Sunteți pe pagina 1din 5

Mădălina Iovu

Strategia organizațională
KazMunayGas International - Rompetrol

KazMunayGas International este un grup internațional, care a pornit de la o companie


românească, Rompetrol, companie în care lucrez în prezent.
Scopul proiectului este de a oferi o viziune asupra strategiei organizaționale a grupului
Compania și-a construit reputația sub denumirea de Rompetrol Group N.V până în 2014,
când și-a schimbat numele în KMG International ca parte a strategiei de integrare a tuturor
activităților din cadrul NC KazMunayGas JSC- acționarul Grupului și operatorul național de
petrol și gaze din Kazahstan, precum și pentru a promova toate companiile sub o singură marcă, în
vederea extinderii cu succes pe piețele regionale și internaționale.
Rompetrol este principala marcă a KMG International, reprezentativă pentru activitățile de
rafinare, petrochimie și retail din România, Moldova, Bulgaria și Georgia, precum și pentru
serviciile la sondă din domeniul upstream.
Compania deține cea mai mare rafinărie din România și una dintre cele mai moderne rafinării din
regiunea Mării Negre - Petromidia - cu o capacitate de prelucrare de peste 5 milioane de tone
anual. În cadrul Petromidia își desfășoară activitatea singura divizie de petrochimie din România,
rafinăria furnizându-i integral materia primă pentru unitatea de poliprolilenă.
Misiunea companiei vizează asigurarea, prin diversitatea activităților, produse și servicii
care sa raspundă nevoilor de energie într-o continuă creștere, în cel mai durabil și mai eficient
mod, folosind un model de afaceri competitiv.
KMG International se numără printre companiile de energie de top în țările în care activează,
contribuind activ la dezvoltarea industriei energetice regionale și globale, oferind partenerilor
produse și servicii de cea mai înaltă calitate, și respectând permanent principiile de conduită
responsabilă în afaceri.
Strategia pe termen lung a KMG International vizează ocuparea unei poziții de top pe
piețele din jurul Mării Negre unde compania desfășoară activități, dar și extinderea în noi țări din
Europa, Orientul Mijlociu și Africa.
Pentru a realiza aceste obiective, conducerea companiei și-a asumat îmbunătățirea continuă a
tuturor proceselor de lucru, astfel încât să obțină rezultate financiare și operaționale din ce în ce
mai bune și să furnizeze partenerilor o gamă largă de produse și servicii de calitate superioară.
Mădălina Iovu

Strategia KMG International cuprinde toate cele cinci domenii strategice de activitate: operațiuni
comerciale și aprovizionare (trading & supply chain), rafinare și petrochimie, distribuție
(retail), servicii industriale și dezvoltarea corporativă.
Cele cinci domenii strategice de activitate:

1. Trading și lanțul de aprovizionare


În ultimii ani, compania a dezvoltat o infrastructură logistică și canale de distribuție eficiente de
transport al țițeiului de la câmpurile petrolifere din Kazahstan, având la bază parteneriate pe
termen lung, ceea ce permite companiei să maximizeze beneficiile date de poziționarea strategică
a rafinăriei Petromidia la Marea Neagră, unul din activele cheie ale Grupului.
Eforturile conducerii se concentrează pe îmbunătățirea avantajelor strategice existente prin
optimizarea costurilor din activitatea de aprovizionare, precum și desfășurarea tuturor tipurilor de
servicii de trading, prin creșterea volumelor de materie primă și produse petroliere furnizate
terților.

2. Activități de rafinare și petrochimie


Lucrările ample de modernizare și creștere a capacității rafinăriei Petromidia, de peste 5 milioane
de tone anual, au contribuit ca aceasta să devină una din cele mai moderne rafinării din Europa de
Sud-Est și cea mai mare din România.
Abordarea strategică a companiei în domeniul de rafinare se bazează pe creșterea eficienței
operaționale și energetice pentru a produce și furniza constant carburanți și produse petrochimice
de calitate.

3. Retail și Marketing
Creșterea volumelor de vânzări retail și extinderea rețelei de benzinării Rompetrol și Partener
Rompetrol se află în centrul strategiei de dezvoltare a Grupului ca motor principal de creștere a
profitabilității afacerilor.

În 2014, compania a lansat un program amplu de rebranding și modernizare a benzinăriilor


existente. Programul a vizat promovarea unei identități unitare a mărcii, consolidarea poziției pe
piață și construirea unui parteneriat de încredere pe termen lung cu consumatorii.
Mădălina Iovu
Prin noul concept de distribuție, compania dorește să schimbe modelul de vânzări, de la
promovarea beneficiilor produselor la înțelegerea nevoilor clienților. Această abordare strategică,
cunoscută ca “servicii adiacente vânzărilor de carburanți”, constă în dezvoltarea unor servicii
conexe, diverse și de calitate pentru consumatori în paralel cu furnizarea produselor petroliere.

