#" neca3u"i ndu"ate # via& nt"ea$. a v"sta
de Kapte ani, a #st ncuiat din $"eKeal v"e!e de
d#u 3ile nt"%un apa"ta!ent $#l. 4p#i, nt"%# di!i%
nea& s%a t"e3it cu # #!id p"#as Ki $"#as ct un
de$et ca"e i aluneca pe a&@ 3ile%n Ki" a avut $"e&u"i.
e t"ei3eci de ani Ki n$"iGeKte !a!a ca"e a"e ap#%
pleie, ia" aceasta,
"a", Ki u"Kte &iK Kicnd
a$e"seiica.
nt!pl
a" s
niciiecalucid,
p"inte#a"te
n%a
avut !ai !ult n#"#c, a av#"tat Kapte c#pii, pe t#&i
dup luna a ci! &.i, ap#i a niat un *ie&el ca"e a *u%
3un"it%# Ki aKa mai depa"te. 7ici cu *"*a&ii n%a"e n#%
"#c, inclusiv cu !ine. P#veKtile ei snt t"iste. 4sta pe
15D
de # pa"te. a" pe de alt pa"te, sue" din cau3a vie&ii
n sine. 4dic, a" avea # p"ivi"e la el de i Ki de n%
spi!ntat chia" dac nu i s%a" i nt!plat t#ate astea.
Sta*ileKte # c#"ela&ie nt"e ce i s%a nt!plat Ki u!%
ne3eu, nu n sensul c Ki%a" su*#"d#na #!nului
via&a, c a" d#"i s plece din aceast vale a pln$e"ii,
nu, nici v#"* de aKa ceva, nu!ai c%Ki "et"ieKte n
pe"!anen& p"#p"ia i!pe"ec&iune, c#nside"nd c
astel l sup" pe u!ne3eu, luc"u ca"e # ace s su%
e"e, p"in u"!a"e, aptul nici nu p#ate i altel, nu se
p"ea p#ate altel, din !#!ent ce ea este #!, ia" u!%
ne3eu e u!ne3eu. 'ne#"i a! i!p"esia c a nne%
*unit, nt"%adev", pa"c e ni&el de pe alt lu!e, asta
! ca! descu!pneKte. Se spal cu *i#%spun, nu
#l#seKte de#d#"ant, aKa c une#"i !i"#ase a t"anspi%
"a&ie. in cnd n cnd &ine "e$i! de sucu"i, ceea ce
se si!te n "espi"a&ie. 4"e # n&iKa"e "u!#as cnd
d#a"!e. 4! au3it%# nt"%# 3i cu! u"la, pa"c ieKit
din !in&i, n "ecept#"ul tele#nului (nu !ie)> Eu pun
punctul Ki vi"$ula ac#l# unde v"eau Sue" Ki din cau%
3a !ea. Snt neputinci#s, un pic !i%e Ki "ic de ea.
;nd t"ece p"in ca!e", se apleac asup"a !ea, ia"
eu ! p"eac c d#"!. !i p"iveKte chipul. n ase!e%
nea !#!ente a! i!p"esia c ! u"Kte. a" n ace%
laKi ti!p a! Ki i!p"esia c p#ate $"eKesc. #"! n
pielea $#al, ia" t"upul !eu si!te c%i p"ivit. 7u ace
nici # !iKca"e. u!ne3eu s te ai* n pa3, spune,
nt"e ti!p i #Knesc a"ipile Ki%!i !uKc delicat #*"a%
3ul. in !#!ent ce eu nu !ai p#t, ap#i u$e.
155
2 e!eie ()
QQQQQQQQQQQQQEist # e!eie. S%a nd"$#stit de
!ine. 7u ne p#t"ivi!. 4cest luc"u une#"i e de"anGant,
alte#"i nu. ;nd e de"anGant, # u"sc, ia" ea ! ad#"
insup#"ta*il de st"ident. n ase!enea situa&ii a"e K#l%
du"ile $"#ase Ki c#chetea3 cu ele. n ase!enea situ%
a&ii a"e *u3ele late Ki # !entalitate vul$a", cu"ul i

este teKit,
"i!e, acu! "espi"a&ia ac". T#tT#t
e d#a" a*ilitate. ceea ce ce
ceea altaltdat
dat e"ae"a
a$e%
un disce"n!nt sensi*il, acu! e d#a" un si!plu a"i%
vis!, c#!pleitatea c#!p#"ta!ental, p"#undele
Ki !ultiplele nuan&e devin supe"icialitate, !i"#sul
neplcut al unui pa"u! scu!p Ki "a" A s nu ! as%
cund dup de$et A, un !i"#s de ccat, ia" de3inv#l%
tu"a a!u3ant e acu! un c#!p#"ta!ent de 3u"*a$iu.
