Sunteți pe pagina 1din 5

Model de proiect didactic zilnic

Data: 05.03.2018
Grupa: pregătitoare
Categoria de activitate: Educație fizica
Tema :Consolidarea mersului in echilibru (cu pășire peste obstacole) pe o suprafața înaltă:
Domeniul de activitate: Sănătate și motricitate, dimensiunea: Educația Fizică
Competența specifică: Exersarea deprinderilor motrice în activități individuale și colective,
demonstrând interes pentru cunoașterea și dezvoltarea propriului organism.

Unități de competență: 1.1.Coordonarea acțiunilor motrice individuale și la organizarea


grupului de copii.
1.2. Practicarea acțiunilor motrice utilitar-aplicative în explorarea deplasărilor, depășirea
obstacolelor și manipularea obiectelor individual și în grup.
Strategii:
Metode si procedee: explicația, demonstrația, exercițiul, observația, corectarea,
Forma de organizare : individuala, frontala
Durata: 30-35 min.
Locul de desfășurare : sala de grupa
Obiective operaționale :
O1. – sa execute mișcări ce vizează principalele grupe de mușchi
O2. – sa adopte o ținuta corecta in poziții statice și in mișcare
O3. – sa exerseze mersul in echilibru pe o suprafața înalta
O4. – sa respecte regula de joc
Material didactic: fluier, bancă, jucării semnificând obstacole.

Bibliografia.:
Curriculumul Educației Timpurii, Chișinău, 2018;
Standardele de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani, Chișinău, 2018
Desfășurarea activității:

Evaluare:
Etapele activității Conținutul Durata Formație Comanda

1. Organizarea Aerisirea salii de grupa, 2 min. In linie pe un rând Atenție, drepți! Se urmărește poziția corecta a
colectivului de adunarea copiilor, controlul Buna ziua! corpului in poziția de drepți.
copii ținutei, salutul, exerciții de Atenție, mana ștangă sus! Întoarcerile se efectuează in 2
front si ordine( întoarceri La stan-ga! timpi.
ștanga, dreapta, cu și fără Atenție, la dreapta
reper)

2. .Pregătirea Exerciții cu diferite variante de Atenție, ca sportivii


organismului mers si alergare: In sir cate unul mergem! Se insista asupra exersării corecte
pentru efort  mers obișnuit Atenție, mers pe vârfuri cu a deprinderilor motrice de baza, a
(mișcări de  alergare ușoara brațele sus! poziției corecte a corpului in
bază)  mers pe vârfuri cu Atenție, ca piticii poziții statice, și in mișcare.
brațele sus 5 min mergem!! Alergarea se desfășoară cu corpul
 mers pe călcâie cu ușor aplecat înainte.
mâinile ridicate
 mers obișnuit
 alergare cu genunchii Se fac corectări ale mișcărilor la
sus, nevoie
 alergare cu ghemuire la
semnal

Formarea coloanei de Coloana de gimnastica


cate 4
gimnastica
3. Prelucrarea
selective a aparatului Complex de dezvoltare fizica
locomotor generala in exerciții libere
Atenție, începem!
1.” Brațe scurte, brațe lungi!”
- stand cu mâinile îndoite
la piept 3 min.. Se observa modul in care se
- extensia brațelor îndoite executa exercițiile
cu arcuire
- extensia cu arcuire a
brațelor in lateral

2.”Atingem podeaua”
Poziția inițială: picioarele
stand puțin depărtat Atenție, poziția depărtat,
- ducerea brațelor sus 2 min. luat!
- aplecarea brațelor,
atingând podeaua

3.” Cantarul”
- cate doi, față în față de Atenție, rândul unu si Se observa executarea corecta a
mâini, apucați efectuăm 2 min. rândul 2 fata in fata, exercițiilor, făcându-se corectări
genuflexiuni începem! la nevoie

4. “Avioanele”
- depărtat stand, trunchiul
aplecat la 90 grade, Atenție, începem!
brațele întinse lateral: 2 min.
- 1-2- răsucirea trunchiului
spre stânga cu ducerea
brațului drept la piciorul
stâng;
- 3-4 aceleași mișcări spre
piciorul drept.

5. “Sărim ca mingea” 2 min.


- stând cu mâinile pe sold Atenție, începem!
- sărituri cu picioarele
apropiate
- sărituri cu picioarele
depărtate
Atenție, respiram! Se insista asupra executării
Exerciții de respirați Atenție, cate unul pe săriturii pe vârfuri.
Desfacerea coloanei de 2 min. marginea salii, pornim!
gimnastica

O banca de gimnastica. Mai În sir cate unul


întâi se verifică mersul in
4.Mișcările de bază: echilibru fără obstacole, o data
Consolidarea cu fiecare copil, după care se 1 min. Atenție, începem!
mersului in vor așeza obiecte/obstacole.
echilibru(cu pășire Le voi arata copiilor cum
peste obstacole) pe o trebuie sa procedeze: vor
suprafață înaltă merge pe banca, mers normal, Voi observa modul in care se
pășind peste obstacolele executa deprinderea
întâlnite, iar la sfârșit vor sari
in poziția ghemuit. Fiecare
copil in parte va repeta acest 7-8 min.
ex. De mai multe ori.
Voi propune copiilor jocul
5. Revenirea ”Umflam balonul” 4-5 min. Copiii sunt in cerc
organismului după Pe care îl vom desfășura de Se urmărește executarea corecta a
efort. câteva ori, în funcție de timpul jocului.
disponibil.

6. Încheierea activității Aranjarea copiilor in linie pe Atenție, drepți!


un rând .Se fac aprecieri 2 min. Pe loc repaus
asupra participării tuturor
copiilor la activitate.