Sunteți pe pagina 1din 1

G.P.P NR.

10 “Ciupercuta”
Email: gradiciupercuta@yahoo.com
Adresa: Str. Poet Th. Neculuta, nr 30

ACORD
Privind participarea copilului la activitati extrascolare/extracurriculare

Subsemnatul, ……………………………………………………………..,
in calitate de parinte al prescolarului, ………………………………………….,
declar ca SUNT/ NU SUNT de acord cu desfasurarea de activitati extrascolare(
activitati desfasurate in timpul anului scolar in afara unitatii de invatamant) pe
durata anului scolar 2019-2020.
SUNT/ NU SUNT de acord ca fiica/fiul meu sa participe la acestea si MA
ANGAJEZ/ NU MA ANGAJEZ sa ma implic activ in derularea acestora (prin
achitarea costurilor ce se impun).
In cazul in care nu sunt de acord ca fiul/fiica mea sa participle cu intreaga
grupa la activitatile din afara unitatii de invatamant, imi revine mie ca parinte
intreaga responsabilitate pentru supravegherea copilului in zilele respective.

DATA:

PARINTE
Numele si prenumele……………………….
Semnatura…………………………………..

 NOTA: Se va taia optiunea pe care NU o


doriti, lasand varianta dorita