'!#"ul in A ca*#tinaG. "$lKenia A # alinta"e
pisiceasc. Ei$en&a, *"utalitate, veselia, *u#ne"ie,
indisp#3i&ia, !*una"e, p"ivi"ea nsule&it, neast!%
p". Fi aKa !ai depa"te, #"ice. ;nd nu ! de"anGea%
3, atunci eu> snt !#"t dup ea, $i nsule&it, dac
# p"ivesc !i se n!#aie $enunchii, !i t"anspi" pal%
!ele Ki si!t
ase!enea c !i%a
e!eie !pus u!ne3eu
#n#"ea3 !na%nia"cap
cu aten&ia, ea>c
su%#
p#"t t#tul cu n$duin&. 4"e niKte sni ca # ad#les%
cent "sc#apt. F#ldu"ile ei, ase!enea c#tului u%
n"ii (nainte de hid"#cent"al). Pa"tea dint"e c#apse
p"leKte ia"*a. Pielea nu%i ac#pe"it cu pete de *t"%
156
nete, e dec#"ativ. Bu3ele ei au # via& apa"te, cl#c#%
tesc, nu 3!eu", nu "uct, ci $ust Ki cul#a"e (ele$an&,
#c, ca de #*icei). P"ivi"ea%i p"#v#ac u"nictu"i. 7ici
v#"* ca !e"sul s%i ie c"ispat, di!p#t"iv, e un 3*#"
lin. n 3iua de a3i a*ia dac !ai snt e!ei ca"e s u!%
*le astel. n u"!a paKil#" ei "enaKte # nt"ea$ lu!e,
se nal& ca"tie"e, alei, c#"s#u"i, esplanade, se"ate, sa%
l#ane, te"ase, plat#u"i, Ka!panii. Ftie s stea att de
ap"#ape de !ine, de t"upul !eu, !ai ales din spate,
ca ni!eni altcineva. Z*#vesc #"e nt"e$i n a&a e%
"est"ei, p"ivesc lu!inile #"aKului, ia" ea n spatele !eu.
Ki nt"e&ese t"upul nt"e c#astele !ele. u"e"ea e i%
nit, *ie&elul !eu, !i K#pteKte. a" e nev#ie de u"let,
necesse est7 S u"li n $u"a !a"e. 7u%i un G#c de teat"u,
e #"dinea i"easc a luc"u"il#". Ea te l#veKte, tu u"li.
Ea te l#veKte, tu u"li. ac nu u"li, se p#t ivi neca3u"i.
7u nu!ai pent"u c n lipsa un#" "e3ultate la st"da%
niile sale va i de3a!$it Ki indispus, st"i ca"e #
p#t !pin$e la -luc"u"i neaKteptate, da" Ki pent"u
c u"letul ca!ulea3 du"e"ea, se inte"pune nt"e tine
Ki du"e"e, #", ai nev#ie de du"e"e dac v"ei s aGun$i
cu!va, indie"ent cu!, dinc#l# de ne!"$ini"ea ini%
tului.
4p"#ape.
15?
2 e!eie (9)
QQQQQQQQQQQQQEist # e!eie. !i v#"*eKte desp"e
*"*a&i. Schi!*! #pinii. 4cu! desp"e un #a"eca"e
en#, un d#!n din cap pn%n pici#a"e, ca"e%i specia%
list n a"it!etica asi$u""il#". 7u, nu, nu, nu Ktiu st"i%
$ Ki%Ki n$"#ap a&a n !ini. E att de "a$il t#tul,
# plac de sticl, astel a"at t#tul@ cnd snt aici, Ki

a"at pu!nii
3*u"d !ici Ki de
Ki snt de!n st"nKi, atunciE via&a%i
d"a$#ste. "u!#as,
suicient s%!i
p"iveKti chipul A Ki cel al lui en#, # nt"e"up h!%
ind A, ca s te c#nvin$i c nu%!i !ai ncap n piele
de *ucu"ie, c pn Ki unive"sul se nv"te !ai *ine.
7ici en# nu%Ki !ai ncape  din !n a disp"e&.
7%aK v"ea s iu n l#cul *ietului en#. <ist#a"e, Ki
t"ece de$etele peste chipul !eu, ce%i aia s iu EKti
4p#i Ki !iKc din n#u pu!nii, Ki iea3 p"ivi"ea
asup"a de$etel#" st"nse, ve3i d#a" ni&el s se depla%
se3e !ai nc#l# Ki deGa...  din !ini a leha!ite, snt
un ccat, # sectu" ccci#as. nce"c s schi!* c#n%
ve"sa&ia, da" " nici un "e3ultat> !e"eu aGun$e ca
*iata vetaieva, ca"e%Ki pln$e un iu*it pe u!"ul
celuilalt.