4. Servicii industriale
Grupul a acumulat o semnificativă expertiză și experiență în furnizarea de servicii industriale
specializate pentru sectoarele de rafinare și distribuție.
O importantă direcție a strategiei de afaceri constă în folosirea acestei experiențe și promovarea
serviciilor industriale, de la consultanță și suport tehnic până la realizarea de proiecte la cheie.

5. Dezvoltarea afacerilor
Implementarea programului de transformare a afacerilor are ca scop creșterea eficienței modelului
de guvernanță corporativă prin integrarea celor mai bune practici din domeniu și consolidarea
culturii organizaționale.
Dezvoltarea acestei direcții constă în optimizarea și simplificarea proceselor decizionale prin
delegarea autorității la nivel extins, către nivelul mediu de conducere, introducerea sistemelor de
gestionare eficientă a riscurilor și creșterea implicării angajaților, care sunt principala resursă
valoroasă pe termen lung a Grupului.

Analiza PESTE

1.Factorii politici
Grupul KMG International este supus legislaţiei din ţările în care îşi desfăşoară activitatea.
Deciziile de marketing şi, în general, activitatea comercială pot fi puternic afectate de mediul
politic. Războaiele, conflictele dintre partide sau campaniile de alegeri pot aduce schimbări pe
piaţă şi, implicit, în deciziile de marketing. Promulgarea sau abrogarea unor legi, decrete,
ordonanţe şi hotărâri pot genera oportunităţi sau constrângeri pentru firmă, pentru furnizorii săi
sau pentru clienţii săi.

2.Factorii economici
Mediul economic caracterizat de oscilaţii mari ale preţurilor la materii prime, cererea scăzută de
produse vor influenţa activitatea companiei. Preţurile la ţiţei şi produse petroliere cumpărate sau
Mădălina Iovu
vândute sunt stabilite prin referire la cotaţiile internaţionale, sau sunt puternic influenţate de
acestea.

3.Factorii sociali
Rompetrol s-a implicat şi a iniţiat importante campanii de responsabilitate socială. În luna mai
2009, Grupul Rompetrol a lansat platforma de CSR ”Energia vine din suflet”, prin care își propune
să susţină în primul rând două domenii: sănătatea și protecția mediului.
Cea mai importantă inițiativă din cadrul acestei platforme este programul anual ” Împreuna
pentru fiecare”. Acesta încurajează, prin acordarea de finanțări, inițiative antreprenoriale
comunitare, care rezolvă nevoi precise din cele două domenii, sănătate și protecția mediului. În
2010, Grupul a alocat un buget total de 300.000 USD pentru finanțările acordate în program.

4.Factorii tehnologici
Forţa care produce în prezent cel mai mare impact asupra vieţii oamenilor este tehnologia. Acest
mediu este constituit din componente care explică „cum” se obţin produsele de care se foloseşte
societatea.
Rompetrol investeşte conţinu atât în calitatea carburanţilor cât şi în tehnologie. Valoarea totală a
investiţiilor realizate de Rompetrol în ultimii 6 ani în tehnologie şi mediu se ridică la circa 600
milioane USD.

5.Factorii ecologici
Rompetrol investeşte continuu în calitatea carburanţilor, prioritatea fiind respectarea cerinţelor
europene de Calitate, Sănătate, Siguranţă şi Mediu.
În staţiile Rompetrol din România şi Franţa au fost introduse primele produse cu un grad ridicat de
protecţie a mediului.
Rompetrol oferă produse şi servicii de înaltă calitate, luând permanent în considerare
reglementările europene ce privesc protecţia mediului, în evoluţia acestora.
Carburanţii comercializaţi au certificare şi licenţa RAR.
Pentru monitorizarea indicatorilor de mediu, dar şi pentru asigurarea de analize industriale, Grupul
a creat în 2004 compania Rompetrol Quality Control, care asigură în timp real monitorizarea
surselor de poluare şi a factorilor de mediu, evaluarea impactului asupra mediului (apă, aer, sol) a
activităţilor industriale şi asistentă de specialitate în cazul evenimentelor ecologice. O altă măsură
adoptată de Rompetrol pentru protejarea Mării Negre este şi stabilirea unui parteneriat între
Mădălina Iovu
Rompetrol Logistics şi Autoritatea Navală Română pentru asigurarea respectării cu stricteţe a
standardelor şi legislaţiei în vigoare cu privire la fluxul de produse petroliere prin danele 4 şi 9
aferente portului Midia, înspre şi dinspre rafinărie.