Sunteți pe pagina 1din 4

Determinarea prelucrabilității prin așchiere a cordoanelor

sudate

Folosirea procedeelor de sudare în fabricarea prin adăugare sau using of wire


and arc additive manufacturing.
În ultimii 30 de ani s-a introdus o nouă concepție în fabricarea reperelor destinate
construcției de mașini. Metodele tradiționale de fabricare constau în utilizarea unui
semifabricat sub formă de tablă , bară , țeavă sau profil obținut prin laminare și
îndepărtarea excesului de material sub formă de așchiia. Schematic procesul este
reprezentat în figura 1.
Pentru piesele care aveau variații mari ale dimensiunilor constructive în multe
cazuri cantitatea de material eliminată prin așchiere poate fi mai mare decât greutatea
piesei finite. Concepția modernă în fabricarea pieselor finite prin depunerea sau
solidificarea unor straturi succesive de material. Schematic procesul este reprezentat în
figura 2.

Fig. 1 Reprezentarea schematică a procesului de așchiere

1
Fig. 2 Reprezentarea schematică a fabricării prin adăugare

1- rezervor cu material tip polimer , pulberi și alte tipuri de material ;


2- partea nerealizată din piesă care este reprezentată de materialul conținut ;
3- partea realizată a piesei din material conținut în rezervor ;
4- sursa termică care solidifică materialul din rezervor (lasere , fascicule de
electroni , lămpi ultraviolete etc.) ;
5- calculator de comandă al procesului pe care se realizează desenul piesei finite
care va fi secționat la grosimea g dependentă de puterea sursei termice și va
comanda deplasarea sursei termice 4 și a alimentatorului 6 cu material din
rezervor ;
6- alimentator cu material de tip polimer , pulberi și alte tipuri de material.

În anul 1929 Baker depune un brevet de invenție intitulat „Producerea unor piese
în trei dimensiuni folosind procese de sudare”. Mai târziu prin anul 2000 se începe
realizarea unor instalații care sunt utilizate pentru fabricarea rapidă a prototipurilor din
metale utilizată pentru fabricarea modelelor de turnare în industria de autovehicule.
La început ca surse termice pentru topirea straturilor de metal s-au folosit lasere
și fascicule de electroni , instalațiile erau scumpe și productivitate scăzută. S-au folosit
apoi ca sursă termică arcul electric folosindu-se procedeul de sudare în atmosferă
protectoare de gaze sub denumirea de fabricarea de adăugare de material folosind
sârma și arcul electric (Wire and Arc Additive Manufacturing).
 MIG = Metal Inert Gas ;
 MAG = Metal Activ Gas ;
 WIG = Wolfram Inert Gas = TIG = Tungsten Inert Gas.
2
În urma documentației efectuate pe internet s-au identificat aplicații ale acestui
procedeu la Universitatea din Cranfield , Marea Britanie , la fabricarea unor repere
pentru industria aeronautică , la Universitatea din Delft , Olanda , la fabricarea unui
cadru pentru biciclete.

Fabricarea prin sudare a unor piese destinate


prelucrării mecanice

Obiectivul lucrării este de a realiza prin depunerea unor cordoane sudate


suprapuse unul peste altul a unor piese paralelipipedice destinate prelucrării ulterioare.
În figura 3 este reprezentată piesa propusă pentru realizare:

Fig. 3 Reperul de realizat prin WAAM


3
Pentru realizarea încercărilor astfel încât să fie o prelucrare din categoria
fabricării de material (Additive Manufactuting ) se va utiliza o instalație reprezentată
în figura 4.

Teoria Proceselor
RobotStudio
de Sudare 1

Fig. 4 Instalație WAAM


1) Instalație de sudare MIG cu material de adaos din sârmă , și atmosferă
protectoare din gaz inert ;
2) Pistolet de sudare ;
3) Graiferul robotului folosit pentru depunerea stratului de sudură ;
4) Robotul de sudare care realizează traiectoria cordoanelor depuse : ridicare ,
întoarcere în poziția de început a cordonului , depunerea unui alt rând , cilclul
repetându-se până la finalizare ;
5) Computerul pentru proces care conține modelul DWG și are secțiunile de
realizat strat cu strat în fișier STL.
În cadrul disciplinei de TPS 1 vom utiliza procedeul de sudare cu arc electric și
electrod învelit materializând doar partea stângă a instalației experimentale scopul fiind
de a examina prelucrabilitatea prin așchiere a cordoanelor depuse prin sudare.