15
2 e!eie (90)
QQQQQQQQQQQQQEist # e!eie.  iu*eKte.  u"K%
te.  iu*eKte.  u"Kte. 7ici !ca" nu%i e!eie,
e *"*at.  iu*eKte.  u"Kte.

159
2 e!eie (91)
QQQQQQQQQQQQQEist # e!eie. 'ne#"i nu ne ve%
de! ani la "nd. <"eau s spun c n ti!p ce ! spl
pe din&i t"ec pe neaşteptate d#u3eci Ki #pt de ani.
#uK#pt de ani nu%s de c#lea. 7ici nu !i%a" aGun$e
via&a s ! spl de d#u #"i pe din&i. a" chipul nu
ist"luci"ea
s%a schi!*at, aceiaKi
#chil#" nu i#*"aGi "u!eni de
s%a schi!*at, ia"etiKcan, nici
v#cea i este
cea de #dini#a". eGa Ki nainte de splatul pe din&i
a! #*se"vat c%i p"edispus la #*e3itate, acu! acest
luc"u s%a nptuit, s%a c#nc"eti3at, nu peste t#t, d#a"
K#ldu"ile Ki cu"ul. =sta%i ca! !a"e. 7u%i $"andi#s, adi%
c nu%!i ia #chii, nu ! d $ata, nu ! las cu $u"a
cscat. E !a"e, e neplcut Ki sup"t#" de !a"e. 4u
t"ecut d#u3eci Ki #pt de ani, #"ice s%a" spune. ;u ct%
va ti!p n u"! Ki%a "upt pici#"ul. 4 alunecat pe #
$ulie, n *uct"ie. Ei p#ti! ;nd !i a"at #t#$"a%
ia iului n#st"u sc#t un &ipt scu"t, e att de "u!#s,
a"e niKte t"stu"i att de distinse, *uclele%i au"ii se
"eva"s att de an$elic. Tad3i#, un Tad3i# ve"ita*il,
st"i$ cu !nd"ie.
# "actu" n ieca"e
c#!plicat, i s%a sea" i s"ut
disl#cat pici#"ul
$le3na, la el K#nt,
ca
Ki suede3ului B"#lin n ti!pul !eciului cu echipa !a%
$hia", nainte3 de sus n G#s, da" nt"%# #a"eca"e !%
su" Ki inve"s. (2, acea ete"n #naueschin$en, i3v#%
"ul Ki srcinea, c"ed c%i destul de cla") ;u Tad3i# a!
ni!e"it n &int. a!, daV n&ele$e # dat st"i$ase
160
*iatul. 4u3ind asta s%a "eu$iat n *uct"ie, n%a #st
atent unde calc Ki $ata, neca3ul s%a pet"ecut. a!,
daV n&ele$e # dat, n%a"e nici # le$tu" 3*an$ Ki $le3%
na i s%a Ki disl#cat. i "!ne! altu"i, de ;"ciun i
invit! p"ietenul, ca"e, plin de tact, nu vine. Pe !ine
une#"i ! p"e#cup p"#*le!a !#Kteni"ii, ce Ki cu!
va i, ce va i n l#cul nep#&il#" etcete"a. n ieca"e sea%
" ! spl pe din&i.
v 5

161
2 e!eie (98)
v#"*esc, ! ascult cu aten&ie, Ki nclin capul nt"%#
pa"te Ki nu ! p#t decide dac 3!*eKte sau nu. #%
hann ]#l$an$, i K#ptesc cnd Ki t"ece cu pud#a"e
!na p"in p"ul !eu.
QQQQQQQQQQQQQQEist # e!eie.  iu*eKte. ;e%i
d"ept, nici n%a" i n sta"e s ! u"asc. E incapa*il

de u". esi$u",
d"a$#stea. Sea!nastaleit
nu%icunici pe depa"te
:#ethe. t#tuna
;a d#u cu
pictu"i
de ap. +"untea, p"ul, p"ivi"ea, a"cadele #chil#". e%
$ea*a i t#t spun, nu c"ede. 7u%i dispus s se uite
la #t#$"aia lui :#ethe. e ce%&i este tea! 7u "s%
punde, Ki st"n$e *u3ele, nu se uit niciunde. i%a"
plcea !ai !ult dac ai se!na cu leist Ridic din
u!e"i. i%e tea! c pe leist nu%1 p"ea cun#aKte.
