Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞĂ DE LUCRU- ACTIVITATE MATEMATICĂ

1. Colorează doar cifrele 5, 7 şi 9 de mai jos;

2. Completează grupele de mai jos, desenând cercuri, astfel să fie tot atâtea cât arată cifra;