Sunteți pe pagina 1din 1

B I B L I O G R A F I E

1. ACHIMESCU N., POPOVICI I., ş.a. - Tehnologia materialelor-


îndrumar de laborator, Institutul Politehnic “Traian Vuia”
Timişoara, 1981.
2. ANDREI E., GĂLUŞCĂ D., ş.a. - Tehnologia materialelor-
îndrumar de laborator, Facultatea de Mecanică, Institutul
Politehnic Iaşi, 1990.
3. BOTEZ E.- Bazele generării suprafeţelor pe maşinile unelte
Editura Tehnică, Bucureşti, 1966.
4. BOTEZ E., VAIDA A., ş.a. - Proiectarea maşinilor unelte, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975.
5. CONSTANTINESCU N. - Controlul prin ultrasunete al metalelor
şi îmbinărilor sudate, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1967.
6. DUCA Z. - Bazele teoretice ale prelucrărilor pe maşini unelte,
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1969.
7. DULĂMIŢĂ T., FLORIAN E. - Tratamente termice şi
termochimice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982.
8. DUMITRACHE C. - Cercetări privind influenţa ultrasunetelor
asupra elementelor de substructură şi tensiuni ale construcţiilor
sudate, Teză de doctorat, Universitatea Tehnică “Ghe. Asachi”
Iaşi, 2000.
9. ECHIM I., LUPESCU I. - Tehnica sudării prin topire a metalelor
şi aliajelor; 150 întrebări şi răspunsuri, Editura Tehnică,
Bucureşti, 1983.
10. MITELEA I., BUDĂU V. – Materiale şi tratamente termice
pentru structuri sudate, Editura de Vest, Timişoara, 1992.
11. POPESCU N., DUMITRESCU C. ş.a. - Tratamente termice şi
prelucrări la cald, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1983.
12. PROTOPOPESCU H. – Metalografie şi tratamente termice,
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983.
13. STOIAN L., PALFALVI A., ş.a. - Tehnologia materialelor,
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980.
14. URSACHE M., CHIRICĂ D. - Proprietăţile metalelor, Editura
Didactică şi Pedagogocă, Bucureşti, 1982.
15. VOICU M., GLADCOV P., ş.a. - Tehnologia materialelor,
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981.

208