4*ia dac a au3it de el, d#a" aKa, n t"eact. e cult,
nu%i cult, deKi Ktie !ulte luc"u"i. Este # iin& deli%
cat Ki spi"itual, ca"e a t"it !ult ti!p sin$u" de%a
lun$ul vie&ii, !ai eact, s%a "et"as ca s "!n sin%
$u". ;#nsac" !ult ti!p !edita&iei, acest luc"u a ci%
3elat%#. 4*ia dac p#ate c#!enta aceste aspecte, da"
asta
#chi,nu%i li!itea3
cu t#ate delicate&ea.
c n%a"e ;a"e%&i7%a"
# i"e vi#lent. sa"e i!ediat
t"e*ui sn
! e"esc de cuvntul n&elept, e n&eleapt, e delicat
Ki n&eleapt. Ftie s !unceasc #a"te *ine, !unceKte
de sec#le nt"e$i. unceKte ca # !aKin. ai de$"a%
* ca un ani!al. 2 p"ivesc de la distan&, $ie n#%
cat, *"#*#ane de t"anspi"a&ie pe "untea%i lat. ac%i
168

16C
2 e!eie (9C)
QQQQQQQQQQQQEist un *"*at, ! iu*eKte, cu a!#"
! iu*eKte, ase!enea unei e!ei. 4! *nuit asta de
!ai !ult ti!p, da" nu !%a! $ndit. %a! $ndit !ai
pu&in dect e"a de aKteptat. 4cu! a" i !ai $"eu s des%
c#p" cau3a. e"i a! p"i!it de la el u"!t#a"ea sc"i%
s#a"e>
-"a$ule
&i sc"iu aceast sc"is#a"e dint"%# ca!e"%cutie din
+"anOu"t. ;utie c"eia acu! i spun> c!inul !eu.
Schachtel. 4ici t#tul e Schachtel, inclusiv via&a !ea.
'Ka e ncuiat, p"in e"est"e nu vd ni!ic, t#ate snt
ac#pe"ite de Galu3ele dint"%un !ate"ial plastic de3%
$ustt#", nd"tul l#", calcane, ainhattan, cu! li
se spune aici n $lu!. T#at via&a !ea a! #st un
sin$u"atic, da" nici#dat n%a! "esi!&it att de intens
sin$u"tatea ca acu!, nici aptul c snt la che"e!ul
alt#"a. Sau d#a" un st"in.  de3$ust #"aKul, e plin
de #a!eni "i, !*"ca&i la pat"u ace. 4ici se p#ate
nt!pla
Ftiu c te#"ice, da" nu p#t
va su"p"inde c#ntasc"is#a"e,
aceast pe ni!eni.p#ate
Ki aptul c te tutuiesc, Ki pe !ine ! su"p"inde, n
sinea !ea nt#tdeauna ! ad"ese3 cu du!neav#as%
t", nt#tdeauna. 4cas nu &i%aK i sc"is nici#dat aceas%
t sc"is#a"e, n%aK i nd"3nit, e"ai !ult p"ea ap"#ape
Ki, de apt, nt#tdeauna e"a! cu tine, nt#tdeauna, nu
^t"e*uia Ki nu se putea_ s%&i sc"iu sc"is#"i. a" acu!
16D
si!t c nu !ai "e3ist " Tine. -reau s%!i v#"*eKti,
s !i te ad"ese3i cu v#"*e adev"ate, u!ane.
+" aceast n#u distan& dint"e n#i n%aK i "ecu%
n#scut nici#dat, nici !ca" a& de !ine nsu!i, t#t
ce Ktiu, a! Ktiut Ki v#i Kti, adic aptul c a! nev#ie
de Tine, de ideile tale, de senti!entele tale, de p"ie%
tenia ta... e ce n%a! putea luc"a !p"eun 4! adus
cu !ine #t#$"aia ta, nu%i vie, nu v#"*eKte, e d#a" #
h"tie luci#as pe ca"e # !n$i inutil. n%u%til
Te "#$ s c#nside"i t#t ce%&i sc"iu d"ept # sp#veda%
nie, aceast sin$u"tate nu!ai cu Tine # p#t !p"&i,
#"ice alt c#!pasiune ! u!ileKte. Ftiu c dint"%un
anu!e !#tiv !iste"i#s, necun#scut !ie, da" ct se
p#ate de "eal, eu n%a! d"eptul la d"a$#ste, p#t s iu%
*esc nu!ai cu suletul, t"upul !eu nu p#ate s cu%
n#asc, Ki nici nu cun#aKte, ce este d"a$#stea. Pn
acu! !%a! nd#it chia" Ki de aptul c snt, pu" Ki
si!plu, capa*il s iu*esc. Snt capa*il, snt capa*il,
snt capa*il, snt capa*il. Tu eKti sin$u"a iin& "eal n
via&a !ea. 'nde aK putea s ! ascund de tine 4cu!
snt e"icit c a! "euKit s%&i spun asta, Ki, n s"Kit,
!%a! eli*e"at, da" aceast li*e"tate nu%!i d nici un
d"ept, ia" pe tine nu te #*li$ la ni!ic. "a$ule, ii
$ene"#s, nu i Genat Ki nici "e3e"vat. Spun !ai depa"te>
te iu*esc. <e3i, !i se p#ticneKte stil#ul, !i%a #st $"eu
pn Ki s sc"iu desp"e asta. 4! aKteptat 3ece ani.
