Sunteți pe pagina 1din 5

05.12.

2018 Clasa a IX-a

AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL


TEST DE EVALUARE CURENTĂ

I.Definiţi următorii termeni: Holocaust, ultimatum, război straniu. Formulaţi enunţuri cu


fiecare termen în parte.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
6 puncte

II. Alegeţi răspunsul corect pentru fiecare din afirmaţiile de mai jos:
1. Al Doilea Război Mondial a avut loc între anii:
a. 1939 şi 1945; b. 1914 şi 1918; c. 1941 şi 1944.
2. Planul pentru atacul Angliei a purtat, în strategia germană, numele de cod:
a. Planul Alb; b. Planul Galben; c. Planul Leul de Mare.
3. Documentul, în opt puncte, care a stat la baza constituirii ONU a fost:
a. Carta Atlanticului; b. Declaraţia de la Potsdam; c. Declaraţia Naţiunilor Unite.
4. Statul care a folosit bomba atomică, în al Doilea Război Mondial, împotriva Japoniei a fost:
a. SUA; b. URSS; c. Germania. 8 puncte

III. Completaţi spaţiile libere cu răspunsul corect:


1. Polonia a fost atacată de către Germania nazistă pe data de……………………………………….....
2. URSS a fost atacată de către Germania nazistă şi aliaţii săi pe data de………………………………
3. Auschwitz a fost cel mai mare lagăr de exterminare din………………………………………………
4. La Conferința de la Postdam (iulie-august 1945) s-a decis...................................................................
…………………………………...............................................................................................................
5. Regele Carol al II-lea formează un guvern nou în frunte cu..................................................................
10 puncte

IV. Stabiliţi corespondenţa dintre evenimentele de pe coloanele alăturate, privind formarea


coaliţiei antifasciste:

1. august 1941 a. Ialta


2. ianuarie 1943 b. Potsdam
3. noiembrie 1943 c. Teheran
4. octombrie 1944 d. Carta Atlanticului
5. februarie 1945 e. Moscova
6. iulie 1945 f. Casablanca 12 puncte

V. Răspundeţi prin „DA” sau „NU”:


1. În septembrie 1940, alianţa statelor agresoare este consolidată prin semnarea Axei Roma-Berlin-
Tokyo_______________________
2. În octombrie 1944, la Moscova, I.V.Stalin şi W. Churchill au semnat acordul procentajelor privind
împărţirea Europei de Est şi Sud-Est în sfere de influenţă.____________________________
3. Actul de la 23 august 1944 a marcat începutul sovietizării României.________________________
05.12.2018 Clasa a IX-a

4. România a primit statutul de cobeligeranţă la Tratatul de pace de la Paris, 1947.____________________


5. Pentru România, participarea la al Doilea Război Mondial s-a încheiat pe 12 mai 1945._______________
10 puncte

VI. Rezolvaţi următoarele sarcini:


1. Precizaţi 2 evenimente care au făcut ca anii 1942-1943 să fie consideraţi un moment de cotitură în
desfăşurarea războiului.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. Menţionaţi trei cauze şi trei urmări ale celui de-al Doilea Război Mondial.
Cauze Consecințe

8 puncte
05.12.2018 Clasa a IX-a

BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE

I. câte 2 puncte pentru fiecare definiţie corectă 5 x 2p = 10p


câte 1 punct pentru fiecare enunţ corect 5 x 1p = 5p
II. câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect: 1a, 2b, 3a, 4a 4 x 2p = 8p
III. câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect: 5 x 2p = 10p
1. 1 septembrie 1939;
2. 22 iunie 1941;
3. al Doilea Război Mondial;
4. Organizaţia Naţiunilor Unite;
5. al IV-lea.
IV. câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect: 1d, 2f, 3c, 4e, 5a, 6b. 6 x 2p = 12p

V. câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect:1DA, 2DA, 3DA, 4NU, 5DA 5 x 2p = 10p

VI. câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect: 1b, 2a, 3e, 4f, 5d, 6c 6 x 2p = 12p

VII. 1. câte 1 punct pentru răspunsul: „Acest lucru determină intrarea 1 punct
SUA în război”;
2. câte 1 punct pentru răspunsul : Insulele Midway, când iniţiativa strategică 1 punct
a trecut de partea americanilor;
3. câte 1 punct pentru răspunsul : Insulele Filipine, Asia de S-E, China etc. 1 punct

4. câte 1 punct pentru răspunsul: folosirea de către SUA a celor două bombe 1 punct
atomice la Hiroshima şi Nagasaki.
VIII. 1. câte 1 punct pentru fiecare factor: 2 x 1p = 2p
- eşueaza planul german al „războiului-fulger”;
- se formează coaliţia antifascistă;
- războiul devine mondial şi de durată;
- a luat avânt mişcarea de rezistenţă antifascistă;
- se folosesc noi tipuri de armament şi muniţii;
- iniţiativa strategică trece de partea Naţiunilor Unite.
2. câte 1 punct pentru fiecare cauză şi fiecare urmare: 6 x 1p = 6p
Cauze: - rivalitatea dintre Germania nazistă şi Franţa;
- rivalitatea dintre cele două tabere: fascistă şi antifascistă;
- acţiunile revizioniste şi revanşarde ale statelor Axei;
- politica de conciliere a marilor puteri faţă de agresiunea
statelor totalitare.
Urmari: - înfrângerea statelor Axei;
- victoria coaliţiei antifasciste şi a forţelor democratice;
- se vor forma state socialiste în zona de ocupaţie sovietică;
- va începe „războiul rece”;
- se va prăbuşi sistemul colonial.
IX. câte 9 puncte pentru conţinutul ştiinţific al eseului 9 puncte
câte 2 puncte pentru structura eseului ( prezentarea logică/cronologică, 2 puncte
respectarea limitei de spaţiu)

Se acordă 10 puncte din oficiu


05.12.2018 Clasa a IX-a

BORDEROU DE CORECTARE ŞI EVALUARE

Nr. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 Oficiu Total Nota


crt. 15p 8p 10p 12p 10p 12p 4p 8p 11p 10p

CENTRALIZATOR

1-1,9 2-2,9 3-3,9 4-4,9 5-5,9 6-6,9 7-7,9 8-8,9 9-10 Media pe
clasă
05.12.2018 Clasa a IX-a