Sunteți pe pagina 1din 2

RECENZIE

Recenzor: Mădălina Iovu

Articol recenzat:

A measured approach Carter, Debbie, Training Journal; Mar 2007; ProQuest


Central pg. 22

Articolul de față elementul central este constituit de modul cum psihometria afectează
viața organizațiilor, potrivit profesorului John Rust, iar prin psihometrie ne referim la
măsurarea și cuantificarea cunoștințelor, aptitudinilor, atitudinilor, trăsăturilor de personalitate
și aspectelor educaționale ale persoanei.

Importanța articolului rezidă din faptul că oferă o perspectivă mai largă despre ceea ce
înseamnă psihometria, începuturile ei și cum afectează procesul de selecție a personalului
necesar unei organizații. Profesorul John Rust, director al Centrului de Psihometrie al
Universității Cambridge din Marea Britanie este autorul unui număr de evaluări, teste utilizate
intens de către majoritatea organizațiilor din lume, printre care se numără: Orpheus, Giotto,
RANRA, GRISS and GRIMS, RISC. Aceste evaluări sunt folosite de către organizații pentru a
vedea stilul de învățare preferat de către persoanele vizate, motivația în dezvoltarea personală,
relațiile inter-umane, integritatea etc.

În prima parte a articolului se face o trecere în revistă a începuturilor psihometriei, greu de


definit, cu toate acestea evaluarea modernă își are rădăcinile în cartea Principles of Scientific
Management de Frederick Taylor, publicată în 1911. De menționat este și faptul că
dezvoltarea psihometriei a avut loc în Centrul de specialitate al Univeristății Cambridge, fiind
cea mai mare agenție de acest fel care lucrează la dezvoltarea și adaptarea de teste pentru
organizații.

Partea a doua a articolului oferă în principal opinia profesorului John Rust în ceea ce
privește importanța acestor evaluări, subliniind totuși faptul că acestea nu ar trebui văzute ca
de sine stătătoare, nu pot oferi singure o imagine de ansamblu, fiind necesare și interviurile și
alte informații care pot alcătui această imagine a abilitătții unei persoane într-un anumit
domeniu.

Partea a treia se concentrează asupra metodelor de evaluare, testul Giotto de exemplu, care
vizează integritatea personală, abilitatea de a se adapta la schimbare, orientarea către detalii
etc.

Articolul de față subliniază în final faptul că Centrul de Psihometrie va dezvolta pe viitor


teste care vizează partea de leadership a organizațiilor dar și dezvoltarea de teste ce vizează
rolurile indivizilor dintr-o echipă.