T"e*uie s Ktii, v"eau s Ktii, nu te p#t pie"de. `.. .W
4cu! e n#apte, da" Ktiu c !ine a! s epedie3
aceast sc"is#a"e.
2 citesc pent"u a 3ecea #a". 2 Ktiu pe dinaa",
!i t"e!u" !inile. i%e tea! Ki Gu*ile3. ine nici
n%# s%!i ie tea! Ki nici n%a! s Gu*ile3. a" a!
s Ktiu ieca"e cuvnt din sc"is#a"e. Pe dinaa", din
cap, din !e!#"ie. 4! s%# Ktiu> pe de "#st.
165
2 e!eie (9D)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Eist # e!eie.  iu*eKte. 7u $%
ie nici#dat. e ce nu 7e e *ine !p"eun, da" ea
nu $ie. 4cu! asta ! de"anGea3 cel !ai ta"e pe
lu!e, aceast liniKte, aceast lips de $l$ie n ca"e
! aud d#a" eu, !i#"litul d#"ului !eu pnV la ce".
166
2 e!eie (95)
QQQQQQQQQQQQEist # e!eie.  u"Kte.  iu%
*eKte, cu t#ate c%i e "ic de c#ada !ea ca d"acului
de t!ie. Se spe"ie de ea, da da t"e!u" ca va"$a,
*ate 3$#!#t#s din pal!e, &ip Ki sa"e pe !as, de
pa"c a" vedea un K#a"ece. 4cest luc"u e peni*il !ai
ales atunci cnd ave! !usai"i Ki !asa%i aKte"nut,
nt#tdeauna e #a"te "u!#s p"e$tit, cu $ust Ki in%
$eni#3itate, une#"i p"int"e a"u"ii Ke"puieKte cte un
luGe" lun$ de d#vleac, ia" alte#"i un p"a3 lun$ de un
!et"u despa"te t*lia !esei n d#u, ca # sa*ie. a"
pent"u c de #*icei cin! cu p"ieteni de%ai n#Kt"i, snt
n&ele$t#"i. 4Kteapt un ti!p, ap#i v3nd c nu%i de
$lu!, c a luat%# "a3na, ncep s%Ki adune cat"au%
sele, *a !ai !ult, dese#"i i iau Ki pe c#piii n#Kt"i cu
ei Ki pleac s cine3e la un "estau"ant din ap"#pie"e.
;nd "!ne! sin$u"i, ! st"duiesc s%# liniKtesc,
da" nu se liniKteKte dect atunci cnd K#a"ecele int"
nap#i n $au". 'ne#"i se nt!pl ns s%i ie att
de "ic, nct nici acest luc"u n%# !ai aGut. n t#t ca%
3ul, pn cnd se nt#"c !usai"ii, ciu$uli! cte ceva,
s nu ace! "isip. ac nu ave! !usai"i A ia" n#i
nu t"i! pe pici#" !a"e A, atunci e !ai pu&in 3a"%
v, nu!ai c cin! ceva !ai t"3iu.
16?
2 e!eie (96)
2 e!eie (9?)
QQQQQQQQQQQQEist # e!eie.  u"Kte. E ca!
ne"uKinat, atitudine pe ca"e # accept, deKi n%# ncu%
"aGe3. 2 las s ! pipie n pu*lic. Ki st"ec#a" pe u%
"iK tlpile%i $#ale peste $a!*a !ea. ;nd a"e p"ile%
Gul, Ki lipeKte GucuK $enunchiul nt"e pici#a"ele !ele.
Sau ! !uKc de $t. 7u ! uit n #chii ei, # pipi
la "ndul !eu pe nev3ute, # !#3#lesc, # "!nt. +le%
c"i!, iat cuvntul adecvat. 7u se p#ate stpni@ nu
se !ai p#ate stpni dac snt n ap"#pie"ea ei pe #
"a3 de cinci sute de !et"i. 4K p"ee"a s t"ec peste
detalii. ac # !n$i pe $t, i epl#dea3 t"upul.
 duce dese#"i cu !aKina pn la sta&ia t"enului in%
te"3#nal, asta ca s aGun$ !ai "epede n #"aK, ia" dac
sa%nt!pl ca t#c!ai atunci s%i !n$i $tul, ei *ine,
t"a$e pe d"eapta, nu eist inte"dic&ie, Ki &uKti, u"$ent
nt"e pici#a"ele !ele. e #*icei a"e p"#*le!e cu e"%
!#a"ul, astel c t"e*uie s%# aGut, da" nici eu nu snt
!ai
s !*"ea3. nt#tdeauna
si!t, ca s 3ice!!aKa,
asi$u" ctei,
n $u"a deda"
ta"espune
i place
asta cu un ae" #ensat. ;el pu&in aKa !i se pa"e !ie.
Pe G#s, aK aGun$e !ult !ai "epede la sta&ia t"enului.
QQQQQQQQQQQQEist # e!eie.  iu*eKte.  iu%
*eKte din ce n ce !ai pu&in Ki ! d#"eKte din ce n
ce !ai !ult. 4ltdat, cnd # n$hesuia! n pe"ete,
se deschidea de la sine. 4cu! nici !ca" nu t"e*uie
s ! !iKc, pent"u c ! Ki p"i!eKte. ac ! ntind
dup sa"e, t#t n ea aGun$. n t"a!vai, c#!p#st! !%
p"eun *iletul. ac inspi" ae", t"e*uie s%1 Kte"pelesc
din $u"a ei. nt"%una din 3ile, pn Ki caninul i l%a!
$sit n $u"a !ea. Snt un Ka!an.  p#t deini din
ce n ce !ai $"eu. 7u !ai a! nici !ca" p"#p"ia !ea
pe"iu& de din&i.
.,> JUDEŢEANĂ
„•CTAVIAN @QGAM
CLUJ
16

1
169
a p"e&ul de vn3a"e se adau$ 8,
"ep"e3entnd val#a"ea ti!*"ului
lite"a" ce se vi"ea3
'niunii Sc"iit#"il#" din R#!/nia,
;#nt n". 8511.1%1?1.1 IR2,
B.;.R. +iliala sect#" 1, Bucu"eKti
Redact#"
274 47T2H
4p"ut 8008
B';'REFT%R274
Tipa"ul eecutat su* c#!anda n". 80 C06
;#!pania 7a&i#nal a !p"i!e"iil#"
-;2RESl S.4. Bucu"eKti
R274
Sistemul calităţii certificat SR EN ISO 9001
1
4pa"i&ii n c#lec&ia
Cartea de pe npt!er"
1 Yasushi n#ue, Puşca de v&nătoare
8 Yasuna"i aXa*ata,-uietul muntelui
C YuOi# ishi!a,%upă $anc*et
D Yasuna"i aXa*ata,Frumuse#e şi &ntristare
5 Yasuna"i aXa*ata,2 mie de cocori
6 YuOi# ishi!a,Templul de aur
? Paul# ;#elh#,-eronika se *otărăşte să moară
 Pat"icO SiisOind, Parfumul
A a"$ue"ite Y#u"cena",Povestiri orientale
10 :i#vanni 4"pin#,Parfum de femeie
11 4leOsand" S#lGeni&n, 2 zi din via#a lui ;van
%enisovici
18 a"i# <a"$as l#sa, +ătuşa 3ulia şi condeierul
1C a"$ue"ite Y#u"cena",le.is sau Tratat despre lupta
zadarnică
1D 4nd"ei aOine,Pe vremea fluviului mur
15 7ina Be"*e"#va,artea fericirii
16 P" a$e"Ovist, 8ara$a
1= Pat"icO SiisOind, Porum$elul
1 7ina Be"*e"#va,&nvierea lui +ozart
19 Pascal ui$na"d,Toate dimine#ile lumii
80 a"$ue"ite Y#u"cena",+emoriile lui /adrian
81 ei Pandu"#, Ferestrele
88
8C ihail;#elh#,
Paul# Bul$aO#v, +aestrulmunte
l cincilea şi +argareta
8D 4nd"ei aOine,+uzica unei vie#i
85 ev T#lst#i, +oartea lui ;van ;lici
86 +l#"in an#lescu, +isterul camerei &nc*ise
8? Paul# ;#elh#,lc*imistul
8 Paul# ;#elh#,%iavolul şi domnişoara Prm
89 ;a"l#s +uentes, ;nstinctul lui ;nez
C0 a"$ue"ite u"as, mantul
C1 a!es #Jce, 2ameni din %u$lin
C8 4lessand"# Ba"icc#, 6ovecento
4lte apa"i&ii n aceeaKi c#lec&ie
4ES 2Y;E
2+06; %;6 %B8@;6
T"aduce"e din en$le3 de +R4 P4P44;HE
2"aKul natal al lui #Jce, la nceputul sec#lului t"ecut.
2 lu!e neclintit n dep"inde"ile Ki !#"avu"ile ei,
cu #a!eni n#"!ali avnd p"e#cup"i #*iKnuite. 'n
l#c " d"a!e 3$uduit#a"e Ki " "sc#li"i de destin,
n ca"e ni!ic nu vine s tul*u"e !#n#t#nia Ki cenu%
Kiul vie&ii un#" #a!eni p"ea n"dcina&i n #"i3#ntul
satisac&iil#" !"unte, al de3ilu3iil#" u$a"e Ki al c#!%
p"#!isu"il#" 3ilnice, pent"u a !ai $si n ei pute"ea
de a schi!*a cu"$e"ea !#n#t#n Ki easpe"ant de p"e%
vi3i*il a ti!pului. '"&enia !#"al, t"ivialitatea Ki
de3#la"ea Ki pun pecetea peste #"aK Ki peste ca"acte%
"ele l#cuit#"il#". 7u !ai e l#c pent"u vise, ci d#a" pen%
t"u de3a!$i"i. Pe acest undal, #chiul p#"t"etistic
al
dtelui #Jce ca"tea,
nu!" 3u$"veKte, de%au!an
p"#ilul lun$ul cel#"pe"s#naGe
al un#" 15 p#vesti"i
A
cteva dint"e ele !e!#"a*ile A c#nda!nate s%Ki
duc via&a nt"%# lent Ki ine#"a*il desc#!pune"e
!#"al, de ca"e nu p#t scpa dect p"in !#a"te.
47RE 47E
P0 -0+0 F@B-;B@B; +B
T"aduce"e din "ance3 de E472 4R;'
R#!anul ncepe ca un *as!> a #st #dat, undeva,
la captul lu!ii, un luviu ca"e se nu!ea 4!u". 4
#st #dat # p"ietenie !a"e nt"e t"ei *ie&i !ici. 4
#st #dat # lu!e de 3pad alat su* # v"aG desp"e
ca"e este inte"3is s v#"*eKti> # v"aG "ea. 4c#l# e "i$
Ki #a!e, "u!use&ea e!eil#" nu se vede de su* hai%
nele $"#ase, d"a$#stea se "educe la un cuvnt *anal,
ia" a!inti"ile *t"nil#" snt taine de nept"uns. B%
ie&ii c"esc Ki snt pe cale s devin *"*a&i> R3*#ini%
cul, P#etul, #n uanul.
T#c!ai cnd cei t"ei ncep s se si!t p"i3#nie"i n
lu!ea l#" Ki s d#"easc # altel de via&, s#seKte eli%
*e"at#"ul> un act#". 'n il!, v3ut de Kaptesp"e3ece
#"i, ace epl#3ie n via&a l#". int"%# dat, unive"sul
se cut"e!u" din te!elii. P#ate un act#" s schi!*e
destine P#ate un il! #*iKnuit, cu !"i al*ast"e, cu
e!ei *"#n3ate, cu *uni Ki "i, s ai* eect de !i"a%
c#l 'n act#" tn" devine !aest"ul Ki clu3a cel#"
t"ei *ie&i> i duce sp"e # alt lu!e, sp"e # alt via&,
sp"e # alt v"aG. epa"te de t#t ceea ce a #st, cndva,
luviul 4!u".
au"eat al p"e!iil#" edicis Ki :#nc#u"t, "#!ancie%
"ul 4nd"ei aOine s%a nscut la 7#v$#"#d n 195?
Ki t"ieKte de !ai !ul&i ani n +"an&a.
4ESS47R2 B4R;;2
62-006T2
T"aduce"e din italian de ;H4E4 F;H2P'

Sc"iit#"ul
unea c"&iiitalian
sale n4lessand"# Ba"icc#laplasea3
la"$ul #ceanului, ac&i%
*#"dul unui
t"ansatlantic de lu. E"#ul c"&ii, 7#vecent# A c#pil
al !"ii, a*and#nat la naKte"e pe vap#" Ki c"escut de
un !e!*"u al echipaGului A, Ki pet"ece nt"ea$a
via& pe nav, cntnd la pian pent"u delecta"ea lu!ii
selecte a pasa$e"il#" de pe vas. a" 7#vecent# nu
este un pianist #*iKnuit, ci un vi"tu#3 ca pu&ini al&ii,
a c"ui !u3ic int" nt"%# tainic "e3#nan& cu undu%
i"ile !"ii. e aceea, p#ate, tentativa lui de a de*a"ca
nt"%un p#"t pent"u a -*ate lu!ea cu pici#"ul e s#"tit
unui t"a$ic eKec, c#nda!nndu%1 la # pe"petu "eclu%
3iune n sin$u"ul unive"s n sta"e s%1 cup"ind.
di"ect
T427 E ;247=
;a"te Hu!anitas p"in p#Kt
;iti&i pe ve"s# desp"e avantaGele utili3"ii se"viciului
n#st"u
de dist"i*u&ie Ki desp"e p"#cedu"a de c#!and.

Nr! T i t l "a# "t o r P r e$ţI ei % Nr!


crt! e&!
1 Pe v"e!ea luviului 4!u" ?5 000
47RE 47E
8 7#vecent# D0 000
4ESS47R2 B4R;;2

C 2a!eni din
4ES u*lin
2Y;E 90 000
D esp"e li*e"tate 65 000
2H7 ST'4RT 
5 ShaOespea"e 1C0 000
47TH27Y B'R:ESS
6 +"ic Ki cut"e!u" 5 000
S0RE7 ERE:44R

T#tal

i
'
;4RTE H'47T4S PR7 P2FT=
cu plata "a!*u"s I la p"i!i"ea c#letului
()anta'ele *"mnea)oastr+, 10 "educe"e din p"e&ul de li*""ie,
indie"ent de cantitatea c#!andat b tae p#Ktale $"atuite I sup#"tate de
Hu!anitas b !ate"iale p"#!#&i#nale la 3i p"ivind apa"i&iile n#ast"e.
C"m coman*aţi, Bia&i pe T427' E ;247= p"ecedent titlu%
"ile ca"e v inte"esea3 b 4du$a&i, dac e ca3ul, alte titlu"i Hu!anitas
b ndica&i, pent"u ieca"e titlu, nu!"ul de ee!pla"e d#"ite b ine&i
c#nt de aptul c lista de titlu"i disp#ni*ile Ki p"e&u"ile nsc"ise n
T427'
$"aie a c"&iiE
de;247=
a& b Pent"u e"au vala*ile
in#"!a&ii la p"ivind
la 3i data t"i!ite"ii
titlu"ilendisp#%
tip#%
ni*ile Ki p"e&ul l#", suna&i la tel. -. //0 15 -!
C"m transmiteţi comen1ile, p"in p#Kt, tele#n, a, e%!ail sau
nte"net (cuta&i pe site%ul n#st"u *#nul de c#!and).
Editu"a Hu!anitas
Pia&a P"esei i*e"e 1
?9 ?CD Bucu"eKti A R#!/nia
Tel.> 01I 888 90 61, +a> 01 I88D C6 C8
E%!ail> cpp  a$#"a.hu!anitas."#
nte"net> XXX.hu!a!tas."#
Datele *"mnea)oastr+
7u!e QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
4d"es QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
Tele#n, a QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
Informaţii s"2limentare (c#!pleta&i aceste "u*"ici pent"u a i
inclus n *a3a n#ast" de date destinat unui viit#" di"ect%!ail)
ata naKte"ii.
P"#esia
P"ee"in&e de lectu" I d#!enii de inte"es
Da#" a$e%! de&pre 'e(e!e dar !(a)!nea d!n *!terat+ra
r(ant!#", n+ #!t!%! #artea are -! !(a)!n! de +n rea*!&(
n"+#!tr. Da#" $" p*a# dar &#ene*e ert!#e tar!, n
#!t!%! +ner! e de  #+(p*!t" )!n)"-!e. Da#" $" e 'r!#"
de #+$!nte, n #!t!%! &ar p+tea #a +ne*e &" $" &per!e.
Dar da#" -t!%! #" /n r!#e 'e(e!e &e a'*" -! r(ant!#a
-! rea*!&ta, #" r!#e 'e(e!e #are e !+0!t" are #e* p+%!n
12 de !p&ta3e -! #" 0"r0at+* #are !+0e-te  'e(e!e /!
e#reea3",
+ner! ped!'eren%"
r/nd, 3e#!
(a!de(!#"
#4!p+r!,
de#/t#"&ar
/ntre#rede
!+0!re-!-!#"+r"
r!#e +n!#" 'e(e!e #+pr!nde /n &!ne tate 'e(e!*e,
at+n#! #!t!%!. 5 'e(e!e #a r!#are a*ta. Ea. D+(nea
$a&tr". Ea.
Există #"r%! e care
răm!i cum"a !#ră$%stit&
cre'i că le(ăi uitat
)i t%tu)i le uci atit e tare %rul...
Sau cărţi căr%ra le(ai *resimţit mirac%lul+
fără să le fi cu#%scut "re%ată.
,ărţi $ata să te iu-ească+
au#ate *e#tru ti#e
!# c%lecţia ,R/E E E NO/IER.
SB7 9?C%50%085%L
678.
9DC5C 001 60;